Může Lékař Vyřadit Pacienta Z Evidence?

Lékař ale pacienta nesmí vyřadit z evidence bez jeho vědomí, jinak se vystavuje riziku pokuty. Pokud vás lékař vyřadil z evidence, trvejte na písemném potvrzení včetně zdůvodnění. Stěžovat si můžete u své zdravotní pojišťovny, případně na příslušném správním orgánu (obvykle krajský úřad).

Jak zrušit registraci u lékaře?

Lékař může zrušit pacientovi registraci jen ze zákonem stanovených důvodů. Jedním z nich je také situace, kdy pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. Ukončením péče však nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Jak dlouho se uchovává zdravotní dokumentace?

98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. Příloha č. 3 této vyhlášky uvádí, že zdravotnickou dokumentaci nebo její části je nutno v případě praktických lékařů (rovněž také PLDD a registrujících gynekologů ) uchovávat 10let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10let od úmrtí pacienta.

Jak zmenit praktika?

Registrujícího praktického lékaře můžete změnit po třech měsících od předchozí registrace. Pojištěnec má obecně (bez časové limitace) právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení.

Jak probiha zmena obvodniho lékaře?

Pokud nejste s péčí svého registrujícího lékaře spokojeni, můžete jej změnit jednou za tři měsíce. Samotná změna lékaře není složitá. Navštívíte nového vámi vybraného lékaře a zeptáte se na možnou registraci. Existují však zákonné výjimky, kdy vás lékař může odmítnout přijmout do péče.

Jak dlouho se archivují lékařské zprávy?

7. 2018 doplněno ustanovení o době uchovávání zdravotnické dokumentace převzaté krajským úřadem (např. při zániku daného poskytovatele zdravotních služeb) – skartuje se 10 let od jejího převzetí v případě všeobecných praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost a 5 let od převzetí v ostatních případech.

Budete mít zájem:  Zdroje vitamínu c – který je nejlepší?

Jak dlouho trva prevod zdravotní karty?

Pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace zajišťuje dané zdravotnické zařízení, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti. Tato lhůta neplatí, jestliže jsou pořizovány za účelem zajištění návaznosti zdravotní péče.

Kdo má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace?

K zdravotnické dokumentaci mají kromě samotného pacienta nebo jeho zákonného zástupce přístup i další osoby v souladu s ust. § 65 zákona o zdravotních službách. Těmi jsou osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, osoby blízké zemřelému pacientovi.

Jak casto mohu zmenit zubaře?

Pojištěnec má podle zákona o veřejném zdravotním pojištění právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb (lékaře, zdravotnického zařízení), který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce.

Jak si vybrat praktického lékaře?

Vybírejte svého lékaře ve chvíli, kdy jste zdraví, ne v době akutního problému. Samozřejmostí by mělo být příjemné prostředí, profesionální a lidský přístup lékaře i sestry a vaše vzájemné sympatie. Před registrací byste měli lékaře osobně navštívit.

Jak dlouho trvá změna praktického lékaře?

Pacient má právo na výběr svého registrujícího praktického, zubního a ženského lékaře, přičemž vybraného lékaře může znovu změnit nejdříve za 3 měsíce. Registrován může být vždy jen u jednoho praktika, resp. stomatologa a gynekologa. Při provedení registrace se vyplní „Registrační list“, který má dva listy (I.

Jak odejit od lékaře?

Pro správnou návaznost péče, ať už je to změna praktického lékaře nebo změna zubaře, je třeba novému lékaři dodat zdravotní dokumentaci pro správnou návaznou péči. Někteří lékaři s tím nemají problém a dají vám tak vaši kartu, kterou předáte novému ošetřujícímu lékaři.

Budete mít zájem:  Léky Na Snížení Tepové Frekvence?

Jak casto mohu menit gynekologa?

Co se týká změny lékaře registrujícího, to znamená lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo gynekologie a porodnictví, zde nejsou striktně stanovena data, jako je to u změny pojišťovny, jedno omezení zde však je – lékaře můžete měnit jen jednou za tři

Jak si vyzadat zdravotní dokumentací?

– Nahlížení do zdravotnické dokumentace a kopie většího rozsahu žádejte písemně ředitele nemocnice nebo prostřednictvím oddělení zdravotních pojišťoven nemocnice. Nahlížení do dokumentace je možné pouze za přítomnosti zdravotnického pracovníka a nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector