Pylové zpravodajství (aktualizováno 26. 7.)

Letošní pylová sezóna je kvůli počasí horší než jindy. „Rostliny začaly kvést téměř všechny najednou. Nevídává se, aby kvetly kaštany a šeříky najednou, takže to byl pro alergiky velký náraz,“ říká lékařka Zuzana Vančíková.

S pylem se neperou jen nemocní lidé, ale také někteří podnikatelé. Potíže dělá například provozovatelům restaurací.

„Musíme stírat parapety každou hodinu, jinak se lidem práší do piva,“ říká provozní baru Eliška Petříčková. Pyl dělá problémy také hvězdářům, kterým zanáší dalekohledy, nebo provozovatelům solárních panelů.

Radost mají naopak majitelé myček aut. Někde hlásí vzrůst počtu zákazníků až o třicet procent.

Alergikům pomohou stránky meteorologického ústavu nebo Pylové služby

Koncentrace pylu se sledují na měřicích stanicích Pylové informační služby, která funguje už 26 let a v současné době provozuje 11 monitorovacích stanic. 

Kvetení rostlin monitoruje i Český hydrometeorologický ústav, a to na deseti stanicích v Česku. Na nich zaznamenává, kdy začíná pučení květních pupenů, prodlužování jehněd, nebo metání v případě trav, kdy se mění v plné kvetení a kdy toto období končí. Součástí je také pylový kalendář.

Na stránkách najdou alergici také některá doporučení: Základním pravidlem je vyhýbat se kvetoucím rostlinám, například nesekat trávu. „Je potřeba opravdu pobyt v přírodě teď omezit. Není to tak, že tableta je vstupenka do rozkvetlé přírody, tak to nefunguje,“ říká alergoložka Blanka Haindlová.

Pomoci může i častější sprchování a mytí vlasů, ve kterých se pyl zachytává. Pozor by si alergici měli dát na potraviny, u kterých je možná zkřížená reakce s reakcí na pyl. Například u břízy jsou to jablka, ořechy nebo mrkev. 

Studie naznačují, že alergie se může rozvinout do astmatu

Pylová kalamita postihuje asi nejhůř astmatiky. Ten, kdo trpí astmatem i alergií zároveň, nesmí zanedbávat léčení. Je potřeba, aby bylo průběžné, tedy i ve chvílích, kdy se zrovna neprojevují žádné potíže. „Pokud má někdo alergii, tak při kontaktu s alergenem samozřejmě nastává určité riziko, že se spustí astmatická reakce,“ říká ředitel České iniciativy pro astma Petr Pohunek.

Astmatem v Česku trpí podle lékařů přes 800 tisíc lidí, nejčastěji děti a dospívající. Ve věkové kategorii do 18 let má astma každý desátý. Rodiče by měly případné podezření na alergie u dětí co nejdřív konzultovat s praktickým lékařem. Studie totiž naznačují, že neléčená alergická rýma může být předzvěstí astmatu.

Gymnázium Jírovcova

 • V době vyhlášení karantény jsme dostali od našeho bývalého studenta  kontakt do Německa na studentku VŠ Helenu Bögl, která studuje obor učitelství jazyků N a Šp pro cizince. Měla zájem o spolupráci s učiteli a žáky v ČR. Naše paní učitelka Miloslava Rosenfelderová využila její nabídky a domluvily se, že spolu budou on-line připravovat maturanty G Jírovcova na maturitu z němčiny. Od konce března až do konce minulého školního roku se 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20:30 hodin, konaly s Helenou on-line  videohodiny německé konverzace. Účastnili se jich naši studenti němčiny, kteří o ně měli zájem. Naše paní učitelka se vždy předem s Helenou domluvila na tématu, o kterém se bude debatovat. Helena si hodiny pečlivě připravovala, k maturantům se přidali i další mladší studenti…. Paní učitelka Rosenfelderová pozvala Helenu k nám do školy. Chceme jí osobně poděkovat za čas, který našim studentům zdarma věnovala. Přijela v pondělí  7.9., prohlédla si školu, navštívila hodinu německého jazyka ve 2:B a hlavně, sešla se se „svými on line studenty“!  Zatím má Helena i paní učitelka Rosenfelderová chuť pokračovat v zavedeném konverzačním modelu, protože zájem ostatních studentů Jírovcovky trvá. Společná on line výuka s rodilou mluvčí Helenou dokazuje, že ne vždy jsou nutné složité projekty, ale důležitá je ochota lidí spolu komunikovat. Více
 • Dnes si někteří učitelé s údivem i nadšením přečetli na webu „Seznam zprávy“ poutavý článek o české vědkyni, která „svým objevem možná posune hranice fyziky.“  „Je to naše Lucka nebo ne?“ dohadovali se na WhatsUpu. Ale nakonec se shodli, že Lucie Augustovičová, podle které  se nyní vědci na Harvardu  pokouší o něco, co zatím nikdo nedokázal – ochladit molekuly velmi blízko k absolutní nule, je opravdu naše absolventka. Tak tedy Lucko, vítej v Síni slávy Jírovcovky! Jsme na tebe hrdí! Ale když jsme pátrali na webu dál, zjistili jsme, že do Síně slávy naší školy můžeme uvést nejen Lucku, ale ještě Zuzku. Dvě ze tří oceněných vědkyň, které zvítězily ve 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program jsou naše absolventky!! Vedle Lucie Augustovičové je to také absolventka Jírovcovky Zuzana Musilová.  Co jsme se o nich ještě dozvěděli v článku webu „21.století“ Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. – studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku. Moc oběma našim absolventkám gratulujeme a těšíme se, že je budeme moci pozvat na Jírovcovku na besedu. Více
  • Na základě doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s covid-19
  • -prosíme rodiče a hosty školy, aby pobyt v budově naší školy omezovali na nezbytně nutnou dobu
  • -žádáme žáky Jírovcovky, aby dodržovali hygienická pravidla a dbali pokynů vyučujících i paní uklízeček a pana školníka (přezouvání, mytí rukou, používání dezinfekce, větrání, atp.)
  • -podrobnější informace o hygienických a bezpečnostních opatřeních dostanou žáci od svých třídních učitelů
  • – na naší škole se budeme řídit pokyny příslučných ministerstev a hygienických stanic

  -aktualizované informace MŠMT k této problematice k 31.8.2020

  Více

 • Takto uvedl  19.8. 2020 Deník N svůj článek o tom, že podle MŠMT:  „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Organizátoři soutěží však kvůli dlouhodobé nejistotě sepsali otevřený dopis. Žádají v něm, aby rozhodnutí nevyhlašovat celostátní soutěže ministerstvo přehodnotilo.

  „Uvědomujeme si, že současná situace je náročná, a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat,“ stojí v dopisu, pod nímž už jsou podepsáni také mnozí naši učitelé.

  Studenti Jírovcovky jsou dlouhodobě velmi úspěšnými řešiteli celé škály předmětových olympiád. Pro talentované studenty nejenom v přírodovědných předmětech je to příležitost zdokonalovat se, seznamovat se šířeji s oborem svého zájmu a nakonec se i setkat a porovnat v soutěži se svými vrstevníky. Jednoroční výpadek v jakémkoli oboru znamená ztrátu kontinuity.

  Věříme, že MŠMT své rozhodnutí změní. Pokud chcete i vy připojit svůj podpis, máte možnost zde:http://www.czechscience.cz/msmt/?fbclid=IwAR1s9XyUykJaXcmEJXkmtgGOhb5UmeuO0Mo2-WDAZCy8DCc3paONsKU3qHw

  Více

 • Vážení rodiče, milí žáci,

  zhruba 70% z žáků vyjádřilo přání, že se chtějí před prázdninami ještě sejít ve škole. Protože se velká část žáků výuky nezúčastní, rozhodli jsme se, že zvolíme pouze doporučovanou cestou třídnických hodin, během kterých už nebude probíhat klasická výuka. Rozběhnutou online výuku nadále zachováme.

  Před vstupem do budovy školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

  Třídnické hodiny proběhnou podle tohoto harmonogramu:

  1.E: 17. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.E: 17. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  3.E: 18. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  4.E: 19. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  5.E: 24. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  6.E: 19. 6.

  2020, 8:30 až 10:05
  1.A: 22. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  1.B: 22. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  2.A: 23. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.B: 23. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  3.A: 24. 6.

  2020, 8:30 až 11:00

  3.B: 18. 6. 2020, 10:15 až 12:05

Všechni žáci, kteří půjdou do školy si vezmou i věci na tělocvik. Třídy budou rozděleny do skupin podle platných hygienických pokynů.

Na den, kdy budou žáci ve škole, si mohou objednat oběd ve školní jídelně.

Těšíme se na vás!

Předávání vysvědčení a ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 pro celé třídy najednou. Harmonogram zveřejníme do konce týdne.

Z technických a provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), volné dny pro žáky na 29. a 30. 6. 2020.

Více

 • Milí maturanti, 

  zde naleznete souhrnné informace k průběhu maturitní zkoušky v roce 2020:

  • Harmonogram obhajob maturitních prací a ústních zkoušek naleznete v přílohách tohoto článku
   • u ústních zkoušek letos nebude společné zahájení ani zakončení, dostavíte se přímo ke zkoušce (raději opět s časovým předstihem 15-20 minut)
   • vysvědčení za 2.pololetí dostanete vždy před obhajobou maturitní práce
   • pokud to bude možné, předávání maturitního vysvědčení zorganizujeme na školní zahradě v týdnu od 22. 6. (aby se mohla sejít celá třída najednou)

  Více

 • 1) Výuka a maturitní zkouška

  Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
  – zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat

  – pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech [email protected], [email protected] nebo [email protected]

  Maturitní zkouška

  AKTUALIZACE 11.5 – maturitní zkoušky proběhnou od 10. 6. 2020 (10. 6. – obhajoby maturitních prací, 11. – 16. 6. ústní zkoušky)
  AKTUALIZACE 15.4.

  – maturity pravděpodobně proběhnou klasickou formou včetně obhajob maturitních prací v červnu (čeká se na vydání manuálu MŠMT)
  rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
  – pokud budou školy otevřeny do 1. 6.

  2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
  – budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
  – didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou

  – pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

  2) Přijímací řízení 

  Podrobné aktualizované informace k přijímacímu řízení

  AKTUALIZACE 11.5 – přijímací zkoušky proběhnou 8. 6. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium a 9. 6. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium
  – pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. – 15. 5. 2020)

  AKTUALIZACE 15.4.

  – pokud to situace dovolí, přijímací zkouška proběhne v červnu
  – přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
  – pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
  – přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
  – žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
  – v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí – školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče „pod čarou“ podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost „se odvolat“, pouze bude méně administrativních kroků
  – bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní

  – podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

  3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
  – aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
  – pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246

  Více

 • Již jsme psali , jak naši současní i bývalí studenti pomáhají v době pandemie. Další obdivuhodnou pomoc poskytuje své tetě lékařce, aby mohla ordinovat, Radim Guichen ze sekundy. Vlastnoručně šije na šicím stroji roušky. Tak to zaslouží opravdu obdiv!

  Děkujeme! 

  Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

  Více

 • Dobrý den, odpovídám Vám na Váš poslední příspěvek ve skupině Gymji. Věnuji se charitě delší dobu a těším se na fotky/příspěvky ostatních jak šijí a pomáhají.

  Poslala bych Vám fotku jak pomáhám ale teď jenom volám seniorům co si potřebují popovídat- tak nevím jak bych to udělala. Teď je nejdůležitější řídit se heslem ,,pomáhat je normální“. Snad se vrátíme brzy do školy.

  S pozdravem, Studentka Jírovcovky, která si nepřeje být jmenována

  Klárka Pešlová šije s maminkou roušky a už jich vyexpedovaly na různá potřebná místa šedesát (19.3.)

  Náš absolvent Fanda Nuc napsal: moje mamka Ivana už od pondělí prakticky nespí, bráchové Václav a Kryštof a naši kamarádi David Mulica, Tereza Kučerová, Sirja Biswakarma,  Valerya Grechko a Barbora Dobřemyslová  ale i další už zvládli vydat přes 700 roušek, přičemž mají na zítra (21.3.)  připraveno 200 polotovarů čekajících na poslední krok výroby.

  Další obdivuhodnou pomoc poskytuje své tetě lékařce, aby mohla ordinovat, Radim Guichen ze sekundy. Vlastnoručně šije na šicím stroji roušky. Tak to zaslouží opravdu obdiv!

  Děkujeme! 

  Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

  Více

 • Děkujeme všem našim současným i bývalým studentům, kteří se v mimořádné „koronavirové době“ zapojili do dobrovolnické činnosti a pomáhají šít roušky, pomáhají seniorům, rodičům s hlídáním dětí, s doučováním… Moc si všech dobrovolníků vážíme. Ozvěte se nám, ať víme, co kdo konkrétně děláte. Pošlete fotky. Rádi vše zveřejníme.

 • Zprávy ze dne 26. srpna 2009 | iROZHLAS – rychlé a spolehlivé zprávy

  Dnes začne další ročník festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks. Tradičně se koná nejen v hospitalu Kuks a na jeho nádvoří, ale i na druhém břehu Labe v Comoedien-Hausu, a také ve sklepeních a na dalších místech. Miroslav Ponomarev zjišťoval další podrobnosti nejdříve na zkoušce tamního divadelního souboru.

  Zítra si připomeneme 50 let od úmrtí Bohuslava Martinů. Program dne Martinů na ČRo 3 – Vltava představila v ranní Mozaice Wanda Dobrovská.

  Pražské Národní divadlo včera seznámilo novinářskou veřejnost se svým dramaturgickým plánem pro nadcházející sezonu. Pozornost byla ale soustředěna také k obnovené Hynaisově oponě, nové scéně a některým ekonomickým otázkám. Právě tyto momenty zachytil ve svém příspěvku Jaroslav Doleček.

  Věřitelský výbor zkrachovalého Crystalexu vybral nového majitele. Vlastníkem hlavního závodu v Novém Boru, provozů v Hostomicích na Teplicku a sklárny Karolínka na Vsetínsku se po potvrzení soudem stane firma CBC Invest ze Světlé nad Sázavou.

  Prezident Českých aerolinií Radomír Lašák nabídl rezignaci představenstva společnosti. Podmiňuje to ale tím, že odbory přistoupí na snížení mezd pilotů o 30 procent, ostatních zaměstnanců o 15 procent a na zmrazení zaměstnaneckých benefitů. Aerolinky tím ušetří zhruba miliardu korun ročně.

  V Německu se měsíc před volbami do Spolkového sněmu dostává do popředí kampaně otázka jaderné energetiky. Obchodníci na burze se domnívají, že volby vyhraje pravice a že dojde k prodloužení životnosti německých reaktorů. Poslední průzkumy přisuzují případné pravicové koalici zisk poloviny hlasů.

  Ministerstva vnitra a zdravotnictví se neshodují v tom, kolik politiků dostane volně neprodejnou vakcínu proti takzvané prasečí chřipce. Napsal to deník Mladá Fronta Dnes. Zatímco podle resortu vnitra by měli být očkováni všichni vrcholní politici včetně celého parlamentu a vlády, ministerstvo zdravotnictví o tak velkém rozsahu neuvažuje.

  Úpravy pietního místa v Letech u Písku, kde byl za druhé světové války sběrný tábor pro Romy, ve středu podpořila vláda. Na stole měla aktualizovaný plán úprav. Vzniku pietního místa by mělo ještě v letošním roce předcházet vykoupení pozemků od okolních obcí státem.

  Nezařazený poslanec Miloš Melčák zpochybnil říjnové volby. Ústavnímu soudu doručil stížnost proti zákonu o zkrácení volebního období sněmovny a proti rozhodnutí prezidenta o vyhlášení předčasných voleb.

  Vláda premiéra Jana Fischera akceptovala návrhy ministra pro lidská práva Michaela Kocába, která mají zmírnit takzvaný náhubkový zákon. Tato norma zakazuje od dubna letošního roku zveřejnit identitu obětí a podezřelých z trestných činů a citovat z policejních odposlechů.

  Vláda schválila plán ministerstva financí vydat státní dluhopisy až za sedm miliard korun na úhradu škod způsobených povodněmi. Po jednání vlády o tom informoval ministr financí Eduard Janota.

  K říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny by mělo jít 22 politických stran a hnutí. Právě tolik jich do středečních 16 hodin přihlásilo své kandidátní listiny na krajských úřadech. Ve všech 14 krajích postavilo kandidáty 15 seskupení.

  Noční útok na velvyslanectví Slovenské republiky v Budapešti odsoudili maďarští politici i veřejnost. Agentura MTI s odvoláním na policejní zdroje mezitím oznámila, že zápalné láhve zřejmě hodil na budovu jediný pachatel. Vyplývá to ze záběrů průmyslové kamery.

  České aerolinie budou mít na konci roku ztrátu dvě a čtvrt miliardy korun. Odhad zveřejnil prezident společnosti Radomír Lašák. Za poklesem prý stojí hlavně výrazný úbytek cestujících. Zároveň prezentoval akční plán na záchranu firmy. Odstoupit ze své funkce ale v žádném případě nehodlá.

  Italský koncern Fiat začal údajně znovu „pošilhávat“ po německé automobilce Opel. O ní se už jednou neúspěšně ucházel. Podle italského listu La Repubblica by turínský koncern vstoupil do hry, kdyby si americký General Motors ze současné dvojice nabídek nevybral.

  Energetický regulační úřad prověřuje informaci, že někdo v Německu vykoupil od ledna až do října příštího roku celou volnou kapacitu plynovodu. Pokud by to byla pravda, nedostal by se tudy do Česka žádný plyn nebo by dotyčný mohl chtít za uvolnění zaplatit. Informaci přinesla Mladá fronta Dnes.

  Ani bývalý zaměstnavatel Ivana Haška, Al Ahlí ze Spojených arabských emirátů, nepřesvědčil Pavla Nedvěda k další sezóně na pozici levého záložníka. Šestatřicetiletý Nedvěd dal definitivně přednost rodině a ukončil svou kariéru.

  Středoškoláci se opět ozývají. Nelíbí se jim, že by se stání maturity měly odložit pouze o jeden rok. To totiž navrhuje poslanec za ODS Walter Bartoš. Tímto krokem chtěl najít ve sněmovně konsenzus.

  Libyjský vůdce Muammar Kaddáfí se chystá na zářijové Valné shromáždění OSN v New Yorku. I za Atlantikem chce zůstat věrný svému zvyku a nocovat ve stanu a ne luxusním hotelu.

  Izrael zmrazí výstavbu židovských osad výměnou za to, že Spojené státy prosadí tvrdší sankce proti Íránu. Taková je podstata plánu, který chystá americká administrativa Baracka Obamy, aby prolomila patovou situaci na Blízkém východě. S odvoláním na diplomatické zdroje o tom informuje britský deník Guardian.

  Obvodní soud pro Prahu 1 dal za pravdu taxikářům ze Staroměstského náměstí. Těm nedávno magistrát zabral jejich parkovací plochy s odůvodněním, že jejich ceny jsou předražené. Podle soudu k tomu ale neměl právo a měl by současná parkovací místa pro invalidy vrátit zpět taxikářům.

  Britský premier Gordon Brown se po návratu z dovolené konečně vyjádřil k propuštění atentátníka Abdelbaseta Ali al Migrahího odsouzeného za atentát na americké letadlo nad skotským Lockerbie v roce 1988, při kterém zemřelo 270 lidí.

  Politické strany, hnutí a koalice, které se chtějí ucházet o hlasy voličů v předčasných podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, dnes mají poslední šanci podat své kandidátní listiny. Krajské úřady přijímají jejich žádosti do šestnácté hodiny. Zatím se do boje o křesla ve sněmovně přihlásilo 22 uskupení.

  Napětí ve slovensko-maďarských vztazích poznamenal další incident. Neznámí pachatelé hodili na slovenskou ambasádu v Budapešti dvě lahve s hořlavinou. Improvizované nálože ale nevybuchly a nezpůsobily škody ani nikoho nezranily. Policie incident vyšetřuje jako ničení cizího majetku.

  Ruská armáda hodlá prověřit možnost, jestli unesená loď Arctic Sea nevezla na palubě nějaký tajný náklad. Oznámil to náčelník generálního štábu Nikolaj Makarov. Plavidlo, které bylo minulý měsíc údajně uneseno, před týdnem znovu objevily ruské vojenské lodě u západního pobřeží Afriky.

  O slavnou Slovanskou epopej Česká republika nepřijde. Radiožurnálu to potvrdil jak vnuk Alfonse Muchy John, prezident stejnojmenné nadace, tak radní pro kulturu hlavního města Praha Milan Richter.

  Při pumovém atentátu v jihoafghánském Kandaháru zemřelo 41 lidí a 66 je zraněných. Podle agentury AFP jde o nejvražednější výbuch od 7. července 2008, který tehdy zabil 60 osob. Na jihu země připravila o život podomácku vyrobená výbušnina také čtyři americké vojáky.

  Vláda si nepřipouští možnost, že by se jí nepodařilo dohodnout se s některou z šesti vytipovaných obcí na vybudování trvalého úložiště jaderných odpadů, uvedl v rozhovoru pro Rádio Česko náměstek ministra průmyslu pro energetiku Tomáš Hüner. Byl by rád, kdyby toto úložiště začalo sloužit v roce 2050.

  Ve Spojených státech zemřel Edward Kennedy, dlouholetý americký senátor za Demokratickou stranu a člen slavné politické rodiny. Ve věku sedmasedmdesáti let podlehl rakovině mozku, kterou mu lékaři diagnostikovali loni v květnu.

  Pravidla pro zveřejňování údajů o podezřelých ze spáchání trestných činů i obětech těchto činů by se mohla změnit. Ministři budou mít na stole novelu z pera ministra pro lidská práva Michaela Kocába, který navrhuje zavedení výjimky v případě, kdy by zveřejnění identity bylo veřejným zájmem.

  Dominantní alergeny: ambrózie, pelyněk, plísně, merlíkovité, kopřiva

  noc 17 až 13 °C | den 24 až 28 °C

  Nové měřítko kvality českých restaurací a zároveň originální projekt na podporu tradiční české kuchyně zavádí Asociace hotelů a restaurací. Spolu s Asociací cukrářů a kuchařů a agenturou CzechTourism začala vydávat certifikát nazvaný Czech Specials. Tento certifikát potvrzuje, že podnik vaří typicky českou kuchyni a také speciality kraje, ve kterém se nachází.

  Odebrání řidičského průkazu do konce života. Takový trest opravdu navrhují někteří polští poslanci za řízení pod vlivem alkoholu. Děsí je totiž statistika dopravních nehod v Polsku, způsobených pod vlivem alkoholu.

  Stát by mohl pozemky pro stavbu památníku romského holocaustu v Letech u Písku od okolních obcí vykoupit ještě letos. Aktualizovaný projekt prací na úpravě pietního místa, kde za druhé světové války stál sběrný tábor pro Romy, posoudí vláda.

  Stav americké ekonomiky se lepší. Její úplné ozdravení bude ale ještě dlouhé a bolestivé. Tak se dá stručně shrnout včerejší kolekce nejnovějších statistických dat a odhadů dalšího vývoje hospodářství Spojených států.

  Americký koncern General Motors znovu odložil rozhodnutí ohledně prodeje německé automobilky Opel. Nejnovější jednání se spolkovou vládou v Berlíně k ničemu nevedlo. Americká strana alespoň vyvrátila spekulace o tom, že by chtěla Opel nazpátek.

  Bývalý prezident Republiky srbské Radovan Karadžič požaduje, aby Francie předala Mezinárodnímu soudnímu tribunálu dokumenty dokazující jeho nevinu. Vyzval proto tribunál, aby to Paříži nařídil. Karadžiče v Haagu viní z válečných zločinů, genocidy a aktů proti lidskosti.

  Možná už ve středu se konečně rozhodne o tom, kdo získá zkrachovalé novoborské sklárny Crystalex. Věřitelský výbor spolu s insolvenčním správcem budou znovu vybírat nového majitele jednotlivých částí firmy, která ještě vloni patřila k největším českým výrobcům užitkového skla.

  Organizace Amnesty International, která si klade za cíl dodržování lidských práv, se obrátila na Kanadu, aby zrušila turistická víza pro české a také mexické občany. Podle ředitelky české pobočky AI Dáši van der Horst je to politické rozhodnutí kanadského ministra pro občanství a imigraci, ačkoli posuzování uprchlíků by mělo v Kanadě připadnout Úřadu pro imigraci a uprchlíky.

  Blízkému východu dominuje nový diplomatický spor. Souvisí s teroristickými útoky, během kterých v Bagdádu před týdnem přišla o život zhruba stovka lidí a víc než šest set dalších se zranilo. Terčem byly hlavně budovy ministerstev zahraničí a financí. Údajný strůjce masakrů prohlásil, že pokyn k útokům dostal ze Sýrie.

  Vláda má rozhodnout o financích na opravu silnic a železnic po bleskových povodních. Letošní červnové záplavy tam způsobily škody skoro za dvě miliardy korun.

  Americký raketoplán Discovery neodstartuje ani ve středu na oběžnou dráhu kolem Země. Tentokrát na rozdíl od předchozího odvolaného startu, kdy ho nepovolilo špatné počasí, je na vině technika. Další termín startu je podle americké vesmírné agentury NASA v pátek, možná ale až v říjnu.

  Rozpočtový schodek Spojených států amerických dosáhne letos rekordní výše. Informují o tom Bílý dům i Kongres. Podle předběžných údajů se nejbohatší země na světě zadluží víc než 1 a půl bilionem dolarů. Tak velký deficit USA zatím nikdy v historii nezaznamenaly.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *