Je tu nová naděje pro nespavce

Peptid orexin podporuje stav bdělosti a jeho nedostatek způsobuje narkolepsii. Nabízí se proto využití fyziologických pochodů s ním spojených k léčbě nespavosti. První lék založený na jednom z antagonistů orexinu, suvorexant, schválil americký Úřad pro léčiva a potraviny (FDA) v srpnu 2014. Jaké možnosti léčby dnes vlastně existují?

Obecně se při problémech se spánkem jako první krok doporučuje úprava spánkové hygieny. Pod tímto pojmem se rozumí jak úprava životosprávy, tak volba vhodného prostředí pro spánek.

Pokud tato opatření nejsou dostatečně účinná, doporučuje se použití volně prodejných přírodních prostředků, jako jsou extrakty chmele, kozlíku, hlohu a meduňky. Pokud ani tyto prostředky nezafungují, je na místě vyšetření ve spánkové laboratoři.

Na základě výsledků lze nasadit farmakoterapii léčivy obecně shrnutými pod názvem hypnotika.1)

Opuštěné barbituráty

Je tu nová naděje pro nespavceNejúčinnějšími používanými hypnotiky jsou látky působící přes receptory GABAA, mající jako přenašeč kyselinu 4-aminomáselnou (Gamma Amino Butyric Acid), což je hlavní inhibiční mediátor centrálního nervového systému. V indikaci nespavosti se již pro řadu nežádoucích účinků nepoužívají barbituráty, jejichž zavedení do terapie ve dvacátých letech minulého století bylo velkým pokrokem. Kromě vedlejších účinků byl u barbiturátů problém s možností předávkování, poměrně časté bylo i jejich zneužití k sebevražedným pokusům. Jelikož nebyl proti barbiturátům nalezen žádný účinný antagonista, pozdě objevené případy často končily smrtí. Přesto byly barbituráty až do objevení benzodiazepinů široce používány. Klasickým příkladem byl fenobarbital, který se v nižších dávkách používal i v pediatrii. V současné době je fenobarbital v humánní medicíně používán již jen jako antiepileptikum.

Benzodiazepiny a jejich modifikace

Jedním z největších objevů medicinální chemie bylo koncem padesátých let minulého století objevení benzodiazepinů Leo Sternbachem ve firmě Hoffmann-La Roche.

2) Zvláště po zavedení diazepamu a řady dalších látek této skupiny jako anxiolytik (pro léčbu úzkostí), sedativ, hypnotik, antikonvulziv (především k léčbě a prevenci epileptických záchvatů) atd.

se benzodiazepiny nadlouho staly komerčně, ale i terapeuticky nejvýznamnější skupinou léčiv a byly překonány až na přelomu tisíciletí hypolipidemiky ze skupiny statinů.

Je tu nová naděje pro nespavceTaké benzodiazepiny účinkují působením na receptory GABAA. Podobně jako barbituráty se vážou mimo vazebné místo přirozeného mediátoru, tedy kyseliny 4-aminomáselné, a způsobují alosterickou změnu receptoru (tj. změnu jeho prostorového uspořádání), mající za následek zvýšený účinek přirozeného mediátoru. Vazebné místo benzodiazepinů je ale odlišné od vazebného místa barbiturátů.

Extenzivní modifikací struktury benzodiazepinů byly objeveny látky mající velmi rozdílné vlastnosti, např. délku a intenzitu účinku. Pro použití benzodiazepinů bylo také důležité objevení jejich

Svět, který nejde vypnout

Imperativ dnešní pozdně kapitalistické doby nám velí být neustále ve střehu a pokud možno pořád produktivní. Vzniká tak společnost chronicky přepracovaných nespavců. Co v tomto kontextu může znamenat požadavek kvalitního spánku?

Není to tak dávno, co si lidé představovali, že budou méně pracovat. Moderní společnosti nám měly přinést materiální dostatek a spolu s ním úbytek dřiny, více odpočinku a krácení pracovní doby.

Ekonom John Kenneth Galbraith ve své slavné knize Společnost hojnosti (1958, česky 1967) předpovídal, že lidé nebudou potřebovat tak naléhavě peníze, aby si kupovali kvanta zboží, a že efektivnější výroba, technologické inovace a řada dalších zlepšení přinesou blahobyt, jehož součástí bude i větší množství volného času. Jenže tyto představy se nenaplnily. Lidé se místo toho – jak se jen s malou nadsázkou říká – začali dělit do dvou kategorií: na ty, kdo ještě mají to štěstí, že je někdo využívá nebo vykořisťuje v práci, a na ty, kteří se stali nepotřebnými. Přesto je tu jistá zkušenost, která obě skupiny spojuje – spolu s mizející sociální ochranou přichází vyčerpání a nedostatek spánku.

Spánek jako přežitek

Je tu nová naděje pro nespavce

Pracující část populace se místo boje za volný čas podřizuje imperativu nepřetržité práce. Dnešní výrobní způsob je postaven na bdělosti.

Současný systém běží dvacet čtyři hodin denně, náš čas je kolonizován produkcí a ne­­ustálou prezentací sebe samých – ze světa se stal „globální non­stop“, v jehož online verzi je vždy něco zábavnějšího, lákavějšího a působivějšího.

Přitom konzumujeme toxické potraviny a žijeme tváří v tvář ekologické pohromě, aniž bychom si příliš stěžovali. Podle amerického kulturního teoretika Jonathana Craryho zůstává jednou z posledních překážek našeho permanentně fungujícího systému obyčejný spánek.

Dnešního člověka chápe jako chronicky přepracovaného nespavce, který podobně jako moderní stroje žije v režimu „stand by“, tedy v jakémsi stavu mezi bdělým stavem a bezvědomím. To samé lze pozorovat i na úrovni celé společnosti.

Zatímco Galbraith se koncem padesátých let radoval, že se podařilo zkrátit pracovní týden na pět dní po osmi hodinách, Crary ukazuje, že od těch dob sílí trendy, které jsou přesně opačné. Pracovní doba se prodlužuje a spolu s ní se krátí čas na spánek.

Průměrní obyvatelé Spojených států přišli během jedné generace o luxus osmihodinového spánku a dnes spí pouze šest a půl hodiny. Navyšování počtu pracovních hodin a počtu úkolů mění lidi ve tvory, kteří buď pracují, anebo nemyslí takřka na nic jiného. To má za následek ohromné množství nejistoty a bezradnosti.

Otázka pracovní zátěže se přitom neřeší z hlediska toho, co je dobré pro život člověka, ale hlavně vzhledem k tomu, jaký by byl dopad na ekonomický růst.

Na frontě a v zázemí

Délka spánku je přitom považována za výhradně soukromou záležitost. Nevyspalí přepracovaní lidé tedy nemají po ruce moc pádných důvodů, proč si stěžovat.

Také veřejný prostor je spánku stále méně příznivý, ať už se jedná o hluk a nepřetržitý provoz anebo o vyhánění lidí do privátních světů. Spánek ovšem není ryze soukromou záležitostí.

Je to jeden z nejzranitelnějších stavů a jeho kvalita symbolizuje odolnost celé společnosti, která by měla pro něj zajistit bezpečí a dost času.

Tendence k odbourávání spánku má své extrémy. Objevují se dokonce metody, jak spánek zrušit úplně. S tím už poměrně dlouho experimentuje Defence Advanced Research Project Agency, speciální oddělení Pentagonu, které mimo jiné provádí pokusy s technikami nespavosti, neurochemickými látkami a dalšími metodami, jejichž cílem je umožnit vojákům vydržet v boji, aniž by usnuli, minimálně sedm dní.

Látky k tomu určené sice existovaly už dříve, tentokrát jde ale o něco nového – zredukovat jednou provždy samotnou potřebu těla spát. Dosud se vojenský výzkum v USA soustředil hlavně na vývoj bezpilotních letounů, robotických systémů a pokročilých technologií, jenže živí vojáci stále existují, a je tedy potřeba zdokonalit také je.

A jak už tomu tak bývá, inovace spojené s armádou mohou časem převzít civilisté. Permanentně bdící voják může být předzvěstí nespícího zaměstnance nebo spotřebitele. Léky zaručující výkon by se mohly nejprve
stát součástí životního stylu a posléze nutností v práci.

Už dnes je každý, kdo nepodléhá kultu práce, ostatními odsuzován – pokud tedy vůbec existuje někdo, kdo nepropadá pocitům viny, že neudělal dost, anebo strachu, že kvůli nízkému výkonu přijde o práci.

Umět snít

Moderní společnosti původně spánek odsunuly do pozadí, protože se neslučoval s požadavkem na racionalitu. Filosof David Hume spánek rovnou hodil do jednoho pytle s šílenstvím a horečkou, protože v něm viděl překážku v rozvíjení lidského vědění.

Moderní člověk si má být vědom sebe sama, má mít schopnost vyhodnocovat události a informace jako aktivní účastník veřejného života.

Osoba bez racionálního úsudku, připomínající automat a podléhající bezmyšlenkovitě cizí vůli, je považována za odstrašující příklad – jde však o projevy spánku, anebo nevyspání? Crary připomíná, že pokud lidi trápí neutěšený stav věcí, obvykle se očekává nějaké „probuzení“.

Tato metafora slouží v politice pro příslib odhalení pravého stavu, nahlédnutí dosud neznámé budoucnosti a cílevědomou práci. Jenže heslo „Probuďte se“ nezní příliš vhodně tváří v tvář systému, který nikdy nespí. Tento režim nás navíc zbavuje trpělivosti a schopnosti
naslouchat, což jsou nezbytné podmínky pro rozvíjení demokracie.

Spánek – jakkoli zredukovaný – je nicméně podle Craryho stále ještě místem, které se nepodařilo zcela ovládnout. Zbyl jako jedna z posledních dosud nekolonizovaných sfér lidského života. Se spánkem zároveň souvisí odklad povinností, odpojení od přístrojů a možnost snít.

Naděje na hluboký spánek v sobě zároveň obsahuje očekávání, že přijde procitnutí a nastane něco nového. Netečnost spáče klade překážku akumulaci bohatství, spekulacím a konzumu a aspoň latentně obsahuje sen, že tento svět není jediný možný a náš osud není předem zpečetěn.

Anarchistické odbory Industrial Workers of the World kdysi bojovaly za pětidenní pracovní týden a nakonec přišly s ještě ambicióznějším cílem, jímž byl šestnáctihodinový pracovní týden. Věděly, že by to znamenalo řadu výhod. Čas na odpočinek totiž znamená také přerušení kapitalistické logiky soupeření a boje o přežití.

Budete mít zájem:  Jedovaté rostliny – pozor na ně – jaké skrývají nebezpečí?

Spánek nás učí, že o nějaké lepší společnosti, než je ta naše, musíme
v první řadě umět snít.

Autor je politolog a historik.

Star Wars: Epizoda IV – Nová naděje / Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977)

Obsah

 • Rytíři Jedi byli vyhlazeni a Impérium vládne galaxii pevnou rukou. Malá skupina povstalců se odváží vzdorovat a ukradne plány k nejmocnější zbrani Impéria, Hvězdě smrti. Imperátorův nejvěrnější služebník, Darth Vader, musí najít plány a skrytou základnu povstalců. Zpráva o princezně Lei a vůdci rebelů se dostane až k obyčejnému farmáři, Lukovi Skywalkerovi. Ten se řídí svým osudem, zachraňuje princeznu a pomáhá povstalcům svrhnout Impérium společně s takovými nezapomenutelnými spojenci jako: Obi-Wan Kenobi, domýšlivý Han Solo, loajální Chewbacca a droidové R2-D2 a C3PO.(oficiální text distributora)
 • Princezna Leia prchá ve své kosmické lodi před pronásledovateli ze strany Impéria. Na palubě lodi se totiž nacházejí tajné plány nové děsivé zbraně, Hvězdy smrti, kterou Impérium právě postavilo. Loď princezny Leii dohoní loď rytíře Temné síly a jednoho z nejbližších spolupracovníků císaře Impéria, Darth Vadera. Po krátkém boji je posádka lodi princezny přemožena a sama princezna je zajata. Darth Vader nařizuje prohledat loď a ukradené plány najít. Ty se už však na lodi nenacházejí. Princezna je ukryla do malého androida R2-D2 a toho poslala společně s androidem C-3PO v záchranném modulu na blízkou planetu Tatooine. Oba androidi jsou však vzápětí na planetě zajati domorodými obyvateli, Jawy. Ti oba obratem prodají Lukovi Skywalkerovi, mladíkovi, který vyrůstá v rodině svého strýce, farmáře. Luke brzy zjistí, že R2-D2 má v sobě nahraný vzkaz od jakési Leii, která žádá jakéhosi Obi-Wana o pomoc. R2-D2 se však v noci ztratí, a tak se druhý den ráno Luke společně s C-3PO vypraví androida hledat. Cestou je přepaden Písečnými lidmi a místní poustevník Ben mu zachrání život, když Písečné lidi od Bena odežene. Luke s úžasem zjišťuje, že Ben je ve skutečnosti onen hledaný Obi-Wan. Obi-Wan se Lukeovi přizná, že je rytířem Jedi, a předává mu světelný meč. Také Luka žádá o to, aby s ním vyrazil princezně Leie na pomoc. Luke to zprvu odmítá. V té době však na Tatooine přistane výsadek vojáků Impéria, kteří při hledání uprchlých androidů povraždí několik místních Jawů a také Lukova strýce a tetu. Luke se chce pomstít a přidává se k Obi-Wanovi. Společně vyrazí do blízkého města a hledají zde pilota, který by je odvezl na planetu Alderaan. Po kratším hledání narazí na pašeráka Hana Sola. Ten jim slibuje odvoz ve své lodi Millennium Falcon. Sám Solo je rád, že se dostane z planety, protože má problém s dluhem, který nezaplatil místnímu gangsterovi, Jabba Huttovi. A tak i on je rád, když urychleně odletí s Lukem, Obi-Wanem a svým chlupatým pilotem Chewbaccou z planety. To už však jejich loď pronásledují stíhačky Impéria…(TV Prima)
 • Vzdálené světy neznámé Galaxie se zmítají v kruté válce. Hrozivé Impérium se snaží násilím ovládnout galaktické společenství. Na straně rebelů, kteří se ze všech sil snaží čelit útoku imperiální superzbraně Smrtící hvězdy, však do boje zasahují i dva poslední rytíři Jedi: Obi-wan Kenobi (Alec Guinness) a Luke Skywalker (Mark Hamill).(Cinema)
 • Pôvodne prvý diel trilógie, ktorý sa nezmazateľne zapísal do filmovej histórie. Príbeh sa na začiatku zameria na loď povstalcov, kde sa princezná Leila snaží ukradnuté tajné plány ohromnej zbrane impéria ukryť do malého robota R2-D2 a spolu s ďalším robotom C3PO ich poslať v únikovom module preč z lode. Jej ďalším cieľom je utajiť polohu povstaleckej základne pred Darth Vaderom. Po pristátí na planéte Tatooine sa roboti dostávajú do rúk Jawov priekupníkov s použitými robotmi a náhradnými dielmi. Následne si dvojicu robotov od Jawov kúpi mladý muž menom Luke žijúci u strýka na farme. Pri bežnej údržbe droidov sa Luke dostáva k tajnému odkazu, ktorý princezná Leila uložila do R2 tesne predtým, než padla do zajatia Darth Vadera. Luke sa vydáva hľadať človeka meno Obi-Van, ktorému Leia adresovala nahrávku spolu s ukradnutými plánmi. Po stretnutí s Obi-Vanom sa dozvedá o mystickej sile a zisťuje, že jeho otec bol rytierom Jedi, no zavraždil ho Obi-Vanov starý učeň Darth Vader, ktorý podľahol temnej stránke sily. Medzitým Darth Vader vypátra polohu robotov a Luke s Obi-Vanom nachádzajú zničenú loď Jawov. Obi-Van vie, že za útokom stoja vojaci impéria. Luke sa v obave rozhodne skontrolovať domovskú farmu, či sa nestala terčom útoku. Farmu nájde zničenú. Vracia sa k Obi-Vanovi a obaja sa spolu s droidmi vydajú za pašerákom menom Han Solo, ktorý ich má dopraviť na planétu Alderaan. Po ceste sa ich loď dostane do zajatia Hviezdy Smrti. Posádka sa ukryje v priestoroch na pašovanie kontrabandu a následne sa pokúsia utiecť. Predtým ale zistia, že na palube je uväznená aj princezná Leila, ktorú sa rozhodnú vyslobodiť. Po dramatickej prestrelke a zničení lúča, ktorý lodi bráni odletieť, princeznú z väzenia vyslobodia a dovezú až k lodi. Tesne pred odletom sa Luke stáva svedkom boja medzi Darth Vaderom a Obi-Vanom, pri ktorom sa Obi-Van nečakane vzdá a po zásahu svetelným mečom sa vyparí.
  Luke, Leia a Han spolu s Chewbacom a droidmi sa musia urýchlene dostať preč z Hviezdy Smrti. Namieria si to na planétu Yavin 4, kde je ukrytá povstalecká základňa. Sledovacie zariadenie za nimi však privedie Hviezdu Smrti. Na základni sa s pomocou plánu stanice podarí objaviť slabinu vesmírnej lode, ktorú má využiť protiútok stíhačiek. Podarí sa povstaleckým stíhačom s Lukom ako najlepším pilotom zničiť Hviezdu smrti a zasadiť tak ťažký úder Impériu?(Dm1tr1j)

Videa (3)

Video © AXN

Nastala chyba při přehrávání videa.

Komentáře (1211)

 • Film, který jednou provždy změnil galaxii. Každý den by se mělo děkovat za to, že George nedostal práva na zfilmování Flashe Gordona, protože je dost dobře možné, že bez tohohle zásadního neúspěchu bychom se světelných mečů, filmařských poct a mystické Síly nikdy nedočkali. Přelom v kinematografii.(30.1.2007)
 • Pro mě snad nejproflákejší díl Hvězdných válek. Koukal jsem na něj v dětství nekonečně dlouho a pořád jsem byl spokojený. V tuhle chvíli vzniká tak jedinečný příběh, že mi zalepil volný čas na několik časových mikro dekád. A ještě na chvíli mě asi bavit bude. První, respektive čtvrtá epizoda, má dost jednoduchý příběh a to hlavně proto, aby ukázala svět a postavy v něm jako takové. Buď se do toho zamilujete a nebo na další díly nekoukejte, to se jinak nedá.(11.5.2015)
 • V ROCE 1977 byl Han Solo poprvé spatřen, jak v jednom všivém baru, na kterési Bohem zapomenuté planetě sedí u stolu s mafiánským emzákem, a během rozhovoru si nenápadně připravuje svůj laserový kolťák, aby v příhodné chvíli jediným stisknutím spouště dopravil svého nepříjemného společníka přímo do emzáckého nebe. Když to udělal, hodil číšníkovi minci, a pronesl něco jako: „Ukliďte ten sajrajt.“ Rázem si tím získal mimořádné postavení jediného nečernobílého charakteru v jinak přehledné galerii kladných a záporných postav tohoto snímku. Od té doby zaperlil ještě mnohokrát, ale nikdy už nepředvedl něco tak příjemně nepředvídatelného. Nějakých dvacet let tímhle kouskem získával sympatie dospělého diváka, který by jinak možná váhal Star Wars pro jeho infantilnost přijmout, a pomáhal tak z této vesmírné opery vytvářet skutečný kult. Díky němu se mohl kýč doopravdy změnit v kouzelně podmanivou ságu i v očích jinak kritického diváka… ČAS BĚŽEL. Přišla 90. léta, a George Lucas v rámci upoutání pozornosti k připravovaným prequelům SW vtrhl do kin s novou digitální úpravou původní trilogie. A už je to tady. Jsme opět v baru, mafiánský emzák vytáhne pistoli, aby zastřelil Hana Sola, ten však hbitě reaguje… Počkat! Takhle to přece nebylo! Ano, Lucas v rámci politické korektnosti neváhal zasáhnout do historie, kterou kdysi stvořil. Možná si myslel, že na to má právo. Ale mýlil se. Tahle historie už dávno nepatřila jenom jemu. On sám to (po kritickém přijetí této úpravy fanoušky a pamětníky) částečně uznal alespoň tím, že pro další vydání na DVD nechal oba protivníky tasit ve stejnou chvíli. Je ovšem nabíledni, že ani tenhle kompromis stále není tím pravým ořechovým. Lucasovi to ale může být jedno. Kdo z mladších fanoušků SW tohle všechno ví? Koho to zajímá? Celá sága i s přidruženým merchandisingem a souvisejícími projekty vydělala jejímu tvůrci takové peníze, že ten si svým faux pas hlavu moc lámat nemusí… ALE NYNÍ, po uplynutí dalších let se zdá, že v celé věci se bude opět něco dít. Možná se v Lucasovi ozvalo svědomí, ale spíš bych to tipoval na jeho tolikrát prokázaný obchodnický talent. A tak už se chystá premiérové DVD vydání původní kinoverze, kde si fanoušci můžou první Star Wars movie konečně vychutnat tak, jak má opravdu vypadat: Bez přidaných digitálních oblud a (hlavně) s opět nekorektním Hanem Solem! Pěkná speciální edice k 3Otiletému výročí by byla určitě moc fajn. Jen mě trochu zneklidňuje, že první zprávy hovoří o silně limitovaném nákladu, za cenu pohybující se zcela mimo běžné limity. Vypadá to, že ani tentokrát nebude Lucas chtít prodělat jedinou penny. [Film v původní verzi = pět hvězdiček.](20.11.2006)
 • George Lucas je výborný trikař, mizerný scénárista a průměrný režisér. Tohle a kultovní film. Proboha proč? Strhla mě až závěrečná honička, ale začátek je nudný – roboti šmajdací v písku. V podstatě ani žádné pokračování se mi nelíbilo – jen jsou tam občas dobré scény, ale jako celek mě ty filmy nudí.(7.6.2003)
 • (1001) Když jsem se teď nad tím zamyslela, tak mě stejně nejvíc dojímá tempo, ve kterém se to odehrává. Ten čas, který to všechno trvá. Protože když už nic, tak to aspoň vzbuzuje dojem, že dělají svoji práci pořádně. Třeba u scény, kdy Jawové spouští ze svého vozidla jakousi digestoř, aby nasáli R2D2 do kovového nitra, jsem prakticky zaslzela… To je celých několik vteřin vytváření napětí a budování přesvědčení, že sledujeme opravdický vesmír. Pravděpodobně to ze mě dělá v očích moderního filmového diváka prudérního staromilce, ale já si opravdu myslím, že filmař by měl čas používat jako spojence a ne se snažit bojovat proti němu. A současný trend, že body zápletky se odehrávají v mikrosekundách a vysvětlovacích dialozích a potom jsou desítky minut používány k retardačním atrakcím, mě tíží v žaludku a basta.(6.12.2014)
Budete mít zájem:  Kakaové boby a zdraví – plné vitamínů a minerálů

Galerie (242)

 • Carrie Fisher

Zajímavosti (162)

 • – Hanovo (Harrison Ford) vychloubání, že zvládl cestu z Kesselu za méně než 12 parseků, zdánlivě nedává smysl, neboť parsek není jednotka času, ale vzdálenosti. V expandovaném univerzu (dnes známém jako „Legendy“) bylo vysvětleno, že nešlo o poukazování na čas, ale na vzdálenost. Trasa Kessel Run totiž vede v blízkosti shluku černých děr známého jako Chřtán a hyperprostorová trasa tedy pro jistotu vede daleko od něj (gravitační studny znemožňují aktivaci hyperpohonu a mohou lodě vytáhnout z hyperprostoru) a trasa je tedy přibližně 18 parseků dlouhá. Han však poněkud odvážněji letěl ve větší blízkosti Chřtánu a dokázal si tak cestu výrazně zkrátit. (vojtaruzek)
 • – V 28. minúte filmu má omráčený Luke (Mark Hamill) na ruke vyhrnutý rukáv. V ďalšom zábere má už zakrytú celú ruku. (Kub_ees)
 • – David Hasselhoff bol zvažovaný do úlohy Boba Fetta. (classic)

PlayCool

Dlouholetý vývoj, zkušenosti s hororovým námětem, vysoké produkční hodnoty a neotřelý nápad s duální realitou. Tyto silné karty drželi v ruce vývojáři z polského studia Bloober Team při vydání adventury The Medium. Místo trumfnutí konkurence esem však vyložili na stůl pouze pikovou šestku.

PlayCool19.02.2021

Je to fascinující, Among Us zaznamenalo v posledních měsících náhlý nárůst popularity. To překvapilo veřejnost i samotné vývojáře, jelikož hru vydali už v roce 2018. Proč se tak stalo a čím hráče nejvíc uchvátila? Bude i pokračování? A co proboha znamená „sus“?

PlayCool11.01.2021

Jistě znáte slavnou větu Keanu Reevse „You’re breathtaking“, pomocí které učaroval celému světu. A možná i tento populární kanadský herec je důvod, proč se zájem o nejnovější hru studia CD Projekt šíří rychlostí blesku. Za pouhých 30 dní vzrostlo vyhledávání o 426 %, Česko se umístilo na 4. místě.

PlayCool13.12.2020

Jako každý rok i letos se nám Activision pochlubil novým herním přírůstkem do série Call of Duty. Tentokrát s podtitulem Black Ops Cold War, který navazuje na původní hru z roku 2010. Opět se tak vracíme do studené války, ale tentokrát na počátek 80. let. Se starým osazenstvem, ale novým nepřítelem. Jak dopadl očekávaný díl legendární série?

PlayCool30.11.2020

Po zklamání jménem Mafia 3 jsem již moc nadějí na nový herní přírůstek do této série nedával. Naštěstí tento díl nezklamal a dočkali jsme se plnohodnotného remaku nejslavnější české hry Mafia: The City of Lost Heaven. Pracovali na něm vývojáři z Hangar 13, v němž pracují i Češi z pražského a brněnského studia.

PlayCool02.11.2020

Plošinová battle royale hra, která se inspirovala televizními soutěžemi jako Takešiho hrad či Drtivá porážka, vzala útokem žebříčky popularity a stala se letním mega hitem. Až 60 fazolek se snaží překonat řadu překážkových drah pro získání zlaté korunky. Proč vzbudila tahle hra neuvěřitelný zájem hráčů? Testovali jsme ji!

PlayCool14.09.2020

Recenze remaku hry, jejíž příběh začíná v roce 1959 a nabízí vám prožitek z 22 různých lokací (parodií na skutečné oblasti). K tomu připočítejte povedený design, celou škálu unikátních zbraní (a leckdy dost šokujících – např. anální sonda na výcuc mozku!), a herní výzvy a máte podle našeho recenzenta Petra celkem super tip na nepříliš dlouhou, zábavnou hru.

PlayCool03.08.2020

K příležitosti 60. výročí přijde letos společnost SEGA mimo jiné s novým herním zařízením, jenž nese název Game Gear Micro. A nutno podotknout, že handheld opravdu dělá čest svému jménu.

PlayCool20.07.2020

Jak jsme slíbili, jsme tu s pokračováním o novinkách z The Future of Gaming Show, tentokrát spíše s menšími tituly a pár third party titulů. Mezi nimiž můžeme vidět novinky od Bethesdy, 2K a další… Které hry stojí za pozornost?

PlayCool06.07.2020

Společnost Sony nám minulý týden přichystala stream věnovaný nadcházejícím hrám, které mají vyjít na nový Playstation 5. Představilo se nám tak pár nových titulů, sequelů, ale také multiplatformových her, na které se můžeme těšit i na počítači. Přinášíme vám první díl velkého souhrnu herních novinek!

PlayCool09.06.2020

Microsoft nedávno odvysílal přenos Indie Xbox se zaměřením na multiplatformní hry, které si budete moct zahrát na novém Xbox Series X. Na exkluzivní tituly si však budeme muset počkat až do července. Hry by měly podporovat takzvaný „Smart delivery“ – možnost koupení hry a hraní jí na všech třech Xbox platformách bez dalších poplatků.

PlayCool11.05.2020

Dlouho očekávaná prezentace společnosti Sony se vzhledem k celosvětové karanténě smrskla do on-line přednášky.

Na své si přišli zejména fanoušci specifikací a jiných hardwarových číslíček a chroničtí nespavci, kterým přednes Marka Cernyho à la uspávače hadů mohl pomoct vysadit předepsané prášky.

 A zatímco se zástupy hráčů z obou táborů budou být v prsou, že jejich oblíbená konzole je výkonnější, pojďme se podívat na možná důležitější hráčský aspekt, než je jen suchý výčet specifikací a počet toho či onoho. Tím mám na mysli zpětnou kompatibilitu her.

PlayCool28.04.2020

Zajímáte se o novinky v oblasti gamingu a na originální hry nedáte dopustit? Pak se vám jistě bude líbit řada nevšedních her na téma duševní zdraví, které byly vytvořeny v letošním hackathonu pořádaném britskou charitativní organizací GamesAid. V tomto článku vám představíme výběr 5 nejunikátnějších her, které se na něm objevily.

PlayCool13.04.2020

Zatímco stále čekáme na návrat Half-Life na naše herní obrazovky, tak na naše virtuální brýle se již dostavil prequel Half-Life:Alyx.

Velice očekávaná hra od studia Valve, které vydalo poslední díl této série v roce 2007 s neuvěřitelným cliffhangerem, na jehož rozuzlení čekáme dodnes.

Pojďme se tedy podívat, jestli má Valve stále na to, aby uspokojilo své hráčské fanoušky i po tolika letech.

PlayCool07.04.2020

Troufáme si říci, že většina z nás o této hře minimálně slyšela. Velká část ji pak i hrála – dost možná ještě na videohrách, které sloužily jako zdroj zábavy před mnoha lety. Co se ale s hrou stalo pak? Upadla do zapomnění, nebo má stále své příznivce?

Budete mít zájem:  Onemocnění Tlustého Střeva Příznaky?

PlayCool05.04.2020

Minulý týden Activision Blizzard oznámil (a zároveň vydal) nový herní zážitek pro Call of Duty: Modern Warfare (2019) s podtitulem Warzonem. Pro všechny hráče je zcela zdarma. Co na vás čeká? Půjde o bitvu mezi 150 soupeři rozdělené na týmy, vyhrají jen ti nejlepší. Během hry je vaším nepřítelem kromě hráčů i smrtící plyn, který pomalu obklopuje celou mapu.

PlayCool24.03.2020

Pokud máte hromadu rozehraných her z loňského roku, máte teď zřejmě tu nejlepší příležitost začít je dokončovat. Rok 2020 totiž přináší spoustu skvělých novinek a upgradovaných verzí, které zkrátka chcete vyzkoušet. Zbývá vám teď volný čas? Posviťte si na herní TOP tituly!

PlayCool18.03.2020

Hry jsou lákavým cílem hackerů. Nabízejí objemné množství osobních, finančních i virtuálních dat. Zejména pak ty skutečné peníze jsou cílem hackerských útoků, napadení her dnes už není nic neobvyklého. A rozmanitost i počet hrozeb stále roste.

PlayCool02.03.2020

Rozhodl jsme se ohlédnout za dnes již staršími VR brýlemi HTC Vive. Byly uvedeny na trh v roce 2016 a mají být nahrazeny brýlemi HTC Cosmos. Firma kvůli tomu přestala ve výrobě dalších „starých“ kusů.

I když je virtuální realita stále spíše okrajovou záležitostí, postupně se stává stále více mainstreamem. Vyzkoušel jsem tedy všechny možné hry a dostupnosti VR brýlí HTC Vive.

Jsou tedy v roce 2020 stále dobré pro virtuální používání či je konkurence v něčem lepší?

PlayCool04.02.2020

Rok 2020 bude pro hráče obzvláště vypečený! Jednak nás na jeho konci čeká nástup nové generace herních konzolí, zároveň je také v plánu pořádná nálož herních titulů, které se budou snažit ukázat, že současné konzole ještě zdaleka nepatří do starého železa. Pojďme se podívat na ty nejočekávanější pecky roku 2020 na herní konzole i PC.

PlayCool21.01.2020

Drony patří k nejoblíbenějším a nejefektivnějším vojenským prostředkům, které byly kdy vynalezeny – dokážou mapovat terén, sbírat cenná data a posílat je zpět v reálném čase svému operátorovi. Jaký je vlastně potenciál těchto šikovných bezpilotních prostředků a proč jsou tak často terčem kritiky?

PlayCool20.01.2020

Mortal Kombat patří v herním světě k nejznámějším brandům, a tak není divu, že s touto tematikou vzniklo i několik filmových počinů, respektive seriálů. Dosavadní filmová díla, spadající převážně do 90. let minulého století, však mírně řečeno nestála za nic a nemohl to zachránit ani Christopher Lambert v roli lorda Raidena.

PlayCool13.01.2020

Blíží se nám čas vánoční, což znamená: cukroví, sníh a ….? Dárky! Pojďte se s námi podívat na několik tipů na dárky pro gamery! Vychytávky, které hráče jednoznačně osloví a vy u nich budete za „ježíškovskou“ hvězdu! Ať už se jedná o vaše děti, drahé polovičky či přímo o vás, s těmihle dárky budou Vánoce rozhodně vymazlené!

PlayCool09.12.2019

Tak jako začátkem každého měsíce se hráči, kteří využívají předplacených služeb pro konzole PlayStation a Xbox, mohou těšit na tituly zdarma. Pojďme se tedy podívat na úrodu posledního měsíce tohoto roku.

PlayCool06.12.2019

Star Wars série patří mezi nejpopulárnější značky za posledních 20 let, a to hlavně díky Georgi Lucasovi, který nám umožnil vžít se do jeho vysněného světa. Se završením nové filmové trilogie za dveřmi, jak tedy dopadla nová hra od studia Respawn Entertainment pod vydavatelem Electronic Arts po nevydařeném Star Wars: Battlefront 2?

PlayCool02.12.2019

Vývojáři videoher touží používat umělou inteligenci, aby pomohli vytvořit věrohodné světy. Není tedy příliš překvapivé, že vědci nyní mohou používat některé ze stejných nástrojů pro tvorbu hry na trénování umělé inteligence.

PlayCool10.11.2019

Ze všech technologií, které se chystají ovlivnit hraní her, je 5G jedna z největších. Přináší mnohem rychlejší širokopásmové rychlosti pro smartphony i další zařízení v mobilních sítích. Mohla by přinést více cloudových služeb i více her pro více hráčů… Jak to ale vidí odborníci?

PlayCool09.11.2019

Jedním z lidských hobby, díky nimž jsme stále se vyvíjející druh, je vynalézavost. Když spojíme vynalézavost s chutí si hrát, často se dočkáme nečekaných výsledků.

Stačí se podívat na herní průmysl, který se za posledních dvacet let změnil k nepoznání a ze zábavy pro nerdy se stal celospolečenský fenomén. Nedílnou součástí tohoto fenoménu je i hrát na co nejbizarnějších zařízeních.

 Teď k nim přibyla novinka – základní verze první Civilizace hratelná… Pozor… V excelovské tabulce.

PlayCool01.10.2019

Hráčský svět doufal v nového Alana Wakea. Nedočkal se ho, byť svitla malá naděje na jeho návrat na naše obrazovky. Spisovatele, který prožívá momenty ze svého posledního románu, se ve finském studiu Remedy rozhodli nahradit návštěvou amerického úřadu The Oldest House. V něm se ovšem děje plno nečekaných a záhadných věcí, s nimiž se musí hlavní hrdinka popasovat.

PlayCool10.09.2019

Wolfenstein 3D patří k milníkům a popularizátorům 3D akčních her, a to především díky studiu id Software, které později přineslo světu i legendární Doom. Od té doby prošla hra mnohokrát různorodou proměnou, až se letos dostala k předání pochodně u Blazkowiczových dcer a kooperativního hraní.

PlayCool27.08.2019

Jeden z nejúspěšnějích streamerů v poměrně krátké historii streamování, Tyler „Ninja“ Blevins, nedávno uzavřel exkluzivní smlouvu o spolupráci se streamovácí platformou Mixer, kterou vlastní Microsoft. Poněkud nečekaný krok streamera fenoménu Fortnite odlákal diváky konkurenční platformě Twitch, kterou vlastní Amazon. A úspěch na sebe nenechal dlouho čekat.

PlayCool12.08.2019

Asi málokdo by mohl pochybovat o tom, že Nintendu se jeho konzole Nintendo Switch povedla. Teď společnost představila nového nástupce. Jaký bude Switch Lite?

PlayCool28.07.2019

Popis nepopsatelného je jednou z hlavních domén spisovatele H. P. Lovecrafta. Jeho díla je téměř nemožné převést do filmové nebo herní podoby a ti, kteří se o to pokusí, mají velmi dobře našlápnuto skončit v nějakém tom blázinci.

Jelikož jde ale v případě Lovecraftova díla o volně šiřitelnou licenci, inspiraci si z něj bere kdekdo. Ovšem dosáhnout úrovně her jako Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth není vůbec snadné. Což dokazuje i The Sinking City.

PlayCool22.07.2019

Gamescom 2017. Mezi bezpočtem dalších her překvapilo oznámení Age of Empires IV. O sérii se pak dlouho mlčelo a mlčení letos provázelo i mohutnou E3, kde všichni po loňském tichu očekávali plno pikantních novinek vztahujících se ke čtvrtému dílu. Těch jsme se nedočkali, ale i po dvaceti letech k hráčům zdárně promlouvá Age of Empires II.

PlayCool07.07.2019

Zatímco konec června měl patřit filmovým Avengers: Endgame, kteří se vrátí na filmová plátna, aby získali první místo žebříčku nejvýdělečnějších filmů, v LA se na konferenci E3 odprezentovali úplně jiní Avengers. Šlo o poměrně velké překvapení! 

PlayCool01.07.2019

Stejně jako filmy, ani Star Wars hry se v posledních letech nedočkaly kdovíjak vřelého přijetí a hráči mnohem raději sahají po starých klasikách jako Knights of the Old Republic nebo Jedi Academy. Dopadne to s Fallen Order jinak?

PlayCool24.06.2019

Jeden z nejdůležitějších herních svátků roku v LA – E3, vyvrcholil několika velkými prezentacemi, mezi nimiž nemohla chybět ani velmi očekávaná hra Cyberpunk 2077 od polského studia CD Projekt RED. Keanu Reeves zvedl ze židlí nejednoho diváka. Přišel představit novou hru – Cyberpunk. Podívejte se na video!

PlayCool17.06.2019

U zrodu dnes již 10 let populárního Minecraftu stála velmi nepravděpodobná kombinace her, které si oblíbil „duchovní otec“ Minecraftu Markus 'Notch' Persson. Co všechno stálo za jeho momentem “Heureka!”?

PlayCool03.06.2019

Osm hodin. Tak dlouho trvalo, než se v roce 2018 podařilo herní konzoli Ouya získat na Kickstateru od podporovatelů minimální nutnou částku k dokončení konzole. Teď, o osm let později, se momentálně vlastník konzole firma Razer rozhodla ukončit podporu tohoto zařízení. Málokdo smutní.

PlayCool29.05.2019

Méně je někdy více, však to znáte. Žánr FPS byl od začátku koncipován jako koridorové střílení, které prostě a jednoduše k úspěchu víc nepotřebuje. Jen vyladěnou hratelnost, zběsilou akci a dostatečné zbraňový arzenál… Dnes je ovšem zvykem míchat žánry i v případech, kdy to není úplně na místě. A jednou velmi zdařilou ukázkou nepovedného mixu je právě Rage 2.

PlayCool03.05.2019

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector