Trik pro snadný odběr krve? Pouze jediný

Jedním odběrem krve můžete zachránit až 4 lidské životy. Není ale darování jako „darování“. Varianty jsou v zásadě dvě. Můžete jít do nemocnice a krev darovat. Jen tak, bez finanční náhrady. Nebo můžete jít do farmaceutické firmy a krev či krevní plazmu v podstatě prodat.

Samotný prodej krve či krevní plasmy je v Česku nelegální, takže přesněji za tento úkon obdržíte finanční náhradu ve výši několika set korun (u soukromých společností až 900 Kč) coby náhradu nákladů, kterou máte s tímto odběrem spojenou.

Ovšem bez dokazování toho, že vám náklady vznikly, takže chytrému čtenáři dojde, že se takto může snadno dostat do plusu.

Mnoho lidí tato možnost láká. Poměrně rychlá (a pro někoho možná i bezbolestná) varianta, jak přijít k několika stovkám. Paradoxně je ale tato možnost mnohem více prodělečná. Ukažme si proč.

Za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy, tj. v době publikace článku max. 550 Kč.

Dárce krve = obdržím 0 Kč

Jednou z variant je bezplatné dárcovství krve, které snadno můžete provést v nemocnici. Splnit musíte samozřejmě mnoho podmínek, zejména co se týče vašeho zdravotního stavu, prodělaných nemocí a aktuálně či v minulosti užívaných lécích. Pokud projdete, smíte krev darovat, a ta bude následně uskladněna, aby v případě použití posloužila.

Po provedeném odběru se rozloučíte s přáním hezkého dne na rtech a celý příběh pro vás končí. Finanční odměnu nedostanete, vždyť jste dárce, ne prodejce.

Jediné peníze, které za tuto službu veřejnosti můžete dostat, je vaše skutečná náhrada nákladů, která vám v souvislosti s odběrem vznikla. Tu ale musíte prokázat. Pak je vše v pořádku, jste na nule. Stát a zdravotní pojišťovny si ale takových lidí cení, a tak můžete využít řady odměn.

Podle § 15 zákona o daních z příjmu si smíte za každý provedený odběr odečíst 2000 Kč ze základu daně. Celkově však výše tohoto odpočtu nesmí činit více než 15 % ze základu daně.

I tak jde však o příjemnou daňovou úlevu. Při podávání daňového přiznání přiložíte buď potvrzení o odběru, nebo souhrnné potvrzení, které vám ke konci kalendářního roku vydají na transfúzní stanici.

Jako zaměstnanec máte také nárok na pracovní volno v den odběru, a to s plnou náhradou mzdy. Pokud by se odběr nepodařilo provést, máte nárok na nezbytně nutnou absenci v práci po dobu tohoto odběru, ale pak byste se správně měli vrátit a pracovní den dokončit.

Bezplatné dárce krve oceňuje i Český červený kříž, a to formou vyznamenání:

 • 1. odběr – kapka krve
 • 10. odběr – bronzová medaile prof. Janského
 • 20. odběr – stříbrná medaile prof. Janského
 • 40. odběr – zlatá medaile prof. Janského
 • 80. odběr – zlatý kříž Českého červeného kříže III. třídy
 • 120. odběr – zlatý kříž Českého červeného kříže II. třídy
 • 160. odběr – zlatý kříž Českého červeného kříže I. třídy
 • 250. odběr – plaketa Českého červeného kříže Dar krve – dar života

Kromě výše uvedeného ale dárce krve oceňují i zdravotní pojišťovny. Benefity, které nabízejí, jsou různé.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Pokud půjdete darovat krev či plazmu nebo kostní dřeň bezplatně, dostanete po každém odběru od České průmyslové zdravotní pojišťovny vitamíny v hodnotě 80 Kč.

Pokud nebudou na dané transfúzní stanici vitamíny k dispozici, zakupte si je v lékárně a nechte si vystavit doklad se jménem a příjmením, rodným číslem, datem, názvem vitaminů a částkou.

Ten předložíte na pobočce a peníze vám budou do výše 80 Kč uhrazeny. Dále poskytuje pojišťovna tyto příspěvky:

 • 500 Kč pro dárce, kteří v roce 2017 darují krev či plazmu poprvé. Musíte však letos provést dva odběry,
 • 500 Kč za získání bronzové medaile (10 odběrů),
 • 1000 Kč za získání stříbrné medaile (20 odběrů),
 • 1500 Kč za získání zlaté medaile (40 odběrů),
 • 2000 Kč za získání zlatého kříže 3. třídy (80 odběrů),
 • 2500 Kč za získání zlatého kříže 2. třídy (120 odběrů),
 • 3000 Kč za získání zlatého kříže 1. třídy (1460 odběrů),
 • 3500 Kč za získání plakety Českého červeného kříže Dar krve – dar života (250 odběrů),
 • 6000 Kč pro dárce kostní dřeně
 • 500 Kč pro stávající držitele zlaté Janského plakety nebo stávající držitele zlatých křížů (pokud letos provedete alespoň 1 odběr).

Příspěvek, který vám pojišťovna poskytne, smíte použít na vybrané aktivity:

 • pohybové aktivity,
 • léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních,
 • masáže,
 • plavání,
 • saunu,
 • pobyt v solné jeskyni,
 • preventivní očkování,
 • laserové operace očí,
 • úhradu nákupů v prodejnách optiky (brýlové čočky, kontaktní čočky, brýlové obruby apod.),
 • stomatologickou péči (výkony či výrobky),
 • úhradu nákupu v lékárnách (např. očkovací látky, vitamíny, potravinové doplňky).

Oborová zdravotní pojišťovna

Všichni, co v roce 2017 uskuteční alespoň jeden odběr krevní plazmy, krve nebo kostní dřeně, dostanou vitaminové preparáty na podporu regenerace, a to buď přímo na transfúzní stanici, nebo na pracovišti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Pokud v roce 2017 darujete alespoň dvakrát krev, můžete si od pojišťovny nechat proplatit kredit do výše 1000 Kč na vybrané procedury a aktivity.

Jestliže vám bude letos udělena medaile prof. Janského nebo zlatý kříž Českého červeného kříže, máte možnost si nechat proplatit tyto aktivity až do výše 2000 Kč.

Dárci kostní dřeně si mohou nechat proplatit 3000 Kč na preventivní aktivity podle vlastního uvážení.

Kredit, který vám pojišťovna přizná, smíte čerpat na následující programy:

 • vitaminové doplňky a zdravotní pomůcky (z běžné či internetové lékárny),
 • rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity (lázeňská péče, vstup do fitcentra, plavání apod.)
 • nákup preparátů, které odstraní nebo omezí abstinenční příznaky v průběhu přestávání s kouřením,
 • rovnátka, dentální hygiena a stomatologické výrobky,
 • vyšetření krve pro dárce kostní dřeně,
 • test zjištění krevní skupiny vám i vaší rodině,
 • očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 • dioptrické kontaktní čočky, brýle či obruby k brýlím.

Revírní bratrská pokladna

Revírní bratrská pokladna poskytuje bezpříspěvkovým dárcům krve tyto příspěvky:

 • úhrada vitamínů,
 • 500 Kč příspěvek při deseti odběrech (poslední odběr musí být po 1. 1. 2012),
 • 1000 Kč příspěvek při 40 odběrech,
 • 1500 Kč při 80 odběrech,
 • 2000 Kč při 120 odběrech,
 • 1500 Kč při darování kostní dřeně.

Vitamíny by vám měly být vydány hned na transfúzní stanici po provedeném odběru. Pokud je daná stanice nebude mít k dispozici, požádejte si dodatečně o jejich vydání na kontaktním místě Revírní bratrské pokladny. Pro vydávání vitamínů má pojišťovna pravidla:

 • 1 ks vitamínů po každém odběru krve (max. 1× za čtvrtletí),
 • 1 ks vitamínů po každém odběru krevní plazmy (max. 1× za měsíc),
 • 2 ks vitamínů, pokud darujete krevní plazmu v cyklu 5 odběrů a odběr je každých 10 dní,
 • 3 ks vitamínů, pokud darujete krevní plazmu v cyklu 7 odběrů a odběr je každých 10 dní,
 • 2 ks vitamínů po odběru červených krvinek (1× za čtvrtletí).

Příspěvek, který vám pojišťovna poskytne, smíte využít na tyto aktivity:

 • nákup léčivých přípravků a doplňků stravy v lékárně,
 • očkování, které není hrazeno ze zdravotního pojištění,
 • stomatologickou péči, která není hrazená ze zdravotního pojištění.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje dárcům krve, krevní plazmy a krevních derivátů poukázky v určité hodnotě jen v případě, že byl v průběhu roku realizován třetí odběr. Jestliže půjdete krev darovat dvakrát a potřetí až po novém roce, na bonus nárok nemáte. V opačném případě ale můžete získat:

 • 300 Kč za každý třetí odběr,
 • 500 Kč za získání stříbrné Janského plakety (20 odběrů),
 • 1000 Kč při získání zlaté Janského plakety (40 odběrů),
 • 2000 Kč za získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů),
 • 2000 Kč při dosažení 200 odběrů,
 • 2000 Kč za získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života (za 250 odběrů),
 • 2000 Kč při darování kostní dřeně.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pokud jste pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny a stali jste se, nebo stanete-li se v roce 2017 bezplatnými dárci krve, kostní dřeně nebo krevní plasmy, smíte využít 1000 Kč na:

 • rehabilitační aktivity lázeňského typu (masáž, plavání, sauna, solná jeskyně, kryokomora, whirlpool a další),
 • léčivé přípravky s obsahem minerálů a vitamínů,
 • doplňky stravy s obsahem minerálů a vitamínů.

K čerpání příspěvku stačí, abyste za celý rok darovali pouze jedenkrát.

Dále vám pojišťovna ve spolupráci s Pojišťovnou VZP nabídne 35 dní cestovního pojištění bez poplatku, případně slevu na roční pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech. K tomu už je ale potřeba splnit i další podmínky.

Je nutné darovat dvakrát za posledních 365 dní, případně aby byly 3 odběry provedeny v posledních 730 dnech a z toho jeden za posledních 365 dní. Nebo můžete být držitelem Zlatého kříže nebo Janského medaile.

V takovém případě už nezáleží na tom, kdy jste krev darovali naposledy.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

U Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR získáte při darování krve a krevních derivátů:

 • 100 Kč příspěvek na multivitaminový preparát (jednou ročně),
 • 3000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
 • 6000 Kč na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud jste držitelem Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve – Dar života,
 • 6000 Kč pro dárce kostní dřeně,
 • příspěvek na očkování či onkologické vyšetření.

Abyste získali příspěvek ve výši 3000 Kč, musíte splnit ještě několik dalších podmínek. Jako muž musíte uskutečnit 7 odběrů krve nebo 3 speciální odběry krve nebo 14 odběrů krevních destiček nebo 21 odběrů krevní plasmy nebo odběr kostní dřeně.

Jako žena pak musíte provést 6 odběrů, případně 3 speciální odběry nebo 12 odběrů krevních destiček nebo 18 odběrů krevní plasmy nebo odběr kostní dřeně. Započítány vám budou odběry, které byly realizované po posledním odběru v roce 2015 započítaném do příspěvku ZP MV ČR a zároveň v období od 1. 1. 2015 do 15.

 12. 2017 s tím, že alespoň jeden odběr je realizován v roce 2017.

Příspěvek vám navíc bude uznán jen v případě, že poslední pobyt jste uskutečnili v roce 2015 na základě žádosti, kterou vám v roce 2015 schválili.

Na lázeňském pobytu v minimální délce 3 dnů pak můžete žádat o proplacení vybraných procedur (vodoléčba, elektroléčba, rehabilitace, fyzioterapie, tělesná výchova, fyzikální terapie (galvanizace, iontoforéza, diadynamik, ultrazvuk, magnetoterapie, parafin, diatermie, vasotrain apod.), volný přístup do bazénu nebo sauny, oxygenoterapie, vstupní a výstupní prohlídka u lékaře lázní).

Pokud splníte všechny výše uvedené podmínky, ale nebudete chtít jet na ozdravný pobyt, můžete si vybrat alternativu, a to do výše 1000 Kč, případně 2000 Kč pro držitele zlaté Janského plakety nebo Zlatého kříže nebo ocenění Dar krve – Dar života udělených v roce 2017. Vybírat můžete z těchto variant:

 • stomatologické výkony a výrobky (např. snímatelné celkové náhrady chrupu, metalokeramická korunka, kořenová nástavba, výplně, zubní implantáty, korunky a můstky),
 • léčba zrakových vad laserem, aplikaci nitroočních čoček (pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění),
 • dioptrické brýle, obruby, čočky,
 • léčivé přípravky a doplňky stravy zakoupené v lékárně,
 • zdravotnické prostředky na podporu zdraví,
 • rehabilitace,
 • sportovní aktivity.
Budete mít zájem:  Vitamíny Na Vlasy A Nehty Diskuze?

Zdravotní pojišťovna ŠKODA

Bezpříspěvkoví dárci krve a kostní dřeně mohou u Zdravotní pojišťovny ŠKODA čerpat příspěvek

 • 600 Kč,
 • 3000 Kč, pokud jste držiteli Zlatého kříže.

Tyto příspěvky pak smíte čerpat na:

 • pohybové aktivity,
 • vitaminové prostředky,
 • doplňky stravy a prostředky proti striím,
 • masáže,
 • prostředky dentální hygieny (zub. pasty, kartáčky, dentální nitě, ústní vody aj.),
 • sluneční brýle s UV filtrem,
 • ortopedickou obuv a ortoped. vložky zakoupené v lékárně nebo prodejně zdrav. potřeb,
 • saunu,
 • ochranné prostředky na zevní použití s UV filtrem (opalovací krémy, oleje a spreje).

Kdy příspěvek nezískáte?

Kromě toho, že musíte splnit konkrétní podmínky jednotlivých pojišťoven, abyste příspěvek dostali, musíte odběr provést v České republice, a nikoli v zahraničí. Také musí být proveden v odběrných místech transfúzních stanic, a nikoli v místech komerčních firem.

Co když chci krev a plasmu prodat?

Další variantou je prodej krevní plazmy či krve. Nebo, lépe řečeno, vy darujete krevní plazmu a na oplátku obdržíte několik stokorun coby úhradu nákladů spojenou s odběrem. Tyto náklady ale neprokazujete a ani vám nemusely vzniknout. Za odběr je ale dostanou všichni, co darují krevní plazmu komerčním farmaceutickým společnostem.

Trik pro snadný odběr krve? Pouze jediný

Cena je různá, většinou se pohybuje od 200 Kč do 500 Kč za jeden odběr. V tomto případě už ale nemáte nárok na nic jiného. Ani na úlevy od státu, ani na příspěvky od pojišťoven. Dostanete jednorázové peníze a tím celá akce končí.

Co se vyplatí více, je pak otázka do diskuze. Někdo ocení „rychlé peníze“, kdy přijde, daruje a odchází s penězi. Jiný ocení možnost nižších daní, příspěvků od pojišťovny a dalších.

Daruj krev, daruj život

Uvažovali jste o tom, že půjdete darovat krev, ale nevíte, jak na to? Pak jsou následující řádky čtením přesně pro vás. V dnešním článku se zaměříme na to, jak vlastně dárcovství krve probíhá, jaké jsou konkrétní požadavky na potenciální dárce i jaké výhody vám mohou z darování krve vyplývat.

Každý třetí člověk potřebuje někdy za život krevní transfuzi, jen každý třicátý je však sám zároveň aktivním dárcem. Odběr krve je přitom bezbolestnou a poměrně rychlou záležitostí, díky které můžete zachránit něčí život.

Stačí splnit několik základních podmínek a následně se rozhodnout, jaký typ dárcovství chcete poskytnout. Je totiž možné dostavit se k odběru plné krve, ale stejně tak pouze některé z jejích složek, např. krevní plazmy či destiček.

Krev je tekutina stále ještě synteticky nenahraditelná, neexistuje žádná spolehlivá vědecká metoda schopná ji uměle vyrobit, a o to zásadnější dostatek vhodných dárců je.

Krev totiž není možné dlouhodobě skladovat, vydrží čerstvá pouhých 42 dnů, poté je třeba nespotřebované zásoby zlikvidovat, protože jejich použití by mohlo být zdravotně závadné.

Existují čtyři krevní skupiny – A, B, AB a 0, přičemž všechny se vyskytují buď s kladným, nebo záporným Rh faktorem. Jednotlivá odběrná centra obvykle se svými dárci sdílí aktuální stav zásob, tudíž na jejich webových stránkách jsou snadno dohledatelné požadované krevní skupiny.

Poptávka se mění v závislosti na množství potřebných pacientů s konkrétní krevní skupinou. Všeobecně platí, že lidé s krevní skupinou 0- jsou univerzálními dárci, protože jejich krev je v případě transfúze kompatibilní se všemi ostatními krevními skupinami. To však neznamená, že vaše krev, máte-li jinou krevní skupinu, je méně potřebná.

Pro tělo je vždy nejpřirozenější přijímat krevní skupinu, jíž samo disponuje.

Když jdete na první odběr

Před první návštěvou odběrného centra si ověřte, jaké jsou aktuální kapacity zařízení, zda má o krev zájem a případně jaké dárce, respektive krevní skupiny momentálně upřednostňuje. Dárcem krve se může stát každý při splnění několika základních podmínek.

Požaduje se věk od 18 do 65 let, hmotnost alespoň 50 kg a zdravotní způsobilost. Jakmile si vyberete konkrétní odběrné centrum, zjistěte si, zda můžete dorazit jen tak, nebo je potřeba se předem objednat.

Obvykle to sice pro odběr plné krve není nutné, ale přesto je lepší být informován a vyhnout se tak případné zbytečné cestě.

Po příchodu do vámi zvoleného centra se nejprve zaregistrujete. K tomu je zapotřebí průkaz totožnosti a rovněž kartička pojištěnce.

Nemusíte být nutně občanem České republiky, většinou se však vyžaduje dlouhodobý pobyt na našem území (tj. v délce alespoň tří měsíců) a schopnost domluvit se s obsluhujícím personálem česky.

V některých transfúzních centrech je možná i komunikace v cizích jazycích, v takovém případě se však domluvte s konkrétním zařízením předem.

Po registraci, seznámení se s Poučením dárce krve a vyplněním Dotazníku pro dárce krve je proveden kontrolní odběr pro krevní obraz, následuje lékařská prohlídka. Pokud je s vaší krví vše v pořádku, může dojít k samotnému odběru.

Ten trvá přibližně deset minut a odeberou vám přibližně 450 ml krve.

K opakovanému odběru se můžete dostavit znovu za 8–10 týdnů, přičemž jsou dovoleny tři odběry ročně pro ženy a čtyři pro muže (některé transfúzní stanice uvádějí čtyři odběry ročně pro ženy a pět pro muže).

Aby nebyly výsledky krevního obrazu nijak zkresleny, 24 hodin před odběrem byste se měli vyvarovat veškerého alkoholu a tučných jídel, doporučuje se také dodržovat pitný režim (2–3 litry tekutiny za den, ideálně čisté vody). Pokud kouříte, poslední cigaretu si smíte zapálit 12 hodin před odběrem. V den odběru se doporučuje lehce posnídat, ideální je suchý rohlík a čaj, vyhnout byste se měli tučným potravinám a mléčným výrobkům.

Možná máte strach, jestli projdete vstupní kontrolou, není však třeba se zbytečně obávat. Existuje jenom málo důvodů, proč může být vaše krev shledána nevyhovující.

Překážkou pro zařazení do registru dárců jsou především v minulosti prodělaná závažná onemocnění jako žloutenka typu B a C, tuberkulóza, syfilis či břišní tyfus, vhodnými dárci nejsou ani pacienti s nádorovým onemocněním.

K dočasnému vyřazení z registru, obvykle na jeden či dva roky, může dojít, pokud jste prodělali např. žloutenku typu A, mononukleózu či boreliózu.

Nejen krví živ je dárce

Pokud se rozhodnete darovat krev, máte několik možností. Základem je darování plné krve, vedle toho však můžete darovat pouze některou krevní složku.

 Pro každou z nich platí konkrétní pravidla, která se ve většině překrývají s pravidly pro darování plné krve, lišit se však může četnost odběrů.

V drtivé většině případů je také nutné předchozí objednání, zařízení totiž ne vždy konkrétní krevní složku potřebuje.

Celkem častým je darování krevní plazmy, která se odebírá pomocí separátoru krevních složek, jenž dokáže jednotlivé složky oddělit, takže dárci je odebrána pouze plazma a zbytek krve vrácen do oběhu.

Jeden odběr trvá zhruba půl až tři čtvrtě hodiny a přijdete při něm o 650–850 ml plazmy, konkrétní objem závisí na hmotnosti dárce.

K odběru se můžete dostavit jednou za 14 dní, nicméně obvyklejší je interval v délce jednoho měsíce.

Darovat se dají i další krevní složky, konkrétně červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Obvykle se odebírají podle potřeby konkrétních pacientů, nikoli pravidelně. K odběru bílých krvinek a destiček je možné se dostavit jednou za 14 dní, obvyklejší je však dvojnásobný interval.

Samotný odběr trvá něco přes hodinu. Darování červených krvinek probíhá spíše příležitostně, nejvíce žádaná je krevní skupina 0-, tedy univerzální dárce. Způsobilost dárce je limitována zvýšenou vstupní hodnotou hemoglobinu a váhou alespoň 70 kg.

Darovat můžete 3x ročně v intervalu čtyř měsíců mezi jednotlivými odběry.

Tím posledním, co můžete darovat, jsou krvotvorné buňky. V takovém případě projdete podrobnějším vyšetřením, které vedle rozboru krve zahrnuje i vaše genetické znaky a další doplňující informace. Zároveň tímto můžete vstoupit do registru dárců kostní dřeně.

Jedinou podmínkou je věk od 18 do 40 let, váha alespoň 50 kg a dobré zdraví, v ideálním případě byste ani neměli trvale brát žádné léky. V českém registru dárců kostní dřeně je něco přes 30 tisíc osob, celosvětově je to zhruba 33 milionů lidí.

Jedná se však o necelé jedno procento dospělé zemské populace, přičemž každé tři minuty je někde ve světě diagnostikována jedna osoba s poruchami krvetvorby. Bohužel jen pro zlomek těchto pacientů se podaří najít vhodného dárce.

Jaké výhody dárcovství přináší

Darování plné krve je bezplatné a zároveň jej každý podstupuje bez nároku na odměnu. V případě odběru jen některé krevní složky ale některá zařízení nabízejí finanční kompenzaci, obvykle v řádu několika set korun. Z dárcovství však pro vás mohou plynout i jiné výhody.

V den odběru máte například ze zákona nárok na pracovní volno. Jako pravidelný dárce také můžete uplatňovat slevu na daně v hodnotě odpočtu 3 000 Kč z daňového základu za jeden odběr. Některé pojišťovny (MetLife mezi nimi) zase nabízí zajímavé slevy na pojištění.

Dárcovství je oceňováno i Českým červeným křížem formou pamětní plakety.

Budete mít zájem:  Vitamíny Pro Krásnou Pleť?

Dárcovství

 • Motivace
 • Odběr krve
 • Časté dotazy
 • Všude slyším, že je málo dárců krve. Chci darovat, ale odmítli mě. Jak je to možné?
 • Jaký je rozdíl mezi darováním krve na transfuzním oddělení a v komerčním odběrovém centru?
 • Slyšel jsem, že darování krve může způsobit leukémii nebo rakovinu. Je to pravda?
 • Za jak dlouho po návratu ze zahraničí mohu darovat krev?
 • Proč před odběrem vadí tučná jídla?
 • Mohou cizinci darovat krev v ČR?
 • Mohu po odběru krve řídit auto?
 • Mohu darovat krev, když občas užívám marihuanu?
 • Mohu darovat krev, když jsem alergik?
 • Mohu darovat krev, když používám hormonální antikoncepci?
 • Mohu darovat krev, když užívám antidepresiva?
 • Mohu darovat krev, když mám na chodidle bradavici?
 • Mohu darovat krev, když mám lupénku?
 • Mohu darovat krev, když mám diabetes?
 • Mohu darovat krev, když mám celiakii?

V České republice chybí 100 000 dárců krve. Přitom každý z nás potřebuje za svůj život průměrně 5x krevní transfuzi a 14x lék vyrobený z krve. Na komplikovanější operaci je potřeba i 10 jednotek krve po 300 ml. Díky stále složitějším operacím spotřeba krve neustále roste. Počet dobrovolných dárců naopak dlouhodobě klesá a čím dál více lidí svoji krev raději prodává farmaceutickým firmám. Lidská krev je navíc jedna z mála věcí, kterou neumíme vyrobit uměle. Staňte se dobrovolným dárcem krve. Jedním odběrem můžete zachránit až 4 lidské životy.

Jako dobrovolný dárce krve získáte:

 • dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy
 • pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru
 • snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve
 • pravidelný přehled o vašem zdravotním stavu
 • vyznamenání od Českého červeného kříže
 • vitamíny od své zdravotní pojišťovny
 • občerstvení po odběru
 • a mnoho další benefitů, které naleznete na tomto webu
 • Podle zákoníku práce má dárce nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru. Není-li odběr proveden, náleží dárci toto volno jen na nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.
 • Snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve. K daňovému přiznání můžete přiložit buď potvrzení, které dostanete po každém odběru nebo souhrnné potvrzení, které lze na transfuzním oddělení získat na konci roku.

Český červený kříž uděluje dobrovolným dárcům krve tato vyznamenání:

 • 1. odběr – kapka krve
 • 10. odběr – bronzová medaile Prof. Janského
 • 20. odběr – stříbrná medaile Prof. Janského
 • 40. odběr – zlatá medaile Prof. Janského
 • 80. odběr – zlatý kříž ČČK III. třídy
 • 120. odběr – zlatý kříž ČČK II. třídy
 • 160. odběr – zlatý kříž ČČK I. třídy
 • 250. odběr – plaketa ČČK Dar krve – dar života

Zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve různé benefity, např. vitamíny, finanční příspěvky, zvýhodněné cestovní pojištění, příspěvky na ozdravné pobyty apod. Kompletní seznam výhod zdravotních pojišťoven naleznete v kategorii Pojišťovny.

Dárcem se může stát každý, kdo splňujete tyto podmínky:

 • věk 18 – 65 let
 • minimální hmotnost 50 kg
 • dobrý zdravotní stav
 • není evidován v Národním registru vyřazených dárců
 • není HIV pozitivní a není v trvalém kontaktu s osobou infikovanou HIV (rodina, sexuální partner)
 • neprodělal žloutenku typu B a C a není v úzkém kontaktu s osobami trpícími infekční žloutenkou (rodina, zaměstnání, sexuální partner)
 • není konzument drog
 • není alkoholik
 • nemá kardiovaskulární onemocnění (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • nemá chronické žaludeční vředy, onemocnění slinivky (diabetes mellitus aj.), střev, jater nebo žlučníku
 • nemá metabolické onemocnění (např. dna)
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleróza)
 • netrpí onemocněním krve (trombóza, embolie)
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin, močových cest nebo zažívacího traktu
 • netrpí těžkou alergií nebo astma
 • netrpí vážnějším onemocněním dýchacích cest (rozedma plic, chronická bronchitida)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním (lupénka, pásový nebo genitální opar)
 • netrpí autoimunitními chorobami
 • netrpí revmatickým onemocněním nebo onemocněním kostí a kloubů
 • neměl nádorové onemocnění
 • neměl transplantaci orgánů, tvrdé pleny mozkové nebo rohovky
 • neměl neurochirurgický zákrok mozku
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc (babesióza, Chaganova nemoc, leishmanióza, Q horečka, virus západonilské horečky WNV apod.)
 • neprodělal TBC
 • nepobýval v letech 1980-1996 déle než 6 měsíců ve Velké Británii a ve Francii (variantní Creutzfeldt-Jacobova nemoc)
 • neobdržel v letech 1980-1996 v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Francii transfuzi krve nebo krevních komponent

Máte dotaz? Nejste si jisti, zda jste vhodný dárce?

 • týden po zhojení oparu
 • u žen v době menstruace
 • alespoň 14 dní po lehčí infekci (rýma, kašel apod.)
 • 4 týdny po dobrání antibiotik
 • 1 měsíc po pobytu mimo Evropu
 • 1 měsíc po přisátí klíštěte
 • 1 měsíc po průjmovitém onemocnění
 • 6 měsíců po vyléčení boreliózy
 • 6 měsíců po endoskopickém vyšetření
 • 6 měsíců po transfuzi krve
 • 6 měsíců po tetování nebo piercingu
 • 6 měsíců po pobytu v malarických oblastech
 • 6 měsíců po pobytu v nápravném zařízení
 • 1 rok po vyléčení žloutenky typu A nebo mononukleózy
 • alergici mohou krev darovat pouze u lehčí formy onemocnění, bez akutních obtíží a bez léčby
 • lidé s vysokým krevním tlakem mohou darovat krev pouze pokud jsou na monoterapii (jednom léku) a mají kompenzovaný krevní tlak
 • ženy mohou darovat nejdříve devět měsíců po porodu a půl roku po ukončení kojení
 • při užívání léků i volně prodejných (vyjma hormonální antikoncepce a vitamínů)

Máte dotazy ohledně očkování, případně případně jiné nejanosti?

 • Den před odběrem vypijte dostatečné množství nepřeslazených nápojů (čaj, káva, ovocné šťávy, džusy, minerálky).
 • Večer před odběrem a ráno v den odběru nejezte tučnou stravu.
 • 14 hodin před odběrem nepijte alkoholické nápoje.
 • Na odběr nechoďte nalačno. Ráno před odběrem posnídejte lehkou stravu a vypijte dostatek tekutin.
 • 6 – 12 hodin před odběrem by se nemělo kouřit.
 • průkaz totožnosti
 • kartičku pojištěnce
 • legitimaci dárce krve (opakovaní dárci)
 • šatna – odložíte si věci a dostanete dotazník dárce
 • evidence – sestra zaznamená vaše údaje
 • laboratoř – bude vám odebrán vzorek krve k předodběrovému vyšetření (analýza trvá asi 5 minut)
 • vyšetřovna – lékař zkontroluje vyplněný dotazník a posoudí váš zdravotní stav
 • občerstvení před odběrem – dostanete pečivo a nápoj
 • vlastní odběr krve
 • občerstvení po odběru – nápoj a drobná sladkost
 • evidence – dostanete omluvenku do zaměstnání, potvrzení na odečet daní a stravenku
 • šatna – vyzvednete si své věci a odcházíte

Celková doba strávená na transfuzním oddělení při darování plné krve je asi 50 – 100 minut.

Standardně se odebírá 450 ml krve a samotný odběr trvá 5-10 minut. Vaše tělo si krev doplní během několika dnů.

Krev můžete darovat téměř v každém okresním městě. V seznamu pracovišť transfuzní služby si snadno najdete nejbližší odběrné místo. Transfuzní oddělení mezi sebou nesdílejí registr dárců. Je tedy důležité, aby se dárce vracel do svého transfuzního oddělení.

Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně. Minimální interval mezi odběry je 10 týdnů.

V rámci předodběrového vyšetření se v laboratoři provede vyšetření krevního obrazu, které trvá asi 5 minut. U prvodárců se navíc provádí i vyšetření moči. Lékař vám před odběrem změří tlak, pulz a posoudí váš zdravotní stav a způsobilost k odběru.

Po odběru krve se provádí další podrobné vyšetření, které zahrnuje zjištění krevní skupiny, Rh faktoru a nepravidelných protilátek v krvi. Dále se provádí testy na HIV, žloutenku typu B a C, syfilis. V případě odchylky u některého z vyšetření je dárce následně informován a je mu doporučen další postup.

Odběrem krve vám nehrozí žádné nebezpečí přenosu infekce. Veškerý materiál (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky) je určen pouze k jednorázovému použití. Místo vpichu je vždy důkladně dezinfikováno a pracovníci odběrových úseků pracují zásadně v rukavicích za přísných hygienických předpisů. Zajištěno je také bezpečné uložení a likvidace biologického odpadu.

Při nedostatečném a krátkém stlačení místa vpichu může vzniknout hematom (modřina). Někteří dárci mohou mít po odběru pocit na omdlení, celkovou nevolnost a může dojít až ke kolapsu.

Tomu lze však předcházet tím, že dárce před odběrem vypije dostatečné množství tekutin a lehce posnídá. Na transfuzním oddělení je vyškolený personál, který v případě potřeby včas zasáhne a pomůže.

Po odběru by člověk neměl minimálně 12 hodin vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost a námahu.

Na transfuzním oddělení se jako dárce setkáte s těmito dokumenty:

Obecně je o dárce krve stále velký zájem. Bohužel se někdy může stát, že vás na transfuzním oddělení odmítnou. Zde hraje roli několik faktorů, jako je vaše krevní skupina a potřeby konkrétního transfuzního oddělení. Krev je vzácná tekutina a zdravotníci dělají všechno proto, aby její odběry a distribuce byly co nejefektivnější a nedocházelo ke zbytečnému plýtvání.

Pokud vás někdy odmítli, nebuďte z toho smutní a zkuste to jindy, případně na jiném transfuzním oddělení. Doporučujeme sledovat krevní barometry na webových stránkách transfuzních oddělení, kde najdete aktuální potřebu krevních skupin a můžete tak snadno naplánovat svoji návštěvu transfuzního oddělení.

Transfuzní oddělení je většinou spojeno s konkrétním zdravotnickým zařízením, kde se odebraná krev (případně krevní složky) spotřebují na výrobu léčivých přípravků pro konkrétní pacienty. Krev od dárců z transfuzních oddělení pomáhá přímo pacientům v našich nemocnicích. Transfuzní oddělení neposkytují za darovaní krve žádnou přímou finanční odměnu.

Naopak za darování krevních složek v komerčním odběrovém centru získají dárci finanční odměnu ve výši několika stokorun. Krevní plazma odebraná v těchto centrech se využívá pro potřeby farmaceutického průmyslu.

Projekt ProDarce.cz podporuje myšlenku bezplatného dárcovství krve a krevních složek na transfuzních odděleních. Nesouhlasíme s poskytováním finančních či významných benefitů, které by byly hlavní motivací pro dárce. Principem bezplatného dárcovství je primárně solidarita a nezištná pomoc potřebným. Jedině tak lze zajistit bezpečnost jak pro dárce, tak pro příjemce darované krve.

Žádná souvislost mezi odběry krve a leukémií ani rakovinou nebyla prokázána.

Dopad odběru krve na zdravotní stav dárců byl opakovaně a dlouhodobě studován a žádné nepříznivé účinky (za předpokladu dodržení intervalu mezi odběry) nebyly prokázány.

Naopak, část naší populace (zejména muži) má sklon k hromadění železa, což poškozuje tkáně. Odběr červených krvinek má u těchto lidí pozitivní vliv na zdraví.

Budete mít zájem:  Jak Dlouho Trvá Léčba Zánětu Středního Ucha?

Tučná strava může ovlivnit složení krve tak, že ji poté nelze použít pro léčebné účely. Krevní plazma získá mléčné zabarvení, což je znakem toho, že obsahuje tukové částice. Mezi tučné pokrmy patří například máslo, smetana, masové polévky, smažená jídla, čokoláda a ořechy. Prosíme, vyvarujte se těmto pokrmům večer před odběrem a ráno v den odběru.

Darovat krev mohou cizinci, kteří splňují tyto podmínky:

 • jsou schopni komunikovat v češtině
 • pobývají v ČR již déle než jeden rok
 • mají zdravotní pojištění platné v ČR, což splňují všechna standardní zdravotní pojištění uzavřená v kterékoliv zemi EU

Řízení vozidla po odběru krve je možné, nejdříve však po 15 minutách a pouze tehdy, pokud se cítíte dobře. V den odběru je po odběru zakázáno řízení dopravních prostředků hromadné dopravy.

Obecně je dárcovství možné, ale některá transfuzní oddělení uživatele marihuany z dárcovství vyřazují. THC v odebrané krvi by mohlo ohrozit pacienta. Protože se THC vylučuje z organismu velmi pomalu, darování je možné nejdříve 14 dní po požití THC.

Lehčí forma alergie není pro darování krve překážkou. Darovat krev můžete v období, kdy netrpíte alergickými příznaky. Pokud trpíte těžkou formou alergie, dárcovství pro vás není vhodné. Každý alergik by měl otázku darování krve konzultovat se svým alergologem.

Ano, můžete. Hormonální antikoncepce není překážkou pro darování krve.

Antidepresiva se z organismu vylučují velmi pomalu. Po dobu užívání nedarujte krev ani krevní složky. Darovat můžete nejdříve 4 týdny po vysazení antidepresiv. Situaci však vždy posuzuje lékař transfuzního oddělení. Proto doporučujeme před odběrem zavolat na transfuzní oddělení a konzultovat vhodnost darování.

Ano, krev darovat můžete.

Záleží na rozsahu a místě výskytu lupénky. Darování není možné, pokud je lupénka rozsáhlá nebo se vyskytuje v místě vpichu. Některé léky, které obsahují psoraleny, trvale znemožňují dárcovství krve.

Pokud se neléčíte inzulinem, můžete darovat krev.

Bohužel, celiakie je důvodem k trvalému vyloučení z dárcovství krve.

Sdílet:

Pět rad, jak se připravit na odběr krve

Krevní test dokáže odhalit spoustu potíží, od banálních infekcí až po závažná onemocnění. Díky preventivnímu vyšetření je můžete začít řešit dříve, než se rozvinou a zkomplikují.

Pro správné vyhodnocení výsledků je důležitá kvalita krevního rozboru, na kterou může mít vliv celá řada maličkostí. Je jasné, že sladká limonáda zvedne hladinu krevního cukru, výsledky ale může ovlivnit například i rozčilení nebo chůze do schodů.

Na odběr krve je proto dobré chodit v co nejlepší náladě a mít při tom na paměti několik základních doporučení. Čeho je tedy dobré se před odběrem vyvarovat?

Krev je biologický materiál, který se k určení správné diagnózy používá vůbec nejčastěji. Málokdo ale ví, že příprava na odběr by měla začít už den předem.

Jejím cílem je zamezit jakémukoliv narušení přesnosti výsledků. To je také důvod, proč se na odběr krve chodí vždy v ranních hodinách, ideálně mezi sedmou a devátou hodinou ranní.

Hodnoty určitých látek v krvi totiž kolísají v závislosti na denní době.

Omezte fyzickou námahu

Pro co nejpřesnější výsledky krevního rozboru je důležité se již den před samotným odběrem vyhnout sportovním aktivitám a jiným fyzicky namáhavým činnostem.

Krátký strečink bude mít na naměřené hodnoty minimální vliv, půlmaraton ale raději odložte na jindy. Také si dejte pozor na zvýšenou aktivitu těsně před příchodem do ordinace.

Pokud jste například dobíhali autobus, sedněte si alespoň na pět minut v čekárně a v klidu se vydýchejte.

Večer před odběrem jezte jen lehká jídla

Co se týče jídla, den před odběrem je vhodné po čtvrté hodině odpolední konzumovat pouze lehkou stravu a omezit přísun některých potravin. „Večer před odběrem doporučuji dát si zeleninový salát nebo například kuřecí vývar.

Chybu neuděláte, ani když zvolíte přírodní rybí filé. Rozhodně je ale nutné vyhnout se alkoholu, čokoládě a ořechům. Hodnoty krevního rozboru výrazně ovlivní i tučná jídla,“ vysvětluje MUDr. Aleš Ducháček z ambulance SYNLAB.

Přijďte na lačno, napijte se

Ráno před odběrem vůbec nejezte. Jídlo může v první řadě zkreslit hodnoty cholesterolu a cukru v krvi, vliv má ale i na spoustu dalších věcí. Pojem na lačno stále pro mnoho lidí znamená nejíst a nepít, příjem tekutin je ale před odběrem žádoucí, ráno je dobré vypít alespoň čtvrt litru vody nebo neslazeného čaje. Vynechte kávu, mléko a silný čaj.

Nekuřte

Den před odběrem je vhodné co nejvíce omezit kouření, ráno před odběrem pak nekuřte vůbec. Vlivem nikotinu se totiž zvyšuje tvorba žaludečních šťáv a stoupá hladina cholesterolu, roste také výskyt stresového hormonu kortizolu.

Komunikujte

Pokud máte alergii na dezinfekční prostředky, informujte o tom personál na odběrovém pracovišti. Nebojte se také říci, že při odběru krve trpíváte nevolností či pokud se vám začne točit hlava. Po odběru pak na místo po vpichu jehly přimáčkněte na pět minut speciální polštářek, aby se ranka zatáhla.

Je nutné doporučení od lékaře?

Na odběrová pracoviště společnosti SYNLAB mohou přijít buď pacienti na základě doporučení od svého praktického či odborného lékaře, nebo lidé, kteří se sami chtějí nechat preventivně vyšetřit a absolvují tak odběr jako takzvaní samoplátci.

Vybrané krevní testy si také můžete pořídit z pohodlí domova na našem e-shopu www.eshop-synlab.cz

Mohlo by vás dále zajímat Proč má pro vás laboratorní vyšetření smysl?

Jak se správně připravit na darování krve?

Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude nevyhnutelně potřebovat cizí krev. Darování krve je skutečně významným činem, který dennodenně zachraňuje životy. Co je dobré vědět před tím, než se pro tento krok rozhodnete?

Darovat krev můžete v transfúzních stanicích nebo v nemocnicích. Krev se odebírá v množství 450 ml a ačkoliv samotný odběr trvá pouhých 5 minut, podle statistik dokáže jeden odběr zachránit až tři životy.

Kdo může darovat krev? 

Ačkoli je potřeba krve enormní, nemůže ji darovat každý. „Abyste se zařadili mezi vhodné dárce, je nutné být ve věku od 18 do 60 let. Pravidelní dárci mohou darovat krev až do 65 let.

Požadovaná hmotnost dárce je alespoň 50 kg, nesmíte být nositelem viru HIV ani mít překonanou hepatitidu typu B a C, stejně jako jiná závažná chronická onemocnění,“ přibližuje plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.

z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Další podmínky pro darování krve naleznete na webu Českého červeného kříže.

Jak se na darování krve připravit?

Darování krve je ve své podstatě zcela jednoduchý proces, ale přesto vyžaduje důslednou přípravu. Kvalitu krve totiž ovlivňuje mnoho faktorů, o kterých byste to možná ani neřekli. Před darováním krve je proto třeba dodržet pár pravidel.

1. Nehladovte: přestože jste zvyklí, že na odběr krve se chodí jedině nalačno, v případě darování krve to neplatí. Před darováním se tedy dobře a vyváženě nasnídejte.

2. Vyhněte se mastným jídlům: večer a ráno před darováním krve se vyhněte tučným a mastným jídlům, která organismus zbytečně zatěžuje, a tím klesá i kvalita vaší krve.

3. Odpočiňte si: v noci před odběrem si dopřejte kvalitní spánek, kterým zajistíte regeneraci organismu. Eliminujete tím také fyzický i psychický stres.

4. Pijte dostatek tekutin: darování krve je šlechetným činem, ale i pro váš organismus je to náročný proces. Při darování se odebírá 450 ml krve, což je  vyšší objem než při běžném odběru u lékaře.

„Před darováním krve je proto nutné, aby byl organismus dostatečně hydratovaný, což zajistí i správnou konzistenci krve a její průchodnost žilami. Den před odběrem vypijte alespoň dva litry vody nebo čaje.

Pitný režim je vhodné doplnit ještě alespoň půllitrem vody, minerálky nebo ovocného čaje těsně před odběrem,“ doporučuje pan doktor Bohoněk.

5. Nekuřte a nepijte alkohol: darovaná krev musí splňovat striktní požadavky. Musí být zdravá, sterilní a nesmí obsahovat jakékoli škodlivé látky. Den před darováním krve proto nepijte žádný alkohol a minimálně 6 hodin před odběrem nekuřte.

A kam vlastně přesně jít?

Spojit se můžete s jakoukoli transfuzní stanicí v republice. Stanici si můžete vybrat podle lokality, kde bydlíte, a nebo také podle toho, jaká stanice krev potřebuje nejvíce (zjistíte na webu, nebo do dané transfuzní stanice rovnou zavolejte).

Ještě než vyrazíte krev darovat, přečtěte si několik informací, díky kterým zjistíte, zda vaše cesta nebude zbytečná. Přehledně a stručně najdete všechny informace na webu Českého červeného kříže.

Pokud jste se rozhodli darovat krev, bude lepší si na vybranou stanici předem zavolat a zeptat se, zda mají o nové zásoby s vaší krevní skupinou zájem. Může se totiž stát, že zrovna vaše krevní skupina bude v tu chvíli ve skladu dostupná, nicméně nezoufejte.

Každá stanice vám ráda doporučí jinou poblíž, která vás přivítá s otevřenou náručí. Nebo vám dodají termín, kdy budou novou krev potřebovat. Doba skladování krve je totiž maximálně 6 měsíců, je tedy potřeba zásoby pravidelně obnovovat.

debug normal674

. • Autor: GlaxoSmithKline

Zubní pasty parodontax jsou zdravotnické prostředky. Ústní vody parodontax jsou kosmetické přípravky.

V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,

e-mail: [email protected].

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: [email protected].

 • Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK.
 • ©2020 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.
 • Datum vypracování materiálu: 07 2020
 • ProMotion code: PM-CZ-PAD-20-00046

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector