Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

Svalovec nachází nové hostitele

Trichinelóza je parazitární onemocnění způsobené trichinelou (svalovcem). Ze zvířete se přenáší na člověka prostřednictvím požitého syrového nebo tepelně nedostatečně zpracovaného masa.

Lidí nemocných trichinelózou v některých evropských zemích přibývá (např. v Rumunsku od r.

1983 vzrostl počet případů 17krát), a navíc se jako původci uplatňují druhy trichinel, které byly donedávna považovány pouze za parazity zvířat. 1)

Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

Trichinelóza se patrně vyskytovala již u prehistorického člověka, který se živil syrovým nebo polosyrovým masem. Původce trichinelózy byl nalezen v mezižeberních svalech egyptské mumie z období 1200 let př. n. l. Je možné, že starozákonní a islámský zákaz pojídání vepřového masa má původ v prevenci trichinelózy. Ze středověku se dochovaly záznamy o úmrtí po „šunkovém jedu“ a popsané příznaky nasvědčují tomu, že „jedem“ byli paraziti rodu Trichinella. Z pozdější doby pocházejí popisy pitev, při kterých byly v lidských svalech nalezeny drobné zvápenatělé útvary, s největší pravděpodobností opouzdřené larvy trichinel.

 • Roku 1835 objevil londýnský student prvního ročníku medicíny James Paget ve svalech Itala, který zemřel na tuberkulózu, nezvyklé drobné tečkovité útvary. Odebral kousek svaloviny a pod mikroskopem uvnitř tělísek spatřil stočené larvy. Oznámil to svému profesorovi Robetru Owenovi, který pak nález publikoval jako popis parazita Trichina spiralis. Na Jamese Pageta se téměř zapomnělo (v učebnicích parazitologie je jako objevitel původce trichinelózy uváděn R. Owen).
 • Změnu rodového jména Trichina na Trichinella navrhl r. 1895 francouzský parazitolog Alcid Raillet (jméno Trichina již dříve dostala muška kroužilka). Původní rodové označení se však vžilo, trichinely dosud bývají označovány jako trichiny a onemocnění jako trichinóza.

 • Roku 1846 byly nalezeny larvy trichinel ve svalech prasete. Zasloužil se o to americký lékař Joseph Leidy – všiml si v šunce drobných útvarů, které byly podobné trichinelám ve svalech jeho pacienta. Pod mikroskopem skutečně spatřil mrtvé larvy trichinel, a protože šlo o šunku vařenou, mohl zároveň prohlásit, že larvy lze zneškodnit varem.
 • V letech 1853–1860 uskutečnili parazitolog Rudolf Leuckart a patolog Rudolf Virchow v Německu řadu experimentů, na jejichž základě popsali vývojový cyklus trichinely a způsob šíření mezi hostiteli. Přesto stále ještě nebyla trichinelóza považována za významné onemocnění.
 • Změna pohledu nastala r. 1860, kdy drážďanský lékař Friedrich Albert Zenker detailně popsal smrtelný případ trichinelózy. Dvacetiletá služebná byla přijata do nemocnice s podezřením na břišní tyfus, průběh onemocnění však nebyl typický. Po dvou týdnech dívka zemřela a v anamnéze případu se našel údaj o tom, že jedla vepřovou šunku. A. Zenker zjistil ve svalové tkáni zemřelé množství larev a ve střevě i dospělého parazita. Dalším pátráním získal od manželů, u nichž dívka sloužila, zbytek šunky a prokázal v ní přítomnost larev trichinel. Zjistil také, že slabší trichinelózu prodělali jak zmínění manželé, tak řezník, který předtím syrové vepřové ochutnával. V následujících 20 letech pak bylo v Německu popsáno celkem 8491 případů lidské trichinelózy po požití vepřového masa a téměř 500 jich bylo smrtelných.
 • Roku 1864 navrhl R. Virchow dvě opatření: vyšetřovat vepřové na přítomnost larev a nejíst maso syrové. Až na výjimky byla opatření přijata (druhé z nich se neprosadilo v některých částech Německa, kde byla silná tradice tepelně nezpracovaných uzenin) a do konce století je převzaly další země západní a severní Evropy.
 • V českých zemích byla první epidemie trichinelózy prokázána r. 1865 ve Frýdlantu v Čechách, kde po požití vepřového masa onemocnělo 35 lidí. Za posledních 100 let bylo v Čechách a na Moravé zaznamenáno 19 epidemií trichinelózy, při kterých onemocnělo přes 1000 osob, z nichž 50 na následky choroby zemřelo. Poslední známá epidemie byla r. 1954 ve Smrdově u Pacova, kde onemocnělo 11 osob a zemřely 3 z nich.
 • Současné evropské epidemie

  V minulosti byla lidská trichinelóza způsobována převážně druhem T. spiralis a byla vázána na konzumaci vepřového masa.

  V důsledku preventivních opatření klesla trichinelóza prasat, a tedy i lidí jak v Evropě, tak v USA (Spojené státy dokonce zakázaly veškerý dovoz masných výrobků). Současné epidemie však ukazují na změny v šíření této choroby.

  Vzrůstá význam druhů trichinel se sylvatickým cyklem (viz rámeček 1 ) a jako zdroje infekce pro člověka se uplatňují jiní hostitelé.

  Zároveň však se v některých evropských zemích znovu objevila trichinelóza z vepřového masa (v Rumunsku bylo roku 1997 evidováno 1653 případů humánní trichinelózy po požití vepřového a larvy trichinel byly prokázány u 6000 prasat). Nárůst výskytu trichinelózy na Balkáně je dáván do souvislosti s politickými změnami, při kterých selhává systém zdravotní a veterinární kontroly.

 • Počátkem r. 1998 bylo z Polska do severní Itálie dovezeno 27 koní pro jateční účely. Ze syrového koňského masa v severní Itálii připravují tradiční specialitu podobnou tatarskému bifteku. Toto maso je povinně vyšetřováno. U jednoho z dovezených koní italští veterináři zjistili trichinely, ale došlo k záměně a maso infikovaného koně bylo nedopatřením prodáno soukromému řezníkovi. Ten z něj připravil polotovar pro přípravu místní speciality, který prodal většímu počtu zákazníků. Výsledkem bylo 92 lidí infikovaných T. spiralis. Při vyšetřování původu infikovaného zvířete se zjistilo, že polský chov koní uváděný v dokladech vůbec neexistuje. Zdroj infekce nebyl zjištěn. Dosud se ani neví, jak jsou koně trichinelami infikováni. Uvažuje o možnosti, že kůň pozře uhynulého nakaženého hlodavce. Tato epidemie dokumentuje nejen vzrůstající význam netradičních hostitelů trichinely, ale také vliv globálního obchodování.
 • V roce 1998 proběhla epidemie trichinelózy na Slovensku v obci Valaská u Brezna. Zdrojem infekce byly klobásy připravené ze psího a vepřového masa. Právě psí maso obsahovalo larvy trichinel druhu T. britovi, jimiž se nakazilo 336 osob. K rozšíření trichinelózy přispěl svérázný místní zvyk, kdy se během masopustního veselí nabízí klobása z psího masa, a když návštěvník ochutná, ostatní začnou štěkat. Při této epidemii prodělalo trichinelózu 291 mužů a 45 žen. Infikovaní muži později tvrdili, že hojné zalévání trichinel pálenkou zmírnilo příznaky onemocnění. Onemocněly bohužel i dvě těhotné ženy. Obě potratily (plody byly infikovány). Původcem této epidemie byl tedy druh trichinel, pro který je typický sylvatický vývojový cyklus, a zdrojem infekce bylo maso hostitele, který v naší potravě není tradičním zdrojem živočišných bílkovin.
 • Ve Francii nedávno čtyři lidé onemocněli po konzumaci masa z divočáka. Zvláštností je, že maso bylo nakaženo druhem T. pseudospiralis, který se vyskytuje především u ptáků a jeho přenos na člověka je v Evropě zaznamenán poprvé (popsány byly pouze případy z Thajska a z Kamčatky).
 • Počátkem roku 1999 onemocnělo klinickou trichinelózou osm srbských emigrantů v Londýně po konzumaci salámu, který jim ze Srbska poslali příbuzní. V místě výroby salámu byla trichinelóza prokázána u 50 lidí. Případ potvrzuje rozšíření trichinelózy na Balkáně a ukazuje na možnost importované nákazy ve formě trvanlivého masného výrobku.
 • V téže době byly popsány dvě epidemie v Německu. Celkem při nich onemocnělo 52 lidí a společným znakem byly trichinely v uzeninách zakoupených v supermarketech. V prvním případě šlo o párky vyrobené z vepřového masa, které pocházelo ze tří zemí Evropské unie (zdrojem bylo maso ze Španělska). Původ druhé epidemie se nepodařilo zjistit, neboť maso pro přípravu uzenin pocházelo z 9 jatek a od 40 chovatelů prasat. Německé epidemie ukazují na nedostatky v diagnostice trichinelózy na jatkách a jsou příkladem vlivu globálního (celoevropského) trhu na šíření původců infekčních chorob z potravin.
 • Metody vyšetřování masa na přítomnost larev trichinel

  Naše veterinární předpisy jasně stanovují povinnost kontroly, zda maso neobsahuje larvy trichinely. Základní metodou vyšetřování masa je postup, který r. 1864 navrhl R. Virchow. Roztlačené kousky svaloviny se sevřou mezi dvě skla a pozorují se pod mikroskopem při středním zvětšení. Již desítky let se pro vyšetření vepřového masa používá tzv. kompresorium (viz obr. vlevo), které se skládá ze dvou silných skel rozdělených na 28 polí a opatřených šrouby pro vzájemné spojení a stlačení vzorků svaloviny. K vyšetření zvířete se z bráničních pilířů odbírají vzorky svaloviny o velikosti lískového ořechu. Do každého políčka kompresoria se vkládá vzorek svalové tkáně o velikosti ovesného zrna a po roztlačení se prohlíží pod mikroskopem. Touto kompresní metodou se vyšetřují malé počty jatečných zvířat a svalovina divokých prasat, koní, nutrií, medvědů či jezevců. Doplňujícím přístrojem k snadnějšímu prohlížení kompresorií jsou různé obměny projekčního zařízení zvaného trichinoskop (trichineloskop). Kompresní metodou lze zachytit infekci při počtu tří larev na gram svaloviny.

  Na jatkách, kde je třeba vyšetřit každý den velký počet vzorků svaloviny porážených prasat, se používá metoda trávicí, při které se zároveň vyšetřují vzorky svaloviny bráničních pilířů od 100 prasat.

  K vyšetření sedimentu se opět používá trichinoskop. Citlivost trávicí metody je jedna larva na gram svaloviny.

  Pro průkaz larev trichinel v patologickém materiálu lze použít také standardní histologické metody.

  Trichinelóza je závažné parazitární onemocnění, jehož význam se v poslední době výrazně změnil. V důsledku nových faktorů je toto onemocnění opět aktuální a vyžaduje zvýšenou pozornost veterinární služby.

  • Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba
  • Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba
  • Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba
  • Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba
  • Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba
  • Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  1) Nedávno Státní veterinární správa České republiky organizovala školení veterinárních lékařů provádějících vyšetření masa a zvěřiny. Cílem bylo zavést metody pro zjišťování larev trichinely, které jsou závazné v Evropské unii.

  Citát

  Daniel Münich, Trh práce v Česku (Pojednání o trhu práce v širších souvislostech lidského jednání), Svobodné rozhledy, jaro 1998, s. 14

  […] Vysokou školou však na konci dvacátého století proces vzdělávání nekončí. Je dávno pryč doba, kdy se daly všechny znalosti v oboru obsáhnout studiem v mládí a během dalšího života nezastaraly. Výzkum a vývoj dnes postupují takovým tempem, že znalosti zastarávají v horizontu desetiletí, či dokonce několika let.

  Budete mít zájem:  Školné uhrazené zaměstnavatelem jako (ne)peněžní příjem

  Že je celoživotní vzdělávání pro dobré uplatnění na trhu práce nezbytné, si v nových podmínkách lidé postupně začínají uvědomovat. V celoživotním vzdělávání se mohou uplatnit mnohem rozmanitější formy, od kursů organizovaných pro zaměstnance po studijní volna pro další studium na řádné škole.

  V hospodářské politice státu jde o to, aby nabídce této formy studia stálo v cestě co nejméně administrativních překážek a aby se tato forma mohla přirozeně začlenit v rámci toho, co dnes nazýváme studiem klasickým, tedy studiem před vstupem na trh práce.

  Na nenápadnou, ale pro naši situaci významnou skutečnost poukazují některé teoretické a empirické výzkumné práce v oblasti veřejné volby.

  Ty naznačují, že s tím, jak stárne populace, stále větší a větší skupina voličů podporuje více než proporcionální růst výdajů státu na důchody a zdravotnictví a stále menší a menší skupina voličů-rodičů podporuje výdaje státního rozpočtu na školství.

  To se může stát brzdou rozvoje právě vysokoškolské vzdělanosti u nás v případě, že si stát ponechá monopol na finacování a provozování vysokých škol.

  V Evropě byly prokázány tři druhy trichinel se sylvatickým vývojovým cyklem (viz též rámeček 1). Ve většině evropských zemí se vyskytuje T. britovi. Arktický druh T.

  nativa se vyskytuje ve Finsku a v severním Švédsku. Druh T. pseudospiralis byl potvrzen u volně žijících zvířat ve Finsku, Francii a v Itálii. Za nejčastějšího hostitele sylvatických druhů trichinel je považována liška, ale pouze ve dvou evropských zemích byl sledován výskyt trichinel také u ostatních masožravců.

  Ve Finsku byly trichinely prokázány u 37 % lišek, 53 % rysů, 38 % psíků mývalovitých, 9 % medvědů hnědých a třetiny vyšetřovaných jezevců a vlků. V Estonsku bylo trichinelami infikováno 80 % ulovených vlků, polovina vyšetřovaných psíků mývalovitých a rysů a 40 % lišek. V našich podmínkách se podobné studie neuskutečnily, ale dá se předpokládat, že výskyt sylvatických druhů trichinel bude obdobný. S touto skutečností počítá nový metodický pokyn Státní veterinární správy ČR, který mezi povinně vyšetřovaná zvířata na přítomnost larev trichinel v mase zařazuje také volně žijící a myslivci lovené masožravce.

  BIOLOGIE PŮVODCE TRICHINELÓZY

  Původcem trichinelózy jsou parazitičtí oblí červi třídy Nematoda, které řadíme do řádu Enoplida

  Prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., (*1955) vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně. Působil v Parazitologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i., v Českých Budějovicích a Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.

  v. i., v Brně. Od r. 1999 vyučujeveterinární parazitologii na VFU Brno a biologii parazitických prvoků na PřF MU v Brně. Zabývá se biologií a patogenitou kokcidií u zvířat i člověka a problematikoutrichinelózy.

  Trichinóza – co to je? Symptomy, způsoby infekce, léčba, prevence

  V přírodě je obrovský počet živýchorganismy, které se přizpůsobily vést parazitický životní styl. A mohou žít nejen na úkor zvířat a mnoho z nich se v lidském těle cítí skvěle. Celý problém je, že tito parazité nejen otravují produkty své životně důležité činnosti, ale také vyvolávají vývoj mnoha nemocí. Mezi ně patří trichinóza. Co to je, analyzujeme dále v článku.

  Trichinóza je ..

  Toto onemocnění je infekční. Jeho nosiči jsou trichinely. Tyto žížaly používají hostitelský organismus k životu a reprodukci. Nejčastěji dochází k trichinóze zvířat, většinou masožravých. Medvědi, lišky, mrožky, divoké kančí, vlci a koně jsou nejčastěji náchylní k infekci.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Osoba může snadno tuto chorobu zvednout, pokud není dobře provedena tepelná úprava masa infikovaných zvířat.

  Příčinné faktory onemocnění

  Patogeny jsou maléHelminty Trichinella spiralis, jejich tělo je pokryto silnou kůžičkou zhora. Rozměry se pohybují od 1,2 mm do 4 mm.

  Je možné poznamenat, že žena po oplodnění se stává téměř dvakrát déle. Parazitický životní styl těchto červů vedl k tomu, že mají speciální zařízení ve formě styletů pro připojení k hostitelskému střevu.

  Největší vývoj v těle všech parazitů dosáhne reprodukčního systému.

  Tyto parazitní červy se nacházejí v celém tělena celém světě, s výjimkou Austrálie, ale nejčastěji se na severní polokouli diagnostikuje onemocnění (trichinóza). Onemocnění mezi lidmi je také častější v místech, kde jsou velké přírodní ohniska těchto parazitů.

  Zdrojem infekce u lidí jsou domácí a divoká zvířata postižená trichinózou.

  Infekční mechanismus

  Lidé jsou velmi náchylní k této nemoci,potřebují jen 10-15 gramů infikovaného masa k zachycení trichinózy. Co to je, mnozí musí vysvětlit. Ale milovníci masa s krví ne vždy věří, že se mohou stát hostiteli parazitních červů.

  Infekce může nastat, pokud budete trochu jístmaso, které je špatně vařené nebo pečené. Zdroj nemoci může být tlustý. Často je infekce rozšířená, například děti a dospělí ve stejné rodině, členové téže společnosti, kteří konzumují kontaminované maso, se zhoršují.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Larvy patogenů této choroby zemřou pouze při teplotě nejméně 80 stupňů, takže pravidelné solení nebo kouření neovlivňuje vitalitu červů.

  Trichinelový životní cyklus

  Tito paraziti patří mezi viviparous červy. Nejčastěji parazitické organismy mají primární hostitel, kde žije dospělý červ, a přechodný, ve kterém se larva vyvíjí. Pro trichinely je jeden a tentýž organismus. To může být mnoho savců, ale ne lidé.

  U zvířete, například, je-li uvažována trichinóza prasat, dospělí červi žijí v tenkém střevě a v larválním stádiu preferují pruhované svaly.

  Poté, co člověk jedí maso pacientazvíře, špatně tepelně ošetřené, larvy v trávicím systému z kapslí a po nějaké době proniknou do tenkého střeva. Po asi 24 hodinách se mladí jedinci stanou ženami nebo muži, které se pomocí stylettu připojí k střevní stěně a začnou kopulovat.

  Během parazitismu v těle jedna ženaprodukuje asi 1,5 tisíc svého druhu. Toto období netrvá déle než 2 měsíce. Larvy postupně pronikají do lymfatických a krevních cév, které se šíří po celém těle. Po několika dnech se dostanou do svalů, kde po dobu 20 dnů larva pokračuje v rozvoji, po které se prodlužuje, a dosáhne invazivního stupně a spirály.

  Hostské tkáně na to reagují.invaze a spojovací kapsle začíná tvořit kolem larvy, která ji současně chrání a prochází živinami a kyslíkem.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Trichinóza u osoby může trvat až 2let, do konce tohoto období se kapsle s larvami postupně pokryjí vápenatými solemi. V tomto stavu parazit v tomto organismu již nemůže začít s novým vývojovým cyklem, proto se musí dostat do nového hostitele. Pouze v tomto případě se larva uvolní z kapsle a celý vývojový cyklus se opakuje.

  Fáze života parazita

  Pokud budeme studovat vývojový cyklus parazitního červa, můžeme rozlišit následující fáze:

  1. Střevní. Začíná to od okamžiku, kdy jíst infikované maso, a končí procesem odložení larv. Celá scéna trvá asi 40-60 dní.
  2. Migrační fáze spočívá v pohybu larvami skrze tělo, které začíná v 5-6 dnech infekce.
  3. Svalová fáze začíná v okamžiku, kdylarvy parazitů dosáhnou svalové tkáně, začnou růst a nakonec se změní na tobolky. V tomto stavu mohou infikovat ostatní a zachovat jejich životaschopnost více než dvanáct let předáním nemoci.

  Trichinóza má v těle takový vývojový cyklus nejen u lidí, ale také u zvířat.

  Známky onemocnění u lidí

  Pokud dojde k infekci poprvé, pak nejprvežádný pocit nevznikne, dokud se nevyvine onemocnění (trichinóza). Symptomy u lidí, kdy je larva pouze ve střevě, mohou být následující:

  • porucha trávení;
  • bolest v břiše;
  • únavu;
  • zvracení a nauzea.

  Ale nejčastěji to lidé vůbec nevnímajítyto příznaky mohou signalizovat přítomnost parazitů, náchylnější k otravám, nemoci gastrointestinálního traktu, takže nezbytná opatření nejsou přijata včas.

  Ale dojde k poměrně krátké době a larva dosáhne svalových vláken, pak se symptomy objeví mnohem jasněji:

  • objeví se bolesti svalů;
  • zvýšení tělesné teploty;
  • tvář začne bobtnat, oči zčervená a konjunktivitida se vyvíjí.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  • pacient má fotosenzitivitu;
  • mohou se objevit bolesti hlavy;
  • muž si stěžuje na stálou slabost a zimnici.

  Když se larvy změní na kapsle, vstoupív poslední fázi trichinózy se příznaky u člověka začínají zhoršovat, začíná se oživovat. Ale nebezpečí spočívá v tom, že léze způsobené parazity mohou být fatální, takže je důležité provést diagnózu včas a přijmout všechna potřebná opatření pro léčbu.

  Co může způsobit trichinózu

  Teď je všechno s trichinózou choroby jasné. Zjistili jsme, co to je, ale je důležité si uvědomit, že onemocnění nikdy neprojde bez následků na organismus a ještě víc, pokud se s ním nešetří. Na pozadí trichinózy dochází k závažným patologickým stavům dýchacího systému, dochází k poruchám v nervovém systému, v cévách a v činnosti srdečního svalu.

  Dokonce i když byla léčba prováděna, je to velká rána pro celý imunitní systém, pacient prakticky ztratí obranu.

  Docela často známky pneumonie,myokarditida nebo meningoencefalitida se neobjevuje jako nezávislá nemoc, ale jako výsledek trichinózy. Existují dokonce případy smrti.

  Stanovení správné diagnózy

  Pokud se podíváte na statistiky chybných prohlášenídiagnózu trichinózy, lze tvrdit, že tato parazitární patologie je špatně pochopena. Ne vždy podezřívajte nemoc, lékaři dodržují diagnostickou taktiku, takže čas je zbytečný.

  Budete mít zájem:  Jáhly – ideální tip pro línou snídani

  Velmi důležité a někdy rozhodující pro správnou diagnózu trichinózy jsou:

  • klinické vyšetření;
  • údaje epidemiologické historie;
  • specifický laboratorní výzkum.

  Vzhledem k tomu, že symptomy onemocnění jsou velmi podobné projevům jiných onemocnění, často se dělá chybná diagnóza: chřipka, ARVI, úplavice a další.

  Lékaři by si měli vzpomenout a být si vědomi, že je důležitýVýznamnými znaky této invaze jsou horečka, doprovázená svalovou bolestí, otokem obličeje, krvácením do sklera, bolestí v očích. Laboratorní testy ukazují přetrvávající eozinofilii a leukocytózu.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  K objasnění situace mohou existovat pouze laboratorní metody, které lze rozdělit do dvou skupin:

  1. parazitologické;
  2. imunologické.

  První skupina metod je založena na detekci larv v mase a biopsii svalových vláken pacienta. Imunologické diagnostické metody zahrnují:

  • alergologické studie;
  • použití sérologických metod.

  Alergologické techniky jsou špatně vyvinuty, takže se prakticky nepoužívají k diagnóze. Mezi serologické reakce patří:

  • komplementární koagulační reakce;
  • kruhová srážecí reakce;
  • nepřímá hemaglutinační reakce;
  • enzymová imunotest.

  Poslední dvě metody jsou považovány za nejvíce informující a spolehlivé při správné diagnostice.

  Diferencovaná diagnóza trichinózy

  Není náhodou, že tato nemoc je často zaměňována s chřipkou nebo ARVI, tyto stavy mají podobné projevy. Je však třeba znát rozdíly, které jsou následující:

  1. Při virových infekcích zpravidla hlava v okolí superciliary oblouk ubližuje.
  2. Symptomy poškození dýchacích cest jsou výraznější u chřipky a virových onemocnění.
  3. Méně bolesti svalů.

  Trichinózu ještě můžete zmást s paratyfidovou horečkou nebobřišní tyfus, ale je třeba mít na paměti, že s těmito nemocemi se příznaky postupně zvyšují, pacienti se stávají inhibičními, objevuje se anorexie, jazyk se ztuhne a zakryje šedě špinavým květem.

  Důležitou etapou diagnostiky je také diferenciace trichinózy od jiných typů invaze. Proto jsou nutné laboratorní diagnostické metody.

  Léčba nemoci

  Nemusel se vypořádat s důsledkyje důležité vědět, zejména lovecké nadšence, jak kontrolovat kančí trichinózu. Své kořist můžete kdykoli poslat do specializované laboratoře a provést veterinární a sanitární vyšetření.

  Bohužel odstraňte parazit ze svalové tkáněTo je nemožné, ale můžete vynaložit veškeré úsilí, abyste odstranili příznaky a zničili zdroj infekce. Je důležité si uvědomit, že čím dříve je provedena správná diagnóza a že je zahájena adekvátní léčba, tím méně bude mít traumatické následky pro organismus.

  Nejčastěji, pokud je diagnostikována trichinóza, léčba zahrnuje následující činnosti:

  • Použití antiparazitických léků. V počáteční fázi mohou být Albendazol, Mebendazol. Je důležité je jmenovat, když je parazit ve střevě.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  • Použití steroidních léků pro zmírnění zánětlivého procesu, které se může vyvinout na pozadí migrace larv.
  • Užívání léků proti bolesti pomůže snížit bolesti svalů.

  Pokud je přítomna těžká trichinóza, léčba se provádí v nemocnici. Lékař musí upozornit pacienta na to, že svalová bolest může být pozorována asi 6 měsíců po zotavení.

  Preventivní práce

  Prevence trichinózy je poměrně jednoduchá, aleona zachrání před takovým zákeřným onemocněním. Vše, co je k tomu zapotřebí, je správné a pečlivé vybírání masa a dlouhodobé vystavení tepelnému ošetření.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  To platí zejména pro milovníky divokého masa.zvířata, která po lovu chtějí vařit na oheň sami sebe ať už na okraji lesa. Aby nedošlo k šíření trichinózy prasat, je dokonce třeba po porážce zvířat porazit domácí zvířata.

  Je nutné skladovat pouze syrové maso zmrazené, larvy mohou odolávat nízkým teplotám po dobu několika dní, takže maso by mělo být zmrazeno po dobu nejméně jednoho týdne a teploměr by neměl být vyšší než mínus 23 stupňů.

  Maso nakupované v obchodech by zpravidla nemělo představovat riziko pro lidské zdraví, protože musí před prodejem podstoupit veterinární a hygienickou kontrolu.

  Odstranili jsme trichinózu, která jetak, zjistil. A z toho všeho můžete vyvodit pouze jeden závěr. Zdraví každého člověka je v jeho rukou a musíme s ním zacházet vážně a zodpovědně. Je třeba si uvědomit, že nebezpečí může být čekat, i když vůbec neočekáváme.

  Trichinóza – co to je? Symptomy, způsoby infekce, léčba, prevence

  V přírodě je obrovský počet žijícíchorganismy, které se přizpůsobily vést parazitický životní styl. A mohou žít nejen na úkor zvířat a mnoho z nich se v lidském těle cítí skvěle. Celý problém je, že tito paraziti nejenom otravují produkty jejich životně důležité činnosti, ale také vyvolávají vývoj mnoha nemocí. K tomuto patří také trichinóza. Co je to, budeme dále diskutovat v článku.

  Trichinóza je ..

  Tato nemoc se vztahuje na infekční. Jeho přechodnými účinky jsou Trichinella. Tyto žížaly používají tělo hostitele k životu a reprodukci. Nejčastěji dochází k trichinóze zvířat, většinou masožravců. Nejvíce náchylné k infekci jsou medvědi, lišky, mrože, divoké kančí, vlci, koně.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Osoba může tuto chorobu snadno chytit, pokud tepelné ošetření masa nakažených zvířat není dostatečné.

  Patogenní choroby

  Patogeny jsou maléhlízy Trichinella spiralis, jejich tělo je pokryto silnou kůžičkou. Rozměry se pohybují od 1,2 mm do 4 mm. Je možné poznamenat, že žena po oplodnění se stává téměř dvakrát déle.

  Parazitický způsob života těchto červů vedl k tomu, že mají speciální adaptaci ve formě prstence pro připoutání do střev hostitele. Sexuální systém dosahuje největšího vývoje v těle všech parazitů.

  Tyto parazitní červy se nacházejí v celém tělena celém světě, s výjimkou Austrálie, ale nejčastěji se na severní polokouli diagnostikuje onemocnění (trichinóza). Nemoc mezi lidmi je také častější v místech, kde jsou velké přírodní stanoviště těchto parazitů.

  Zdrojem infekce u lidí jsou domácí a divoká zvířata postižená trichinózou.

  Mechanismus infekce

  Lidé jsou velmi náchylní k této nemoci,budou mít jen 10-15 gramů nakaženého masa, aby zachytily trichinózu. Co to je, mnozí musí vysvětlit. Ale milovníci masa s krví ne vždy věří, že se mohou stát mistry pro parazitní červy.

  Infekce může nastat, pokud budete trochu jístmaso, které je špatně vařené nebo pečené. Zdrojem nemoci může být i tuk. Docela často je infekce masivní, například děti a dospělí, členové téže společnosti, kteří konzumovali kontaminované maso, onemocní v jedné rodině.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Larvy patogenů této choroby zemřou pouze při teplotě nejméně 80 stupňů, takže obvyklé solení nebo kouření na vitalitu červů neovlivní.

  Trichinelový životní cyklus

  Tito paraziti se týkají viviparózních červů. Nejčastěji parazitické organismy mají hlavní hostitel, kde žije dospělý červ a meziprodukt, ve kterém se larva vyvíjí. Pro Trichinella je to stejný organismus. Může to být mnoho savců, ale ne člověk.

  V těle zvířete, například, pokud zvažujeme trichinózu prasat, dospělé červy žijí v tenkém střevě a ve stádiu larvy preferují pruhované svaly.

  Poté, co člověk jedl maso nemocné osobyzvíře, špatně tepelně zpracované, larvy v trávicím systému vystupují z kapslí a po nějaké době proniknou do tenkého střeva. Po asi 24 hodinách se mladí jedinci stanou ženami nebo muži, kteří jsou pomocí střevle připevněni střevní stěnou a začínají kopulovat.

  Během období parazitismu v těle jedna ženaprodukuje asi 1,5 tisíc svého druhu. Toto období netrvá déle než 2 měsíce. Larvy postupně pronikají do lymfatických a krevních cév, jsou neseny po celém těle. O několik dní později se dostanou do svalstva, kde po dobu 20 dnů larva pokračuje ve vývoji, po které se prodlužuje, zasáhne invazivní fázi a skládá se do spirály.

  Na to reagují tkáně hostitelského organismuinvaze a kolem larvy začne tvořit připojovací kapsli, která současně chrání a prochází živinami a kyslíkem.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Trichinóza u lidí může trvat až 2 hodinylet, do konce tohoto období kapsle s larvami jsou postupně pokryty vápenatými solemi. V tomto stavu v tomto organismu nemůže parazit začít nový cyklus vývoje, protože to potřebuje, aby se dostal do nového hostitele. Pouze v tomto případě se larva uvolní z kapsle a celý cyklus vývoje se opakuje.

  Fáze života parazita

  Pokud budeme studovat cyklus vývoje parazitického šneku, můžeme rozlišit následující fáze:

  1. Střevní. Začíná okamžikem konzumace kontaminovaného masa a končí procesem ukládání larv. Celá scéna trvá asi 40-60 dní.
  2. Migrační fáze spočívá v pohybu larvů podél těla, která začíná v 5. až 6. den infekce.
  3. Svalová fáze začíná okamžikemLarvy parazitů se dostávají do svalové tkáně, začínají růst a nakonec se stávají kapslemi. Za těchto podmínek mohou infikovat ostatní a zůstat životaschopní po více než deset let, čímž dále tuto nemoci přenášejí.

  Trichinóza má takový cyklus vývoje v těle nejen u lidí, ale také u zvířat.

  Známky onemocnění u lidí

  Pokud dojde k infekci poprvé, pak nejprvežádné pocity nevzniknou, dokud se choroba nevyvine (trichinóza). Symptomy u lidí, kdy je larva pouze ve střevě, mohou být následující:

  • porucha trávení;
  • bolest v břiše;
  • únavu;
  • může se objevit zvracení a nevolnost.

  Ale nejčastěji lidé ani nevědí, že všechnotyto příznaky mohou signalizovat přítomnost parazitů, jsou více ochotné otravovat, gastrointestinální nemoci, takže nezbytná opatření nejsou přijata včas.

  Ale velmi krátká doba projde a larva dosáhne svalových vláken, pak je symptomatologie mnohem živější:

  • existují bolesti ve svalech;
  • teplota těla stoupá;
  • začne bobtnat tvář, oči se zčervená a konjunktivitida se vyvíjí.
  Budete mít zájem:  Originální metoda zbavuje bolestí zad

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  • pacient má fotosenzitivitu;
  • může mít bolesti hlavy;
  • muž si stěžuje na stálou slabost a zimnici.

  Když se larvy změní na kapsle, vstoupív poslední fázi trichinózy se příznaky u člověka začínají zhoršovat a dochází k oživení. Celé nebezpečí spočívá v tom, že léze způsobené parazity mohou vést k smrti, takže je důležité provést diagnózu včas a přijmout všechna potřebná opatření pro léčbu.

  Co může vést k trichinóze

  Teď je všechno s trichinózou choroby jasné. Co se děje, jsme zjistili, ale je důležité si uvědomit, že nemoc nikdy nevyjde bez důsledků pro organismus, a ještě více, pokud není léčena. Na pozadí svalovce existují vážné nemoci dýchacího ústrojí, jsou poruchy nervového systému, cév a srdečního svalu.

  Dokonce i když byla léčba prováděna, je to velká rána pro celý imunitní systém, pacient prakticky ztratí ochranné schopnosti.

  Docela často jsou známky pneumonie,myokarditida nebo meningoencefalitida se neobjevují jako nezávislé onemocnění, ale jako důsledek trichinózy, která byla přenesena. Jsou dokonce i úmrtí.

  Správná diagnóza

  Pokud se podíváte na statistiky chybných inscenacídiagnózy trichinelózy, lze tvrdit, že tato parazitární patologie je špatně pochopena. Ne vždy s podezřením na nemoci lékaři dodržují diagnostické taktiky, takže čas ztrácí.

  Velmi důležité a někdy rozhodující prohlášení o přesné diagnóze trichinózy je:

  • klinické vyšetření;
  • epidemiologická historie;
  • specifický laboratorní výzkum.

  Vzhledem k tomu, že symptomy onemocnění jsou velmi podobné projevům jiných onemocnění, často se dělá chybná diagnóza: chřipka, SARS, úplavice a další.

  Lékaři by si měli pamatovat a vědět, že hlavnícharakteristické rysy této invaze jsou horečka doprovázená bolesti svalů, otoky obličeje, krvácení do sklery, bolest v očích. Laboratorní testy ukazují přetrvávající eozinofilii a leukocytózu.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Objasnit situaci mohou pouze laboratorní metody, které lze rozdělit do dvou skupin:

  1. parazitologické;
  2. imunologické.

  První skupina metod je založena na detekci larv v mase a biopsii svalových vláken pacienta. Imunologické diagnostické metody zahrnují:

  • alergologické studie;
  • aplikace sérologických technik.

  Alergologické techniky jsou špatně vyvinuty, proto se prakticky nepoužívají k diagnostice. Mezi sérologické reakce patří:

  • koagulační reakce komplementu;
  • kruhová srážecí reakce;
  • nepřímá hemaglutinační reakce;
  • enzymová imunotest.

  Poslední dvě metody jsou považovány za nejvíce informující a spolehlivé při formulaci správné diagnózy.

  Diferenciální diagnostika trichinózy

  Není náhodou, že tato choroba je často zaměňována s chřipkou nebo ARVI, tyto stavy mají podobné projevy. Ale musíte znát rozdíly, které jsou následující:

  1. U virových infekcí zpravidla hlava ubližuje v oblasti superciliary oblouků.
  2. Symptomy poškození dýchacího ústrojí jsou výraznější v případě chřipky a virových onemocnění.
  3. Méně výrazná bolest ve svalech.

  Můžete stále zmást trichinózu s paratyfidem nebotyfus, ale je třeba připomenout, že u těchto onemocnění jsou příznaky zvyšující se postupně pacienti stávají potlačený, objeví nechutenství, zahuštěný a pokrytý šedou květu špinavé jazyka.

  Důležitou etapou diagnostiky je také diferenciace trichinózy od jiných typů invaze. Proto jsou metody laboratorní diagnostiky nutné.

  Léčba nemoci

  Nemusel se vypořádat s důsledkyje důležité vědět, zvláště lovcům, jak testovat kančí trichinózu. Váčku můžete vždy poslat do specializované laboratoře a provést veterinární a sanitární vyšetření.

  Bohužel extrahujte parazit ze svalové tkáněJe to nemožné, ale vy můžete udělat vše pro odstranění příznaků a zničení zdroje infekce. Je důležité si uvědomit, že čím dříve je provedena správná diagnóza a že je zahájena odpovídající léčba, tím méně bude mít traumatické následky pro organismus.

  Častěji, pokud je diagnostikována diagnóza ‚trichinózy‘, léčba zahrnuje aplikaci následujících akcí:

  • Aplikace antiparazitických léků. V počáteční fázi může být Albendazol, Mebendazol. Je důležité je jmenovat, když je parazit ve střevě.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  • Použití steroidních léků k zastavení zánětlivého procesu, které se může vyvinout na pozadí migrace larv.
  • Užívání anestetik pomůže snížit bolesti svalů.

  Pokud dojde k závažné trichinóze, léčba se provádí v nemocnici. Lékař by měl upozornit pacienta, že dalších 6 měsíců po zotavení může dojít k bolesti svalů.

  Preventivní práce

  Profylaxe trichinózy je dost jednoduchá, alebude vás zachránit před takovým zákeřným onemocněním. Vše, co je zapotřebí, je správné a pečlivé vybrání masa na vaření a dlouhé ohřívání.

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  To platí zejména pro znalce divokého masazvířata, která po lovu chtějí vařit přímo na koši přímo na okraji lesa. Aby nedošlo k šíření trichinózy prasat, mělo by být po hygienické kontrole provedeno i porážka zvířat.

  Surové maso uchovávejte pouze v zmrazené formě, larvy mohou vydrží nízkou teplotu po dobu několika dní, mrazené maso by mělo být nejméně týden a teploměr by neměl být vyšší než mínus 23 stupňů.

  Maso, které je nakupováno v obchodech, by zpravidla nemělo představovat nebezpečí pro lidské zdraví, protože před realizací nutně přechází veterinárně-sanitární prohlídka.

  Demonstraci trichinózy choroby jsme to vyřešilitak, zjistil. A ze všeho můžete vyvodit jediný závěr. Zdraví každého je v jeho rukou a člověk musí brát to vážně a zodpovědně. Je třeba si uvědomit, že nebezpečí může spočívat, i když vůbec neočekáváme.

  Trichinóza

  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

  Putování svalovce stočeného v těle hostitele je přinejmenším pozoruhodné. Svalovec je parazit, latinsky jej nazýváme Trichinella spiralis. Je to červ. Nakazíme se požitím jeho larev v nevařeném nebo částečně uvařeném mase. Vyskytuje se hlavně v mase vepřovém. Tam jsou larvy v pouzdře a ve chvíli, kdy se dostanou do střeva nového hostitele, se z pouzdra uvolní a poměrně rychle dorostou do formy dospělého jedince. Tomu se daří na sliznici tenkého střeva. Po spojení obou pohlaví samci umírají a samice během 5 – 6 týdnů plodí 1 000 – 15 000 larev.

  (Poznámka: Svalovec tu samozřejmě existuje dávno – archeoparazitologickým výzkumem zjišťujeme cysty svalovce v tkáních starých přes 3 000 let. Původce trichinózy byl nalezen v mezižeberních svalech egyptské mumie z období 1 200 let př. n. l. Je možné, že starozákonní a islámský zákaz pojídání vepřového masa má původ v prevenci tohoto onemocnění.)

  Ze sliznice střevní pronikají larvy do lymfatického systému, kolem střeva velmi bohatého, a dostanou se jím do krevního řečiště. Krví pak putují larvy do kterékoliv části těla a vyvíjejí se pak v příčně pruhovaných svalech. Nejčastější nálezy jsou v bránici, jazyku, žvýkacích a mezižeberních svalech, hrtanu a v oku. Ve svalu se opouzdří.

  Larvy mohou zůstat živé a schopné aktivně infikovat až po dobu 24 let, dokonce třebaže jejich pouzdro časem zvápenatí. Pozoruhodnost příběhu svalovce ve vztahu k člověku spočívá vlastně v symbióze. Hostitel poskytuje svalovci životní podmínky pro jeho existenci.

  A toto pro člověka nedobrovolné soužití se svalovcem může být nepříjemné, avšak proti očekávání dokonce prospěšné.

  Aktivní infekce se projevuje horečnatým stavem, únavou, otoky, vyrážkou, bolestmi v postižených příčně pruhovaných svalech i poruchami jejich funkce, pálením nebo bolestí očí, sníženou tolerancí ke stresu atp. Při masivní infekci a vysoké toxémii může trichinelóza i dnes končit smrtí. Onemocnění s celkovými příznaky má vážnou prognózu a vyžaduje hospitalizaci.

  Migrující larvy a dospělé formy parazita vylučují antigeny fungující jako ochrana před proniknutím, resp. usazením dalších, nových parazitů. Usídlený parazit se pokouší chránit své místo u hostitele. Tento fenomén lze připodobnit principu očkování a je předmětem novodobých výzkumů.

  (Poznámka: Buněčná imunita proti tuberkulóze je v přítomnosti svalovce zesílena a myši infikované svalovcem jsou méně  vnímavé na infekci listeriemi.)

  Nicméně zůstaňme nyní u poznatku, že larva je buď zlikvidována imunitním systémem, nebo se vrací do oběhu. Je  jasné, že tento parazit imunitu hostitele významně ovlivňuje. Určité virové infekce jsou závažnější právě v době, kdy současně probíhá infekce parazita. Diagnostika trichinózy se provádí sérologickými testy (z odběru krve). Léčí se léky – antiparazitiky.

  V přírodní medicíně uplatňujeme princip dodržování symbiózy ve střevu pomocí probiotik a prebiotik (řasa chlorella, mladý ječmen) a k tomu přidáváme Anti parasite, prostředek s detoxikačními a protiparazitárními účinky, s obsahem 27 bylin.

  Cysty svalovce spolehlivě ničí dostatečné vaření, pečení či dušení. Při teplotě 100° C hyne parazit už za několik vteřin. Klasické uzení je pro svalovce poměrně neškodné.

  Zjistilo se, že takovýmto způsobem opracované maso obsahovalo ještě po 8 dnech živé larvy. Nakazit se je možné po snědení salámu, klobás, šunky, paštik nebo jaternic.

  Ve zmrazených výrobcích svalovec přežije přibližně 1 až 2 týdny.

  Nejjistější ochranou je dobré provaření nebo propečení masa. Larvy by neměly přežít teplotu 58° C. Pro tepelnou úpravu pokrmů se však doporučuje teplota nad 70° C.

  Svalovec je inaktivován též chladem: Při inaktivaci chladem se maso musí zmrazit a uchovat při teplotě -15° C po dobu minimálně 20 dnů, při -18° C po dobu 10 dnů, při -29° C po dobu 6 dnů. Nakládání do láků nebo uzení svalovce neničí.

  Preventivně je veškeré vepřové maso u nás veterinárně kontrolováno.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *