Třetině nedoslýchavých jsou naslouchadla k ničemu. Jak s nimi mluvit?

Třetině nedoslýchavých jsou naslouchadla k ničemu. Jak s nimi mluvit?

Siemens věnoval Svazu neslyšících a nedoslýchavých 100 kusů sluchadel v hodnotě jednoho milionu Kč. Ty rozšíří nabídku půjčoven těchto zdravotnických pomůcek po celé České republice. V České republice má více jak sedm procent populace problémy se sluchem. U věkových skupin nad 50 let tento počet rychle narůstá a u starších 60 let postihuje více jak 30 % z populace.

„Takový dar pro nás znamená významné posílení činnosti našich poradenských středisek, ve kterých fungují půjčovny pomůcek pro sluchově postižené,“ netají se radostí prezident Svazu neslyšících a nedoslýchavých Jaroslav Paur.

Půjčovny jsou velkým pomocníkem pro celou řadu sluchově postižených, kteří mají sluchadlo buď v opravě a náhradní nemají, nebo sluchadlo ztratili a koupit jiné si nemohou dovolit, protože na nové ještě nemají od zdravotní pojišťovny nárok.

Tento nárok vzniká jednou za pět let.

Vypůjčit sluchadlo si bude moci každý sluchově postižený s jistotou, že v půjčovně bude k dispozici vhodný typ pro jeho sluchovou poruchu.

„Jedinou a zásadní podmínkou ke zprovoznění a využití sluchadla bude, že klient navštíví s půjčeným sluchadlem svého foniatra, který mu sluchadlo přizpůsobí jeho sluchové ztrátě,“ upřesňuje způsob fungování půjčovny Jaroslav Paur.

Délka výpůjčky je stanovena na dobu nezbytně nutnou, zpravidla maximálně na tři měsíce. „Ceny sluchadel se pohybují od 2 700,- Kč až do cca 30 000,- Kč. V průměru doplácí klient cca 2 000,- Kč.“

„Rozhodli jsme se věnovat sluchadla Svazu neslyšících a nedoslýchavých, jelikož má největší členskou základnu s pobočkami po celé České Republice, a proto budou sluchadla dostupná velkému počtu neslyšících,“ vysvětluje volbu neziskové organizace finanční ředitelka Siemens Audiologická Technika, s.r.o. Veronika Sedlářová.

Ztráta sluchu dokáže jak postiženému, tak i jeho okolí obrátit život na ruby. Oslabení sluchu a s ním spojená omezená komunikace a porozumění přinášejí všem zúčastněným nepředstavitelná traumata. Často se k postižení sluchu přidává deformace řeči, negativní odraz v poznávací oblasti, změna osobnosti, mezilidských vztahů i vztahů k prostředí a následně společenská izolace.

O Svazu neslyšících a nedoslýchavých (SNN) Svaz neslyšících a nedoslýchavých je největší organizací sluchově postižených v České republice. Registruje více jak 5 500 členů v 80 organizačních jednotkách ve všech krajích. Provozuje 25 Poradenských center a 15 středisek pro poradenství.

SNN v ČR a jeho regionální pracoviště svými službami především v poradenství, tlumočnických službách (ambulantně a terénně) a v nejrůznějších aktivizačních činnostech usilují o zvyšování samostatnosti osob se sluchovým postižením a o jejich co největší nezávislost na druhých osobách či institucích.

Poskytují potřebnou podporu nejen v sociální oblasti, ale i v dalších oblastech života sluchově postiženým dětem, dospělým i rodinným příslušníkům v rámci ČR.

Významnou činností středisek je i půjčování pomůcek k poslechu televize, ke komunikaci na úřadech ale též náhradních sluchadel, kdy sluchově postižený nemá dočasně pomůcku k dispozici. – porucha, ztráta, krádež apod. O Siemens Audiologická Technika, s.r.o.

Werner von Siemens vyvinul naslouchadlo Phonophor před více než jedním stoletím a vytýčil tak cestu pro zanícenou práci v oblasti audiologie.

Cílem Siemens Audiologická Technika je přispívat ke kvalitě života lidí s poruchami sluchu poskytováním řešení, která zlepšují sluch a porozumění prostřednictvím posílení komunikace a odstraňují tak bariéry jejich osobního rozvoje. Více informací najdete na www.sluchadla.cz.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2009/2010 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 17 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry. Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které dosahují 28 miliard EUR – tedy více než třetinu jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2009/2010 dosáhl Siemens obratu 76 miliard EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz a http://www.siemens.com.

Nedoslýchavost omezuje běžný život i komunikaci. Podle čeho vybírat naslouchadla?

Posloucháte rozhlas a televizi nahlas? Nerozumíte svému okolí? Obtěžuje vás konverzace ve skupině lidí? Pak s velkou pravděpodobností trpíte nedoslýchavostí, jejíž projevy omezují nejen vnímání okolního světa, ale také sociální vazby. Vysvětlíme, co nedoslýchavost způsobuje a jak jí úspěšně čelit.

Zhoršené vnímaní hlasů a zvuků je
bohužel běžným projevem stárnutí, za který ve většině případů může presbyakuze
neboli stárnutí vnitřního ucha.

Projevy nedoslýchavosti narušují sociální vazby

V rané fázi se
nedoslýchavost projevuje zhoršeným vnímáním tichých zvuků a šepotu. Zároveň
činí potíže s konverzací ve společnosti více lidí a v rušném
prostředí. Osoba trpící nedoslýchavostí nedokáže vnímat vývoj konverzace,
protože jednotlivá slova přeslechne.

Vážnější projevy nedoslýchavosti
vnímá především okolí nedoslýchavé osoby, neboť je zapotřebí mluvit nahlas,
zřetelně a pomalu. Často se musí věty nedoslýchavé osobě opakovat.

V obou případech představují problémy se sluchem komplikaci. A to nejen ve vnímání okolních zvuků, ale také v mezilidských vztazích a sociálních vazbách.

V důsledku špatného sluchu dochází k nedorozumění v komunikaci, což při déle trvajícím projevu způsobuje frustraci a nedoslýchavý člověk se začíná stranit kolektivu.

Projevy zhoršeného sluchu naštěstí zmírní či naslouchátko pro nedoslýchavé.

V čem naslouchadlo pomáhá?

Naslouchadlo je praktickou
zdravotní pomůckou, které zesiluje přijímané zvuky. Základní analogová naslouchadla disponují
jednoduchou konstrukcí, nízkou cenou a možností základního zesílení zvuků. Vhodné
jsou především pro osoby s lehkou formou nedoslýchavosti.

Druhým typem jsou digitální naslouchátka, která jsou vybavena moderní elektronikou. Ta kromě zesílení hlasů umožňuje odstranění šumů a okolních ruchů. Díky tomu je užívání naslouchátka pro seniory komfortnější. Digitální sluchadla jsou vhodná pro osoby, které trpí těžší formou poruchou nedoslýchavosti.

Naslouchadla lze vkládat za ucho
i do ucha

Naslouchadla se podle druhu nošení dělí na tři typy. Na naslouchadla do ucha, naslouchadla za ucho a na kapesní naslouchátka.

Naslouchátka do ucha jsou vhodná pro mírnou a střední nedoslýchavost. Vkládají se přímo do ucha, podobně jako běžné špuntové sluchátko. Jejich předností jsou malé rozměry a nenápadný vzhled.

Naslouchátka za ucho jsou určena osobám s vážnější formou nedoslýchavosti. Hlavní část s ovládacími prvky se vkládá za ucho. Samotné sluchátko, které reprodukuje zesílený zvuk, se následně vkládá do zvukovodu. Výhodou naslouchadla za ucho je snadnější ovládání a zpravidla větší zesílení zvuku.

Třetím typem jsou kapesní naslouchátka. Hlavní část s mikrofonem a ovládacími prvky je umístěna ve zvláštní jednotce, kterou lze strčit do kapsy nebo zavěsit na krk. Z hlavní jednotky vedou sluchátka, která se běžně zastrčí do uší. Tento typ díky velké jednotce s citlivým mikrofonem a zesilovačem vyniká největším zesílením zvuku.

Jestliže na sobě pozorujete potíže
se sluchem, pak nezapomeňte navštívit lékaře se specializací na ORL, který vás
odborně vyšetří a určí míru nedoslýchavosti.

Sluchadlo – Wikipedie

Příklad sluchadla, které má většinu techniky umístěnu za uchem
Příklad sluchadla, které se celé vkládá do ucha
Typy sluchadel

Sluchadlo (nesprávně[zdroj?] naslouchadlo) je malý elektroakustický přístroj sloužící k zlepšení sluchu při částečné hluchotě zesilováním a modulací zvuku a především řeči přicházející z okolního prostředí. Jeho historickým předchůdcem byla čistě akustická sluchadla, která měla podobu jednoduché obrácené trumpety a zvuk zesilovala pasivně. Nemůže svému nositeli zajistit zcela normální sluch, ale mělo by poskytnout co největší přínos při kompenzaci sluchové vady. Existuje několik druhů sluchadel, sluchadla závěsná a sluchadla nitorušní. Sluchadlo je nejčastěji napájeno zinko-vzdušnou baterií.

Dělení sluchadel

Sluchadla lze dělit do několika kategorií:

  • dle tvaru: kapesní, závěsná, brýlová, boltcová, zvukovodová
  • dle způsobu předání akustické energie: sluchadla pro vzdušné vedení, sluchadla pro kostní vedení
  • dle vlastností: sluchadla s možností proměnného zesílení, s nastavitelným frekvenčním průběhem, s omezením výstupního akustického tlaku, s modulačními prvky
Budete mít zájem:  Blechy psí na člověka bohužel jdou

Mezi známé typy patří:

závěsná sluchadla (BTE)
jsou vhodná především pro těžké sluchové ztráty anebo tehdy, je-li zavedení sluchadla do zvukovodu velmi obtížné z důvodu úzkého zvukovodu. Skládají se z pouzdra a propojení mezi nimi. Pouzdro obsahuje elektronický obvod, ovládání, baterii, mikrofon/y a často také reproduktor. Pouzdro je umístěno za ušním boltcem s propojením vedeným dolů do ucha. Zvuk ze sluchadla je do ucha přenášen akusticky tenkou plastovou trubičkou.
nitroušní, zvukovodová
jsou vkládány přímo do zvukovodu, skořepina je zhotovena podle přesného otisku a obsahuje v sobě celou elektroniku; nedisponují velkým výkonem

  • zvukovodová sluchadla (ITE): jsou umístěna ve vnějším zvukovodu (latinsky concha). Zvukovodová sluchadla jsou vyrobena individuálně přímo podle ucha pacienta a navržena tak, aby pohodlně pasovala. Jsou vhodná pro lehké až těžké sluchové ztráty. Ventilace u těchto sluchadel může způsobovat zpětnou vazbu. Ventilaci umožňuje tenká trubička, která poskytuje vyrovnání tlaku a její provedení má také vliv na zpětnou vazbu. Zpětná vazba, svištění či pískání, je způsobena prosakováním zvuku (většinou na vyšších frekvencích), který je znovu zesílen a může být problém u těžkých ztrát sluchu. Jedná se o větší provedení s větší baterií, zasahují až do zvukovodového vchodu.
  • kanálová sluchadla (CIC): jsou nejmenším modelem sluchadel. Tento druh sluchadel tvarem kopíruje ušní kanál a není téměř vidět. To je způsobeno tím, že se sluchadla vkládají hlouběji do ušního kanálu, takže není vidět ani při přímém pohledu na ucho. Skořepina kanálových sluchadel je vyrobena přímo dle ucha pacienta, a proto její nošení není nepohodlné. Je v ní obsažena veškerá elektronika. Sluchadla mají odvětrávání a jejich hluboké umístění v ušním kanálu poskytuje přirozenější poslechový zážitek. Na rozdíl od ostatních typů sluchadel tento typ nezakrývá žádnou část ušního boltce plastovou skořepinou. To způsobuje, že zvuk je přijímán přirozeněji tvarem ušního boltce a je přenášen do ušního kanálu stejně jako by byl přenášen bez sluchadla. Některé modely umožňují použití mobilního telefonu jako dálkového ovládání k nastavení sluchadla.
  • ITC (in the concha): vyplňuje celou spodní část zvukovodu, v uchu je již nápadnější.

kapesní sluchadla
vyvinul je Harvey Fletcher během své práce pro Bell Laboratories. Kapesní sluchadla se skládají z pouzdra a ušního závěsu. Pouzdro je obvykle velikosti balíčku hracích karet, obsahuje zesilovač, baterii a ovládací prvky, zatímco na závěsu je tenkou ohebnou šňůrkou připojen miniaturní reproduktor. Bez omezení, co se týče velikosti malých sluchadel, kapesní sluchadlo může poskytnout velké zesílení a dlouhou životnost baterie za nižší cenu. Na sluchátku je nasazena tvarovka.
s reproduktorem ve zvukovodu (RIC)
na rozdíl od sluchadel závěsných (BTE) je ve sluchadlech RIC umístěn reproduktor přímo v ušní koncovce, ve zvukovodu, namísto v pouzdře sluchadla. Model RIC se skládá z pouzdra umístěného za uchem, tenkého drátku spojujícím pouzdro s reproduktorem a vlastního reproduktoru, který je vložen přímo do zvukovodu. Reproduktor je uložen v silikonovém pouzdře, které je ve formě špuntu zafixováno do ucha pacienta.
sluchadla ukotvená v kosti (BAHA, anglicky Bone Anchored Hearing Aid)
je sluchadlo zakotvené v kosti a k přenosu zvuku používá vibrace. Používá se v případě, kdy pacient trpí poruchou vzdušného vedení. V takovém případě se pro přenos zvuku použije tzv. kostní vedení, kdy se tekutiny ve vnitřním uchu rozkmitávají přímým přenosem vibrací lebeční kosti. Sluchadla BAHA jsou k lebeční kosti připojena pomocí titanového implantátu. Ten tvoří titanový šroub, který je zašroubovaný asi 3 až 4 mm do lebeční kosti. Vibrace nejsou tlumeny kůží.
brýlová sluchadla
Sluchadlo je skryto v jedné, nebo obou nožičkách brýlí. Více se používala dříve, dnes jsou tato sluchadla výjimkou.

Zpracování signálu

Každé sluchadlo má přinejmenším mikrofon, reproduktor, baterii a elektrický obvod. Elektrický obvod se liší dle zařízení, i když se jedná o stejný typ. Obvody spadají do kategorií dle způsobu zpracování signálu, tedy analogové nebo digitální a dále dle typů ovládání obvodu a tedy nastavitelné nebo programovatelné.

Analogové audio obvody

  • Nastavitelné: Akustický obvod je analogový, s elektronickými součástkami, které umožňují jeho nastavení. Foniatr určí zesílení a ostatní charakteristiky sluchadla potřebné pro pacienta. Poté nastaví sluchadlo buď pomocí malých ovládání přímo na sluchadle, anebo v laboratoři. Tento typ obvodu je většinou nejméně flexibilní. První funkční sluchadlo s analogovým akustickým obvodem pochází z roku 1932.
  • Programovatelné: Akustický obvod je analogový, ale s dalšími ovládacími elektrickými obvody, které lze naprogramovat. Ovládací obvod může být upraven během výroby, anebo v některých případech foniatr může za pomoci počítače propojeného se sluchadlem naprogramovat přídavné ovládací obvody. Pacient se sluchadlem může měnit program pro různá akustická prostředí, buď pomocí ovládání na samotném sluchadle, dálkovým ovládáním, anebo v určitých případech ovládací obvody fungují automaticky. Tento typ obvodů je všeobecně více flexibilní oproti jednoduchým ovládacím obvodům. První sluchadlo s analogovým akustickým obvodem a automatickým digitálním ovládacím obvodem pochází z roku 1975.

Digitální audio obvod

Digitální akustický obvod s programovatelným ovládacím obvodem. Oba obvody, akustický i přídavný ovládací obvod, jsou plně digitální. Plně digitální obvody umožňují implementaci mnoha přídavných vlastností, které nejsou možné s použitím analogových obvodů. Digitální obvody mohou být použity ve všech druzích sluchadel a jsou nejvíce flexibilní.

Mohou být například naprogramována tak, aby měla větší zesílení v určitém frekvenčním pásmu. Digitální sluchadla mohou být naprogramována více programy, které mohou být vybírány uživatelem, anebo jsou plně automatická a adaptivní.

Tyto programy redukují akustickou zpětnou vazbu (pískání), redukují hluk pozadí, detekují a automaticky nastavují různé druhy prostředí (hlasitý vs potichý, mluva vs hudba, tichý vs hlučný apod.

), ovládají přídavné komponenty, jako jsou vícenásobné mikrofony ke zlepšení prostorového vnímání zvuku, transponují frekvence (posun frekvencí, které uživatel neslyší do nižších kmitočtů, kde je sluch lepší), a implementuje mnoho dalších funkcí. Digitální obvody také umožňují bezdrátové ovládání jak akustických, tak ovládacích obvodů.

Ovládací signály ve sluchadle v jednom uchu mohou být bezdrátově přeneseny do ovládacích obvodů sluchadla na druhém uchu, aby bylo zaručeno, že audio signál v obou uších je přímo spárovaný. Anebo akustický signál obsahuje záměrně rozdíly, které imitují rozdíly v normálním stereofonním poslechu k zajištění prostorového vnímání zvuků.

Akustické signály mohou být bezdrátově přenášeny z/do vnějších zařízení přes oddělený modul, většinou ve formě přívěsku zvaný „streamer“. Tato schopnost umožňuje optimální použití mobilních telefonů, hudebních přehrávačů, vzdálených mikrofonů a dalších zařízení. První prakticky použitelné plně digitální sluchadlo je z roku 1984.

Literatura

  • KAŠPAR, Z. Technické a kompenzační pomůcky pro osoby se sluchových postižením. Praha: ČKTZJ, 2008.

Externí odkazy

  • Obrázky, zvuky či videa k tématu Sluchadlo na Wikimedia Commons

Autoritní data: GND: 4025412-4 | LCCN: sh85059616 | WorldcatID: lccn-sh85059616

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sluchadlo&oldid=19443748“

Mylné představy o ztrátě sluchu

Ztráta sluchu je téma, které je opředeno mnoha předsudky a spousta lidí o ní má jen velmi mlhavé představy. V článku představujeme deset nejběžnějších mylných názorů o sluchadlech a ztrátě sluchu a objasňujeme, jak je to doopravdy.

Pokud jste něco slyšeli o sluchadlech a ztrátě sluchu, určitě jste si vytvořili na toto téma nějaký názor.

V médiích se osoby se ztrátou sluchu často objevují, některá je ale vykreslují ne zcela přesně.

Nepřesnosti ve filmu, televizi, příbězích, seriálech, a dokonce i všeobecném povědomí mohou vést k nedorozuměním. Některé mýty zakořenily tak silně, že jim věří dokonce i samotní nedoslýchaví.

Je načase to napravit a poodhalit pravdu, která se za mylnými představami skrývá. V tomto článku najdete seznam deseti nejběžnějších mýtů o sluchadlech a ztrátě sluchu a o tom, jak mohou ovlivňovat osoby trpící ztrátou sluchu.

Špatný sluch se týká jen seniorů

Mnoho seniorů skutečně trpí ztrátou sluchu, ale rozhodně nejsou sami.

Existují případy, ve kterých se narodilo úplně hluché dítě, mnozí začnou trpět ztrátou sluchu po prodělání infekční nebo virové choroby a senzorineurální ztráta sluchu se může rozvinout v každém věku.

Budete mít zájem:  Kdy se smí spát s kontaktními čočkami?

Také záleží na prostředí, v kterém se běžně pohybujete – pokud je příliš hlučné, tak nezáleží na tom, kolik Vám je let, Váš sluch se bude dost pravděpodobně zhoršovat.

Starší lidé skutečně nejsou jediní, kdo trpí ztrátou sluchu. Toto přesvědčení způsobuje, že mnoho mladších lidí zůstává dlouho nediagnostikovaných, protože si myslí, že na to prostě ještě nemají věk. Pokud si zvyknete na pravidelná vyšetření sluchu, můžete možné problémy podchytit včas a začít je adekvátně řešit.

Většina lidí se ztrátou sluchu se dorozumívá s pomocí znakového jazyka

Těžko byste našli mýtus, který se víc liší od pravdy. Znakový jazyk je pro osoby trpící ztrátou sluchu výborný způsob, jak komunikovat, ale to, že jste hluší, ještě neznamená, že začnete plynně ovládat znakový jazyk. Mnoho lidí s určitou úrovní ztráty sluchu sotva ovládá prstovou abecedu.

Znakový jazyk používají hlavně lidé, kteří mají výrazné potíže se sluchem dlouhodobě. Samozřejmě ale existují i osoby s vrozenou ztrátou sluchu, které znakový jazyk neumí nebo nechtějí používat. Většina lidí s určitou úrovní ztráty sluchu umí mluvit a díky sluchadlům také slyší ostatní.

Nedoslýchaví mě uslyší jen tehdy, když budu mluvit hodně nahlas

Když budete mluvit víc nahlas a lépe artikulovat, nedoslýchaví Vám snadněji porozumí, ale křik nebo zvyšování hlasu nikomu nepomůžou. V mnoha případech stačí lépe artikulovat nebo přestat mumlat, pomůže dokonce i to, že zvednete hlavu a umožníte nedoslýchavé osobě, aby viděla Vaše rty.

Mnoho osob se ztrátou sluchu slyší určitou hlasitost, ale těžko rozezná slova a zvuky od šumu. Nedoslýchaví ale často ovládají odezírání ze rtů, takže Vám lépe porozumí, pokud k nim budete čelem a pokud uvidí Vaše rty. Lidé, kteří mluví se sklopenou hlavou, mumlají nebo se otáčí, znemožňují odezírání, a tudíž i znesnadňují porozumění.

Pokud Vás nedoslýchavý požádá, abyste něco zopakovali, nezvyšujte hlas a nekřičte. Otočte se k nim, zopakujte to trochu hlasitěji a zřetelně artikulujte (ale mluvte stejným tempem). Pokud budete příliš zvyšovat hlas nebo k nim mluvit pomalinku a nahlas jako k dětem, vyvolává to nežádoucí pozornost a může je to ponížit.

Sluchadla vypadají otřesně

Kvůli této silně zakořeněné představě má mnoho lidí tendenci vyhýbat se péči o svůj sluch. Sluchadla během posledních dvaceti let urazila dlouhou cestu a díky tomuto pokroku jsou menší, lépe se ovládají a lépe vypadají. Už to nejsou ta neohrabaná zařízení z dob minulých.

Některé typy sluchadel se vejdou do zvukovodu a jiné se dají zavěsit za ucho a schovat pod vlasy. Barvu sluchadla si často můžete vybrat a přizpůsobit Vaší pleti, čímž je skryjete ještě lépe. Mnoho lidí si ani nevšimne, že má druhá osoba sluchadlo, dokud jim to sama neřekne.

Dokonce už existují i sluchadla, která se dají nosit jako stylový doplněk. Sluchadla Styletto Connect značky Signia v unikátním designu vypadají skutečně víc jako doplněk než jako sluchadlo. Vybírat si můžete z pestré škály barevných provedení, včetně metalických. Sluchadlo má co nabídnout i po technické stránce, více o něm se můžete dočíst například zde.

Sluchadla dnes už opravdu nevypadají tak hrozně. Kvůli podobným názorům mohou někteří sluchadla dokonce odmítat a tyto názory určitě nejsou příjemné ani lidem, kteří už sluchadla nosí nějakou dobu.

Sluchadla dokonale vyléčí sluch

Sluchadla jsou pomůcka, která řeší ztrátu sluchu, ne lék na ztrátu sluchu. Když někdo začne nosit sluchadla, jeho sluch se mírně změní. Většinou chvíli trvá, než si zvyknou na zvuky, které je obklopují. Sluchadla mohou ztrátu sluchu do velké míry kompenzovat, ale nemohou ji stoprocentně vyléčit.

Sluchadla umožňují lidem znovu slyšet, lépe rozumět řeči a opět si užívat zvuky přírody nebo dobrou hudbu. A neustále se vyvíjejí. Rozhodnutí, že si pořídíte sluchadla, je velký a důležitý krok, takže je také nutné vše důkladně probrat s odborníkem. Foniatr Vám poradí, jaké sluchadlo bude vhodné jak pro Vaši úroveň ztráty sluchu, tak pro Váš životní styl.

Ztráta sluchu je jen dědičná

Tohle opravdu není pravda. Existují dva typy trvalé ztráty sluchu: vrozená a získaná. Vrozená ztráta sluchu ale nemusí být jen dědičná. Geny vlastně způsobují pouze malé procento případů ztráty sluchu. A i v případech, kdy je příčinou dědičnost, mívají děti, které se narodí hluché, slyšící oba rodiče – u rodičů je ale gen způsobující ztrátu sluchu recesivní, a proto se neprojevil.

U většiny nedoslýchavých se ztráta sluchu objevila až časem. Nejběžnějším typem ztráty sluchu je senzorineurální ztráta, ke které dochází poškozením vnitřního ucha a člověk pak není schopen rozpoznávat některé frekvence. Tato ztráta se může objevit u kohokoliv, bez ohledu na věk či dědičnost.

Nedoslýchavé osoby můžu jen tak odbýt, nechci přece zdržovat ani sebe, ani ostatní

Pokud máte tendenci nedoslýchavým říkat „to ti řeknu později“ nebo „nebylo to důležité“, mají pocit, že je odbýváte a vylučujete je tím z konverzace. Možná si to ani neuvědomujete, ale připravujete je o možnost komunikovat. Nedoslýchaví lidé jsou taky lidé a chtějí se bavit s ostatními a být v obraze.

Když jim pointu sdělíte až po rozhovoru, ochudíte je o možnost zapojit se do konverzace, a tím, že jim říkáte „nebylo to důležité“, vlastně v podstatě rozhodujete o tom, co se dozví nebo nedozví, i když to třeba chtěli slyšet. I když možná máte dobrý úmysl, přispíváte tím k sociální izolaci nedoslýchavých.

Buďte ke svým blízkým ohleduplní a nebojte se na chvíli přerušit konverzaci, abyste jim mohli říct, co se děje. Možná jste jejich jediným spojením s ostatními, a tak se Váš nedoslýchavý přítel či příbuzný spoléhá na to, že k němu budete upřímný a nápomocný. A pokud Vás to obtěžuje, zkuste si představit, jak by Vám bylo, kdybyste se nemohli bavit s ostatními.

Nedoslýchaví jsou neomalení

Tohle je velmi obecný výrok, který může mnohé urazit nebo rozesmutnit. Samozřejmě existují i nedoslýchaví lidé, kteří neomalení skutečně jsou, ale házet všechny do jednoho pytle je předpojaté a útočné.

Pokud Vás nedoslýchavý požádá, abyste něco zopakovali nebo mluvili zřetelněji, snaží se Vám pouze porozumět. Nehodlá Vás tím obtěžovat nebo urážet. Snaží se s Vámi konverzovat, takže byste se měli snažit také a vynaložit trochu úsilí.

A pokud vypadá nedoslýchavý podrážděně, zkuste nejdřív zhodnotit své vlastní chování. Mluvíte dost zřetelně? Artikulujete? Chováte se ohleduplně, nebo dáváte najevo, že Vás svými žádostmi rozčiluje? Zachovejte klid a zkuste si představit, jak vnímá Vaše chování. Nechovejte se k nim jako k otrapům, zkuste se trochu snažit, zapojit je do společenské interakce a naslouchat.

Ztrátu sluchu lze vyřešit chirurgicky

Podobně jako sluchadla, chirurgický zákrok také nezvládne vše zázračně vyřešit. Některé typy ztráty sluchu takto lze odstranit, obzvlášť ty, které jsou způsobené blokací zvukovodu, ale nelze tak léčit všechny.

Úplně odstranit se dá jen malé procento ztráty sluchu. Chirurgický zákrok toho u většiny lidí se senzorineurální ztrátou sluchu nebo vrozenými dispozicemi moc nesvede, takže musí vyhledat jiné možnosti.

Ztráta sluchu, kterou lze odstranit chirurgicky, je výjimka, ne pravidlo.

Na nedoslýchavost se přece neumírá, takže to nic není

Další kontroverzní mýtus. Na ztrátu sluchu se sice neumírá, ale něco to je. Osoby trpící ztrátou sluchu jsou více ohroženy například dopravními nehodami. I když se na nedoslýchavost neumírá, mívá velký vliv na život.

Představte si, že byste se jen horko těžko bavili s ostatními, sotva poslouchali hudbu, protože ji pořádně neslyšíte nebo neslyšeli zvuky, které Vás obklopují. Nedoslýchavost izoluje od lidí i od života.

Mnoho lidí se se ztrátou sluchu naučí žít bez problémů, to ale neznamená, že to je snadné.

O svůj sluch byste se měli dobře starat. Senzorineurální ztráta sluchu se může objevit u každého, takže byste měli chodit na pravidelné kontroly a používat pomůcky na ochranu sluchu ve velmi hlučných prostředích. Ztráta sluchu může výrazně ovlivnit kvalitu Vašeho života, a dokonce Vás ohrozit, takže je dobré ji řešit.

Přinesl Vám článek nový pohled na ztrátu sluchu? Máte ve svém okolí někoho nedoslýchavého? Chcete se pravidelně dozvídat novinky a tipy ze světa audiologie? Zde se můžete přihlásit k odběru.

Budete mít zájem:  Musíme riskovat život kvůli opálené kůži?

Diskuze Nedoslýchavost u dětí

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat jestli někdo z vás máte dítě
s nedoslýchavostí. Byli jsme na vyšetření v Brně na BERU ale nějak se
mi to vyšetření nelíbilo. I na konec doktor konstatoval, že dcera je
nedoslýchavá a bude muset nosit naslouchadla.

I přesto nechápu, když
včera jsem něco řekla a ona bez váhání šla a udělala to nerozumím tomu
a jsme z toho docela nešťastní .Nevím jestli ještě nevyhledat jiného
lékaře a nenechat jí z nova vyšetřit? díky za rady

Velikost písma:

@Marfuse Nevím, proč
jste na vyšetření šly? Nejspíš bylo nějaké podezření na základě
chování dcery? Také nepíšeš, jak těžkou nedoslýchavost lékař
diagnostikoval… Jak je dcera stará? Pokud navštívíš i jiného lékaře,
není to nic proti ničemu. Jen – jak dcera vyšetření snášela? Rozhodně to
chce řešit co nejdříve, protože včasná diagnostika a následná péče je
základ…

Ahoj, my jsme byli na fonatrii včera. V porodnici a při dalším měření
zjistili u malého /teď 5měsícu/, že nemá v pořádku sluch. Tak nás
poslali do Brna, kde jsme byli na vyšetřeni, kde jedno ouško při tomto
vyšetření trvá hodinu při spánku jinak to dělaji v narkoze.

Zvolili jsme
při spánku, no spal jen 20 min, ale zjistili že na jedno ouško docela
slyší a na druhé míň, ale jak míň, to zjistí za tři týdny, kdy musíme
jet znovu. Ale už ted nám řekli že má percepční nedoslýchavost a že
bude muset nosit naslouchátka. Byla jsem z toho špatná, ale zase můžu být
ráda, že je zdravý a vidí a netrápí ho dálší nemoci.

ze začátku jsem
byla naštvaná, proč tam musíme, když slyší, ale nakonec jsem ráda, že
jsme jeli. Jen nevím co nás čeká…

Ahoj Lucko.Taky jsme byli v Brně na Beru kde nám ve spánku měřili
hodnoty sluchu. A zjistili, že malá má dost postižený sluch. Běháme po
různých vyšetření i na CT nás poslali jestli nemá něco se šnekama
vevnitř v uších a má vše v pořádku. Nechápu i to, že dcerka
poslední dobou nějak reaguje když jí někdo něco řekne.

Nechápeme to, že
v Brně vyšlo špatně Beru a i přesto dcera udělá nepochopitelné věci
které musela slyšet. Už tomu s manželem nerozumíme Taky nás to hodně vzalo. Máme jediné
dítě…držíme Vám palečky 

Ahoj, omlouvám se, že vám sem vstupuju. Nemám nedoslýchavé dítě, ale
trochu se o to zajímám. Zkoušely jste kontaktovat ranou péči (http://www.tamtam-praha.cz/kontakt.php)?
Tam by vám mohli pomoci. Hlavně jde o to, začít něco dělat co
nejdříve.
Jinak s tím, že něco slyší a něco ne, je naprosto normální. Vaše
děti, jak jsem pochopila, nejsou hluché, „jen“ nedoslýchavé. Už si to
moc nepamatuju, ale u některých vad právě lépe slyší vyšší tóny a
u jiných nižší, tak to by mohlo být vysvětlení, proč něco slyší.

Jinak přeju hodně síly. Manžel má nedoslýchavého tatínka (i když
chápu, že je to něco naprosto jiného), tak vím, že to není úplně
jednoduché.

Ahoj
mám dvě holčičky s nedoslýchavostí. jedna těžká vada druhá
střednětěžká. Bera je spolehlivé vyšetření. U holek nejdřív dělaly
otoakustické emise, pak u jedný ERA SSEP, u druhé BERA. je to skoro to
samé. nějaké informace mám na stránkách www.aninka.estranky.cz

Holky dá se to zmáknout. u starší dery mi nikdo nevěřil 3a půl roku.
byla jsem zoufalá přemlouvala doktory že nejsem blázen že starší syn
reaguje na šeptání atd.

konečně po skoro 4 letech dostala sluchadla a
začal boj s řečí. ale zmákly jsme to. ted je ve 2. třídě běžné
školy a má samý jedničky. je to dřina. musíte spolupracovat všichni, ale
jde to.

a tamtam doporučuju. nebýt jich tak vůbec netušíme co dělat

Ahoj chci se zeptat a to obě holčičky nosí sluchátka nebo mají ty
inplantáty? Jak je možné, že obě neslyší? A jak se s tím žije? díky
za informnaci

Nám nedoslýchavost zjistili před půl rokem.Byl to pro mě šok a nemohla
nemůžu se s tím nějak smířit. Není dne abych nebrečela a netrápilo by
mě to. Dcerka je jinak zdravá a šikovná ale mám strach jak to zvládneme.
Taky mám strach mít druhé dítě aby nebylo taky nedoslýchavé. Nevím čím
se to děje nebo kde je problém, že se takové děti rodí.  

Obě mají sluchadla. Nevíme čím to. Syn je zdráv. Na genetice holkám
nic nevyšlo. Ale jedna měla překotnej porod a chvilku nedýchala a druhá
měla rizikový těhotenství, hnědou vodu.. čert ví. Já to u starší
tušila dlouho a štvalo mě že nikdo nevěří. Takže po potvrzení dg jsem
byla štastná. hrozná úleva přišla že konečně se něco bude dít.

Pro
zbytek rodiny to byl samozřejmě šok. Jako díky tomu že aninka dostala
sluchadla pozdějc než s emá tak dlouho trvalo než se rozmluvila. ale
naučila se hodně odezírat. Makaly jsme x hodin na logopedii, rozvíjení
dalších smyslů, chodily za náma tety z tamtamu. aninka byla hrozně pilná.
Takže začala dohánět.

Tak po půl roce co měla sluchadla jsem začala
vidět pokroky i já. Ve školce byla integrovaná děti byly v pohodě. Ted
je integrovaná na základce a všechno klape. spolupracujeme s SPC učitelka
je z anči nadšená. Hraje na flétnu, mladší dcera na klavír. zvláštní.
skoro neslyší ale hudební sluch a rytmus mají obě:-) žít se s tím fakt
dá.

záleží asi hodně na nás. jak my s epostavíme k tomu že nemáme
úplně v cajku děti. důležitý je to sama v sobě zpracovat a pak jim
předávat sílu a sebevědomí. Obě holky jsou v pohodě. Aninka se ted
občas ptá(je jí 9) proč musí mít sluchadla, jak to že já je nemám,
proč ostatní děti jsou v pořádku.. nějak se to vysvětlí. třeba že
každej má něco.

někdo brejle, někdo je hubenej, tlustej, někdo je prostě
jen blbej ale každej něco má. bere to. pak když kouká na nějaký dokumenty
kde maj děti jiný bolestivý věci vždycky pronese: ještě že jenom
neslyšim, tohle musí moc bolet:-) je to zlato.
holky, ono nás to bolí, ale jsou to úžasné děti, naučí vás svět vidět
jinejma očima, naučí trpělivosti atd.

Nebojte se:-) hlavně fakt zavolejte
do rané péče, je to obrovská podpora:-)

Co je taky hrozně důležitý je podpora rodiny, manžela. ten můj můc
nefungoval v tomhle a bylo to hodně náročný

Ahoj, taky mám 2,5 letého uličníka s oboustrannou těžkou
nedoslýchavostí. Také doporučuji TAMTAM. Nám pomáhali z Olomouce. Jeli
jsme s nimi na týdení pobyt, kde byli odborníci a vše perfektně
vysvětlili, probíhali různé terapie jak pro děti, tak pro rodiče.

Díky
nim, jsme se dověděli, že můžeme nechat udělat genetické testy, které
prokázali mutaci genu conexin 26. Také s tím nejsme smířeni, ale vždycky
si řekneme, že jsou na tom jíné děti hůře. Velkou oporou je i naše
paní logopedka, kterou navštěvujeme od 13měsíce.

Pokud se jedná
o prokázanou genetickou vadu lze u provést umělé oplodnění s tím, že
provedou u oplodněného vajíčka před tím než jej zavedou genetický test
a vyberou zdravé vajíčko, nebo jenom přenašeče. 

Ahoj moje dite tyky nslisi jdeme na vysetreni mam velke obavy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector