Patní ostruhy – jak na ně? příznaky, příčiny a jejich léčba

Trápí Vás bodavé bolesti paty po delší zátěži, v noci, na dotek, při došlapu nebo při chůzi po městě, ale i v přírodě?Vystřeluje bolest do chodidla nebo naopak po Achillově šlaše do lýtka?Máte patu lehce oteklou či načervenalou?Diagnostikoval Vám lékař Váš problém jako „plantární fasciitis“, „calcar calcanei“ nebo „patní ostruhu“?

Pak je tento článek určen právě Vám.

Patní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčba

Při přetížení vazivového aparátu nohy v oblasti úponů na patní kost nedochází k dostatečnému okysličení tkáně, je omezen přítok živin a odvod odpadních látek z postižené oblasti. Dochází k tzv.

ischemickému zánětu – zánětu z nedostatečné výživy namáhaných měkkých tkání. Tento zánět (tzv.

plantární fasciitida, respektive zánět chodidlové povázky), lidově popisovaný jako „patní ostruha“, se projevuje jako bolest paty a jejího blízkého okolí.

Příčiny vzniku bolesti při patní ostruze

Mezi faktory vyvolávající „patní ostruhu“ patří:

 • opakovaná a dlouhodobá zátěž nohy (běh, chůze po tvrdém terénu, dlouhodobý stoj…),
 • nevhodná obuv (úzká špička, tvrdá stélka, nepružnost podešve, nevhodný tvar stélky…),
 • deformity nohy (plochá noha v podélné ose, propad příčné klenby, tvarové deformity kostí…),
 • úrazy chodidla, paty a Achillovy šlachy,
 • revmatická onemocnění.

Vznik „patní ostruhy“

Pokud faktory vyvolávající zánět plantární fascie (vazivového obalu svalů) působí trvale, organismus se s dlouhodobým tahem úponu, případně jeho poraněním při zánětu snaží vypořádat. V postiženém místě dochází k velmi pomalému růstu kalcifikace (tvorby kostěného výběžku) – vzniká tzv. patní ostruha.

Pro ilustraci: na rentgenovém snímku si všimněte ostrých výstupků na patě. U tohoto klienta je patrná patní ostruha nejen na spodní části paty (plantární), ale dokonce i na zadním úponu Achillovy šlachy (dorzální). Tento klient se desítky let intenzivně věnuje profesi tesaře.

Diagnostika

V okamžiku, kdy začnete pociťovat bolestivé příznaky, je patní ostruha většinou již patrná při RTG (rentgenovém) vyšetření, které zobrazí kostní výrůstek v ose dlouhodobě přetěžované šlachy.

Není však úplně nezbytné nechat se ozařovat rentgenovými paprsky.

Patní ostruhu, ale dokonce i zánět ještě bez průkazu patní ostruhy, lze dobře zobrazit na diagnostickém ultrazvuku, který patří mezi neinvazivní (organismus nezatěžující) metody.

Konzervativní léčba

Obecně se využívají léky (masti, tablety, injekční obstřiky) na tlumení bolesti či zánětu.

Tyto léky obvykle obsahují kortikoidy (hormonální léky), které sice většinou působí okamžitě a na jistou dobu uleví od příznaků, ale není možné je aplikovat často, neboť mají výrazné vedlejší účinky: zvětšují riziko zánětu v místě aplikace, omezují výživu měkkých tkání a tím zhoršují prokrvení a zpomalují hojení měkkých tkání. Dále způsobují vysušování tkáně, urychlují vznik artrózy a způsobují větší křehkost vazů a šlach.

Stále se ještě používá rentgenové ozařování, které ovšem kvůli nebezpečnému gama záření patří mezi invazivní (organismus zatěžující) metody.

Z dalších běžných rehabilitačních procedur je hojně předepisován laser, terapeutický ultrazvuk a magnetoterapie. Jedná se o fyzikální terapie, které jsou běžně dostupné v rámci státních rehabilitačních zařízení, nicméně jejich efektivita je diskutabilní.

Tím spíše, že jsou obvykle v rámci léčby předepisovány izolovaně bez intervencí, ovlivňujících důvod vzniku.

Operace

Podstatou operačního zákroku je odstranění patní ostruhy spolu s částečným odříznutím vazivových struktur v okolí patní kosti.

Operatér skrz malé řezy zavede z jedné strany artroskop (endoskopický nástroj na vyšetření kloubů) a z druhé nástroje pro obroušení ostruhy na patní kosti a přetnutí vazivových úponů. Tento moderní operační výkon je méně invazivní oproti původní metodě s velkým řezem a odseknutím ostruhy.

Po operaci je nutné po dobu až 6 týdnů chodit s berlemi a návrat k plnému zatížení včetně sportu je možný nejdříve po 3 měsících.

Léčba růstovými faktory z krevní plasmy

V porovnání s operačním řešením se jedná o méně invazivní výkon. Klientovi je odebrána plasma a růstové faktory jsou prostřednictvím injekce aplikovány do místa bolesti. Podobně jako u léčby rázovou vlnou není předmětem zákroku odstranění již vzniklého kalcifikátu, ale především eliminace bolestivého chemického zánětu.Jedná se o účinné, nicméně opět invazivní řešení.

Doporučený postup léčby

Mezi první, jednoduchá opatření patří snížení zátěže na patu a vazivový obal svalů.

Doporučujeme tedy pořídit si gelové či pěnové stélky do bot, které tlumí nárazy paty na podložku při chůzi.

Volte jinou, ortopedicky vhodnou obuv s měkkou, dobře ohebnou stélkou a dostatečným prostorem pro chodidlo. Velmi doporučujeme i snížení tělesné hmotnosti a s tím svázanou úpravu životního stylu a životosprávy.

Naprosto nezbytné je uvolnění lýtkového svalusvalů v chodidle, které jsou důvodem vzniku patní ostruhy.

Patní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčbaPatní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčba

Doporučujeme pravidelné protahování svalů, masáže nohou, relaxační koupele, teplé obklady pro uvolnění svalového napětí (v akutní fázi zánětu teplý zábal nepodávejte, došlo by ke zhoršení zánětlivého procesu).

Dobrými pomocníky v péči o nohy Vám mohou být molitanový míček či masážní míček s bodlinkami v podobě ježka.

Velmi příjemné je i hnětení chodidla prsty rukou spolu s jednoduchými mobilizacemi drobných kloubů nohy.

Patní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčbaPatní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčba

Aplikace rázových vln

Patní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčba

V porovnání s konvenčně předepisovanými terapiemi se jedná o silnou a zároveň neinvazivní léčebnou metodu. V praxi jsou dnes využívány zejména 2 odlišné typy rázových vln. Radiální rázová vlna, která působí na povrchu kůže a pomáhá především tím, že uvolňuje měkké tkáně. Tento typ rázové vlny nebývá aplikován na samotnou patní ostruhu, ale na tkáně, které mají funkční souvislost nejvíce přetíženým místem (např. lýtkový sval). Druhým typem rázové vlny je Fousovaná, která vytváří rázy až 1000x rychleji, než radiální a působí intenzivně přímo v hloubce tkáně. Bývá aplikována přímo na patní ostruhu, kde účinně eliminuje chemický zánět, který je původcem bolesti, která intenzivně signalizuje přítomnost ostruhy. V našem centru se nám nejvíce osvědčil postup kombinující oba dva typy. 

KOMPLEXNÍ LÉČBA

Patní ostruha je jedním z nejčastějších problémů, které přivádějí klienty do našich ordinací. Řada z klientů je frustrována dlouhotrvající neúspěšnou léčbou a opakovanými recidivami problémů.

Na jedné straně stojí nízká účinnost fyzikální léčby, kterou klient absolvoval a na straně druhé vytržení terapie z celkového kontextu řešení zdravotního problému.

Patní ostruha nevzniká náhodně. Její příčinou je dlouhodobé přetěžování měkkých tkání. Ačkoliv se projevuje na koncové části těla, její příčina může být např. ve vadném držení bederní páteře, které ovlivňuje souhru níže uložených svalových skupin.

V případě, že “máte patní ostruhu “v rodině”, lze usuzovat spíše na dědictví nevhodných pohybových návyků, než na dědictví vrozené dysbalance, která by v pozdějším věku “nechala patní ostruhu vzniknout”.

Přejete-li si patní ostruhy trvale zbavit, bude třeba pracovat fyzioterapeuticky s příčinou jejího vzniku – napravit držení těla tak, aby nebyly měkké tkáně v oblasti plosky nohy nadměrně přetěžované.

Zkušený fyzioterapeut by Vám tedy měl umět vysvětlit proč patní ostruha vznikla a jaká režimová opatření byste měli dodržovat, aby se zánět vyléčil a znovu neznikl. Při výběru fyzikální metody je třeba brát v potaz, jak účinnost, tak časovou náročnost a případnou invazivitu.

Předmětem aplikace fyzikální terapie není, jak bývá někdy mylně předpokládáno, rozdrcení již vzniklého kalcifikátu, ale eliminace chemického zánětu, který tento útvar obklopuje a způsobuje nepříjemnou bolest. Kombinace obou rázových vln a dodržování režimových opatření se v současné době jeví, jako jeden z nejúčinnějších postupů.  

A jak vypadá terapie ve FYZIOklinice?

 • Na první návštěvě provede fyzioterapeut komplexní kineziologický rozbor, díky nemuž určí dysbalance, které mají souvislost se vznikem ostruhy.
 • Existuje-li pochybnost o přítomnosti patní ostruhy, ověří fyzioterapeut pomocí SONO přítomnost chemického zánětu kolem kalcifikace.
 •  Fyzioterapeut provede manuální ošetření měkkých tkání v oblasti plosky a vysvětlí, jakými technikami byste měli doma uvolňovat měkké tkáně a jaké cviky vedou k optimalizaci správné svalové souhry, tj. léčbě příčiny vzniku.
 • Terapeut aplikuje Fokusovanou rázovou vlnu a zároveň u nás dostanete jako součást služby i aplikaci Radiální rázové vlny pro úplné uvolnění všech okolních svalů upínajících se na patní kost.
 • Na závěr ošetří fyzioterapeut celé místo hloubkovou vibrační masáží koncovkou V-Actor a nalepí funkční kineziotape, který udržuje ošetřené místo ve správném napětí i po Vašem odchodu z ordinace. 

JAK DLOUHO TRVÁ LÉČBA?

Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.

Jinými slovy komplexní přístup v léčbě patní ostruhy a převzetí vlastní odpovědnosti za výsledky terapie (ve smyslu dodržování režimových opatření) je ve srovnání s pasivním pojetím léčby výrazně efektivnější. Svou roli hraje také včasnost terapie. Čím dříve klient přichází od prvních bolestivých signálů, tím menší je nutný počet opakování aplikací.

Fokusovaná rázová vlna by měla být aplikována v časovém intervalu 1x/7-10 dní, přičemž byste měli počítat přibližně s 2-6 aplikacemi. U radiální rázové vlny je tento počet přibližně dvojnásobný.

Návody na cvičení:

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., PrahaZdroj: klinické zkušenosti ze soukromé praxe v oboru fyzioterapie

Jak si sám odpomoci od “malých nemocí” nohou

Patní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčba

Vždy je třeba nejprve hledat hlubší souvislosti, a teprve poté lze zahájit účinnou léčbu. Najde-li se totiž „skutečná“ příčina, kterou dotyčný vnitřně přijme a zpracuje, fyzické vyléčení nebývá již tak složité.

Přesto se je rozhodně nevyplácí zanedbávat. Je třeba chovat úctu k vlastnímu tělu. Prvotní příčina choroby je u každého člověka jiná, i když trpí obdobným zdravotním problémem.

Lze však vysledovat charakteristické znaky (viz článek Chodidla jako vnitřní hlas zdraví).

Fyzická léčba bývá naopak ucelenější a rozděluje se především podle vnitřního zaměření člověka, zdali upřednostňuje přírodní směry, či klasickou medicínu.

Při dně zkuste zeleninu topinambur

Charakteristické pro toto onemocnění (dna) je ukládání krystalků solí kyseliny močové v tkáních kolem kloubů. Nejčastěji postihuje palec u nohy, může se však vyskytnout i na jiných malých kloubech či šlachách. Tento proces způsobuje značnou bolest.

Jako prevence je určitě vhodná pravidelná tělesná aktivita, aby klouby byly v neustálém pohybu a neměly možnost „tuhnout“.

Postihlo-li vás již toto bolestivé zánětlivé onemocnění, je třeba být skutečně důsledný a řádně dodržovat příslušnou dietu. A to dietu takovou, která pomáhá snížit hladinu kyseliny močové, tedy s velkou eliminací masa. Dále je třeba vynechat pití alkoholu, případně užívání některých léků.

Vědeckými výzkumy je doloženo, že při léčbě dny velmi pomáhá topinambur, případně topinamburový koncentrát. Tato zelenina kromě vlivu na snížení koncentrace kyseliny močové v krvi vykazuje též dobré působení při snižování krevního cukru (diabetici), při procesu hubnutí, preventivně proti zácpě, zubnímu kazu a pomáhá lépe zvládat odvykací období při alkoholismu.

Rozhodně není správné klást zřetel na dietu a patřičný životní styl pouze v období „záchvatů“. Vnitřní disciplínu je třeba dodržovat dlouhodobě.

I když některé hlasy odborné veřejnosti dávají najevo, že „málomasá“ dieta není až tolik účinná, ne náhodou tato choroba potkává právě nedisciplinované milovníky masa, kteří si bez něj pořádné jídlo nedovedou představit a nedokážou si ho (nebo jen s velkým sebezapřením) odepřít. V takové situaci se určitě vyplatí důsledně užívat velmi kvalitní topinamburový koncentrát.

Na plíseň nohou česnekový olej

Dermatomykóza se projevuje šupinatěním, olupováním kůže, pálením, svěděním, červenáním a praskáním, suchostí postižených míst – nejčastěji mezi prsty a na chodidlech, tvorbou puchýřků apod.

Velká pravděpodobnost „chytit“ plíseň je kolem veřejných plaveckých bazénů, ve veřejných šatnách, sprchách a všude tam, kde se vyskytuje větší množství především bosých lidí. Další možností jsou boty, v nichž se vám neustále potí noha, či špatné utírání chodidel po umytí. Bakterie mají zkrátka v takovém prostředí ideální živnou půdu.

Bylinkářka Jean Argus doporučuje při plísni nohou následující recept:

 • 230 ml kukuřičného škrobu
 • 460 ml bentonitového jílu
 • 30 ml mletého kořene vodilky
 • 45 ml mletých listů chaparralu
 • 30 ml mleté myrhové pryskyřice
 • 60 ml mletých slupek plodů ořešáku černého
 • 45 ml mletých tymiánových listů
 • 5 ml mátového esenciálního oleje

Dokážete-li tyto ingredience shromáždit, příprava samotného léku je již velmi jednoduchá. Smíchejte všechny výše uvedené přísady a po kapkách přidávejte mátový olej. Poté směs dobře promíchejte a uskladněte nejlépe v nádobce se sypátkem. Denně si posypte nohy a trochu můžete nasypat i dovnitř bot. Spotřebujte do jednoho roku.

Jednodušším a ihned dostupným prostředkem je česnekový olej, kterým si můžete potírat postižená místa (raději večer, o víkendu, během dovolené apod.). Lze jej přímo zakoupit nebo si jej můžete sami vyrobit. Mnoho tipů, jak postupovat, najdete na internetu.

Nejmenší stroužky česneku lze konzumovat také vnitřně jako tabletky. Chcete-li předejít nepříjemnému zápachu, neodlupujte od dužniny nejspodnější blanku. Česnekový stroužek se tak začne rozkládat až v žaludku.

Česnek obsahuje látku zvanou alicin (přírodní antibiotikum), která má kromě jiného schopnost ničit plísně. Během česnekové terapie hodně pijte vodu, aby docházelo k dostatečné detoxikaci organismu. Máte-li citlivý žaludek, nemusí vám užívání česneku příliš vyhovovat.

Lépe je tuto kúru podstoupit ve dnech, kdy nebýváte příliš v kontaktu s lidmi.

Ostruha patní kosti

Většinou se projevuje mírně vystouplým bolestivým bodem na patě. Došlápnutí na postižené místo bývá pro dotyčného velice nepříjemné, pocit lze definovat jako píchání špendlíkem do paty, ostrý kamínek zabodnutý v patě apod. Nejvíce bolí ráno, když člověk ještě není rozchozený. Odborněji řečeno, jde o kostní výrůstek, který proniká do tkáně chodidla.

Má se za to, že ostruhu způsobuje přemíra cvičení, obezita, nošení nevhodné obuvi či jiné vlivy, které napínají svaly v chodidle. Přesto ostruhou trpí mnoho lidí, kteří nijak zvlášť aktivně necvičí, nosí pohodlné boty a nejsou obézní. Vypozorovala jsem úzkou souvislost mezi ostruhou patní kosti a problémy s močovým měchýřem a/nebo kostrčí.

Tyto obtíže bývají většinou doprovázeny zánětlivým procesem v těle.

Jsem tedy přesvědčena, že sebelepší ortopedické vložky, terapie rázovou vlnou či biolampou problém doopravdy nevyléčí, alespoň ne natrvalo, nezačne-li se s efektivní léčbou močového měchýře, páteře a celkově s oblastí spodní části břicha i kyčlí.

Celková nabídka přípravků na péči o nohy a proti plísním.

Bolesti paty jsou častou ortopedickou obtíží

Bolela Vás někdy pata? Víte, kde se vzalo rčení vytrhnout trn z paty? Máte pocit, že se lecos vydrží, ale Vaše bolavá pata nikoliv? Sledujete závistivě 85% lidí, kteří si vykračují světem, jako by snad ani žádné paty neměli? Natož bolavé? Potom vězte, že pomoc není tak nedosažitelná, jak se Vám zdá.

Patní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčba Uvědomte si, v jakých botách celý den chodíte a jaké zátěži vystavujete Vaše nohy

Je mnoho příčin bolestí paty a právě jimi a hlavně možnými řešeními se bude zabývat následující článek, který bude nejen na téma „ostruhy patní kosti“.

Jaké jsou příčiny?

Bolesti paty se objevují zhruba od osmi let do pozdního věku. Nejširší výskyt obtíží je však ve středním věku. Vynecháme bolesti paty způsobené úrazem, zde je příčina obtíží jasná. To, na co se pacienti ptají nejvíce, je jednoduchá otázka. Jak jsem k tomu přišel? Jak je možné, že najednou a bez zjevné vyvolávající příčiny nemohu chodit?

Bolesti paty podle lokalizace a příčiny vzniku můžeme rozdělit do několika bodů. Laikovi může být toto rozdělení zdánlivě nesrozumitelné. Avšak cílem článku není pochopit a vstřebat odborné lékařské informace. Je třeba si uvědomit, že problematika bolestí paty je rozsáhlá a vzhledem k rozdílným vyvolávajícím faktorům může být i léčebný postup rozdílný.

Bolesti v oblasti paty bývají v drtivé většině způsobeny společným působením několika příčin. Nevhodnou obuví počínaje, nadváhou konče. Stejně tak svou roli hraje i dědičnost.

Bolest paty

První poučka zní: Není bolest jako bolest. To, že Vás bolí pata ještě nemusí znamenat ostruhu patní kosti. Právě podle umístění bolesti Váš lékař pozná, o jaké postižení patní kosti se jedná. Bolest se může vyskytnout na plosce nohy. V tom případě orientačně usuzujeme na ostruhu patní kosti.

Bolest na zevní straně paty je obvykle příznakem postižení šlach svalové skupiny na zevní straně bérce. Na vnitřní straně patní kosti bývá bolest způsobena útlakem jednoho z nervů, který probíhá za vnitřním kotníkem. Další z častých příčin bolestivé paty bývá postižení Achillovy šlachy.

Uvedený výčet možných obtíží pouze ilustruje možné příčiny obtíží. Každá z těchto příčin vyžaduje odlišný způsob léčby.

Jak si pomůžete

Jak již bylo výše popsáno, je důležité si uvědomit, co by mohlo bolest paty vyvolávat. Ostruha patní kosti je jasně dána rentgenovým vyšetřením. To však máme k dispozici až během vyšetření lékařem. Jak si tedy mohu pomoci sám?

Uvědomte si, v jakých botách celý den chodíte a jaké zátěži vystavujete Vaše nohy. Většina případů bolestí pat je způsobena nošením nevhodné obuvi.

Na každou denní činnost používejte obuv k tomu určenou. Snažte se omezit a popřípadě vyloučit nošení zcela nevhodné obuvi.

Samozřejmě hovoříme o dámských „lodičkách“, které jsou původcem obtíží týkajících se celé nohy, nejen oblastí pat.

Dámy samozřejmě namítnou, že jsou situace a příležitosti, při kterých se módním botkám nelze vyhnout. V tom případě doporučuji tuto obuv v nejbližší možné příležitosti odložit. Je velmi jednoduché několikrát denně provést jednoduchou masáž celé nohy. I takové krátké protažení svalů nohou pomůže k prevenci vzniku bolestí v oblasti patních kostí.

Masáž nohou lze s výhodou zkombinovat s aplikací mnoha druhů protizánětlivých gelů.

Pokud již bolesti vzniknou, lze je provizorně zahnat jednorázovým použitím léků proti bolesti. Tento postup však v žádném případě nelze doporučit jako jedinou prevenci vzniku bolestí. Léky proti bolesti mají mnoho vedlejších a nežádoucích účinků a nelze je proto užívat dlouhodobě.

Jak pomůže lékař

Vaše nohy již nadále odmítají snášet Váš denní režim a rozhodly se stávkovat. Prášky proti bolesti nezabírají, za zklidňující masti jste vydali mnoho peněz. Bolest je čím dál, tím horší, nic nepomáhá. Vaše chůze připomíná postřeleného kačera a Vaše reprezentace na veřejnosti bere za své.

To je přesně ten okamžik, kdy se rozhodnete dokulhat k doktorovi ordinace. Paty bolí a Vy chcete pomoci. Pokud možno okamžitě. Uvědomte si však, že než Vás paty začaly bolet, pracovali jste na vzniku chorobného nálezu velmi dlouho. Stejně tak dlouho může trvat odstranění obtíží.

Jako první věc po příchodu do ordinace musí lékař zjistit, zda se jedná o Vámi (většinou ode dveří) hlášenou ostruhu patní kosti. Proto Vaše paty orientačně promačká a odešle Vás na rentgen. Po onom prohmatání bolestivé oblasti má již lékař hrubou představu, o jaký typ postižení paty se může jednat.

Lékař se vás bude ptát i na zdánlivě nesouvisející věci. Nejspíše se zeptá i na možné bolesti zad. Bude se ptát na to, kde pracujete, jakou obuv nosíte. Věřte, že pro správné určení léčby jsou tyto otázky nutné.

V případě potvrzení ostruhy patní kosti rentgenovým snímkem následuje debata o možném léčebném postupu. Asi bude probíhat promlouvání do duše ohledně nošení správné obuvi. Mnoho pacientů nese tato doporučení nelibě. Reagují ve smyslu „na tyhle řeči jsem tak zvědavej…“

Buďte na tyto řeči zvědaví. V první řadě je nutné odstranit vyvolávající příčinu obtíží. Lékař Vám doporučí léky proti bolesti, předepíše ortopedické vložky. Ale pokud si Vy sami neuvědomíte, že za vzniklé obtíže si můžete sami, nepomůže Vám naprosto nic. Pokud dojde k úlevě a Vy po čase opět začnete nohy zatěžovat nesprávným způsobem, obtíže se velmi rychle vrátí.

Souhrnem lze možnou léčbu vyjádřit takto. V první řadě dejte svým nohám to, o co si tak „nahlas“ říkají. Vaši snahu poté podpoří řada procedur, které působí na celkovou úpravu bolestivého stavu. Noste obuv s ortopedickými vložkami s odlehčením oblasti patní kosti. V praxi to znamená podkládat patu měkkým polštářkem, tzv. podpatěnkou.

Do oblasti bolavého místa lze aplikovat injekčně protizánětlivé preparáty, které velmi účinně odstraňují bolest. V obzvláště úporných případech je možné podstoupit léčbu ozářením rentgenovými paprsky. Tato léčba by však měla být doporučena spíše u pacientů vyšších věkových skupin.

Jako poslední v řadě je operační léčba, která je sice v literatuře popisována, není však hojně užívána pro sporný efekt.

Pár slov závěrem..

Problematika bolestí patní kosti a zejména ostruhy patní kosti je jedna z mála, o které lze říci, že ji můžete beze zbytku ovlivnit. Tomuto typu postižení můžete zcela předejít. Při již vzniklých obtížích můžete svým zodpovědným přístupem ve spojitosti s léčbou docílit naprostému ústupu bolestí.

Otázka prevence je v podstatě popsána ve všech výše uvedených odstavcích. Obrazně řečeno, o nic jiného se při ostruze patní kosti nejedná. Dobře padnoucí bota je jediná možná a vůbec nejlepší prevence. Je to jednoduché, pacient na vybranou. Buď půjde ruku v ruce s módními trendy, nebo ho nebudou bolest paty.

Časté námitky pacientů, přicházejících do ordinace se týkají možné rodinné zátěže, dědičné příčiny vzniku bolestí pat. „Maminka to měla taky, já s tím nic nenadělám…“ Ano, zvýšený výskyt tohoto typu obtíží v rámci rodiny je možný. Ale nedá se na něj svést to, že používáte nevhodnou obuv, která vznik ostruhy výrazně urychlí.

(for)

Nemocnice AGEL Prostějov

Zpět na Nemocnice AGEL Prostějov

21. 5. 2014

Patní ostruhy – jak na ně? Příznaky, příčiny a jejich léčba

V Nemocnici Prostějov úspěšně léčí problémy s patními ostruhami zejména rázovou vlnou.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Sedmapadesátiletá žena z Olomoucka pracuje jako prodavačka v malém obchodě. Celou směnu je na nohou, přejímá a doplňuje zboží, stojí za pultem a než jde domů, musí malou prodejnu uklidit.

V poslední době ale začala mít problémy s pravou nohou. Již se nemohla na nohu pořádně postavit a při každém našlápnutí cítila, jakoby chodila po ostrých nožích. Proto se rozhodla jít k lékaři.

A diagnóza zněla: patní ostruha.

„Nejde o žádný výrůstek na patě. Je to místo na patní kosti, kde se upínají fascie (ochranný obal) a šlachy svalů, které vytvářejí klenbu nohy. Toto místo se zanítí a bolí.

Pětadevadesát procent lidí patní ostruhy má, ale ne všechny bolí,“ říká primář ortopedicko-traumatologického oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Pavel Pilař. Podle něj tyto problémy s patami nejsou pouze způsobené otlakem nebo špatnou botou, jak si lidé často myslí. Jde o degenerativní a zánětlivé onemocnění.

Tento problém trápí až 15 procent naší populace a důvěrně jej znají i třicátníci, protože se často objeví jako následek sportu nebo vysokých podpatků. „Bolest doprovázející patní ostruhy je způsobená usazováním vápenitých solí do šlachy. Jde o důsledek zánětu, obvykle z přetěžování,“ doplnil.

Jak bolest vzniká, a proč u někoho ne a jiného ano, se přesně neví. Příčin problémů je více. Zásadní je vyšší hmotnost, dále nevhodná obuv, na přetěžování paty má vliv také zaměstnání, kde lidé dlouhodobě stojí na jednom místě, a v neposlední řadě i genetické dispozice.

Výskyt patních ostruh u rodičů ale neznamená, že je nutně musí mít i potomek. Je zde ale vyšší pravděpodobnost výskytu. Častěji s ostruhou přicházejí do ordinace starší lidé a více ženy než muži.

Prevence vyplývá vlastně z toho, co má na vznik ostruhy vliv. To znamená odstranit příčiny: snížit hmotnost, nosit vhodnou obuv, dostatečně širokou a takovou, aby pod patou nebyla tvrdá. V počátečních stadiích stačí do bot vložit gelové podpatěnky. A také nepřetěžovat nohy.

LÉČBA PATNÍ OSTRUHY Naprosto nezbytné je uvolnění lýtkového svalu a svalů v chodidle, které jsou důvodem vzniku patní ostruhy. Doporučuje se pravidelné protahování svalů, masáže nohou, relaxační koupele, teplé obklady pro uvolnění svalového napětí.

Dobrými pomocníky v péči o nohy mohou být molitanový míček či masážní míček s bodlinkami v podobě tzv. „ježka“. Doporučuje se pořídit gelové či pěnové stélky do bot, které tlumí nárazy paty na podložku při došlapu nohy při chůzi. Volte ortopedicky vhodnou obuv s měkkou, dobře ohebnou stélkou a dostatečným prostorem pro chodidlo.

Velmi vhodné je i snížení tělesné hmotnosti a s tím svázaná úprava životního stylu a životosprávy.

Pokud nemocnému nepomohou ani preventivní opatření jako například masti, tablety ani gelové vložky pod patami, další postup je takový, že se do zmíněného úponu píchne obstřik.

Ten utlumí bolest a zklidní zánětlivou reakci. Když ani toto opatření nepomůže, pokračuje se v konzervativní léčbě.

Pacient chodí na rehabilitace, například na ultrazvuk, magnetoterapii, obstřiky či lokální aplikace medikamentu do bolestivého místa.

V prostějovské nemocnici mají dobré zkušenosti s léčbou patních ostruh rázovou vlnou, která je založená na přenosu mechanické energie do postižené tkáně. Na oblast úponu na patě se přiloží sonda, která vysokou rychlostí pulzuje. A funguje v podstatě podobně jako bouchání válečkem po patě. Takže jednak tlumí bolest, a jednak hojí.

Zvýšené prokrvení v ošetřené tkáni zrychlí látkovou přeměnu, čímž může dojít k rozpuštění vápenitých solí uložených ve šlachách. Klient často již po první aplikaci pociťuje výraznou úlevu od bolesti, která se v dalších dnech ještě více koriguje tím, že dochází k léčbě bolestivého zánětu.

Úspěšnost terapie rázovou vlnou je podle mezinárodních studií až 80 procent.

Co dělat, když bolest přetrvává i poté? „Při vyčerpání všech konzervativních možností, včetně léčby rázovou vlnou, indikujeme operační řešení,“ sdělil primář s tím, že v minulosti se úpon rozsekl a patní ostruha se vyňala. To ale mělo katastrofální následky, protože se totálně zbortila nožní klenba, a bolest byla ještě větší. „V dnešní době se používá artroskopická technika.

K úponu zavedeme pod kontrolou rentgenového zesilovače artroskop, kterým zjišťujeme zánětlivé překrvení obalu úponové části plantární aponeurózy, což je zesílený vazivový pruh nožní klenby. Odstraníme zánětem změněný obal šlachového úponu, případně ho částečné protneme. Máme možnost odbrousit i kostní výrůstek. Vše probíhá miniinvazivně za kontroly artroskopu,“ vysvětlil postup MUDr.

Pilař.

Skvělé výsledky s problémy s patní ostruhou přináší terapeutický rentgenový ozařovač Gulmay. Léčba zářením neodstraňuje příčinu, ale spočívá v omezení bolestivosti. Účinek je obvykle poměrně rychlý a přetrvává relativně velmi dlouhou dobu. Léčba zářením se indikuje většinou po vyčerpání ostatních léčebných metod.

„Radioterapie je velice účinná metoda k léčení některých chorob pohybového aparátu. Nejčastěji se používá k léčbě patní ostruhy, ale lze ozařovat i další bolestivé lokalizace, například tenisový či golfový loket, bolestivé artrózy velkých kloubů jako artrózy kolen, kyčelního nebo ramenního kloubu,“ říká primář.

Mezi nejnovější a zatím testované metody bez nutnosti operace se řadí terapie růstovými faktory filtrovanými z vlastní krevní plasmy. Tyto růstové faktory jsou prostřednictvím injekce aplikovány do místa bolesti.

Podle studií stačí k dlouhodobé úlevě od bolesti jedna aplikace. Ale ani při této metodě nedochází k fyzickému odstranění kostního výběžku. Léčen je pouze bolestivý zánět.

Bez uvolňování svalů, které zánět způsobují, se velmi pravděpodobně potíže po nějakém čase opět vrátí. Tato terapie je zatím více prováděna v zahraničí.

JAK LÉČÍ V PROSTĚJOVĚ? Každý rok do prostějovské nemocnice zamíří desítky lidí s takzvanou patní ostruhou, přičemž této problematice je věnována lékaři ortopedicko-traumatologického oddělení velká pozornost. „Léčebné konzervativní možnosti jsou podle klinického nálezu, věku a celkového stavu pacienta kombinovány.

U mladších pacientů se velmi osvědčuje aplikace obohacené krevní plazmy, která nejen potlačuje známky zánětu, ale podporuje i hojení mikrotrhlin. U starších klientů volíme spíše rentgenové ozařování. V obou případech navíc využíváme rázovou vlnu, se kterou máme velmi dobré zkušenosti.

Ovšem při neúspěchu konzervativních metod se nebojíme indikovat miniinvazivní operační řešení,“ dodal primář.

Před časem přišel do prostějovské nemocnice pětačtyřicetiletý muž s chronickými bolestmi pravé paty. Protože šlo o rekreačního sportovce, lékaři nejprve přistoupili ke konzervativní léčbě.

Po vyčerpání všech konzervativních možností léčby přistoupili lékaři k artroskopickému zákroku. „Pacient zhruba tři týdny používal k odlehčení nohy berle.

Po šesti týdnech přešel do plné zátěže a nyní po osmi měsících od operace je bez obtíží a také se vrátil ke sportu,“ uzavírá primář MUDr. Pavel Pilař.

Patní ostruha

Začalo to v Tatrách na turistické túře. Šli jsme po kamenitých cestách nahoru i dolů.

Man

žel najednou sykl prudkou bolestí a měl co dělat, aby vůbec došel do cíle.

Začala ho intenzivně bolet pata, a jak jsme později zjistili, nesprávnou obuví ani únavou to opravdu nebylo. Ortoped diagnostikoval patní ostruhu

Ostruha je degenerativní, zánětlivé onemocnění, které trápí 15 % naší populace. Může vzniknout mechanickým přetížením, nošením nevhodné obuvi či vadným postavením nohy.

Výrůstek na patní kosti připomíná jakýsi malý vápenatý krápník, jenž roste dovnitř. Člověk, který se s ostruhou potýká, tak čelí při každém kroku nesnesitelné bolesti, jako by došlapoval na malou jehličku.

Tato bolest vzniká přetížením úponů na patní kosti.

Ortopedi pacientům v první řadě radí odlehčit patu, a to omezením zátěže. Pokud má pacient nadváhu, měl by svou hmotnost snížit. Nohu je dále potřeba šetřit pomocí měkké podpatěnky, která tlumí bolest paty  při došlapu. Jako nejlepší bývají hodnoceny podpatěnky gelové nebo silikonové. Noze často pomůže i změna výšky podpatku.

Ostruha na patě a její léčba

Zevně se doporučují aplikovat masti a gely, které obsahují látky proti zánětu a bolesti, jako jsou například diklofenak a ibuprofen.

Další možností je fyzikální terapie, tedy ultrazvuk, magnetoterapie či diadynamik. Bohužel tato léčba většinou selhává a pak se přistupuje k obstřikům lokálním anestetikem nebo kortikoidem.

Zde se úleva od bolesti určitě projeví, ale jen na dobu kolem tří měsíců a problémy pak většinou začnou nanovo. Pokud se léčba setkává s neúspěchem, ortopedi doporučí odstranění patní ostruhy pomocí operace.

Zákrok a  hojení jsou sice bolestivé, ale účinek je trvalý.

Poměrně dobré výsledky léčby patní ostruhy přináší rentgenové ozařování pomocí přístroje RTG Gulmay. Radioterapie je totiž účinná metoda při léčbě bolestí pohybového aparátu a kromě patní ostruhy pomáhá také při léčbě tenisového lokte, artróz kloubů a dalších potíží. Jsou pacienti, kterým tato metoda dokáže ulevit i natrvalo.

V poslední době se na léčbu patní ostruhy používá rázová vlna, která je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně. Tam tlumí bolest a také hojí patní výrůstky. Zvýšené prokrvení v ošetřované tkáni urychlí látkovou přeměnu, čímž může dojít k rozpuštění vápenatých solí uložených ve šlachách.

Patní ostruha a babské rady

Ani jedna z výše uvedených léčebných metod není stoprocentní, proto je v případě patní ostruhy nutné zkoušet mnoho variant léčby a nevzdávat se po prvních neúspěších. Pozitivní výsledky mohou někteří z nás zaznamenat také po absolvování léčby alternativní.

Staří bylináři doporučují na léčbu kostních výrůstků a patní ostruhy dlouhodobé popíjení přesličkového čaje, přesně tři šálky denně po dobu alespoň dvou až tří měsíců. Užívání přesličky po delší dobu by totiž mělo zapříčinit změknutí vápenatých solí.

Ostruha patní kosti a homeopatika

Jednou z nejúčinnějších metod léčby patní ostruhy je kupodivu homeopatie. Homeopaté doporučují na léčbu patní ostruhy používat přípravek Hekla lava 9 CH, a to 5 granulí dlouhodobě. Je to vlastně homeopaticky ředěný lávový popel z islandské sopky Hekla.

Na jeho účinky se přišlo na základě pozorování ovcí, které se pasou na stráních sopky. Tato zvířata dlouhodobě nechtěně požívala sopečný popel a díky tomu trpěla bolestivými výrůstky na kostech.

A protože platí homeopatické pravidlo, že látky v homeopatickém ředění jsou schopny vyléčit potíže a příznaky, které ve vysoké koncentraci vyvolávají, došlo i u islandských ovcí po podání homeopatika Hekla lava k velkému zlepšení až vyléčení.

Tato zkušenost vedla homeopaty k předepisování Hekla lava i u lidí, kteří trpí patní ostruhou. Preparát se sice musí podávat dlouhodobě, ale léčebné výsledky jsou velmi dobré.

Péči o nohy nepodceňujte

Patním ostruhám ale možná dokážeme předejít, pokud se budeme svým nohám dostatečně věnovat. Asi to nejjednodušší, co pro ně můžeme udělat, je výběr kvalitní obuvi. Dále bychom měli nohy občas procvičit, namasírovat a protáhnout prsty. Pokud není postavení našich nohou správné, doporučuji používat vhodné pomůcky, které postavení mohou upravit.

PharmDr. Lenka Zemanová Alphega lékárnice, Louny

Proč nás trápí patní ostruhy

Vyšetření na plantoskopu jednoduše odhalí špatné postavení našich nohou. Foto: Michaela Feuereislová

Tato metoda se používá k léčbě potíží, které ostruha vyvolává. V minulosti po ní lékaři sahali hlavně v případech, kdy postižené místo pacienta bolelo, chirurgové je však nemohli z různých důvodů operovat.

Řadu lidí překvapí, jakou jim přinese úlevu. Bolesti u spousty z nich ustoupí nebo úplně zmizí. Někomu na řadu měsíců, jinému dokonce na několik let. Rentgenové záření, ve zhruba desetkrát nižších dávkách, než se používá na snímkování kostí, působí proti zánětu i bolesti, zrychluje hojení a regeneraci. U každého ovšem zabírá s rozdílnou intenzitou.

Dnes tvoří součást širšího spektra léčebných metod, které využívají ultrazvuk, laser nebo rázovou vlnu (snaží se zlepšit prokrvení a metabolické pochody v postižených místech, což většinou přispěje k jejich hojení).

Smysl má i vhodná měkká obuv, rozličné druhy pružných vložek do bot, podpatěnek, včetně gelových atd. Zejména pak tehdy, když se stanou logickou součástí rehabilitační léčby. Ta totiž často dokáže postihnout příčiny pacientových potíží.

Pokud je lékaři nenajdou a neodstraní, budou se pacientovy problémy vracet či dokonce stupňovat.

A nepomůže ani chirurgická operace. V minulosti při nich specialisté odstraňovali bolestivý výrůstek na patě. Dnes už pro ně není metodou první volby. Zjistili, že obvykle zase tolik nevyřeší a její efekt bývá málokdy trvalý. Čím to?

Patní kost, případně také úpony svalů a šlach, začnou obvykle vápenatět nebo bolet v místech, která jsou přetěžovaná. Dokud se lékaři a pacientovi nepodaří tento problém odstranit, má veškerá léčba většinou jen dočasné úspěchy.

Dnes se proto zaměřuje dvojím směrem. Na akutní bolest (u ní pomáhají obstřiky, klasické léky typu ibuprofenu i dalších nesteroidních antirevmatik nebo třeba zmíněný rentgen) a na dlouhodobé problémy.

„Zásadním řešením je zjištění, proč dochází k přetěžování paty nebo úponů, které do ní vedou,“ vysvětluje MUDr. Karel Mašek z Prahy. „A proč v nich logicky vznikne zánět, který bývá skutečnou příčinou bolesti. Dokáže ho vyvolat celá řada důvodů. Někdy je lékař diagnostikuje sám, jindy potřebuje pomoc kolegů z rehabilitace, ortopedie, podiatrie, neurologie nebo z dalších oborů.“

Častou příčinou, která dovede způsobit zánět, může být například:

 • Běh nebo chůze po betonu, asfaltu a dalších tvrdých površích, ale také dlouhé namáhavé stání, stejně jako opakované a dlouhodobé přetěžování nohy.
 • Nevhodná obuv, třeba s příliš úzkou špičkou utlačující prsty, nepružné podešve a stélky, které mohou mít i problematický tvar atd.
 • Různé deformace nohy, podélně plochá noha, propad příčné klenby, deformity kostí aj.
 • Úraz chodidla, paty nebo Achillovy šlachy.
 • Špatné postavení nohou i nevhodný způsob chůze, tzv. stereotyp chůze.
 • Potíže s klouby či s páteří, kvůli nim nesprávně zatěžujeme plosku nohy a chodíme jinak, než bychom měli.
 • Revmatické onemocnění, dna a jiná celková choroba s přetěžováním paty sice většinou nesouvisí, ale mohou se do ní promítat a budit dojem, že se jedná o ostruhu.

Tak bychom mohli dlouze pokračovat ve výčtu různých důvodů. V každém případě by měl pacienta vidět specialista, který dokáže diagnostikovat skutečné příčiny bolestí a léčit je. Jenom tak dosáhne trvalých výsledků.

Z uvedeného výčtu vyplývá, že to vůbec není snadné. A v běžném životě to bývá ještě zamotanější. Některým lidem zvápenatí výběžek na patě a objeví se u nich ostruha, ale nebolí je.

Jiní ji nemají, jenže bolest cítí docela intenzívní, dokonce i v klidu. Jde už o zmíněný projev zánětu, který vzniká právě v oněch přepínaných oblastech.

Dokonce i vápenatění se stává reakcí na tuto přílišnou a nepřirozenou zátěž.

„Bolest paty dokáže způsobit i zhmoždění nebo skřípnutí nervu v hlezenním kloubu, jehož jedna větev vybíhá až do paty,“ vysvětluje doktor Mašek. „V tomto případě ozařování nebo podobná léčba nejspíš nepomůže, je potřeba odstranit příčinu dráždění nervu.“

K častým důvodům patří rovněž zanícená achilovka. Ale chirurg může snadno zjistit, že problém vychází z lýtka. Pak je důležité léčit svaly na něm, stejně jako nemocnou šlachu.

U malých dětí se někdy objevuje takzvaná růstová bolest paty. Její příčinou však nebývá růst, ale špatné postavení nohy.

Když se lékaři podaří najít důvod bolavé paty, stojí před nelehkým úkolem. Jak léčit tkáně, které se změnily ze zdravých na zjizvené a zvápenatělé.

Vyžaduje to kombinaci několika léčebných postupů. Ale také trpělivost a spolupráci pacienta, jeho aktivní přístup ke cvičení a k dalším kompenzačním aktivitám, které vedou k zahojení postižených míst. Často pomáhá i snížení váhy.

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector