Ztráta čichu po covidu: co dělat, když se nevrací

Poruchu čichu udává na základě metaanalýz přes 60 procent lidí, kteří se nakazili virem SARS-CoV-2. Může jít o jediný symptom, kterým se onemocnění projevuje, proto je to důležitý varovný signál. Pacienti, u kterých v současné době vznikne porucha čichu a chuti bez zřejmé příčiny, proto musejí být testováni na covid-19.

„Porucha čichu se v souvislosti s koronavirem typicky vyskytuje u mladších jedinců s lehkým nebo bezpříznakovým průběhem, zatímco pacienti na jednotkách intenzivní péče poruchu čichu udávají daleko méně často.

Jinak nevysvětlitelná porucha čichu může být spojena i s ostatními hlavními příznaky covidu-19, tedy s dušností, kašlem a podobně,“ vysvětluje profesor Jan Plzák, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1.

lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Máte potíže s čichem po prodělaném koronaviru? Podrobné informace, jak získat sadu parfémovaných fixů zdarma, návod na rehabilitaci pomocí čichového tréninku a pacientské dotazníky, prostřednictvím kterých se mohou zájemci zapojit do stále probíhajících studií, najdete na zde.

Navíc se podle profesora Plzáka v nynější koronavirové vlně s poruchou čichu setkávají lékaři ještě častěji než na jaře.

„Snažíme se proto pacienty informovat o příznacích, prognóze a možnostech léčby při přetrvávajících obtížích. Nabízíme jim možnost samovyšetření čichu pomocí parfemovaných fixů.

Přestože pacienti často vnímají poruchu čichu jako úplnou (anosmie), jedná se obvykle pouze o částečnou poruchu čichu (hyposmie), což je prokazatelné právě vyšetřením pomocí parfémovaných fixů,“ vysvětluje profesor Jan Plzák, který se spolu s dalšími kolegy z rinologické skupiny České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP zapojuje v rámci Evropské rinologické společnosti do celoevropských studií věnujících se poruchám čichu v souvislosti s covidem-19.

Ztráta čichu po covidu: co dělat, když se nevrací

Základním léčebným postupem je čichový trénink, až další v pořadí je farmakologická léčba, kterou musí vést lékař. Čichový trénink se ukazuje jako úspěšný a probíhá tak, že pacient čichá dvakrát denně minimálně po dobu pěti minut ke čtyřem vůním (růže, eukalyptus, hřebíček, citrón). Trénink je doporučeno provádět dlouhodobě, alespoň po dobu 32 týdnů.

„Dobrou zprávou je, že pouze u cca 10 % postižených porucha čichu přetrvává déle než čtyři týdny. Tím se covid-19 výrazně liší od jiných povirových poruch čichu, u kterých dochází ke spontánní úpravě jen přibližně v jedné třetině případů,“ dodává profesor Jan Plzák. 

Ztráta čichu a chuti může provázet nákazu koronavirem. Zpozorněte zejména, pokud nemáte rýmu

Ztráta čichu po covidu: co dělat, když se nevrací
Ilustrační foto

V posledních dnech se celosvětově šíří názory odborníků, kteří mají za zato, že lidé, jež prodělávají onemocnění virem COVID-19, mohou trpět ztrátou nebo zhoršením čichu a chuti. Toto zjištění není přímo potvrzeno rozsáhlými vědeckými studiemi, protože na ně za současné situace není dostatek odborníků ani financí. Lékaři a nemocnice jsou obecně příliš přetížení péčí o nemocné, zdravotnické systémy v mnoha zemích se ocitají na pokraji kolapsu. Nicméně rostou počty případů, kdy se prokázala souvislost právě mezi problémy s těmito dvěma smysly a koronavirovou nákazou. Co to pro nás znamená?

Jak se přišlo na souvislost

Na jedné straně se zvyšoval počet pacientů s již prokázanou koronavirovou infekcí, kteří zmínili kromě jiných typických zdravotních problémů také zhoršení nebo úplnou ztrátu čichu a chutě. Na druhé straně se objevili lidé, jejichž hlavním problémem byla ztráta čichu a chuti.

Ti následně absolvovali nejrůznější lékařská vyšetření, aby se zjistila příčina jejich problému, např. zánět dutin, nosní polypy, nádor na nosních sliznicích nebo nádor mozku.

Negativní výsledky vedly k dalšímu pátrání, které nakonec skončilo u testů na COVID-19, jež se ukázaly pozitivní.

Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Příčina a trvání ztráty smyslů

Jelikož se jedná o relativně nové zjištění, nelze přesně říci, jaké všechny konkrétní mechanismy stojí za popsanými skutečnostmi.

Jedním z odborných názorů je, že koronavirus se váže na mukózní membránu v nose, a brání tak správné funkci čichového nervu. U lidí jsou čich a chuť spojeny, protože používají stejné druhy receptorů.

Pokud se projeví problém s čichem, zpravidla je ovlivněno také vnímání chutí.

V této chvíli patrně každého napadne otázka, jestli je ztráta čichu a chuti trvalá. Naštěstí tomu tak nutně nemusí být. Mnoho pacientů uvedlo, že se jim tyto smysly vrátily (alespoň částečně), a to přibližně v rozmezí pěti až čtrnácti dnů.

U koho a kdy se ztráty čichu a chuti projevily

Ztráty čichu a chuti byly často zaznamenány rovněž u pacientů, kteří měli jen velmi mírné příznaky nebo vůbec žádné (tj. ani kašel, problémy s dýcháním, zvýšenou teplotu či zvýšenou únavu), takže si je mnohdy nedávali s nákazou vůbec do spojitosti. Jednalo se zejména o lidi mladší 40 let, jež teoreticky snášejí nákazu díky silnějšímu imunitnímu systému lépe než starší populace.

Obecně se uvádí, že tyto příznaky se zpravidla neobjevují hned v počátku infekce, ale mohou být o několik dnů  opožděny.

Jak to vypadá, když ztratíte čich nebo chuť

Pokud někdo ztratí částečně či úplně čich, tak se mu například stane, že necítí připalující se oběd na sporáku, kazící se odpadky v koši nebo to, že jeho dítě potřebuje naléhavě přebalit. Mnohdy si lidé ztěžují také na nechutenství, které jim způsobila ztráta chuti a čichu. Jídlo najednou začne být pouze výživnou „hmotou“ bez chuti a vůně, někdy s příměsí divné pachuti.

Symptomy nepodceňujte

Pokud najednou zpozorujete u sebe nebo někoho jiného poruchy chuti a čichu, a to zejména pokud nemáte rýmu (která tyto problémy způsobuje typicky také), nepodceňujte tyto symptomy.

Může to znamenat, že právě proděláváte koronovirovou infekci. Okamžitě omezte styky s ostatními lidmi a zůstaňte v karanténě, dokud u vás nebude nákaza potvrzena nebo vyvrácena.

Jelikož se jedná o poměrně nové informace, předejte je co nejvíce lidem.

 • koronavirus
 • Zdraví
 • Životní styl

Časté dotazy

Zkontrolujte si, zda máte některý či více z následujících příznaků:

 • dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
 • horečka trvající déle než dva dny
 • suchý kašel

Jde o hlavní příznaky. Příznaků může být i více, přečtěte si další otázky a odpovědi níže.

 • Pokud máte horečku, která trvá déle než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.
 • Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus. V takovém případě zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte a užívejte léky proti horečce.
 • Pokud se vám špatně dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.
Budete mít zájem:  Trest Za Lehké Ublížení Na Zdraví?

Co je dušnost? Jaké jsou její projevy?

Dušnost je charakterizována subjektivně vnímanými problémy s dýcháním. Pacient má pocit tíže na prsou, nedostatku vzduchu, obtížně se mu dýchá. Dochází k zadýchávání při běžných činnostech (např. pohyb po bytě).

Dušnost se může objevit náhle z plného zdraví, či postupným stupňováním příznaků.

Zvýšenou pozornost tomuto stavu by měli věnovat pacienti, kteří se léčí se srdečním onemocněním, vysokým krevním tlakem, diabetem, chronickou obstrukční plicní nemocí či onkologickým onemocněním.

Co když zatím nemám žádné příznaky?

Pokud nemáte příznaky onemocnění, vyšetření není nařízeno. Lze jej však i přesto provést na vaši žádost na mnoha odběrových místech, v takovém případě ale nebude hrazeno ze zdrav.pojištění.

Mám ztrátu chuti či čichu. Jedná se o příznak onemocnění covid-19?

Dle poznatků lékařů patří zhoršení až ztráta chuti a čichu mezi zásadní příznaky onemocnění covid-19. Jedná se o příznaky, které jsou spojeny s infekcí horních cest dýchacích.
Tyto problémy jsou pozorovány u pacientů, kteří mají pozitivní test na covid-19. K těmto příznakům však může dojít i u tzv. skrytých přenašečů nemoci.

Pokud se u Vás projeví náhlá ztráta čichu (řádově ve dnech), která není spojená s jinými onemocněními (rýma s nosní neprůchodností, polypy, zánět dutin apod.), věnujte tomuto příznaku pozornost.

Jedná-li se o ztrátu chuti a čichu bez dalších příznaků onemocnění covid-19, doporučuje se zůstat 14 dnů v karanténě (spolu s osobami ve společné domácnosti), aby nedošlo k případnému ohrožení dalších osob.

Mám podezření na nákazu. Chci provést test. Jak to mám udělat?

Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře, vyhledejte vhodné odběrové místo.
Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo žádanku od lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho provést na mnoha odběrových místech a testování si musíte uhradit sám.

Jak se mám na odběrové místo dopravit?

Pokud jste v domácí karanténě, necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou. Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami a nebo s doprovodem maximálně jedné osoby, použijte ochranu úst a nosu. Projděte si seznam odběrových míst.

O jaký test konkrétně jde? 

Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Test prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest. Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku SZO, jak vyšetření provádět. Stejně tak ostatní laboratoře, které jsou k provádění testů MZ ČR zplnomocněny, mají přesné instrukce, jak testy provádět.

Kam mám zavolat ohledně výsledků testu?

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.

Byl jsem testován a čekám na výsledek. Kdy ho obdržím a jaký bude další postup?

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte. Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále její pravidla.

Pokud máte výrazné zdravotní potíže (dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem, horečka více jak 38 stupňů, suchý kašel), volejte linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Co mám dělat, když je test pozitivní? Na co se připravit? 

Zůstaňte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí. Především zachovejte klid. Informujte známé, se kterými jste přišli do kontaktu v několika posledních dnech o vašem stavu.

Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co mám dělat?

Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt! K tomu je třeba zjistit, zda jste byli v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s covid-19.

Dále pak mohlo jít o osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s covid-19 apod.

 Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

Jak mám postupovat, pokud pociťuji příznaky o víkendu, kdy můj praktický lékař neordinuje?

Pokud vám příznaky typu horečka, dušnost a výrazný suchý kašel začaly o víkendu a je zároveň pravděpodobné, že jste byl/a v kontaktu s osobou s podezřením nebo pozitivním testem, je třeba volat lékařskou pohotovostní službu. Ta zhodnotí zdravotní stav a rozhodne o možnosti testování.

Patří mezi příznaky i průjem?

Nepatří mezi často popisované příznaky, ale součástí být může, a je nutno aktuální zdravotní stav konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, který rozhodne, zda se nejedná o jiné akutní onemocnění. Nejčastější příznaky jsou: horečka, kašel, dušnost, bolest svalů a kloubů, únava. Dalším příznakem může být ztráta chuti a čichu.

Jak dlouho trvá čekání na výsledek testování?

Uvědomujeme si, že jsou aktuálně čekací lhůty na výsledky testování různé. Je to způsobeno kapacitou laboratoří, které vzorky zpracovávají. Zvyšování kapacit těchto laboratoří průběžně probíhá s cílem, aby výsledek pacient obdržel co nejdříve. Na pozitivní výsledek však reaguje v krátkém čase příslušná KHS, která bude nařizovat protiepidemická opatření.

Byla mi nařízena karanténa Krajskou hygienickou stanicí. Mám o této skutečnosti informovat praktického lékaře?

Ano, pacient by měl svého praktického lékaře informovat vždy. Kontaktujte tedy praktického lékaře, u kterého jste registrován/a. Ten by měl mít veškeré informace o zdravotním stavu pacienta.

Diskuze Za jak dlouho se mi vrátí čich?

Velikost písma:

@Hancue píše:
Moje zkušenost. Bolest hlavy, průjem a ztráta čichu a chutí. Po třech
dnech test na covid a pozor, negativni a už to trvá 6 dní a nemám stále čich ani
chuť.

 • máte zcela učebnicové příznaky, máte koronavirus
 • byla jste zřejmě na testu příliš brzy, to často vychází falešně
  negativní, vídám to denně
 • doporučuji lidem nechodit na testy příliš brzy, druhý nebo třetí den
  příznaků je zbytečně brzy
 • chovejte se podle toho, jste ještě infekční, izolujte se doma,
  šetřete se
 • držím palce na lehký průběh
Budete mít zájem:  Halina Pawlowská: Měla jsem období, kdy jsem nejedla vůbec nic

@Hancue píše:
Moje zkušenost. Bolest hlavy, průjem a ztráta čichu a chutí. Po třech
dnech test na covid a pozor, negativni a už to trvá 6 dní a nemám stále čich ani
chuť.

Psala jste toto : po třech dnech byl test na covid. Což je brzy.

Jestli jste ve skutečnosti šla na test ve čtvrtek a obtíže začaly již
v sobotu, nebyl to test po 3 dnech jak píšete. Ale po 5 dnech
obtíží.

Těžko mohu reagovat na něco jiného, než je napsané, zde bylo
napsané…po 3 dnech.

jít na test po 3 dnech obtíží je prostě brzy, lidi to dělají a
vycházejí falešně negativní a pak se diví a je s tím docela pakárna,
v těch velkých číslech pak a více starostí

 1. Mmch já fakt doporučuji jít tak 6 – 7 den obtíží, ne dříve
 2. protože opravdu vidím dost stejných průběhů, jako vejce vejci a k tomu
  hodně neprůkazných testů, protože provedených příliš brzy
 3. nějakou dobu trvá než se virus na sliznici pomnoží je a osídlí je, tak
  aby byl vůbec detekovatelný

@Hancue píše:
Bolesti hlavy, průjem, únava začla v sobotu, v pondělí večer už jsem
neměla čich ani chuť. A na testu jsem byla ve čtvrtek…to je příliš
brzy?

Já začala mít problémy v sobotu, v úterý jsem byla na testech a byly
pozitivní

A moje kolegyně začala v pondělí rýmu, v úterý kašel, šla na
testy hned ten den a ve středu už věděla, že je pozitivní

Já jsem bez čichu pátý den a zdá se mi, že už něco začínám cítit
(vařím kuře na paprice a když dám hlavu až k hrnci, tak cítím vůni
masového vývaru). Jinak chuť mi nezmizela, jen není tak výrazná, jak
dříve, ale poznám, co jím.

@Borrealis
píše:
máte zcela učebnicové příznaky, máte koronavirus

 • byla jste zřejmě na testu příliš brzy, to často vychází falešně
  negativní, vídám to denně
 • doporučuji lidem nechodit na testy příliš brzy, druhý nebo třetí den
  příznaků je zbytečně brzy
 • chovejte se podle toho, jste ještě infekční, izolujte se doma,
  šetřete se
 • držím palce na lehký průběh

Jak dlouho budu infekční?
Ryma od 12.11.
Ztráta čichu 17.11.
Test 19.11.

Výsledky pozitivni – 20.11.

Dokdy nikam nesmím? Kromě ztráty cichu mi nic není. Co ostatni z rodiny?
Kdy mají jít na test?

@Anonymní píše:
Jak dlouho budu infekční?
Ryma od 12.11.
Ztráta čichu 17.11.
Test 19.11.

Výsledky pozitivni – 20.11.Dokdy nikam nesmím? Kromě ztráty cichu mi nic
není. Co ostatni z rodiny? Kdy mají jít na test?

nejsem paní doktorka, na kterou je to směřováno, ale izolaci ´to je
infekčnost máš do 29.11., ostatní z rodiny ať se objednají na test
a tobě nevolala hygiena? oni tohle všechno řeší, ptají se tě a ty se
ptáš jich

 • jo a zbytek rodiny je v karanténě ode dne tvého pozitivního testu, teda
  ode dne, kdy jsi se dozvěděla výsledek

@Borrealis
píše:
Mmch já fakt doporučuji jít tak 6 – 7 den obtíží, ne dříve

protože opravdu vidím dost stejných průběhů, jako vejce vejci a k tomu
hodně neprůkazných testů, protože provedených příliš brzy

nějakou dobu trvá než se virus na sliznici pomnoží je a osídlí je, tak
aby byl vůbec detekovatelný

já jsem šla na test 11. den od příznaků a byla jsem negativní – měla
jsem 4 dny rýmu, 5.-7. den ztráta čichu, jinak mi nic nebylo, mohla bych
skály lámat
oba rodiče začali mít příznaky 6. den od mých a byli pozitivní a opravdu
nemocní  

@stinga píše:
nejsem paní doktorka, na kterou je to směřováno, ale izolaci ´to je
infekčnost máš do 29.11., ostatní z rodiny ať se objednají na test

a tobě nevolala hygiena? oni tohle všechno řeší, ptají se tě a ty se
ptáš jich

 • jo a zbytek rodiny je v karanténě ode dne tvého pozitivního testu, teda
  ode dne, kdy jsi se dozvěděla výsledek

Doma jsou všichni ode dne mých příznaků. Musí jít na test? Když budu
mít ztrátu čichu, tak to ničemu nevadí? Můžu po 29. do práce? Nebo se
čeká, až ztráta čichu odezní?

@Anonymní píše:
Doma jsou všichni ode dne mých příznaků. Musí jít na test? Když budu
mít ztrátu čichu, tak to ničemu nevadí? Můžu po 29. do práce? Nebo se
čeká, až ztráta čichu odezní?

 1. ztrátu čichu můžeš mít a jít přitom do práce, někdo nemá čich
  třeba 3 měsíce, ale jinak mu nic není, tak po těch 10 dnech může
  pracovat
  nesmíš mít horečku, kašel – ve vlastním zájmu
 2. jo rodina musí jít na test

@Anonymní píše:
Jak dlouho budu infekční?
Ryma od 12.11.
Ztráta čichu 17.11.
Test 19.11.

Výsledky pozitivni – 20.11.Dokdy nikam nesmím? Kromě ztráty cichu mi nic
není. Co ostatni z rodiny? Kdy mají jít na test?

Nesmite nikam do 29.11. Ostatni ze spolecne domacnosti nebo z kontaktu by
meli jit projistotu na test. Nebo po stejnou dobu drzet karantenu a
pozorovat se.

Jinak co se tyka infekcnosti, tak jsou vselijake informace. Ale ze 3 dny
pred prvnimi priznaky to uz clovek muze roznaset.

Obyčejný příběh z karantény. Po 14 dnech ještě nemám chuť a čich

Pobyt v izolaci je pro nakažené koronavirem náročný zejména po psychické stránce. (Ilustrační foto)

Covid-19 mívá u mladých lidí mírný průběh, také oni ale mohou mít měsíce trvající následky. Seznam Zprávy přináší zkušenost třicetileté ženy, která infekci prodělala. O chytré karanténě v mém případě nepadlo ani slovo, říká.

Že koronavirus přestává být jen záležitostí známou z novinových titulků a nejspíš zasáhne i do jejího života, se Eva Marie Lišková dozvěděla po návratu z rodinné oslavy v Ostravě.

Budete mít zájem:  Těžké Ublížení Na Zdraví Trestní Zákoník?

„Asi pět dní potom, co jsem se z Ostravy vrátila, mi volala mamka a ptala se, jestli nejsem nemocná, protože ona musí do karantény. Po návratu mě bolela hlava a měla jsem trochu rýmu, jinak jsem byla v pořádku. Jenže hned druhý den jsem začala ztrácet čich a chuť,“ popisuje třicetiletá žena.

V ten den se u její matky potvrdil pozitivní test a následovalo i její otestování – výsledek už předem tušila.

Hygienická stanice ji následně kvůli dohledání kontaktů zavolala, zapojení do technologických nástrojů takzvané chytré karantény jí však nenabídla a trasování proběhlo „postaru“.

Hygiena se vyptala, s kým byla v minulých dnech v uzavřených prostorách déle než patnáct minut, a vzala si telefonní čísla.

„Nevím, jak to funguje, pokud kontakty daných lidí nemáte, zda je seženou. Každopádně vše závisí na jejich zodpovědném nahlášení. O chytré karanténě nepadlo ani slovo, nepadlo ani u nikoho, koho znám a má s nákazou zkušenost.

Zeptají se jen na kontakty, nikdo se neptá na údaje z mobilu ani na souhlas s využitím dat.

Teoreticky, když si řeknete, že nemá cenu někoho nahlašovat, protože jste s ním jen stál venku… Přijde mi, že na chytrou karanténu rezignovali, nebo vůbec nepřišla do praxe,“ dodává.

Žena zároveň upozorňuje, že vyhledání významných kontaktů v jejím případě nebyl takový problém, část se navíc překrývala s dřívějším trasováním pozitivně testované matky. Její slova však ilustrují nedávné zjištění Seznam Zpráv o tom, že technologické platformy hygienické stanice při trasování zatím spíše nevyužívají.

Potřebné instrukce pro režim v karanténě Eva Marie Lišková od hygieny dostala. „Řeknou vám, že nesmíte mezi lidi. Ven ale můžete třeba na nezbytně nutnou procházku se psy nebo na nákup – vždy s ochrannými pomůckami a nepřibližovat se k ostatním,“ popisuje.

Dvoutýdenní období podle ní bylo náročné zejména psychicky, ačkoliv příznaky covid-19 pociťovala nadále – ztrátou chuti i čichu trpí doposud.

„Když máte těžké nachlazení a rýmu, také necítíte, takže vám to nepřijde tak zvláštní, ale když už necítíte vůbec nic – to se mi ještě nikdy nestalo. Cítíte jen, když je něco hodně slané nebo hodně kyselé, ale vůbec necítíte tu chuť. Dnes mám 14. den v karanténě, ale pořád ještě nemám stoprocentní chuť a čich. Prý se vrací i několik měsíců,“ popsala.

Zároveň by ale podle ní lidé neměli podléhat strachu – ani po své zkušenosti a zkušenostech svého okolí nevidí covid-19 jako důvod k hysterii. Izolaci prožila v bytě se spolubydlící, která trpí diabetem, ta se však nenakazila.

„Musely jsme v bytě fungovat, protože jsem neměla kam jinam jít. Po našich společných prostorech jsem chodila s rouškou a dezinfikovala jsem věci, i když asi nikdy se nedá vydezinfikovat úplně všechno. Než jsem vyšla z pokoje, vydezinfikovala jsem si ruce gelem, dezinfikovala jsem po sobě koupelnu, neúčastnila jsem se přípravy jídla. A snažily jsme se vzájemně vyhýbat,“ dodává.

Covid-19 má podle většiny dostupných údajů u 80 procent lidí mírný či bezpříznakový průběh. Stále se však zkoumá, do jaké míry mohou lidé bez příznaků nákazu šířit.

Ohrožení jsou zejména lidé s oslabenou imunitou, s přidruženými chorobami, trpící těžkou obezitou nebo senioři. Právě tyto skupiny populace je třeba před nákazou ochránit.

Jak po svých zkušenostech shrnuje Eva Marie Lišková, utvrdila se v tom, že covid-19 není žádný mor, ale je třeba mít se na pozoru – starat se o své vlastní zdraví a chránit v tomto směru i ostatní.

Zdravotní ústav: Ztráta čichu a chuti kvůli covidu může trvat i dva roky

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Pavel Cechl

Zhruba devadesát procent lidí, kteří ztratili během nákazy čich a chuť, ji získá zpátky během měsíce. U ostatních to může trvat i léta.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Mezi příznaky nákazou nemoci covid-19 často patří ztráta chuti i čichu. Stránky ministerstva zdravotnictví, které jsou koronaviru věnovány, jej dokonce řadí mezi jeden z hlavních průvodních znaků.

Přečíst článek ›

„Jedná se o příznaky, které jsou spojeny s infekcí horních cest dýchacích,“ konstatuje ministerstvo. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) mohou přetrvávat i dlouhá léta po vyléčení.

Nešťastná desetina

Ústav s odvoláním na časopis Annals of Internal Medicine (2020) uvádí, že ztrátu čichu zaznamenalo 86 procent lidí, kteří měli covid-19. Z nich se téměř devíti desetinám vrátil tento smysl během měsíce.

„U zbývajících deseti procent však nadále docházelo ke ztrátě nebo zkreslení čichu,“ uvádí Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin při při SZÚ na webu ústavu.

Přečíst článek ›

A co vlastně ztrátu čichu způsobuje? Covid-19 není jediný vir, jenž způsobuje, že člověk necítí pachy. Týká se i řady dalších včetně chřipkových virů nebo virů, které bývají původci rýmy.

Dobrá zpráva

„Na začátku pandemie vědci zjistili, že virus se musí zachytit na dvou proteinech, které se nacházejí v mnoha částech těla včetně nosu,“ odůvodňuje Ruprich příčinu problému u covid-19.

To podle něj naznačuje, že virus by mohl poškodit čichové neurony, které přenášejí informace o vůni z nosu do mozku. A i když přitom neuron není poškozen, veškerá podpůrná struktura kolem něj poškozena je.

Přečíst článek ›

„Víme také, že nervy v zánětlivém prostředí nefungují příliš dobře,“ dodává ve zprávě zdravotní ústav s tím, že není divu, že tento virus způsobuje poruchu čichu. Dobrou zprávou prý je, že buňky v čichové tkáni se mohou regenerovat poté, co byly poškozeny. Ale tato regenerace může dva roky nebo déle.

20.10.2020

 • Nebezpečný koronavirus,
 • virus,
 • Státní zdravotní ústav

Škoda Superb servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Octavia koupeno v CZ Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Rapid servisní knížka, koupeno v CZ Hyundai Tucson nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo, v záruce Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Porsche 911 Volkswagen Amarok první majitel, servisní knížka, koupeno v D + PRODAT AUTO

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector