OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věci

OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věci

Z Prahy se v poslední době stává kavárenská Mekka (v hlavním městě je jich více než 800) a spolu s větším počtem kaváren přichází i velké množství odpadu. Projekt Cirkulárních kaváren se na tuto situaci zaměřil a zefektivnil odpadové hospodářství v pěti oblíbených pražských podnicích. Na základě pilotního projektu vznikla praktická příručka, která radí majitelům kaváren, jak na provoz co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Kavárna, která má ambici stát se cirkulární, by měla dodržovat desatero, které vypracoval projektový tým Institutu Cirkulární Ekonomiky v čele s Barborou Kebovou a společně s Pražskými službami. O strastech a slastech cirkulárního provozu jsme vás již informovali v předchozí části seriálu, nyní se podíváme více dopodrobna na deset základních principů cirkulární kavárny.

Každý provoz je unikátní a je zcela jasné, že ne všechen odpad se dá vyřadit. Cirkulárním kavárnám jde ale o co největší efektivitu ve spotřebě zdrojů, způsobu zpracování odpadu, a hlavně předcházení jeho vzniku. Deset prvních kroků k efektivnímu cirkulárnímu systému zní jednoduše, dále v textu se jim budeme věnovat detailněji:

 1. Neplýtvat jídlem
 2. Vařit bezezbytku
 3. Kávovou sedlinu posílat k dalšímu využití
 4. Nakupovat bez obalu
 5. Vyhýbat se jednorázovému nádobí
 6. Používat vybavení z druhé ruky a druhotných surovin, opravovat
 7. Šetřit vodou
 8. Šetřit energií
 9. Uklízet ekologicky
 10. Třídit, recyklovat, kompostovat

OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věciZdroj: Cukrárna Alchymista

Neplýtvat jídlem

Plýtvání potravinami se v poslední době stává tématem číslo jedna – i proto, že jedna třetina potravin vyprodukovaných na světě se dle odhadů OSN vyhodí.

Cirkulární kavárna může jít v tomto směru příkladem.

Situacím, které zná každý majitel kavárny – nesnězené zbytky na talíři, oschlé pečivo ve vitríně, mléko, které se přes víkend zkazilo – tomu všemu se dá předejít díky několika jednoduchým krokům. 

Co dělá Cirkulární kavárna a její zákazníci jinak?

 • Optimalizuje množství objednávaných surovin, produkovaného jídla i velikost porcí.
 • Třídí potravinový odpad, posílá jej k dalšímu využití, kompostuje.
 • Zákazníci nenechávají nesnězené jídlo na talíři, ale odnesou si jej s sebou „na později”.

Vařit bezezbytku

Než se pustíte do vaření, všechno propočítejte. Správné kalkulace a pravidelné plánování počtu a velikosti porcí jsou alfou a omegou pro předcházení vzniku odpadu v kavárně. Avšak i při tom nejlepším plánování do kavárny může přijít méně hostů, než se čekalo. Co pak se zbytky?

 • Postavit menu tak, aby se dalo se surovinami flexibilněji pracovat případné přebytky dále využívat.
 • Co jde, rozdat mezi zaměstnance.
 • Poslat jídlo dále – například přes mobilní aplikaci, která prodává zbylé jídlo se slevou.

Zbytky na talíři nejsou jediným potravinovým odpadem, který vzniká. K vaření patří nespočet odřezků, slupek, dužiny, skořápek a podobně. Něco z toho se dá kreativně využít díky fermentaci a zavařování, ze slupek se dá udělat vývar a podobně. Pokud už to nijak jinak nejde, do hry vstupuje kompostování a zpracování v bioplynových stanicích.

Kávovou sedlinu posílat k dalšímu využití

Ve středně velké kavárně skončí denně v koši v průměru 4 až 6 kilogramů kávové sedliny. Pokud se vám to zdá jako malé číslo, myslete na to, že kaváren je jenom v Praze více než 800 a za rok při tom nejhrubším odhadu může tohoto odpadu vzniknou více než tisíc tun.

Místo toho, aby zabírala místo na skládce, kávová sedlina může být použita mnoha způsoby – od výroby biopaliv přes výrobu bioplastů až po substrát pro pěstování hub či jako zkvalitnění kompostu.

Je proto škoda, aby tento hodnotný materiál zůstával nevyužit, tím spíše v rámci cirkulárního provozu.  

 • Zkuste najít odběratele pro váš lógr, který ho dále využije.
 • Použijte sedlinu v domácnosti (peeling, odstranění zápachu, pěstování hub) a nabízejte ji svým zákazníkům, jak to již dělá například kavárna na Olomoucku
 • Nebojte se vermikompostéru!

Nakupovat bez obalu

Obaly jsou důležité, zaručují lepší manipulaci s produkty, potřebnou hygienu a také jejich čerstvost a kvalitu. Nicméně se jich dnes používá enormní množství a často k tomu není ani důvod. Cirkulární kavárna se takovým obalům raději vyhne nebo omezí jejich množství. 

Názorným příkladem je mléko, kterého protečou typickou kavárnou denně litry. Většinou je baleno do tetrapaku nebo plastové lahve, táhne za sebou velkou odpadovou stopu a obaly se pak hromadí v popelnici.

Průměrně se v menších kavárnách spotřebuje 80 až 100 litrů mléka týdně. To znamená stejný počet kusů plastových lahví či nápojových kartonů. Za rok se toto číslo může vyšplhat až na 5200 litrů. Pokud kavárna zvolí mléko v pětilitrových nádobách, může tím ročně ušetřit obrovské množství materiálu. Tento „zbytečný” obalový materiál je jen zbytečnou environmentální a ekonomickou zátěží.

Co konkrétně můžete pro zlepšení situace udělat?

 • Objednávat ve větším balení nebo ve vratných obalech.
 • Vyrábět si vlastní limonády nebo volit zálohované sklo.
 • Najít v okolí bezobalový obchod nebo farmářské trhy.
 • Domluvit se s dodavatelem na snížení množství obalů či najít nového, který již tyto možnosti nabízí.

Vyhýbat se jednorázovému nádobí

O záplavě jednorázových kelímků, brček, sáčků a polystyrenových boxů v dnešní době snad slyšel každý. Jen v Evropě se například použije 725 milionů kelímků na kávu denně. Cirkulární kavárna naslouchá trendům a snaží se takové zbytečnosti ze svého provozu vyřadit.

Jak na to?

 • Přejít na znovupoužitelné nádobí, které si může zákazník koupit, nebo za drobný poplatek půjčit (velmi dobře již například funguje projekt Otoč kelímek).
 • Motivovat zákazníka k nošení vlastního nádobí drobnými slevami a jednorázové nádobí naopak zpoplatnit.
 • Odstranit nebo omezit „zbytečné” položky jako jsou brčka, míchátka nebo porcovaný cukr.

OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věciZdroj: Cukrárna Alchymista

Nakupovat z druhé ruky a druhotných surovin, opravovat

Ušetřit peníze a přírodní zdroje se dá jednoduše při vybavovaní kavárny již použitými věcmi, které jsou navíc jako interiérová řešení v dnešní době velmi oblíbená. Cirkulární kavárna volí nakupování výrobků z druhotných surovin, opravuje rozbité vybavení a posílá již dosloužilé k dalšímu využití.

Šetřit vodou

Ať už kvůli dlouhotrvajícímu suchu nebo z finančních důvodů, kavárny by se měly zamyslet nad vlastní spotřebou vody. Od přípravy kávy, přes mytí nádobí a přípravy v kuchyni, až po mytí rukou a splachování na toaletách.

U spousty těchto úkonů může být spotřeba vody výrazně snížena. Třeba kapajícím kohoutkem může prokapat až 15 litrů vody denně, což za rok činí téměř 5500 litrů.

Mít vodu lépe pod kontrolou lze jednoduše díky údržbě a technologickým vychytávkám.

Například:

 • Profesionální myčka – volba kvalitní a efektivní gastro myčky je jedna z nejlepších investic, kterou můžete pro úsporu vody udělat.
 • Omezování průtoku vody tzv. perlátory, používání dvojího splachování na WC.
 • Hlídání správného utažení kohoutků a protékání toalet.

Šetřit energií

Účty za energie pravidelně patří k nejvyšším výdajům kaváren. Taky je známo, že spotřeba energií domácnostmi a podniky má jeden z největších podílů na změně klimatu. Je proto nutné dbát na to, aby byla její spotřeba co nejnižší. Několik málo změn může mít pozitivní dopad na nižší spotřebu, a dostaví se velmi rychle.

Budete mít zájem:  Pojišťovny začaly hradit vaginální plastiku

Tři kroky k nižším účtům za energie a omezení emisí skleníkových plynů:

 • Pořízení úsporných žárovek.
 • Spotřebiče vysoké energetické třídy (A++, A+++).
 • Využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Uklízet ekologicky

Kavárna má zářit čistotou, a to jak podle zákazníkova přání, tak i podle hygienických předpisů.

Bohužel, běžnou praxí je, že čistoty v kavárně se dosahuje díky velkému množství chemie, která obnáší negativní dopady na životní prostředí i naše zdraví.

Naštěstí je už na trhu velké množství ekologických alternativ k běžným čistícím prostředkům, které jsou i cenově dostupné – ať už je to obyčejná jedlá soda s octem nebo stáčená ekologická drogerie.

Třídit, recyklovat, kompostovat

Když se zaměříme na odpadové hospodářství, každý správný „cirkulární provoz“ by se měl snažit vzniku odpadu předcházet, nebo alespoň maximum již vzniklého odpadu třídit, recyklovat či dále využívat.

Už jen proto, že dobře nastavený management odpadů dokáže kavárnám znatelně snížit provozní náklady. Odpadová politika je totiž schválně nastavena tak, aby svoz tříděného odpadu vycházel levněji než svoz odpadu neseparovaného.

Například velký kontejner na tříděný odpad vyjde až o třetinu levněji než kontejner stejného objemu na odpad směsný.

Dle Jana Svátka, vedoucího kompetenčního centra Pražských služeb, který se podílel na projektu Cirkulárních kaváren, některé kavárny volí jinou možnost, jak ušetřit na svozu – a riskují pokuty.

„Chci věřit a jsem dokonce přesvědčen, že se spořádaný a civilizovaný provozovatel kavárny snaží likvidovat odpad nejlépe, jak umí. Problém vidím v tom, že významná část provozovatelů parazituje na systému třídění odpadu, který zřídil a provozuje Magistrát HMP a je určen pro občany Prahy.

Tam, kde vzniká odpad v důsledku podnikání, je potřeba zajistit si svůj vlastní systém v souladu s platnou legislativou. Například ale je celkem běžné vidět personál pohostinského zařízení, jak vleče plné krabice lahví, které následně vysype do kontejneru u veřejného separačního stanoviště.

Podobně i ostatní odpad.“

Pražské služby jako lídr odpadového hospodářství v Praze mají zájem, aby bylo odpadové hospodářství v kavárnách prováděno co nejefektivněji. Kavárny a obecně hostinská zařízení jsou významnými producenty odpadu již ze samotné podstaty svého podnikání.

Moderní odpadové hospodářství má nastavenou jasnou hierarchii nakládání s odpadem. V první řadě je to předcházení vzniku odpadu, kam právě směřují kavárny, které se o aplikaci těchto moderních metod aktivně snaží.

Když už nevyhnutelně odpad vznikne, snaží se ho opět likvidovat správně.

OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věciZdroj: Kavárna Vnitroblock

Dle slov Barbory Kebové, vedoucí projektu, důsledné třídění je ten nejjednodušší krok pro kavárny.

Podniky často mají většinu popelnic, které by měly mít, ale nedůslednost (a často lenost) zaměstnanců vede k tomu, že stejně velká část odpadu, který by se dal (a měl) vytřídit, skončí ve směsi. Záleží hodně i na edukaci zaměstnanců a zákazníků.

Je důležité realizované kroky k lepšímu odpadovému hospodářství dobře vysvětlovat, aby zaměstnanci i zákazníciměli sami motivaci omezovat produkci odpadu.

Desatero cirkulárních kaváren je vstupní branou k šetrnému a ekologickému provozu. Bohužel každá kavárna má individuální podmínky, které často omezují uplatnění těchto principů. Praxe však ukazuje, že se dá vždy najít kreativní řešení.

Tým projektu Cirkulárních kaváren proto radí jednotlivým kavárnám a dodává jim řešení na míru, které pak přináší kýžený výsledek. Sektor HORECA již vyzrál na změnu, a proto pokud chcete být její součástí, neváhejte se obrátit na Institut Cirkulární Ekonomiky, který vám poradí.

Kontakt a celá příručka cirkulárních kaváren jsou dostupné zde.

Chcete kavárnu? Počítejte s tím, že je to 24hodinový byznys

O kavárně je možné mít různé romantické představy, ale pokud si ji podnikatel zvolí za svůj obor, měl by stát nohama pevně na zemi. Počítat, tvrdě pracovat… Alespoň tak to popisují majitelé kaváren, které server Podnikatel.cz tentokrát oslovil. Odměnou jsou jim ale spokojení zákazníci.

Co říká živnostenský zákon?

Pokud se rozhodnete pro rozjezd podnikání, které obnáší přípravu jídel a roznášku nápojů, podnikáte na základě řemeslné živnosti hostinská činnost (podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., živnostenskému zákonu).

Činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány.

V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování ve všech ubytovacích zařízeních (například hotel, motel, kemp, ubytovna) a v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci.

Pokud zůstane zachována povaha živnosti, lze provádět prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (například tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník, bowling).

Pro získání hostinské činnosti je třeba splnit odbornou způsobilost podle § 7 živnostenského zákona:

 • odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi)
 • nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru
 • nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci
 • nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru

Případně lze podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce podle § 11 – člověka, který se za podnikání zaručí a má pro to potřebnou způsobilost. Čtěte více: Pokud zakládáte restauraci, dávejte si pozor na půjčky. Radí profesionálové

Kavárna musí mít styl

Dvě vybrané kavárny se svými koncepty liší.

Můj šálek kávy (je otevřený 4 měsíce) je založený na konceptu direct trade coffee, podává tedy kávu dováženou přímo od malých farmářů, se kterými má kavárna, respektive pražírna přímý osobní kontakt. Myslím, že tohle nyní je v kávovém světě trend.

Jen tak můžeme zaručit, že se k nám přes pražskou pražírnu Doubleshot dostane káva, která vzniká sociálně odpovědným způsobem, vysvětluje Roland Lodr, který kavárnu spolu s Petrem Kurečkou vlastní.

Kavárna Šlágr (funguje 2 roky) se inspiruje stylem 20. a 30. let 20. století, do nějž je zapálený jeden z jejích majitelů, Michal Appl. Mít promyšlený styl je totiž podle kavárníků důležité.

Kavárna je hodně zakořeněná v lokalitě

Mezinárodní, ale domácký styl kavárny Můj šálek kávy vychází z toho, kde jeho majitelé žili. Roland pochází z Jižní Afriky, žil v Berlíně a v Anglii a všechny tyhle vlivy se v kavárně mísí. Chyběla nám v Praze nějaká kavárna s berlínským uvolněným duchem.

Žádnou takovou jsme v Praze nenašli, tak jsme si ji sami založili, dodává Petr Kurečka. Do jejich kavárny už se naučili chodit štamgasti, se kterými majitelé navazují osobní kontakt, znají se jménem. V kavárně se odráží to, jak funguje čtvrť Karlín, ve které sídlí.

Bydlí tam hodně cizinců, expatů a smíšených manželství.

Lokalita hraje u kavárny velkou roli. Také Šlágr táhnou klienti z okolí – z Vršovic a z Vinohrad – a stálí hosté.

24hodinový byznys

Majitelé se shodují, že kavárna opravdu vyžaduje jejich přítomnost. Majitel by si neměl představovat, že otevře podnik a jeho reálné fungování přenechá personálu. S kavárnou musíte fungovat 24 hodin denně, shrnuje Petr Kurečka.

Budete mít zájem:  Nejsilnější Léky Na Bolest?

Roland Lodr, který měl předchozí zkušenost z oboru, kavárnu osobně stavěl – vznikla totiž v prostoru po bývalém kadeřnictví -, vyřizoval administrativu, běhal po úřadech. Majitel je podle něj odpovědný za každého zákazníka.

Onehdy jsem myl v kuchyni nádobí, nebyla pracovní síla, tak jsem musel nastoupit sám, uvádí jako příklad Petr Kurečka.

Onřej Němeček, spolumajitel Kavárny Šlágr, šel do vlastní kavárny se vzděláním z oboru. Z hotelu, kde dřív pracoval, si také přivedl cukrářky, které ve Šlágru rozjely cukrářskou výrobu. Původně měla být cukrárna doplňkem kavárny, teď je to naopak – kavárníci se přizpůsobili poptávce zákazníků.

Možné to je, ale znám také dost lidí, kteří právě na tom vyhořeli, odpovídá Ondřej Němeček na otázku, zda je podle něj pro rozjezd kavárny vzdělání majitelů v oboru nezbytné. Také majitelé Šlágru si otevřeli kavárnu, ve které chtěli sami pracovat. Osobní kontakt s hosty považují za důležitý.

OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věci

Na co pamatovat při zakládání kavárny?

Když zakládáte byznys, hledejte mezeru na trhu, místo, kde podnik, jaký chcete, není, zvažujte finance – jak jsou v dané čtvrti vysoké nájmy. Pro výběr lokality musíte mít také osobní důvody. Když chcete otevřít kavárnu, musíte být člověk, který nerad spí, na to totiž nemáte čas. Musíte být člověk otevřený lidem.

Co dělá dobrou kavárnu?

Dobrý podnik dělá dobrý produkt, dobré ceny, správné místo, dobří lidé. Mix mnoha věcí. A konkrétně u kavárny je podle mne trend direct trade. Co je dobrá kavárna, je osobní názor – a taky osobní riziko – majitele. Když je otevírací doba, měl by být majitel v podniku.

Jak na konkurenci?

Sledovat ji, ale soustředit se na svůj podnik, na své zákazníky. A pracovat, dělat věci co nejlíp.

Ondřej Němeček, Kavárna Šlágr

OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věci

Jaké zásadní věci musí člověk při zakládání kavárny promyslet?

Zásadní je prostor, promyslet, kde kavárna bude vzhledem k lokalitě a ceně za pronájem. Je potřeba si všechno propočítat a mít finanční rezervu. Třetí důležitá věc je mít představu o podniku, jak se bude profilovat, aby to bylo čitelné. Od začátku nás všichni strašili, ale poradil bych lidem, jestli chtějí kavárnu a mají ji dobře promyšlenou, ať za tím jdou.

Co dělá dobrou kavárnu?

Je to káva, ale hlavně její příprava. Je potřeba mít baristické znalosti. Osobní přístup. To, že je něčím zajímavá, zapamatovatelná.

Co je na práci v kavárně nejméně příjemné?

Množství času, který je nutné kavárně věnovat. S žádnou standardní pracovní dobou není možné počítat.

Od chvíle, kdy podnikatel pronajme prostory, musí podle Rolanda začít spěchat. Platíte nájem, musíte hlídat náklady. Musíte pak vybalancovat to, abyste kavárnu postavili rychle, ale pořádně, tvrdí. Náklady je ostatně třeba hlídat neustále. Provozovna totiž sice může být plná, ale když jsou přitom náklady příliš vysoké, nebude z toho majitel nic mít.

Do kavárny je nutné investovat, není to podnikání k rychlému zbohatnutí. Je to podle Rolanda hlavně hodně práce a je třeba být opatrný. Dodavatelé jsou přísnější, většina věcí se dnes platí hotově, vysoké jsou nájmy i výplaty, energie.

Je důležité hlídat si cash flow, neinvestovat všechny své peníze a také bych nedoporučoval velké půjčky. Kavárna je sezonní byznys, závisí na mikroekonomické situaci lidí. Vlastně je dnes kavárna docela luxusní, a zároveň tvrdý byznys. Vy pracujete, aby měli vaši zákazníci pohodlí, radí Roland.

Podle Petra Kurečky je také nutné být připravený na nepříjemné zákazníky, kteří jsou a budou.

V marketingu nehraje roli rozpočet, ale nápady

Putovní opravárenská akce míří do Brna. OpraKavárna tam otevře v sobotu

Organizátoři akce se inspirovali tzv. Repair Café provozovanými v zahraničí. Jde o setkání hobby i profesionálních opravářů mnoha oborů, kterým mohou lidé nosit po celý den své rozbité výrobkyLicence | Některá práva vyhrazenaFoto | philippe / Flickr.com Rozbitý mobil, staré rádio či roztrhané šaty si budou moci Brňané nechat opravit už tuto sobotu na jednom místě. Na jeden den v něm totiž otevře OpraKavárna, putovní opravárenská akce, která odstartovala na podzim v Praze.

„Snad každému se doma válí něco, co je mu líto vyhodit. Dříve hojně rozšířených opraven je ale kvůli konzumně nastavené ekonomice dnes už pomálu a bývají těžko dostupné, značkové servisy jsou zase nesmyslně drahé,“ vysvětluje důvody pro organizování akce jeden z pořadatelů, Pavel Latoň. V OpraKavárně bude navíc několik opravářů na jednom místě, takže si zákazníci mohou přinést hned několik rozbitých výrobků najednou a ušetřit čas i peníze.

Opravárenská kavárna, neboli OpraKavárna, bude v Brně otevřena v sobotu 7. února 2015 od 10 do 17 hodin v prostorách Industra Coffee v areálu bývalých mrazíren v Masné ulici Brně. „Vstupné pro opraváře na akci je 100 Kč, nicméně co si vydělají za opravy, odnesou si domů. Zákazníci budou mít vstupné dobrovolné dle spokojenosti,“ dodává Pavel Stratil.

Organizátoři akce se inspirovali tzv. Repair Café provozovanými v zahraničí. Jde o setkání hobby i profesionálních opravářů mnoha oborů, kterým mohou lidé nosit po celý den své rozbité výrobky.

Opraváři jim je za symbolickou částku na místě u dobré kávy či čaje opraví.

Pokud výrobek hned opravit nepůjde, například chybí náhradní díly, opravář si se zákazníkem vymění kontakty a domluví se na jiný termín.

První OpraKavárna v ČR proběhla v listopadu loňského roku v Praze. Přišlo na ni šest opravářů a více než 200 zákazníků.

„Většinu výrobků bylo možné opravit, odcházeli tedy spokojení nejen opraváři, ale i zákazníci a pořadatelé,“ popsal akci Jan Charvát.

Na brněnskou akci mají pořadatelé přihlášené opraváře elektra, mobilů, oblečení, kol a nábytku. Doufají proto, že zájem veřejnosti bude opět veliký.

Drobná elektrozařízení, která už nelze opravit, bude možné v OpraKavárně odevzdat do kontejneru společnosti REMA k ekologické likvidaci. Do něj budou moci návštěvníci odložit i baterie a vyřazená CD nebo DVD.

OpraKavárna je doprovodnou akcí projektu Opravárna. Ten na stejnojmenném webu sdružuje šikovné lidi, kteří umí ledacos opravit. Momentálně podle zakladatelů čítá přes 500 opravářů ze všech koutů republiky a je stále otevřen dalším zručným lidem. Nedávno byla spuštěna také možnost zadávání zakázek.

Kdokoliv tedy může během chvilky a zcela zdarma zadat opravářům poptávku po jejich službách. Stačí uvést název výrobku, popis závady a lokalitu a systém vygeneruje nejbližší opraváře v okolí a vymění kontakty, popisují autoři projektu.

Více informací v článku Rozbité věci nepotřebují vyhodit, potřebují opravit.

reklama

Apetitus.cz » Pátek, 9. října 2015

Včera se nám narodil druhý býček, takže máme dva – měsíčního a denního. Oba pijí jak o život a včerejší rodička měla dnes 15 litrů mleziva na jedno dojení. Kdyby byl v okolí případně někdo, kdo by kvůli revmatitidě, imunitě, Bechtěrevově nemoci nebo …

Budete mít zájem:  Maso přímo z farmy: výhodný a kvalitní nákup

Vitalia.cz: OpraKavárna: Kavárna, do které se nosí rozbité věci

Rozbil se vám mobil, tablet nebo třeba deštník? Nechte si je opravit v kavárně, ve speciální OpraKavárně.

Vitalia.cz: Sudové víno bude mít nově kontrolní pásku

Novela zákona, která by měla začít platit do poloviny příštího roku, s sebou nese řadu významných změn, se kterými si budou muset prodejci sudového vína poradit. Oč jde přesně?

Jižní svah: Parádní Savennières, fajn lehké bílé a solidní italské bubliny

Na nedávné degustaci postarších vín padla mimo program také láhev Savennières Roche aux Moines 2007 z Domaine FL (web), prvního ročníku tohoto vína z nového zajímavého vinařství, klasické podoby odrůdy Chenin Blanc z jedné z nejlepších poloh pro ni ve …

Catalina pece: Tažený závin s jablky a hroznovým vínem

V posledních pár dnech jsem dělala něco jako korekturu všech předešlých příspěvků, protože jsem si všimla (fakt brzo), že sem tam se mi vloudil překlep anebo rovnou nějaká opravdu šílená hrubice, za kterou bych si měla dát ideálně pár facek, ale zase …

Škola zdravého vaření: Šopský salát

„Šopák“ je v našich končinách chronicky zažitým pojmem, který nabízí snad každé restaurační zařízení. Pravdou je, že jeho příprava v žádném případě není ani trochu složitá a náročná. Podívejme se tedy na zoubek této všudepřítomné klasiky, o které…

Dobrá chuť Lidovky.cz: Sušíme bez chemie. Neotřelý podzimní dezert i voňavý crumble

Další články k tématu: • Absolutní hit sezóny. Dýňový džem se skořicí je dokonalou konspirací chutí • Nastává čas švestek. Udělejte si z nich nadýchaný koláč • Malé a pálivé papričky. Portugalská viagra se jmenuje piri-piri • Zelené kari s lilkem jako …

Sklenička – wineblog na cestách: Riserva z Montepulciana

Vino Nobile di Montepulciano 2010 Riserva, Palazzo Vecchio Ročník 2006 už byl v toskánských bedýnkách v roce 2012, teď jsem se vypravil do vinařství znova. Riserva 2010 zaujala klasickým a skutečně noblesním projevem Sangiovese. Vino Nobile nebývá tak …

Vitalia.cz: Ne ztužené, ale částečně ztužené tuky jsou problém

Hlavním zdrojem nebezpečných transmastných kyselin jsou částečně ztužené tuky. Ty už se u nás vůbec nevyrábí, jejich zdrojem jsou pouze potraviny či tuk z dovozu.

« Sobota, 10. října 2015     Čtvrtek, 8. října 2015 »

Copyright © 2009 Jirka Chomát. Toto je odlehčená verze Apetitus.cz určená pro mobilní telefony. Pro přístup z webového prohlížeče používejte raději základní verzi.

Srovnání seznamek

Ale teď nemohl. V našem vztahu mu vadilo,že si nenajdu přátele,že na něm visím,že bych měla zhubnout.

Tři měsíce od rozchodu utekly,já zhubla 17 kilo,začala jsem si tady užívat ,všechny pozvání a akce už nesabotuju,ale vyrážím se bavit a starám se sama o sebe a mám pocit,že ho to vytáčí do nepříčetnosti,protože tohle přesně chtěl dřív,dokud jsme byli spolu,ale já to přehlížela. Chtěla bych,aby se vrátil,moc mi chybí. Starám se o něj dál:uklízím,peru,žehlím mu věci,jen nákupy a vaření si jedeme každý zvlášť. Novou známost s tou starší ženou mi dosud nepřiznal,ale vím víc než jistě,že je.

Nejnovější články

Ale tráví s ní jen pár dní o víkendu v měsíci. Nevím co dál,nevím,co si myslet,nevím co je teď nejlepší…Jak to vidí chlap? Děkuji L. Ahoj, tak to ti není co závidět. Já vím, že nejde vzít špatné rozhodnutí zpět, ale to je život.

Určitě jsi měla jiné představy, když jsi opouštěla svůj byt a svoje město. Možná je lepší, že ti oznámil tu hloupou výmluvu, že ho váš vztah vysál teď, než kdybyste měli mimčo a to by potom bolelo o hodně víc.

Jednoduše jsi měla smůlu, že jsi potkala takového chlapa.

Na tvém místě bych mu přestal dělat služku úklid, praní, žehlení a další domácí práce a pokud tě v tom městě nic nedrží, tak bych se vrátil tam, kde ti bylo fajn a měla jsi hromadu kamarádů a přátel. Musíš to brát jako nepovedený vztah a určitě bych na tvém místě nebojoval o jeho návrat, protože je na sto procent jisté, jak by to dopadlo.

Ono mu to časem dojde, o co přišel, ale to musíš být silná a ani v koutku duše si nepřipustit představu, že by to mohlo znovu klapat. Možná ano, ale třeba jen půl roku a opět se objeví nějaká starší žena, která ho uhrane a budeš řešit stejný problém. Vše o zdraví. Toxiny, se kterými denně přicházíme do styku prostřednictvím potravin, kosmetiky, léků i vody, si servítky rozhodně neberou.

Jak je Berani hází starosti za hlavu.

Co vás čeká obsluha strojů a zařízení zaškole Stále také částečně pracuji — v současné době jako koordinátorka dobrovolníků v regionální pobočce humanitární organizace ADRA. Již od desátého století jsou první listopadové dny zasvěcené uctívání našich zemřelých blízkých. Respektujeme ochranu osobních údajů.

I když se příroda i vaše zahrada pomalu připravují na zimní spánek, práce na zahradě ještě rozhodně neustávají. Uvitam nekuraka. Máme pro tebe skvělou zprávu! Vše o bydlení.

Jak to vidí chlap: Píše si se svou ex sex a vztahy Někdy je naše podezření tak silné, že neodoláme a porušíme soukromí našeho partnera třeba tím, že mu projedeme telefon Starám se o něj dál:uklízím,peru,žehlím mu věci,jen nákupy a vaření si jedeme každý zvlášť. Je zde polská divadelní scéna a Český Těšín je sídlem většiny polských organizací v Česku.

Stavba bude zřízena za účelem zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou a vytvoření vyhovujících podmínek zázemí pro cestující a kde se seznámit s mužem Český Těšín Česko autobusů. Přece jen se už člověk nevrhá do všeho po hlavě a bez rozmyslu. Akce Festivaly 1.

Býci zachovají klid. Blíženci, důvěřujte životu. Jaký bude nový týden, ti prozradí právě teď Oboustranný respekt a úcta jsou základem rovnocenného vztahu.

Hodně žen si stěžuje na nedostatek respektu ze strany jejich partnera Kde je nejstarší metro, kolik má Praha funkčních linek metra, jak se říkalo dříve parní lokomotivě? To je jen Celá léta se říkalo, že pokud člověk nachodí osm kilometrů každý den, odměnou mu bude nižší pravděpodobnost závažných nemocí Mayské horoskopy. Začíná období Noci, ve kterém se rodí sny. Prázdnota noci však také může probudit strach z neznáma.

Neboj se Trošku se zdá, že dnešní doba vztahům moc nepřeje.

 • Poznala jsem se s mužem, který mne okouzlil….
 • Další z kategorie;
 • Nejdražší současný český malíř, nejdražší, a podle zlamala rovněž nejzajímavější dílo celé výstavy.
 • Český Těšín – .

Když už se dva potkají, tak to mají každý jinak Lunární kalendář. Novoluní přináší šanci na nové začátky. Panna podpoří správnou činnost trávicích orgánů, ve kterých se ukládají emoce a stres Rady a články o kráse. Jeden prostředek, co zlepší zdraví, zabojuje proti akné, zpomalí tvorbu vrásek a urychlí růst hřívy?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector