Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Už od jara jsou s námi na každém kroku. Nosíme je po kapsách, číhají na nás u výdejních okének, v MHD, restauracích, nákupních centrech a u lékařů. Čistí se s nimi madla, kliky, umyvadla, zrcadla, podlahy,… Dezinfekční prostředky a antibakteriální gely jsou všudypřítomné. 

Víte, jaké látky obsahují? A že některé z nich mohou být nebezpečné pro lidi i životní prostředí? Pojďme se jim podívat pod víčko a ukázat si, kdy je třeba si dávat pozor.

1. Chlor

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Pozor:

 • V plynné formě může být jedovatý a smrtelný.
 • Používání prostředků s chlorem může poškodit čištěné povrchy (kovy, dřevo,…)
 • Chlor způsobuje poškození životního prostředí i v nízkých dávkách.

2. Kvartérní amoniové sloučeniny

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Pozor:

 • Vystavení tomuto pesticidu může být spojené s astmatem, dýchacími potížemi a podrážděním pokožky (nejčastěji u dětí). Proto je na štítku některých vlhčených ubrousků napsáno – umyjte si po použití ruce, což je bizarní, když jste si právě otřeli ruce něčím, co čistí a dezinfikuje.

3. Fenol

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Pozor:

 • Fenol může dráždit pokožku, oči a nos.
 • Při dlouhodobém vystavení fenolu může vést k vážným zdravotním problémům jako je úbytek hmotnosti, průjem, problémy s krví a játry.
 • Vdechování fenolu je více nebezpečné pro děti, jejichž plíce se stále vyvíjejí. Náhodné požití fenolu může vést k závažným zdravotním problémům jako je zvracení a letargie.

4. Triethanolamin (TEA)

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Pozor:

 • Bezpečný limit TEA ve složení je do 5 % pro produkty, které zůstávají na pokožce delší čas.

5. Syntetická parfemace

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Pozor:

 • Vybírejte si dezinfekční prostředky a antibakteriální gely s rostlinnými vůněmi ze 100% přírodních zdrojů (éterické oleje).

Alkohol (a jeho pro a proti)

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Dejte ale pozor na děti:

 • Alkohol může způsobit podráždění očí a kůže zejména u dětí a kojenců.

Pozor na účinnost pro dospělé:

 • Pokud je v dezinfekčním prostředku méně než 50 % alkoholu, schopnost zabíjet choroboplodné zárodky výrazně klesá.
 • Antibakteriální gely jsou účinné také proti virům (virucidní), pokud obsahují
  60 – 80 % alkoholu.

Ethanol

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?Je těkavá chemická sloučenina klasifikovaná jako jednoduchý alkohol. Je rozšířenou přísadou konvenčních i přírodních dezinfekčních prostředků a běžných vlhčených ubrousků.

Pozor při používání:

 • Pokud používáte dezinfekci s ethanolem na očistu ploch, používejte rukavice.

Závěrem

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?Škodlivých látek je v běžných dezinfekčních prostředcích a antibakteriálních gelech celá řada. Dále to jsou například ropné deriváty a syntetické emulgátory, které mohou dráždit pokožku a mít nežádoucí účinky na zdraví. Oproti tomu ekologické dezinfekční prostředky a antibakteriální gely obsahují přírodní složky, rostlinné vůně, pečující složky (aloe vera, tea tree, máta, eukalyptus…) a vzácné oleje. To poznáte především v současné době, kdy antibakteriální gely na ruce musíme používat i několikrát denně. Rozdíl na kůži pocítíte velice rychle. Poděkuje vám za to vaše tělo i příroda.

Prosíme, sdílejte tento článek dál, ať i další lidé dezinfikují bezpečným způsobem.

Dezinfekční řád – atributy – jak na to?

Dezinfekční řád je součástí provozního řádu a vychází především z činností, které zdravotnické zařízení provozuje, tedy především z infekčních rizik. Bude tedy jiný pro stomatologickou ordinaci a jiný pro ambulanci praktického lékaře.

SOUHRN: Dezinfekční řád jako součást provozního řádu je nezbytnou podmínkou fungování zdravotnického zařízení. Provozovatel má za něj plnou odpovědnost, i když by si některé služby sjednával externě.

Dezinfekční řád má svoji domluvenou formu, a čím podrobněji je sestaven, tím lépe je možné vyvarovat se chyb a omylů. Při jeho sestavování se provozovatel řídí doklady výrobce dezinfekčních přípravků a vyhláškou č. 195/2005 Sb.

Klíčová slova: dezinfekční řád, vyšší stupeň dezinfekce, sterilizace, expozice, exspirace, hygiena rukou, kontrola a dodržování

Legislativně podléhá jeho obsah a forma vyhlášce č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekcí a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, a to především přílohám č. 3 a 4.

Nároky na spektrum účinnosti dezinfekčních přípravků se řídí také podmínkami bezpečnosti při práci.

Dezinfekční řád si sestavuje provozovatel zdravotnického zařízení a také za něj plně odpovídá. To předpokládá orientaci jak v požadavcích, tak i v nabídce na trhu. Orgány ochrany veřejného zdraví, tedy kontrolní složky – hygienické stanice – skutečně pouze kontrolují jeho obsah a dodržování.

Pokud odpovídají vybrané přípravky z hlediska účinnosti a splňují požadavky registrace/nostrifikace v ČR a provozovatel má ke všem náležité doklady, dezinfekční řád neovlivňují, neškrtají v něm, nemění ho. Dezinfekční řád se hygienickým stanicím zasílá na vědomí.

Pokud si nejsme jisti svým výběrem, je dobré dezinfekční řád s hygienickou stanicí prokonzultovat.

Dezinfekční řád má svou zaužívanou formu podle jednotlivých oblastí: ruce, pokožka, nástroje, plochy a povrchy, prádlo a další speciality. Ty se v řádu rozpracovávají. Čím podrobněji, tím bude menší riziko chyb a omylů.

Nejjednodušší je odpovídat na otázky Co?, Kdy?, Jak?, Čím?:

* co dezinfikuji (nástroje po použití, pracovní plochy, podlahy v ordinaci, příslušenství, ruce, pokožku před invazivními zákroky/po zákrocích…),
* kdy to dělám (např. jednou denně, po každém pacientovi, po biologické kontaminaci, po použití…),
* jak to dělám (vlhkým způsobem, otěrem, ponořením, vtíráním…),

* čím to dělám (kterým přípravkem s ohledem na uvedené spektrum účinnosti, expoziční čas a doporučenou koncentraci).

Spektra účinnosti se označují symboly: A = baktericidní, V = fungicidní, M = mykobaktericidní, T = tuberkulocidní, B = virucidní, (B) = omezeně virucidní, C = sporicidní.

Každá chemická látka má danou antimikrobiální potenci, proto se monokomponentní přípravky dnes již téměř nepoužívají.

Také není cílem pouze eliminovat potenciální patogeny, ale současně je třeba nezničit dezinfikovaný subjekt (nástroj, pomůcku) a také nepoškodit zdraví pacienta a ani ošetřujícího personálu.

Čím se tedy řídit?

Etiketou přípravku, která musí být v češtině – pokud by nebyla, mohl by vzniknout problém s hygienickou stanicí a dodržením dikcí českých zákonů. Na etiketě musí být uvedeno složení, návod k použití, spektrum účinnosti s odpovídajícími koncentracemi a bezpečnostní značení (tzv. R-věty – rizikové a S-věty – ochranné).

Kromě etikety se řídíme produktovou informací, která by měla obsahovat vše, co se nevešlo na etiketu, a také mít archivován (elektronicky nebo v písemné formě) bezpečnostní list přípravku, což je vlastně občanský průkaz bezpečnosti.

Je také nutné ověřit si, o jaký typ přípravku jde, zda se jedná o biocid, zdravotnický prostředek, kosmetiku, nebo léčivo. Všechny jsou identifikovatelné a mají nebo nemají definovanou/prokázanou účinnost.

Biocidní přípravky (čisticí nebo dezinfekční) se registrují na MZ ČR, mají tedy registrační čísla, zdravotnické prostředky se ohlašují na MZ ČR a musí mít „Declaration of Conformity“, tzn.

prohlášení o shodě, což se pozná ihned na etiketě přípravku – značka CE se čtyřmístným číslem (např. CE O297). U biocidních přípravků a také u zdravotnických prostředků musí být uveden český distributor. Léčiva mají kódy SÚKL.

To se týká především přípravků na sliznice.

Kosmetické přípravky jsou neidentifikovatelné (stačí uvedení výrobce), ale také s neprokázaným účinkem.

Co je psáno, to je dáno. To lze také zkontrolovat a ověřit. Nevyplatí se věřit tomu, co „jedna paní povídala“, především když chtěla prodat.

Co je ještě důležité?

Na trhu ČR je dnes více než 750 dezinfekčních a čisticích přípravků, ale ne 750 chemických látek. Všechny přípravky jsou kombinacemi 13 skupin chemicky účinných látek. Vyhláška č. 195/2005 Sb. požaduje minimální alternaci (tj.

nejméně dvou) účinných látek kvůli možným rezistencím. Jiný název přípravku nebo přípravek od jiné firmy nemusí znamenat jinou účinnou látku nebo skupinu látek.

Asi se málokdo vyzná ve všech o-lech (alkoholech), a-lech (aldehydech), aminech… Proto je dobré se informovat na účinnou látku a tu také do dezinfekčního řádu uvést.

Několik dobrých rad pro identifikaci: Enzymatické přípravky nejsou dezinfekční, jsou pouze čisticí. Alkoholové přípravky nejsou sporicidní, dokonce kromě vysoce koncentrovaného etanolu nejsou ani plně virucidní (účinné proti viru žloutenky typu A). Plně sporicidní účinek mají pouze chlor, kyselina peroctová, aktivní kyslík a jod.

Další dobrá rada zní: Levné věci bývají nakonec hodně drahé. Výrazně levnější jsou proto, že tam něco chybí a projeví se to buď zničením nástroje (zrezne), pomůcky (poškozený povrch), nebo nedostatečnou ochranou zdraví.

A ještě jedna dobrá rada, doporučovaná také hygieniky, a sice nesestavovat řád stylem „Každý pes jiná ves“. Je to důležité z hlediska kompatibility jednotlivých alternací, tzn. aby se účinek chemických látek případně nevylučoval, vzájemně nevhodně nereagovaly (obarvení, přílepky, usazeniny…). Pokud je dodavatel schopen nabídnout alternace, je dobré využívat jeho ověřené nabídky.

Budete mít zájem:  Kdy jít s pomočováním dítěte k lékaři?

Velmi častou dezinformací je, že se dezinfekční řád musí měnit každý týden, každý den, každý měsíc. Vyhláška č. 195/2005 Sb. neurčuje časový úsek. Prostředky měníme po jejich využití. To neznamená, že si koupíme 200litrové balení na celý život (to by nevyšlo ani z hlediska doby použitelnosti), ale běžná balení 500 ml, 1 l, 2 l, 5 l spotřebujeme obvykle do 3–6 měsíců.

Tři časté chyby při použití dezinfekce: děláte je také?

Na co jsou orgány dozoru obzvláště citlivé, je exspirace prostředku. Přípravky s prošlou exspirací nepoužíváme ani neskladujeme s ostatními. Pokud přeléváme z větších balení do menších, což zástupci hygienických stanic také neradi vidí, pak nádobu, do které přeléváme, musíme označit datem exspirace, šarží a názvem přípravku, aby bylo zřejmé, odkud jsme nalévali.

Mějte na paměti, že dezinfekce není sterilizace a ani vyšší stupeň dezinfekce (tzn. plné spektrum ABCTMV) nenahrazuje sterilizaci.

Platí „Co sterilizovat lze, sterilizovat se musí“, což se samozřejmě týká invazivních nástrojů a pomůcek.

Vyšší stupeň dezinfekce je tolerován u zákroků s konstrukčně komplikovanými pomůckami (gastroskopy, bronchoskopy), které nelze z důvodu rizika funkčního poškození sterilizovat při vyšších teplotách.

Často nevyjasněnou otázkou jsou podávky. Zde záleží na rozhodnutí kontrolního orgánu, jaký způsob toleruje, zda mokrý, nebo suchý. Pokud mokrý, donedávna byl používán, případně se ještě někde používá, roztok Gali-Vali připravovaný v lékárně, který se měnil denně. Ne všude je však dostupný. Lze jej nahradit i jiným sporostatickým roztokem (např. Gigasept FF v 3% koncentraci).

Epidemiologové mají zcela jasnou představu o spotřebách dezinfekcí pro jednotlivé oblasti. Mohou si vyžádat doklady k nákupu dezinfekcí a také k likvidacím odpadů nebo o praní prádla.

Těžko je budete přesvědčovat např. o tom, že vám stačila 500ml láhev dezinfekce na ruce na rok, když na jedny dezinfikované ruce se počítá zhruba 3 ml roztoku a při 20 pacientech denně lékař i sestra spotřebují za den podle evropských standardů (3 ml + 3 ml krát 20 pacientů) dohromady 120 ml.

Argumentace, že si hlavně ruce myjete, také nezabírá. 19. století je dávno za námi a je známo, že mytím, tedy především mechanickým mytím rukou (MMR), se zbavíme pouze 20–40 % potenciálně patogenní tranzitní mikroflóry a pokožku rukou vysušujeme.

O něco lepší „výsledky“ vykazuje hygienické mytí rukou (HMR), které ovšem vyžaduje mycí emulzi s antibakteriálním účinkem (ne pouze s antibakteriálními přísadami), a takové přípravky mají definovaný kontaktní čas (expozici), který je minimálně 30 s až 1 min, a zvládnutou techniku, která je stejná jako u vtírání dezinfekčního prostředku.

A protože se ví, že mytí poškozuje pokožku více než kvalitní dezinfekce, WHO (Světová zdravotnická organizace) i náš hlavní hygienik doporučují přednostně dezinfekci. Myjí se pouze špinavé a biologicky kontaminované ruce. Opticky čisté ruce přednostně dezinfikujeme a nemusíme je předtím mýt.

Ruce jsou nejdůležitějším pracovním nástrojem, ale také původcem 60 % všech přenesených infekcí ve zdravotnictví. Nesprávným ošetřením se stávají rizikovými nejen pro pacienty, ale nosíme si infekce i domů. Proto jsou ruce pro WHO hlavním tématem.

Co závěrem? Dezinfekční řád dodržujeme a kontrolujeme jeho dodržování spolupracovníky, protože chráníme sebe, své spolupracovníky a pacienty před infekcí. Chráníme svou praxi a profesionální pověst.

O autorovi: Ing. Kamila Bořecká, produktová specialistka hygieny, Nora, a. s.

Požití dezinfekce během nouzového stavu přibylo čtyřikrát. Většinou ji lidé vypijí omylem

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: dezinfekce koronavirus Všeobecná fakultní nemocnice v Praze otrava

Počet otrav oznámilo v úterý v tiskové zprávě Toxikologické informační středisko při Klinice pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Většina lidí dezinfekci vypila omylem, protože si ji přelili do lahví od nápojů.

 • Co dělat při akutní otravě?
 • Volejte 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02
 • Získáte pokyny jak poskytnout první pomoc a jak postupovat dále.
 • Připravte si:
 •   přesné informace o nehodě
 •   celé jméno
 •   rodné číslo
 •   zdravotní pojišťovnu

Pokud to je možné, pokuste se také odhadnout nebo zjistit tělesnou hmotnost pacienta.

Toxikologické informační středisko nabízí laikům i odborníkům rady v případě různých otrav. Ročně řeší asi 20 tisíc dotazů, většinou kvůli požití léků nebo čisticích prostředků.

„Nabízíme celou řadu služeb spojených s akutním působením toxických látek v pracovním prostředí i v běžných domácnostech, takže jsme na leccos zvyklí.

Přesto nás enormní nárůst dotazů na dezinfekční prostředky zaskočil,“ sdělila vedoucí střediska Daniela Pelclová. Středisko navíc varovalo, že přibývají další nové případy vypití dezinfekce.

Kvůli pandemii koronaviru způsobujícího nemoc covid-19 značně stoupl zájem lidí o nákup dezinfekce k mytí rukou, jejíž používání také v některých zařízeních či obchodech přímo nařídil stát. Takové přípravky jsou ale určeny jen k zevnímu použití. Lidé se podle toxikologického střediska většinou napili dezinfekce omylem.

„Jednalo se o požití dětmi i dospělými, nezřídka z náhradních lahví, kam si je uživatelé přelili,“ uvedla Pelclová. „Naštěstí mají některé přípravky anti-COVID19 odporně hořkou chuť. Jsou totiž ochuceny nejvíc hořkou látkou na světě, což je denatonium benzoát. Tím většinou odradí konzumenta od dalšího napití,“ doplnila.

Seniorka z Berounska vypila hrnek dezinfekce. Záchranářům řekla, že se bála nákazy covidem-19

Číst článek

Objevily se ale také ojedinělé případy, kdy lidé vypili dezinfekci záměrně. V květnu například vyjížděli záchranáři na Berounsku k případu seniorky, která z obavy před covidem-19 vypila asi 200 mililitrů dezinfekce. Přípravek u ní vyvolal silné zvracení. Žena pak skončila v hořovické nemocnici.

V loňském roce řešilo Toxikologické informační středisko přes 21 tisíc dotazů na různé otravy od hub přes rtuť a chemikálie až po hadí uštknutí.

Jednoho chovatele hadů třeba v minulém roce uštkl při vyměňování žárovky v teráriu jeho vlastní chřestýš diamantový.

Muž musel být přepraven vrtulníkem do nemocnice a jeho stav se postupně zlepšil až po léčbě dvěma typy antisér proti hadímu uštknutí.

Středisko zaznamenalo loni například i otravu amylnitritem, který se používá jako protijed při otravě kyanidy, ale také jako afrodiziakum. Sloučeninu požil muž, který byl poté nalezen v bezvědomí na podlaze sexshopu. „Veřejnost by si měla toto riziko uvědomit. Vyskytly se i závažné otravy amylnitritem u dětí, které nalezly přípravek doma,“ upozornila vedoucí střediska Pelclová.

Základní informace o koronaviru →

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Lékárnička na dovolenou

Přinášíme Vám zde pár tipů do lékárničky na dovolenou. Pokud vyrážíte na cesty, doporučujeme Vám jen jejich zvážení.

Lékárnička na dovolenou je na rozdíl od lékárničky do auta nepovinná, přesto často přijde vhod a její nepřítomnost člověka zbytečně mrzí. Přípravky vždy volte dle toho kam jedete, na jak dlouho a samozřejmě s kým.

Námi uvedené přípravky berte pouze jako naše tipy, v každé kategorii naleznete obdobných přípravků několik.

DEZINFEKCE RUKOU BEZ VODY

Při dlouhém cestování autem, autobusem, vlakem nebo jen při výšlapech, často není možnost umýt si ruce pod vodou a mýdlo je tak k ničemu, pokud není voda. K nezaplacení, v takových případech, je mít vždy po ruce rychleschnoucí dezinfekční gel na ruce, který odstraňuje nečistoty bez použití vody nebo mýdla. Má velice rychlé a jednoduché použití.

DEZINFEKCE NA RÁNY

Často se na dovolené přihodí nějaké menší zranění, odřenina, škrábanec, … Každá rána by se měla omýt a dle možností vydezinfikovat, aby nedošlo ke vniknutí infekce do rány a ta nezačala hnisat a mokvat.

Septonex či peroxid vodíku jsou jedny z mnoha dezinfekčních přípravků, které pomohou právě jako první pomoc při poranění kůže. Dětem, aby je dezinfekce neštípala a nebolela ještě více, můžeme doporučit např. Dettol antiseptický sprej, Betadine roztok či mast.

Budete mít zájem:  Kam na trhy o víkendu?

Tyto přípravky jsou oblíbené zvláště u maminek malých dětí.

NÁPLASTI

Náplasti by neměly chybět v žádném baťůžku ani kabelce nejen při dovolené, ale také při delším výletu. Náplast je určena k ošetření drobných poranění, odřenin, ale i puchýřů. Používají se různé velikosti i různé druhy náplastí:

 • Náplast bez polštářku je určena k přelepení krytí, zatáhnutí obvazu nebo obinadla, či ke zpevnění dlahy.
 • Náplast s polštářkem je určena k okamžitému použití na ránu ihned po její dezinfekci.
 • Náplasti se speciálním krytím – zejména hydrogelové náplasti, které jsou určeny ke krytí ran od puchýřů po popáleniny a jsou skutečně produktem 3. tisíciletí. Krycí materiál reaguje s exsudátem z rány za vzniku měkkého gelu a rána se tak skvěle hojí.

Náplasti mohou být voděodolné, pro citlivou pokožku, pro děti atd. V podstatě nejdůležitější je ovšem mít alespoň nějakou po ruce k okamžitému použití.

OBVAZY, OBINADLO A KRYTÍ

Může se stát, že se Vám přihodí nějaké rozsáhlejší zranění pokožky. Škrábnutí, pořezání, popálení a různé jiné.

Proto bychom měli mít, pro každý případ, obinadla a obvazy, které se používají k ošetření drobných i rozsáhlejších poranění. Navíc se skvěle hodí k fixačním účelům a to i v oblastech kloubů.

Pokud jste na dovolené autem a máte tam autolékárničku, tak tento bod nemusíte řešit, protože je máte u sebe 😉 

NŮŽKY, PINZETA

Na dovolenou by se Vám mohly hodit i nůžky. Pokud je nechcete kupovat samostatně, tak můžete zakoupit např. Rychloobvaz COSMOS s nůžkami.

OCTAN, OCTANOVÁ MAST

Při turistice, cyklistice prohlídkách zámků, hradů či jiných lokalit nebo při cestě např. jen na pláž, můžete Vy nebo někdo z Vašich blízkých špatně šlápnout a hned je tady výron. V takových případech je skvělý octan nebo octanová mast. Octan přináší okamžitou úlevu při mechanicky způsobených otocích a pohmožděninách, ale také při poštípání hmyzem. Zabraňuje narůstání otoku.

HOJÍCÍ A ZKLIDŇUJÍCÍ PŘÍPRAVKY NA POKOŽKU

V létě jezdíme  za sluníčkem, k vodě, na hory, těšíme se celý rok, jak si to užijeme a jak si odpočineme. Dnes již snad nikdo nejezdí na dovolenou bez kvalitního prostředku na opalování (proto jej ani nezařazujeme jako součást lékárničky). Přesto jsme již asi všichni zažili, jak nepříjemné je spálení od sluníčka nebo poštípání hmyzem.

Pak je na místě použít přípravky které okamžitě uleví pokožce nebo třeba jen po opalování, regenerují ji a hydratují. Do této skupiny patří především přípravky obsahující panthenol. Zklidní pokožku, příjemně chladí a okamžitě uleví od nepříjemných pocitů.

Lokální antihistaminika jsou pak určena po štípnutí hmyzem či na jiné alergické a svědivé reakce.

REPELENTY A ODSTRANĚNÍ KLÍŠŤAT

Ideální je samozřejmě předejít napadení hmyzem, takže prevence ve formě kvalitního repelentu. Pokud by již klíště bylo přisáté, existuje řada prostředků k odstranění, jako jsou kleště nebo praktičtější  háčky či karta.

OČNÍ PŘÍPRAVKY

Člověk nemusí být ani na dovolené a stane se, že mu něco vnikne do oka.

O co více je pravděpodobné, že při potápění v moři, na koupališti, dívání do sluníčka nebo jen při neopatrnosti se stane, že oko zarudne, pálí a řeže.

V takových případech použijeme oční přípravky jako je oční voda k výplachu či dezinfekční oční kapky. Mimo to existují kapky určené na suché oko, které vytváří ochranný film na povrchu rohovky.

LÉKY NA BOLEST A HOREČKU

Bolest hlavy může znepříjemnit život doma, natož pak na dovolené. Jako analgetika se označují právě léčiva pomáhající k úlevě od bolesti.

Úpal, úžeh nebo jen přehřátí organismu způsobují horečku a to už není legrace. Nezapomeňme tedy na přípravky, které sníží horečku a zároveň pomohou na bolest.

Řadíme mezi ně paracetamol, salicyláty a další nesteroidní antirevmatika. Pro děti jsou vhodné ve formě sirupů nebo čípků.

PŘÍPRAVKY NA ALERGIE A SVĚDĚNÍ

Tak si to představte: Krásný ,,sluníčkový“ den, pochutnáváte si na zmrzlině a…., najednou přiletí vosa a píchne Vás. Nejenom, že to příšerně bolí, ale také můžete opuchnout. Alergii může vyvolat ale i slunce, opalovací přípravek nebo jídlo, které jste ochutnali v rámci celkového poznávání nových destinací.

Základem alergických stavů je situace, kdy imunitní systém pacienta reaguje odlišně při kontaktu s cizorodými látkami (tzv. alergeny). Na štěstí alergická reakce, pokud není extrémní, je dobře utlumitelná tzv. antihistaminiky.

Tyto přípravky existují i v lokálních formách, které jsou vhodné k tlumení svědění po různých štípancích či popálení od kopřiv apod.

ZDRAVÉ TRÁVENÍ

Probiotika jsou takzvané přátelské bakterie, které„soutěží“ se škodlivými bakteriemi o místo na střevní sliznici.

Když je přátelských bakterií dostatečné množství, mohou snáze obsadit střevní sliznici a bránit ji před zachycením nežádoucích mikroorganismů, které způsobují špatné trávení, bolest břicha, nadýmání, průjem nebo zácpu. Na dovolené, kde rádi ochutnáme různé speciality, se nám mohou docela hodit.

Doporučení, používat probiotika minimálně týden před odjezdem není také od věci, ale pokud se nejedná o destinaci typu Egypt, není až tak nutné. Existují varianty probiotik pro dospělé ve formě kapslí, ale také dětské formy probiotik, zpravidla rozpustné ve vodě.

Probiotika ovšem nejsou všemohoucí, takže se někdy může dostavit průjem. Průjem je následek infekce, dietní chyby nebo narušené střevní flóry. Střevní dezinficiencia, jako např. Endiaron, ničí bacily. Naproti tomu tzv. živočišné uhlí vychytává ve střevě toxiny. Nemocný by měl léky proti průjmu ještě doplnit léčivými čaji nebo kapkami, které účinek léků výrazně podpoří.

PŘÍPRAVKY NA DIETNÍ CHYBY

Jak už jsme se zmiňovali, dovolená není jen o odpočinku, relaxaci, plavání, poznávání krajů, ale dovolená je i o jídle, někdy o přejídání se.

I když víme, že se má jíst střídmě, lehká jídla a pokud možno jen minimálně alkoholu, na dovolené to s největší pravděpodobností nedodržíme.

V tomto případě, u citlivějších jedinců dochází k pálení žáhy a k problémům s trávením. Zde nám pomohou antacida, která se používají na překyselení žaludku a pálení žáhy.

Při těžkostech s trávením můžeme doporučit trávící enzymy nebo hořčiny.

PŘÍPRAVKY PROTI CESTOVNÍ NEVOLNOSTI

Ne každý z nás rád cestuje. Cesta autem, autobusem, letadlem, lodí může pro někoho znamenat překážku k vysněnému cíli dovolené.

Důvodem jsou kinetózy, tedy pocity na zvracení při cestování. Nezapomeňme si proto přibalit volně prodejné léky, které tento problém řeší.

Z přírodních doplňků stravy se jako velmi prospěšné jeví extrakty ze zázvoru. Zázvor se může bezpečně používat také v těhotenství. 

PŘÍPRAVKY NA BOLESTI V KRKU

Bolest v krku může být prvním příznakem virového onemocnění. Lze ji tlumit podáváním antiseptických přípravků ve formě pastilek, kloktadel nebo sprejů. Některé přípravky navíc obsahují lokální anestetika, které snižují bolest a zlepšují prokrvení. Většinou je mohou užívat děti od pěti let.

GYNEKOLOGICKÉ OBTÍŽE

V létě se některé ženy setkávají s gynekologickými „obtížemi“. Těmto nepříjemnostem lze předcházet např. gynekologickými výplachy nebo také použitím ochranných tampónů pro koupání. Pokud už však problémy nastanou např. výtok, svědění, tak doporučujeme přípravky z řady Canesten Gyn.

TEPLOMĚR

Ať cestujete sami nebo s malým dítětem jistě se Vám bude hodit teploměr.

Závěr

Snad jsme v našem výčtu na nic důležitého nezapomněli, pokud ano, budeme rádi pokud nám to sdělíte a rádi to sem doplníme. Na závěr pak ještě rada nejdůležitější: V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SI NEZAPOMEŇTE PŘIBALIT LÉKY, KTERÉ UŽÍVÁTE PRAVIDELNĚ. Tak

krásnou dovolenou všem 😉

ŠKODA Bezpečnost

S OHLEDUPLNOSTÍ NEJDÁL DOJEDEŠ

Jezděte ohleduplně

Klid za volantem, plynulost a předvídavost, to jsou základní doporučení pro bezpečnou jízdu v zimě. Počasí dokáže v zimním období připravit řidiči různé nástrahy a perné chvilky, a tak přinášíme praktická doporučení určená zejména vozům s předním pohonem.

Zimní pneumatika by měla mít dezén s hloubkou nejméně 4 mm a musí nejen svým rozměrem, ale i další řadou parametrů odpovídat danému vozu. Zimní pneumatiky a komplety z nabídky ŠKODA jsou testovány pro konkrétní modely a zaručují tak maximální bezpečnost. V ceně je navíc pojištení ŠKODA Pneugarance.

Zima hluboko pod bodem mrazu a auto stojící třeba i několik dní na parkovišti v zimním středisku – to je pro akumulátor skutečná zatěžkávací zkouška. Abyste i v zimě bez problému nastartovali, je lepší nechat autobaterii zkontrolovat. Autorizované servisy ŠKODA nabízejí kontrolu baterie zátěžovým testem, který ukáže, zda je akumulátor fit.

Klimatizaci používejte i v zimě, protože se nejen promazává kompresor, ale ventilační systém také přispívá k vysušení vzduchu, čímž se zamezuje rosení a mlžení skel. Ventilaci doporučujeme pravidelně čistit a dezinfikovat v autorizovaných servisech ŠKODA.

Nikdy během roku se nedostávají stěrače tak často ke slovu jako v zimním provozu. Stěrače z nabídky ŠKODA Originálních dílů jsou zárukou kompatibility s Vaším vozem i bezvadné funkčnosti.

Budete mít zájem:  Nejvíce nežádoucích účinků se loni týkalo vakcín

Jejich gumičky jsou odolné vůči vlivům UV záření, ozonu, teplotním změnám i kyselým dešťům a vynikají i zvýšenou mechanickou odolností.

I to je totiž důležité, neboť stěrač musí během chladnější poloviny roku zvládnout v průměru 125 tisíc cyklických pohybů.

Děláme vše pro to, abychom vás na vašich cestách udrželi v bezpečí. Naše vozy jsou vybaveny nejmodernějšími prvky aktivní i pasivní bezpečnosti, které mají za úkol předcházet nehodám nebo zmírnit jejich následky, pokud k nim přece jen dojde.

K prevenci nehod či vzniku kritických situací přispívají také méně nápadné systémy a prvky, které již řidiči často považují za samozřejmé nebo o nich ani neví. Mezi ně patří stabilizační systémy a prvky jako dobrý výhled z auta nebo špičková světla.

Někdy se ani přes sebevětší snahu řidiče a bezpečnostních systémů nepodaří nehodě vyhnout. V takovém případě přichází na řadu takzvaná pasivní bezpečnost, jejímž úkolem je zmírnit následky nehody. Přestože se tento typ ochrany označuje jako pasivní bezpečnost, pasivně k němu rozhodně nepřistupujeme. Naopak – i v tomto ohledu jsou vozy ŠKODA vybaveny nejpokročilejšími prvky.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VAŠE BEZPEČÍ

Další bezpečnostní řešení si můžete pořídit z naší nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Všechny produkty důkladně testujeme, aby byla zajištěna jejich vysoká kvalita. Kompletní nabídku a ceny získáte u svého prodejce ŠKODA či v našem ŠKODA E-shopu.

Bezpečí vašich blízkých Přeprava bez starostíPro případ nehody

Ochranný potah zadních sedadel

Pátek je dnem, kdy dochází k nevyššímu počtu dopravních nehod. Přidejte se k nám a pomozte nám změnit nebezpečný pátek na bezpečný.

Statistiky mají jasno. Nejméně bezpečným dnem pro cestování je pátek, který se obvykle nese ve znamení spěchu. Snažíme se co nejrychleji uniknout z práce nebo z města.

Podle statistik Policie České republiky je pátečních nehod zhruba 17 000 ročně a jejich počet meziročně stále roste.

 Naším přáním a cílem je, aby díky našim radám a doporučením tyto statistiky klesaly na minimum a abychom se všichni každý den ve zdraví vraceli ke svým nejbližším. Děkujeme za Vaši bezpečnou jízdu a ohled na další účastníky silničního provozu.

Páteční statistikaPočet nehod podle dnůMeziroční nárůst pátečních nehod

Statistika pro pátek 5. února 2021. Zdroj: Policie České republiky

Bezpečný pátek je naším dlouhodobým projektem. Naším cílem je seznámit s tématem širokou veřejnost a s její pomocí učinit české silnice bezpečnějšími. Máme pro ty nejlepší předpoklady.

Téměř všechny naše modelové řady splňují nejvyšší bezpečnostní standardy z pohledu konstrukce i vybavení asistenčními systémy a v nárazových testech nezávislé organizace Euro NCAP dosahují nejlepšího možného hodnocení 5 hvězd.

Pro ještě lepší ochranu v rámci silniční bezpečnosti analyzujeme příčiny, okolnosti a průběh dopravních nehod přímo na místě. Náš výzkumný tým působí již přes 10 let, během nichž naši experti vyjeli k více než 1 000 reálných dopravních nehod.

Zjistit více

Již od roku 2012 spolupracujeme na interaktivním edukačním portálu „Bezpečné cesty“, jehož jsme generálním partnerem. Portál nejenže nabízí praktické informace o dopravní bezpečnosti a věnuje se dopravní výchově, ale nabízí také informace pro žáky autoškol a mnoho dalších zajímavých informací.

Zjistit více

Dopravní bezpečnost je jedním z hlavních pilířů firemní strategie společenské zodpovědnosti „ŠKODA For Future“. Jen v posledních pěti letech jsme formou grantových programů podpořili preventivní projekty dopravní bezpečnosti a dopravní výchovy částkou 31 milionů Kč.

Zjistit více

Za špatnou pleť si můžeme sami, říká dermatoložka. Zabijáků pokožky je několik

Měsíce je naše tvář zahalená rouškou, pleť nedýchá a může dojít k jejímu zanícení. Je nějaký rozdíl v používání zdravotnických potřeb a doma ušitých roušek? Která rouška více dráždí?Rouška sama o sobě není problém, nejvíce obtíží vyvolává její dlouhodobé nošení.

To vede k nadměrnému pocení, zapaření pleti a jejímu podráždění. Pokud si roušku šijeme doma, měli bychom sáhnout po lehkých přírodních materiálech, jako je bavlna nebo len, nikoliv po syntetice. Přes den je třeba roušku opakovaně sundávat, důkladně kůži omýt a šetrně osušit froté ručníkem.

Zapocenou roušku je vhodné přes den měnit.

Přečíst článek ›

Jak bychom měli správně pečovat o roušku nebo respirátor, abychom se vyvarovali problémů s pokožkou?Textilní roušku je třeba po nošení řádně vyprat na teplotu minimálně 60 stupňů Celsia a přežehlit.

Nejčastější chyby, které děláme, je její dezinfikování a znovu nasazení, anebo nedůkladné vymáchání po použití pracího prostředku. Zbytky dezinfekce i pracího prášku mohou pokožku dráždit a vyvolat na kůži reakci.

Měla jsem pacientku, která měla silný „rouškový ekzém“, a nakonec jsme přišli na to, že si roušku stříká parfémem pro příjemnou vůni, na ten ale byla alergická.

Jak ulevit pleti:

Kromě roušky nás začalo „trápit“ i sluníčko, jak si nejlépe chránit pleť před UV zářením? A platí to, že vyšší faktor znamená vyšší ochranu?Jarní slunce je i v tuzemských podmínkách agresivní, a často i u nás dosáhne vysokého UV indexu. Už v polovině května se může pohybovat kolem šestky, to znamená podobně jako na Jadranu. Řada lidí má už letos první spálení za sebou.

Stárnutí pleti je hodně dáno geneticky, co ale můžeme udělat pro její lepší vzhled? Dá se zdravá pokožka korigovat správnou výživou a životosprávou?Stárnutí pleti je zakódováno geneticky zhruba ze 30 procent, za zbytek si můžeme sami. Přehnaným sluněním, nevhodnou životosprávou, kouřením či nedostatkem spánku.

Přečíst článek ›

Co je jejím největším zabijákem?Laxnost a nezájem o svůj vzhled. Ženy, které o sebe dbají, se zajímají o nové trendy proti stárnutí, používají zvláčňující krémy a přemýšlejí nad jídelníčkem. Vypadají pak lépe a mladší než jejich vrstevnice, které problémy se svým vzhledem neřeší, přehnaně se opalují a k tomu si zapálí cigaretku.

Třicítka je magickým obdobím snad pro každou ženu. Přirozený proces obnovy pleti se výrazně snižuje, ztrácí se zásoby kolagenu, který je velmi důležitý pro mladistvý vzhled pleti.

Jak ho přirozeně doplnit, aniž bychom museli vytahovat z peněženek majlant?Novotvorba kolagenu je složité téma. Každý rok po třicítce žena ztrácí postupně 1 až 4 % kolagenních vláken, ničí je ale i UV záření a volné kyslíkové radikály.

Nemáme jediný důkaz o tom, že by nějaký krém významně akceleroval novotvorbu kolagenu. Jejich pomoc je zejména na úrovni hydratace a dodání kyseliny hyaluronové, tedy pomyslného lešení v kůži. Ta dokáže za přítomnosti vody nabobtnat a vytvořit tak polštářek, který kůži vypne.

Na drobné vrásky stačí její přítomnost v krému, při hlubších vráskách je třeba ji dodat pleti pomocí tenkých injekcí ve formě tzv. mezoterapie nebo výplní.

Přečíst článek ›

Nejcitlivější a nejtenčí pleť se nachází v okolí očí. V čem je jiná? Vystačíme si s normálním pleťovým krémem, nebo jsou oční krémy opravdu lepší?Pokožka kolem očí je nejtenčí na celém těle, její tloušťka se pohybuje kolem 0,1 mm.

Z tohoto důvodu a protože zapojujeme mimické vrásky při smíchu odmalička, objevují se první vrásky kolem očí již kolem 25. roku věku. Doporučuji používání očních krémů.

Mají speciální složení, aby nedráždily oči a zároveň aby dokázaly bojovat s vráskami, podporovaly hydrataci i mikrocirkulaci.

Jak se máme vlastně pohybovat na slunci?V podstatě platí tři pravidla: nechodit na přímé slunce přes poledne, nosit textilní ochranu, jako je klobouk a košile, a používat ochranné krémy.

Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.* Vystudovala 1. LF UK a po promoci v r. 1996 nastoupila na postgraduální studium na Ústavu biochemie a experimentální onkologie tamtéž.

* Absolvovala stáž v Institutu Maxe Plancka v Berlíně a poté pracovala jako sekundární lékařka na Kožní klinice a poliklinice pro dermatologii při berlínské Svobodné univerzitě.* Nyní působí na Dermatovenerologické klinice 3.

 LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

* Se svým manželem Petrem Arenbergerem má dvě dcerky, Simonu a Nicol.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *