Antikoagulační Léčba Doporučené Postupy?

Léčba se vždy zahajuje současným podáváním LMWH a warfarinu. V léčebné indikaci se LMWH podává minimálně 5 dnů a ukončí se nejdříve poté, co je dosaženo dvou hodnot INR ≥2,0 v minimálně 24 hodinovém intervalovém odstupu. Iniciální dávky warfarinu jsou 5-10 mg. Iniciální dávky nad 10 mg nejsou doporučeny.

Co je antikoagulační léčba ambulantní?

Ambulantní antikoagulační léčba Předmětem doporučení je postup pi podávání antagonistř ů vitaminu K – kumarinových antikoagulancií v ambulantní praxi. O jiných možnostech antikoagulační léčby – zejména s použitím heparinů – je pojednáno jen okrajově. Antagonisté vitaminu K a jejich účinek na krevní srážení

Jaké jsou kontraindikace antikoagulační léčby?

Normální menstruace, hormonální antikoncepce ani hormonální substituční léčba nejsou kontraindikací antikoagulační léčby. Vznikla-li trombóza v souvislosti s hormonální antikoncepcí či substituční léčbou, není při dobře kontrolované antikoagulační léčbě nutné hormonální léčbu vynechávat.

Kdo je prostředkem antikoagulační léčby warfarin?

V ČR je hlavním prostředkem orální antikoagulační léčby warfarin (warfarin Orion tbl. á 3 a 5 mg, Lawarin Pliva tbl. 2 a 5 mg). Ethylbiskumacetát (Pelentan tbl. 300mg, Pelentanettae tbl. obd 75 mg, Léčiva ) postupně mizí z preskripce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector