Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám?

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Číst dál » Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám? Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám?

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Číst dál »

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Číst dál »

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu „OBJEVUJEME SVĚT“ a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu

„Jedeme na výletaneb cestujeme s Lipáčkem“.

Zápis se bude konat od 3.5. do 7.5.2021 online.

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ. Žádost musí být potvrzena lékařem, že je dítě řádně očkováno, potvrzení nemusí mít děti, které budou od září 2021 předškoláky. 

Tuto žádost + kopii rodného listu zašlete prosím  poštou nebo vhoďte do schránky na hlavních dveřích MŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Ahoj milé děti!

Protože nám to situace stále nedovoluje, abychom mohli chodit do školky a blíží se velikonoční svátky, máme pro Vás velký úkol. Nakreslete nebo vyrobte velikonoční kraslici, vyfoťte se a pošlete prosím fotku na školkový e-mail: [email protected]

Až se uvidíme, uděláme si společnou výstavku fotografií. A moc děkujeme všem dětem, které plní úkoly ze školky a za krásné fotky, jak vám to doma hezky jde. Jste to šikulové!

Vážení rodiče, dle nařízení vlády uzavření Mš stále trvá do odvolání.

Vloženo 21.3.2021

Vážení rodiče a strávníci, z důvodů nařízení vlády ČR je

mateřská škola od 1. března do odvolání uzavřena

 • Informace o ošetřovném
 • Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
 • Milé děti a rodiče předškoláků,

nyní po dobu uzavřené školky, si určitě budeme hrát i doma, protože, kdo si hraje, nezlobí.

Aby nám ten čas lépe utíkal a předškoláci se připravovali do školy, zkusíme si něco procvičit. Nabízíme několik typů, jak si zkrátit čas:

Interaktivní pracovní učebnice Zápis je tu. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

Nabídka dalších webových stránek, kde si můžete společně tvořit, procvičovat apod.:

POZOR!

Kdo nemá možnost internetu, vytištění pracovních listů apod., napište na e-mail: [email protected], nebo volejte na telefon 737040688.

Paní učitelky vám připravily různé úkoly (na procvičení zrakové a sluchové percepce, na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, grafomotoriku, časové a předložkové vazby apod.).

Pošlete nám fotku, jak pracujete a až se společně zase uvidíme, budeme si o všem povídat s naším kamarádem LIPÁČKEM.

Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování. Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt „Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM“

Motivační loutku „Lipáčka“ vám budeme půjčovat na vaše výlety s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie s kamarádem Lipáčkem“. Těšíme se, že si s námi umíte hrát.

Bližší informace podáme…… viz. nástěnka v MŠ.

Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.

Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček – pyžamko, holínky, bačkory – pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti – balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček – vlastní polštáře

Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky – nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         

Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ

        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Kdo pohlídá vaše dítě aneb budou rodiče na mateřské konkurovat školkám?

Dítě je radost, ale přináší i starosti. Co, když si budete chtít odpočinout a vyrazit do víru noci nebo vaše finanční situace bude vyžadovat předčasný návrat do pracovního procesu?

Státních ústavů je málo, soukromé školky jsou drahé

Lze se to poměrně pravidelně dočíst v médiích. Kapacity ve státních mateřských školkách jsou omezené. Obzvláště to platí o velkých městech. Praha, Brno, Ostrava ale i České Budějovice či Liberec, tam všude naleznete poměrně slušnou nabídku soukromých mateřských škol.

Budete mít zájem:  Homolka má nový gama nůž. Nejdražší na světě

To vcelku přesvědčivě potvrzuje slova o nedostatečných kapacitách. I když se toto tvrzení v našem dubnovém článku snažila vyvrátit ředitelka jedné z brněnských mateřských škol: Počet žádostí převyšuje naši kapacitu 5násobně.

Nejde však o obraz reálného stavu a nepoměru mezi celkovou kapacitou mateřských škol a zájmu o umístění dětí.

Jak mám od mnoha rodičů potvrzeno, dávají si přihlášky na více mateřských škol najednou a následně nám po případném přijetí svůj původní zájem vypovídají a komplikují nám tím celou situaci. Více: Rodiče preferují státní mateřské školy, na soukromé nemají peníze

Zeptejte se ale matek malých dětí ve svém okolí. Ty vám většinou potvrdí, že dostat dítě do mateřské školky vůbec jednoduché není. Je to ale velmi žádoucí.

Porovnáte-li totiž ceny státních a soukromých mateřských škol, zjistíte, že rozdíly jsou i více jak desetinásobné, především pak v Praze.

Zatímco za umístění do státní školky zaplatíte včetně stravného okolo tisícikoruny za měsíc, ceny soukromých mateřských škol se pohybují v řádech několika tisíců.

Pokud budete chtít umístit dítě před třetím rokem života do jeslí, narazíte na ještě daleko komplikovanější stav. Státní jesle jsou provozovány zcela minimálně a za soukromé zaplatíte cenu o 10 až 20 % vyšší než u soukromých mateřských školek. Nárůst státních jeslí očekávat nelze.

Když se totiž na začátku roku 2009 mluvilo o chystaném návrhu Evropské unie, který měl zaručit místa v jeslích pro třetinu dětí do tří let, byl tehdejší ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas zásadně proti.

Alternativu ke státním ústavům viděl v matkách, které by si ke svému dítěti přibraly další potomky „matek ze sousedství“.

Z takové matky by se stal Evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci, mohla by si ke svému dítěti přibrat tři cizí děti a na každé si přivydělat maximálně 5000 Kč měsíčně s tím, že by jí byl zachován rodičovský příspěvek a stát by za ní nadále platil povinné pojistné. Čtěte také: Na nové mateřské vyděláte měsíčně i přes 5000 Kč navíc

Chůva za 40 Kč?

Alternativou k státním i soukromým školkám jsou chůvy. K těm se můžete dostat přes inzeráty, které si podávají dívky a ženy nejrůznějšího věku, vzdělání a v nejrůznějších životních situacích.

A právě k tomu všemu byste měli při výběru správné chůvy přihlížet. Ceny se pohybují u „samostatných“ chův napříč republikou obvykle mezi 60 a 80 Kč za hodinu, narazíte však i na nabídky hlídání za 40 Kč na hodinu.

V Praze cena většinou neklesá pod 100 Kč, průměrně se pohybuje kolem 110 Kč.

Kdo pohlídá vaše dítě aneb Budou rodiče na mateřské konkurovat školkám?

Mami, kdo mě dneska pohlídá?

Dražší jsou služby specializovaných agentur. Ty vám zprostředkují služby chůvy za průměrných 130 Kč mimo Prahu a v hlavním městě pak připlatíte dalších zhruba 30 Kč na hodinu.

Za každé další dítě je příplatek v rozmezí 20 až 30 Kč, stejnou částku připlatíte za hlídání o víkendu a státním svátku. Výše zmíněné ceny počítají s pravidelným hlídáním.

Pokud budete chtít služby chůvy využít jen občas (například si budete chtít udělat příjemný večer), pak připočtěte zhruba 20 % navíc.

Nabídek na internetu je poměrně dost, stačí do vyhledavače zadat heslo „hlídání dětí“. Agentury se zaměřují převážně na velká města typu Prahy, Brna či Ostravy. V menších městech jste odkázáni na služby „samostatné“ chůvy.

A jaký je rozdíl mezi chůvou z agentury a tou, která působí samostatně? Agentury většinou dbají na důkladné proškolení a zajímají se také o vzdělání a aktuální životní situaci svých chův. První výběr začíná již po obdržení vyplněného dotazníku, pokud pozveme např. 10 kandidátek na pohovor, tak z nich pak většinou dále projdou 3–4.

Následuje ověřování referencí, prověřování přímo v praxi, říká Andrea Martinů z brněnské agentury Mia, která dále hovoří o tom, že od rodičů dostávají zpětné vazby, které slouží k případné korekci chování chův. Se stávajícími chůvičkami jsme v neustálém pravidelném kontaktu. Právě z tohoto důvodu se specializujeme pouze na Brno a bližší okolí.

Umožňuje nám to všechny aktivní chůvičky vídat pravidelně, znát jejich zázemí, studijní úspěchy či neúspěchy apod. Závěrem pak dodává, že kromě interního školení jsou chůvy z její agentury proškoleny od Českého červeného kříže také pro případ poskytování první pomoci.

Neznamená to ale automaticky, že agentura vždy dokáže dodat lepší chůvu, než kterou si najdete v samostatném inzerátu a levněji. Ideální je samozřejmě, pozeptat se na tipy ve svém okolí.

Stále více jsou také nabízeny aktivity spojené automaticky s možností hlídání dítěte. Můžete si tak jít zacvičit do fitness centra, kde se o vaší ratolest v ceně cvičení postarají.

Pracujícím rodičům zase mohou pomoci firemní školky, které ale zatím v Česku nemají vybudovanou tradici.

Foto: sxc.hu

Rodiče přivedou nemocné dítě a hádají se, že je to pouze zimní rýma, říká ředitelka mateřské školy

Kde se nacházíte: iROZHLAS.

cz / Zprávy z domova | Související témata: koronavirus v Česku koronavirus COVID-19 mateřské školy děti rodiče Pedagogická komora

Jaké jsou vaše zkušenosti? Je patrné, že se s případů nákazy dětí i pedagogů v mateřských školách setkáváte častěji?Dá se říct, že ano. V současné době řešíme v naší školce nákazu a v karanténě máme celou kuchyň.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.

Poslechněte si celý rozhovor se zástupkyní koordinátora pro mateřské školy v Pedagogické komoře Natálií Toflovou

Máte za Pedagogickou komoru nějakou statistiku, jak se vyvíjí nákaza v mateřských školkách?Statistiku máme a je uveřejněna na stránkách Pedagogické komory. Je tam i graficky znázorněno, jak to v různých obdobích kolísá.

Jak to aktuálně vypadá s nákazou ve školkách? Přibývá nakažených dětí a učitelů?Nedokážu to říct za celou republiku. U nás v mateřské škole tomu tak je.

Je podle vás bezpečnost provozu mateřských škol dostatečně zajištěna, nebo by šlo udělat víc?Bezpečnost není zajištěna. Děti jsou bez roušek, stejně jako učitelky. A děti jsou často bezpříznakové.

Každá učitelka jde do třídy s rizikem, že se může nakazit a málokdy se zjistí, od koho se nakazila. I kdyby roušku měla, vzhledem k tomu, že s dětmi mluvíme a oblékáme je, nepomůže ani rouška.

Budete mít zájem:  Manuální terapie – co je to a na co je dobrá?

Jsme s nimi ve velmi těsném kontaktu.

Institut pro sociální a ekonomické analýzy provedl průzkum mezi více než 2500 řediteli mateřských škol a upozorňuje na nezodpovědné chování rodičů, kteří do školky přivedou dítě, které by mělo být v karanténě, nebo vykazuje příznaky nemoci. Stává se to často?Bohužel, stává se to.

Rodiče nám zatajují, že jsou v karanténě a přesto přivedou dítě do školky. Dostáváme se s nimi do sporu, když dítě přivedou nemocné nebo s příznaky infekčního onemocnění. Na základě manuálu ministerstva školství nesmíme takové děti přijímat. Rodiče se pak hádají, že je to pouze zimní rýma a nic vážného.

Jsou z toho na obou stranách pouze nepříjemnosti.

Koronavirus se na podzim objevil v polovině českých školek. Rodiče do kolektivu vodili i děti s příznaky

Číst článek

‚Uzavření uvítáme‘

Pokud se dozvíte, že rodiče dítěte jsou v karanténě, máte možnosti, jak situaci řešit?Většinou se to dovíme zpětně.

Když byste se to dozvěděli od dítěte, které je ve školce, co potom rodičům hrozí?Volala bych hned rodičům a dotazovala se a trvala bych, aby si dítě odvedli.

Nemělo by se takové jednání hlásit i hygienické stanici?Ano, jsme i v úzkém kontaktu s hygienou a tyto věci s nimi úzce konzultujeme.

Mluví se o tom, že by se vzhledem k růstu nakažených mohly na určitou dobu uzavřít školky. Jak se na takovou možnost díváte?Dívám se na to pozitivně. Uvítala bych to. Od října dokola procházíme karanténami, učitelky jsou vyčerpané, jak za sebe musí opakovaně zastupovat. Je toho hodně. Do toho musíme řešit spory s rodiči.

Základní informace o koronaviru →

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, Petr Kellner, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Olympijské hry 2020 Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Co znamená mateřská škola pro vaše dítě?

Vstup vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Nelze na ni pohlížet jako na předstupeň nebo přestupní stanici před školní docházkou.

Pro vaše dítě začíná úsek života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova:
– Jako matka a otec nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici
– Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí
– Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí
– Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např. že hračka nepatří jen jednomu, nýbrž všem

– Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu rytmu

Stát se dítětem z mateřské školy
Zatímco jedno dítě přistupuje k nové situaci s radostí a spontánně, jiné vyčkává, nebo se dokonce bojí.

Jedno dítě se učí zvládat nové požadavky rychleji, jinému to jde pomaleji a trvá mu déle, než se stane „opravdovým dítětem z mateřské školy“. Adaptace na nové prostředí může trvat i několik měsíců.

Tím je míněno, že se pak už pohybuje ve skupině samostatně a sebevědomě, uzavírá přátelství a chce pro sebe využít šance, které mu docházka do mateřské školy poskytuje.

S jakými reakcemi můžete počítat během adaptace?
Nejprve se bude vaše dítě snažit v mateřské škole zorientovat. Ve skupině se bude chovat spíše jako pozorovatel a bude vyčkávat. Jeho hra není ještě intenzivní a vytrvalá, třídu prozkoumává nejprve pozvolna. Doma může být unavené a nevyrovnané a bude vyprávět málo nebo nic.

Asi od druhého týdne se bude snažit najít si své místo ve skupině. Může se stát, že při tom dojde ke konfliktům s jinými dětmi. Může se také projevovat nedostatek odpoledního odpočinku a častěji se stane, že dítě jde ráno do mateřské školy s nechutí nebo tam také vůbec jít nechce. Tyto reakce nejsou ničím zvláštním, jsou normální. Každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas.

Jak můžete své dítě podpořit?
Když se vaše dítě stýkalo s jinými dětmi a naučilo se vydržet nějakou dobu bez rodičů, je to dobrá příprava na mateřskou školu.

Využijte příležitostí, které vám a vašemu dítěti mateřská škola nabízí: den otevřených dveří, rodičovské schůzky, akademie, besídky a jiné prezentace činnosti mateřské školy. Pokud jako rodič získáte jistotu, že o vaše dítě bude v mateřské škole dobře postaráno, můžete tento pocit přenést i na své dítě.

Máte-li ještě nějaké dotazy, obraťte se na učitelky.
Právě v prvních týdnech, při všem tom novém, je důležitým předpokladem pro dobrou adaptaci vašeho dítěte přehlednost situace a předvídatelnost toho, co na ně čeká. Patří k tomu např. návyk na dochvilnost při přivádění do mateřské školy a při vyzvedávání.

Namáhavé odpolední činnosti mohou v této době vaše dítě přetížit. Mějte také na paměti, že děti jsou v této době silněji ohroženy úrazem. Pozornost je proto nutná na ulici i na hřišti.

Připravenost dítěte na to, aby se vyrovnalo s mateřskou školou, je ovlivněna také tím, zda v rodině současně nedochází k nějakým jiným větším životním změnám, jako je např.

narození sourozence, stěhování, ale také rozvod rodičů nebo ztráta zaměstnání otce či matky. V každém případě platí: pohovořte si s učitelkou.

Budete mít zájem:  Restartované maso: rozmrazené blátíčko má být označeno

Každá informace, kterou jí poskytnete o svém dítěti a své rodině, je pro ni vítaná a pomůže jí zvolit správný přístup k vašemu dítěti.

Z rodičů se stávají rodiče dítěte z mateřské školy
Dítě sice stojí ve středu dění, ale i pro vás je vstup vašeho dítěte do mateřské školy něčím zvláštním. Také na vás dolehnou změny a nové požadavky.

Musíte se připravit na to, že po určitou část dne jste bez svého dítěte a že bezprostředně nevíte, co dělá, co si myslí nebo co cítí.

Jak se mu bez vaší přítomnosti povede? Jak vy sami tento čas využijete? Ve skutečnosti potřebují i rodiče určitý čas na přivyknutí, aby mohli pojmout mnoho nových informací a zpracovat je. Učí se důvěřovat novým spoluvychovatelkám.

Učí se také důvěřovat svému dítěti, které se stává samostatnějším. Platí, že postupem času se vyvine pocit spoluodpovědnosti za fungování skupiny a celé mateřské školy.

Od vás se očekává, že:
– Budete rozvíjet důvěru k mateřské škole
– Jste schopni akceptovat, že vaše dítě je jen jedním mezi ostatními ve skupině
– Nebudete prosazovat podporu jen pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní
– Naučíte se prostřednictvím spolupráce rodičů podporovat všechny děti, nebo že jako člen rady školy budete podporovat zájmy všech dětí a rodičů

Každý nový začátek znamená také rozloučení s tím, co je důvěrně známé. S tím jsou u dětí i rodičů spojeny silné city. Ty lze zřetelně pozorovat při ranním loučení. Pokud jste nejistí, hledejte radu a podporu u učitelky.

Žádný strach z loučení a žádný strach z toho, že to hned od prvního dne nebude bez problémů! Vaše dítě poroste, bude jistější a sebevědomější, bude dítětem z mateřské školy, které svůj každodenní pobyt dobře zvládne a vytěží z něho co nejvíce.

Prosíme, aby všechny děti měly všechny své věci řádně označené nebo podepsané.

Aktuality

V sekci KoKuBeBr máte pro děti k dispozici další škoičku (Dopravní kolotoč č. 4)

zobrazit více

K elektronickému zápisu dětí pro následující šk. rok  máme pro Vás k dispozici Kapesní manuál (průvodce zápisem) v tištěné podobě. 

Můžete si jej vyzvednout na ředitelství MŠ ul. Břetislavova 6 denně od 9:00 hod. – 12:00 hod. v kanceláři.

Ke stažení je k dispozici i na webových stránkách (sekce Zápis)

zobrazit více

zobrazit více

 • Vážení rodiče,
 • zápis nových dětí na následující školní rok proběhne letos poprvé elektronicky.
 • Podrobnější informace najdete v sekci Zápis, příp. na oficiálním webu  Města Břeclavi

zobrazit více

 1. Pro děti, které v následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku (předškoláci), je připravená vzdělávací nabídka.
 2. Předškolní vzdělávání je pro tyto děti povinné.
 3. Vzdělávací nabídku najdete ji v sekci KoKuBeBr.

Jsme připraveni Vám ji předat i v tištěné podobě. Stačí, když napíšte Vaší paní učitelce (kontakty jsou uvedeny na webových stránkách), nebo na email školy.

Od předškoláků však  potřebujeme zpětnou vazbu. Prosíme tedy o dodání pracovních listů, omalovánek.

Můžete dodat i výsleky vlastního  tvoření, zkrátka vše, čím si děti krátí čas. Stačí fotka, obrázek….

Přejeme Vám klidné dny

zobrazit více

Zápis dětí do I třídy základní školy proběhne v době od 1. 4. 2021 – 12. 4. 2021.

Systém přihlašování bude pouze elektronicky, příp. vložíte přihlášku k zápisu do schránky školy.

Sledujte webové stánky Základní školy Slovácká 40  Břeclav. Od 8. 3. 2021 by měly být přihlášky k dispozici.

Současně zde naleznete přesný návod, jak při zápisu postupovat…,  co dělat v případě, kdy žádáte o odklad školní docházky dítěte apod.

(zdroj – informace ZŠ Slovácká 40   Břeclav)

Informace k zápisu do ostatních základních škol Vám sdělíme v okamžiku jejich obdržení.

zobrazit více

I přes nepříznivou situaci poskytujeme individuální konzultace k výsledkům vzdělávání Vašich dětí.

Konzultace probíhají přímo s Vaší paní učitelkou ve vymezených prostorách. Prosíme pouze o používání ochranných roušek.

 • Vaše paní učitelky Vám jsou k dispozici v tyto dny:
 •  MŠ Břetislavova 6
 • MŠ Slovácká 39 

zobrazit více

V současné době je u zadní brány k dispozici stojan na odkládání kol, koloběžek a odrážedel pro děti.

Z bezpečnostních důvodů již nelze tyto předměty dál umisťovat v areálu školy.

zobrazit více

 1. Prosíme, neparkujte již ve dvoře Sklenářství ŠTORK.
 2. V současné době byly zahájeny rozsáhlé stavební úpravy na tomto pozemku.
 3. Pohybuje se zde těžká technika a hrozí vysoké riziko úrazu .
 4. Pro parkování využijte prostor na ulici Čechova, mateřská škola zahájí jednání s příslušným úřadem o zajištění volných parkovacích míst. 
 5. Aktualizace
 6. V současné době spolupracujeme s Městskou policií Břeclav, která bude dohlížet, aby naše parkoviště bylo pro Vás volné.
 7. Pokud máte zájem, vystavíme Vám potvrzení pro Vaše parkující auto.
 8. Pokud potvrzení v době parkování viditelně umístíte za přední sklo, bude jej policie akceptovat.

Potřebný formulář najdete v šatně, u vstupu . Vyplňte, odevzdejte p. učitelce a obratem potvrzené vrátíme.

zobrazit více

Školné pro šk. rok 2020 – 2021

činí 600.- Kč měsíčně

Pokud budou Vaše děti od září 2020 předškoláci příp. děti s odkladem školní docházky,také  UKONČETE  Vaše trvalé příkazy na platbu školného . Vzdělávání těchto dětí poskytuje mateřská škola bezplatně tzn., že školné NEPLATÍ.

Současně prosíme rodiče dětí, které odchází do ZŠ o zaslání aktuálního čísla Vašeho účtu na e- mailovou adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Na účet Vám budou zaslány příp. přeplatky.

zobrazit více

Dovolujeme si upozornit rodiče dětí, které jsou do tohoto projektu zařazeny, o včasné a důsledné odhlašování dětí z důvodu krátkodobé nepřítomnosti (např. nemoc).

Mateřská škola má povinnost evidovat množství vydaných ale neodhlášených obědů nadřízenému orgánu. Při dlouhodobém neodhlašování ze stravování může být dítě z programu vyloučeno.

zobrazit více

Vážení rodiče,

v sekci „O ŠKOLCE“ najdete aktuální znění školního řádu na školní rok 2019/2020 včetně podmínek povinného předškolního vzdělávání.

zobrazit více

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *