První Příznaky Roztroušené Sklerozy?

Častým prvním příznakem roztroušené sklerózy bývá zánět zrakového nervu. Ten se projevuje rozmazaným viděním, výpadkem části zorného pole, poruchou barevného vidění, ale i kompletní ztrátou zraku. Dále může být doprovázen bolestí oka při jeho pohybu nebo při zatlačení na oko.
Příznaky roztroušené sklerózy

 • závratě
 • únava.
 • bolest oka.
 • poruchy čití
 • výpadek zorného pole.
 • dvojité vidění
 • deprese.
 • pocit mravenčení
 • Jak rychle postupuje roztroušená Skleroza?

  Průběh roztroušené sklerózy

  primárně progresivní, při níž nemoc rychle postupuje a léčba je velmi svízelná. Naštěstí není tak častá, většina pacientů má tzv. relabující-remitující formu, pro kterou je typické střídání zhoršování a zlepšování stavu (období zhoršení se nazývá relaps a období zlepšení remise).

  Jak začíná roztroušená skleróza?

  RS se začíná projevovat rozmazaným viděním, špatným vnímáním kontrastů nebo barev, dvojitým viděním nebo kmitáním očí (nystagmus), případně zánětem očního nervu. Někteří lidé mívají úporné bolesti při pohybu oka, které je třeba co nejrychleji vyšetřit.

  Kdy se projevuje roztroušená Skleroza?

  Příčiny vzniku roztroušené sklerózy

  Mezi rizikové faktory rozvoje roztroušené sklerózy patří: Věk – RS se sice může vyvinout v každém věku, obvykle je to ale mezi 20. a 40. rokem života.

  Jak se pozná roztroušená Skleroza?

  Roztroušenou sklerózu je možné diagnostikovat pomocí magnetické rezonance (MR) mozku už po první atace. Na MR vidíme v mozku ložiska aktivního či prodělaného zánětu, tzv. plaky.

  Jak dlouho trvá ataka roztroušené sklerózy?

  Ataka, exacerbace či relaps je projev poškození nervového systému, který typicky trvá déle než 24 hodin. Informace o příznacích roztroušené sklerózy uvádí na svých internetových stránkách americký zdravotnický portál Everyday Health (1).

  Jak dlouho ziji lidé s RS?

  RS není smrtelné onemocnění, ale je to celoživotní stav pacienta. Většina lidí je diagnostikována ve věku od 20 nebo 30 let a bude žít s určitým stupněm omezení v průměru dalších 40 až 50 let. Snížení průměrné délky života je šest až sedm let ve srovnání s běžnou populací.

  Budete mít zájem:  Jak vypadá ideální chrup

  Jak zastavit roztroušenou sklerózu?

  Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy

  chorobu modifikující léky si kladou za cíl ideálně zastavit vývoj choroby a minimalizovat akutní vzplanutí – ataky, případně jim zabránit nebo snížit jejich intenzitu. Hned na začátku onemocnění se nasazují tzv. léky první volby, většina z nich je injekčních.

  Co způsobuje roztroušenou sklerózu?

  Dosud není známo, co roztroušenou sklerózu způsobuje. Obecně je přijímána teorie o autoimunitním zánětu centrálního nervového systému. Ten je spuštěn různými faktory vnějšího prostředí u geneticky disponovaného jedince.

  Jak vyléčit roztroušenou sklerózu?

  Zcela vyléčit roztroušenou sklerózu lékaři zatím neumí. Díky moderním lékům však již dnes dokážou svým pacientům zmírnit obtíže spojené s atakou onemocnění, zpomalit průběh a předejít zhoršování jejich choroby.

  Jak odhalit roztrousenou sklerozu?

  Roztroušenou sklerózu není snadné rozpoznat.

  Pro potvrzení nebo vyloučení RS jsou důležité:

  1. odběry krve,
  2. magnetická rezonance mozku,
  3. vyšetření nervových drah pomocí stimulátoru (hodnotí se rychlost vedení nervového vzruchu),
  4. odběr mozkomíšního moku z páteřního kanálu v oblasti beder (lumbální punkce).

  Jak časté jsou ataky u RS?

  Jak časté budou ataky a intervaly mezi nimi, zatím bohužel předpovědět neumíme. Průměrně po 15 letech od počátku nemoci se 60–80 % pacientů překlopí do tzv. sekundární progrese, tj období, kdy jsou ataky už málo časté a pacient se pozvolna zhoršuje. Důvodem tohoto zlomu je vyčerpání rezerv nervového systému.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector