Jahody a letní ovoce provoní farmářské trhy

Jahody a letní ovoce provoní farmářské trhy Jahody a letní ovoce provoní farmářské trhy

Venkovské trhy Šternberk v roce 2020 finančně podpořil Olomoucký kraj

Skončila desátá sezóna oblíbených Venkovských trhů Šternberk a my si dovolíme tuto sezónu trošku zhodnotit.

Trhy se ve Šternberku konají už od roku 2011, staly se tradicí s obrovskou podporou jak místních obyvatel, tak sem hojně jezdí občané i z okolních, ale i vzdálenějších obcí.

Hlavní myšlenkou projektu je prvořadě podpora pěstitelů a chovatelů regionu a prvovýrobců především potravinářských výrobků a vytvoření tradice, kde se lidé budou rádi setkávat. My pořadatelé se soustředíme výhradně na výběr pěstitelů, chovatelů a prvovýrobců z regionu, kteří jsou i zpracovateli svých produktů, např.

sadaři, kteří pak sami zpracovávají z ovoce mošty, majitelé domácích pekáren, pěstitelé bylinek pro kuchyňské použití, včelaři a zpracovatelé medu, chovatelé drůbeže, chované nejen pro maso, ale i pro speciální účely, producenti vajec získávaných z ekologických chovů, výrobci kozích a ovčích sýrů, ovčí maso, ryby atd..

K doplnění nabídky jsou zde výrobci sortimentů, které se váží k potravinám a jejich zpracování (koření, keramika k uskladnění produktů, textilií ke stolování) a vše, co se váže k životu na venkově a venkovskému stylu.

Venkovské trhy Šternberk v roce 2020 byly ovlivněny mimořádnými opatřeními vyhlašovaných vládou ČR. Na oslavy 10. ročníku trvání trhů bylo připraveno původně 7 akcí – vždy jednou měsíčně od dubna do října s tím, že vyvrcholení oslav proběhne v měsíci září. Celý letošní ročník našich trhů proběhl za finanční podpory Olomouckého kraje.

Trhy bylo možné nakonec uspořádat pouze v počtu 6 akcí v těchto termínech: 16.5., 13.6., 11.7., 15.8., 12.9., 10.10. 2020. Na všech akcích jsme se v maximálně možné míře snažili zajistit hygienická a další opatření pro bezpečnost prodávajících i návštěvníků.

Hlavní oslavy proběhly 12. září 2020. V tomto měsíci se před deseti lety uskutečnila první akce trhů. Vyhodnotili a ocenili jsme nejvěrnější prodejce, kteří se účastní trhů od samého začátku.

Součástí dne bylo také vyhodnocení nejlepší květinové výzdoby ve Šternberku.

Předávání ocenění se ujalo vedení města: starosta a oba místostarostové předali oceněným drobné dárky s poděkováním, že pečují o krásnou výzdobu města tím, že se starají o zeleň a květiny v okolí svého domu, předzahrádky, balkonu, soutěže se účastní i podnikatelé – provozovatelé prodejen a restauračních předzahrádek.

Pro nejmladší návštěvníky trhů byly připraveny řemeslné dílničky. K poslechu a dobré náladě zahrála kapela Kamelot, celou akcí provázel moderátor, ale hlavně byly to trhy prodejní a sloužící k podpoře regionálních prodejců, výrobců a farmářů, kteří se trhů pravidelně účastní.

Spolupráce je navázána i s drobnými pěstiteli zeleniny a ovoce, výrobci medu a výrobků z nich, místními chovateli skotu a producenty výrobků z nich, výrobci ovocných šťáv a dalšími, kteří jsou nositeli nejvyššího ocenění – Regionální potravina, Výrobek Olomouckého kraje (OK), Nejlepší potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje, Česká biopotravina a další zemědělští podnikatelé z Hané a nejbližšího okolí.

Desátá sezóna oblíbených trhů u nás ve Šternberku skončila, budeme se na vás všechny těšit i v té další sezóně roku 2021, která snad už proběhne v pořádku a tak, jak jsme všichni byli zvyklí v předcházejících letech. Užijte si odpočinek, klidný konec letošního roku, hodně zdraví a buďte na sebe všichni opatrní a na jaře se zase potkáme u nás ve Šternberku v krásném centru města!

Za pořadatelský tým Iveta Tomečková

Jahody a letní ovoce provoní farmářské trhyJahody a letní ovoce provoní farmářské trhy

 Jubilejní 10. venkovské trhy oslavíme 12. září s Kameloty!

Vážení a milí příznivci Venkovských trhů Šternberk, zveme Vás v sobotu 12. září do Šternberka na Hlavní náměstí na tradiční trhy s výjimečným programem. Na zářijových trzích se budou vyhlašovat výsledky soutěže o nejlepší květinovou výzdobu, bude předáno poděkování prodejcům, kteří jsou našim trhům věrni od prvního ročníku, a to vše za hudebního doprovodu skupiny KAMELOT! Připraveny budou také dílničky pro děti, tradiční dobroty všeho druhu a burčák.   

„V září 2011 jsme zorganizovali první trhy, jen tak na zkoušku, a dotáhli jsme to až na desátou sezónu,“ uvedla hlavní organizátorka za město Šternberk Iveta Tomečková a dodala: „Jsme moc rádi, že se trhy tady ve Šternberku tak zabydlely, že jsou oblíbené a jsou už opravdu tradicí!“

LETNÍ VENKOVSKÉ TRHY ŠTERNBERK!

Další ze série letních trhů – srpnové,  se uskuteční  v duchu bohaté nabídky výrobků a výpěstků regionálních producentů, každý si zde najde to své oblíbené zboží, v nabídce budou jako vždy i nějaké novinky.

K poslechu, a možná pro některé i k tanci, nám  tentokrát zahraje známá a oblíbená kapela „COUNTRIO “ z Hodonína  a zahrají  nám  skvělou muziku.

  Děti se mohou těšit na dílničky Agentury 2G, počasí taky slibuje slunečno, takže určitě budou trhy opět vydařené.

Místo do supermarketu na farmářské trhy. Oblíbené jsou i na jihu Moravy

Co se „smí“ prodávat na farmářských trzích?

Ne každou tržnici, kde se prodává ovoce a zelenina, je možné považovat za farmářské trhy. Na řadě z nich se totiž neprodávají čerstvé produkty přímo od farmářů, ale pocházející ze stejných skladů, odkud je nakupují velké supermarkety. Kdo touží po českém zboží, měl by zpozornět.

V roce 2011 vznikl z iniciativy Ministerstva zemědělství obecný Kodex pro farmářské trhy (ke stažení v pdf), který definuje charakter a účel farmářských trhů a také původ zboží, které se na nich pod nálepkou „farmářské“ smí prodávat. Pro provozovatele však není nijak závazný. Každá organizace může mít svůj vlastní provozní řád.

  • Z kodexu pro farmářské trhy:
  • Farmářské trhy (sedlácké, selské, zemědělské trhy apod.) jsou forma prodeje zemědělského a potravinářského zboží pro občanskou veřejnost, jejímž cílem je:
  • – podpora malých a středních zemědělských pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců potravin;- zásobování občanů čerstvými zemědělskými plodinami a potravinami převážně českého a regionálního původu;- vytvoření nového společenského prostoru, který vedle prodeje zemědělského zboží slouží k setkávání lidí, přiblížení městských obyvatel zemědělské sezóně a přírodním cyklům;
  • – oživit vybrané prostory měst a zlepšit jejich atmosféru.
  • Farmářské trhy se konají ve veřejně oznámené časové periodě, zpravidla pod otevřeným nebem a prodej na nich se řídí předem oznámeným a vyvěšeným tržním řádem, který vychází ze vzorového tržního řádu a z dispozic jednotlivých měst.
  • Předmětem prodeje na farmářských trzích může být pouze zboží, které tematicky odpovídá charakteru farmářských trhů a vychází z české tradice, a to zejména z tradice pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby potravinářských produktů.
  • Zdroj: eagri.cz
Budete mít zájem:  Léčba artrózy efektivně – příznaky a léčba

Ačkoliv stánkaři mají povinnost uvádět u zboží jeho původ, který jsou schopní doložit, ne vždy tomu tak skutečně je. Jedním z varovných signálů, že zboží pochází z dovozu, je, pokud se na pultě objeví plodiny netypické pro dané období roku. Malou pomocí může být například kalendář sezónních plodin Kdy se co sklízí (ke stažení v pdf).

Častým chybným předpokladem návštěvníků farmářských trhů je, že výraz „farmářský“ je synonymem označení „bio“. Podmínkou účasti na farmářských trzích však není zboží vypěstované v biokvalitě. Zda se skutečně jedná o bioprodukty, je nutné se informovat u prodejců.

Farmáři pod lupou

Kontroly farmářských trhů spadají do kompetence čtyř státních orgánů.

Kvalitu potravin, jejich správné skladování a manipulaci s nimi hlídají Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa a krajské hygienické stanice, zatímco na nekalé obchodnické praktiky dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI).

Stánek musí být řádně označený, prodejce na něj musí umístit certifikát o živnostenském oprávnění, zboží musí být viditelně oceněno a označeno místem původu. Aby nedocházelo ke klamání zákazníků, musí mít prodavači úředně ověřená měřidla.

„Kontroly provádíme nejčastěji na základě podnětů od spotřebitelů, kdy jdeme přímo za konkrétním obchodníkem. Mimo to občas děláme vlastní kontrolní akce,“ uvedla ředitelka brněnského inspektorátu ČOI Tatiana Neuhybelová.

Pokud má zákazník jakékoliv pochybnosti o kvalitě zboží nebo jednání obchodníka, může kontrolory upozornit telefonicky nebo e-mailem. Na základě podnětu pak inspektoři daného obchodníka prověří. Pokud pochybí, hrozí mu až pětitisícová pokuta, v případě závažnějších prohřešků dokonce správní řízení.

„Dá se říct, že dnes už jsou naše kontroly více v povědomí a pro obchodníky nebývají až takovým překvapením,“ míní Neuhybelová. Drobná pochybení podle ní často vycházejí z neznalosti obsluhy. „Určitě ale není možné paušalizovat, že větší, zavedené farmářské trhy nebo obchodníci jsou vždy zárukou kvality. I osvědčený prodejce může někdy chybovat,“ dodala.

Prostředí farmářských trhů v Česku se teprve formuje

První farmářské trhy se v České republice začaly objevovat teprve před pár lety, jejich obliba ale velmi rychle stoupá. Zejména pro spoustu mladých rodin se dnes stávají součástí životního stylu.

Jsou nejen cílem nákupu čerstvých surovin a domácích výrobků, ale také místem pro setkávání s přáteli a šíření ekologické osvěty.

Jejich součástí často bývají kreativní workshopy a nejrůznější sezónní akce, které lidem dávají příležitost objevovat rozmanité možnosti zpracování tuzemských plodin.

Objevují se však i kritické hlasy, podle kterých spousta stánků nebo zboží na tradiční farmářské trhy vůbec nepatří. Češi mají ve srovnání se zahraničím stále co dohánět, i co se týče jejich četnosti a otevírací doby.

„O víkendu jsou zde všechny farmářské trhy neuvěřitelně přecpané. Jelikož hodně cestuji, tak znám podobné trhy například v Budapešti nebo Barceloně. Přes léto mívají otevřeno i do devíti večer, takže není problém zajít pro čerstvé zboží až po práci.

Atmosféra na nich je navíc mnohem klidnější, zboží lépe naaranžované,“ tvrdí Martin Kafka.  

Na názor na rozvoj farmářských trhů jsme se zeptali také majitele populárního českého kulinářského blogu Cuketka.cz Martina Kuciela.

Jak vnímáte „boom“ farmářských trhů v posledních letech?

Farmářské i jinak specializované trhy s potravinami jsou součástí nového prostředí, které se teprve formuje.

Všechny strany, tedy farmáři, organizátoři i spotřebitelé se v tomto prostředí teprve musí naučit správně fungovat a jako všude jinde je samozřejmé, že s něčím, co se teprve rozjíždí, přicházejí problémy.

Kvalita trhů závisí z velké míry na spotřebitelích a jejich očekávání a taky na tom, co jsou ochotni organizátorům tolerovat.

Podle čeho podle vás zákazníci poznají, že farmářské trhy jsou opravdu kvalitní?

Návštěvníci trhů by měli hlavně dlouhodobě sledovat, s jakými cíli organizátoři trh vedou a jak o něj v delším časovém období pečují. Farmářský trh by měl fungovat hlavně jako efektivní infrastruktura, kde se přímo propojují producent s maloodběratelem.

Jako spotřebitel chci, aby mi organizátor zprostředkovával kontakt s co nejširším spektrem zboží, které pro mě má nějaký přínos a které se v běžné obchodní síti neobjevuje. Dobře vedený trh poznáme i podle toho, že se organizátorům podaří nalákat i opravdu malé zemědělce třeba i na krátké období v sezóně.

Součástí toho je i snaha o transparenci informací o zboží a dlouhodobé budování vztahů s farmáři, které vyloučí podvody založené na manipulaci s původem zboží.

Jsou kodexy farmářských trhů vůbec k něčemu?

Kodexy trhů jsou v prvé řadě nápověda pro spotřebitele, kterým dává základní informaci o tom, jakým způsob je trh veden. Má rozhodně dobrý vliv na formování dobrého prostředí pro jeho fungování.

Jako spotřebitel ovšem potřebuji i vidět, jak se organizátoři podle svého kodexu chovají a jak jej uplatňují v každodenní praxi. To je možná ještě důležitější.

Vágní kodexy, které k ničemu nezavazují nebo které nelze nijak prakticky naplnit, nemají váhu.

Sezóna českých jahod je v plném proudu! Na co si dávat při nákupu pozor?

Koncem května začaly dozrávat první české jahody a právě nyní jejich sezóna vrcholí. V Česku patří toto ovoce mezi nejoblíbenější, každý Čech ročně zkonzumuje kolem 2,5 kila jahod. Poptávka je převážně po jahodách vypěstovaných v tuzemsku. Poznat ale českou jahodu od té dovezené je v podstatě nemožné.

Budete mít zájem:  Příznivý efekt česneku na rakovinu, cukrovku, kůži i obezitu

Letos si milovníci jahod museli na své oblíbené ovoce počkat o pár dní déle. „Nejdříve dozrávají jahody ze skleníku, pak z fóliovníku a nakonec si je možné koupit jahody z pole. Začátkem druhé poloviny května byly k dostání jahody z fóliovníku a na konci května už byly v nabídce jahody z pole.

Vše závisí na počasí a může se to rok od roku lišit. Například letos české jahody dozrávají o několik dní později než loni. Byl velmi teplý duben, který vystřídal velmi studený květen.

Tedy rozjezd byl velmi rychlý, ale pak přišly přízemní mrazíky a zničily část úrody,“ zhodnotil letošní jahodovou sezónu Jiří Sedláček, organizátor farmářských trhů Náplavka a Kubáň.

S nákupem českých jahod si zákazníci musejí pospíšit. „Sezóna jahod vrcholí podle počasí, obvykle to bývá v polovině června. Sezóna českých jahod je poměrně krátká, ale pozdní odrůdy se prodávají až do půlky července, jedna z posledních pak připomíná chutí dokonce lesní jahody,“ řekla Šárka Sedláčková, organizátorka trhu Heřmaňák.

Cena za kilogram jahod je letos vyšší než v loňském roce. „Na začátku sezóny se kilogram výběrových jahod prodával za 100 až 120 korun. V průběhu krátké jahodové sezóny bude cena klesat. Pokud ale přijdou například kroupy, bude cena za jahody vyšší, pokud naopak bude delší čas teplo a slunečno, pak bude cena za kilogram jahod poměrně nízká.

Koncem června cena jahod klesá na 60 až 80 korun za kilo. Pokud tedy chce někdo jahody zamrazit nebo zavařit, vyplatí se počkat na konec jahodové sezóny. Obecně ale bude dražší než minulý rok, protože je nedostatek pracovních sil. Na poli se sklízí jahody ručně a v dnešní době se do této práce nikomu moc nechce,“ vysvětlil Jiří Sedláček.

Sytá červená barva neznamená, že jsou jahody sladší než ty světlé. Kvalitní jahody by měly mít stopku, měly by být čisté, lesklé. Podle barvy ale zákazník těžko pozná chuť. „Jsou odrůdy, které jsou světlé a přitom jsou velmi sladké.

A naopak, některé odrůdy mají zase tmavší barvu a přitom nemusí být tak sladké. Vyplatí se proto chodit k osvědčeným jahodářům. Oni své odrůdy obvykle velmi dobře znají a umí zákazníkům rozdíly vysvětlit.

Navíc většina prodejců na farmářských trzích umožňuje zákazníkům jahody ochutnat,“ doporučil Jiří Sedláček.

Během sezóny jsou běžně k dostání i jahody z dovozu, Češi ale dávají přednost těm tuzemským. „Poznat jahody dovezené od těch tuzemských jen od pohledu jde velmi těžko.

Obecně bývají tuzemské jahody na první pohled čerstvé, lesklé, bez větších otlaků a povadlých lístků.

Zákazníkům doporučuji nakupovat na osvědčených trzích od spolehlivých prodejců, kteří by měli být označeni, z jaké jahodárny jsou, a měli by mít také u sebe dodací list, kterým doloží, kde byly jahody sklizeny,“ řekla Šárka Sedláčková.

Pěstování jahod má v Česku dlouholetou tradici, jahodové plantáže jsou snad v každém regionu, hlavní město nevyjímaje. „Práce českých jahodářů je obdivuhodná, například ti z pražských Kunratic – rodina se 40letou tradicí pěstování jahod.

Celý rok pracují na tom, aby jejich jahody měly ty nejlepší podmínky, a v době sklizně spí třeba i jen tři hodiny denně, to proto, aby v den, kdy jahody sklidí, je hned nabídli zákazníkům. České jahody jsou nejoblíbenějším, nejsladším a nejvoňavějším domácím ovocem, ale jsou také nejkřehčí, a sníst se musí co nejdříve po utržení.

To umí jen málokterý obchod, proto je nejlepší dojít si přímo na dobrý farmářský trh, kde jsou jahody sklizené ten samý den přímo z pole,“ uzavřela Šárka Sedláčková.

FARMÁŘSKÉ TRHY NÁPLAVKA, www.farmarsketrziste.cz

Jedinečný genius loci spolu s uvolněnou atmosférou dělá z farmářských trhů Náplavka oblíbené místo Pražanů i turistů.

Každou sobotu od 8 do 14 hodin je zde možné nakoupit potraviny z kvalitních surovin – od sezónní zeleniny a ovoce, pečiva, masa, čerstvých ryb přes kozí, kravské i ovčí sýry až po domácí vajíčka.

Farmářské tržiště Náplavka je součástí Asociace farmářských tržišť ČR, která se řídí kodexem farmářských trhů. Zapsaný spolek Archetyp je i v roce 2019 předsedajícím členem jím spoluzaložené Asociace farmářských tržišť České republiky.

FARMÁŘSKÉ TRHY KUBÁŇ, www.farmarsketrziste.cz

Kubánské náměstí ve Vršovicích v Praze 10 vzniklo ve 30. letech 20. století, má nepravidelný tvar a ohrazují ho ulice Na Hroudě, Vladivostocká, Litevská, Murmanská. Od roku 2010 se na náměstí konají farmářské trhy.

Každý týden v úterý, čtvrtek a v sobotu vyhledávané tržiště nabízí sortiment od pečiva přes mléčné výrobky a maso až po ovoce a zeleninu.

Farmářské trhy od roku 2010 provozoval zapsaný spolek Archetyp, o rok později jeho organizaci převzala radnice Prahy 10 a od roku 2019 jej znovu pořádá původní organizátor.

ČÁSTEČNĚ BEZOBALOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY HEŘMAŇÁK, www.farmarsketrziste.cz

První částečně bezobalový farmářský trh v Česku se konal 9. září 2017 na Řezáčově náměstí v Praze 7. Vedle bohatého výběru farmářských potravin nabízí trh i možnost nákupu květin a za příznivého počasí se zde konají dílny pro děti i rodiče.

Provozovatelem je zapsaný spolek Archetyp, který má s organizací farmářských trhů několikaleté zkušenosti. V plánu je pokračování trhu i v roce 2018 a rozšíření částečně bezobalového prodeje na farmářské trhy Náplavka.

Farmářský trh Heřmaňák se koná za podpory radnice Prahy 7.

Vosky

???? Vosk ve spreji pro styling vlasů je urče pro muže i pro ženy pro každodenní použití. Je vhodný pro všechny typy vlasů, kterým zajišťuje definici a texturu s dlouhotrvající fixací. Krotí nepoddajné, krepaté vlasy a také je chrání před vlhkostí – zároveň vlasy vyživuje. ..

Budete mít zájem:  Příznaky Menstruace Přesto Těhotná?

???? Vosk pro krátké vlasy je vhodný pro ženy i pro muže – hodí se pro všechny typy krátkých vlasů. Dodá vašemu účesu flexibilní držení, polomatný lesk a udrží vlasy na svém místě…

???? Jedinečné a patentované voskové proužky se přizpůsobí každému tvaru obočí a zajistí dokonalý tvar vašeho obočí: 2/3 stoupající, 1/3 klesající. Oko se tím otevře a vznikne tak optický efekt liftingu…

???? Sada obsahuje: Epilační vosk na obličej Professional Wax Argan (Roll-On Cartidge) 100 ml Ohřívač vosku Professional Wax 1 LED Zklidňující čisticí olej po epilaci Argan (After-War Cleansing Oil) 50 ml Epilační pásky 24 ks..

???? Silně tužící stylingový vosk se středním leskem vhodný pro krátké účesy…

???? Vosk na vlasy dokonale fixuje účes, poskytuje střední stupeň fixace a stane se tak ideálním produktem pro vytvoření elegantního uhlazeného stylingu. Jeho krémová konzistence dodá vlasům hebkost a přirozený lesk. Neslepuje ani nezatěžujevlasy a lehce se vymývá…

???? Hair Wax s nemastným složením vlasy hydratuje a upravuje bez toho, aniž by je zatížil. Vytváří texturu, dodává lesk a je vhodný pro všechny typy vlasů. ..

???? Vonná svíčka váza Black Plum Cognac přináší unikátní vůni černé švestky a ostružiny naložené v chutném koňaku. Tato svíčka s typickým dřevěným víčkem provoní váš domov a naplní ho jemným zvukem praskajícího knotu, který podpoří atmosféru pohodlí a útulnosti.

Neboť domov je tam, kde praská oheň. Knot je vyroben z přírodního dřeva. Patentovaný tvar dřevěného knotu Pluswick® Innovation vytváří uklidňující zvuk praskajícího ohně.

 Jedinečný křížkový tvar tohoto dřevěného knotu umožňuje až 5x rychlejší rozpuštění voskového jezírka než klasický bavlněný knot. Proto rychle prodchne místnost příjemnou vůní. Tento patentovaný knot garantuje krásné a čisté hoření bez sazí na skle.

Vytváří jemný zvuk praskajícího ohně. Dřevěné víčko poslouží jako podstavec pod svíčku při jejím hoření a chrání tak povrch nábytku…

???? Rychleschnoucí stylingový vosk s jemným leskem vhodný zejména pro krátké střihy. ..

???? Nejuniverzálnější stylingová věc, jakou si jen můžete dávat do vlasů. Naprosto matná, takže nikdo nic nepozná. Absolutně ne mastná, takže se skvěle vymývá. Vlasům dodá opravdu silnou fixaci, takže se hodí i pro delší vlasy.

  Je založená na vodní bázi, takže ji jednoduše z vlasů vymyjete. Nemusíte svou rutinu nijak upravovat – prostě se osprchujete, vlasy umyjete šamponem a hotovo. Jste zase čistí jako lilie. Vyrobeno v České republice.

Obsahuje 69 % přírodních složek, je bez ropných derivátů…

???? Pro nádherně hladkou pokožku…

???? Vosk ve spreji dodává vlasům rozcuchanou a volnou texturu, dlouhotrvající kontrolu a matný vzhled. Vosk je ideální pro všechny typy vlasů. Velmi snadno se aplikuje a nezatěžuje vlasy. ..

???? Univerzální stylingový vosk je nejlepším pomocníkem k dokonalému vytvarování a úpravě vousů a vlasů. Vosk je silně tužící, s lehkou svěží vůní bergamotu a pomeranče…

???? Pro nádherně hladkou pokožku…

???? Vosk na vlasy s matným efektem a silnou fixací zajišťuje dokonalou úpravu vlasů po celý den. Jílovitá konzistence umožňuje snadné nanášení a pohodlné tvarování účesu. Vosk je vhodný zejména pro tvorbu přirozeně vypadajících rozcuchů…

???? Vonná svíčka váza Golden Milk v sobě ukrývá vůni sladkého mléka, které je smícháno s exotickým kořením a zahaleno v květinových tónech plumérie, gardénie a tuberózy. Doba hoření je 20 hodin.

Tato svíčka s typickým dřevěným víčkem provoní váš domov a naplní ho jemným zvukem praskajícího knotu, který podpoří atmosféru pohodlí a útulnosti. Neboť domov je tam, kde praská oheň. Knot je vyroben z přírodního dřeva.

Patentovaný tvar dřevěného knotu Pluswick® Innovation vytváří uklidňující zvuk praskajícího ohně.

 Jedinečný křížkový tvar tohoto dřevěného knotu umožňuje až 5x rychlejší rozpuštění voskového jezírka než klasický bavlněný knot. Proto rychle prodchne místnost příjemnou vůní. Tento patentovaný knot garantuje krásné a čisté hoření bez sazí na skle.

Vytváří jemný zvuk praskajícího ohně. Dřevěné víčko poslouží jako podstavec pod svíčku při jejím hoření a chrání tak povrch nábytku…

???? Vosk na knír, který ručně vyrobili anglický Cpt. Fawcett a Sid Sottung, zakladatel proslulé holičské akademie. Jeho vůni tvoří svrchní tóny limetky a pomeranče, srdce z růže a ločidla galbanového a základ z cedrového dřeva, pačuli a pižma…

???? Vosk na knír má charakteristicky kořenitou vůni tabákových listů, kadidla, javorového sirupu, mechu a vanilky. Ty doplňují chmel, myrta, rum a tóny pomeranče…

???? Matující vosk na vlasy For Men dodá vašemu účesu flexibilní zpevnění a sametově matný finiš. Vosk je vhodný i ke zdůraznění některých partií účesu, vytváří přirozený účes a nezanechává mokrý vzhled. Je také vhodný pro muže, kteří chtějí vlasy v průběhu dne přestylovat. ..

???? Silný anglický vosk na knír Cpt. Fawcett pro důkladně vytvarovaný knír…

???? Aromatické čajové svíčky Warm & Cosy provoní váš domov útulnou hřejivostí obsahující vůni balzámové jedle, máty peprné, eukalyptu, kašmíru, cedrového dřeva, ambry, pačuli a pižma. Svíčky jsou vyrobeny za použití nejlepších surovin, včetně čistých přírodních vonných výtažků. Jejich výdrž je 4-6 hodin, hodí se k aranžování do svícínků. ..

???? Aromatické čajové svíčky A Night Under The Stars provoní váš domov vůní kůže, koření, dřeva, šafránu a růže, kadidlo, pačuli a cedrového dřeva.  ..

???? Aromatické čajové svíčky A Calm & Quiet Place v sobě ukrývají vůni jasmínu s letmým dotekem pačuli a hřejivým ambrovým pižmem. Složení: Hlava – mandarinka,Srdce – jasmín a cedrové dřevo,Základ – pačuli, santalové dřevo, ambra a pižmo…

???? Aromatické čajové svíčky Black Coconut s vůní sladkého kokosu, cedru a ostrovních květů provoní váš domov…

Vosky 2,75 (55%) 21 x hodnotené

Kategorie produktů vosky obsahuje 24 záznamů.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector