Vstupní Lékařská Prohlídka Obvodní Lékař?

Při vstupní lékařské prohlídce se kromě celkového vyšetření Vašeho zdravotního stavu kontroluje také poslední očkování, provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG. Součástí prohlídky též může být odběr a testy vzorku krve a moči.

Co to je vstupní lékařská prohlídka?

Při první návštěvě nového praktického lékaře pro dospělé byste měli absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Účelem této prohlídky je zjistit, jaký je Váš aktuální zdravotní stav a seznámení lékaře s Vaší rodinnou anamnézou, prodělanými nemocemi a úrazy.

Kdo dělá vstupní prohlídku?

Kdo musí podstoupit vstupní prohlídku? Zaměstnavatel musí dle zákona zajistit lékařskou prohlídku všem zaměstnancům, a to ještě před navázáním pracovněprávního vztahu.

Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku?

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách platí, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel osobě ucházející se o zaměstnání vstupní lékařskou prohlídku uhradí, jestliže s ní uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

Kdy musí být provedena vstupní lékařská prohlídka?

§ 59 odst. 1 písm. b) bod 1 ZSZS byl zaměstnavatel povinen vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru, tj. před uzavřením pracovní smlouvy.

Co s sebou na vstupní prohlídku?

Na prohlídku s sebou vezměte ranní moč. V prvé řadě si od vás doktor vyslechne rodinnou anamnézu, prodělané nemoci, úrazy či operace. Kontrolovat bude i očkování. Následně by vám měl provést vyšetření zraku a sluchu, změření hmotnosti, výšky a krevního tlaku, popř.

Kdo je poskytovatel pracovnělékařských služeb?

Poskytovatelem zdravotních služeb, mezi něž patří i služby pracovnělékařské (dále jen „PLS“), může být podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“), pouze fyzická nebo právnická osoba, která získala oprávnění od krajského úřadu.

Budete mít zájem:  V Plzni do tramvaje i s kolem

Kolik stojí výpis od lékaře?

Výkon Registrovaný pacient
Výpis ze zdravotnické dokumentace jako podklad k pracovně-lékařské prohlídce v češtině – expresní vyhotovení do dvou pracovních dnů 500 Kč
Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele (cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku laboratoře) 200 Kč

Kdo hradí výpis ze zdravotní dokumentace při vstupní prohlídce?

Posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu pro potřeby vydání lékařského posudku hradí ten, kdo o něj žádá, což znamená, že náklady související s pracovnělékařskými službami hradí pro své zaměstnance zaměstnavatel. Hradí i pořízení výpisu ze zdravotní dokumentace, pokud je k prohlídce vyžadován.

Kdy může zaměstnavatel nařídit lékařskou prohlídku?

Zaměstnavatel má právo poslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, pokud má pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti. Po ukončení přerušení práce se mimořádná prohlídka provede nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu práce. Mohou se provádět na žádost zaměstnance i zaměstnavatele.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector