Zařazení Do Oboru Lékař?

Lékař získává po absolvování lékařské fakulty odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře. Samostatný výkon povolání je lékaři umožněn po získání specializované způsobilosti ve zvoleném specializačním oboru.

Jak se zapsání do oboru lékař?

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na www.mzcr.cz, kde uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace evidence zdravotnických pracovníků, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle příslušné lékařské fakultě.

Co to je atestace?

Atestace lékaře znamená získání specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře. V ČR vlastní atestace upravuje zákon č. 95/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.

Co je průkaz odbornosti?

Průkaz odbornosti = index (modrá knížka s tvrdými deskami) slouží k záznamům o zařazení do oboru, o absolvované praxi, odborných stáží, kurzů a atestační zkoušky v celém průběhu výkonu lékařské profese.

Jak Atestovat?

Po vyplnění elektrické žádosti je nutné si žádost vytisknout, nechat podepsat školitelem a poté zaslat na instituci, kde má atestační zkouška probíhat. Pokud není přihláška doručena v tištěné verzi, tak je z EZP po 90 dnech odstraněna a přihláška v podstatě není podána. Toto je důležité si pohlídat a přesně splnit.

Jak vyplnit logbook?

Logbook je třeba si zakoupit, není volně ke stažení jako vzdělávací program. Záznamy praxe v logbooku musí být čitelné a časově vymezené ve formátu den, měsíc, rok. Potvrzení školitele musí být doplněno podpisem a razítkem školitele a razítkem příslušného oddělení.

Co po atestaci?

Po získání specializované způsobilosti (atestace), může lékař samostatně vykonávat povolání. Každá specializace má určitou minimální délku a povinný základní kmen jako první část specializačního vzdělávání.

Jak dlouho trvá atestace?

Doba přípravy k atestaci je různá, dle oboru, Minimální je 3 roky u praktického lékařství pro dospělé. Většina oborů kolem 5-6 let. Doktor po škole, po složení závěrečných státních zkoušek a promoci, může pracovat jako Mudr. Do atestace ale pracuje pod dohledem, někdo za něj ručí.

Budete mít zájem:  Kineziologická, Psychologická Poradna Centrum Duševního Zdraví?

Jak udělat atestaci?

Každý specializační obor má určeno, na který ze společných kmenů navazuje a tabulky s tímto přehledem je možné najít na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. V rámci některých lékařských specializací je nutné pokračovat k další atestaci v tzv. nástavbovém oboru, který trvá 1 až 3 roky.

Kolik stojí atestace?

Atestační zkoušky se skládají z teoretické a praktické části, za každou z nich se platí po 250 korunách. Při prvním opakování dá lékař za teoretickou část 2000 a za praktickou 1500, při druhém za teoretickou část 3000 a za praktickou 2000 korun.

Co je to logbook?

Logbook neboli návštěvní kniha se nalézá ve schránce cache a slouží k zaznamenání (zalogování) a tím i důkazu její fyzické návštěvy. Nejčastěji má podobu notesu či archů papíru s naznačenými rubrikami, u mikrocachí pak mnohdy dlouhých úzkých proužků papíru.

Jak se přihlásit k atestaci?

K atestační zkoušce se může uchazeč přihlásit po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem a to podáním přihlášky nejpozději 60 dnů před termínem atestační/závěrečné zkoušky. Přihlášku ke zkoušce je třeba vyplnit v elektronické aplikaci EZP, vytisknout, popř.

Co je to MUDr?

Doktor medicíny (původně lat. medicinae universae doctor, zkratka MUDr. psaná před jménem) je akademický titul udělovaný absolventům vysoké školy v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector