10 rad jak předcházet rakovině

Jaké je desatero v prevenci onkologických onemocnění? Proč rypoš lysý nikdy netrpí rakovinou? Které potraviny drží rakovinu na uzdě? Proč lze některá plemena psů vycvičit na vyhledávání rakoviny? To jsou jen některá z mnoha témat, jimž se věnuje kniha kanadských onkologických badatelů Richarda Béliveaua a Denise Gingrase Jak předcházet rakovině a snižovat její riziko. Publikaci autorů úspěšných titulů Výživou proti rakovině a Zdravým vařením proti rakovině vydává Vyšehrad. České vydání zaštítil prof. Jan Žaloudík, ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně. 

„Každý člověk, i ten, u něhož nebyla rakovina klinicky zjištěna, v sobě má četné prekancerózní léze, které se v těle v průběhu života spontánně vytvářejí.

Ve většině případů právě životní styl rozhodne, zda zůstanou v mikroskopickém stavu, tedy nebolestivé a neohrožující, nebo zda se jim podaří rozbujet do zralých nádorů,“ píší Richard Béliveau a Denis Gingras ve své knize. Přečtěte si ukázku:

Vzdávat boj s rakovinou není na místě, právě naopak – možnosti prevence této nemoci jsou neskutečné! Odhaduje se, že jen čtvrtina všech případů rakoviny vzniká pouhou náhodnou mutací a že v příštích desetiletích by se úmrtnost na rakovinu mohla zásadně snížit, pokud budeme ochotni zaměřit se na prevenci a na včasnou depistáž, tedy na cílené vyhledávání této nemoci.

10 rad jak předcházet rakovině

Prevence opravdu představuje realistický přístup, zvláště když výzkumy z posledních let umožnily vytyčit základní linie, jimiž je třeba se řídit, chceme-li riziko rozvoje řady typů rakovin, především těch, které postihují obyvatele průmyslově rozvinutých zemí (plíce, prs, tlusté střevo, prostata), podstatně snížit.

Prvním a zásadním krokem je omezit vliv toxických látek, jako je cigaretový kouř, alkohol a UV záření. Tyto faktory útočí přímo na DNA a vnášejí do ní chyby, jež zvyšují pravděpodobnost mutací v genech nezbytných pro kontrolu růstu buněk.

Časté vystavování orgánů vlivům kancerogenů (u plic je to tabák, u úst alkohol, u kůže UV záření) usnadňuje maligní progresi buněk, o čemž svědčí zvýšené riziko rakoviny těchto orgánů (desetkrát až čtyřicetkrát) u osob, které takto žijí.

Většina lidí ale nekouří, alkohol pije uměřeně a nadbytečně se slunci nevystavuje, a přece řadu z nich rakovina postihne.

Příčinou jsou různé další jejich životní návyky a jejich vliv na prostředí, v němž se rakovinné buňky nacházejí.

Řada studií nade vší pochybnost prokázala, že mohutný rozvoj rakoviny u obyvatel průmyslových zemí je především důsledkem tří základních faktorů životního stylu:

1) nadbytku tuku, který po překonání určité hranice vede k obezitě;

2) nekvalitní stravy, složené z příliš kalorických potravin s nedostatkem vlákniny, minerálů a fytochemických látek rostlinného původu;

3) příliš sedavého způsobu života moderní společnosti. Vše tedy vyplývá ze zautomatizování života a z technologického pokroku.

Díky výjimečné aktivitě mnohých zdravotnických organizací, zejména Světového fondu pro výzkum rakoviny (World Cancer Research Fund) a Americké onkologické společnosti (American Cancer Society), se podařilo shrnout současné poznatky o prevenci rakoviny do deseti hlavních doporučení.

Tato doporučení jsou výsledkem pečlivého vyhodnocení mnoha set tisíc studií, jejichž autory jsou největší kapacity na poli onkologického výzkumu, a znamenají největší badatelský přínos za několik posledních desetiletí.

Naše kniha si klade za cíl vysvětlit vědecké objevy, které k doporučením vedly, co nejjednodušeji, aby čtenář lépe pochopil nejen to, jak každý z jeho návyků může ovlivnit riziko rakoviny, ale i to, že je nezbytné některé životní návyky pozměnit, aby se riziko rakoviny snížilo.

Takový přístup je nezbytný především proto, že prevence není západní kultuře vlastní – ta se zaměřuje hlavně na výsledky okamžité, nikoli na ty dosažitelné až v dlouhodobém horizontu, nehledě na to, že většinou ještě vychází vstříc finančním zájmům nadnárodních společností.

Ty se snaží propagovat spotřebu svých produktů, ať už jde o tabák, sycené nápoje nebo průmyslově upravené potraviny, zbavené základních živin, a to bez ohledu na to, že mají značně negativní dopad na zdraví lidí.

Galerie: Aniela McGuinness: My breast choice

Řídit se těmito deseti doporučeními má pozoruhodné výsledky, jak už v uplynulých letech dokázala řada studií.

Kupříkladu jedna, která zkoumala ženy v přechodu, uvádí, že už přijetí pěti z těchto doporučení přineslo snížení invazivního rizika rakoviny prsu o šedesát procent.

Obdobné výsledky vědci zaznamenali u žen, které přežily rakovinu prsu, a u mužů s rakovinou prostaty. Což je jasný důkaz toho, jakou měrou mohou tato doporučení ovlivnit úmrtnost na rakovinu.

Přijmout tato doporučení je nezbytné, aby se podařilo zvrátit současné tendence a konečně se v boji s rakovinou pohnout kupředu. Tento preventivní přístup není zdaleka tak složitý, jak by se mohlo zdát.

10 rad jak předcházet rakovině

Richard Béliveau, Ph.D.

Stojí v čele Katedry prevence a léčby rakoviny Quebecké univerzity v Montréalu, kde vede laboratoř molekulární medicíny.

Dále působí jako profesor chirurgie a fyziologie na lékařské fakultě Univerzity v Montréalu a vedoucí Katedry neurochirurgie v Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Je autorem mnoha odborných článků a společně s Denisem Gingrasem též knih Výživou proti rakovině a Zdravým vařením proti rakovině.

10 rad jak předcházet rakovině

Denis Gingras, Ph.D.

Původně doktor fyziologie, posledních patnáct let se specializuje na onkologický výzkum v Laboratoři molekulární medicíny při hematologicko-onkologickém oddělení Nemocnice Sainte-Justine v Montréalu. Spoluautor knih Výživou proti rakovině a Zdravým vařením proti rakovině.

Ukázka z knihy

Richard Béliveau, Denis Gingras: Jak předcházet rakovině

Vydává Vyšehrad, www.ivysehrad.cz

Rakovina tlustého střeva a konečníku — mojeambulance.cz

Z následujícího textu a diagramu zjistíte nejen míru svého rizika, ale i návod, jakou preventivní metodou vzniku tohoto onemocnění zabránit.

Víte, že v České republice onemocní každým rokem přibližně 8000 lidí nádorem tlustého střeva a konečníku, a že zhruba 5000 občanů ČR na toto onemocnění každý rok zemře?

Z těchto alarmujících údajů vyplývá, že každý Čech má v průběhu svého života 5% pravděpodobnost, že onemocní touto formou rakoviny. Jinými slovy – onemocnění se vyvine u každého dvacátého obyvatele ČR. Tak vysokou četností výskytu a úmrtností na nádory tlustého střeva a konečníku se nemůže „pochlubit“ žádná jiná země.

Je tragickou skutečností, že rakovina tlustého střeva způsobuje tak velké ztráty, a přitom se jedná o onemocnění, které je téměř 100% vyléčitelné, zjistí-li se včas. Kromě toho existuje vyšetřovací metoda, která dokonce dokáže vzniku této rakoviny zabránit!

Nutno předeslat, že každý člověk má odlišnou individuální míru rizika, která závisí na řadě faktorů, jakými jsou například věk nebo výskyt rakoviny u příbuzných.

V čem spočívá princip prevence nádorů tlustého střeva?

 • 90% nádorů tlustého střeva a konečníku vzniká z polypů (slizniční výrůstky). Tyto polypy je potřeba odhalit a odstranit.
 • Kolonoskopie (endoskopické vyšetření střeva) je metoda, která spočívá v zavedení tenké ohebné hadičky (tzv. kolonoskopu) konečníkem do tlustého střeva. Pomocí kolonoskopu lékař ve střevě nalezne polypy, které ještě v průběhu vyšetření bezbolestně odstraní. Pokud se žádný polyp ve střevě nenajde, opakuje se kolonoskopie za 10 let.
 • Polypy tlustého střeva ztrácejí červené krvinky, které se dají prokázat ve stolici tzv. papírkovou zkouškou (Haemocult testem). Pokud se přítomnost krvinek neprokáže (negativní test), opakuje se test v 1-2 letých intervalech. V případě pozitivního testu, následuje kolonoskopické vyšetření. Tento postup je volen u osob se spíše nižším rizikem rakoviny tlustého střeva a konečníku. Polypy totiž nemusí v době, kdy je test prováděn krvinky ztrácet (hovoříme o falešně negativním testu). Kolonoskopické vyšetření tlustého střeva je mnohem citlivější metoda a u osob s vyšším rizikem by měla být upřednostněna.
 • Následující schéma Vám odhalí, jak vysoké je u Vás riziko vzniku polypů, kdy je třeba začít s prevencí, a jakou metodu prevence zvolit.

10 rad jak předcházet rakovině

POZOR! Diagram je určen pouze pro osoby, které nemají žádné potíže.

 • Pokud trpíte chudokrevností nebo některým z těchto příznaků: přítomnost krve na stolici, nezvyklé bolesti břicha, nechtěné hubnutí, dříve se nevyskytující potíže s vyprazdňováním stolice (zácpa nebo průjem ), a je Vám více než 40 let, je nutno podstoupit vyšetření tlustého střeva – KOLONOSKOPII co nejdříve.
 • Příčinou uvedených potíží však nemusí být střevní nádor, ale zpravidla nezávažné onemocnění. Nicméně ve věku nad 40 let je nutno již na možnost rakoviny pomýšlet a její časné zjištění Vám poskytne vysokou pravděpodobnost vyléčení.
 • Pokud trpíte uvedenými příznaky, je Vám ale méně než 30 let a nádory ani polypy tlustého střeva se nevyskytují u příbuzných, je pravděpodobnost nádorového onemocnění velmi malá. V takovémto případě doporučujeme navštívit svého praktického lékaře, nebo nabízíme také možnost konzultace v naší ordinaci.
Budete mít zájem:  Syndrom zamrznutého ramene a jeho rehabilitace

Jste si již vědomi stupně Vašeho rizika?

 • Je-li u Vás riziko nízké, nezapomeňte, že od 50 let již bude středně vysoké!
 • Je-li středně vysoké (věk nad 50 let), navštivte svého praktického lékaře a požádejte o Haemocult (papírková zkouška na zjišťování přítomnosti krvinek ve stolici), případně se můžete objednat ke konzultaci nebo přímo k vyšetření tlustého střeva
 • Je-li vaše riziko vysoké nebo velmi vysoké (nádory a polypy v příbuzenstvu), je nutno myslet na prevenci zpravidla již od 40 let věku. V tomto případě doporučujeme další postup konzultovat na našem pracovišti (kontakt níže)
 • Vzácně se v některých rodinách vyskytují nádory tlustého střeva, ale i jiné druhy nádorů u většího počtu příbuzných. Při podezření na tento tzv. „rodinný výskyt rakoviny“ je nutno prevenci zahájit ve věku o 10 let nižším, než je věk nejmladšího postiženého příbuzného (např.: prarodič onemocněl v 60 letech, otec v 50 letech a teta (sestra otce) ve 40 letech, prevence tedy musí být zahájena ve 30 letech.)

10 rad jak předcházet rakovině

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali předchozím řádkům. Cílem textu nebylo nikoho vystrašit, ale spíše přimět k zamyšlení nad aktivnější starostí o vlastní zdraví. Žijeme jen jednou a byla by škoda připravit se vlastní nezodpovědností o některé krásné okamžiky, které nám život přináší.

12 zásad, jak předcházet vzniku rakoviny

Čtvrtá revize kodexu byla přijata v říjnu 2014 a obsahuje celkem
dvanáct doporučení, kterými by se relativně snadno mohla řídit
většina populace.

Čím více uvedených doporučení budou lidé
dodržovat, tím nižší bude jejich riziko vzniku zhoubného nádoru.

Podle odborných odhadů by bylo možné zabránit polovině ze všech
úmrtí na zhoubné nádory v Evropě, kdyby se každý občan řídil
uvedenými doporučeními. 

Originál k dispozici na stránkách European Code Against Cancer, překlad převzat ze
stránek www.onconet.cz, oficiálních stránek Národního
onkologického programu ČR. 

1. Nekuřte. Vyhněte se jakékoliv formě
tabáku.
2. Mějte svůj domov nekuřácký. Podpořte tento
přístup i ve svém pracovním prostředí.
3. Snažte si udržet zdravou tělesnou
hmotnost.
4. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost.
Omezte čas strávený sezením.
5. Jezte zdravě:

 • Jezte hodně celozrnných výrobků, luštěniny,
  zeleniny a ovoce.
 • Omezte vysoce kalorické potraviny (potraviny
  s vysokým obsahem cukru nebo tuku) a vyhněte se sladkým
  nápojům.
 • Vyhněte se průmyslově upravenému masu, omezte
  červené maso a potraviny s vysokým obsahem soli.
6. Pokud pijete alkohol jakéhokoliv typu, omezte
jeho příjem. Nejlepší je alkoholu se vyhnout úplně.
7. Předcházejte přílišnému vystavování se
slunečnímu záření, zvláště u dětí. Při pobytu na slunci používejte
ochranné prostředky. Vyhněte se soláriím.
8. Při svém povolání se chraňte před
rakovinotvornými látkami a postupujte dle zdravotních a
bezpečnostních pokynů.
9. Zjistěte si, zda nejste doma vystaveni záření
radonu. Přijměte opatření ke snížení jeho vysoké
koncentrace.
10. Pro ženy:

 • Kojení snižuje u matek riziko vzniku
  rakoviny. Pokud můžete, své dítě kojte.
 • Hormonální substituční léčba zvyšuje riziko
  vzniku mnoha typů rakoviny. Omezte ji.
11. Zajistěte svým dětem očkování:

 • Proti hepatitidě B (u
  novorozenců).
 • Proti lidským papilomavirům (HPV) (u
  dívek).
12. Účastněte se organizovaných screeningových
programů:

10 rad, jak předejít rakovině prsu

Neslibujeme, že vás před touto zhoubnou nemocí provždy zachráníme. Rakovina prsu má ale spoustu rizikových spouštěčů, kterým lze správným životním stylem snadno předejít. Pokud se vám z našich doporučení podaří dodržet co nejvíc, budete mít čisté svědomí, že jste pro sebe a své zdraví udělala, co se dalo.

1. Omezte červené maso

Konzumace velkého množství červeného masa, zdvojnásobuje pravděpodobnost rozvoje této zhoubné nemoci. Dokazuje to studie z Harvard Medical School, do které se zapojilo 90.000 žen.

Červené maso totiž obsahuje aminokyseliny, které stimulují inzulín a právě zvýšení hladiny inzulínu má často spojitost s rakovinou prsu.
K rizikovým potravinám proto patří i uzeniny, jako je šunka a různé salámy.

Ty navíc obsahují rakovinotvorný dusičnany sodný.

2. Přiveďte své děti na svět do 30 let

Dnešní doba oddálila první porody daleko po třicítce. S diagnózou rakoviny prsu se ale mnohem častěji musí vyrovnat právě ženy, které první dítě porodily až po 30. narozeninách, nebo dokonce děti vůbec nemají.

Přirozené pro ženský organismus je otěhotnět minimálně jednou před touto věkovou hranicí a riziko se ještě snižuje úměrně nižšímu věku.

Odborníci soudí, že důvodem je omezení menstruačních cyklů porodem ve věku, kdy je žena biologicky připravená děti mít.

3. Hýbejte se

Cvičení, kromě jiných pozitiv pro organismus, snižuje i riziko vzniku rakoviny prsu. Odborníci se jen nemohou shodnout kolik pohybu, a nakolik intenzivního, pro prevenci stačí.

Jedna studie tvrdí, že svižnou chůzi v rozmezí hodiny a půl až dvou a půl hodin týdně snížíte riziko o 18 %. Čím více a častěji budete chodit, tím samozřejmě lépe.

Americká asociace boje proti rakovině pak doporučuje cvičit 45 – 60 minut minimálně pět dní v týdnu.

4. Používejte olivový olej

Stačí každé jídlo zakápnout kvalitním panenským olivovým olejem a už bojujete proti rakovině prsu.

Španělští vědci totiž zjistili, že látky v za studena lisovaném oleji zabraňují rakovinotvornému bujení buněk a ochraňují před napadením DNA, tedy zapsání rakoviny do genetické informace. Dr.

Eduard Escrich, který studii vypracoval, doporučuje deset lžiček kvalitního extra panenského olivového oleje denně. Jeho výsledky potvrdily i další studie jiných vědců.

Olivový olej je skutečný zázrak

Autor: Dušan Křístek

5. Zhubněte

Přibližně 30% případů rakoviny prsu má původ v obezitě. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny prověřila 45.000 žen s touto diagnózou a potvrdila, že více než 14.000 z nich by touto chorobou neonemocnělo, pokud by neměly výraznou nadváhu.

Pití alkoholu je pro rakovinu prsu velkým rizikovým faktorem. Ženy, které si denně dají skleničku, zvyšují možnost rozvinutí choroby téměř dvojnásobně oproti ženám, které nepijí alkohol vůbec.

7. Kojte co nejdéle

Některé studie prokázaly, že kojení také výrazně snižuje riziko vzniku rakoviny prsu, zvláště pokud potomka přirozeně krmíte alespoň do roku a půl, nejlépe po dva roky. Důvodem je opět omezení menstruačních cyklů. Britská asociace výzkumu rakoviny studovala 150.000 žen a potvrzuje, že se u nich snížilo riziko o 4,3% za každý rok, kdy kojily.

8. Vyvarujte se hormonální antikoncepce

Ženy, které užívají pilulky proti početí se také podle výzkumů více přibližují ke vzniku rakoviny prsu.

Někteří odborníci dokonce tvrdí, že při stálém užívání hormonální antikoncepce se pravděpodobnost rakoviny zvyšuje o 24%! Dá se tomu ale zabránit jejím vysazením.

Výzkum prokázal, že ženy, které neužívaly antikoncepci více než deset let, omezily výskyt rakoviny na minimum. Poraďte se proto se svým lékařem o škodlivosti své antikoncepce a třeba i jiných možnostech ochrany, jako jsou například nitroděložní tělíska.

9. Vypusťte páru

Pokud vás něco rozčílí, nebojte se bezprostředně zanadávat. Vypustit napětí je všeobecně zdravější, než problém v sobě dusit. Stálý stres a špatná psychika, kterou dlouhodobé trápení přiživuje, je neúčinnější spouštěč bujení nádorových onemocnění. Snažte se proto jakýkoliv problém vyřešit co nejrychleji a navíc jej kompenzovat nějakou příjemnou relaxací.

10. Dopujte se antioxidanty

V co nejpřirozenější podobě konzumujte vitamíny C a E, provitamin A neboli betakaroten a antioxidační enzymy jako selen či zinek. Právě betakaroten je v přírodní podobě dokonce schopen zvrátit přednádorové změny a zastavit proces rakovinového bujení.

Tedy nejlepší je čerstvé ovoce a zelenina, zejména brokolice, mrkev, rajčata, červená paprika, borůvky, či sušené plody goji (kustovnice čínská – k sehnání v obchodech zdravé výživy).

Pozor ovšem na synteticky vyráběné vitamíny, ty mohou mít i opačný efekt!

Doplňky stravy jako pomoc při rakovině. Ano či ne?

Toto je velmi citlivé téma a jeho pojetí vždy bude vzbuzovat emoce. Nicméně je to jeden z nejčastějších dotazů, které se mi dostávají do poraden. Pochopení, co je vlastně celostní přístup a co můžete od doplňků stravy a bylin očekávat, je pak celkem zásadní pro rozhodnutí.

Bohužel faktem zůstává, že stále více lidí slyší ortel RAKOVINA. V okamžiku vyřčení slov: „Máte rakovinu“ se kompletně zboří dosavadní svět a pohled na život. V první fázi přijdou na mysl otázky proč zrovna já, co jsem komu udělal/a apod.

Budete mít zájem:  Přípravek Na Klouby Pro Psy?

Po počátečním šoku vznikne potřeba odpovědí a hledání informací. Jednou z prvních možností je internet. To je nekonečná studnice dat o možnostech alternativní léčby, doplňcích stravy, které zaručeně pomáhají, diskuze rozebírající to či ono. Po pár hodinách hledání však není nikdo moudřejší než před tím.

Pak je tu samozřejmě lékař, který však nemá mnoho času. O nějaké komunikaci, kterou známe z lékařských seriálů, pak nemůže být řeč. Navíc výživa onkologického pacienta je u nás velmi v pozadí a lékaři se tím téměř vůbec nezabývají. Je zajímá nádor a jeho zmenšování, což je v pořádku.

Takto je naše medicína nastavena. 

Léčba je velmi náročná a přináší velkou škálu vedlejších účinků. Mnohým z nich lze předejít správnou stravou a výživou. Tímto článkem bych ráda přiblížila přínos správné výživy a doplňků stravy při onkologické léčbě.

Doplněk stravy je přesně to co popisuje. Je to strava. Zesílená strava, která dodá organismu látky potřebné pro správné fungování. Nelze však od nich očekávat vyléčení nebo dokonce náhradu samotné léčby. Představují element, který tělu dodáte, aby zvládlo náročnou léčbu a psychicky náročné období.

Ideálním příkladem použití těchto látek je tzv. komplementární medicína.

Ta aplikuje západní medicínu (postup lege artis) ve spolupráci s výživou (tedy doplňky stravy a samotnou stravou), mnohdy v kombinaci s dalšími metodami, kde by neměla chybět práce s „hlavou“ nebo-li psychosomatika.

Každá nemoc totiž vzniká z toho, že člověk nežije zdravě, a to se týká jak hmotného těla, tak naší psyché. Komplementární přístup je hodně o tom, že nemocný člověk by měl pochopit co se s ním děje a co musí v životě změnit, aby přestal být nemocný.

V některých zemích jsou běžné kliniky komplementární medicíny, kde pacient přirozeně napravuje to, co mu náročná léčba dělá s organismem.

Takový člověk má mnohem vyšší šanci na přežití, protože jeho organismus je silný, aby si poradil jak s náročnou léčbou, tak s nemocí samotnou. U nás je tento postup lékaři zatracován.

Ozývají se argumenty – „neexistují žádné průkazné práce, které by účinnost tvrdými fakty podporovaly“ / „imunitní systém nemá při léčbě rakoviny žádný význam“ (tento názor se již pomalu mění) / „žádný přípravek nemůže posílit imunitu, strava nemá na léčbu vliv, jezte si, co chcete a na co jste zvyklí“. To je však pravda pouze z části. Důležitým prvkem tohoto komplexního přístupu je zvýšení kvality života (Quality Of Life), což umožní člověku více pracovat sám se sebou, protože na to má sílu.

Přírodní léčení je tu s námi staletí. Někdy se jeho metody osvědčily, někdy méně. Často platilo, že těžké nemoci se léčily jedovatými bylinami. Stejně tak, jako dnes nádor léčíme jedovatými léky. Nicméně vždy s tím ruku v ruce šla péče o zbytek těla. Aby ta jedovatá bylina zničila pouze to, co má a nezabila člověka. Na to my dost zapomínáme. Řešíme nádor, nikoliv člověka.

Imunitní systém nemá skutečně přímý vliv na léčbu rakoviny. Je však zodpovědný za dohled nad případným nádorovým bujením. Je tedy důležité, aby byl silný, a to hlavně po léčbě.

Chemoterapii mohlo uniknout 5% nádorových buněk, které silný imunitní systém v pohodě zničí. Zvládne to vyčerpané tělo po chemoterapii? Pokud ne, dojde k rozvoji metastáz a návratu onemocnění.

Navíc dnes i od lékařů začínáme slýchat, že vznik rakoviny je v podstatě selhání imunitního dohledu.

U mnohých přípravků existují vědecké práce na renomovaných pracovištích, které potvrzují jejich účinnost. Např. přípravkem ImunoBran se zabýval Ústav experimentální onkologie v Bratislavě a potvrdil hypotézu, že podporuje dozrávání dendritických buněk (důležité buňky imunitní systému). 

Jenže, zeptejte se lékaře, zda vám nějakou vhodnou výživu doporučí. Myslím, že dostanete doporučení maximálně na Nutridrink. 

Doplňků stravy vhodných při rakovině je na trhu více. Ty skutečně seriózní si nekladou za cíl léčit rakovinu. Jsou pouze podpůrným přípravkem pro celostní řešení nemoci.

Přírodní medicína byla používána tisíciletí a má své opodstatnění. Léčivé houby (Reishi, Shiitake, Maitake) se používají v Japonsku a Číně déle, než u nás vůbec byla nějaká civilizace. 

Když budete mít infarkt, dokáže vám lékař zachránit včasným zásahem život. O tom vůbec nebudeme diskutovat. Nicméně třeba potom začnete přemýšlet nad tím, co byste mohli pro sebe udělat, aby se to neopakovalo a jak si můžete zlepšit kvalitu života.

Bez změny životního stylu a stravy jsou peníze za doplňky vyhozené z okna. O samotné stravě by se dal napsat dlouhý článek, který zde shrnu do pár vět.

 • Je nutné jíst lehkou a lehce stravitelnou stravu, aby se oslabené tělo nemuselo zatěžovat ještě trávením. POZOR – když řeknu lehkou stravu, nemyslím tím zeleninový salát. Čerstvá, studená zelenina rozhodně nepatří mezi lehce stravitelné jídlo. Naopak. Dopřejte si vařenou zeleninu, kvalitní obiloviny, polévky (dlouho vařené vývary).
 • Zařaďte do stravy látky, které jsou plné vitamínů a minerálů, stopových prvků apod. Z nich je naše tělo spojeno a při výpadku jednoho z nich dojde k nemoci. Je to jako u auta. Když vypadne jedna matička, tak auto bude jezdit, ale za nějaký čas zastaví a buch. Patří sem kořenová zelenina, skutečné jídlo (žádné polotovary).
 • Omezte na minimum mléčné výrobky a sacharidy. Není nutné se jich ze dne na den vzdát na 100%, ale omezte je na 10% svého běžného příjmu.
 • Úplně vyřaďte alkohol.

Zde bych ráda uvedla příspěvek z diskuze na www.omlazeni.cz

„Nejsem odborník, ale na to, že jsou to POUZE doplňky, jsou strašně drahé“.  

Pojďme se vrátit k tomu autu. Když vám řeknou v servisu 10.000,- Kč za opravu auta, zaplatíte to bez mrknutí oka. Když máte dát i nižší částku za servis svého těla, tak už to vadí.

Považujeme své zdraví za samozřejmost a ani nás nenapadne tělu vyměnit olej. Netvrdím, že musíte utrácet desetitisíce.

Někdy to opravdu není nutné, ale je dobré si uvědomit, co jste do svého tělesného i psychického zdraví za svůj život investovali.

Důležitá je také volba správného doplňku stravy a postupu. Každé onemocnění a stav pacienta si vyžaduje jiný postup a terapie by měla být individuální. Ideální by bylo, kdyby existovala odborná výživová centra, která na základě výsledků vyšetření a aktuálního stavu pomohou pacientovi s vhodnými praktikami a výživou. To je však zatím utopie.

Za svoji praxi jsem nastudovala mnoho zdrojů a téměř všechny se shodují na základní lince:

 • podpoření imunitního systému
 • očista a regenerace střeva
 • dodání potřených vitamínů, minerálů a stopových prvků
 • řešit emoce a vztahy (k sobě, ke svému okolí)

Vždy je však potřeba spíše posilovat, než detoxikovat.

Dříve jsem je v tomto článku měla, ale čím déle jsem v praxi, tím vidím, že obecná doporučení nelze dávat. Každý z nás má úplně jiné potřeby, jinou konstituci a jiný důvod, proč k onemocnění dospěl.

Vím, že je důležité nemoc pochopit. 

Vím, že je důležité udržovat kvalitu života. Pokud se budete i při léčbě cítit dobře, tak i „hlava“ bude v léčebném procesu fungovat pro vás.

Vím, že lékař není vševědoucí a za své zdraví v důsledku odpovídáme my sami. Neodpovídá za něj lékař, ale ni terapeut. Nehledejte pomoc v zázračných přípravcích nebo léčitelích. Ti mohou být vašimi průvodci k pochopení a nalezení něčeho, co k uzdravení potřebujete. Nechoďte k nim však s tím „tak tady mě máte a něco se mnou dělejte“.

Vím, že máme skvělou zdravotnickou péči, ale nepředávejte jí svoji moc.

Vím, že naše těla mají obrovskou moc se uzdravit.

Vím, že každá nemoc je vyústění našeho života. Beze změny není změna.

Potřebujete-li poradit s výběrem vhodných doplňků stravy můžete využít naši ePoradnu.

Řešíte-li onkologické onemocnění a chcete poradit s výběrem doplňků a pomoci na cestě, můžete využít telefonickou poradnu MUDr. Zatloukalové. 

 • Každé úterý od 13 do 14 hodin  na telefonu: 731 128 456.
 • Snad jen to, že volba aktivního přístupu je na každém z nás. 
 • Mgr. Jana Kubíčková

Veterinární onkologie | Léčba rakoviny

Rakovina je nekontrolovaný růst poškozených buněk. Buňky jsou základními stavebními kameny našich těl a normálně rostou, dělí se a umírají. Když je buňka poškozena a stane se abnormální, naše tělo rozpozná poškozené buňky a buď je zničí nebo řídí jejich růst.

Budete mít zájem:  Příznaky Zánětu Karpálního Tunelu?

Někdy naše obrana nefunguje a abnormální buňky rostou nekontrolovatelně, což má za následek rakovinu. Naše těla mají naštěstí mnoho obranných strategií, které nás chrání a zabraňují tomu, aby se to stalo.

Rakovina u domácích zvířat se často chová stejně jako u lidí. Stejně jako u lidí může být rakovina způsobena poškozením DNA v důsledku faktorů, jako je záření, infekce, chemikálie nebo hormony.

Vystavení těmto faktorům do určité míry je nevyhnutelné, ale vzhledem k věku nebo plemenu jsou někteří domácí mazlíčci náchylnější k rakovině než jiní.

Léčíme rakovinu u domácích zvířat s mnoha terapiemi a léky, které se osvědčily při léčbě rakoviny u lidí, jako jsou: chirurgie, chemoterapie, kryochirurgie, ozařování, vakcíny proti rakovině a novější modality, jako jsou inhibitory protein kinázy.

Na rozdíl od lidí, domácí zvířata často nezažijí stejné negativní vedlejší účinky z léčby rakoviny, jako je vypadávání vlasů a nevolnost. Domácí mazlíčci v průběhu léčby často zůstávají šťastní a pozitivní.

  Prostřednictvím doplňků a stravy, můžete být schopni zpomalit růst mnoha nádorů rakoviny bez léků nebo operací.

CO ZPŮSOBUJE RAKOVINU U ZVÍŘAT?

Rakovina je způsobena řadou faktorů, které potenciálně zahrnují viry, genetické složky, expozici karcinogenům a další neznámé faktory. V tomto ohledu je rakovina u domácích zvířat stejná jako u jiných zvířat, včetně lidí. Některým rakovinám lze předejít u domácích zvířat, jako je rakovina mléčné žlázy u psů, která se vzácně vyskytuje po časném vykastrování.

EMOCIONÁLNÍ PODPORA

Domácí mazlíčci jsou rodinní příslušníci a diagnóza rakoviny může být pro všechny členy domácnosti šokující. Jsme zde, abychom vám pomohli tímto procesem úspěšně projít.

Za prvé, víte, že v mnoha případech mohou vaši domácí mazlíčci stále žít svůj přirozený život i při diagnóze rakoviny. Kvalita života vašeho domácího mazlíčka, nikoli množství prožitých dnů, je naším nejdůležitějším zájmem.

Dokonce i s diagnózou rakoviny, a to i přes léčbu, můžete očekávat  u psů i koček hravost a mazlení. Za druhé, chápeme, že informací je moc.

Dáme vám spoustu podrobností o diagnóze vašeho domácího mazlíčka, možnostech léčby, poradenství v oblasti výživy a podpůrných doplňcích a bylinkách. Zeptejte se nás na všechny otázky, které máte, a slibujeme, že se jim budeme snažit odpovědět!

NEJČASTĚJŠÍ NÁDORY U PSA

Existuje mnoho různých typů rakoviny – a mohou se vyskytovat na všech částech těla psa. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších typů rakoviny, které u nás potkáváme a léčíme.

LYMFOM / LYMFOSARKOM

U psů tato forma rakoviny nejčastěji způsobuje zvětšení více mízních uzlin. Tyto lymfatické uzliny mohou být často cítit pod čelistí, před rameny, v podpaží a tříslech a za „kolenní“ oblastí psů.

Další místa, která mohou být zahrnuta, zahrnují lymfatické uzliny v hrudníku nebo břiše, stejně jako slezinu, játra a trávicí trakt.

Protože maligní buňka je krevní buňka, může se lymfom vyskytnout téměř v každé části těla.

OSTEOSARKOM

Rakovina kostí u psů obvykle vzniká v jedné z končetin a častěji má tendenci postihovat velké až velké psy. Varovné příznaky tohoto nádoru zahrnují poranění a otoky v místě rakoviny.   

MASTOCYTOMY

Nádory mastocytů se nejčastěji vyskytují na nebo pod kůží u psů, i když se občas vyskytují uvnitř hrudníku nebo břišní dutiny. Varovné příznaky nádoru žírných buněk zahrnují přetrvávající otok na kůži nebo pod kůží.

SARKOMY

K tomuto typu nádoru dochází typicky jako pomalu rostoucí hmoty kdekoli v těle. Když se vyskytne mimo tělesnou dutinu, může být jedinou abnormalitou nezanedbatelná hmota. Když se objeví v hrudníku nebo břišní dutině, to může být obtížné identifikovat nádor dokud není dostatečně veliký.

NÁDORY DUTINY ÚSTNÍ

Orální nádory mohou být benigní nebo maligní. Nejběžnější maligní orální nádory u psů jsou melanom, spinocelulární karcinom a fibrosarkom. Varovné příznaky nádoru uvnitř ústní dutiny zahrnují zhoršení dechu, slintání, upuštění jídla nebo potíže s jídlem, krev nebo krvavý výtok v misce vody a / nebo znetvoření obličeje.

NÁDORY NOSU

Existuje celá řada různých typů rakoviny, které mohou ovlivnit nosní dutinu a související dutiny. Varovné příznaky rakoviny nosu zahrnují odkapávání krve z jedné strany nosu, kýchání, znetvoření obličeje nebo vyčnívání oční bulvy.

NÁDORY MLÉČNÉ ŽLÁZY

U straších nekastrovaných fen jde o vůbec nejčastější typ rakoviny. Existuje několik typů nádorů mléčné žlázy – od nezhoubných adenomů až po velmi agresivní nádory jak oje inflamatorní karcinom. Prevencí nádorů mléčné žlázy je časná kastrace fen.

NEJČASTĚJŠÍ TYPY NÁDORŮ U KOČEK

Sarkomy

Rakovina, která začíná v tkáni, která spojuje, podporuje nebo obklopuje jiné tkáně a orgány (jako je svalová, kostní a vláknitá tkáň). U koček je nejčastější postinjekční sarkom.

Karcinomy

Rakovinové buňky, které vznikají ve tkáních, které pokrývají povrch těla, lemují tělesnou dutinu nebo tvoří orgán. Nejčastější u koček je spinocelulární karcinom.

Lymfomy

Rakovina, která se vyskytuje v buňkách, které tvoří důležitou složku imunitního systému a chrání buňky těla.

Leukémie

Rakovina, která se vyskytuje v krevních tkáních a krevních buňkách. u koček se vyskytuje v souvislosti s infekcí virem FeLV.

Rakovina kůže

Rakovina, která vzniká v kožních buňkách; nejčastější u koček je nádor žírných buněk – mastocytom.

LÉČBA RAKOVINY

Usilujeme o to, aby naše léčba rakoviny byla laskavá a šetrná a měla jen velmi málo vedlejších účinků. Ve všech fázích léčby se zaměřujeme na zlepšení kvality života vašeho domácího mazlíčka. Budeme s vámi spolupracovat na návrhu protokolu, který je účinný proti rakovině vašeho domácího mazlíčka a pracuje s vaším rozpočtem a životním stylem.

CHEMOTERAPIE

Chemoterapie je použití léků nebo chemických činidel k zničení rakoviny. Tato léčba působí útokem na rychle rostoucí rakovinné buňky v těle. Každý jednotlivý chemoterapeutický lék působí různými mechanismy a má různé potenciální vedlejší účinky. Chemoterapie se typicky podává injekcí do žil, pod kůži nebo do nádoru. Některá chemoterapie je také podávána ve formě tablet.

Způsob podávání chemoterapie závisí na specifických potřebách vašeho zvířete. Rádi s Vámi probereme všechny vaše možnosti. Pro mnoho lidí slovo chemoterapie vyvolává negativní obrazy. Existuje však mnoho rozdílů mezi tím, jak se léčí domácí zvířata s rakovinou a lidé s rakovinou.

Je důležité pochopit, že naším cílem je, aby zvířata, která podstupují chemoterapii, neměla žádné vedlejší účinky léčby. Snažíme se o dosažení tohoto cíle pečlivým výběrem léků a dávek, podávání podpůrných léků během léčby a vzděláváním vlastníků o domácí péči. Domácí mazlíčci podstupující léčbu rakoviny potřebují spoustu lásky a pozornosti.

Váš domácí mazlíček může dokonce navázat kontakt s veterinárním personálem kvůli zvláštní pozornosti, kterou obdrží během schůzek.

CHIRURGIE / OPERACE NÁDORŮ

Cílem operace je kontrolovat nebo eliminovat rakovinné masy ve snaze vyléčit pacienta nebo zlepšit kvalitu života pacienta. Chirurgie je nejčastěji používanou technikou k léčbě rakoviny u domácích zvířat. Chirurgové nejednají izolovaně a ideálně jsou součástí komplexního týmu lékařských onkologů, patologů, radiologů a veterinárních sester.

INHIBITORY TYROSINKINÁZY

Receptorové tyrosinkinázy jsou proteiny, které regulují buněčnou komunikaci a růst nových buněk. Rakovina způsobuje poruchu těchto kináz, což způsobuje, že posílají abnormální signály do buněk, což způsobuje růst nádoru.

Je to ekvivalent světelného spínače, který zůstal zapnutý, spíše než by se zapínal a vypínal podle potřeby. Inhibitory tyrosinkinázy (TKI) léčí rakovinu korekcí této deregulace. TKI poskytuje cílenou léčbu specifických rakovin, která snižuje riziko poškození zdravých buněk a zvyšuje úspěšnost léčby.

Nejčastějším TKI používaným ve veterinárním lékařství je Palladia (Toceranib).

LOKÁLNÍ CHEMOTERAPIE

Lokální chemoterapie je podávání chemoterapie přímo do nádoru nebo do chirurgického místa po odstranění nádoru. Cílem je zabránit opakování nádoru.

V některých případech může být před operací provedena lokální chemoterapie, aby se nádor zmenšil pro snadnější a méně komplikovanou operaci. Obvykle se podává po chirurgickém zákroku, kdy nelze odstranit všechny nádory.

Lokální chemoterapie zabíjí nádorové buňky, které zůstaly, a někdy může být alternativou radiační terapie.

RADIOTERAPIE

Radiační léčba je forma léčby rakoviny, která používá záření (silné paprsky energie) k zabití rakovinné buňky. Radiační terapie může být použita ve spojení s chirurgií nebo chemoterapií pro léčbu rakoviny. Pacienti, kteří vyžadují radiační terapii, referujeme na univerzitu Vetmeduni do Vídně.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector