Přechod od dětského k dospělému lékaři

Dětský lékař se v Česku stává stále více nedostupným. Zhruba třetina praktických lékařů pro děti a dorost plánuje kvůli vysokému věku ukončit svou praxi do pěti let.

Většina z nich za sebe nemá náhradu. Rodiče především dospívajících dětí tak řeší, kdy mohou přejít k praktickému lékaři pro dospělé.

Nutno upozornit, že uspěchaný přechod nemusí být vždy ideální.

„Jsou lokality, kde jsou dětští lékaři nad 60 a 65 let, kteří dříve či později skončí. Naše průzkumy jsou alarmující. Do pěti let má skončit až třetina dětských praktiků. To je pro představu cca 700 lékařů. A to je obrovské číslo,“ uvedla v rozhovoru pro Zdravezpravy.cz předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR [SPLDD ČR] Ilona Hülleová.

 • Více: Problém sehnat dětského lékaře už nastal

Nedostatek dětských lékařů potvrzuje i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch [za ANO]. Podle něj je tento problém jednou z největších hrozeb z hlediska dostupnosti zdravotní péče u nás

„Z hlediska věku jsou dětští lékaři vůbec nejstarší odborností ze všech. I zde se mnoho lidí ptá, co se tady dělalo posledních 20 let. Proč tu máme věkový průměr 57 let. To je další dlouhodobé zanedbání. Systémová chyba. Nikdo na tom nepracoval,“ řekl v rozhovoru pro Zdravezpravy.cz ministr Adam Vojtěch [za ANO].

 • Více: Nebudu to lakovat na růžovo, říká ministr

Ilona Hülleová dodává, že například pro její rodiče je nepředstavitelné, že by chodili s dítětem k dospělému lékaři. Naopak pro dnešní rodiče to je a do budoucna i bude docela běžná realita. Zdravezpravy.cz informují o tom, za jakých podmínek lze přejít od dětského lékaře k lékaři pro dospělé. Jakkoli to není ideální.

Dětský lékař skončil, kdy je možný přestup k dospělému

Pevný termín, který by upravoval přechod pojištěnce od lékaře pro děti a dorost k praktickému lékaři pro dospělé, není legislativně vymezen. V praxi k přeregistraci nejčastěji dochází ve věku kolem osmnácti let. Praktický lékař pro dospělé může zaregistrovat dětské pacienty nejdříve dosažením věku 14 let.

Praktický lékař pro děti a dorost je ve své péči může mít zase maximálně do 19 let [pak jsou automaticky vyřazeni]. V praxi to znamená, že zákonný zástupce nebo plnoletý pojištěnec může o registraci požádat mezi 14 a 19 rokem věku. A to nejdříve v měsíci, ve kterém dítě dosáhne věku 14 let.

„V praxi k tomu dochází zatím spíše výjimečně. Ale je také fakt, že pokud je to přání pacienta nebo rodiny pacienta, tak už dnes mají praktičtí lékaři pro dospělé v evidenci i pacienty mladší 19 let. To je ta doba, dokdy může zůstat u praktického lékaře pro děti a dorost,“ vysvětluje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Dodává, že jsou i země, kde to docela normálně funguje, že se o pacienty starají praktičtí lékaři pro dospělé. Při léčbě u normálně zdravého pacienta, výjimkou jsou pacienti se speciálními nemocemi, podle něj žádné riziko nehrozí.

„Nemyslím si, že by bylo dobře, aby se systematicky přecházelo od 14 let k praktickému lékaři pro dospělé, ale tam kde to jinak nejde, se mi zdá, že je to v pořádku. Zvlášť, když v podstatě nemáme za dané situace jinou možnost,“ hodnotí situaci.

Lékař pro dospělé není povinen dítě přijmout

To, že je praktický lékař pro dospělé oprávněn registrovat pojištěnce do své péče již po dosažení věku 14 let, ovšem neznamená, že je povinen to udělat. Péče o děti a dorost má totiž svá specifika. Vyhláška o preventivních prohlídkách podrobně specifikuje obsah preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost. A to až do 19 let věku.

Vyhláška o preventivních prohlídkách i určuje samostatně obsah preventivních prohlídek v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. A samostatně ho určuje v oboru všeobecné praktické lékařství.

To znamená, že preventivní prohlídky u dětí od tří let ve dvouletých intervalech, nejsou stejné jako preventivní prohlídky u dospělých pojištěnců. Shodují se pouze dvouleté intervaly.

Podle Petra Šonky ale jsou praktičtí lékaři pro dospělé schopni zvládat standardní zdravotní péči o pacienta od jeho 14 let.

„Praktický lékař pro dospělé je schopen se postarat o pacienta od 14 let. Jestli je to systémově dobře, tak to dobře není. U nás máme systém nastavený tak, že se do dorostového věku stará praktický lékař pro děti a dorost, ale toto je řešení v nouzové situaci,“ upřesňuje.

Dodává, že toto nouzové řešení je přitom rozhodně lepší, než když by náctiletý pacient neměl vůbec žádného lékaře. Podle něj při registraci nového pacienta spíše záleží na kapacitě daného praktického lékaře.

Dětský lékař a praktik pro dospělé: V čem se liší prohlídky

Preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost zahrnuje specifické výkony. Jako je například v 15 a 17 letech posouzení růstu dítěte podle růstových grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity.

Liší se v kontrole případně chybějících očkování. Dále v přístupu ke kompletnímu fyzickému vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků.

Jinak se vyšetřuje zrak, sluch, řeč a hlas, dutina ústní, stav chrupu, jinak se přistupuje k doporučení stomatologického vyšetření.

Jinak se vyhodnocují rizika do dalšího života, která vyplývají z rodinné a osobní anamnézy. Lékař navíc má v určitém věku dítě poučit o zdravotních rizicích a důsledcích souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu. Dívkám, pokud ještě nemenstruují, doporučí návštěvu u gynekologa.

Prohlídky se liší i v komunikaci s pacienty. Lékař probírá s dospívajícím pacientem i pracovní a případně studijní zaměření. S dětmi a mládeží se zdravotním handicapem jejich konkrétní omezení přípravy na pracovní uplatnění, mluví s nimi o jejich pracovních schopnostech.

Při poslední preventivní prohlídce pak lékař pro děti a dorost komplexně zhodnotí celkový zdravotní stav pojištěnce a předá informace praktickému lékaři pro dospělé. Závěrečnou prohlídku dětští lékaři provádějí nejpozději přede dnem dovršení 19 let pojištěnce.

Zdravotní pojišťovny prohlídky nerozlišují

Tuzemské zdravotní pojišťovny nemají z hlediska úhrad za zdravotní péči registrovaných osob starších 14 let u praktického lékaře pro dospělé v podstatě žádný problém. Veškeré úkony i kapitační platby jsou propláceny stejně jako by byly registrovaní u lékaře pro děti a dorost až do dosažení 19 let věku pojištěnce.

Na závěr je nutné znovu zopakovat, že podle lékařů není dobré, aby se o dětské pacienty starali jiní než dětští lékaři. A nejenom lékaři, ale i zdravotní sestry. Průzkumy odkazují přitom na příklady některých zemí, ve kterých nemají zajištěnou dětskou péči. V nich je pak jasně zřetelné, že mají vyšší míru jejich hospitalizací i další problémy.

–VRN–

Přechod od dětského k dospělému lékaři

Do kdy chodit k dětskému lékaři – VZP ČR

Od kolika let může dítě chodit k praktickému lékaři pro dospělé místo k dětskému? Po přestěhování máme problém s místní dětskou doktorkou, naopak praktický lékař je tu báječný. Dětem je 13 a 16 let, tak mě napadlo, jestli by se alespoň starší dcera nemohla už přeregistrovat.

Pro přechod k praktickému lékaři pro dospělé není striktně stanovena jedna věková hranice, běžně k přeregistraci dochází ve věku kolem 18 let.

Platí ale pravidlo, že praktický lékař pro dospělé může mít zaregistrované pacienty od 14 let; praktický lékař pro děti a dorost maximálně do 19 let.

Svého praktického lékaře tedy můžete požádat o registraci staršího dítěte, mladší si musí počkat.

To, že je praktický lékař pro dospělé oprávněn registrovat pojištěnce již v měsíci, kdy tento dosáhl věku 14 let, ovšem neznamená, že je povinen to udělat.

Péče o děti má svá specifika, konec konců i vyhláška o preventivních prohlídkách určuje samostatně obsah preventivních prohlídek v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a samostatně v oboru všeobecné praktické lékařství.

Preventivní prohlídky u dětí sice probíhají už od tří let ve dvouletých intervalech, tedy stejně jako u dospělých, ale jejich obsah není totožný s obsahem preventivní prohlídky dospělých. Vyhláška navíc podrobně specifikuje obsah preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost až do 19 let věku.

Preventivní prohlídka v 15 a v 17 letech u praktického lékaře pro děti a dorost má zahrnovat mj. posouzení růstu dítěte podle růstových grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity.

Dále kontrolu, popřípadě doplnění chybějícího očkování, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření.

Má být celkově zhodnocen stav a vývoj dítěte a lékař ho má poučit o zdravotních rizicích a důsledcích souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu (dívkám má být případně doporučeno gynekologické vyšetření, zejména pokud ještě nemenstruují).

Lékař má také zhodnotit rizika do dalšího života vyplývající z rodinné i osobní anamnézy a vyjádřit se k pracovnímu, případně studijnímu zaměření (u osob se zdravotním postižením též k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti).

Budete mít zájem:  7 druhů potravin, které jsou perfektní na posílení imunity

Poslední „dětská“ preventivní prohlídka obsahuje navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu. Provádí se před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let. 

Z hlediska pojišťovny, tedy z hlediska úhrad zdravotních služeb není s registrací dítěte nad 14 let u praktického lékaře pro dospělé žádný problém. Naším informačním systémem, resp.

jeho automatickými kontrolami bez problémů projdou výkony a kapitační platba za pojištěnce registrované od 14 let u „dospělého“ praktika i za ty, kteří jsou do 19 let u praktického lékaře pro děti a dorost (v měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhne věku 19 let, je automaticky jeho registrace u „dětského“ praktika zrušena).

Přechod od pediatra k praktikovi: o prevenci se už staráte sami

 • Srdce v kondici
 • Novinky
 • Přechod od pediatra k…

S osmnáctými narozeninami se v životě leccos mění. Začínáte si své věci řešit sami a jste zase o něco zodpovědnější. To se týká nejen různých formálních záležitostí, ale i Vašeho zdraví.

V osmnácti letech přecházíte od pediatra k praktickému lékaři pro dospělé. Do té doby jste byli zvyklí, že Vám jednou za čas přišla pozvánka na preventivní prohlídku. To už se ale dít nebude. Neznamená to, že na ni nemáte nárok, jen lékař již nemá povinnost Vás na vyšetření zvát. Jak pečlivě se budete starat o své zdraví, je od teď už jen na Vás.

Na co máte právo 

Prevence je velice důležitou zbraní v boji proti mnoha nemocem. Pokud je totiž choroba odhalena včas, zpravidla se pak snáze léčí a dopady na zdravotní stav jsou menší. Proto bychom Vám rádi přiblížili, na co a kdy máte u praktického lékaře nárok. Preventivní prohlídka je zdarma jednou za dva roky. V jejím rámci by měl Váš lékař provést:

 • fyzikální prohlídku – tj. vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem a poslechem;
 • určení indexu tělesné hmotnosti (BMI – body mass indexu);
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem;
 • určení hladiny glukózy v krvi, tzv. glykémie – toto vyšetření se provádí nejprve při vstupní prohlídce a dále pak od 40 let každé 2 roky;
 • zjištění celkového cholesterolu, HDL („dobrý cholesterol“), LDL („špatný cholesterol“), a tuků (triglyceridů) v krvi – kontroluje se při vstupní prohlídce a dále pak ve 30, 40, 50 a 60 letech;
 • EKG – měření se provádí ve 40 letech a dále pak každé 4 roky;
 • orientační vyšetření zraku a sluchu;
 • prohlídka kůže;
 • vyšetření prsou – uskutečňuje se u žen od 25 let, u nichž existuje zvýšené riziko rozvoje rakoviny prsu (výskyt v rodině, přítomnost genetické mutace genu BRCA); u všech žen od 45 let věku lze doporučit mamografické vyšetření každé 2 roky v rámci screeningu;
 • kontrola varlat – probíhá při větším nebezpečí rozvoje rakoviny nebo v případě stejného onemocnění v rodině;
 • prohlídka konečníku – provádí se při zvýšeném riziku vzniku rakoviny prostaty či konečníku, nebo když jsou podobně nemocní Vaši nejbližší; 
 • vyšetření skrytého krvácení ve stolici – jedná se o screeningovou kontrolu kolorektálního karcinomu (karconomu tlustého střeva a konečníku), od 55 let jej lze nahradit screeningovou kolonoskopií jednou za 10 let.

(ivh)

Zdroj: CENTRUM PREVENCE A MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. NEZAPOMÍNEJME NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANEB ZDRAVÍ NAPROTI. Dostupné z: www.centrumprevence.cz

Preventivní prohlídky a očkování v dětském věku

Preventivní prohlídky pro děti a dorost napomáhají k tomu, aby vaše dítě dobře prospívalo a včas se začalo s léčením případných zdravotních vad či onemocnění. Nezanedbávejte proto systém preventivních prohlídek, na které má vaše dítě nárok a které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

První prohlídku dítěte by měl zvolený praktický lékař pro děti a dorost provést do 2 dnů po propuštění ze zdravotnického zařízení, ve kterém byly poskytnuty služby v souvislosti s porodem.

Lékař vašemu dítěti založí kartu zdravotní dokumentace, do které bude při každé návštěvě ordinace zaznamenávat jeho zdravotní stav.

Při všech následných preventivních prohlídkách (první je ve 14 dnech) lékař vaše dítě zváží, změří, kompletně vyšetří včetně psychomotorického vývoje, a očkuje podle očkovacího kalendáře. O všech povinných očkováních, která jsou zdravotní pojišťovnou plně hrazena, vás bude lékař včas informovat.

Prvních šest měsíců ve znamení důležitých očkování

V prvních třech měsících by měl lékař vyšetřit vaše dítě alespoň 3x, a to ve 14 dnech, 6 týdnech a 3 měsících. Při prohlídce ve 14 dnech je zahájeno i preventivní podávání vitamínu D a je vydáno doporučení k odbornému ortopedickému vyšetření kyčlí mezi 3. – 6. týdnem věku dítěte.

Při prohlídce ve 3 měsících proběhne kontrola očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína – 1. dávka od 9. týdne věku). Ve 4. měsíci lékař dítě přeočkuje 2.

dávkou hexavakcíny (ve dvouměsíčním intervalu) Lze využít i možnosti nepovinného očkování proti pneumokokové infekci.

Ve 4. až 5. měsíci (a následně pak i v 8. měsíci) lékař provede i orientační vyšetření zraku a sluchu.

První narozeniny

Už při preventivní prohlídce v šesti měsících má lékař poučit rodiče o potřebě návštěvy dětského stomatologa ve druhém půlroce života dítěte. Při preventivní prohlídce ve 12.

měsíci pediatr posuzuje růst a vývoj dítěte, vyšetří zrak a sluch. Provede kontrolu vývoje řeči, poučí o hygieně dutiny ústní, individuálně zváží příjem fluoridů a provede kontrolu chrupu.

Doporučí první preventivní návštěvu zubního lékaře, pokud už jste ho již s dítětem nenavštívili.

Lékař dítě přeočkuje 3. dávkou hexavakcíny mezi 11. a 13. měsícem věku (tzn. interval mezi 2. a 3. dávkou je minimálně 6 měsíců).

Program očkování finišuje do dvou let

Mezi 13. až 18. měsícem bude vaše dítě očkováno kombinovanou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka). V 18.

měsíci lékař v rámci preventivní prohlídky opět posoudí psychomotorický vývoj vašeho děťátka se zaměřením na rozvoj řeči a sociální chování dítěte, provede se opět kontrola stavu chrupu, zraku a sluchu a kontrola očkování.

Nově je do obsahu preventivních prohlídek dětí ve věku 18 měsíců začleněno provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS).

Předškolní věk

Ve 3 letech věku, před případným nástupem dítěte do mateřské školky, provede lékař kromě celkového interního vyšetření také kontrolu všech očkování. Dále prověří zrak, dutinu ústní, řeč, hlas a sluch.

V 5 letech projde dítě testem, který slouží k průběžnému posouzení školní zralosti a zařazení dítěte do kolektivu. Lékař dítě přeočkuje proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli a nyní nově proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (2. dávka mezi 5. a 6 rokem věku).

Do preventivní prohlídky ve věku 5 let je zaveden audiometrický screening sluchu dítěte, jehož cílem je záchyt získané poruchy sluchu (vzácně i poruchy sluchu vrozené s pozdním nástupem) u dětí před zahájením školní docházky, aby se zamezilo opoždění vývoje komunikačních schopností a školních dovedností dětí. Veškeré potřebné informace o screeningovém vyšetření obdržíte od dětského praktického lékaře.

Další preventivní prohlídky

Další preventivní prohlídky vašeho dítěte proběhnou v jeho 7, 9, 11, 13, 15 a 17 letech.

Jejich obsahem má být i rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení celiakie a jiných nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky, vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte, poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence. Lékař při prohlídce vždy zkontroluje očkování dítěte, dítě zváží a změří a posoudí jeho růst. Samozřejmě provede kompletní vyšetření, včetně pohybového aparátu, kůže, lymfatických uzlin, štítné žlázy, dále vyšetření moče, krevního tlaku a pulzu, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu. Zkontroluje také dutinu ústní a stav chrupu, popřípadě doporučí stomatologické vyšetření. Mezi 10. a 11. rokem věku dítěte se provede přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně. Při prohlídce od 13 let mají děti dostat poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejícím se sexuálním životem, včetně poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku. Nepovinné očkování proti lidskému papilomaviru je ze zákona hrazenou službou, je-li zahájeno 1. dávkou od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku, očkovací látka je hrazena dívkám i chlapcům a hradí se dvě dávky očkování. 15letým dívkám má lékař doporučit preventivní gynekologické vyšetření. U dětí ve 13, 15 a 17 letech věku se hodnotí i rizika do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy. Lékař se také musí vyjádřit k pracovnímu, případně studijnímu zaměření v souvislosti s ukončením povinné školní docházky; u osob zdravotně postižených k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti.

Budete mít zájem:  Jaké mléko patří na náš stůl?

Poslední preventivní prohlídka u praktického lékaře pro děti a dorost se provádí nejpozději do dovršení 19 let věku. Jejím obsahem je navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost a převedením do péče praktického lékaře pro dospělé.

Péči o zuby nezanedbávejte

Poprvé byste měli se svým dítětem navštívit zubního lékaře mezi 6. a 12. měsícem života a dále pravidelně dvakrát ročně až do 18 let věku. Nezapomeňte, že školy již neorganizují hromadné stomatologické prohlídky, se svým dítětem musíte k zubaři sami.

Všechna preventivní vyšetření jsou pojišťovnou plně hrazena, a to včetně specializovaných vyšetření, na které zubní lékař vaše dítě v případě potřeby pošle.

V rámci preventivní prohlídky vás lékař také poučí o udržování správné hygieny dutiny ústní, o správných stravovacích návycích a o významu fluoridové prevence ve vztahu k riziku vzniku zubního kazu.

Ortopedická péče a péče o zrak a sluch

Zrak i sluch jsou u dítěte sledovány již od narození v rámci preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost, případně u specialistů. V rámci ortopedické péče je součástí prevence sledování správného vývoje kyčlí. Vyšetření kyčelních kloubů, včetně ultrazvukového vyšetření provádí ortoped.

Harmonogram preventivních prohlídek a povinných očkování v dětském věku

Věk Druh vyšetření/očkování
do 2 dnů po návratuz porodnice první prohlídka dítěte – návštěva pediatra u vás doma
4. den – 6. týden selektivní očkování proti tuberkulóze u dětí v riziku nákazy
14. den preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; zajištění ortopedického vyšetření
6. týden preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola výsledku ortopedického vyšetření, protikřivičná profylaxe, orientační vyšetření zraku, kontrola a plán zahájení očkování
3. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; od započatého 9. týdne očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B (hexavakcína – 1. dávka) kontrola očkování a plán očkování
4. – 5. měsíc 2. dávka hexavakcíny dva měsíce po 1. dávce, preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování, vyšetření varlat chlapců, poučení o výživě
6. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe; kontrola vývoje chrupu a poučení o nutnosti první návštěvy zubního lékaře (doporučujeme mezi 6. – 12. měsícem)
8. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; orientační vyšetření zraku a sluchu
10. – 11. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; protikřivičná profylaxe3. dávka hexavakcíny mezi 11. a 13 měsícem věku dítěte
12. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola a plán očkování
13. – 18. měsíc očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (1. dávka)
18. měsíc preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyšetření stavu velké fontanely, stavu chrupu, zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje, preventivní vyšetření PAS, kontrola očkování a jeho další plán
3. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; zhodnocení psychosomatického vývoje, sociálního chování, vyšetření zraku, sluchu, řeči, genitálu, kontrola a plán očkování před vstupem do kolektivu
5. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dále očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (2. dávka), vyšetření psychomotorického vývoje, znalosti barev, kontrola hygienických návyků se zaměřením na pomočování; odeslání na audiometrický screening sluchu ve věku 5 let
7. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
9. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
11. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, kontrola očkování
10. – 11. rok očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně
13. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; kontrola očkování + poučení o možnosti očkování proti karcinomu děložního čípku
15. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře; vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření, případně prohlídka dívek dětským gynekologem
17. rok preventivní prohlídka u dětského lékaře, u dívek doporučení gynekologického vyšetření
19. rok poslední preventivní prohlídka se zhodnocením zdravotního stavu u praktického lékaře pro děti a dorost (měla by se uskutečnit před dnem dovršení 19 let věku dítěte) + převedení do péče registrujícího praktického lékaře pro dospělé

Nadstandardní prevence zdarma s OZP

Díky pojištění zdraví v OZP můžete bezplatně využít řadu dalších preventivních programů a benefitů pro celou rodinu. Více zde

VZP: Otázka týdne – Od kolika let může dítě chodit k praktickému lékaři pro dospělé místo k dětskému?

Po přestěhování máme problém s místní dětskou doktorkou, naopak praktický lékař je tu báječný. Dětem je 13 a 16 let, tak mě napadlo, jestli by se alespoň starší dcera nemohla už přeregistrovat.

Foto: VZP Popisek: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pro přechod k praktickému lékaři pro dospělé není striktně stanovena jedna věková hranice, běžně k přeregistraci dochází ve věku kolem 18 let. Platí ale pravidlo, že praktický lékař pro dospělé může mít zaregistrované pacienty od 14 let; praktický lékař pro děti a dorost maximálně do 19 let. Svého praktického lékaře tedy můžete požádat o registraci staršího dítěte, mladší si musí počkat.

To, že je praktický lékař pro dospělé oprávněn registrovat pojištěnce již v měsíci, kdy tento dosáhl věku 14 let, ovšem neznamená, že je povinen to udělat.

Péče o děti má svá specifika, konec konců i vyhláška o preventivních prohlídkách určuje samostatně obsah preventivních prohlídek v oboru praktické lékařství pro děti a dorost a samostatně v oboru všeobecné praktické lékařství.

Preventivní prohlídky u dětí sice probíhají už od tří let ve dvouletých intervalech, tedy stejně jako u dospělých, ale jejich obsah není totožný s obsahem preventivní prohlídky dospělých. Vyhláška navíc podrobně specifikuje obsah preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost až do 19 let věku.

Preventivní prohlídka v 15 a v 17 letech u praktického lékaře pro děti a dorost má zahrnovat mj. posouzení růstu dítěte podle růstových grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity.

Dále kontrolu, popřípadě doplnění chybějícího očkování, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření.

Má být celkově zhodnocen stav a vývoj dítěte a lékař ho má poučit o zdravotních rizicích a důsledcích souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu (dívkám má být případně doporučeno gynekologické vyšetření, zejména pokud ještě nemenstruují).

Lékař má také zhodnotit rizika do dalšího života vyplývající z rodinné i osobní anamnézy a vyjádřit se k pracovnímu, případně studijnímu zaměření (u osob se zdravotním postižením též k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti). Poslední „dětská“ preventivní prohlídka obsahuje navíc závěrečné zhodnocení zdravotního stavu. Provádí se před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.

Z hlediska pojišťovny, tedy z hlediska úhrad zdravotních služeb není s registrací dítěte nad 14 let u praktického lékaře pro dospělé žádný problém. Naším informačním systémem, resp.

jeho automatickými kontrolami bez problémů projdou výkony a kapitační platba za pojištěnce registrované od 14 let u „dospělého“ praktika i za ty, kteří jsou do 19 let u praktického lékaře pro děti a dorost (v měsíci, ve kterém pojištěnec dosáhne věku 19 let, je automaticky jeho registrace u „dětského“ praktika zrušena).

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE. Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

VZP , dětský lékař , TZ , praktický lékař , otázka týdne

autor: Tisková zpráva

přechod od pediatra

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to s odchodem od dětského lékaře. Je mi 20, táhne mi již na 21, ale stále jsem pravděpodobně přihlášen u pediatra( nejsem nemocen a nějak jsem na to zapomněl).

Zjistil jsem, že v nějakém horizontu budu potřebovat lékařské potvrzení a chci se zeptat, jak je to s odchodem od pediatra v tomto věku.

Musím se fyzicky dostavit k pediatrovi? Pokud ano, proběhne výchozí prohlídka( která se má konat asi v těch 19, což už možná nemá význam), nebo si jen vyzvednu papíry? Nebo si stačí najít dospělého lékaře a on si to vyřídí? Děkuji za odpoved.

Odpovídá lékař: Specializace: Praktické lékařství pro dospělé Pracoviště: Ordinace praktického lékaře, Líbeznice, JH medica

Dobrý den, ve vašem věku již musíte docházet k praktickému lékaři pro dospělé. Stačí si v místě bydliště najít PL, který si vás zaregistruje a sám si již lékařskou dokumentaci vyžádá. S pozdravem Jana Harnová

Přechod na jinou HA

Budete mít zájem:  Infuze vitaminu C zahýbá s vaší imunitou

Dobrý den, momentálně doužívávám HA Lunafem, který mi přestal vyhovovat, po…

Přechod na jinou HA

Dobrý den, již 3/4 roku jsem užívala HA Logest, ta mi však začala dělat problémy…

Přechod na jinou HA

Dobrý den, chci se zeptat kdy začít brát novou HA. Jako první jsem bralal pilulky…

Přechod na jinou HA

Dobrý den, mám dotaz ohledně antikoncepce Lindynette 20. Dříve jsem brala HA…

Přechod na novou HA

Dobrý den, brala sem HA Dienille, ale protože jsem po ní taková sexuálně utlumená,…

Přechod teplo-zima?

Dobrý den, píšu dotaz na zdravotní stav manžela. Dlouhá léta si vždy zhruba…

Přechod u ženy

Dobrý den, moje maminka je po gynekologické operaci v přechodu a má stále…

Přechod u ženy

Začala jsem užívat přípravek Sarapis soja/ 32 tablet využíváno/ a návaly horka…

Přechod v 25 letech

Dobrý den, je mi 25 let mám dlouho-době problémy z menstruací již 3 roky neberu…

Sarkoidóza a sport

Dobrý den, mam Sarkoidozu 1.st. Lofgrenovým Syndromem. Užívám Diclofenac AL…

CT L4-S1

DOBRÝ DEN, PROSILA BYCH O PŘELOŽENÍ CT NÁLEZU:V ÚROVNI MEZIOBRATLOVÉ ŠTĚRBINYL4/5…

Bolest žaludu

Včera mě začal bolet žalud a předkožka, nevím z čeho by to mohlo být, s přítelkyni…

Zahlenění krku

Dobry den,mam zahleneni v krku a bojim se,abych nemela reflux jicnu.Citim to…

Akne po kortikoidech

Dobry den, cca pul roku mam diagnostikovanu Crohnovu chorobu (je mi 25 let)….

Vegetativní dystonie

Dobrý Den chtěla bych se zeptat co znamená Vegetativní dystonie ?? Jak se léčí…

Nechráněný sex

V pondělí jsem měla nechráněný sex. Přítel se udělal mě na břicho a trochu na…

Boule na pravém boku

Dobrý den,p.doktore chtěl jsem se zeptat na bouli na pravém boku (vyvalený bok)s…

Únava, nevolnost

Dobry den, chtela bych se zeptat ohledne meho 11ti leteho syna. Jsem z Cech…

RDW význam

Dobry den chtela bych se zeptat co znamena zvysene RDW-CV 17 a pripadne co s…

Jak vybrat a změnit dětského praktického lékaře?

Musí být na blízku, musí mít dobře vybavenou ordinaci, musí být hodný, chápavý, sympatický. Takového praktického pediatra by si pro své děti přála asi většina rodičů. Často to ale dopadá tak, že se svými potomky docházíme prostě k lékaři, který má ordinaci někde poblíž.

Ale pravdou je, že oproti dobám minulým, máme ohromnou výhodu. Tak zvaným „obvoďákům“ už dávno odzvonilo. Praktického lékaře pro děti a dorost (i pro nás dospělé) si už můžeme svobodně vybírat a měnit dle našeho uvážení.

A právě o tom si Petra Lazáková v pořadu Atrium povídala s doktorkou Alenou Šebkovou – předsedkyní Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Co byste měli určitě vědět:

1.   Dejte na „šeptandu“:

Zdraví dětí je velmi citlivé téma a výběr lékaře může být složitou záležitostí. Ideální je, pokud vám praktického pediatra doporučí spokojený rodič. A ještě ideálnější je, pokud vám ho doporučí více spokojených rodičů.

Hodnocení na internetu by ve vašem rozhodování nemělo hrát určující roli. Lidé, kteří píší své dojmy na internet, neznáte. Neznáte situaci, ve které se pistelé a jejich dítka nacházeli.

Většinou si ani nemůžete přečíst reakci lékařů na případná (ať už falešná nebo pravdivá) obvinění. Nemají na to zpravidla čas ani chuť.

 2.   Blízkost ordinace versus vybavení ordinace:

Jestli máte k dispozici auto, nemusí být pro vás blízkost dětského lékaře tolik důležitá. Ohlížejte se spíše na vybavení ordinace. Právě kvalitně vybavený pediatr může vašemu dítěti i vám ušetřit spoustu času a nervů. Pokud máte lékaře blízko, ale musíte na každý krevní test a jiná základní vyšetření dojíždět do vzdálenější polikliniky, blízkost ordinace ihned ztratí svou výhodu.

 3.   Dětský praktický lékař může přijetí pacienta odmítnout i doporučit změnu lékaře:

Lékař může vaše dítě odmítnout. Většinou této možnosti využije, pokud má příliš mnoho pacientů nebo pocházíte opravdu z velké dálky. Ve druhém případě jde hlavně o to, že pediatři docházejí za svými pacienty občas i domů. Bývá to v akutních případech nebo po příjezdu novorozeného miminka domů.

Vyloučit vaše dítě ze své péče praktický pediatr nemůže, ale na základě dohody s vámi může doporučit změnu lékaře pediatra. To se stává zpravidla v okamžiku, kdy vztah lékař-rodič komplikuje léčbu malého pacienta.

Pokud lékař cítí, že rodiče jeho léčebným postupům nedůvěřují, hledají rady jinde, může o takovou dohodu zažádat.

 4.   Změnit praktického dětského lékaře je možné kdykoli, ale… :

Změnit praktického dětského lékaře můžete kdykoliv. Měli byste mít ale už předem dohodu s novým ošetřujícím lékařem. Právě ten by měl požádat vašeho stávajícího ošetřujícího dětského lékaře o výpis z karty. Kartu jako takovou by si měl stávající lékař nechat u sebe. Mějte ale na paměti, že kvůli registraci změny lékaře na pojišťovně může nový lékař doporučovat vašeho potomka na odborná vyšetření až po zhruba jednom měsíci. V tu dobu už je obvykle vše zapsáno tak, aby pojišťovna byla schopná úkony uhradit.

 5.   Praktických pediatrů není dost a bude hůř:

V současnosti žijí v ČR údajně necelé 2 miliony dětí. Podle praktické dětské lékařky Aleny Šebkové je pro tolik dětí v Česku skutečně málo praktických lékařů.

Průměrný věk českého pediatra už přesáhl 56 let a situace se bude dál zhoršovat. Lékařů do čtyřiceti let každým rokem ubude o jedno procento.

Důvodů je několik – mimo jiné jde i o to, že obor „praktický lékař pro děti a dorost“ byl nedávno zrušen.

Další důvody, zajímavé informace a rady se dozvíte právě v pořadu Atrium s předsedkyní Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alenou Šebkovou.

Související příspěvky

Nachlazení, angíny, chřipky: Mýty a polopravdy

Dětská gynekologie. Kdy je nutné ji navštívit?

Dětské úrazy. Jakou poskytnout první pomoc?

autor: pma

Chcete přehlásit dítě k lékaři pro dospělé? Do 18 let čekat nemusíte

Máte doma puberťáka a zvažujete, jestli už by nebylo na čase přehlásit ho k praktickému lékaři pro dospělé? Není to jen tak! Platí pro to speciální pravidla a je to možné až od určitého věku.

Sedět v jedné čekárně s plačícími miminky může být pro nejednoho dospívajícího hodně nepříjemné. A byli by možná radši, kdyby se k nim lékař choval jako k dospělým. Pro přechod k praktickému lékaři pro dospělé není striktně stanovena věková hranice, běžně ale k přeregistraci dochází kolem 18 let.

Pokud vám však dětský lékař nevyhovuje, je možné se k praktikovi pro dospělé přehlásit i dříve. „Platí pravidlo, že praktický lékař pro dospělé může mít zaregistrovány pacienty od 14 let, praktický lékař pro děti a dorost maximálně do 19 let,“ vysvětluje tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

To, že lékař pro dospělé smí registrovat děti už od 14 let, ale neznamená, že je povinen to udělat. Péče o děti totiž není totožná s péčí o dospělé. „Vyhláška podrobně specifikuje obsah preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost až do 19 let věku,“ říká mluvčí.

Preventivní prohlídka v 15 a v 17 letech u praktického lékaře pro děti a dorost má zahrnovat mimo jiné posouzení růstu dítěte podle růstových grafů pro odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity.

Dále kontrolu a doplnění chybějícího očkování, kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků, vyšetření zraku, sluchu, řeči a hlasu, vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření.

Kromě toho, že má být celkově zhodnocen stav a vývoj dítěte, měl by ho lékař také poučit o zdravotních rizicích souvisejících se sexem a dívkám případně doporučit gynekologické vyšetření.

Měl by také zhodnotit rizika vyplývající z rodinné i osobní anamnézy a vyjádřit se ke studijnímu či pracovnímu zaměření dítěte.

Poslední dětská preventivní prohlídka by měla být provedena nejpozději den před dovršením 19 let.

„Z hlediska pojišťovny, tedy z hlediska úhrad zdravotních služeb není s registrací dítěte nad 14 let, u praktického lékaře pro dospělé žádný problém,“ dodává Tichý. Záleží tedy především na lékaři, jestli si mladého pacienta pod svá křídla vezme.

mom TN.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *