Co byste měli vědět o erythema migrans

Co byste měli vědět o Erythema MigransUmělé léky nebo ty přírodní?

Dnes se podrobně podíváme na problematiku a celostní léčbu boreliózy, na kterou mi od vás chodí hodně dotazů a která může být jednou z příčin „spuštění“ autoimunitních onemocnění.

Článek připravila Mgr. Eva Hájková MBA, která spolu s MUDr. Janem Vojáčkem CFMP a Žanetou Kremsa FNLP založila Institut funkční medicíny v Praze. 

Co je Lymská borelióza?

Lymská borelióza je onemocnění způsobené baktérií Borrelia burgdorferi, které přenášejí klíšťata, v podezření z přenosu je i krev sající hmyz, jako komáři nebo muchničky. V porovnání s klíšťovou encefalitidou se v Česku vyskytuje v daleko vyšším počtu.

Infekci nepřenáší pouze dospělá klíšťata, ale i jejich mladší vývojová stádia, kterých si mnohdy ani nevšimneme. Životní cyklus klíštěte totiž zahrnuje tři stadia: larvu, nymfu a dospělé klíště. Z vajíček se vylíhne larva, která je velmi malá.

Měří asi 0,7 mm a má jen tři páry nohou. Larvu na těle často objevíme až když je nasátá krví a místo už začíná svědit, což je obvykle dva dny po přisátí. Napitá larva vypadá jako kulatá špendlíková hlavička a často je považována za stroupek.

Snadno ji seškrábneme nebo oholíme aniž jsme ji postřehli, což vede k případům onemocnění boreliózou takzvaně bez klíštěte.

Lymskou boreliózu přenášejí klíšťata na člověka i na zvířata. Bakterie borelie přežívají ve střevě infikovaného klíštěte a v okamžiku přisátí klíštěte k postiženému se přemísťují do slinných žláz klíštěte a pak do těla postiženého. Přenos bakterie vyžaduje delší čas, proto je riziko infekce vyšší, čím delší dobu bylo klíště přisáto.

Prevalence× borelií u českých klíšťat

×(podíl počtu jedinců trpících danou nemocí k počtu všech jedinců ve sledované populaci)

V roce 2017 státní zdravotní ústav (SZÚ) provedl analýzu klíšťat z pražských parků a lesů, aby zjistil prevalenci borelií a zjistili, že čtvrtina klíšťat je infikována.1

Projevy nemoci

Po přisátí infikovaného klíštěte je typickým projevem onemocnění lymskou boreliózou zarudnutí v okolí místa, kde bylo klíště přisáto tzv erithema migrans. Toto zarudnutí má většinou přesně ohraničený tvar s bílým bodem ve středu.

Dalšími příznaky je horečka, malátnost, únava a nevolnost. U části postižených se nemoc může vyvinout až do zánětu kloubů, šlach, kožních problémů nebo může lymská borelióza napadnout i nervovou soustavu postiženého.

Stádia se klasifikují do třech fází.

 • Erythema Migrans vykazuje cca 25% postižených, v tomto stádiu působí ATB velmi efektivně.
 • Bolesti kloubů, svalů, únava, nechutenství, stěhující se artritida a menigitida.
 • Těžké neurologické symptomy, silná únava, oslabení paměti, silné bolesti, deprese a psychózy.

Mezi 2. a třetím stádiem mohou proběhnout léta nebo i desetiletí. Proto je těžké spojit původ nemoci s hmyzím kousnutím. Vidíme vždy akutní stresory, které vedou k probuzení infekce do vážného stavu.

V časných fázích se může vytvořit tzv. boreliový lymfocytom, který není až tak známý, což je tuhá papula či uzel, který se nachází zejména na ušním boltci, prsní bradavce, nosním křídle či skrotu. Dalším symptomem je diseminovaná kožní forma lymské boreliózy, která se projevuje mnohočetnými červenými skvrnami. Počet skvrn kolísá od dvou po desítky.

Vzhledově se neliší od lokalizované formy erythema migrans, pouze jejich rozměry bývají většinou menší. Kloubní potíže se mohou objevit již krátce po nákaze. Zpočátku jde jen o subjektivní stesky na migrující artralgie, fyzikální nález na pohybovém aparátu je normální.

Objektivně zjistitelný kloubní zánět – lymská artritida – vzniká za řadu týdnů a měsíců po infekci.

Další možná úskalí spojená s LB

O čem se mluví již méně jsou tzv. koinfekce, což jsou další bakterie nebo paraziti, kteří mohli být přeneseny přisátím klíštěte. Klíšťata jsou do značné míry zatížena spoustou různých patogenů. Existují tedy specifické infekce, na které je třeba nezapomínat (Ehrlichioza, babesioza, bartoneloza, Riketsiosa, Mykoplasma, Toxoplasmoza, tularemie, viry apod).

Jak diagnostikovat?

Zlatým standardem českých laboratoří je tzv. ELISA test (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), Tato metoda je založena na jednoduchém principu vazby mezi antigenem a příslušnou protilátkou, tedy se měří hladina protilátek proti boreliím.

Bohužel stanovení diagnózy je velmi kontroverzní a to, že nemáte dle ELISA testu zvýšené protilátky ještě neznamená, že borelie nemáte a také množství zvýšených protilátek ještě neznamená, že průběh nemoci je horší než u těch s nízkými hodnotami.

Posuzování změny hladiny protilátek v různých odběrech je bezcenné.

Co byste měli vědět o Erythema Migrans

Dnes je známo přes 300 různých kmenů boreliózy s přes 100 známými imunologicky relevantními antigeny. Borelie neustále tyto antigeny mění.

V prvních šesti až osmi týdnech po infikování neprobíhá v organizmu prakticky žádná tvorba protilátek.

Na tomto místě se doporučuje LTT-Eli-spot test, který může být pozitivní již po 14 dnech po kontaktu. V této době jsou IgM protilátky stále ještě negativní.

Přesnějším testem je tzv. Western blot (také znám jako imunoblot), který se ve většině případů dělá, jen když je ELISA test pozitivní. Oproti metodě ELISA je Western blot sice časově náročnější a dražší, ale citlivější.

Existuje vyhláška upravující diagnostické postupy pro lymskou boreliózu a kterou by lékaři měli respektovat (přece jen se jedná o vyhlášku, ne o zákon). Případně si ji můžete vytisknout zde (strany 4050 – 4052) http://www.szu.cz/uploads/sb103_10_1_novela.pdf a předat vašemu ošetřujícímu lékaři.

Důležitou informací v této vyhlášce je, že pokud jste měli přisáté klíště a jevíte symptomy boreliózy, lékař může nasadit antibiotickou léčbu bez toho, aniž by měl pozitivní laboratorní testy.

 Laboratorní vyšetření se v diagnostice erythema migrans rutinně neprovádí, výjimkou jsou klinicky nejasné stavy. Léčba se zahajuje na základě klinického zhodnocení a bez zbytečného odkladu.

Pak také říká, že v klinicky sporných případech by měl lékař použít právě Western blotu k potvrzení infekce.

Tedy pro vás to znamená, že tento test můžete vyžadovat! Ideálně Sérologické testy nemohou poskytnout informace o délce trvání nákazy, aktivitě a závažnosti infekce, účinku léčby ani o prognóze onemocnění. Jejich opakování po léčbě a při následné dispenzarizaci je většinou neúčelné, posuzování změny titrů protilátek v různých odběrech je bezcenné.

Další důležitou informací pro vás je, že pokud jste byli, nebo jste infikováni boreliemi, nedoporučuje se darovat krev, ani kostní dřeň po dobu nejméně dvou let!

Jak Lymskou boreliózu řeší klasická medicína?

K léčbě se využívá škála antibiotik a léčba trvá mezi 14-28 dny dle klasifikace fáze nemoci. Problém však nastává, pokud se nemoc neidentifikuje včas a borelióza přechází do tzv.

pozdní fáze, která se může projevovat nejrůznějšími symptomy.

Tím, že je velmi oslaben imunitní systém, vidíme například v testech střevního mikrobiomu přemnožené bakterie, plísně, či parazity, se kterými si zdravý imunitní systém lehce poradí.

Mnohdy antibiotická léčba pomůže ze začátku, symptomy se však vrací a člověk se cítí hůře.

Tzv. Post-Lyme Disease Syndrome (PLDS – post boreliózní syndrom) je mnohými zpochybňován a těmto lidem jsou předepisovány antidepresiva a jsou posíláni k psychologům.

Jak tedy řešit PLDS?

Tohle je velmi dobrá otázka! Co víme je, že v těchto stádiích antibiotická léčba není účinná, a navíc velmi oslabuje již tak oslabenou imunitu.

Zde je třeba se zaměřit na to, jaká je skutečná příčina toho, že infekce přešla do PLDS, která již nelze účinně léčit antibiotiky a trvá déle než šest měsíců. Zdá se, že může souviset s následujícími faktory:

 1. Sníženými buněčnými funkcemi a ochranou
 2. Oslabenou imunitou
 3. Systémovými bakteriálními infekcemi (koinfekcemi)
 4. environmentální faktory včetně expozice plísním a parazitům
Budete mít zájem:  Jak se vážit správně

Může se jednat pouze o jeden z výše uvedených faktorů anebo více. Odpovědí tedy logicky je, posílit imunitní systém natolik, aby si s chronickými formami poradil.

Pro každého budou intervence samozřejmě vypadat jinak.

Co byste měli vědět o Erythema Migrans

Zde máte několik několik tipů:

 1. Zjistěte, zda máte výše zmíněné přidružené infekce. Pokud například z testů identifikujete candidu, ze střevního mikrobiomu určité parazity, zaměřte se primárně na ně. ZDARMA TEST NA PŘEMNOŽENOU CANDIDU ZDE. Jak na přemnoženou candidu, parazity a těžké kovy v těle najdete ZDE.

 2. Zaměřte se na protizánětlivou stravu, plnou antioxidantů a omega 3 nenasycených mastných kyselin (tmavě listová zelenina, kvalitní tuky, fermentované potraviny, vývary z masa a kostí, potraviny bohaté na hořčík!) Omezte obiloviny, veškeré průmyslově zpracované potraviny, sladkosti, pečivo, trans tuky, uzeniny, alkohol, průmyslově zpracované cukry (ovoce je v pořádku, pokud netrpíte kandidózou), fastfood, polotovary – to jsou vše prozánětlivé potraviny. Podívejte se na seznam Přírodních zdrojů minerálních látek, podle kterého si můžete sestavit svůj zdravější jídelníček.
 3. Exprese genů (viz článek o nutrigenomice) může také hrát roli při tom, jak daný jedinec bude na lymskou boreliózu reagovat. Jedinci s určitými geny, jako jsou HLA DRB1 15, DQ 6 nebo jiné HLA geny, mohou být mnohem citlivější na neurotoxiny. Mezi tyto neurotoxiny patří plísně, houby, toxiny produkované bakteriálními infekcemi, těžké kovy, látky znečišťující životní prostředí, toxické látky z kosmetiky, hygienických prostředků, z vody apod. Zde doporučuji identifikovat všechny možné toxické látky, které by mohly oslabovat imunitní systém.
 4. S bodem 3. pak úzce souvisí podpora detoxikačních mechanismů těla. Samozřejmě, že detoxifikujeme neustále, každopádně problém nastává, pokud máme detoxikační mechanismy přetíženy, což je v dnešní době velmi běžné. Důležitá je tedy podpora detoxikačních systémů těla a to zejména jater, kde rozdělujeme dvě fáze. Pro podporu obou fází mohou být velmi účinné části bylin a jejich extrakty, jakými jsou například semena ostropestřce mariánského, kořen pampelišky, lékořice a dále také N-acetylcystein, podporující tvorbu guatathionu.

Dále detoxikační mechanismy můžete podpořit teplými koupelemi v epsomské soli. Pokud vám nedělají dobře koupele, můžete si v epsom soli namáčet alespoň chodidla.Pokud identifikujete vetší zátěž těžkými kovy, určitě se do detoxifikace nepouštějte sami, je dobré chelatační protokol provést se zkušeným lékařem!

Co byste měli vědět o Erythema Migrans

Některé nové výzkumy poukazují na výhody éterických olejů při boji s boreliemi.

 Vědci z Johns Hopkins University zjistili, že mezi 34 esenciálními oleji testovanými při různých koncentracích proti boreliím, tři se projevily s podobnou nebo lepší účinností než antibiotická terapie.

Těmito třemi oleji jsou: oregánový olej (konkrétně karvakrol), dále skořicový olej a  hřebíčkový. I když se jedná o data in vitro (buněčná kultura), výsledky jsou velmi slibné.

Další skvělé oleje na léčbu jsou ty z:

 • myrhy
 • česneku
 • tymiánu
 • cuminu (římský kmín)
 • eukalyptu

Vždy si vyberte jeden a vyzkoušejte jeden v reálném čase. Pak případně vyměňte.

Jak si doma udělat a jak dále pracovat s oregánovým olejem se dočtete v článku Jak na přírodní úlevu projevů kandidózy – recept na oregánový olej a ptačincovou mast.

Dalšími vhodnými prostředky při eliminaci borelióry mohou být, po důkladné detoxikaci hlavně toxických kovů a glyfosátu:

 • pelyněk
 • česnek
 • vitamíny C a B1
 • výtažek z olivových listů (více informací v knize)
 • cist šedavý
 • kočičí dráp
 • zázvor
 • křídlatka
 • truskavec
 • ozonizované oleje podle Dr. Steidla
 • stevia
 • propolis
 • chlorella
 • kvalitní rybí olej
 • resveratol (tmavé hrozny)
 • skvělý prostředek na přírodní léčbu je tento lék, který si vyrobíte doma. Tento lék mi pomohl se uzdravit z recidivy boreliózy bez antibiotik. Užívání je 3x denně.

Další přírodní podpůrná léčba 

Dle studie z roku 2015, která se zabývá alternativními přístupy k léčbě boreliozy je dále doporučováno:

 • sauna a pára
 • fotonová terapie
 • léčba elektromagnetickými frekvencemi (frekvenční terapie)
 • magnetoterapie
 • urinoterapie
 • klystýry
 1. Základní prevencí je pak co nejvíce snížit riziko přisátí klíštěte pomocí výběru vhodného oblečení, používáním repelentů a dalších ochranných pomůcek.
 2. Pokud jste boreliózu již prodělali, je také důležitá neustálá péče o váš silný imunitní systém k zabránění její opětovně aktivace.
 3. Více informací o podpoře imunity najdete na Jak přírodně posilovat imunitu
 4. Velmi Vám doporučuji k důkladnému prozkoumání také tento článek plný přírodních antibiotik – Seznam přírodních antibiotik a jejich použití na nejrůznější nemoci – najdete tam také boreliózu.

Vzhledem k tomu, že borelióza může vyvolat také různé záněty, doporučuji Vám se blíže podívat na přírodní prostředky k jejich léčbě. Mnoho cenných receptů a rad najdete v záložce Léčba zánětu, kam pravidelně shrnuji veškeré přírodní prostředky, které Vám pomohou se uzdravit bez uměle vyrobených léků.

Přeji Vám hodně zdraví a pevnou vůli.

Zdroje:

http://www.szu.cz/tema/prevence/ctvrtina-klistat-z-prazskych-lesoparku-je-infikovana, borelioza.cz, Die biologishe Behandlung der Lyme-Borreliose – INK., https://www.medicalnewstoday.com/articles/323881#Garlic,-myrrh,-thyme-kill-B.-burgdorferi

Mnoho lidí má boreliózu, aniž to tuší. Chtějte testy!

Nejznámějším příznakem toho, že se člověk nakazil boreliózou, je červený flek s bílým prostředkem v místě, kde bylo přisáté klíště.

Bohužel, zdaleka ne u každého člověka, u kterého lékaři později boreliózu objevili, se nemoc tímto známým flekem zvaným též erythema migrans projevila.

Z toho je jasné, že spousta lidí boreliózu má, aniž by to tušili. Nemoc se přitom může hodně nepříjemně ozvat i po letech od nákazy.

Co byste měli vědět o Erythema MigransAutor: SXC

Pak musíte na boreliózu usuzovat z jiných příznaků, kterými budete, lidově řečeno, otravovat lékaře tak dlouho, dokud vás nepošle na příslušné testy. Borelióza je zřejmě větším nebezpečím, než se dneska obecně a to i mezi lékaři soudí. Před nedávnem na to v časopise Respekt upozornila i lékařka Sylvie Frankovská.

„Léčíme následky, ne příčinu,“ zhodnotila dosavadní přístup k léčbě boreliózy, k níž se často přistupuje pozdě. Lékařka dokonce tvrdí, že ideální by bylo, kdyby příslušné testy absolvoval každý člověk, který měl klíště.

To by zřejmě žádná zdravotní pojišťovna finančně neutáhla, ale pokud testy budete chtít a váš lékař vás na ně bude odmítat poslat, například proto, že jste neměli onen typický červený flek, můžete si je zaplatit sami.

O nemoci: Lymská borrelióza

Cena se pohybuje kolem dvou až dvou a půl tisíce korun v případě přesných sérologických testů nazvaných Western Blot. Jejich nevýhodou je, že pojišťovny je proplácejí až poté, co možnou boreliózu potvrdí jednoduché laboratorní testy zvané Elisa, ty jsou však poměrně nepřesné. I ty si však můžete zaplatit sami, pak za ně dáte několik set korun.

Kde vám je provedou? Hledejte imunologické laboratoře. Vůbec nejlepší bude, když budete tyto testy konzultovat s imunologem, praktik s jejich zadáváním i vyhodnocením nemusí mít dostatek zkušeností. Počítejte však s tím, že někteří privátní imunologové si rovněž za své služby účtují poplatek, často označený jako sponzorský dar.

Přečtěte si: Jak se správně zbavit klíštěte?

Čím dříve se začne s případnou léčbou, tím menší budou následky. Zatímco v prvních fázích choroby stačí antibiotika, v těch dalších už se mnohdy dají jen mírnit příznaky.

Nepoznaná a tudíž neléčená borelióza může člověku pořádně zamávat s kvalitou života. Vědci navíc nedokáží vyloučit, že neléčená choroba nesouvisí třeba s rozvojem onkologických chorob či psychického onemocnění.

Původce boreliózy, spirocheta borelie, přežije v libovolném orgánu či tkáni lidského těla. Tomu odpovídají i příznaky nemoci.

Tady se jednoznačné odpovědi nedočkáte. Co nakažený, to jiné příznaky i průběh, dalo by se říci.

Co byste měli vědět o Erythema MigransAutor: Isifa.cz

Platí nicméně, že nemoc má tři fáze, z nichž ta první může u někoho nastoupit dva dny po nákaze a u jiného za dva týdny či dva měsíce.

Na boreliózu může krom zmíněného rudého fleku ukazovat mírně zvýšená teplota, malátnost a nevolnost, nad nímž byste neměli mávat rukou v případě, že jste vy nebo vaše dítě měli klíště a není zrovna doba podobných viróz. Zdánlivá viróza, vyvolané boreliemi, totiž sice zmizí sama od sebe, nicméně nemoc může v těle řádit dál.

V druhé fázi se šíří a zasahuje klouby, stěny cév a obaly nervů, což se může projevit například pálením kůže, její necitlivostí, mravenčením či třeba obrnou lícního nervu.

Borelie mohou též zasáhnout nervy močového měchýře, střev a srdečního svalstva, často napadají kolenní klouby, u nichž se objevují otoky a bolest.

Kdo má jemnou kůži, může si všimnout takzvaného boreliového lymfocytu, což bývá drobná nafialovělá boulička pod kůží.

Bakterie mohou také vyvolat zánět centrálního nervového systému, který se projeví vysokými horečkami, prudkými bolestmi hlavy, závratěmi, poruchami vidění, strnutím šíje a v krajním případě i obrnou.

Taková fáze choroby už se neobejde bez dlouhodobé léčby a je možné, že zanechá trvalé následky.

Problém tkví v tom, že tyto příznaky se často objevují jednotlivě nebo v různou dobu a lékaři si je neumí dát do souvislostí, stejně jako je nemusí napadnout s boreliózou spojovat dlouhodobý pocit únavy a vyčerpání.

Nemoc se proto může překlenout do třetí fáze, která se může projevit po mnoha měsících či letech a to například chronickým zánětem mozku, který o sobě dá vědět třeba poruchami soustředění či orientace, trpí také krátkodobá paměť. Klouby mají nezvratné příznaky artritidy, pacienta trápí oslabená imunita, kůži pokrývají zánětlivá ložiska. Na tuto fázi už léčba není, lze jen mírnit příznaky.

první fáze:

 • červená skvrna s bílým středem v místě přisátí klíštěte
 • zvýšená teplota
 • malátnost
 • nevolnost

druhá fáze:

 • pálení kůže, její necitlivost, mravenčení, obrna lícního nervu
 • potíže s močovým měchýřem či střevy
 • otoky a bolest kolenních kloubů
 • boreliový lymfocyt – drobná nafialovělá boulička pod kůží
 • zánět centrálního nervového systému – vysoké horečky, prudké bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, strnutí šíje, v krajním případě obrna
 • dlouhodobý pocit únavy a vyčerpání

třetí fáze:

 • poruchy soustředění či orientace
 • potíže s krátkodobou pamětí
 • příznaky artritidy
 • oslabená imunita
 • zánětlivá ložiska na kůži

Buďte neústupní

Snaha, aby každý, kdo si myslí, že by mohl mít boreliózu, chtěl po lékaři testy, zní trochu jako návod k hypochondrii, ale dovolím si tady být trochu osobní. Buďte neústupní, zanedbaná borelióza se léčí špatně a někdy to už ani není možné.

Pokročilé stadium téhle nemoci se hodně podobá například syfilis včetně jejich pohybových a psychických projevů, které tak přesvědčivě zahrál Petr Čepek ve filmu Petrolejové lampy.

Souvisí to nejspíše s tím, že původce boreliózy patří podobně jako původce syfilis mezi spirochety.

Víte, že: Klíšťovou encefalitidu chytíte i bez klíštěte

Přesně takhle skončil dobrý kamarád mé někdejší kolegyně – z vitálního chlapa udělala borelióza polovičního mrzáka, který nakonec jen ležel na neurologickém oddělení v nemocnici.

Neústupnost se vyplatila i mojí příbuzné, jejíž desetiletý syn se začal chovat „jinak“ – kdo ho neznal, nejspíše by si ničeho nevšiml. Ona věděla, že je najednou celý zpomalený, méně mu chutná jíst, více spal a občas si stěžoval na pro něj absolutně nezvyklou bolest hlavy.

Dětská lékařka tvrdila, že klíště, které kluk měl před skoro dvěma měsíci, za to nemůže, a že je v pořádku, pak připustila virózu, nakonec se zjevným nesouhlasem nechala nabrat krevní testy.

Ty ukázaly, že dítě rozhodně v pořádku není a na infekčním oddělení nemocnice se nakonec potvrdilo pokročilejší stadium boreliózy. Naštěstí stále ještě ve fázi, která má docela dobrou prognózu.

Příznaky lymeské boreliózy

V časném stadiu onemocnění je typickým příznakem pomalu se šířící červená skvrna, zvaná erythema migrans.

Co byste měli vědět o Erythema Migrans

Lymeská borelióza má časné a pozdní stadium onemocnění.V časném stadiu je typickým příznakem pomalu se šířící červená skvrna, zvaná erythema migrans, která se objeví v místě přisátí klíštěte.

Skvrna se kruhově zvětšuje a mívá ohraničený lem s výbledem uprostřed; je obvykle vetší než 5 cm. Může se vytvořit během několika dní po přisátí klíštěte, ale také až za několik týdnů. Nejčastější inkubační doba je 7 až 14 dní.

Erytém se objevuje asi u 80 % pacientů.

Časným příznakem může být také horečka, třesavka, bolesti ve svalech, únava. Tato fáze může připomínat chřipkové příznaky. Protože přisátí klíštěte nevede vždy ke kožním projevům, tyto symptomy jsou varujícími u osob pobývajících v přírodním ohnisku.

U dětí, méně často u dospělých, se někdy nalezne na kůži ušního lalůčku, nosu, na prsní bradavce nebo na šourku po přisátí klíštěte modročervený uzlík 1 až 5 cm velký, který může být provázen zduřením příslušných mízních uzlin. Někdy se objeví i za několik týdnů až měsíců. Onemocnění se nazývá boreliový lymfocytom.

Po několika týdnech, většinou však ne déle než za tři měsíce, se mohou vyskytnout různé projevy postižení nervového, kardiovaskulárního a kloubního systému.

Nervové příznaky zahrnují bolesti hlavy, ztuhlost šíje, poruchy citlivosti a hybnosti, obrny (a to zejména lícního nervu), bolesti v zádech i v končetinách. Postižení kloubů provázejí bolesti, které se stěhují a trvají krátkou dobu.

Srdeční obtíže se mohou projevit dušností a mohou připomínat infarkt myokardu.

Pozdní stadium se projevujeza více než 6 až 12 měsíců zejména postižením kloubů, kůže, nervového systému a má chronický průběh

Jak je možno lymeskou nemoc diagnostikovat?

Lymeská borrelióza může napodobovat mnoho jiných nemocí, proto její diagnóza nebývá snadná. Ukazuje se, že asi 80 % nemocných má charakteristické kožní projevy, u ostatních se zjistí jako první postižení kloubní, nervové nebo srdeční. Proto bývá velmi užitečné testování sérových protilátek.

Protilátky se však ve všech případech nezjistí, zejména v prvních týdnech infekce. U některých jedinců se protilátky nemusí vytvořit vůbec, u části osob naopak přetrvávají i po úspěšné léčbě. Bez klinických projevů není zjištění protilátek indikací k přeléčení.

Dalším průkazem je detekce boreliové DNA, průkaz borelií v biopsiích různých tkání pomocí elektronové mikroskopie, event. s následnou kultivací.

Pozor klíšťata! Vybavte svou lékárničku domácím testem na zjištění borélie z klíštěte

Co byste měli vědět o Erythema Migrans

Lymeskou boreliózu přenášejí především klíšťata, ovšem ne všechna jsou boréliemi infikována. Nakažených klíšťat je každoročně zhruba 13 %, v 87 % případů se tedy není čeho obávat. Pokud ale chcete mít jistotu a vědět, zdali bylo nebo nebylo dané klíště bakteriemi borélie nakaženo, vyzkoušejte specializovaný domácí test Veroval®.

 • Novinku ocení lidé především v letních měsících, kdy je riziko nakažení boreliózou nejvyšší.
 • Test se provádí nikoliv ze vzorku krve člověka, ale ze samotného klíštěte.
 • Klíště musí být při testování živé, proto je dobré při jeho odstranění použít speciální pinzetu či kleštičky a vyvarovat se použití tradičních prostředků, jakými jsou sádlo či olej, které klíště zahubí.

„Vyšetření klíštěte, které si pacient odstranil, je novou možnou volbou pro včasnou diagnostiku,“ říká Jana Hraběová, Brand Manažerka společnosti HARTMANN – RICO a dodává: „Výhodou tohoto testu je, že téměř okamžitě a v domácích podmínkách získáte cennou informaci, zda je nutné pozorování a návštěva lékaře, nebo jsou vaše obavy s nejvyšší pravděpodobností zbytečné.“

Jak poznat rozvíjející se boreliózu?

Inkubační doba boreliózy je 2 měsíce a protilátky v těle je možné detekovat 3–6 týdnů po infekci. Potvrdit přítomnost borélií vyšetřením krve je tedy možné až s odstupem několika týdnů po napadení klíštětem.

Krevní testy je také nutné opakovat, jelikož vyšetření může vykazovat falešnou pozitivitu či negativitu a protilátková odpověď je u různých lidí značně variabilní. „Příznakem probíhající infekce většinou bývá erythema migrans – červená skvrna s bledším vnitřkem, která se začíná tvořit v okolí místa přisátí po několika dnech až týdnech.

Obvykle přesahuje velikost 5 cm a může se objevit i na jiných částech těla. U některých lidí se však tyto kožní projevy nevyskytnou a onemocnění může bez povšimnutí pokračovat,“ upozorňuje doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství.

I z těchto důvodů je proto domácí test na zjištění borélie velkým přínosem – jistotu vám totiž dodá za pouhých 10 minut.

Domácí test obsahuje návod s podrobnými instrukcemi, které vás testováním provedou krok po kroku. Můžete se navíc podívat na instruktážní videa, která naleznete na webu www.veroval.cz či na YouTube kanálu společnosti HARTMANN – RICO.

Prodej domácích testů na zjištění borélie již skončil. Stále ale můžete vybírat z dalších domácích testů určených ke snadné diagnostice vašeho zdravotního stavu.

Přichází jaro a prakticky pro každého 4. Čecha nastává krušné období plné kýchání, ucpaného nosu a pálících očí. Alergická rýma sužuje téměř 1,5 mil. lidí a…

Od vypuknutí nového typu koronaviru Covid-19 se zvěsti a dezinformace o nemoci šíří ještě rychleji než samotný virus. Rozhodli jsme se uvést a vyvrátit některé…

CRP testy, které se donedávna používaly pouze v ordinacích, jsou teď dostupné i pro domácí použití. Díky CRP testům odhalíte infekce horních cest dýchacích a…

Chřipka, nachlazení, záněty močových cest, celková únava – to jsou časté zdravotní problémy, u kterých občas váháte s návštěvou lékaře. Buď kvůli tomu, že…

Nemoc, o které nemusíte dlouho vědět. Sezóna zrádné boreliózy je tady

Výskyt boreliózy kolísá během roku a souvisí s aktivitou klíšťat.

Sezóna závisí na klimatických podmínkách, obvykle začíná na přelomu dubna a května, přičemž vrcholí obvykle během července, ale může přetrvávat až do podzimních měsíců.

Onemocnění se může projevovat postižením kůže, kloubů, nervového systému nebo srdce. Přestože jde o poměrně časté onemocnění, v případě netypického průběhu ho mnohdy nerozezná nejen laik, ale diagnostika může činit problém i lékařům.

Co boreliózu vyvolává a jakým způsobem?

Příčinou infekční nemoci je bakterie ze skupiny spirochet, která byla pojmenována Borrelia burgdorferi a která dnes podle odborníků zahrnuje minimálně tucet, ale spíše až dvě desítky poddruhů.

Tato bakterie žije v trávicím systému klíšťat a na člověka se přenáší po jejich přisátí, a to prostřednictvím infikovaných slin klíštěte během doby, kdy saje lidskou krev. Následně se bakterie v lidské kůži pomnoží a prostřednictvím krve nebo lymfy mohou být roznášeny do dalších částí těla, například do centrálního nervového systému.

V lidském těle jsou borrelie schopny přežívat delší dobu bez toho, aby způsobily zánět, nicméně organismus se jim brání tvorbou protilátek.

Příznaky a projevy nemoci závisí na jeho stádiu

Lymská borelióza může mít široké spektrum příznaků, které závisí na formě průběhu onemocnění, a podle odborníků tyto projevy souvisí s pestrostí podtypů bakterie, které mohou být příčinou infekce.

Nejčastějším a nejznámějším projevem nemoci je postižení kůže, které se objevuje zhruba po několika dnech až týdnech v okolí místa přisátí klíštěte a má formu červené skvrny velké i několik centimetrů.

Tato skvrna může uprostřed vyblednout, případně zcela zmizet a následně se znovuobjevit na jiném místě. Odborníci proto pro něj používají termínu erythema migrans.

Tento kožní projev může být spojen s nespecifickými celkovými příznaky, jako jsou únava, bolesti kloubů, malátnost nebo bolesti hlavy.

Problém pro lékaře spočívá v tom, že tyto typické příznaky se vůbec nemusí objevit a nemoc o sobě může dát vědět až s dlouhým odstupem několika měsíců nebo let.

V takovém případě si většina postižených své zdravotní problémy nespojuje s tím, že si před časem odstranili z těla přisáté klíště

Víte, že…?Nejčastěji jsou boreliózou postiženy děti ve věku 5 až 9 let a dospělí mezi 60. a 64. rokem věku, přičemž podle odborníků se výskyt v posledních letech posouvá směrem ke starším věkovým skupinám.

Proč je borelióza nebezpečná a jak poškozuje zdraví?

Zrádnost borreliózy tak spočívá v tom, že se může projevit až za několik měsíců vážnými postiženími nervového systému (lymská neuroborrelióza) nebo pohybového aparátu (lymská artritida).

Může jít například o zánět mozkových a míšních plen (meningitis), o obrnu lícního nervu (paréza n. facialis) nebo jiných nervů, o bolesti svalů a kloubů spojené se záněty kloubů nebo úponů šlach.

Vzácněji může dojít k postižení srdce (karditida), které je doprovázeno poruchami srdečního rytmu.

Diagnóza a léčba patří do rukou lékaře

V případě podezření na nakažení borréliozou nebo jinou infekcí přenášenou klíštětem rozhodně nespoléhejte na babské recepty ani na doporučení vyčtená z internetu, ale vyhledejte svého praktického lékaře, případně odborníka v oblasti infekčních nemocí. Medicína má k dispozici specifické laboratorní metody k diagnostikování boreliózy a léčba spočívá převážně ve včasném podání vhodných antibiotik.

Existuje účinná prevence?

Zatímco proti klíšťové encefalitidě se můžeme chránit dobrovolným očkováním, v případě borréliózy taková možnost neexistuje. V principu máme pouze možnosti, jak omezit riziko nakažení borreliemi. Určitě je vhodné před plánovaným pobytem v přírodě zkontrolovat předpověď aktivity klíšťat a dále bychom měli dodržovat tři jednoduchá pravidla.

Zlatým pravidlem číslo jedna je bránit se před napadení klíšťaty vhodným chováním v přírodě, přiměřeným oblečením, případně použitím účinných repelentů.

Druhým krokem je, co nejrychleji klíště odhalit, pokud se dostalo na naše tělo. Tedy prohlédnout se ihned po příchodu z přírody domů a pro jistotu se znovu zkontrolovat druhý den ráno. Klíště je totiž schopné se po těle několik hodin pohybovat, aniž by se přisálo. Při kontrole těla nikdy nezapomeňte prohlédnout podkolení jamky, třísla, podpaží a prostory za ušima.

Posledním z trojice pravidel je přisáté klíště co nejdříve správně odstranit, pokud už nás napadlo. Podle doporučení Státního zdravotního ústavu bychom po dezinfekci místa přisátí měli za pomoci navlhčené textilie (např. kapesník, žínka) lehce klíštětem viklat ze strany na stranu nebo ho opatrně podebrat a vyjmout měkkou pinzetou. Během dvou až tří minut se klíště z kůže obvykle uvolní.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector