V Plzni do tramvaje i s kolem

Informační portál pro ty, co chtějí objevovat Plzeň a její okolí ze sedla svého kola. Tipy na cyklovýlety, užitečné rady a aktuální informace o komunikacích pro cyklisty

V Plzni do tramvaje i s kolem

S kolem teď můžete do tramvaje, autobusu i trolejbusu

Zatímco v jiných velkých městech v ČR se dá cestovat s kolem už několik let, v Plzni byl převoz kol v tramvajích, trolejbusech a autobusech MHD spuštěn až 1. července 2009 a to zatím jen na zkoušku o víkendech a státních svátcích. Jaké to je a jak byste při cestě s kolem v MHD postupovat se dozvíte z našeho článku.

Autor: cykloRADKA ve spolupráci s Jardou SOBOTOU Aktualizace: 02.07.2009 Vstoupit do diskuse (8)

Plzeňské městské dopravní podniky zajišťující službu veřejné hromadné přepravy po městě jsou akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví města.

Návrhy na zavedení přepravy kol ve vozidlech MHD se v předchozích letech ve vedení společnosti nesetkávaly s kladnou odezvou, a tak přišla s iniciativou subkomise cyklistiky Komise dopravy Rady města Plzně a svým usnesením iniciovala návrh oficiální cestou – tedy z pozice zástupce vlastníka.

Poté, co jej podpořila Komise dopravy Rady města Plzně, tak návrh schválili 30. dubna i městští radní. PMDP mělo spustit přepravu kol již 1. června 2009. Zdálo se, že je vyhráno, ale nebylo…

Cena přepravy kola

Kolo je totiž zavazadlo a ta v plzeňské MHD jezdí zadarmo. Toto vstřícné přepravné (rozumějte jízdné za kolo) zřejmě vedení PDMP nechtělo pro kola akceptovat a proto doporučilo Radě města stanovit  přepravné pro kola ve výši 24 Kč. Tento návrh byl rozhodnutím většiny městských radních 4. června schválen.

„Navrhoval jsem přepravné zdarma jako u zavazadel nebo ve výši maximálně běžného jízdného – tedy 12 korun,“ říká náměstek primátora Petr Náhlík, který je i předsedou subkomise cyklistiky, která původní návrh iniciovala. „Ani jeden návrh ale neprošel,“ dodává.

Jak je zřejmé z následující srovnávací tabulky, přeprava kola v plzeňské MHD patří k těm nejdražším.

10 min 30 min 60 min 24 hod  s předplatným  Poznámka
 Praha  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma  zdarma  v metru, vybraných tramvajích a přívozech
 Brno  7 Kč  11 Kč  zdarma  zdarma  kolo za poloviční jízdné
 Ostrava  10 Kč  27 Kč  132 Kč/měsíc
 Plzeň  24 Kč  24 Kč  24 Kč/jízdu ve všech prostředcích MHD

Pro úplnost uveďme i přepravné v cyklobusech a vlacích: 

Cyklobusy (zpravidla na vzdálenost 100 km i větší):

 • vypravované ČSAD autobusy Plzeň 30 Kč (při zpáteční cestě jen 20 Kč)
 • zahrnuté v Pražské integrované dopravě 26 Kč (při kombinaci s vlakem jen 13 Kč)

Vlaky nabízejí (zpravidla na vzdálenost 100 km i větší):

 • přepravu kola jako spoluzavazadla (nakládáte si sami, např. do speciální uličky na kraji vagónu) za 25 Kč
 • přepravu kola formou úschovy ve služebním voze (předáte průvodčímu v služebním voze) za 30 Kč
 • pokud si zakoupíte jednodenní jízdenku na kolo, zaplatíte za ni jen 50 Kč při přepravě jako spoluzavazadlo a 60 Kč při přepravě s úschovou. S touto jízdenkou ale můžete i několikrát přestupovat a ujet tak až několik set kilometrů.

Je zřejmé, že většina dopravců cyklisty motivuje k přepravě kola vstřícnějšími cenami. Tiskový mluvčí ROPIDu, organizujícího pražskou integrovanou dopravu (PID) Filip Drápal k tomu říká: „Praha podporuje cyklisty tím, že je přeprava kola v prostředcích MHD zadarmo.

Chce jim pomoci překonat rušné komunikace nebo se popovézt do kopce.“ V Plzni je to ale trochu jinak. Pokud pojede například čtyřčlenná rodina z centra tramvají k Boleveckým rybníkům, zaplatí za jízdenky a kola v MHD celkem 4×24 + 2×12 + 2×6 = 132Kč, za benzín dá tak 30 korun.

To ke snižování hustoty automobilového provozu moc nepomůže.

V Plzni byste mohli kolo přepravit zdarma jen v případě, že ho složíte do rozměru ne většího než 50 x 60 x 80 cm. Pak se z něj stane běžné zavazadlo a ta jezdí v plzeňské MHD zdarma.

Jak zaplatit

Máte tři možnosti:

 1. koupíte si předem 2 jízdenky po 12 Kč, tedy celkem za 24 Kč
 2. koupíte si jízdenky ve voze pomocí nabité Plzeňské karty, tedy celkem za 24 Kč
 3. koupíte si jízdenku u řidiče. Řidiči ale prodávají pouze jízdenky za 20 Kč, takže pro kolo budete muset koupit jízdenky dvě, tedy celkem za 40 Kč

Podmínky přepravy

 • V Plzni do tramvaje i s kolemPodmínky přepravy kol byly stanoveny podobně jako v jiných městech zvláštním článkem ve smluvních přepravních podmínkách.
 • Článek 7
 • Přeprava jízdních kol
 1. Jízdní kola je dovoleno přepravovat jako spoluzavazadlo o víkendech a státních svátcích od 1.července do 30.září na všech linkách a ve všech vozech MHD.
 2. O nástupu jízdního kola rozhoduje řidič vozidla. Cestující je povinen při nástupu a výstupu postupovat dle ustanovení článku 8, zejména odst. 19, 20, 21 a 22. Řidič může přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže je prostor pro přepravu jízdních kol již obsazen, nebo v případě zvýšené frekvence cestujících.
 3. Cestující je povinen nastupovat a vystupovat z vozidla pouze dveřmi označenými pro přepravu dětského kočárku a kolo umístit ve vyhrazeném prostoru pro kočárky; při přepravě je cestující povinen zabezpečit kolo proti samovolnému pohybu a učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození ostatních cestujících nebo zařízení vozidla. Cestující přepravující jízdní kolo zodpovídá za to, že touto přepravou nebude ohrožena bezpečnost přepravovaných osob nebo věcí včetně jejich znečištění a že nedojde k poškození nebo znečištění zařízení vozidla; zvýšené opatrnosti musí dbát zejména při nástupu do vozidla a při výstupu z vozidla.
 4. V jednom voze se mohou přepravovat současně max. 2 jízdní kola.
 5. Přeprava cestujícího s dětským kočárkem, popř. cestujícího na invalidním vozíku má při nástupu do vozidla přednost před přepravou jízdního kola.
 6. Jedna osoba může přepravovat pouze jedno jízdní kolo.
 7. Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen.
 8. Pro přepravu jízdního kola platí povinnost zaplatit za jeho přepravu přepravné v souladu s tarifem.
 9. Osoby mladší 12 let mohou přepravovat jízdní kolo pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

V Plzni do tramvaje i s kolemNaše rady pro přepravu kol v plzeňské MHD tedy zní:

 • před nástupem do vozidla mějte po ruce jízdenky v hodnotě 24 Kč nebo nabitou Plzeňskou kartu, nákupem jízdenek u řidiče se i tak dost drahá přeprava kola ještě prodraží
 • při příjezdu vozidla do zastávky znamením upozorněte řidiče, že chcete nastoupit
 • najděte dveře do vozidla označená piktogramem kočárku
 • při nastupování si ověřte, zda ve vyhrazeném prostoru není kočárek nebo invalidní vozík
 • je-li vedle dveří u piktogramu kočárku tlačítko pro nástup kočárku, stiskněte jej
 • pokud řidič nic nenamítá, upozorněte cestující ve voze, že chcete nastoupit s kolem
 • při nástupu dbejte na to, abyste bicyklem nezranili či neušpinili cestující
 • uložte kolo do prostoru pro kočárky, nejlépe tak, aby řetěz a přehazovačka byly mezi kolem a stěnou vozidla
 • postavte se ke kolu tak, aby v případě, že řidič zabrzdí, kolo padalo na vás nikoli na ostatní cestující
 • při jízdě se jednou rukou držte, druhou přidržujte kolo nejlépe ještě přibrzďujte, aby kolo při jízdě nemohlo popojíždět
 • před výstupem upozorněte cestující kolem vás např. slovy „budu vystupovat s kolem“

Přečtěte si také

S kolem do vozů plzeňské MHD – článek o tom, jak se dá jezdit s kolem v prostředcích MHD v jiných velkých českých městech

Diskuse k tomuto tématu

Přeprava kol ve vozidlech plzeňské MHD probíhá až do konce září 2009 ve zkušebním provozu. Poté bude provoz vyhodnocen a na jeho základě bude rozhodnuto o provozu v dalších letech.

Chcete-li, aby tato služba byla zachována, dbejte při převozu maximální opatrnosti! Chcete-li vyjádřit svůj názor, zapojte se do diskuse k tomuto článku.

Vaše názory předáme radním, kteří budou rozhodovat o tom, zda a za jakých podmínek se bude moci jezdit s kolem v MHD v příštím roce, či dalších letech.

Vstoupit do diskuse V Plzni do tramvaje i s kolem

S kolem teď můžete do tramvaje, autobusu i trolejbusu

V Plzni do tramvaje i s kolem

Nejprve se zeptejte řidiče, zda můžete nastoupit

V Plzni do tramvaje i s kolem

Najděte dveře s piktogramem kočárku

V Plzni do tramvaje i s kolem

…někdy tam bývá tlačítko pro nástup/výstup s kočárkem – stiskněte

V Plzni do tramvaje i s kolem

Pak můžete nastoupit

V Plzni do tramvaje i s kolem

Tedy pokud tam zrovna není kočárek nebo invalidní vozík

V Plzni do tramvaje i s kolem

Do starších tramvají to jde po schodech hůř

Do nízkopodlažních to půjde i dětem pokud požádáte o vysunutí plošinky pro vozíčkáře

Do některých trolejbusů se nastupuje zadními dveřmi

Do nízkopodlažních tramvají to bývá druhými dveřmi za řidičem

Za jízdy jednou rukou držte kolo, druhou se držte vy

Pri vystupování po schodech dejte pozor na zadní kolo, abyste díky němu nezakopli

Historie tramvajové dopravy v Plzni, 4. díl

V Plzni do tramvaje i s kolem Po 93 letech se Nádražní ulice rozloučila s tramvajemi. Na snímku z posledního roku provozu v této ulici vjíždí souprava tramvají T3 na zastávku pod Planetáriem. Zde byl přestup na trolejbusové linky na Letnou (Lobzy) a Ústřední Hřbitov. Zastávka byla i přestupním uzlem nočních spojů tramvajových a trolejbusových linek.

Foto Jiří Kohout (1992)

V Plzni do tramvaje i s kolem Výřez mapy Plzně z roku 1987 v oblasti východní části centra Plzně. Tramvaj je vedena Nádražní ulicí pod trolejbusovou blokovou smyčkou (kolem Planetária ulicemi Klicperova a Vocelova, kdy ještě nebylo trolejové vedení v Šumavské ulici). Zajímavá je také trolejbusová točna před spořitelnou v Kopeckého sadech. Původně se zde točily trolejbusy na Košutku, pak linka č. 13 na opačný směr – do Doudlevec a Černic a nakonec byla tato točna v roce 1997 zrušena úplně.

Budete mít zájem:  Pravostranné Srdeční Selhání Příznaky?

Repro mapa Plzně (red. uzávěrka 5. 9. 1987) – Sbírka Jiří Kohout

S rokem 1989 přišla první a poslední dodávka dvanácti kusů kloubových tramvají KT8D5 produkce ČKD/Tatra. Po sametové revoluci bylo jasné, že dojde také k přehodnocení postojů i v oblasti plánování dopravy. Ještě v roce 1990 se však tramvajová síť dočkala otevření nového úseku Mozartova – Bolevec. Poslední zcela novou tratí byla přeložka tramvaje z Nádražní ulice do Sirkové, zprovozněná 30.

listopadu 1992. Do provozu a ekonomiky dopravního podniku neblaze zasáhlo zrušení manipulační tramvajové trati z náměstí do Cukrovarské ulice v červnu 1994. Od tohoto roku jsou tramvaje dopravovány na těžší údržbu a modernizace do ústředních dílen v Cukrovarské pomocí tahačů. Dosud nikdo nespočítal, kolik miliónů korun musel od té doby dopravní podnik zaplatit za převozy tramvají po silnici.

V Plzni do tramvaje i s kolem Další ulice, kde v devadesátých letech zanikla tramvajová trať, je Františkánská. Tudy jezdily tramvaje po celých 95 let, poslední půlstoletí však pouze manipulačně – při jízdách na velké prohlídky a opravy v dílnách v Cukrovarské ulici. Koleje zde byly vytrhány v roce 1994 bez náhrady.

Foto Jiří Kohout (1992)

V Plzni do tramvaje i s kolem Po sametové revoluci nastala další viditelná změna – mnohé tramvaje se oblékly do celovozových reklam. Tato souprava se otáčí na smyčce na Borech v Borském parku.

Foto Jiří Hertl (28. 11. 1991) – Archiv Jiřího Hertla

V Plzni do tramvaje i s kolem Již opravená Prešovská ulice s novým tramvajovým tělesem a souprava tramvají T3 č. 101+102, které plzeňský dopravní podnik koupil v roce 1994 z Prahy už jako třicet let staré ojeté tramvaje.

Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) – Archiv Jiřího Hertla

Hlavním pozitivem konce osmdesátých let a let devadesátých je provedení kompletní obnovy většiny tramvajového svršku. Bez obnovy stávajících tratí by nebylo možné uvažovat o dalším rozvoji tramvajové dopravy v Plzni.

Postupně byly opraveny tratě v historickém centru města, v Mikulášské ulici, ulici Sladkovského a Koterovské, trať na Karlovarské třídě, téměř celá trať na sídliště Skvrňanech a v neposlední řadě velmi vytížená trať na Bory.

V Plzni do tramvaje i s kolem Těleso provizorní trati v Dřevěné ulici sloužilo pro výlukové vedení tramvají v době rekonstrukce Pražské a Zbrojnické ulice v průběhu roku 1990. Koleje do Dřevěné se napojily na smyčku kolem domu U Zvonu.

Foto Jiří Hertl (19. 5. 1990) – Archiv Jiřího Hertla

V Plzni do tramvaje i s kolem Souprava tramvají T3 podjíždí Rondel ve směru na Lochotín nezvykle po levé koleji, v roce 1995 totiž probíhala rekonstrukce tramvajového tělesa v úseku od sadů Pětatřicátníků k zastávce Pod Záhorskem.

Foto Jiří Kohout (léto 1995)

V Plzni do tramvaje i s kolem Souprava tramvají T3 zabočuje ze Sladkovského ulice do Radyňské ve směru do centra. Označení linkové orientace číslem 1 je pouze v souvislosti s výlukou, jinak tudy jezdí pouze linka č. 2. Sladkovského ulice je ještě v provedení před rekonstrukcí, chybí již však trolejové křížení tramvaje s trolejbusovou tratí na Jiráskovo náměstí, které bylo tentýž rok v létě sneseno.

Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) – Archiv Jiřího Hertla

Nové ekonomicko-společenské podmínky znamenaly též ukončení dodávek nových tramvají z pražské smíchovské továrny.

Mezeru v obnově vozového parku vyplnily modernizace vozů typu T3 a KT8D5 prováděné nejprve v plzeňské Škodovce (od roku 1995) a posléze v Třemošné u Plzně a ve vlastních ústředních dílnách DP Plzeň.

V letech 1998 – 2000 obohatilo vozový park jedenáct zcela nových částečně nízkopodlažních tramvají značky Astra produkce plzeňské Škodovky, která se přeorientovala z úzce profilované výroby lokomotiv i na prostředky městské dopravy (metro a tramvaje).

V Plzni do tramvaje i s kolem V devadesátých letech byla opravena velká část svršku tramvajových tratí. K náročnějším stavebním akcím patřila Mikulášská třída nad hlavním nádražím. Po dobu rekonstrukce zajišťovala spojení Východního Předměstí se zbytkem sítě provizorní tramvajová trať vedená při západním okraji Mikulášské těsně kolem hotelu Šumava.

Foto Jiří Kohout (červenec 1994)

V Plzni do tramvaje i s kolem Přístřešek na druhém nástupišti tramvajové točny Bory vzal za své při rekonstrukci tramvajového tělesa borské větve. Sloužil zejména v době, kdy se na Borech otáčely dvě frekventované linky – čtyřka na Košutku a jednička na Slovany (do r. 1990).

Foto Jiří Kohout (1993)

V roce 1991 tramvajovou trať na Zadní Skvrňany obohatila vratná smyčka v Malesické ulici (před mostem železniční trati na Cheb). Až do 27. května 2000 ji používaly posilové tramvajové spoje odvážející zaměstnance Škodovky na Košutku (linka č. 3) a Bolevec (linka č. 5).

Foto Jiří Kohout (1995)

Nejvýznamnějším rozšířením tramvajové sítě v devadesátých letech 20. století byla nová trať z Lochotína na Bolevec. Na snímku se otáčí souprava tramvají T3 190+191 (rok výroby 1975) linky č. 1 na točně při severním okraji sídliště Bolevec.

Foto Jiří Hertl (1995)

Historie trolejbusové dopravy v Plzni, 1. díl. Vrátit se na začátek stránky.

První z útočníků v tramvaji na Slovanech je zadržen!

Partner článku – Alfa Tactical

V Plzni do tramvaje i s kolem

     Jen před pár minutami jsme dostali zprávu, že jeden z útočníků byl již zadržen!

Nové video:

Výpovědi svědků

     Svědci nám uvedli, že na tramvajové zastávce čekali asi tři muži.

Právě když tramvaj přijela, přiřítil se stříbrný Mercedes, zastavil tak, aby tramvaj nemohla v jízdě pokračovat, z auta vyskočili asi dva muži, z nichž jeden vystřelil asi dvakrát na jednoho z té stojící skupinky.

Muž utekl do tramvaje, útočníci ho pronásledovali, jeden v tramvaji znovu vystřelil, pak zase vyběhli ven, přičemž útočníci pronásledovali napadeného a měli venku zase vystřelit. Svědci se rozcházejí v celkovém počtu výstřelů, mělo jich být mezi třemi až pěti.

 Podle svědků sebrali útočníci napadenému bundu a telefon, a běželi za ním směrem k nádraží.      Řidič tramvaje samozřejmě hned volal vysílačkou na dispečink, ať přivolají policii, ale tu už prý volali vyděšení cestující a hlídky již byly na cestě.

Původní článek

     Opravdu hodně dramatické ráno dnes kolem půl sedmé prožili cestující v tramvaji číslo 1 ve směru do centra na Mikulášském náměstí v Plzni, kde vyřizování účtů mezi, podle svědků prý mužů tmavé pleti, skončilo dokonce střelbou.

     Podle tiskové mluvčí policie zde skupina několika mužů napadla na tramvajové zastávce jiného muže, který před nimi utekl do právě přijíždějící tramvaje. Útočníci muže pronásledovali a neváhali po něm ani několikrát vystřelit jak na zastávce, tak následně i v tramvaji. Muž poté utíkal směrem do centra.     „Dnes ráno kolem 6:30 hod.

jsme na tísňovou linku 158 přijali oznámení o střelbě v Plzni na Mikulášském náměstí v prostoru tramvajové zastávky a následně i v samotné tramvaji, která se na zastávce právě nacházela.

Z dosud zjištěných informací se jednalo o vyřizování účtů mezi několika muži, přičemž čtyřiadvacetiletý oznamovatel z místa před minimálně dvěma muži, kteří v blízkosti zastávky zastavili s vozidlem, utekl ve směru do centra města, kam jej pachatelé bezvýsledně pronásledovali,“

uvedla mluvčí policie s tím, že na místě kriminalisté nalezli a zajistili několik nábojnic s největší pravděpodobností z plynovky.      V souvislosti s tím nebyl oznamovatel ani nikdo z cestujících zraněn.      Ve věci jsou zahájeny úkony trestního řízení a případem se nyní zabývají kriminalisté plzeňského městského ředitelství, kteří zjišťují veškeré okolnosti případu a po pachatelích intenzivně pátrají.   

     Tramvajová doprava linky číslo 1 byla v souvislosti s událostí na hodinu a půl přerušena a byla nahrazena náhradní autobusovou přepravou.

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

V Plzni do tramvaje i s kolem

Specializovaný obchod a e-shop se zbraněmi, vojenským a outdoor vybavením. Máme široký výběr zbraní, střeliva, army, outdoor vybavení za skvělé ceny. Nabízíme slevy pro registrované zákazníky, ozbrojené složky, IZS, AZ a členy vybraných spolků. Nakoupíte u nás online nebo v prodejně na Doubravce.

Cestování s jízdním kolem

Výhoda vlakové dopravy při cestování s kolem spočívá v možnosti rezervovat si u některých spojů svou cestu předem, takže se cyklista nemusí stresovat tím, že by se do soupravy nedostal a neměl možnost převézt kolo na místo určení.

České dráhy

U Českých drah (ČD) si cestující může vybrat ze dvou služeb: úschova během přepravy (značeno symbolem kufru) či přeprava jízdního kola jako spoluzavazadla (symbol kola).

V prvním případě hlídá kolo během jízdy zaměstnanec dopravce, ve druhém na kolo po celou cestu dohlíží cyklista.

Za kolo je vždy nutné zaplatit přepravné v rozmezí 25–75 Kč podle ujetých kilometrů, případně je možno zakoupit si i celodenní jízdenku za 99 Kč, kterou lze využít po celé ČR. Při uložení kola v úschovně během přepravy se navíc platí jednorázově 20 Kč za každý využitý spoj.

U vybraných spojů ČD je možná rezervace předem, u některých je dokonce nutná. To se dá poznat z jízdního řádu (kolo či kufr v kruhu značí možnost, rámeček určuje povinnost).

Zarezervovat si místo pro kolo lze nejdříve 60 dní předem, nejpozději však dvě hodiny před odjezdem spoje (v případě nepovinné rezervace) nebo v době odjezdu z výchozí stanice daného spoje (v případě povinné rezervace u mezinárodních spojů).

Budete mít zájem:  Léky Pro Děti Na Dovolenou?

Cena za rezervaci se pohybuje v rozmezí 0–250 Kč a závisí na dni a způsobu nákupu, termínu jízdy, použitém vlaku a zbývajícím počtu volných míst. Pro cestu s ČD je tedy třeba mít jízdenku, přepravní doklad a případně ještě rezervační doklad.

Kola lze přepravovat také ve všech osobních a spěšných vlacích, rychlících (včetně rychlíků vyšší kvality) a expresech, kde není nabízena služba přepravy spoluzavazadel ani úschova během přepravy. V takovém případě lze umístit maximálně dvě kola na začátku a na konci soupravy do prostoru mezi nástupními dveřmi a oddílem pro cestující.

Leo Express a RegioJet

U dalších dvou velkých dopravců jsou podmínky přepravy pro cyklisty přehlednější. Leo Express umožňuje cyklistům cestování ve všech svých spojích od dubna do října. Výhodou je bezbariérovost vozů, neboť všechny vlaky jsou nízkopodlažní. V jednom vlaku mohou být maximálně čtyři kola, přičemž je potřeba si místo rezervovat při nákupu jízdenky. Cena za přepravu jednoho kola činí 49 Kč.

RegioJet obecně přepravu kol ani koloběžek neumožňuje, ale i tento dopravce postupně zavádí změny. Od loňského roku je možné přepravovat kola ve vlacích, ve kterých jsou řazeny vozy typu Low cost – bez servisu. Předchozí rezervace místa pro bicykl je nutná, samotná přeprava je zdarma.

MHD v pěti nejlidnatějších městech

Specifika přepravy kol v MHD se liší podle měst a typu vozidla (viz tabulka na konci článku), několik pravidel mají ovšem Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Liberec společných. Kolo musí být při cestování zajištěné proti pohybu, nemůže projíždět vozem a nesmí znečistit a ohrozit své okolí.Prostor pro umístění kola bývá označen symbolem kola nebo kočárku na dveřích vozu.

Tím, kdo rozhoduje o schválení přepravy kola ve vozidle, je vždy řidič, i proto je třeba dát mu před nástupem znamení a signalizovat mu výstup z vozu.

Nevýhodou pro cyklisty je, že kočárek a invalidní vozík má před přepravou kola vždy přednost. Zamítnout přepravu bicyklu může řidič i v případě, že by kolo blokovalo místo pro cestující, například ve špičce.

Jinými slovy, přeprava kol je teoreticky možná, prakticky však pouze v případě, že to umožňuje obsazenost spoje.

Zatímco ostatní velká města umožňují přepravu jízdních kol i ve všední dny, v Plzni vás svezou pouze o víkendech a svátcích. Nově zde však od letošního roku zavedli přepravu zdarma pro držitele ročního předplatného.

V hlavním městě se možnosti přepravovat jízdní kolo ve vozech MHD v posledních letech značně rozšířily, i přesto, že Praha 1 nově od 26. dubna zavedla zákaz jízdy na kole v centru v čase 10–17 hodin.

Kromě autobusů lze využívat s jistými omezeními všechny ostatní druhy hromadné dopravy včetně přívozu a lanovky na Petřín. Přeprava kol v autobuse funguje zatím pouze na testovací lince 147 ve směru z centra s možným nástupem na Dejvické nebo V Podbabě.

Ve všední den lze pro přepravu kola využít každý druhý spoj této linky, o víkendech všechny spoje.

Stejně jako v minulém roce je v Brně možné využít spojů s rozšířenou přepravou kol na linkách 55 (každý den) a 57 (o víkendech).

Tyto linky jsou na zadní části vozidla vybaveny cyklonosičem, kam lze na vybraných zastávkách umístit kolo. Speciální tramvaj se závěsným systémem nasadila také Ostrava na lince číslo 5.

Tato tramvaj jezdí po celý rok včetně zimních měsíců. Kolo je ovšem nutné si do cyklonosiče připnout vlastním zámkem.

Praha Brno Ostrava Plzeň Liberec spoje, ve kterých lze přepravovat kola Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Liberec

přepravné za kolo Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Liberec

umístění kola ve vozidle Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Liberec

nastupování a výstup Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Liberec

maximální počet kol ve voze Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

Liberec

 • metro – všechny soupravy;
 • tramvaj – vybrané úseky ve směru z centra, v týdnu mimo 14–19 h, v sobotu, v neděli a ve svátek celodenně;
 • Autobus – pouze vybrané spoje linky 147 a Airport Express, pokud je kolo zabaleno pro leteckou přepravu;
 • přívoz – všechny přívozy
v zónách 100 a 101 všechny autobusové, tramvajové a trolejbusové linky s číslem 1-99, mimo tyto zóny pouze vyznačené spoje v jízdním řádu všechny spoje pouze víkendové a sváteční spoje všechny spoje
zdarma pro držitele platné jízdenky zdarma pro majitele vícedenního předplatného, pro ostatní v ceně plnohodnotné jízdenky při koupi dlouhodobé časové jízdenky zdarma, jinak 15 Kč ve výši plnocenného jízdného (16–30 Kč), pro držitele ročního předplatného zdarma 25 Kč na území Liberce, 50 Kč v integrovaném systému kraje
 1. metro – na pravé straně první a poslední plošiny každého vozu kromě plošiny za řidičem
 2. tramvaj – místo pro kočárky
 3. autobus 147 – rám na zadní části vozu
místo pro kočárek místo pro kočárek místo pro kočárek místo pro kočárek
tramvaj – před nástupem je třeba signalizovat řidiči nástup zvednutím ruky, při výstupu dvakrát stisknout tlačítko znamení k řidiči nástup se souhlasem řidiče, výstup s jeho vědomím. nástup se souhlasem řidiče, před výstupem dvakrát stisknout tlačítko znamení k řidiči nástup se souhlasem řidiče, výstup s jeho vědomím nástup se souhlasem řidiče, výstup s jeho vědomím
metro a tramvaj: 2 kola/plošina podle počtu piktogramů na dveřích 2 kola na vozidlo, speciální tramvaj č. 5 až 12 kol na vůz 2 kola/vůz neuvádí se

Vize dopravy v Plzni

Kapitoly:

 • Dopravní systém města Plzně
 • Základní praktické informace

Jednou z priorit města Plzně je řešení dopravy. Problémovou částí dopravního systému je zejména automobilová doprava.

Ta sice nabízí pro jednotlivce rychlost, komfort i svobodu v naplňování individuálních požadavků, má však značné společenské dopady (vyčerpávání kapacity uliční sítě, zábory veřejného prostoru, znečištění ovzduší atd.).

Neřízený nárůst aut by zanedlouho překročil kritickou mez, za kterou by zahlcené ulice již přestaly fungovat. Cílená organizace dopravního systému je tedy nutná jak z celospolečenského hlediska, tak z hlediska jednotlivých řidičů.

Cíle rozvoje dopravního systému lze shrnout do dvou základních bodů:

 • částečně snížit podíl automobilové dopravy ve prospěch městské hromadné, pěší a cyklistické dopravy,
 • snížit počet aut zatěžujících centrální část města.

Cesta k naplnění těchto cílů je určena Plánem udržitelné mobility města Plzně, který obsahuje návrh potřebných rozvojových a regulačních opatření.

Rozvoj komunikační sítě

V oblasti rozvoje komunikační sítě je nutné vybudovat alternativní trasy k současným průjezdům přes centrum města, to znamená pokračovat ve výstavbě městského okruhu.

Cílem města je do roku 2022 zprovoznit přibližně dvě třetiny městského okruhu (v úseku od Klatovské přes Borská pole, Skvrňany, Severní Předměstí až k ulici Na Roudné).

V přípravě jsou i úseky Na Roudné – Rokycanská (s předpokladem zprovoznění kolem roku 2025) a Rokycanská – Jasmínová (s předpokladem zprovoznění kolem roku 2030).

Jen realizace alternativních tras ale pro zklidnění centra nestačí. Současně je nutné vrátit průjezdným trasám přes centrum podobu městských ulic a omezit jejich funkci tranzitních komunikací.

Z hlediska konkrétních akcí je v přípravě úprava křižovatky U Jána s doplněním dnes chybějících přechodů pro chodce a úprava prostoru u vlakového nádraží, kde bude podchod nahrazen úrovňovými pěšími trasami, v dalším kroku pak přestavba Karlovarské ulice v oblasti Roudné.

Dalším možným řešením, jak omezit automobilovou dopravu ve městě, může být služba sdílení aut, tzv. carsharing. Plzeňské městské dopravní podniky ji spustily v září 2018 pod názvem Karkulka. Zájemci o využívání carsharingu mohou veškeré informace o Karkulkách nalézt na internetových stránkách projektu https://karkulka.pmdp.cz.

Systém parkování

V systému parkování se doporučuje postupně rozšiřovat zónu placeného stání a současně budovat záchytná parkoviště s vazbou na hlavní linky MHD.

Znamená to dokončit rozvoj zóny placeného parkování v centrální oblasti a její další rozšíření do oblasti Slovan (jako první obytné oblasti města s regulovaným parkováním).

Současně je potřebné vybudovat záchytná parkoviště u přestupních uzlů Bory, Světovar, na náměstí Emila Škody a následně v dalších územním plánem navržených lokalitách.

Městská hromadná doprava

V oblasti rozvoje městské hromadné (veřejné) dopravy je potřebné zajistit průjezdnost vozidel MHD tam, kde jsou zdržována kolonami automobilové dopravy, zlepšovat komfort cestování a rozšiřováním elektrické trakce snížit negativní vlivy na kvalitu ovzduší.

Pro udržitelnost MHD je též nutné pokračovat v modernizaci technické základny.

Z hlediska konkrétních akcí to znamená zajistit dobrou průjezdnost vozidel MHD v trasách Šumavská – Americká – Tylova, Rooseveltova – Rooseveltův most – Otýlie Beníškové, v oblasti okružní křižovatky Částkova – Francouzská, na Malostranské a na dalších místech.

Dále zvýšit komfort pro cestující obměnou zastaralých tramvají a trolejbusů za nová vozidla. Realizací trolejbusové tratě na Severní Předměstí a nahrazováním autobusů trolejbusy s bateriemi snížit znečišťování ovzduší. Rekonstrukcí dožilých tramvajových tratí a přestavbou tramvajové vozovny Slovany zajistit podmínky pro spolehlivý provoz tramvajové dopravy.

Cyklistická doprava

Z hlediska cyklistické dopravy je zapotřebí propojit hlavní části sportovně rekreačních tras do spojité sítě a pokračovat v jejich prodlužování do okolních obcí (například Chrást, Vejprnice – Tlučná – Nýřany atd.).

V zastavěném území města je nutné vytvořit souvislou síť cyklistických tras s využitím moderních trendů v rozvoji cyklistické infrastruktury.

Budete mít zájem:  Umíte rozeznat falešný úsměv? Naučíme vás to!

Potřebné je též vybudovat infrastrukturu pro odstavování, úschovu kol a pro rozvoj bikesharingu.

Pěší doprava

Z hlediska pěší dopravy se nabízí zatraktivnit pěší trasy a pobytové prostory v centru města (např. dalším rozvojem pěších zón) a řešit překonávání přírodních a technických bariér (např. doplněním přechodů v křižovatce U Jána, chodníků podél Sirkové ulice, realizací lávky přes Rokycanskou propojující Sousedskou a Rodinnou ulici atd.).

Doprava směřující do Plzně

Z hlediska dojížďky do Plzně je nutné snížit počty automobilů směřujících denně z aglomerace do Plzně. Z tohoto důvodu je potřeba v gesci Plzeňského kraje rozšiřovat nabídku veřejné dopravy, jejímž páteřním systémem se musí stát železniční doprava.

Na území města Plzně to znamená spolupracovat se Správou železniční dopravní cesty na dalších etapách přestavby železničního uzlu (například při realizaci nové zastávky Slovany) a s Plzeňským krajem spolupracovat na rozšíření odstavných ploch pro autobusy u terminálu Hlavní nádraží.

Centrální dopravní dispečink

Pro zajištění provázanosti všech druhů dopravy, pro zefektivnění správy a řízení systému i pro možnost poskytování aktuálních dopravních informací veřejnosti je třeba rozvíjet nové informační technologie ve veřejné dopravě. Konkrétním záměrem je vybudování centrálního dopravního dispečinku sloužícího pro řízení dopravy ve městě i v přilehlé aglomeraci.

Další kapitola: Základní praktické informace

Časté dotazy

Uživatelský účet pro pouhé dobíjení karty mít založený nemusíte. Pokud si ho však založíte, získáte přístup k dalším funkcionalitám, které se mohou hodit.

Například budete znát platnost svého předplatného, platnost své Plzeňské karty, budete mít možnost nastavit si upozornění před blížícím se koncem platnosti předplatného, nebo při nízkém zůstatku na elektronické peněžence, a další vychytávky.

Pokud je původní karta při výdeji nové karty ještě aktivní a nepoškozená, bude na přepážce převedeno veškeré platné předplatné i zůstatek na elektronické peněžence. Pokud měl na původní kartě držitel i jiné aplikace, než jen na dopravu (např. přístup do knihovny, přístupy od zaměstnavatele, apod.), je nutné oznámit výměnu karty v příslušné instituci, která přístupy zadá na nové číslo karty.

Pokud jste si kdykoliv po založení účtu na VPK změnil(a) nějaké osobní údaje, je vždy nutné dojít na přepážku zákaznického centra PMDP a nechat si s průkazem totožnosti účet ověřit, jinak změna nebude platná a budou platit vždy původně zadané údaje. Tento krok ověření účtu je nutný z bezpečnostních důvodů.

Pokud se Váš účet nachází ve stavu „Ověřený“, je vše v pořádku a můžete ho naplno využívat s údaji, které na účtu vidíte.

Pokud je však ve stavu „Upravený“ a nebyl proveden krok ověření účtu na přepážce zákaznického centra, případná přepravní kontrola uvidí původní údaje, které na účtu byly zadány před editací účtu, tedy v době, kdy byl ještě účet ve stavu „Ověřený“, přičemž Vy na uživatelském účtu uvidíte již Vámi upravené údaje.

Identifikátor může být buď bankovní karta nebo mobilní telefon. Je to prostředek, na který si budete jednotlivé jízdenky nebo předplatné nakupovat, a poté se prostřednictvím tohoto identifikátoru budete prokazovat při přepravní kontrole.

Pokud si přejete přidat jako identifikátor mobilní telefon, stačí se z mobilní aplikace VPK přihlásit do svého účtu na základě přihlašovacích údajů a tento mobilní telefon bude automaticky přiřazen jako identifikátor k Vašemu účtu.

V případě potřeby přidání bankovní karty jako nového identifikátoru, klikněte ve svém účtu v záložce „Identifikátory“ na tlačítko Registrovat novou kartu. Budete odkázáni na platební bránu, kam zadáte údaje o své bankovní kartě a z účtu Vám bude stržena ověřovací transakce 1,- Kč.

Po tomto procesu bude Vaše bankovní karta sloužit jako platný identifikátor a můžete na ni kupovat předplatné a při přepravní kontrole se jí prokazovat.

Přes Virtuální kartu je možné uplatňovat stejné slevy, jako přes klasickou Plzeňskou kartu. Je však nutné si v uživatelském účtu VPK v záložce „Mé profily“ zažádat o profil, na který máte nárok (dárce krve, student, důchodce, apod.

) a poté se s potřebnými doklady dostavit na zákaznické centrum PMDP, kde si obsluha dle průkazu totožnosti ověří Vaše osobní údaje a slevu případně potvrdí.

Pokud stejnou slevu již uplatňujete právě na klasické plastové Plzeňské kartě, není dokládání slevy znovu nutné, obsluha si v tomto případě jen ověří Vaši totožnost a slevu potvrdí.

Chcete kolo do tramvaje? Dobře, ale pořádně nám zaplatíte

Cyklisté v Plzni už mohou o víkendech převážet kola ve vozech MHD. Cenu jízdného ale považují za demotivační. Zkušební provoz potrvá do konce září

Plzeň po vzoru dalších větších měst nabízí od začátku července cyklistům službu, po níž dlouho volali. V sobotu, neděli a ve svátečních dnech mohou přepravit kolo ve všech vozech veřejné dopravy. To je ta dobrá zpráva. Ta horší je, že za převoz kola cyklisté zaplatí dvacet čtyři korun, pro rodinu s více koly to už je docela drahá záležitost.

Pokud nemá cyklista lístek na tramvaj ani nabitou Plzeňskou kartu, může si koupit jízdenku u řidiče. Ale pozor, i tato varianta patří spíš mezi špatné zprávy – musí totiž zaplatit čtyřicet korun. „Jízdné je prostě nesmyslné, vždyť ostatní zavazadla a třeba i kočárek jsou zadarmo,“ říká náměstek primátora Petr Náhlík, který kola do vozů MHD dlouhodobě prosazuje.

Vedení plzeňských dopravních podniků, které návrh na čtyřiadvacetikorunovou taxu podávalo, ale argumentuje tím, že převoz by měl být spíš nouzovým řešením pro cyklisty. „Kolo je navíc omezením pro další cestující,“ tvrdí generální ředitel dopravních podniků Michal Kraus.

Rodina? Víc než stovka

Podle plzeňské cykloprůvodkyně Radky Žákové je nabízená možnost přepravy ideální hlavně pro lidi z centra města.

„Především rodiče s dětmi by mohli vyrazit třeba tramvají na konečnou na Košutku a tam jezdit na kole v příjemnějším a bezpečnějším prostředí, nemusejí překonávat rušný střed města.

Navíc odpadá obava ze špatného počasí nebo únavy dětí,“ nastiňuje cykloprůvodkyně, která se však domnívá, že mnoho cyklistů služby dopravních podniků nevyužije.

„Přepravné je totiž nevstřícné, rodina s dětmi zaplatí za jednu jízdu přes stovku. Přitom podporou přepravy se mohou na kola dostat i svátečnější jezdci. Plzeň by měla prostě eliminovat automobilovou dopravu a toto je jeden ze způsobů,“ vysvětluje Žáková.

Městský radní Vladimír Tichý to vidí trochu jinak. „Hlasoval jsem pro návrh dopravních podniků. Myslím, že je to vstřícný krok pro cyklisty v nouzi, když píchnou duši nebo podobně.

Kolo zabírá dvojnásobek místa než cestující, proto mi dvacet čtyři korun za jízdu připadá logické,“ reaguje Tichý.

Jinde jsou vstřícnější

V Praze, Ostravě a Brně funguje systém přepravy kol už delší dobu, ceny za službu jsou podstatně nižší. V hlavním městě neplatí cyklisté za přepravu kola nic. S bicyklem mohou nastoupit na poslední plošinu vagonu metra, minulý rok se služba rozšířila i na tramvaje. Největší město Moravy už od cestujících s kolem nějaké peníze vyžaduje.

Přestože je v Brně veřejná doprava dražší než na západě Čech, za kolo se platí míň. Za hodinu jízdy zaplatí cyklista jedenáct korun, tedy polovinu jízdného. Navíc vás s kolem vezmou úplně všude, dokonce i na loď!

„Myslím, že v Brně mají optimální systém,“ chválí Jihomoravany cykloprůvodkyně Žáková. V Ostravě se za kolo platí deset korun, i tady je výhodou variabilita. Pokud se MHD přepravujete s kolem častěji, můžete si zakoupit výhodnější předplatné.

Se špinavým kolem ne

Provozní ředitel plzeňských dopravních podniků ale plzeňský model brání. „Musíme zohlednit to, že kolo může ostatní omezit, ohrozit, případně i znečistit,“ varuje Václav Zikmund.

Špinavé kolo by se ale do plzeňských vozů MHD nemělo dostat, bude pouze na řidiči, jestli cyklistu dovnitř pustí.

A právě špinavé kolo, přeplněný vůz nebo plošina zaplněná vozíčkářem nebo kočárkem může znamenat stop.

„V jednom voze mohou jet maximálně dvě kola,“ připomíná ještě Zikmund. Plzeňan Petr Brabec přesto víkendovou jízdu MHD zvažuje.

„Jezdíme s dětmi na kole pravidelně na výlety, nevýhodou je to, že vyrážíme stále z jednoho místa a děti toho zatím moc neujedou. Přeprava kol by to mohla vyřešit, pro děti by to bylo určitě pestřejší.

Často ale jezdit asi nebudeme, cena je přece jen dost vysoká,“ myslí si Plzeňan. Sváteční cyklista Radek Volák službu využije.

„Třeba na Košutku nebo do Lobez si někdy pomůžu MHD, je to pro mne moc do kopce. Ty peníze na to obětuju, jinak bych tam nedojel,“ vysvětluje s úsměvem. Naopak zcela proti cyklistům ve veřejné dopravě je Karel Stehlík.

„Kolaři mají přece jezdit na kole a ne v trolejbusu,“ nekompromisně konstatuje. Zkušební provoz končí na konci září, poté dopravní podniky novou službu vyhodnotí. „Dlouho trvalo, než se kola do MHD vůbec dostala.

A i když mi jízdné přijde zatím vysoké, beru to jako první mezikrok k tomu, aby byla přeprava kol běžnou službou,“ věří náměstek Náhlík.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector