Život ve třech: partnerství a tinnitus

Život ve třech: partnerství a tinnitus

Před léty jsem taky jsem trpěl tinnitem a sám si prošel touto cestou plnou beznaděje a zoufalství. Vždy jsem ale věřil, že existuje způsob jak si tinnitus vyléčit a nakonec jsem ho našel. Od té doby pomáhám léčit tinnitus ostatním.  V tomto článku popisuju jak tinnitus vzniká. Objevitelem tohoto mechanizmu vzniku chronického tinnitu je pan Pawel J. Jastreboff, Ph.D., Sc.D., M.B.A

Význam zvuku

Zvuk má obrovský význam pří monitorování životního prostředí. Sluch u zvířat (hlavně u těch, které žijí v neustálém strachu o svůj život z důvodu možného útoku dravců), je velmi citlivý a specifický. Schopnost zvířat vyvinout vnímaní i velmi slabých zvuků predátorů na velkou dálku, přispěla k přežití těchto druhů.

Zvuky, jako varovné signály vyvolají emocionální odezvu a pomáhají rychle přijmout vhodné opatření, např. začít utíkat. Podobně reagujeme i my, když při zatroubení auta, automaticky pokládáme nohu zpět z cesty na chodník. Některé zvuky, mohou být identifikovány jako varovné, zatímco jiné v nás mohou vyvolat pocit bezpečí a potěšení.

  Každý den se potkáváme se zvuky, které nás stresují, nebo zvuky, které nás uklidňují (hudba, zvuk přírody a pod.). 

Jak slyšíme 

Život ve třech: partnerství a tinnitusK vědomému vnímaní zvuku dochází, když elektrické impulzy ze sluchového nervu dosáhnou „auditory cortex“ – část mozku zodpovědnou za zpracování zvuku. Sluchový nerv má asi 30.000 vláken a vzorce elektrické aktivity v těchto vláknech (zvukové vjemy) jsou tady spárovány s dalšími vzorci, které jsou uloženy ve sluchové paměti. Kochlea (neboli vnitřní ucho) která mění zvukové vlny do elektrických impulzů, je překvapivě hlučné místo, kde mechanická a elektrická aktivita ze 17.0000 vlasových buněk, může být zaznamenána velmi citlivým odposlouchávacím zařízením. Tyto zvuky se nazývají otoakustické emise. Většina z toho, co slyšíme, je posloupnost různých zvuků, jako je řeč nebo hudba. V dětství, nové zvukové vjemy jsou ukládaný do „auditory cortexu“ a později jsou uložené vjemy párovaný s vjemy, které přicházejí z ucha. Pokaždé když se vjem z ucha, spáruje s vjeme uloženým ve zvukové paměti, rozpoznáváme nějaký zvuk. Při tomto párování dochází taky k vyhodnocení zvuku a v dalším kroku, přirazení významu k tomuto zvuku, např. takto porozumíme slovům.

Podmíněná reakce

Jestli má zvuk speciální, nebo kritický význam, například když se v noci vzbudí dítě, nebo slyšíme vrzaní podlahy, nebo slyšíme zvuk našeho jména, spustí se v nás automatická reakce, i když je hlasitost zvuku velmi nízká.

Tyto automatické reakce se naučíme v poměrně krátkém čase v dětství, ale můžou přetrvat beze změny i celý život. Během spánku, je vědomá část mozku „vypnuta“, takže neslyšíme, nevidíme a necítíme nic.

Nicméně matka i když spí, se lehce vzbudí na zvuk dítěte i když ji před tím nevzbudila např. silná bouře. Toto ukazuje, že i velmi slabé zvukové vjemy, jestli mají důležitý význam, můžou být zachyceny podvědomími filtry, mezi uchem a mozkem i když spíme.

Tyto filtry, jsou schopnu zvýšit hlasitost důležitých zvuků a na druhé straně, snížit, nebo úplně ztlumit zvuky, které důležité nejsou.

Různé zvukové vjemy, stimulují autonomní nervový systém, který připraví tělo na jakoukoli událost. Jedná se o tzv. podmíněné reflexy. Když hrozí nebezpečí, aktivuje se známý reflex „bojuj nebo uteč“.

Reflex zpustí spoustu autonomních funkcí, napnou se svaly, zrychlí se nám pulz a dýchaní, začneme se potit, dá se říct úplný opak stavu relaxace. Na věci, které nemáme rádi reaguje naše tělo stejně. To znamená, že tělo spouští stejný mechanizmus, jenom intenzita zpuštěných funkcí je slabší.

Tuto reakci nazýváme „averze“. Všeobecně známou averzní reakcí je například křída vrzající po tabuli.

Úplně každý zvuk, který slyšíme vyvolává reakci. Reakce se může měnit v závislosti na tom jak se zrovna cítíme, nebo v jaké souvislosti zvuk slyšíme. Například zvuk televize u sousedů, může být úplně v pořádku, nebo rušivý, nebo krajně nepříjemný v závislosti na tom jestli patří sousedům, které máme rádi, nebo sousedům, se kterými máme spory. 

Zvuky tinnitu

Život ve třech: partnerství a tinnitusTento jednoduchý experiment ukazuje, že téměř každý může vnímat elektrickou aktivitu, která je přítomná v každé živé nervové buňce sluchového systému, jako zvuk. Tato elektrická aktivita buněk není známkou problému, ale přirozenou aktivitou ve sluchovém systému každého z nás. Tato aktivita, se může projevit jako tinnitus např. v úplném tichu, pří ztrátě sluchu která je přirozenou součástí stárnutí, nebo když jsme vystaveny hlasitému zvuku a pod. Až 85% populace nevnímá tyto zvuky, jako nepříjemné, nebo stresující (někdy tomu nemůžou lidé s tinnitem uvěřit). Rozdíl mezi lidmi, který trpí tinnitem a těmi, který ním netrpí, není v rozdílu v hlasitosti, intenzitě, nebo typu zvuku, ale v tom jak jejich mozek tento zvuk vnímá (hrozbu, nebo nepříjemnost). Tinnitus se muže objevit, taky když se děje něco z čeho máme strach, nebo je nám to nepříjemné. V tyto situaci je tinnitus varovným signálem, související s touto nepříjemnou zkušeností. Tak jako zvířata jsou varována zvukem predátora a ve stavu nebezpečí se zaměřují selektivně jenom na tento zvuk, aby přežili, pro ty který považují tinnitus za hrozbu, nebo varovní signál, nejsou schopni se vnímaní tinnitu zbavit a slyší ho pořád. Toto je součástí mechanizmu, který vyvinuly všechny zvířata pro svoji ochranu, i když v tomto případe se to obrací proti nám. Mnoho lidí, který trpí tinnitem se stěžuje, že nemají možnost slyšet ticho, které užívali si před tím, než se u nich tinnitus objevil. Tinnitus se stává součástí zármutku nad ztrátou ticha.

Tinnitu přetrvává i když, mírný, protože se jedná o podmíněnou reakci na tento zvuk. Protože podmíněné reakce jsou součásti podvědomé části mozku a jsou automatické, je nepodstatné ne si o tinnitu vědomě myslíte.

Stres a nepříjemný pocit z tinnitu, nezpůsobuje tinnitus sám, ale naše podvědomá reakce na tento zvuk (někdy těžko pochopitelná věc pro lidi trpící tinnitem). Závažnost tinnitu závisí na nepříjemných pocitech z tinnitu (limbický systém) a zvýšeném napětí (automatická reakce organizmu na stres).

Paradoxně vůbec nezáleží  na hlasitosti a typu tinnitu, který slyšíme.

Nejlépe se tento mechanizmus pochopí na následujícím příkladu, který zažil snad každý. Přestavte si, že jste v davu lidí a někdo zavolá jméno vašeho známého. Z největší pravděpodobností, to ani nepostřehněte. Když ale zavolá stejnou intenzitou vaše jméno, určitě to nepřehlédnete.

Jméno vašeho známého, je pro mozek „nedůležitý zvuk“ a tak ho zeslabí. Zvuk vašeho jména, je ale pro mozek „velice důležitý zvuk“ a tak ho zesílí. Rozdíl mezi lidmi, který mají tinnitus a který ho nemají, je právě v tom, že pro pacienty z tinnitem, vyhodnocuje mozek tento zvuk jako extrémně důležitý a pořád ho zesiluje.

Proč mozek, některých lidí tento zvuk začal, je vysvětleno dále.

Tinnitus jako nový vjem

Když se tinnitus objeví je to pro nás nový signál, který nemá žádný význam a není v mozku zařazen. Každá nová zkušenost vytváří „orientační odezvu“ a jsem nuceni této nové zkušenosti věnovat pozornost, pokud nový vjem není zpracován a zařazen.

Dokud se to nestane je nový vjem vnímán jako podezřelý. Hodně lidí, který trpí tinnitem, pociťují jenom malou nepříjemnost jako výsledek „orientační odezvy“. I tato malá nepohoda může být dostačující k tomu, aby vyhledali pomoc.

Typicky se táto nepohoda projevuje a může zhoršovat oprávněnými dotazy „zhorší se to?“, nebo „co když mi to zůstane navždy?“.

Umíte si představit jaký dopad na vnímání a vyhodnocení tinnitu má, když se člověk dočte v diskusích, nebo u doktora, že tinnitus se nedá léčit, je na celý život a časem se bude zhoršovat ? Naštěstí nic z toho není pravda.

Tinnitus jako hrozba

Hodně lidí s tinnitem má strach. Některý z nich dokonce mají strach z toho, že mají nějakou vážnou nemoc (i když ORL, nebo neurologické vyšetření nic neodhalilo).

Další jsou přesvědčeni, že takzvaný „disko tinnitus – pískaní v uších například po koncertu“ souvisí s trvalým poškozením sluchu (přitom se jedná dočasnou zvýšenou aktivitu, buněk podrážděných silným zvukem. Hodně lidí se bojí, že tinnitus se časem zhorší, zůstane navždy a není možné ho vyléčit.

Velmi často se taky bojí toho, že už nikdy nebudou slyšet ticho, že tinnitus jim neumožní soustředit se na práci, relaxovat v tichém prostředí, nebo nebudou moct spát v noci.

Špatná rada

Bohužel, tento strach může byt ještě zhoršený zpárvou od doktora, nebo ostatních lidí kteří trpí tinnitem. Mnoho doktorů oznámí pacientům, že není nic co by mohli s tinnitem udělat a že tinnitus je neléčitelný.

Hodně lidí má zase strach, že tinnitus způsobí časem zhoršení sluchu. Zhoršení sluchu může být spouštěčem tinnitu, ne naopak.  Tinnitem tprí stějne pacienti, kteří zádné zhoršení sluchu nemají.

V každém případe, tyto rady buď od doktora, nebo například z internetových diskusí, posílí strach z tinnitu a tím tinnitus jenom zhorší.

V neposlední řade, spousta lidí trpících tinnitem má vztek na jejich způsob léčby, na nesprávné, nebo neúplné informace, na průběh léčby, že nepřišli dřív a pod. Taky se někteří cítí vinni, že podstoupili léčbu o které si myslí, že jejich tinnitus způsobila (například audiologické vyšetření).

Strach, hněv a pocit viny, jsou moc silné emoce, které spouštějí podmíněné reakce spojené s přežitím a tyto emoce ohromně zvyšují pozornost zaměřenou na tinnitus. Podle naší zkušenosti, tinnitus se zlepší, když se pacient přestane zabývat těmito myšlenkami o nespravedlnosti.

U mně konkrétně, když jsem začal s TRT terapií, tak jsme zhruba po 3 týdnech sice stále slyšel tinnitus, ale moje tělo bylo znatelně uvolněnější a začal jsem mí pocit, že se z toho můžu dostat. 

Pro lidi, trpící tinnitem, i když neprožívají silné emoce hněvu, strachu, tak limbický a autonomní nervový systém jsou pořád stimulovány k produkci nepříjemných pocitů, které snižují kvalitu života.

Nejdůležitější je, že tyto emoce udržují tinnitus, místo toho aby postupně vymizel.

Tyto negativní vlastnosti tinnitu, kvůli kterým lidi vyhledají pomoc, se vytvářejí mimo sluchový mechanizmu a proto je nemožné je vyléčit, když se léčba zaměří čisté na ušní mechanizmus. To je důvod selhání léčby tinnitu před TRT.

Budete mít zájem:  Zrcadlová terapie – co je to, jak funguje a kdy pomáhá?

Tinnitus Retraining Terapie (TRT)

Když tinnitus ztratí silný negativní význam (zjistíme že je možné ho vyléčit, že tinnitus slyší každý, atd.) začne se zmírňovat (nebo na nějakou dobu úplně vymizí), nezáleží na tom jak byl před tím hlasitý, nebo nepříjemný.

Sám si pamatuju, jak se zhruba po 2 týdnech tělo uvolnilo a věděl jsem, že se z toho dostanu. Pevně zakořeněné názory je někdy přesto těžké změnit, a to zejména tam, kde existuje přesvědčení, že tinnitus se vztahuje pouze na poškození sluchu, které nelze opravit.

Tinnitus retraining terapie je zaměřená na podvědomý sluchový systém, aby se znova naučil, že tinnitus je něco přirozeného, čemu nemusí věnovat pozornost, protože se nejedná o hrozbu, nebo varovní signál a má přestat tento zvuk zesilovat.

Tato terapie někdy může trvat  několik měsíců. U mně samotného k úplnému vymizení tinnitu přišlo po 9 měsících.

Jak funguje TRT terapie

TRT není žádná abstraktní metoda. V podvědomé části mozku, máme podvědomé filtry, neboli sítě nervových buněk, které jsou naprogramovány vybírat elektrické signály, které máme slyšet.

Znovu si vzpomeňte jak vnímáte zvuk vašeho jména, nebo troubení auta v dálce, nebo pláč dítěte. Přitom úplně vypustíme stejně silný zvuk jiného jména.

  TRT se zakládá na přeprogramování, neboli resetování těchto podvědomých filtrů, které „zesilují“ přirozené zvuky ve sluchovém systému a vytvářejí tím pro nás tinnitus.

Život ve třech: partnerství a tinnitusPřeprogramování v první řadě zahrnuje pochopení, co tinnitus skutečně způsobuje. Výsledek této terapie, součastně se zvukovou terapií, zmírní naši negativní reakci vůči tinnitu. Tato reakce ovládá nastavení podvědomých filtrů, které se neustále zabývají hledáním hrozeb. Se silnou reakci vůči tinnitu, tyto filtry neustále monitorují tinnitus a zesilují ho. Když se tato reakce vůči tinnitu zmírní, postupně dochází k vymizení tinnitu. Na začátku vymizení negativní reakce způsobí, že pacient přestane trpět, cítit se špatně a navrátí se mu normální životní aktivity – spánek, je schopný pracovat a relaxovat, tak jak před tím. Za druhé, když podvědomé filtre přestanou monitorovat tinnitus, jeho intenzita se sníží a tinnitus není slyšel pořád. Na konci přestane tinnitus úplně překážet a člověk ho přestane úplně slyšet. Považte, jak důležité je pochopit že tinnitus je přirozený zvuk našeho zvukového systému a není způsoben poškozením uší. Je velmi důležité nechat se pořádně projít ORL a neurologickým vyšetřením, nicméně pokud není zjištěna žádná objektivní příčina, doktor který věří že tinnitus je ušní problém, Vám nemůže pomoct. Bohužel v ČR pořád převládá většinový názor, že tinnitus je způsobem poškozením uší, proto je jeho léčba u nás neúspěšná. Proto jsou čekárny u doktorů a internetové diskuse plné zoufalých lidí. 

Ing. Peter Studeník

Objednejte se do poradny k Peterovi v Praze Dejvicích: www.beztinnitu.cz

Silnější než LSD. Jaké to je, když si „dáte žábu“ – Magazín Reportér

Kamarád mě pozval na žábu. „Díky, ale konzumaci žab, šneků a ústřic se spíš vyhýbám. Pojďme radši na steak,“ odpověděla jsem.

Na steaku jsme si ujasnili, na co mě Tomáš vlastně zve – jde o přírodní psychedelikum, 5-MeO-DMT, které se získává ze sonorské ropuchy Bufo alva­rius. Sekret, který se nachází ve žlázách, žába používá jako obranný mechanismus proti predátorům. „Takže mě zveš na panáka jedu?“ ptám se.

„Pro účely rituálu se látka evaporizuje a následně vykouří, nic se ti nestane. Je to obdoba LSD, jen ve větší potenci; rozdíl mezi tímhle a tripem na LSD je v tom, že účinek žáby trvá jen čtvrt hodiny, během který se ti rozpadne ego.“

Moje osobní zkušenost s psychedeliky spočívala ve schroustání hrsti sušených lysohlávek, které mi dal kdysi někdo po našem koncertě.

Ztěžkly mi nohy, táhlo mě to ven, a tak jsem se vydala domů, cestou jsem si povídala se stromy a loužemi, doma jsem se neprozřetelně podívala do zrcadla a tam nahlédla všechno, co jsem v životě nechtěla vidět, a po zbytek noci jsem bušila hlavou do zdi. A tak jsem se rozhodla, že bude lepší do ničeho moc nešťourat.

„Dostaneš se do stavu neduality, rozplyneš se v energii. Pak se vrátíš, ale změní ti to život,“ pokračuje nadšeně Tomáš.

„To by mě zajímalo, jak ti žába změní život.“

„Otevře ti obranný filtry a ty nahlídneš do univerza a do vlastního nevědomí… nenajdeš tam nic než sama sebe. Je to jako zásah světelným mečem, bleskurychlá transformace.“

Chci vůbec transformaci? Žila jsem zrovna život, ve kterém mě všechno, co dělám, naplňovalo. Měla jsem kolem sebe spoustu přátel a skvělou dceru.

V partnerských vztazích ale jako bych se opakovaně dostávala do stejné smyčky, hlavní emocí byl strach, silný potenciál některých vztahů se často rozplizl na zdánlivé banalitě a nedokázala jsem s tím nic dělat.

Cítila jsem, že to mám v hlavě srovnané, ale že mám spoustu vytěsněných zranění na úrovni instinktů. Zároveň jsem věděla, že s tím už umím pracovat.

Říkala jsem si, že takhle bych mohla dožít, spousta lidí vůbec žádné dveře pořádně neotevře… Ale zároveň mě lákala možnost vyzkoušet potenciál žabího sekretu. Tak jsem se přihlásila na konzultaci vedenou psychonautem Slávkem, který se objevil v českém filmu zabývajícím se účinky této látky The Underground Secret.

Na konzultaci

Přišlo asi dvacet lidí. Měli jsme nejprve krátce říct, jakou máme zkušenost s psychedeliky, případně jakou trpíme chorobou.

Slávek pak mluvil o tom, že zážitek je potřeba nebrat na lehkou váhu, že na rozdíl od ostatních psychedelik se dostaneme až za roli pozorovatele, což není úplně běžný stav.

Následná integrace může být lehce dyskomfortní, ale nepříjemné stavy prý nikdy netrvají déle jak půl hodiny. Zdůrazňoval, jak důležitý je „set“ – vlastní záměr a očekávání, a „setting“ – prostředí a práce průvodce.

Nahlásila jsem astma a boreliózu a dozvěděla se, že žába je i léčivá, protože srovná imunitní systém.

Radila jsem se s blízkým kamarádem Heartem, který pracuje jako lékař, a ten mi napsal: „Je to jediná droga na světě, kterou bych chtěl vyzkoušet.

Současně jsem to nikdy nezkusil právě proto, že je to zkratka, a viděl jsem na vlastní oči, jak může skončit člověk s disponibilitou k delarvaci psychózy, kdy po jednom jediném tripu nepřejde sám ulici a o sociální integraci si může nechat jen zdát.

Je to zkratka, a ještě dost bizarní. Navíc ta králičí nora může být dost hluboká a obsahovat věci, které vidět nechceš.“

S Tomášem na druhém steaku

„Mě na tom fascinuje to, jak nějaká molekula může způsobit něco takovýho, napojí se na receptor a spustí lavinu efektů. Dítě máš velký a stejně už jsi mimo systém, pojď do toho,“ přemlouvá mě Tom.

Měla jsem zrovna za sebou pár dramatických změn, intenzivním psaním jsem začala spoustu věcí čistit. V souvislosti s žábou jsem si řekla, že bych se mohla posunout ještě víc.

Tak trochu jsem si představovala, že ze mě během té čtvrt hodiny všechny usazeniny vyhrábne a odplaví.

Zároveň jsem tušila, že je ve mně zasutých docela hodně traumat už z dětství, a tak jsem si připustila i možnost, že ten proces bude peklo, ale že s tím zkusím pohnout. Nedošlo mi, že si tím vytvářím svůj „set“.

Rituál

Na louce pod barrandovským mostem jsem vyšlukla žabí sekret z fajfky mexického šamana Octavia, během vteřiny mi projel hlavou fialový zkrat, vymazalo se mi tělo, cítila jsem, jak se kácím a ocitám mimo čas a prostor, jako taková kulička v temnotě. Ještě jsem si stihla pomyslet „tak, a máš, cos chtěla, tohle je absolutní konec“. Pak následoval už jenom nesnesitelný pocit, dal by se identifikovat jako boj o život nebo jako konfrontace se smrtí.

Život ve třech: partnerství a tinnitus

Slyšela jsem sama sebe, jak neartikulovaně řvu. Tomášovi leknutím vypadlo kafe z ruky.

Takhle jsem prožila celou čtvrt hodinu, která trvala stejně mnohem déle, protože „tam“ neexistuje čas. Jako bych byla v pasti a někdo mě mordoval. Do neduality a rozplynutí se v energii jsem se nepropracovala.

Co se stalo, nevím, buď to narazilo na hráz ze strachů, anebo na pracně vybudovanou identitu, na níž jsem vlastně celý život hodně lpěla a kterou jsem si hýčkala jako jedinou jistotu a kompas.

Pak jsem se probrala, objevila se tvář šamana Octavia v desetinásobné velikosti, jeho potlesk, moje úleva a pocit, že to bylo správné rozhodnutí, i když jsem pořád opakovala, že jsem umřela. Za pár hodin jsem odjela domů.

Následující měsíc

Cítila jsem se jako po lobotomii; mechanismy, na kterých člověk fungoval před žábou, byly pryč. Zmizela mi emoční paměť, takže žádná vzpomínka nevyvolala žádnou emoci. Nešlo vůbec přemýšlet, což bylo děsivé. Připadala jsem si jako mimozemšťan, kterému implantovali do hlavy manuál, takže umí řídit auto, napsat článek, koupit chleba, ale moc neví, co si tu má počít.

Život jsem viděla jako takovou křečovitou, bezvýznamnou a falešnou hru, kterou se mi vůbec nechce hrát. Kdyby mi někdo nabídl, jestli nechci být radši ještěrka, určitě bych to brala.

Navíc jsem měla každý den strašné úzkosti, do toho jako by mi někdo bodal do srdce, v hlavě zemětřesení, a rozjel se mi docela intenzivně tinnitus, šelest v uších; byla jsem tak vyčerpaná, že jsem nedokázala popoběhnout ani metr.

Heart mi napsal: „Věděl jsem, že to uděláš. Myslím, že je jedno, jakou cestou člověk ty dveře otevře, zůstanou pak otevřené, protože ten pohled skrze ně nezapomene, i když třeba zůstane jen pocit.

Je to trošku jako z Mrtvé nevěsty od Burtona; člověk začne chápat souvislosti a uvědomovat si tu šíři. Vedlejším produktem toho je jakási nepatřičnost a labilita, jako by na člověka doléhala tíže vztahů a propojeností.

Budete mít zájem:  Zánět Lícního Nervu Léčba?

To se srovná, hlavně že tě to nepoškodilo.“

Tím jsem si ale nebyla vůbec jistá. Cítila jsem se úplně na hraně, jako bych někde uvízla a prožívala pocit odcizení. Každý den jsem měla dojem, že buď umřu, nebo se zblázním.

Šaman Octavio odletěl do Mexika podojit další žáby a psychiatr mi řekl, že se to v mém případě nepovedlo, protože jsem nebyla asi připravená, ale že má bohužel plno.

Ať zkusím nevěnovat těm symptomům pozornost, že přejdou.

Jenomže nepřecházely. Moje vědomí bylo zaplavováno množstvím pocitů, hlasů, vizí a zjitřených emocí. Cítila jsem, že ztrácím kontakt se zemí a nikomu to neumím vysvětlit. Dostávala jsem dotazníky, ve kterých jsem měla zaškrtnout, jestli jsem o. k., nebo zda mám deprese či sebevražedné tendence.

Ale na maily, že potřebuju pomoct, odpovědi nepřicházely. Spíš než sebevražedné myšlenky to byl boj světla a temnoty – a já jsem se cítila zodpovědná za výsledek téhle bitvy, ve které jsem se ocitla sama.

Do toho jsem měla spoustu koncertů, a nechtěla jsem je rušit, navíc probíhaly kupodivu skvěle, možná právě proto, že jsem neměla absolutně žádné ambice ani představu, jak bych chtěla, aby věci dopadly. Probouzely se mi instinkty, táhlo mě to úplně automaticky k lidem, kde jsem cítila vnitřní soulad.

Fyzicky jsem se cítila pořád hůř – v hlavě elektřina, v srdci bodání, občas jsem si musela vzít neurol.

Uvědomila jsem si, jak málo opravdové podpory kolem sebe člověk má. Kamarádka doktorka mi řekla, že vypadám dobře, jsem opálená, tak ať se uklidním, protože všichni stárneme, a že jsem trochu hypochondr. Den nato jsem se skácela v metru a nějaká slečna mě dovedla domů, kde jsem byla chvíli ještě úplně mimo. Nechala jsem se vyšetřit. Všechny testy dopadly dobře.

Dala jsem si úkol, že se musím zachránit. Jednou z mála pomocí zvnějšku byla mailová komunikace s Heartem: „Základní poučkou přežití je dělat činnosti zdánlivě ‚neúčelné‘, což pomáhá vystoupit z kruhu. Na to se soustřeď.“

Koupila jsem deset pytlů hlíny a vyrobila spoustu záhonů. Začala jsem znovu cvičit tai-či. Cítila jsem intenzivní a úplně jinou propojenost s přírodou. Zároveň jsem byla pořád dost mimo a ten stav nešel přijmout. Před usnutím jsem se propadávala do astrálu, kde jsem potkávala spoustu cizích lidí a jejich příběhů.

Překvapivě mi nikdo nebyl schopen říct, co přesně látka 5-MeO-DMT v mozku dělá.

Až jsem narazila na zajímavý článek od amerického spisovatele Michaela Pollana, ve kterém vysvětluje, že látka odstaví mozkovou kůru od hlubších vrstev mozku, kde je centrum sebereflexe a kde si vytváříme příběh o své identitě.

A najednou se stane to, že jiné části mozku, které normálně komunikují přes tento rozbočovač, začnou komunikovat mezi sebou a my můžeme vidět věci z úplně jiné perspektivy.

Časem jsem si opravdu všimla, že nejedu v těch zaběhaných kolečkách o tom, co znamenám a kdo jsem. Tohle rozhodně může hodně pomoct lidem, kteří se topí v depresích a v hlavě se jim opakují negativní mantry.

Jenomže pocit odcizení ani fyzické problémy nemizely…

Bad trip

Nechcete jít k doktorovi s tím, že kouříte žáby. Navštívila jsem psychiatra Honzáka, který mi dal antidepresiva – prý jsem zažila „bad trip“, nepříjemný zážitek po požití psychotropní látky, a sama to nezvládnu, protože nastal prudký pokles serotoninu. Prášky skončily pohřbené v šuplíku.

Odjela jsem do hor a náhodou tam potkala terapeutku Jitku Vodňanskou, která mi řekla, že se všechno vyvalilo moc náhle, dělala se mnou uzemňovací cviky, mantry, vyprávěla mi o svojí spirituální cestě, která také nebyla úplně prosluněná, a doporučila mi skvělou terapeutku.

Mezitím si žabí parta uvědomila, že je situace vážná, a dostávala jsem vzkazy, že musím jít ještě jednou, protože se proces nedokončil. Na další ponor do králičí nory jsem si ale netroufla.

Během terapií mi došlo, jak je proces přípravy a integrace důležitý. Průvodce vám má poradit, jak nastolit uvolnění, aby se člověk odevzdal situaci.

„Bad trip“ je většinou panická reakce na to, co se po požití psychedelik děje ve vaší hlavě, což je náročné, protože někdy vyplouvají na povrch neotřesitelné pravdy. Podstatou integrace je pak přijmout naši temnou stránku a naučit se, jak mít strachy pod kontrolou.

Jak ponechat základy, které ustály nápor zkušenosti, a očistit je, rozeznat ty nepotřebné a iluzorní mechanismy, na kterých člověk zbytečně lpí. U nás bohužel chybí rámec pro uchopení tohoto procesu.

Asi po třech měsících jsem se začala dostávat do normálu, jako kdyby vnitřní kompas nabral směr. Když jsem zrovna nepociťovala, že se blíží infarkt, vracel se i humor. Takže když mi kamarád z Bostonu vyčítal, že mě varoval, odepsala jsem mu slovní hříčkou: „I frogot.“

Sešla jsem se s Jardou Duškem, který nikdy žádné látky měnící vědomí nekonzumoval – když už cítí potřebu, jde na týden do tmy. „Tak co, Evičko?“ zeptal se, srkaje malinádu.

„Nastartovala se nějaká transformace a já vlastně nevím, jak to dopadne.“

„Přestaň svůj život pořád interpretovat. Možná je dobře, že sis tím prošla sama a nestala se žabím služebníkem, i to zdánlivý osamění má svůj smysl, protože přecházíš do jiný úrovně vědomí a tu potřebu skupinový podpory, ať už máš pocit, že jsi tam správně, už nepotřebuješ a necháváš ji za sebou. Vem všechen hnůj, co se ti v životě stal, a pohnoj s tím strom Bódhisattvy.“

Pak jsem dostala dlouhé objetí a slyšela, jak Jarda ještě z dálky křičí: „Všimni si, že život tě má rád a stojí při tobě!“

Současnost

Uběhly čtyři měsíce pozvolného návratu, ego je zase na stráži, mám klidnější pohled na realitu; víc vnímám, že spolu všichni nějak souvisíme.

Uvědomuju si, že neexistují vina a trest – trestáme se sami vším tím, co nevyřešíme. Skoky do neznáma nejsou jednoznačně zaručená zkratka směřující k vyřešení – to stejně musí každý sám.

Zkušenost, která způsobí dočasnou smrt ega, ale rozhodně člověka navždycky změní.

Co se změnilo u mě: To bodání u srdce jako by něco zprůchodnilo, takže vím, že láska je ta nejdůležitější věc na světě, jakkoli banálně to zní. Nemám tolik potřebu někam patřit, cítím se svobodnější, o spoustu lidí jsem přišla, ale spoustu jsem jich objevila.

Přeskládaly se mi hodnoty, inteligence určitě není na horní příčce, spíš něco jako celistvost. Jsem šťastná za tenhle rámec reality.

Za to, že vidím stromy, můžu uvařit knedlíky a vykoupat se v rybníce, což samozřejmě může být způsobeno tím, že to několik měsíců nešlo…

Každopádně tohle je rada pro toho, kdo by se chtěl pustit do žáby rekreačně: I toad you, so don‘t frogot!

(Pozn. red.: I told you – anglicky řekla jsem ti, toad – ropucha; don’t forget – nezapomeň, frog – žába.)

Autorka je spisovatelka a hudebnice, působila v hudebních skupinách DG 307 či The Plastic People of the Universe, nyní hraje s Eturnity.

Život ve třech: partnerství a tinnitus

Tinnitus Prosím o rychlou odpověď

Dobrý den. Začalo to tak že mě bolelo v krku tak, jakoby sucho v krku,pořád sem musel něco pít,hlavně teplé nápoje a měl sem pořád rýmu. Později sem začal smrkat i rýmu s krví,někdy byla i do černa zbarvená a párkrát sem vysmrkal čistě jen krev. Po třech dnech krk se mi mnohem zlepšil, občas sem vykašlával hleny a smrkal rýmu s krví,ale už to bylo lepší jak předtím.

A měl sem z té rýmy zalehlé ucho.

Šel sem s tím doktorovi,řekl sem mu co a jak a předepsal mi Paralen a chtěl sem i něco do uší, říkal že to je normální a že to povolí ale dal mi ušní kapky Acidi Decimi( teď si přesně na ten název nevzpomenu) Po třech dnech užívání mi v tom ucho začalo jakoby bublat, a cítil sem že mi z toho ucho něco povoluje ,tak sem se natočil na bok,dal sem si kapesník pod ucho a čekal ,vytýkalo mi pomalu z ucha taková žlutá tekutina. Pořád sem tam něco cítil,takový tlak ale už mi z toho moc nevytýkalo,použil sem špejli a měl sem tam nějaký hnis( takové žluté drobky) Rozhodl sem se jít na ORL. Ten den jak jsem jel na ORL tak mi to tam nějak bublalo a začalo trochu pískat, je možné že to způsobilo průvan do ucha ,pískáním sem nevěnoval příliš velkou pozornost,nebral sem to jako něco vážného. Zkontrolovala mi obě uši, pravé dobré ,levé hnis a prasklý bubínek. Předepsala mi kapky Pamycon. Po třech dnech užívání mi pořád pískalo a už sem byl z toho nervozní,něco sem si o tom pískání přečetl a zjistil sem že to je Tinnitus. Ihned sem šel znovu na ORL , řekl sem ji že mi tam píská. Dala mi antibiotika a oční kapky Maxitrol. Za tři dny mám jít na kontrolu. Pořád mi tam píská a mám strach že to budu mít napořád. Prosím o radu kam mám zajít aby se to ihned vyřešilo? Četl sem čím dříve se to bude řešit tím lépe.Kde mě podrobněji prozkoumají jestli to má nějakou příčinu nebo tak něco.V uchu mi píská už 7 dní a zdá se mi že to zesiluje. Občas ale jenom občas to na chvílu přestane nebo se to trochu uklidní.Když polknu tak občas mi to tam jakoby praskne. Dneska ráno sem si mysel že mám vyhráno, cítil sem v uchu že tam něco mám ale pískání sem neslyšel až tak po 5 minutách to zase začalo.A zdá se mi že na to ucho i špatně slyším.Jakoby utlumeně. Prosím teda o radu kde se to dá rychle vyřešit aby mi to nezůstalo? Omlouvám se že sem napsal tak dlouhý dotaz ale chtěl sem to napsat co nejpodrobněji. Děkuji vám s pozdravem Radim.

Budete mít zájem:  Alergie Na Zlato Projevy?

Odpovídá lékař:

Dobrý večer, jinde než na ORL Vám pravděpodobně nepomohou. Tinnitů je řada,ten Váš je pravděpodobně způsoben zánětem středouší,takže by měl být přechodného charakteru.

Pokud středoušní zánět zcela a úplně neodezní a nález na bubínku se nenormalizuje,nečekejte,že se sluch a další příznaky zlepší. Mělo by se jednat o dny,max.dva až tři týdny.

Doporučuji Vám,abyste šel na kontrolu k ORL lékařce,jak jste byl jistě pozván.

Mějte se hezky.

Tinnitus

Dobrý den, Mám tinnitus v prvém uchu způsobený výbuchem,…

Tinnitus

Dobrý den.Mám tinnitus v pravém uchu, podle mě po ráně…

Tinnitus

Dobrý den,prosím o radu,je mi 30 let,lékaři na ORL…

Tinnitus

Dobry den, už asi rok mě trápí bolest zad (krční pater)….

Tinnitus

Dobrý den, pokud Tinnítus vznikne nadměrným užíváním…

Tinnitus

dobrý den, před měsícem jsem začal registrovat jednostranný…

Tinnitus a vertigo

Dobrý den, Je mi 37 let, obezita, před 8 lety „lehčí“ infarkt, vyřešeno stenty…

Tinnitus a závratě

Dobrý den, prosím Vás o vysvětlení RTG krční páteře a zda s touto diagnózou…

Tinnitus auris

Dobrý den, měla jsem zánět bubínku, asi po dvou dnech kapání otipaxu mi začalo…

Tinnitus dá se to ?

Dobrý den, mám 14 roků a trochu mi píská v pravém uchu.Přes den se do dá, ale…

Tinnitus laser

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat u tinnitu, když jsem byl na léčbě laserem,…

Tinnitus při stresu

Dobrý den, v rodině máme roztroušenou sklerózu. Mám za sebou několik let velkého…

Tinnitus v levém uchu

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Poslední asi 2 měsíce mě trápí jednostranný tinnitus…

Zvracení krve

Dobry den. Muj pritel ma v posledni dobe casto velke krece od zaludku, dnes…

Bulka v levé tváři

Dobrý den, dnes jsem narazila na bulku v levé tváři – je to jakoby fazolka délky…

Výtok z pochvy

Dobrý den. Už nějakou dobu mám výtok. Ze začátku to byl bílý tvarohový výtok,…

Infekce COVID-19

Dobrý den, Od dnešního rána moje manželka (36let) trpí slabosti, bolí ji ruce,…

Barva moči

Dobrý den, posledních pár dnů mám nepřirozeně žlutou moč, čím to??? Piju pořád…

Stížené dýchání

Dobrý den,chtěla bych poprosit o radu,protože už nevím co s tím mám dělat.Stávalo…

Záškuby svalů

Dobrý den, Je mi 21let a poslední měsíc mě začali trápit svalové záškuby (tiky)…

Genitální herpes

Dobrý den, nedávno jsem měl pohlavní styk s cizí osobou bez ochrany a nyní mám…

Dárcovství vajíček

Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, má dcera byly vybrána jako vhodný dárce…

Pálení lopatky

Dobrý den, Občas mě začne z ničeho nic svědit/pálit pravá lopatka. Na kůži nemám…

Hlasivky, ucpaný nos

Dobrý den, chtěla jsem podat dotaz, který se týká mé 6leté dcerky. Již delší…

Pálení zad

Dobrý den, třetí den mě pálí záda krční a hrudní páteř, někdy i hrudník, vždy…

beztinnitu.cz | Ing. Peter Studeník | Vyléčil Jsem Si Tinnitus

Tinnitus, neboli pískání, hučení, zvonění v uších a ušní šelest je považován za nevyléčitelnou nemoc. Roky jsem sám trpěl nesnesitelným pískaním v uších a mnohokrát od doktorů slyšel, že tinnitus nelze vyléčit. Tinnitus jsem si přesto úplně vyléčil a Vy můžete taky.

Tinnitem jsem trpěl několik let. Spouštěčem u mně bylo akutrauma po hlučném koncertě v Pražské Lucerně. Tinnitus se u mě projevoval neustálým pískáním a zvoněním v uších, kvůli kterému jsem se nemohl na nic soustředit a ani spát. Když se tinnitus objevil, byl jsem na několika ORL vyšetřeních a bral Betaserc.

Po třech měsících léčby Betacercem mí lékaři oznámili, že mám chronický tinitus, který nelze vyléčit. Doporučili mi si na tinnitus zvyknout. To jsem si nedokázal vůbec představit. V zoufalství jsem navštívil ještě několik dalších ORL specialistů. Všichni bohužel potvrdili to samé.

Že mám chronický tinnitus, který nelze vyléčit. 

Moji snahu o vyléčení jsem přesto nevzdal a tak jsem v té době zkusil všechno, abych se vyléčil. Navštívil jsem mnoho dalších specialistů – neurologů, homeopatů, zkusil čínskou medicínu, změnu stravy, cvičení atd. Nic z toho mi bohužel nepomohlo a propadal jsem se do stále větší beznaděje.

Nakonec jsem měl štěstí a po dva a půl letech trápení našel doktora s jehož pomocí jsem se začal skutečně léčit. Tím doktorem byl objevitel mechanizmu vzniku chronického tinnitu a TRT terapie – Dr. Pawel Jastreboff (neurolog).

Pochopil jsem mechanizmus vzniku chronického tinnitu a to, že tinnitus nesouvisí jenom s naších uchem, ale taky s vnímáním tohoto zvuku naším mozkem. Proto standardní léčba Betasercem, infuzemi, laserem a magnetickou terapií selhává. Následovala zvuková TRT terapie (tinnitus retraing therapy), kterou jsem podstoupil ve spolupráci s Dr.

Pawlem Jastreboffem a primářkou MUDr. Zuzanou Veldovou (ORL). Cítil jsem jak se postupně můj stav skutečně zlepšuje a nakonec jsem se úplně vyléčil.

Když jsem se vyléčil, uvědomil jsem si jak se během léčby změnil můj osobní a pracovní život.

Zpětně tedy vidím, že posledním krokem mého vyléčení, bylo nalezení a vyřešení dalších souvislostí – přepracování, dlouhodobý stres, přetěžování, úzkostlivost a taky problémy s čelistním kloubem a krční páteří.

 Nakonec se mi podařilo tyto problémy vyřešit a tinnitus si úplně vyléčit. Od té doby pomáhám s vyléčením ostatním.  

Tinnitus neslyším od roku 2013. Léčba tinnitu, kterou jsem podstoupil je stejně účinná u všech typů vzniku chronického tinnitu. Ať na začátku Vašeho tinnitu bylo akutrauma, zánět ucha, operace, úraz, poškození sluchu atd., šance na vyléčení je stejná. Také nezáleží na tom, jak se u Vás tinnitus projevuje, jestli jde o hučení, pískání, šumění, zvonění, klepání v uších, nebo ušní šelest. 

​Výsledkem léčby je, že tinnitus vůbec nevnímám. Neslyším ho vůbec ani v tichu, ani v noci a vůbec si na něj nevzpomenu. Takto si tinnitus v České republice vyléčili již stovky lidí. 

Netrpte zbytečně. Tinnitus si můžete vyléčit. 

Hlavní věci které mi pomohli vyléčit tinnitus:

1) TRT terapie dle Dr. Pawla J. Jastreboffa

2) Měření tinnitu a deník tinnitáře

3) Somatic Experiencing dle Dr. Petra A. Levina 

Ing. Peter Studeník

Když jsem si tinnitus vyléčil, začal jsem pomáhat  ostatním. Časem se na mě obracelo více a více lidí a já přestal stíhat pomáhat dalším. Přemýšlel jsem, jak pomoci všem, kteří se na mě obrátili. Napadlo mě, že sepíši všechny mé poznatky a opakující se dotazy na jedno místo a doplním je vlastním příběhem.

Tak vznikla kniha – Vyléčil jsem si tinnitus. V knize popisuji můj příběh od doby, kdy se u mě tinnitus objevil, strach a beznaděj, kterou jsem prožíval, věci, které mi pomohly, a věci, kterými jsem si naopak škodil. V detailu popisuji léčbu, která mi pomohla tinnitus úplně vyléčit.

Najdete v ní tedy vše důležité a potřebné k vyléčení. 

  • Ke knize si můžete zdarma stáhnout růžový šum, a deník tinnitáře, který jsem používal během mé léčby.
  • Pokud máte o knihu zájem, můžete si ji objednat tady.
  1. Tištěná verze
  2. 199 Kč
  3. (+ 55 Kč poštovné)

Elektronická verze

199,- Kč

Trvalé pískání v uších – co pomáhá?

Boky, zejména u žen tzv. slovanského typu, jsou místem, kam se ukládá tuk. Postava tak nabírá typický hruškovitý tvar, který v dnešní kultuře již zdaleka není ideálem. Venušiny boky přirozeně ovlivňuje i životospráva a životní styl. Rajtky, šortky, jak se rovněž této vadě, či „zděděnému nedostatku” říká, dokáží nositelkám velmi znepříjemnit život.

Pokud není klient, klientka se svými proporcemi spokojen(a), první krok k vylepšení boků by měla být snaha o snížení tělesné hmotnosti, aneb o zhubnutí.

K tomu slouží řada metod od omezení nadměrného příjmu potravin, přes změnu jídelníčku, ke cvičení, které si může naordinovat každý sám, až po metody řízené lékaři a našimi výživovými specialisty, kdy je po speciálním vyšetření upraven klientům celkový režim, eventuelně doporučeny léky.

Mezi oblíbené podpůrné metody hubnutí a tvarování boků, které v Asklepionu abízíme, je terapie pomocí speciálních tělových přístrojů. Např.

pomocí přístroje Bodyter, který kombinuje užití tepla s pasivní gymnastikou pomocí elektrického proudu, nebo přístroji Dermosonic, Aerosonic či LPG, které užívají ultrazvuk ve spojení s vakuovou masáží.

Vynikajících výsledků dosahujeme rovněž s přístrojem Exilis pro neinvazivní lipolýzu. Všechny tyto procedury tělo zpevňují, tvarují, snižují jeho objem.

Má-li pacient problém, že ačkoli je celkově štíhlý, přesto nemůže právě v bocích zhubnout tak, jak by chtěl, je vhodné přebytečný tuk odsát liposukcí boků. V Asklepionu provádíme nejjemnější a nejšetrnější známou metodu plastické chirurgie, liposukci vibrační. Přístroj BodyTite při ní pod kůží jakoby vytlouká tukové buňky tam, kde se nadměrně nahromadily.

Liposukční kanylka je navíc do boků vpravována velmi citlivě z malých, maximálně jeden centimetr dlouhých nářezů.

V Asklepionu záměrně nepoužíváme ani klasickou liposukční savku, která sice pracuje rychleji než vibrační, ale kromě tuku odsává i další části kůže, cévek a nervů, ani ultrazvukovou metodu liposukce, kdy je zase riziko tepelného poškození ošetřované tkáně.

Mimořádné je v Asklepionu kombinování klasické liposukce s laserem či radiofrekvencí asistovanou liposukcí. Výhodou laserové a radiofrekvenční liposukce je zkrácení doby hojení, menší tvorba modřin, menší bolestivost a především vyhlazení podkoží a zamezení tvorby nerovností a celulitidy.

Absolutní revolucí je přesouvání tuku (lipotransfer) z oblastí, kde si ho klient nepřeje, do míst, kde mu bude slušet. Takto je možné při jediném zákroku provést liposukci problematických oblastí a současně zvětšit poprsí či vyplnit například nosoretní rýhy či lícní kosti. Technologie PureGraf zajišťuje maximální úspěšnost zákroku.

Pro úspěch každé liposukce je ovšem klíčová její pooperační fáze. Klient by měl nezbytně 4–6 týdnů nosit speciální návleky, tzv. kompresivní prádlo, které tělo v místech odsátého tuku nově formuje.

Aby kůže na bocích a na celém těle vypadala vždy co nejlépe a reagovala správně např. na změny objemu těla, musí být dostatečně pružná.

S věkem se však elastin z kůže vytrácí, zásadně proto pomáhá prevence a pravidelná péče.

Jak užívání speciální tělové kosmetiky, v Asklepionu Orlane a Phytomer, tak pravidelné absolvování tělových terapií a masáží, které můžeme rovněž každému klientovi dle osobního přání a potřeb doslova ušít na míru.

Podívejte se na to, jaké služby plastické chirurgie nabízíme v oblasti liposukce, přípradně se podívejte přímo na naši konkrétní nabídku pro liposukci v Praze a liposukci boků v Praze.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector