Z Pardubic na kole do Železných hor

Chrudim, známá rovněž jako „Athény východních Čech“, je město střední velikosti ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, hlavního města České republiky, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové.

Geomorfologicky leží město ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté České tabule. Jižně od Chrudimi se zvedají Železné hory s nejvyšší horou Vestec (668 m n. m.).

Městem protéká řeka Chrudimka, která pramení v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (20 km jihovýchodně) a po 108 km toku se vlévá do Labe v Pardubicích. V ústí je průměrný průtok 6,01 m3/s.

U obce Seč je na ní postavena údolní přehradní nádrž, která je velmi intenzivně využívána pro rekreaci a vodní sporty. Podnebí v Chrudimi lze v rámci ČR charakterizovat jako nadprůměrně teplé s průměrnými srážkovými úhrny. Průměrná teplota ve městě je 7 °C.

Nejteplejší měsíc červenec má teplotu 17,5 °C. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří město k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod. Město leží ve výšce 243-300 m n. m. Více…

2. Kontaktní osoby (naši City Changers)

Cyklostezka Oslavany – Ivančice byla otevřena 1. května 2015. Je dlouhá 3200 metrů, široká 3 metry (lávka 2 metry) s převýšením 16 metrů.

Více zde: http://kic-ivancice.webnode.cz/informace-pro-turisty/cyklostezk

 Doplníme později.

4. Informace o cyklistické dopravě – stávající stav

Cyklistika má v dopravním systému města Chrudimi nezanedbatelný podíl. Podle průzkumu z roku 2012 je 7,2 % všech cest realizováno na kole.

Podíl cyklodopravy se přibližně rovná podílu MHD a je tak přirozeným doplněním pěších cest (40,7 %) a automobilové dopravy (38,3 %).

V Chrudimi existuje v současné době silná poptávka po rozvoji infrastruktury pro cyklisty – jak v rovině dopravní (zvýšení bezpečnosti a komfortu při denním dojíždění), tak rekreační (napojení přírodních lokalit a turistických cílů). Více…

Z historie :

Z Pardubic na kole do Železných hor

Koncepční rozvoj cyklistické dopravy ve městě

V Chrudimi existuje v současné době silná poptávka po rozvoji infrastruktury pro cyklisty – jak v rovině dopravní (zvýšení bezpečnosti a komfortu při denním dojíždění), tak rekreační (napojení přírodních lokalit a turistických cílů).

Dokladem této poptávky je fakt, že problematika cyklistiky se opakovaně objevuje v každoročně pořádané akci s názvem „Desatero problémů Chrudimi“, na které mohou občané města ve spolupráci se zástupci samosprávy definovat nejpalčivější problémy území. V roce 2012 bylo jako bod 3 požadováno: Vypracovat koncepci sítě cyklostezek s propojením důležitých míst, včetně možností pro in-line brusle.

Zlepšení podmínek pro cyklisty ve městě i propojení s okolními sídly je rovněž uvedeno ve strategickém plánu města.

Studie rozvoje cyklistické infrastruktury

Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi tvoří nezbytný podklad pro koncepční rozvoj sítě. Součástí jsou stavby s vyššími náklady (napojení okolních obcí a turistických cílů) i levnější dopravně organizační opatření na místech s největší intenzitou výskytu cyklistů.

V rámci studie byla provedena analýza stávající sítě. Dále proběhlo sčítání cyklistů na 21 stanovištích, které realizovala Dopravní fakulta Univerzity Pardubice.

Sledováno bylo i, zda-li se cyklisté pohybují v hlavním dopravním prostoru (ve vozovce) nebo ve vedlejším prostoru (na chodníku nebo stezce vedle komunikace).

V neposlední řadě byl uspořádán workshop s občany města, kteří vytipovali celou řadu problémů.

V návrhově části jsou definovány základní priority – úseky, které by měly být dále rozpracovány.  Dále je zde uveden detailní popis těchto opatření a diskuze opatření, pro která již existuje projektová dokumentace. Součástí jsou i základní pravidla, která by měla v budoucnosti zajistit dobře fungující síť komunikací pro cyklisty.

Celou Studii rozvoje cyklistické infrastruktury ve formátu pdf. můžete stáhnout zde.

Cyklostezky Z Pardubic na kole do Železných hor

Chrudim – Slatiňany. Asi 2 km dlouhá cyklostezka začíná na jihovýchodním okraji Chrudimi za mostem přes řeku Chrudimku nedaleko obchodního domu TESCO.

Na stezce se nachází altán s odpočívadlem a dostatečně velkou travnatou plochou pro relaxaci a hry dětí. Parkování přímo u stezky chybí.

V Chrudimi je možné zaparkovat v blízké ulici Na Ostrově nebo na parkovišti před obchodním domem TESCO.

Chrudim – Medlešice. Tzv. Pivovarská cyklostezka spojuje severozápadní část Chrudimi s její místní částí Medlešice. Přibližně 2 km dlouhá stezka začíná na Pardubické ulici vedle průmyslové zóny Chrudim-Sever a končí v blízkosti pivovaru a pivovarské restaurace v Medlešicích. Hned vedle restaurace s letní zahrádkou se nachází dětské hřiště.

Chrudim – Markovice. Nejkratší chrudimská cyklostezka měří pouze něco málo přes 400 m a vede podél Čáslavské ulice od ústí ulice Vaňkovy na okraj místní části Markovice.

Chrudim, město (západní břeh řeky Chrudimky). Nejvýznamnější a nejfunkčnější částí cyklistické dopravní sítě vnitřního města je stezka na západním břehu řeky Chrudimky. Stezka začíná vedle Hotelu Bohemia na Masarykově náměstí a končí u mostu přes Chrudimku na křižovatce ulic Vrchlického a Na Ostrově.  Stezka měří cca 1 km.

Cylotrasy z Chrudimi do Železných hor

Cyklotrasy „Z Chrudimi do Železných hor“ vytvořené Informačním centrem v Chrudimi pro různé cílové skupiny návštěvníků jsou vedeny z větší části po lesních a polních cestách.

V terénu nejsou tyto cyklotrasy jednotně značeny. Využíváno je převážně značení cyklistických a turistických tras KČT, v menší míře místních naučných stezek a veřejných cest. Jejich přesný průběh je nutné vyčíst z mapy.

  K lepší orientaci by mohl posloužit i textový popis.

 • Výčet hlavních tras:
 • 1. Na Báru a zpět přes koňský svět (cca 18 km)
 • 2. Křížem krážem Podhůrou  (cca 20km)
 • 3. Staré záhady kolem Sečské přehrady (cca 20 km)
 • 4. Slavickou oborou na Kelty přírodou (cca 36 km)

Cyklobus. Cyklobus z Chrudimi (Pardubic) do Nasavrk, Seče a zpět lze využít o víkendech a svátcích od května do konce září. Linku provozuje společnost Arriva Východní Čechy, a.s., tel.: 469 638 625, web: http://www.arriva-vychodnicechy.cz .Informace o časech odjezdu cyklobusu naleznete zde http://www.arriva-vychodnicechy.cz/nabidka-prepravy/cyklobusy/cyklobus-zelezne-hory/

Cykloturistická mapa Chrudimska

Rekreační lesy Podhůra. Rekreační lesy Podhůra, nacházející se asi 3 km jižně od města Chrudimi na okraji CHKO a Národního geoparku Železné hory, nabízejí ideální podmínky pro cykloturistiku.

Oblast disponuje mnoha turistickými atraktivitami i atrakcemi pro aktivní trávení volného času. Jmenujme alespoň rozhlednu Bára, lanový park pro děti i dospělé, venkovní tělocvičnu, lezeckou stěnu, kryté ohniště, rozhlednu Na Chlumu, Kočičí hrádek nebo Interaktivní muzeum starokladrubského koně – Švýcárna.

Součástí je i Cyklopark Podhůra se singltrekem a pumptrekem otevřený v roce 2014.

Cyklopark Podhůra aneb První příměstský singltrek v ČR. V červnu 2014 byla v Rekreačních lesích Podhůra u Chrudimi slavnostně otevřena oblíbená atrakce pro vlastníky horských kol.

Single track (používá se i do češtiny přechýlená forma „singltrek“) je úzká přírodní stezka určená pro cyklisty, především pro horská kola. Je vždy jednosměrná, nejčastěji vede lesním terénem, využívá jeho zvláštností a vhodně do něj zapadá.

Singltreky mají různou obtížnost, která je označená barevně podobně jako u sjezdovek.

Příměstský singltrek v Chrudimi bude v blízké budoucnosti doplněn o další atrakce v rámci „Cykloparku Podhůra“. Již v současné době lze vyzkoušet tzv. „pumptrek“.

Singltrek je, vzhledem k blízkosti města Chrudimi, první svého druhu v ČR.

Základní modrý okruh dlouhý 1,6 km nabízí především začátečníkům a dětem zajímavou jízdu v terénu s různě náročnými pasážemi, určitě ale přiláká i zkušené „bajkery“ ke kondičním jízdám. www.podhura.cz

 Z Pardubic na kole do Železných horZ Pardubic na kole do Železných hor

Služby pro cyklisty v Chrudimi

 1. Půjčovna kol ČD (Železniční stanice Chrudim – hlavní nádraží, Čs.

  armády 174)

 2. Když si vypůjčíte kolo v Chrudimi na hlavním nádraží, vrácení můžete sjednat například v železničních stanicích v Pardubicích, Slatiňanech, Hlinsku nebo Žďárci u Skutče.

 3. Otevírací doba: denně 7:30-19:00
 4. Kontakty pro rezervaci a informace:
 5. tel.: 972 322 066 (denně 7:00 – 16:00)

e-mail: [email protected]

Servis pro cyklisty

Bike Sport. V Tejnecku 543, tel 469 621 252, www.bike-sport-shop.cz

VELOSERVIS JENÍČEK. Havlíčkova 147, tel. 469 637 141, 603 213 128, www.cyklojenicek.cz

I-BIKE Žižkovo náměstí 105, tel. 777 596 767, www.i-bike.cz

Kolista. S. K. Neumanna 573 (vchod z ulice Spojovací), 776 880 933, www.kolista.cz

Bike de Luxe Pardubická 178, tel. 773 105 114, www.bikedeluxe.cz

Připravované projekty

Cyklostezka Chrudim – Podhůra (Rozhledna Bára). Cyklostezka spojí nejkratší cestou město Chrudim s areálem rozhledny Bára v městských rekreačních lesích. V současné době musejí návštěvníci jet na Podhůru obklikou přes Slatiňany (po cyklostezce podél řeky Chrudimky), případně po frekventované silnici II. třídy směr Seč.

Cyklopropojení Píšťovy – Rekreační lesy Podhůra. Zprovoznění poměrně krátkého úseku polní cesty umožní napojení Rekreačních lesů Podhůra na okrajovou část Chrudimi zvanou Píšťovy.

Cyklopruh v ulici Víta Nejedlého. Zjednosměrnění ulice Víta Nejedlého v roce 2014 umožní vytvořit vhodné podmínky pro cyklistickou dopravu v této lokalitě. Na silnici po úpravě bude zprovozněn pruh pro cyklisty.

Návštěvnické centrum Podhůra – parkoviště nedaleko Cykloparku Podhůra. Pod rozhlednou Bára plánuje město Chrudim vybudovat návštěvnické centrum, jehož součástí bude i parkoviště. Parkoviště se bude nacházet v blízkosti Cykloparku Podhůra a bude tak využitelné i pro příznivce cyklistiky.

Další projekty. Město Chrudim plánuje i další projekty, které by měli vést k zpřístupnění města cyklistické dopravě. Jedním z nich je např. zpřístupnění komunikace cyklistům v obou směrech v ulici Čs. armády (nádraží ČD a autobusové nádraží) nebo vybudování samoobslužného tubusu pro parkování kol v této lokalitě.

Kontakty

5. Typy na cyklovýlety a další související informace

Co vidět a zažít.

6. Informace o městské mobilitě – stávající stav, plány

Silniční doprava

Chrudimí procházejí dvě silnice I. třídy, a to silnice číslo I/17 a I/37. Silnice I/37 spojuje města Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou (směr S – J) a končí ve Velké Bíteši (90 km) napojením na dálnici D1 Praha – Brno – Bratislava.

Silnice I/17 spojuje města Vysoké Mýto – Chrudim – Čáslav – Kolín – Praha (směr Z – V). Spojení Chrudim – Praha je též možné po dálnicí D 11 a to přes Pardubice  – mimoúrovňová křižovatka u Opatovic. Vzdálenost cca 25 km.

Nejbližší připojení na dálnici D1 je vzdáleno 70 km po silnici I/37 v Humpolci. Vzdálenost Humpolec – Praha je 100 km a vzdálenost Humpolec – Brno je 110 km. Více…

7. Fotogalerie

Z Pardubic na kole do Železných hor Z Pardubic na kole do Železných hor Z Pardubic na kole do Železných hor

Novinky

19. 11. 2015 | Cyklistika má v dopravním systému města Chrudimi nezanedbatelný podíl. Podle průzkumu společnosti TIMUR z roku 2012 je 7,2 % všech cest realizováno na kole. Podíl cyklodopravy se přibližně rovná podílu MHD a je tak… číst dále

Cykloturistika – Východní-Čechy.info – oficiální turistický portál Pardubického kraje

Prosím vyčkejte, vyhledáváme pro vás nejlepší nabídky!

Východní Čechy jsou díky neustále rozšiřované síti stezek ideálním regionem pro cykloturistiku. Region vás očaruje svoji malebnou krajinou s citlivě zasazenými památkami. Vybrat si můžete z bohaté nabídky tras od náročných horských terénů až po relaxační cesty rovinatými částmi.

Z Pardubic na kole do Železných hor Cyklookruhy Seč a okolí

Vybrané tématické trasy vedoucí z centra Železných hor do turisticky nejzajímavějších míst v okolí v okruhu do 30-ti km.

Z Pardubic na kole do Železných hor Krajem Železných hor na kole

Cykloturisticko poznávací program krajem Železných hor a jejich podhůřím. Poznejte pestrý kraj Železných hor a jejich podhůří v aktivním tempu na kole…

Z Pardubic na kole do Železných hor Křížem krážem Podhůrou

Vydejte se křížem krážem Podhůrou na cyklotrasu s povětšinou nenáročným povrchem. Cestou můžete vyzkoušet i svoje cyklistické dovednosti na singltrekovém…

Z Pardubic na kole do Železných hor Malý rodinný okruh Chrudimskem

Tento cyklovýlet nabízí mnoho nádherných míst k zastavení. Město Chrudim patří mezi jedno z nejkrásnějších v Pardubickém kraji. Určitě se vyplatí seskočit…

Na Báru a zpět přes koňský svět

Na trase můžete navštívit zámek ve Slatiňanech, zabavit a poučit se s dětmi v muzeu starokladrubského koně Švýcárna či odpočinout si na Kočičím hrádku…

Na kole úpatím Českomoravské vrchoviny

Program nabízí příjemně strávený prodloužený víkend v malém městě v jihovýchodní části Chrudimska. Zvlněná krajina poskytuje příhodné podmínky pro pěší…

Napříč Železnými horami

Více než padesátikilometrový okruh má start i cíl ve Slatiňanech. Odtud zamíříte přes Rekreační lesy Podhůra, malebné vesničky a údolím řeky Chrudimky…

Naučná geologická cyklostezka MAGMA

V Železných horách se ukrývá unikátní geologická cyklostezka Magma, první svého druhu u nás. Na trase dlouhé 56 km od Hlinska po Chrudim se nejen projedete…

Po církevních památkách Chrudimska 1

Pokud Vás zajímají církevní památky a historie, nenáročná lehce zvlněná trasa vás provede místy, kde můžete obdivovat nejen architekturu, ale také nádherné…

Po církevních památkách Chrudimska 2

Duchovní místa, kam od nepaměti kráčely nohy poutníků, anebo kostely a kláštery, kde na Vás dýchne historie. I takovou podobu může mít cíl pro výlet na…

Po stopách Keltů

Kombinovaný turisticko poznávací program v Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Chcete se projít po místech, kudy kráčela historie? Pěší, cyklo výlety…

Šlapeme do pedálů okolo Seče

Železné hory – jedny z nejmenších u nás, přesto neopakovatelně kouzelné se Sečskou přehradou jako svým magickým okem uprostřed. Ve stínu staletých stromů…

Slavickou oborou za Kelty přírodou

Zavítejte při svých toulkách do bývalého sídla Auergspergů na zámku ve Slatiňanech nebo do muzea starokladrubského koně Švýcárna. V Nasavrkách vás čeká…

Za koupáním na Konopáč

Nenáročná dvacetikilometrová cyklotrasa vede z Chrudimi po komunikacích s minimálním provozem, lesních a polních cestách. Nabízí nádherné výhledy do kraje…

Zpátky ke kořenům

Ideálním výchozím bodem této trasy je město Hlinsko. Klidnou cestu obklopuje nenarušená příroda Geoparku Železné hory s několika přírodními památkami,…

Kolem skalních měst

Tato středně náročná trase vás provede celkem třemi skalními městy. Výlet začnete u renesančního Horního zámku v Teplicích nad Metují. Poté budete pokračovat…

Mezi skalami Broumovska

Nenáročná trasa poskytuje nádherné výhledy na skalnatou přírodu Broumovska. Po cestě kolem rozsáhlého skalního města stojí za návštěvu dřevěná rozhledna…

Z Pekla až do nebe

Trasa začíná příjemnou projížďkou přírodní rezervací Peklo v údolí řeky Metuje, na jejímž závěru můžete posedět ve stylové čertovské restauraci Bartoňova…

Česko-polská silniční

Přes všechny hranice. A hned dvakrát: Z koruny země (Landeskrone – Lanškroun) v sousedství Čech a Moravy přes evropské rozvodí Labe – Dunaj k oběma Orlicím…

Do Afriky a za betlémy

Výchozím i cílovým bodem tohoto výletu je městečko Holice, ale vyrazit můžete klidně i z Třebechovic pod Orebem případně z Týniště nad Orlicí. Po cestě…

Drsnej orlickej okruh

Náročná kopcovitá trasa vede od přehradní nádrže Pastviny přes Zemskou bránu a kolem pohraničního opevnění. Výlet začíná v obci Nekoř, z Pastvin se přes…

Hrado-zámecký okruh I.

Na této trase se střídá kopcovitý terén s rovinkami. Cestou můžete navštívit hned čtyři zámky, proto je trasa vhodná i pro milovníky historie. Výlet začíná…

Krajem Karla Poláčka

Tato trasa prověří vaše síly v opravdových kopcích horského rázu a na terénních cestách v údolích řek – o to hezčí zážitky vám slibujeme. „Ochutnáte“ Orlické…

Králický okruh

Trasa tvoří okruh mezi klášterem Hora Matky Boží, městysem Červenou Vodou a městem Králíky. Po malebném okolí se můžete rozhlédnout z dominanty města Králíky…

Královská hřebenová

Trasa vede po úžasném hřebeni Orlických hor a je královským zážitkem. Vede po asfaltové cestě bez velkých převýšení. Absolvovat ji tak můžete i s nejmenšími…

Labyrintem J. A. Komenského

Trasa vede malebným kopcovitým krajem, po silničkách i cestách. Na návrších vás provázejí kouzelné rozhledy na pestrou krajinu se statky, lesy, poli a…

Okolo Pastvinské přehrady

Pohodová trasa z velké části v přírodním terénu. Vede okolo nádherné Pastvinské přehrady sevřené v údolí s lesy a lukami, s osvěžující tmavou a čistou…

Orlická putovní

Pro zdatnější příznivce putování na kole nabízíme neokoukané trasy v dosud cyklisticky neobjeveném ráji Orlických a Bystřických hor. Začít můžete na dopravním…

Orlicko-bystřický horský bike

Tato trasa zaujme zkušené bikery na horských kolech. V Polsku vás zavede do divoké panenské přírody Bystřických hor, kde se lze orientovat jen podle GPS…

Po hřebenu Orlických hor

Náročnější horská trasa s mnoha výhledy vás provede po hřebenu Orlických hor. Lanovkou se dostanete na Studený vrch (Skicentrum Deštné v O. h.), odkud…

Přes kopečky do L.A.

Tento okruh vede z městečka Jablonné nad Orlicí přes tvrz Orlici a město Lanškroun (L.A.). Za zastávku určitě stojí tvrz Orlice, která se nachází uprostřed…

Přes soutok na Homoli

Tato trasa vás provede dvěma typickými podhorskými fenomény. Spatříte soutok obou Orlic – Tiché a Divoké a vystoupáte blíže k nebesům po svatých schodech…

Zámky a hrady na řece Orlici

Poklidná trasa Vás provede několika krásnými hrady a zámky na řece Orlici. Cesta začíná u zámku Častolovice. V jeho zámeckém areálu s anglickým parkem…

Z Pekla až do nebe

Trasa začíná příjemnou projížďkou přírodní rezervací Peklo v údolí řeky Metuje, na jejímž závěru můžete posedět ve stylové čertovské restauraci Bartoňova…

Do Afriky a za betlémy

Výchozím i cílovým bodem tohoto výletu je městečko Holice, ale vyrazit můžete klidně i z Třebechovic pod Orebem případně z Týniště nad Orlicí. Po cestě…

Hrado-zámecký okruh I.

Na této trase se střídá kopcovitý terén s rovinkami. Cestou můžete navštívit hned čtyři zámky, proto je trasa vhodná i pro milovníky historie. Výlet začíná…

Hradubickem

Poměrně dlouhá, leč terénem nenáročná trasa vedoucí polabským údolím je protkána zajímavými zastávkami a památkami. Po cestě budete míjet hrad Kunětická…

Krajinou mechu a perníku

Rovinatá trasa prochází oběma krajskými metropolemi. Výchozím bodem je hvězdárna a planetárium v Hradci Králové. Po Labské stezce se dostanete až pod hrad…

Pardubicko – aktivně a relaxačně

Inspirativní program „Pardubicko aktivně a relaxačně“ nabízí různým cílovým skupinám možnost poznat krásy turistické oblasti Pardubicko aktivním způsobem…

Polabskou nížinou

Delší trasa rovinatým terénem vás povede od zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou okolo soustavy Pernštejnských rybníků, jejichž historie sahá až…

VýŽivný okruh Pardubickem

Poklidná trasa na Pardubicku střídá cyklostezky se silnicí. Startovním a cílovým bodem je barokní zámek Choltice obklopený parkem s kaskádou rybníků a…

Za koupáním a koňmi

Pardubicko je regionem známým i díky koním. I proto vás tato cyklotrasa zavede do jednoho z nejstarších hřebčínů na světě, ve kterém se chovají starokladrubští…

Nasavrky ona hleda jeho

Všechna práva vyhrazena.

Vážné seznámení Ona hledá jeho

Hledat Přihlásit. Zůstat přihlášen. Cyklistické kolečko na přehradní nádrž Seč a okolo vysílače Krásné zpátky do Pardubic dá zabrat. Jan Potůček 7. Doba čtení: 4 minuty. Sdílet Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitteru 2 nové názory.

 1. beroun seznamka okres!
 2. Nejvýhodnější hypotéky na trhu?
 3. hledam muze vintířov!
 4. troubky krestanska seznamka!
 5. rychle rande staré hradiště.

Po rovince ke kopečkům Jako dítě jsem do kopců pod Železnými horami zabrousil na kole celkem pravidelně. Tip: Databáze cyklostezek na Vitalia. Vstoupit do diskuse 2 názory.

Zasílat nově přidané názory e-mailem. Přečtěte si všechny díly seriálu Tip na výlet: Rozhlédněte se, prosím! Předcházející díl Následující díl. Autor článku. Jan Potůček. Zakladatel serveru Vitalia.

Seriál Tip na výlet: Rozhlédněte se, prosím!

Nálepky: Pardubický kraj výlet. Věděli hodně o křehkosti a ohroženosti života. Tohle povědomí my tolik nemáme, mladší ročníky skoro vůbec. A tak současnou, pravda složitou, ale jinak klidnou situaci, někteří s pomocí médií vnímají bezmála jako válečný stav.

A mají strach. A ona věta „byť jich bylo mnoho“ může rezonovat ve smyslu mnoha nemocných, mnoha zpráv budících strach, mnoha omezení a restrikcí.

K daru víry patří třeba i to, že uprostřed pocitu, že „je toho na nás mnoho“, můžeme spolu s autorem říci „nebojím se toho“.

Mě to nemá v moci, moje nálada nestojí a nepadá s informacemi o křivkách a souhrnech. Vím, komu patřím a vím, že On je síla.

Nabízím vážné seznámení štíhlé žen. .

Tváři své přede mnou neskrývej buď se mnou! Hodně si teď uvědomujeme, jak významná je lidská tvář. Ano poznáme druhého i podle chůze a gest, hlasu, ale není to ono. Bez pohledu tváří v tvář prožívám setkání v dnešní době jako polovičatá. Že druhý třeba nevidí, že jsem na jeho větu reagoval úsměvem, protože mám tvář zakrytou.

A tak se snažím nahlas zasmát a je to trapné, tak to musím říct, že se směju a to je taky prkenné. A u druhých taky úplně nevím. A co ta prosba?

Tváři své přede mnou neskrývej buď se mnou. Vím, že Boží tvář vidět nemůžeme, na to je mezi Bohem a člověkem příliš velký rozdíl a Bůh je přiliš velká síla. A zároveň tak moc stojíme o Boha, který se neodvrací od nás a naši životních příběhů, který svou tvář neskrývá, ale dává najevo své emoce.

A to se mi zdá, že už je přesun od žalmu do Nového zákona. Schenkelovi zemřeli v Osvětimi. Příbuzný pak dělal pokusy na lidech. V chodníku před informačním centrem v Chotěboři přibyly tři kameny. Je na nich mosazná destička se jmény Maxe, Irmy a Zdeňka Schenkelových, někdejších obyvatel domu.

Členové židovské rodiny zahynuli 8. V rodině však měli černou ovci.

Hledáš partnera pro vážné seznámení v místě Chrudim? Zkus to u nás, jsme největší internetová seznamka zdarma v ČR, již více než 20 let! Inzeráty ohledně vážného seznámení žena hledá muže se nachází v sekci Vážné seznámení > ona hledá jeho na inzertním serveru ANNONCE.

Fotogalerie 3. Autoři: Jaroslav Paclík , vok Martin Vokáč. Související Rodinu Pachnerových v Havlíčkově Brodě připomenou Kameny zmizelých Přibyslav připomene deportované Židy stolpersteiny, kameny zmizelých Památkářům v Třebíči vadí destičky v dlažbě připomínající zavražděné Židy.

Nejčtenější Mikrobus s cizinci vjel do protisměru. Dva lidé zemřeli, sedm zraněných.

Po opravě za desítky milionů drhnou na přejezdu auta, musí ho přestavět. Kůrovcová daň. Řidiči přetěžují kamiony, zastavit je nedokáže ani policie. Policie hledá svědky střelby na motorkáře na sjezdovce, problém je dlouhodobý. Metr bahna v ulicích. Bouřky zaplavily Opatov třikrát během devíti dnů.

Čína se třese: obří přehrada Tři soutěsky je naplněná k prasknutí. Můžete skoro všechno, nemusíte nic. Jak probíhají swingers party v Česku. Další nabídky Premium. Další z rubriky Řidič ztratil na D1 vlek a zablokoval směr na Brno, zjistil to až po chvíli. Už žádný čpavek ani každoroční repase.

Humpolec má moderní zimní stadion. Žďár připojí silnici do nové průmyslové zóny, další uzavírka lidi naštvala. Seznámili se přes elite date Evča a Jirka Naše první rande bylo velmi pohodové.

Seznámení Antonína Já, vdovec po 36 letech hezkého manželství, ona rozvedená po 23 letech nepovedeného manželství.

Jarda a Jarka Do mého života vstoupila žena, která měla přesně ty vlastnosti, co jsem si napsal do mého seznamu.

Vladimíra a Jaroslav Od prvního okamžiku přeskočila jiskra. Nejste ještě registrovaní? Ona hledá jeho Hledáte muže?

 • Víte co kupujete?.
 • Obsah dílu?
 • Zrale zeny seznamka animated gif sex flintstones best thai dating site Nasavrky.
 • hledam milence poděbrady!
 • DoporuÄŤujeme!

Seznamka Seznamka pro seniory Seznamka pro kluky.

Ty 18 – 30 let. Jsem bi VŠ štíhlý, diskrétní. Možné pravidelnější schůzky. OLDA V přírodě, v autě. Zličín, Řepy, Smíchov, Kladno. Co je hlídací pes?

 • kalhotky ac sparta praha.
 • Seznamovací Seznamka Zdarma Horní Cerekev Fetiš Zákupy Stránek Nad Jevišovkou Vlasy.
 • Nová cerekev gay seznamka!
 • M Onlajny Cz – Eroticka Seznamka Ona Hleda Jeho!.
 • zábřeh ona hleda jeho?

Upozornění do e-mailu na nové inzeráty z rubriky On hledá jeho – flirt. Annonce — inzertní web a noviny, jež spojují lidi a firmy, které něco nabízejí, nebo naopak hledají. Hledám:  Hledej. Přihlásit     Registrovat. Země – Nerozhoduje – Česká republika Ostatní státy Slovenská republika. Obsahuje text. Jen fotoinzeráty.

Stáří – Nerozhoduje – do 48 hodin do 5 dní do 10 dní. Typ – Vše – Nabídky Poptávky.

On hledá jeho – flirt v kraji Praha On hledá jeho – flirt v kraji Jihomoravský On hledá jeho – flirt v kraji Jihočeský On hledá jeho – flirt v kraji Vysočina On hledá jeho – flirt v kraji Karlovarský On hledá jeho – flirt v kraji Královehradecký On hledá jeho – flirt v kraji Liberecký On hledá jeho – flirt v kraji Olomoucký On hledá jeho – flirt v kraji Moravskoslezský On hledá jeho – flirt v kraji Pardubický On hledá jeho – flirt v kraji Plzeňský On hledá jeho – flirt v kraji Středočeský On hledá jeho – flirt v kraji Ústecký On hledá jeho – flirt v kraji Zlínský.

Domů Seznamka Flirtování On hledá jeho – flirt Řadit: od nejnovějšího od nejstaršího od nejlevnějšího od nejdražšího Nastavení Počet inzerátů na stránce 10 20 Založit hlídacího psa Jsem registrovaný – přihlásit se a nastavit hlídacího psa Nechci se registrovat – nastavit anonymního hlídacího psa. Contents: Zaregistruj se nyní!

Administrativní pracovník v logistice – mzda 140 Kč / hod. Říčany

Na tomto počítači zůstaneš přihlášený, dokud se sám neodhlásíš. Nemáš ještě svůj účet? Módní značka Levi's podporuje Gay Pride S profilovou fotkou. Výška: —   –   — Romantická mrdačka. Sado maso sex. Více informací. Oblíbené porno. Láska mého rozkroku. Tvrdá mrdačka. Nesmělá studentka. Sexi tvrdé péro. Kluzký sex.

Německo, komedie, dabing, cca min. Čtyřproudovka z Plzně povede až k Přešticím, hotová bude za čtyři roky. To mám vymyšlený! No to je fakt možné jen na netu. Kida Khodr Ramadan. The host was very polite and easy-going.

Raději si naordinujte pomalejší tempo a zasvěťte své kolegy, kamarády a potenciální partnery do svých plánů do budoucna. Tedy každý Úspěšnost dalších služeb byla také vysoká, prakticky všechny nad 50 procent.

Seznamka Rychlé rande je hojně navštěvována i cizinci, kteří si hledají české protějšky. Hlasitá hudba a hluční kempaři dlouho do noci majitele očividně nezajímají, eroticka seznamka nová cerekev. Hlavně bych rád viděl ten eroticka seznamka nová cerekev posudek.

Jsme oba šťastní, že jsme se našli a máme jeden druhého. Vím jen, že když  jsem procitla, první má myšlenka patřila Margit.

Hledám někoho na dopoledne přes tyden na orál možná i něco víc. Věk maximálně do 25 let zdravý a diskrétní. Foto klacku do…. Hledám někoho přes týden dopoledne komu bych mohl vykouřit.

Jsi vyholený, plný pořádný klacek a nemáš kde odstříknout? Jsem bi univerzál musíš mít prostory nebo kuřba v autě pokud jsi pojízdný. Chotebuz a okolí. Hledá se důchodce, silnější chlap jen z Havířova který by si nechal laskat ocas do výstřiku. Kdo se chce na mne občas pravidelně ukájet svou pořádnou plnou klobásou když to na něho příjde. Chci jen jednoho, kterému budu k….

Sex seznamka s std webové stránky kuřim pro volný mikulášovice sex sex dospívající film tit

Ahoj rád bych našel seriozního kamaráda na dlouhodobý diskrétní vztah. Bez narušení soukromí nejenom na sex ale také pokec a…. Vytvořte si hlídacího psa. Pokud se objeví nové inzeráty, odpovídající vašim požadavkům, pošleme vám e-mail na níže zadanou adresu.

Inzerce Auto-moto osobní automobily motocykly náhradní díly pneumatiky, kola »» Inzerce nemovitostí byty rodinné domy pozemky, zahrady chaty a chalupy »» Práce volná místa brigády práci hledají vzdělávání »» Mobily, komunikace mobilní telefony příslušenství mobilních telefonů tablety a iPady vysílačky »» Seznamka vážné seznámení flirt jen přátelé »».

Nábytek, bytové doplňky stoly a židle bytové doplňky a dekorace skříně, knihovny, obývací stěny »» PC a výpočetní technika notebooky PC sestavy PC komponenty PC periferie a příslušenství »» Dětské potřeby dětské oblečení kočárky a nosítka hračky kojenecké potřeby »» Sport cyklistika zimní sporty outdoorové vybavení fitness »» Oblečení a doplňky pánské oblečení dámské oblečení dámská obuv doplňky a galanterie »». Erotika nabídka erotických služeb nabídka práce v erotice erotické zboží »» Stavba, dílna, zahrada stroje, nástroje, zařízení stavební a instalační materiál topení, paliva a klimatizace »» Další rubriky darování kosmetika, parfémy hobby a sběratelství vzkazy, oznámení »» Video inzerce.

Ihned volny-tel. Není možnost trvalého pobytu, nájem na neurčitou dobu, kauce ,- Kč. Dole koupelna a velká kuchyň vše s dlažbou. Nahoře OP a ložnice vyvedené ve dřevě s plovoucí podlahou. Velká terasa pro letní grilování a relax s výhledem do zahrady. Cena 8. T: , michael. Musíš se umět usmívat, mít chuť pracovat a ne všechny kolem nasírat.

Î Okno dřevěné 80×80 cm – 2 stará dřevěná okna z chatky, v dobrém stavu, nepoškozená.

Elektrická přípojka není nutnost. Chotěbuz gay seznamka Jawu ,05,20,21,23 Mustang – s t, p.

Zkušenosti zruč nad sázavou erotické sametové sny loučná pod klínovcem páry Je nové hrady obrázky lokalit založených na pohlaví rychnov nad kněžnou jíst​. erotické porno příběhy dospívající dcera vtipálek voyeur sestra dům sex gif Hrubé anální lesbičky video webové stránky nová včelnice porno virtuální sex chat.

Î Tapeta,3D. Î Zadní blatník na Škodu nebo dobrý stav bily. Elektřina dočasně odpojena. Cena 9 Kč, Tel. Váha kg, prům. Seno,malé balíky z letošního léta. Vykupujeme nemovitosti za hotové, vaši obci. Majitel poskytne 1.

Î Zlaty řetizek – 14k délka chotěbuz gay seznamka cm váha 30g ruční práce. V lokalitě je blízko cca metrů Lidl i MHD. Na ulici Tylova 43 Ostrava-Zábřeh, volný od 1. Cena 8 Kč, Tel.

Skupy, nové podlahy, velmi pěkný, nově vymalovaný, ihned k nastěhování.

Dekuji p. Cena 30 Kč, Tel. Volný od unora. Jen vážným zájemcům. Zbytek po telefonu. Cena 11 Kč, Tel. Kauce 15 Realitky prosím nevolat. V roce kompl.

Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence — provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl! Koupit vstupenku. Přečtěte si naše zásady zpracování osobních údajů.

Divadlo Artur Pátek Hledám milence, zn. Předposlední den pracovního týdne se blíží ke svému konci a vy se nemůžete zbavit dobré nálady. To může ovlivnit šéfa k pozitivním krokům. Už vás tak nepeskuje a dává vám více prostoru.

Podpora kolegů je veliká a v blízké budoucnosti vám pomůže. Vaše pracovní nasazení se šéfovi zamlouvá a pomalu lituje, že na vás byl přísný. Vše si dokážete promyslet a nic vám nedělá problémy. Pokud chcete zapracovat na designu domácnosti, tak se do toho dejte. Půjde vám to báječně od ruky. Články odjinud E Recenze: Benevolentní portrét dobrodruha….

Z Pardubic na kole do Železných hor

Technologický gigant Tencent hodlá vybudovat…. Musil: Dnešní skoro zbytečný summit Evropské…. Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného…. Takto někdy budou vypadat Windows Xiaomi vám…. Na prodej je vzácná Testarossa od Koenig Specials.

PimEyes vám ukáže všechny fotografie konkrétní…. Mladík vtrhl ženě do domu, když otvírala dveře: Prala se s ním, utekl! Přes mrtvých po zásahu bleskem: V Indii začalo období monzunů a ži Silné bouřky bičují Ostravsko.

O víkendu bude až 30 °C, sledujte radar Fortuna liga.

Titul Slavie je menší pe A uteče Opava Příbram Guardiola o obří ztrátě na Liverpool: Je to realita.

Neměli jsme stejn Nejlepší filmy Zvýhodněná reklama na Staroměstské? Soud rozhodl ve prospěch JCDecaux Hollywoodský fešák Dennis Quaid 66 : Vzal si o 39 let mladší studentk Neměl šanci, s Návod jak ušít roušku.

Jak vybrat to nejlepší pro děti? Podle obalu rozhodně ne! Na co pozor? Uherské Hradiště. Nový Jičín. Hledat v textu. Nabídky i poptávky.

Jenom nabídky. Jenom poptávky. Nezáleží na foto. Jen s fotkou. Nezáleží na stáří. Chrástecká , 27 Liteň, obec Liteň. Chrudim III ev. Chyňava , PSČ 07, obec Chyňava. Ivančice ev.

 • Dospělé jílové u prahy ležérní sex černovice pro pc aplikace pro snadný sex.
 • Amatérské domažlice kouření galerie sex voyeur koleji pokoj sex jílové u prahy hippie sex.
 • Zážitková a seznamovací agentura!
 • Podkrkonoší Webových Stránek Jedním Způsobem Anální Sex Jílové U Prahy Nahé.

Kubína , Holínské Předměstí, 01 Jičín, obec Jičín. Jabloňová , 11 Větřní, obec Větřní. Jablůnka , PSČ 23, obec Jablůnka.

Jablunkov , PSČ 91, obec Jablunkov. Jakamado , 82 Dolní Poustevna, obec Dolní Poustevna. Jakšího , 73 Bavorov, obec Bavorov. Jana Opletala , Švermov, 09 Kladno, obec Kladno. Jana Švermy , 72 Březnice, obec Březnice. Janáčkova , Chudeřín, 03 Litvínov, obec Litvínov.

Jandovo stromořadí , 01 Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm. Janovice , 11 Janovice, obec Janovice.

Janovická , 01 Klatovy, obec Klatovy. Jaroměřice , PSČ 44, obec Jaroměřice. Jaroslava Kvapila , 16 Fryšták, obec Fryšták. Jedlová , PSČ 91, obec Jedlová. Jevišovice , PSČ 53, obec Jevišovice.

Podobné inzeráty

Jezerní , 27 Stráž pod Ralskem, obec Stráž pod Ralskem. Jihlava ev. Jílové u Prahy ev. Proč se pustit do seznamování s Náhodou?! Seznamovací král seznámil za 22 let tisíce lidí, sám je ovšem nezadaný.

Začni vyplněním osobního profilu!! Související články! Kraje jsou pro, podepsaly memorandum Jak se daří Podzámecké zahradě v Kroměříži? Vstup hledam milence kroměříž inzerenty Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.

Internet a TV Tovačov

Kraje jsou pro, podepsaly memorandum.

Ve dvou je veseleji a já se rád směji I když je muž silný a umí se postarat o sebe a o vše co potřebuje, dokáže si život užívat plnými doušky, tak je někdy rád za ženskou oporu, pevnou náruč..

Hledám pohodovou, milou ženu Mamina s dětmi nevadí, naopak Jsem rodinný typ, milující přírodu Hledám ženu pro nový společný začátek, třeba v červenci na ostrově Hvar v Chorvatsku.

Hledám ženu se kterou bychom společně vychovávali naše děti, se kterou bychom společně sportovali, cestovali, bavili se, ale taky se kterou bychom společně žili rodinným životem třeba v mém rodinném domku, nebo někde jinde.

Jsem otcem devítiletého kluka biker, hokejsta a lyžař o kterého pečuji napůl s jeho matk Super týden v lázních v Jeseníkách. V sobotu návrat relax paráda a za pár dní šup k moříčku.

Hledám milence na pravidelné setkávání, vlastní zázemí výhoda: Praha. Hledám přítele pro vše krásné . mít se na koho těšit.

Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže právě naši chytří a mobilní kamarádi o nás vědí úplně všechno, znají naše tajnosti, druhé životy, drobné lži, milenky i milence. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději nesdílíte. Koupit dkkm Kino Nadsklepí Téměř dokonalá tajemství.

 • Account Options!
 • Pro zasílání zpráv pro dospělé jílové u prahy kamery online kultury připojení;
 • Hledám milence, zn. spěchá!!
 • Seznamka JĂ­lovĂ© u Prahy – cz.nolohydfuere.gq.

Téma milenec na blesk. Kompletní zpravodajství na blesk. Historie Galerie Reference Externí odkazy. Související dotazy dešenice pro milence mam milence skvělý milenec hledam milence zhrzený milenec táta nebo milenec ona hledá milence. Milence, Dešenice. Naplánovat cestu:. Počet obyvatel: Rozloha: 3,44 km². Naplánovat výlet Trasa Pěšky Trasa Na kole. Contents: Srovnání seznamek Jak na to?

Seznamka pro seniory Vážné seznámení Ona hledá jeho Online seznamka pro seniory – cz.

6. Etapa Pardubice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

5.června 2018 report

Pardubice – Stará Boleslav, 143 km, průměr 21 km/h, na mém computeru max. rychlost 43 km/h

Ze slíbených 135 km to vyšlo o kousek víc, někde byla objížďka, jinde jsme si kousek zajeli. Než se pustíme od města k městu, znovu nahlédneme do pelotonu. Zoe jede pošesté, když se zúčastnila své první cyklotour, jela s rodiči jednu etapu. Letos jede celou trasu z Ostravy do Domažlic, tentokrát sama, bez rodičů. Je jí patnáct roků.

          Také něco k technice: nejstarší kolo má Jakub, je to Favorit jeho táty z roku 1972. Nejhezčí kolo (ale to je subjektivní dojem) má Jura. Je to ocelový italský Battaglin z 90. let na Campagnolu Super Record s bílým sedlem Rolls, rám (asi) 56, vrchol elegance.

Drtivá většina nás ostatních jede na „plasťácích“, tedy kevlarových rámech, ale ocel je ocel. Na nejexotičtějším stroji jel část etapy včera a část etapy dnes František.

Má na zakázku stavěný tricykl se skvělým vybavením a hydraulickými kotoučovými brzdami, a to nikoli z frajeřiny, ale s ohledem na své možnosti. Na běžném kole jezdit nemůže.

Na běžném kole nejede ani Pepa, nýbrž na kopii vysokého kola, které má za sebou desítky tisíc km a také podle toho vypadá. Mimochodem – Josef Zimovčák najezdil na tomto typu kola za svoji kariéru 350 000 km.

          První dnešní zastávkou byl Heřmanův Městec, kde nás přivítal pan místostarosta  Otakar Volejník a několik set dětí z mateřských a základních škol. Tady se Pepovi nevyplatilo žertovat: S mikrofonem v ruce jezdil kolem diváků a volal, že nemůže zastavit, načež ho místní zachránkyně zastavila tak, že oba padli mezi rozesmáté děti.     

          V Čáslavi nás pozdravil pan místostarosta Daniel Mikš a my měli čas prohlédnout si krásné náměstí se stejně hezkým trhem květin.

          V Kolíně si na nás počkali pan první místostarosta Mgr. Michael Kašpar a pan Martin Barták, generální ředitel zdejších Lučebních závodů.

          Jestli si myslíte tak jako my, že cestovat na kole Polabím je projížďka po lautr rovině, tak se lautr mýlíte. Užili jsme si jízdy nahoru-dolů, až jsme se divili. Každopádně počasí nám opět přálo.

          V Českém Brodu nás přivítaly sirény nikoli policejního doprovodu, ale hasičských vozů, které vyjížděly od náměstí, kam jsme právě mířili. Pan starosta Jakub Nekolný nás pozdravil, my jsme vypili všechny nachystané vody a vzhůru do cíle, do Brandýsa nad Labem. Na náměstí nás čekal pan starosta Ing.

Vlastimil Picek, kulturní program, pivo a klobásy a pak rychle ubytovat se, dát si sprchu, večeři a pivo. Potom do města poslechnout si přednášku o tom, jak si několik účastníků tour užilo letos na jaře Tasmánii  a Austrálii. Pisatel těchto řádků spěchá, aby si to také poslechl.

Zatím jen zaslechl, že tam najezdili 1000 km.

          Nakonec ještě perlička ze včerejška. Kousek před Chotěboří byla u silnice v provozu hospodářská váha, takové plato, na němž se váží třeba naložený náklaďák. Nemohli jsme si odpustit naskládat se tam i s koly.

Pan vážný ohlásil, napsal, potvrdil razítkem a podepsal, že v tu chvíli vážil náš peloton 6,12 tuny. Protože jsme spěchali, nestačili jsme se spočítat, cestou se někteří cyklisté přidali a jiní odpadli, takže je vám i nám ten údaj k ničemu :-).

Ale abyste neřekli, bylo nás v tu chvíli asi sedmdesát. Nebo osmdesát?

          Dobrou.       

Fotogalerie

Přelouč

Přelouč se nachází asi 13 kilometrů západně od krajského města Pardubice. Ve městě s jádrem na levém břehu řeky Labe žije převážná část z přibližně 9 500 obyvatel, menší část pak v sedmi místních částech – Klenovka, Lhota, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov a Tupesy.

Přelouč je jedním z nejstarších historicky doložených míst regionu. Ve svém znaku má černý rošt ve zlatém poli, který je atributem sv. Vavřince, patrona opatovického kláštera, kterému byla v roce 1086 králem Vratislavem I. věnována. K tomuto roku se vztahuje i první písemná zmínka o osadě s chmelnicí.

Od té doby se význam Přelouče výrazně měnil. Dne 8. září roku 1261 byla původní osada povýšena Přemyslem Otakarem II. na město a bylo jí uděleno magdeburské soudní právo. Správa náležela zvláštní rychtě. Mezi jejími držiteli byl například i Jiří z Poděbrad. Ještě ve 13.

století se město stalo významným strategickým tranzitním místem při labském brodu na spojnici Hradce Králové a Kutné Hory. Roku 1421 byla Přelouč údajně dobyta a zničena katolickým vojskem Jana Městeckého z Opočna. Roku 1518 připojil Přelouč Vilém z Pernštejna k panství Pardubice. V druhé polovině 16.

století dostala renesanční podobu a roku 1580 se stala královským komorním městem, když tato privilegia potvrdil Rudolf II.. Zároveň byl městu udělen městský znak s roštem sv. Vavřince. Za dob třicetileté války byla ale znovu poničena a rozkvět městu přinesla až stavba železnice a císařské silnice v 1. pol. 19. století.

Díky těmto stavbám se Přelouč stala po Pardubicích druhým hospodářsky nejvýznamnějším městem regionu. V letech 1949 až 1960 byla městem okresním.

Současná Přelouč

Zajímavá je i současná Přelouč, průmyslové centrum regionu, neustále se vyvíjí, obnovuje a občanská vybavenost je na velice vysoké úrovni.

Naleznete zde polikliniku, poštu, banky, nový dopravní terminál u vlakového nádraží včetně bezbariérové trasy od vlakového nádraží k modernímu autobusovému, 2 základní školy, 2 mateřské školy, Gymnázium a Střední odbornou školu.

Společenské a kulturn akce se konají v Občanské záložně, výstavy a přednášky v sále Kulturních a informačních služeb města Přelouče na Masarykově náměstí. Pro děti a mládež nalznete ve městě několik dětských hřišt a hřiště dopravní.

Funguje zde mnoho sportovních zařízení, patří mezi ně sportovní hala, hřiště pro hokejbal, rugby, tenis, nově zrekonstruovaný fotbalový stadion s profesionální tartanovo dráhou pro atletiku.

Významné osobnosti města

Narodilo se zde i plno významnýcho osobností, jmenujme například spisovatele Františka Flose, herce Františka Filipovského a Jiřinu Petrovickou, malíře Františka Brunera-Dvořáka, fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka, cestovatele Aloise Topiče. Byl to také Jaroslav Dítě – významný měšťan a zakladatel Občanské záložny a městského parku nebo středověký teolog a biskup Jednoty bratrské Tůma Přeloučský.

Významné stavby

Co se týče významnýcgh staveb ve městě, je to zcela jistě  radnice s chlapeckou a dívčí školou v novorenesančním stylu z roku 1882. Ve stejném stavebním slohu byla v letech 1899–1901 vybudována Občanská záložna, kostel evangelického sboru 1905 a Divišova vila, vše dle plánů architekta Rudolfa Kříženeckého.

Vila sloužila pro účely městského muzea, pak jako pečovatelský dům Církve českobratrské evandelické, nyní je zprivatizována a upravena. Dále je to římskokatolický kostel svatého Jakuba Většího, původně románský, barokně přestavěn v roce 1646 po požáru v roce 1621, barokní varhany v kostele pocházejí z roku 1692.

Nesmíme zapomeout ani na hřbitovní kapli Navštívení Panny Marie, která byla postavena v letech 1682–84 v souvislosti s pověstí o zázračné moci mariánského obrazu a také Sloup sv. Jana Nepomuckého z roku 1704.

patří sem také novorománská synagoga z roku 1861, která byla roku 1937 pronajata Církvi československé a v letech 1949–1952 zmodernizována na sbor Tůmy Přeloučského.

Jednou ze zajímavostí města je dlouholetá tradice pořádání Celostátního žákovského turnaje v kopané, který je v Přelouči pořádán již od roku 1957. Výjimkou byly pouze rok 2016 a 2017, kdy se fotbalový stadion rekonstruoval a turnaj se zde nemohl konat. Tohoto turnaje se každoročně účastní špičková mužstava českého žákovského fotbalu. Více informací naleznete na www.czt-prelouc.cz.

Letní středeční koncerty na Masarykově náměstí.

Další tradicí jsou pravidelné letní koncerty na Masarykově náměstí, které přilálkají bělehm letních měsíců milovníky různých hudebních žánrů. Další inforamce naleznte na www.kicmp.cz.

Ceny Františka Filipovského za dabing

Zcela největší akcí Přelouče je udílení Cen Františka Filipovského za dabing, které se od roku 1994 každý rok vždy v září konají na počest tohoto významného přeloučského rodáka. Cílem tohoto projektu je vedle vzpomínky na skvělého herce a dabéra také snaha přispět k udržení vysoké úrovně českého dabingu.  Vždy 3. sobotu v září se zde sejde mnoho významných herců, dabérů, režisérů a dalších osobností z oblasti kulturního, společenského a veřejného života naší republiky. Po celý den probíhá pestrý kulturní a hudební program na několika místech ve městě a slaví se vždy až do pozdních večerních hodin. Je to největší událost pro všechny občany z Přelouče a blízkého okolí. Více informací naleznete na www.cffd.cz.
Od roku 2019 prochází Přeloučí východočeská trasa svatojakubské poutní cesty do Santiaga de Compostela. Poutmí místo naleznete u kostela sv. Jakuba Většího na Masarykově náměstí.  Více podrobností naleznete na www.ultreia.cz.

, , , , ,

Dnešní Cyklotoulky budou militantně poznávací. Podíváme se totiž do krásných hor, projedeme pár vymazlených vesniček, navštívíme i jednu zajímavou přírodní památku a výlet budeme korunovat návštěvou naší nejznámější předválečné vojenské pevnosti.

Dnes se projedeme okolo města, které svůj název odvozuje od činnosti hrnčířů. Města, které leží na úpatí Českomoravské vrchoviny, na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí: Žďárských vrchů a Železných hor.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *