Petice proti represivnímu přístupu k očkování: 9000 podpisů za 10 dnů

Někdo očkovat své děti chce, někdo ne. Někdo chce očkovat dítě později s větší tělesnou hmotností a jiný chce lepší vakcínu nebo individuální očkovací plán. Všichni by měli mít možnost si vybrat, jakou formou se o zdraví svých dětí postarají.

V naší zemi se ještě stále na očkování hodně tlačí. Byznys nohdy převládá nad rozumem a zdravím dětí. Očkují se i děti, pro které je očkování velmi riskantní. Mnoho rodičů po poškození očkováním už své děti nechtějí očkovat vůbec.

Ale teď, pokud projde novela zákona, jim hrozí vysoká pokuta. Je potřeba jednat, protože už šla do druhého čtení. Ať očkovat chcete nebo nechcete, nezavřete si možnost si to časem rozmyslet.

Vznikla petice, kterou můžeme ukázat vůli občanů a ovlinit uvažování poslanců právě v souvislosti s očkováním.

Očkování je velké témaPetice proti represivnímu přístupu k očkování: 9000 podpisů za 10 dnů

O očkování, jeho výhodách, nevýhodách a rizicích jste se mohli mnoho dozvědět jak v rozhovorech s MUDr. Elekovou (první, druhý), tak s Martinou Suchánkovou v Klubu Jíme Jinak (první, druhý).

Nebezpečí očkování dokumentují i vaše zkušenosti na kurzech, komentářích a v psaných příbězích. Očkování je velké téma a novopečení rodiče jsou většinou zcela bez informací.

Když začnou hledat, narazí na mnoho velmi protichůdných informací, v hlavě mají chaos a neví, jak se rozhodnout. Ale ono možná nebude co rozhodovat.

Budete očkovat nebo…!

Je v podstatě jedno, jaký je váš postoj k očkování. Pokud bude schválena novela zákona, nebudete si moci vybírat. A pokud se nepodvolíte očkovacímu kalendáři, riskuteje likvidační pokutu.

Problém by se tak v blízké budoucnosti mohl týkat jak rodin, které třeba ze zdravotních důvodů dítě očkovat nechtějí, tak školek, škol, organizátorům táborů a praktických lékařů.

Více si můžete přečíst v níže přiložené tiskové zprávě Rozalia, které se očkování, jeho zdravotním dopadům  a příslušné legislativě věnuje už řadu let.

Co můžeme dělat

Na Rýžovém plese jsme se bavily s Táňou Fischerovou o tom, zda takto nehorázný zákon může být schválen. Byly jsme v klidu: „Tohle přeci ve svobodné zemi nemůže projít.

I ten, kdo děti chce očkovat, tohle přece nemůže přijmout,“ bavily jsme se s ní. „Ale kdepak, jde to do druhého čtení, oni to schválí. A jak to jednou schválí, už to vrátit zpátky jentak nepůjde.

“ Chvíli jsme si vysvětlovaly, jak funguje schvalování novel a zákonů a na nás padla deprese. „Co máme dělat?“ ptaly jsme se. „Udělejte demonstraci, jděte do ulic, jděte za poslanci, pište jim, volejte jim, sepište petici. Cokoli.

“ A tak jsme se spojily s Rozaliem a vyzýváme vás k činu. Pište, volejte, podepisujte, pokud vám není jedno, co, kdo a kdy bude píchat do vašich dětí.

Abychom si rozumněli – nemyslíme si, že je potřeba zcela zrušit očkování, na to naše společnost ještě není připravena.

Žiejme ve strachu a máme pocit, že očkování je pojistkou proti kdečemu. Nemáme dost informací a dost odvahy. Nicméně myslíme si, že je nutné zachovat svobodu v rozhodování rodičů v péči o jejich děti.

Kdo očkovat nechce, aby nemusel, kdo chce očkovat jindy a jinak, aby mohl.

Poslanci netuší

Od Martiny Suchánkové víme, že rodiče, které mají děti po očkování poškozené, osobně obcházejí poslance a ti se nestačí divit, co všechno očkování může způsobit. A taky, že vůle neočkovat svoje děti není jen otázkou několika málo vyšinutých aletrantivních rodičů.

Snad je ještě čas pohnout myšlením našich zákonodárců. Kdo nechce být manipulován, může podepsat petici proti represivnímu přístupu k očkování zde. Aktuální dění kolem novely můžete sledovat přímo pod peticí v článcích Martiny Suchánkové z Rozalia.

Tisková zpráva Rozalio

Praha 23. února 2015

Tisíce občanů vyjadřují nespokojenost

Objemná a kontroverzní novela zákona na ochranu veřejného zdraví prošla zdravotním výborem téměř beze změn, resp. nikdo ze členů výboru žádné úpravy nenavrhl.

 Nutnost změny však dokládá téměř 9 tisíc podpisů, které se jen za 10 dnů shromáždily pod peticí proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování.

Petice mimo jiné požaduje, aby stát převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky očkování nebo zrušil likvidační pokuty navrhované k nepřímému vynucování povinného očkování.

„Nezbylo než spustit petici, abychom vyjádřili naléhavost situace a rozsah dotčených občanů,“ uvedla Martina Suchánková ze spolku ROZALIO „Ministerstvo zdravotnictví spolu se zdravotním výborem přislíbily širokou diskuzi, ale nedošlo k ní ani náznakem.

Místo toho je už novela posunuta k projednání do Poslanecké sněmovny. Zdravotnímu výboru jsme dodali pozměňovací návrh, který vůbec nevzal v potaz.

Domníváme se, že někomu jde o to, aby se novela zákona rychle a potichu schválila,“ dodává Suchánková.

Celosvětově stoupá počet neurologických a imunologických poruch u dětí. Vědecké studie hovoří o koktejlovém efektu mnoha vlivů, včetně očkování. Statistické údaje dokládají stoupající nemocnost se vzrůstajícím počtem očkování v dětském věku.

V USA, kde se během prvních let života očkuje proti 14 nemocem 49 vakcínami, je procento neurologických a imunologických poruch nejvyšší (alergie, ekzémy, astma, autoimunitní onemocnění, autismus, poruchu učení, pozornosti,epilepsie aj).

  V západní Evropě, zejména ve skandinávských zemích, se očkokuje méně, později a převážně dobrovolně, je také výskyt imunologických a neurologických postižení je zde nejnižší.

Povinný český očkovací kalendář se naopak postupně rozrůstá a s očkováním se začíná dříve.

Argumentace ministerstva, že novelizací se vlastně nic nemění a ještě dochází ke zmírnění pokut, není na místě.

Nově konkretizované likvidační pokuty jasně ohrožují a zastrašují konkrétní subjekty.

Navíc zákon nově zamezí možnosti zajistit péči o dítě mladší tří let, a to nejen v jeslích, ale i v mateřských klubech a v hlídacích koutcích. To nemá obdoby v žádném z našich sousedních států.

„Fakt, že zákon již mnohá omezení a represivní opatření obsahoval i před novelizací, neznamená, že není potřeba se jím zabývat. Úprava je nutná, chceme-li se řadit mezi vyspělé evropské státy, nejen geograficky.“ dodává Martina Suchánková „Nespokojenost občanů nelze donekonečna přehlížet.“

 • Petice je k podpisu zde, kde jsou bližší informace o návrhu zákona.
 • Kontakt:                       
 • Martina Suchánková
 • předsedkyně spolku ROZALIO
 • [email protected]
 • 605 214 798

Komu a za co budou hrozit pokuty?

 • Mateřským školám a nově i provozovatelům tzv. dětských skupin a osobám provozujícím péči o děti do 3 let věku (fyzickým osobám na základě živnosti, právnickým osobám i bez podnikatelského oprávnění – tedy i neziskovým mateřským centrům nebo hlídacím klubům) bude hrozit pokuta až 500.000 Kč za přijetí dítěte, které není kompletně naočkované – § 50, § 92k odst. 4 a odst. 6 písm. d);
 • Školám, organizátorům škol v přírodě, dětských táborů a dalších zotavovacích akcí bude hrozit pokuta až 100.000 Kč za vyslání nebo přijetí dítěte, které není kompletně naočkované, a za nesplnění povinnosti pořídit výpisy z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a následně je uchovat po dobu 6 měsíců od skončení akce – § 9 odst. 1 písm. a), § 92d odst. 3 písm. b) a odst. 7 písm. b);
 • Praktickým dětským lékařům za nesplnění povinnosti provést povinné očkování bude hrozit pokuta až 1.000.000 Kč a za nesdělení informací hygienické stanici o jménu a bydlišti pacienta a datu a druhu jeho očkování či trvalé kontraindikaci až 100.000 Kč – § 45 odst. 2, § 51 odst. 1 písm. b), § 92k odst. 2 písm. c) a f) a odst. 6 písm. a), b).

ROZALIO je spolek rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví našich dětí a pocit zodpovědnosti za ně. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí.

Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování i převažujícímu postoji zúčastněných institucí podle nás zatím chybí věcná diskuse na toto téma a možnost diferencovaného, informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí.

Usilujeme o zprostředkování všestranných informací o problematice očkování, abychom mohli podpořit rodiče v jejich zodpovědném rozhodování v otázkách zdraví jejich dětí. Vytváříme prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování. Snažíme se ovlivnit právní úpravu očkování v ČR tak, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, tak jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána. Uznáváme přitom význam očkování a jeho reálný přínos v boji s infekčními chorobami. Více informací naleznete na www.rozalio.cz.

petice Archivy – Liga lidských práv

V případě, že se podaří vyvinout a uvést na český trh vakcínu proti koronaviru SARS-CoV-2, mělo by rozhodnutí, zda se očkovat, zůstat na svobodném uvážení každého občana.

V petici za dobrovolnost očkování proti koronaviru to požaduje Liga lidských práv (LLP) a spolek ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Petice vznikla na základě ohlasů veřejnosti, která chce už předem vyjádřit svůj názor, že nesouhlasí se zavedením povinnosti a vynucování tohoto očkování.

Petice proti represivnímu přístupu k očkování: 9000 podpisů za 10 dnů

V České republice byla v souvislosti s bojem proti koronaviru přijata řada opatření omezujících lidská práva a svobody, přičemž některá z nich nebyla přiměřená a odůvodněná.

Povinnost očkování proti nemoci patří mezi další možné budoucí opatření, o kterém se diskutuje.

Avšak nikdo by neměl být nucen strpět zákrok, který nese možná zdravotní rizika a vzhledem ke krátké době testování není jistá jeho účinnost.

“Nedotknutelnost osoby, svoboda svědomí, právo na svobodný a informovaný souhlas, nadřazenost zájmu a blaha každého člověka nad zájmy společnosti a vědy jsou hodnoty chráněné na úrovni ústavního pořádku,” říká advokátka Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv.

Podle LLP a Rozalia by měl každý občan mít právo vyhodnotit si na základě informací přínos očkování a rozhodnout se, zda jej podstoupí či nikoliv.

“Máme pochopení pro naději upínající se k vývoji vakcíny a rozumíme zavádění některých plošných opatření ve snaze ochránit zdraví občanů. V případě, že bude dostupná vakcína, by však mělo zůstat na každém z nás, zda využije možnost očkování, nebo zvolí jinou ochranu,” doplňuje Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio.

Peticí proto obě organizace vyzývají zákonodárce, vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby:

 • při přijímání opatření proti šíření koronaviru bylo plně respektováno právo každého jednotlivce na svobodný a informovaný souhlas s očkováním,
 • očkování proti koronaviru nebylo zaváděno jako povinné,
 • tímto očkováním nebyly podmiňovány žádné běžné aktivity, jako je vzdělávání, práce a podnikání, cestování a využívání veřejně nabízených služeb.

Celé znění online petice je zveřejněno zde, kde ji zájemci mohou také podepsat.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota advokátka, Liga lidských práv e-mail: [email protected] tel. 607 005 043

Martina Suchánková předsedkyně Rozalio e-mail: [email protected] tel. 605 214 798

„Soudci vyzvali Českou republiku ke zlepšení systému porodní péče tak, aby reflektoval vývoj v oblasti práva, medicíny a vědy.

Když odhlédneme od domácích porodů, tak by mělo dojít alespoň k umožnění vzniku porodních domů a zavedení možnosti kontinuální péče porodní asistentky v těhotenství a při porodu, což se v zahraničí osvědčilo jako nejbezpečnější péče pro nízkorizikové ženy,“ řekla advokátka Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv, která u soudu zastupovala Šárku Dubskou, jednu ze stěžovatelek. Hlavní problémy, které by mělo ministerstvo zdravotnictví vyřešit, shrnula Liga lidských práv do nové petice, adresované ministerstvu zdravotnictví.

„Na rozsudku jsou zajímavé zejména dvě věci. Jednak je v něm, stejně jako v rozhodnutí malého senátu z prosince 2014, výrazný apel na stát, aby pochybnou situaci v českém porodnictví intenzivně řešil.

Druhou věcí je skutečnost, že všech pět přehlasovaných soudců vydalo jedno společné odlišné stanovisko, což je velmi neobvyklé a ukazuje to na výrazné názorové rozdíly mezi jednotlivými soudci.

Toto odlišné stanovisko dává prakticky ve všech podstatných ohledech za pravdu stěžovatelkám a věřím, že do budoucna bude východiskem pro další rozhodovací praxi soudu v obdobných případech,“ řekl advokát Richar Hořejší z advokátní kanceláře Wilson&Partners.

Ten společně s Adélou Hořejší zastupoval druhou ze stěžovatelek, Alexandru Krejzovou.Ta k rozhodnutí uvedla: „Boj určitě nebyl marný. Minimálně cítím posun ve veřejné diskuzi na toto téma. Fandím každé ženě, která se rozhodne bojovat za svá práva.“

„Pokud myslí český stát a ministerstvo zdravotnictví svou starost o zdraví dětí a žen volících porod doma vážně, měl by místo represe nastoupit cestu zemí, které porod doma s porodní asistentkou zahrnuly do svého systému včetně proplácení péče. Tyto země zdraví žen a dětí monitorují a vyhodnocují.

Opakovaně zjišťují, že zatímco zdraví dětí nízkorizkových žen je doma i v porodnici stejné, ženy v péči porodních asistentek mají výrazně méně poporodních poranění, císařských řezů a dalších negativních důsledků, při porodu v porodnici běžných,“ uvedla biostatistička Markéta Pavlíková.

„Soudci svůj postoj podpořili argumentem, že záleží na posouzení každého státu a že právní přístup k porodům není v Evropě jednotný. To, co by ale z našeho pohledu jednotné být mělo, je přístup k lidským právům. Sdílené lidství je tou nejvyšší hodnotou, kterou bychom měli všichni naplňovat,“ uzavírá advokátka Adéla Hořejší.

Bližší informace poskytnou:

Zuzana Candigliota, Liga lidských práv, tel. 607 005 043, e-mail: [email protected]

Adéla Hořejší, Wilson & Partners, tel. 776 696 656, e-mail: [email protected]

Richard Hořejší, Wilson & Partners, tel. 724 919 279, e-mail: [email protected]

Markéta Pavlíková, tel. 603 795 125, e-mail: [email protected]

Očkovací látky – strategie EU

Dlouhodobým řešením současné pandemie je vyvinout a poté aplikovat účinné a bezpečné vakcíny. Jedná se o stěžejní součást reakce Evropské komise na koronavirovou pandemii.

Komise a členské státy se dohodly na společném přístupu EU k zabezpečení dodávek a k usnadnění postupného zahájení očkování.

Strategie EU pro očkovací látky

Široké portfolio očkovacích látek založených na různých technologických přístupech maximalizuje šance na vývoj a zavedení bezpečných a účinných vakcín. S tímto záměrem představila Komise 17. června 2020 evropskou strategii pro očkovací látky s cílem urychlit v souvislosti s pandemií covidu-19 jejich vývoj, výrobu a distribuci.

Komise se rozhodla podpořit různé očkovací látky na základě důkladného vědeckého hodnocení, použité technologie a její kapacity pro zásobování celé EU.

Vývoj očkovacích látek je složitý a časově náročný proces, který trvá obvykle přibližně 10 let.

Prostřednictvím strategie pro očkovací látky Komise podpořila úsilí a zvýšila účinnost vývoje, díky čemuž byly do konce roku 2020 v EU distribuovány bezpečné a účinné očkovací látky.

To si vyžádalo provádění klinických hodnocení souběžně s investicemi do výrobní kapacity, aby bylo možné vyrobit miliony dávek úspěšné očkovací látky. Vždy jsou dodržovány přísné a spolehlivé schvalovací postupy a bezpečnostní normy.

(viz Otázky a odpovědi ke strategii EU v oblasti očkování)

Další informace o očkování v EU

Schvalování očkovacích látek

Dosud byly na základě kladných vědeckých doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky registrovány pro použití v EU čtyři bezpečné a účinné očkovací látky proti covidu-19:

BioNTech-Pfizer

Dne 21. prosince 2020 udělila Evropská komise podmínečnou registraci vakcíně proti covidu-19 vyvinuté společnostmi BioNTech a Pfizer. Jedná se o první vakcínu proti covidu-19 registrovanou v EU.

Tomu předcházelo kladné vědecké doporučení založené na důkladném posouzení bezpečnosti, účinnosti a kvality očkovací látky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky. Členské státy rozhodnutí potvrdily.

Předběžná dohoda se společností BioNTech-Pfizer umožní nákup prvních 200 milionů dávek očkovací látky s možností dokoupit dalších až 100 milionů dávek 15. prosince 2020 se Komise rozhodla zakoupit těchto dalších 100 milionů dávek této látky.

Kromě toho Komise dne 8. ledna 2021 navrhla členským státům, aby zakoupily dalších 200 milionů dávek vakcíny bioNTech-Pfizer s možností získat dalších 100 milionů dávek.

Členské státy se mohou rovněž rozhodnout vakcínu darovat do zemí s nižšími a středními příjmy nebo ji přesměrovat do jiných evropských zemí.

Dne10. března 2021 dosáhla Komise dohody se společností BioNTech-Pfizer týkající se dodávek dalších 4 milionů dávek očkovacích látek proti COVID-19. Ty získají členské státy za účelem řešení situace v koronavirových epicentrech a usnadnění volného přeshraničního pohybu v rámci EU. Tyto dávky doplňují harmonogram dodávek, na kterém se dosud země Unie se společností BioNTech-Pfizer dohodly.

Moderna

Dne 6. ledna 2021 udělila Evropská komise podmínečnou registraci vakcíně proti covidu-19 vyvinuté společností Moderna. Jedná se o druhou vakcínu proti covidu-19 registrovanou v EU.

Tomu předcházelo kladné vědecké doporučení založené na důkladném posouzení bezpečnosti, účinnosti a kvality očkovací látky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky. Členské státy rozhodnutí potvrdily.

Předběžná dohoda o nákupu jménem všech členských států EU, dohodu se společností Moderna na nákup prvních 80 milionů dávek očkovací látky s možností zažádat o dalších až 80 milionů dávek 15. prosince 2020 se Komise rozhodla zakoupit dalších 80 milionů dávek této látky.

17. února Evropská komise schválila druhou smlouvu s farmaceutickou společností Moderna, podle níž se jménem všech členských států EU nakoupí dalších 300 milionů dávek vakcíny (150 milionů v roce 2021 s možností dokoupení dalších 150 milionů v roce 2022).

Smlouvy by měly všem členským státům EU umožnit očkovací látku nakupovat a dále darovat zemím s nižšími a středními příjmy nebo přesměrovat do jiných evropských zemí.

AstraZeneca

Evropská komise udělila 29. ledna 2021 podmínečnou registraci vakcíně proti covidu-19, kterou vyvinula společnost AstraZeneca. Jedná se o třetí vakcínu proti covidu-19 registrovanou v EU.

Registraci předcházelo kladné vědecké doporučení založené na důkladném posouzení bezpečnosti, účinnosti a kvality očkovací látky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky. Členské státy rozhodnutí potvrdily.

Se souhlasem společnosti AstraZeneca Komise zveřejnila upravenou předběžnou kupní smlouvu.

Johnson & Johnson

Dne 11.

března 2021 udělila Evropská komise podmíněnou registraci pro očkovací látku proti onemocnění COVID-19, kterou vyvinula společnost Janssen Pharmaceutica NV (jedna ze společností skupiny Janssen Pharmaceutical Companies, jež je součástí koncernu Johnson & Johnson), a která se tak stala čtvrtou registrovanou vakcínou proti tomuto onemocnění v EU. Registraci předcházelo kladné vědecké doporučení založené na důkladném posouzení bezpečnosti, účinnosti a kvality očkovací látky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky. Členské státy rozhodnutí potvrdily. S podmíněnou registrací může společnost od druhého čtvrtletí roku 2021 dodat do EU 200 milionů jednorázových dávek své očkovací látky proti covidu-19. Smlouva, která byla uzavřena 7. října 2020, umožňuje členským státům nákup dalších 200 milionů dávek.

Na vakcínách se stále pracuje

Dosud byly uzavřeny dvě smlouvy, na jejichž základě bude možné nakoupit očkovací látky, jakmile se prokáže, že jsou bezpečné a účinné:

Sanofi-GSK

Dne 18. září 2020 vstoupila v platnost předběžná dohoda o nákupu vyjednaná jménem členských států EU mezi farmaceutickou společností Sanofi-GSK a Evropskou komisí.

Jakmile se prokáže bezpečnost a účinnost vakcíny, budou mít členské státy EU na základě této smlouvy možnost pořídit až 300 milionů dávek očkovací látky.

Svýhradou regulačních úvah usilují tyto společnosti o to, aby byla očkovací látka k dispozici do druhé poloviny roku 2021.

Společnosti Sanofi a GSK se rovněž budou snažit poskytnout významnou část dodávek svých očkovacích látek prostřednictvím nástroje pro globální přístup k vakcíně proti covidu-19 (COVAX), pilíře pro očkovací látky v rámci Akcelerátoru přístupu k nástrojům proti covidu-19 pro země s nižšími a středními příjmy.

Se souhlasem společnosti Sanofi-GSK zveřejňujeme anonymizované znění předběžné dohody o nákupu (se začerněnými pasážemi důvěrné povahy).

CureVac

Dne 19. listopadu 2020 vstoupila v platnost smlouva mezi společností CureVac a Komisí vyjednaná jménem členských států EU.

Jakmile se prokáže bezpečnost a účinnost vakcíny, předběžná dohoda umožňuje nákup prvních 225 milionů dávek očkovací látky s možností zažádat o dalších až 180 milionů dávek

CureVac, evropská společnost se sídlem v Německu, podepsala 6. července 2020 s Evropskou investiční bankou smlouvu o půjčce ve výši 75 milionů eur na vývoj a velkovýrobu očkovacích látek. 

Se souhlasem společnosti CureVac Komise zveřejnila upravenou předběžnou kupní smlouvu.

Předběžná jednání

Cílem informativních rozhovorů je získat záruku předběžného nákupu, která bude financována nástrojem pro mimořádnou podporu, jenž disponuje prostředky na vytvoření portfolia potenciálních očkovacích látek vyráběných různými společnostmi.

Komise vyzývá společnosti se slibnou očkovací látkou, které již zahájily klinická hodnocení nebo se k nim blíží, aby ji kontaktovaly na adrese [email protected].

Novavax

Dne 17. prosince 2020 uzavřela Evropská komise předběžná jednání s farmaceutickou společností Novavax ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti covidu-19.

Očkovací látka společnosti Novavax je podjednotková proteinová vakcína, jež se nachází již ve 3. fázi klinického testování. Na základě plánované smlouvy by se mělo pro všechny členské státy EU zajistit nejprve 100 milionů dávek, s možností dalšího nákupu až 100 milionů dávek.

Valneva

Dne 12. ledna 2021 uzavřela Evropská komise předběžná jednání s farmaceutickou společností Valneva ve věci potenciálního nákupu vyvíjené očkovací látky proti covidu-19.

 • Plánovaná smlouva se společností Valneva by všem členským státům EU umožnila nakoupit 30 milionů dávek s možností dokoupit si dalších až 30 milionů dávek.
 • Očkovací portfolio EU
 • Přehled využití očkovacích látek proti onemocnění COVID-19

Cíle strategie EU v oblasti očkovacích látek

 • zajistit kvalitní, bezpečné a účinné vakcíny
 • zabezpečit rychlou dostupnost vakcín pro členské státy a jejich obyvatele a současně získat čelní postavení v celosvětových solidárních aktivitách
 • zajistit spravedlivý přístup k cenově dostupné vakcíně pro všechny v EU, a to co nejdříve
 • zajistit, aby v zemích EU probíhaly přípravy týkající se zavádění bezpečných a účinných očkovacích látek, a to s důrazem na zabezpečení dopravních a distribučních kanálů a na identifikaci prioritních skupin obyvatel, kteří vakcínu obdrží jako první 

Strategie v oblasti očkovacích látek by měla sloužit jako referenční hodnota při formulování vnitrostátních strategií členskými státy EU.

Dva pilíře
Dostatečný objem výroby očkovacích látek v EU bude zajištěn prostřednictvím nástroje pro mimořádnou podporu, a to ve formě záruky předběžného nákupu očkovacích látek poskytnuté výrobcům. Kromě těchto záruk mohou být k dispozici finanční prostředky a další formy podpory. Kvůli současné naléhavé situaci budou upravena pravidla EU, aby bylo možné urychlit vývoj, povolování a dostupnost očkovacích látek při současném zachování norem pro jejich kvalitu, bezpečnost a účinnost.
  Očkování zachraňuje životy. Hlavním nástrojem pro tlumení viru je rozsáhlé očkování. 15. října 2020 zveřejnila Evropská komise sdělení o připravenosti na realizaci strategií očkování a zavádění očkovacích látek. Důležité prvky, které je třeba vzít při přípravě vnitrostátní strategie očkování v úvahu:

  • kapacita očkovacích služeb, včetně kvalifikovaných pracovníků a zdravotnických a ochranných prostředků
  • dostupnost očkovacích látek pro cílové skupiny, a to jak z hlediska cenové dostupnosti, tak z hlediska fyzické blízkosti
  • nasazení vakcín v praxi s různými vlastnostmi a požadavky na skladování a přepravu, zejména pokud jde o chladírenské řetězce, chlazenou přepravu a skladovací kapacity
  • srozumitelné informování o přínosech, rizicích a významu očkovacích látek proti covidu-19 s cílem vybudovat důvěru veřejnosti.

  Možné prioritní skupiny

  S rostoucí dostupností očkovacích látek bude třeba odpovídajícím způsobem upravit vnitrostátní strategie. Strategie se například pravděpodobně na začátku zaměří na snižování počtu úmrtí a zátěže pro provozovatele základních služeb. V pozdější fázi se může pozornost zaměřit na zmírnění širších společenských a ekonomických omezení.

  Pozornost by měla být věnována následujícím prioritním skupinám (mimo hierarchii):

  • zdravotníci
  • osoby starší 60 let
  • osoby zvláště ohrožené v důsledku svého zdravotního stavu
  • nepostradatelní pracovníci mimo zdravotnictví
  • pracovníci, kteří nemohou omezit své fyzické kontakty
  • sociálně a ekonomicky znevýhodněné skupiny a další skupiny vystavené vyššímu riziku.

  Urychlení očkování v EU

  Dne 19. ledna 2021 vydala Evropská komise sdělení, v němž členské státy vyzývá k tomu, aby urychlily vakcinaci obyvatel. Do konce března 2021 by v každé zemi EU mělo očkovací látku dostat alespoň 80 % lidí starších 80 let a 80 % zdravotnických a sociálních pracovníků. Do léta 2021 by pak měl každý členský stát proočkovat minimálně 70 % dospělé populace.

  Řešení nedostatečné kapacity

  Evropská komise zřídila pracovní skupinu pro navýšení průmyslové výroby očkovacích látek, kterou povede komisař pro vnitřní trh Thierry Breton ve spolupráci s komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin Stellou Kyriakidesovou. Pracovní skupina má tři hlavní úkoly: usilovat o odstranění překážek ve stávající výrobě, přizpůsobit vakcíny novým mutacím koronaviru a vypracovat strukturální plán rychlejší reakce na biologická nebezpečí na evropské úrovni.

  Pokrok při v očkování v Evropě

  Digitální zelené certifikáty

  Komise přijala 17. března 2021 legislativní návrh společného rámce pro digitální zelené certifikáty, které budou obsahovat údaje o očkování, testování a prodělání nemoci a usnadní volný pohyb uvnitř EU. Na úrovni EU se tak stanoví společný přístup k vydávání, ověřování a uznávání certifikátů, jenž bude založen na přísném dodržování zásady nediskriminace a základních práv občanů Unie.

  Do poloviny června bude vypracován a zaveden celunijní technický rámec, který zajistí bezpečnost, interoperabilitu a plné dodržování pravidel ochrany osobních údajů. Systém bude možné rozšířit i na kompatibilní certifikáty vydané v zemích mimo Unii.

  Digitální zelené certifikáty

  Postup při distribuci vakcíny a její správa v EU

  Komise zřídila řídící výbor složený ze zástupců všech zúčastněných členských států, kterému předsedá. V celém průběhu bude Komise nápomocna a bude poskytovat pokyny a zajišťovat odborné poznatky.
  V rámci řídícího výboru působí malý tým odborníků z členských států, kteří se budou spolu s Komisí účastnit jednání a vytvoří společný vyjednávací tým.

  Kritéria financování

  Kritéria, na jejichž základě se rozhodne, kteří výrobci očkovacích látek obdrží podporu, zahrnují:

  • správné použití vědeckého přístupu a technologií
  • rychlost a schopnost zajistit dostatečné množství očkovacích látek v letech 2020 a 2021
  • náklady
  • povinnost sdílení rizik a krytí odpovědnosti
  • záběr různých technologií
  • výrobní kapacita v EU
  • globální solidarita: závazek nabídnout partnerským zemím nově vyvinuté vakcíny s cílem ukončit celosvětovou pandemii
  • včasná spolupráce s regulačními orgány EU se záměrem požádat o registraci prototypu očkovací látky v EU

  Celosvětová spolupráce

  18. září 2020 potvrdila Evropská komise svou účast na nástroji COVAX pro zajištění spravedlivého přístupu k cenově dostupným očkovacím látkám proti covidu-19. První odhad distribuce je k dispozici zde.

  Nástroj COVAX je pilířem očkovacích látek v rámci Akcelerátoru přístupu k nástrojům proti COVID-19 (ACT), tedy globální spolupráce, jejímž cílem je urychlit vývoj a výrobu testů, léčebných prostředků a očkovacích látek proti COVID-19 a zajistit k nim spravedlivý přístup. 

  12. listopadu 2020 Evropská unie oznámila, že přispěje dalšími 100 miliony eur ve formě grantu na podporu nástroje COVAX, aby byl zajištěn přístup k budoucím očkovacím látkám proti covidu-19 v zemích s nízkými a středními příjmy.

  Tyto finanční prostředky doplní záruky ve výši 400 milionů eur, ke kterým se EU již zavázala, čímž se Unie stává jedním z hlavních dárců. Díky tomuto novému příspěvku Evropská unie opět navyšuje investice na podporu celosvětového oživení v celkové, a to celkem na 500 milionů EUR.

  ACT tvoří vládní iniciativy, vědci, podniky, občanská společnost, celosvětové zdravotnické organizace a filantropové, jako jsou

  Ve svém sdělení z 19. ledna 2021 Komise oznámila, že zřídí mechanismus EU pro sdílení očkovacích látek, kterým by se rozvrhlo poskytování vakcín, jež členské země sdílí s partnerskými zeměmi prostřednictvím týmu Evropa. Hlavní pozornost by se měla věnovat zemím západního Balkánu, východního a jižního evropského sousedství a africkým zemím.

  První odhad distribuce je k dispozici zde.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector