Syndrom (deformita) labutí šíje – příznaky, příčiny a léčba

Revmatoidní artritida (polyarthritis progressiva primaria chronica) je chronický zánět charakterizovaný synoviální hypertrofií s infiltrací zánětlivými buňkami, destrukcí kloubní chrupavky a dekalcifikací kosti (osteoporóza).

Pro revmatoidní artritidu je charakteristická tvorba protilátek (RF – revmatoidní faktor, ANF – antinukleární faktory) a proteinů akutní fáze.

Klinicky lze revmatoidní artritidu popsat jako symetrickou polyartritidu, která predilekčně postihuje drobné klouby ruky a klouby radiokarpální, s prodlouženou ranní ztuhlostí.

Výskyt[upravit | editovat zdroj]

Revmatoidní artritida je 2–3× častější u žen. Příznaky se rozvíjejí nejčastěji mezi 20. a 40. rokem věku. Existuje však i juvenilní revmatoidní artritida, která postihuje především velké klouby.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Revmatoidní artritida je autoimunitní zánět, který je často spojen s imunofenotypem HLA-DR4 či DR1. Předpokládá se, že iniciátor je prozatím neznámý mikrobiální patogen (uvažuje se o EBV, retrovirech, parvovirech, borreliích atd.).

Proti jakému antigenu je autoimunitní reakce zaměřena, se přesně neví – patrně proti kolagenu typu II nebo proti chrupavkovému glykoproteinu 39 (váže se na DR4). U 80 % pacientů se vyskytuje revmatoidní faktor, tj.

protilátky proti Fc fragmentu IgG.

Patologicko-anatomické změny[upravit | editovat zdroj]

První změny jsou na synovii, pak v tekutině, na chrupavce a nakonec i paraartikulárně. Nejprve vzniká serofibrinózní nitrokloubní zánět, pak se vytváří panus. Panus je klkovitě zbytnělá synoviální membrána, ve které nadměrně proliferuje vazivo a cévy.

Pokrývá kloubní chrupavku, čímž ji oddělí od vyživující synoviální tekutiny. V důsledku toho zanikají chondrocyty a postupně dochází k erozi subchondrální kostní hmoty.

Pokud se spojí panus prorůstající z protilehlých stran kloubu, může se dále fibroticky měnit, osifikovat a nakonec dojde k ankylóze.

Dalším morfologickým projevem revmatoidní artritidy jsou revmatické uzlíky, které vznikají zejména v podkoží. Histologicky se skládají ze tří vrstev:

Histologie − postižení kolenního kloubu při revmatoidní artritidě (chronická synovitis)

 • centrálně je nekrotická tkáň,
 • kolem ní je vrstva palisádovitých fibroblastů a mnohojaderných buněk,
 • periferně je vrstva chronického zánětu.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Postižení kloubů[upravit | editovat zdroj]

Symetrická polyartritida

Zpočátku postižení kloubů ruky (začíná od periferie → proximální interfalangeální → „lahvovité prsty“; metakarpofalangeální; radiokarpální). Většinou nepostihuje distální interfalangeální.

Později je typická ulnární deviace prstů ruky, deformity typu labutí šíje (hyperextenze v proximálním interfalangeálním kloubu a flexe v distálním interfalangeálním kloubu) a deformity typu knoflíkové dírky (flexe v proximálním interfalangeálním kloubu a hyperextenze v distálním interfalangeálním kloubu).Klouby jsou bolestivé v klidu, při palpaci a pohybu, objevuje se ranní ztuhlost (rozhýbání trvá déle než hodinu). Na kloubech jsou klasické známky zánětu kromě zarudnutí. V těžších případech může vést chronický zánět až k volární subluxaci zápěstí a ruptuře šlach prstů. Aktivita procesu je kolísavá, často závisí na počasí.

Postižení jednotlivých kloubů

 • Postižení loktů – flexní kontraktury.
 • Ramenních kloubů – ruptury rotátorové manžety.
 • Kyčelní klouby – postiženy méně často.
 • Kolenních klouby – úhlové deformity a flexní kontraktury. Tekutina může pronikat do popliteální bursy – Bakerova cysta. Na noze bývají typickým nálezem kladívkovité prsty a hallux valgus.

Páteř

Postižena především v krčním úseku, závažné je postižení atlantoaxiálního kloubu se subluxací (bolesti krku a hlavy, útlak míchy). Komplikací subluxace může být i náhlá smrt. Před každou operací s intubací je při podezření na atlantoaxiální subluxaci nutné provést rentgenový snímek.

Postižení temporomandibulárního kloubu

Působí bolesti při žvýkání.

Syndrom (deformita) labutí šíje – příznaky, příčiny a léčba Revmatoidní artritida. Postižení kloubů ruky − ulnární deviace. Obrázek vpravo − revmatoidní uzly nad klouby 3.–5. prstu

Průběh nemoci[upravit | editovat zdroj]

Jsou 3 typy průběhu nemoci:

 1. monocyklický – jeden cyklus nemoci následovaný remisí trvající více než 1 rok;
 2. polycyklický – pozvolně progredující průběh s epizodami nekompletních remisí (nejčastější);
 3. progredující – trvalá progrese bez remisí.

Mimokloubní postižení[upravit | editovat zdroj]

Onemocnění může být provázeno mimokloubními postiženími:

 • revmatické uzly (v podkoží, především nad lokty a nad proximální hranou ulny), většinou vícečetné, obvykle na pohmat bolestivé noduly, až několik cm veliké;
 • tendosynovitida (hlavně v oblasti rukou, ruptury šlach s rozvojem deformit – labutí šíje, knoflíková dírka);
 • osteoporóza (zpočátku periartikulární, později difuzní – patologické fraktury);
 • sekundární amyloidóza (AA, zejména poškození ledvin);
 • hematologické abnormity (hlavně anémie, trombocytóza);
 • oční postižení (iritida, iridocyklitida, keratokonjunktivitida);
 • postižení kůže, srdce, cév, nervů, plic apod.

Syndrom (deformita) labutí šíje – příznaky, příčiny a léčba Zdravý kloub a kloub postižený revmatoidní artritidou

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Laboratorní nález[upravit | editovat zdroj]

 • Zánětlivé markery (↑ FW, CRP).
 • Protilátky:
  • revmatoidní faktor (RF) – protilátka (většinou IgM) proti Fc fragmentům IgG, průkaz latex-fixačním testem;
  • anti-CCP – protilátka proti cyklickému citrulinovanému peptidu, jsou pro RA specifičtější než revmatoidní faktory;
  • APF – antiperinukleární faktory;
  • ANF – antinukleární faktory.
 • Punktát (biochemicky RF, vysoký obsah polymorfonukleárních buněk).

RTG změny[upravit | editovat zdroj]

 1. Časné – zduření měkkých tkání v blízkosti kloubů, periartikulární osteoporóza, marginální eroze kosti.
 2. Pozdní – zúžení kloubní štěrbiny, difuzní osteoporóza, deformity, kostěná ankylóza.

Pro hodnocení RTG snímků byla zavedena čtyři stadia dle Steinbrockera.

StadiumCharakteristika
Stadium I periartikulární osteoporóza, žádné destrukce
Stadium II mírné známky destrukce, bez deformit
Stadium III destrukce chrupavky a kosti, deformity
Stadium IV fibrózní nebo kostěná ankylóza

Dále se v diagnostice může použít scintigrafie (ukáže distribuci postižení v jednotlivých kloubech).

Kritéria pro stanovení diagnózy[upravit | editovat zdroj]

Pro diagnózu revmatoidní artritidy je důležitá přítomnost 4 ze 7 kritérií:

 1. ranní ztuhlost;
 2. artritida 3 nebo více oblastí;
 3. artritida kloubů ruky (RC, MCP, PIP);
 4. symetrická artritida;
 5. revmatoidní uzly;
 6. revmatoidní faktor (RF);
 7. RTG změny.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Režimová opatření[upravit | editovat zdroj]

V akutním stadiu klid na lůžku, prevence kontraktur, antalgické dlahy atd.

Fyzikální léčba a rehabilitace[upravit | editovat zdroj]

Udržování rozsahů pohybů v kloubu, zabránění ochabnutí svalů.

Farmakoterapie[upravit | editovat zdroj]

Základ farmakologické léčby tvoří léky modifikující průběh choroby (DMARDs = disease modifying antirheumatic drugs).

Léky modifikující průběh choroby (DMARDs)[upravit | editovat zdroj]

Patří jsem dvě skupiny léků:

 1. konvenční,
 2. biologická léčba.

Konvenční léky

 • metotrexát – nejčastěji užívaný lék, lék první volby,
 • leflunomid – inhibitor pyrimidinových nukleotidů, má účinky podobné metotrexátu,
 • sulfasalazin,
 • hydroxychlorochin a chlorochin – mají nejslabší účinek.

Biologická léčba

 • TNFα inhibitory – etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol
 • rituximab – chimérická monoklonální protilátka proti CD20 molekule,
 • abatacept – blokuje aktivaci T-lymfocytu prostřednictvím blokády kostimulačního signálu,
 • tocilizumab – protilátka proti receptoru pro IL-6,
 • anakinra – antagonista IL-1 receptoru.

Další léky[upravit | editovat zdroj]

 • nesteroidní antirevmatika a analgetika – pouze symptomatické léky – inhibitory COX1 – diclofenac, indometacin, selektivní inhibitory COX2 – nimesulid, koxiby;
 • kortikoidy – celkově (prednison) nebo intraartikulárně (triamcinolon) – pro překlenutí období do začátku účinku DMARDs.

Chirurgická léčba[upravit | editovat zdroj]

 • synovektomie (možná i radiační aplikací izotopu ytria do kloubu);
 • totální endoprotéza;
 • artrodéza (fixace kloubu ve výhodné poloze, odstranění bolesti, nejčastěji radiokarpální oblast).

Souhrnné video[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Převzato z[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 2., aktualizované vydání vydání. Triton, 2015. s. 909. ISBN 9788073878856.
 • BEDNÁŘ, Blahoslav, et al. Učebnice patologické anatomie. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1975. 760 s. 
 • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. s. 238. ISBN 978-80-7262-371-6.

Pojmy labutí šíje a knoflíková dírka označují i deformity prstů

V závěru našeho miniseriálu věnovaného technikám ochrany kloubů při revmatickém onemocnění se zaměříme na klouby prstů na rukou.

Syndrom (deformita) labutí šíje – příznaky, příčiny a léčba Zapínání knoflíku

Miniseriál: Jak předejít deformacím kloubů – 4. díl

Prsty pod drobnohledem aneb Praktické tipy pro předcházení a zvládání nemoci – 3. část

V závěru našeho miniseriálu věnovaného technikám ochrany kloubů při revmatickém onemocnění se zaměříme na klouby prstů na rukou. Pojmy labutí šíje a knoflíková dírka sice znějí zajímavě, ve spojení s touto nemocí však označují nepěkné deformity prstů, jež provázejí zejména těžší formy revmatoidní artritidy. I tady však existují možnosti, jak vzniku těchto změn předejít.

Druhy deformit

Artritida se nevyhýbá ani kloubům na prstech ruky mezi jednotlivými prstovými články. Nejprve se projevuje otokem, který nebolí ani výrazně neomezuje pohyblivost prstů.

Zánět však postupně narušuje šlachový a vazivový aparát, který drží klouby mezi články prstů ve správné poloze. Zkrácením šlachy natahovačů prstu dochází k vytvoření typické deformity, které se pro její tvar říká labutí šíje.

Jiným typem je ten, při kterém zůstává prst v jednom prstním kloubu trvale pokrčený, což má za následek trvalé propnutí druhého kloubu a vznik „knoflíkové dírky“.

Budete mít zájem:  Alergik má chodit ven po dešti

Nejslabší článek je na špičce

Deformované prsty dokážou hodně znepříjemnit život, protože omezují uchopovací schopnost ruky, a znemožňují tak provádění běžných činností.

 • Veškeré činnosti, které vyžadují zapojení posledního článku na prstech – zejména palce, ukazováku a prostředníku –, výrazně posilují vznik deformit tohoto typu.
 • Tlak, který je prsty vyvíjen, neprospívá zánětem postiženým kloubům.
 • Naučte se používat kompenzační pomůcky a šikovné „pomocníky“, které vaše ruce ochrání.
 • Pokud se již deformace objevila, mohou vám velkou službu prokázat snímatelné dlahy, které prsty fixují ve správné poloze.

Osobní hygiena bez bolesti

 • K vymačkávání zubní pasty používejte speciální vymačkávač, který nevyžaduje tlak prstů.
 • Tubu také můžete položit na okraj umyvadla a opatrně ji zmáčknout celou dlaní.
 • S výhodou lze využít také dávkovač zubní pasty, podobný dávkovači mýdla.
 • Vyhýbejte se mačkání tuhých obalů s kosmetickými krémy, líčidly či přípravky na holení.
 • Používejte kosmetická mléka, gely a tekuté přípravky, které lze snadno dávkovat.

Zjednodušte oblékání

 • Všude tam, kde je to možné, opatřete oblečení suchými či normálními zipy nebo háčky místo knoflíků.
 • Pokud se knoflíkům nelze vyhnout, používejte alternativní způsob zapínání pomocí bříška palce a boční hrany ukazováku jako pevné opory – zpočátku to ale nepůjde moc snadno.
 • Zipy opatřete většími poutky nebo kroužky, kterými lze snadno provléct více prstů – zapínejte je tahem boční stranou prstů.
 • Používejte speciální zapínač knoflíků a zipů.

Odemykání a obsluha spotřebičů

 • Neprovádějte izolované pohyby prsty a zápěstím, využívejte celého předloktí.
 • K odemykání a přepínání ovládacích knoflíků používejte boční úchop – bříškem palce a hranou ukazováku.
 • Vyzkoušejte pákový držák klíče, který vám umožní otočit klíčem v zámku zmáčknutím páky v dlani.

Manipulace s osvětlením

 • Otočné a páčkové vypínače bývají pro člověka s revmatickým onemocněním velmi náročné na obsluhu.
 • Vybavte svoji domácnost kolébkovými nebo klapkovými vypínači, které je možné přepínat celou dlaní.
 • Při obsluze lampy s páčkovým mechanismem používejte boční úchop nebo ji doplňte nášlapným přepínačem.
 • V některých případech moderní technologie umožňují vypnutí lampy i pouhým dotykem.

Pro snadné psaní

 • Při držení pera používejte boční úchop, nikoliv úchop bříšky prstů.
 • Na tužku netlačte, pište lehce.
 • Používejte ergonomická pera s gelovou náplní.
 • Zvětšete násadu pera cylindrickou pěnovou vložkou.
 • Při psaní se vyhýbejte izolovaným pohybům prstů a zápěstí.
 • Naučte se používat techniku větších pohybů celým předloktím bez nutnosti ohýbat zápěstí nebo prsty.

Důsledným používáním ochranných technik kloubů a kompenzačních pomůcek v každodenním životě můžete předejít zhoršení bolesti kloubů, vzniku otoků a deformit. Tyto příznaky se totiž mohou plíživě rozvíjet, pokud nejste opatrní.

Nečekejte, až se vše zhorší – aktivním přístupem můžete řadu věcí zlepšit a zvrátit tak průběh onemocnění.

(hkh)

Zdroj: handarthritis.com

Necitlivost prstů Nemoc kloubů Zánět zubu příznaky Hygiena Prsy Líbil se vám článek? ANO NE Léčba silné bolesti

Dobrý den . V dubnu jsem prodělala pásový opar s virem neštovic v obličeji/levá…

Borelioza

Dobrý den, mám boreliózu ,užívám antibiotika a chci se zeptat jestli je nebo…

Cukrovka – břicho

Dobrý den,ráda bych se zeptala ohledně mého otce.2 roky má cukrovku 4xdenně…

CT nález

Prosím o vysvětlení nálezu CT: ‚V pl. parenchymu bazálně ventrálně vlevo v S5…

Koleno oteklé.

Dobrý den. Prosím,Vás ,po píchnutí injekce D+M//,mě bolí z vnitřní strany ,píchá…

Citlivost mrtvého zubu

dobrý den, po zánětu nervu v zubu (šestka nahoře) jsem byla poslána na mikroskopickou…

Pojmy labutí šíje a knoflíková dírka označují i deformity prstů

13. 5. 2012

V závěru našeho miniseriálu věnovaného technikám ochrany kloubů při revmatickém onemocnění se zaměříme na klouby prstů na rukou.

Artritida se nevyhýbá ani kloubům na prstech ruky mezi jednotlivými prstovými články. Nejprve se projevuje otokem, který nebolí ani výrazně neomezuje pohyblivost prstů.

Zánět však postupně narušuje šlachový a vazivový aparát, který drží klouby mezi články prstů ve správné poloze. Zkrácením šlachy natahovačů prstu dochází k vytvoření typické deformity, které se pro její tvar říká labutí šíje.

Jiným typem je ten, při kterém zůstává prst v jednom prstním kloubu trvale pokrčený, což má za následek trvalé propnutí druhého kloubu a vznik „knoflíkové dírky“.

Nejslabší článek je na špičce

Deformované prsty dokážou hodně znepříjemnit život, protože omezují uchopovací schopnost ruky, a znemožňují tak provádění běžných činností.

 • Veškeré činnosti, které vyžadují zapojení posledního článku na prstech – zejména palce, ukazováku a prostředníku –, výrazně posilují vznik deformit tohoto typu.
 • Tlak, který je prsty vyvíjen, neprospívá zánětem postiženým kloubům.
 • Naučte se používat kompenzační pomůcky a šikovné „pomocníky“, které vaše ruce ochrání.
 • Pokud se již deformace objevila, mohou vám velkou službu prokázat snímatelné dlahy, které prsty fixují ve správné poloze.

Osobní hygiena bez bolesti

 • K vymačkávání zubní pasty používejte speciální vymačkávač, který nevyžaduje tlak prstů.
 • Tubu také můžete položit na okraj umyvadla a opatrně ji zmáčknout celou dlaní.
 • S výhodou lze využít také dávkovač zubní pasty, podobný dávkovači mýdla.
 • Vyhýbejte se mačkání tuhých obalů s kosmetickými krémy, líčidly či přípravky na holení.
 • Používejte kosmetická mléka, gely a tekuté přípravky, které lze snadno dávkovat.

Zjednodušte oblékání

 • Všude tam, kde je to možné, opatřete oblečení suchými či normálními zipy nebo háčky místo knoflíků.
 • Pokud se knoflíkům nelze vyhnout, používejte alternativní způsob zapínání pomocí bříška palce a boční hrany ukazováku jako pevné opory – zpočátku to ale nepůjde moc snadno.
 • Zipy opatřete většími poutky nebo kroužky, kterými lze snadno provléct více prstů – zapínejte je tahem boční stranou prstů.
 • Používejte speciální zapínač knoflíků a zipů.

Odemykání a obsluha spotřebičů

 • Neprovádějte izolované pohyby prsty a zápěstím, využívejte celého předloktí.
 • K odemykání a přepínání ovládacích knoflíků používejte boční úchop – bříškem palce a hranou ukazováku.
 • Vyzkoušejte pákový držák klíče, který vám umožní otočit klíčem v zámku zmáčknutím páky v dlani.

Manipulace s osvětlením

 • Otočné a páčkové vypínače bývají pro člověka s revmatickým onemocněním velmi náročné na obsluhu.
 • Vybavte svoji domácnost kolébkovými nebo klapkovými vypínači, které je možné přepínat celou dlaní.
 • Při obsluze lampy s páčkovým mechanismem používejte boční úchop nebo ji doplňte nášlapným přepínačem.
 • V některých případech moderní technologie umožňují vypnutí lampy i pouhým dotykem.

Pro snadné psaní

 • Při držení pera používejte boční úchop, nikoliv úchop bříšky prstů.
 • Na tužku netlačte, pište lehce.
 • Používejte ergonomická pera s gelovou náplní.
 • Zvětšete násadu pera cylindrickou pěnovou vložkou.
 • Při psaní se vyhýbejte izolovaným pohybům prstů a zápěstí.
 • Naučte se používat techniku větších pohybů celým předloktím bez nutnosti ohýbat zápěstí nebo prsty.

Důsledným používáním ochranných technik kloubů a kompenzačních pomůcek v každodenním životě můžete předejít zhoršení bolesti kloubů, vzniku otoků a deformit. Tyto příznaky se totiž mohou plíživě rozvíjet, pokud nejste opatrní.

Nečekejte, až se vše zhorší – aktivním přístupem můžete řadu věcí zlepšit a zvrátit tak průběh onemocnění.

(hkh)

Zdroj: handarthritis.com

Hodnocení článku:

(658 hodnocení – 2,9 z 5)

Lidé s revmatoidní artritidou by měli pravidelně cvičit. Důvodem, proč pohyb ze svého denního režimu často vyřazují, může být omezená pohyblivost a/nebo nedostatek energie.

10. 7. 2011 Revmatoidní artritida

Revmatoidní artritida se úplně vyléčit nedá, ale je možné mírnit její projevy. Některé přípravky zabírají na bolest, jiné zase zpomalují průběh nemoci. Všechny však mají kromě výhody i svá rizika.

26. 9. 2016 Revmatoidní artritida

Podle výsledků studie představené na EULAR 2010, výročním kongresu Evropské ligy proti revmatismu v Římě, trpí partneři a příbuzní nově diagnostikovaných s revmatickou artritidou stejně jako samotní nemocní pacienti.

30. 8. 2010 Revmatoidní artritida

Nadcházející svátky jsou spojeny s řadou obecných i soukromých tradic. Některé jsou docela nevinné, jiné jsou ale pro revmatiky tvrdým oříškem. Připravte si louskáček, zvládnout se dá vše.

Budete mít zájem:  Příznaky Prvních Dnů Těhotenství?

23. 11. 2017 Revmatoidní artritida

Číňané považují zelený čaj za takřka zázračný nápoj. Současná západní medicína jim dává za pravdu. Nyní se zdá, že by zelený čaj mohl pomoci i pacientům s autoimunitními poruchami.

23. 4. 2009 Revmatoidní artritida

S narůstající střední délkou života populace, která jde ruku v ruce s výrazným rozvojem léčby chronických i akutních onemocnění, se v poslední době dostává do popředí termín kvalita života. O co se jedná, jak se hodnotí a proč v současnosti patří mezi základní ukazatele úspěšnosti léčby?

10. 6. 2019 Revmatoidní artritida

Ortoweb

Revmatoidní artritida je charakterizována zbytněním zánětlivě změněné synovie (tkáň tvořící kloubní výstelku), která mění na tzv. panus. Ten se postupně rozšiřuje uvnitř kloubu. Dále dochází k infiltraci kloubu zánětlivými buňkami a postupným ničením chrupavky, kosti pod chrupavkou i tkání v okolí kloubu. Postupně vzniká deformita kloubu a jeho významné funkční postižení.

Onemocnění může mít různý průběh, od mírných zduření kloubů s ranní ztuhlostí po těžké poškození kloubů vedoucí k invaliditě, případně s četnými mimokloubními komplikacemi.

Onemocnění začíná často nespecifickými obtížemi, jako jsou zvýšená teplota, únava, hubnutí či nechutenství, otoky, boelsti a ztuhlost kloubů, především po ránu. Objevují se náplně jednoho či více kloubů, někdy je postižení oboustranné a symetrické.

Postižené klouby jsou zduřelé, proteplené a s omezenou pohyblivostí. Kůže nad kloubem nebývá na rozdíl od infekční artritidy zarudlá.

Nejčastěji jsou postiženy klouby ruky, zejména klouby mezi zápěstními kostmi a prvními články prstů. Dochází i k ochabnutí svalů ruky. Postupně vzniká typická ulnární deviace prstů, tedy jejich vybočení do malíkové strany. Typická je deformita ruky typu „labutí šíje“. Častý je i vznik syndromu karpálního tunelu. Postiženy však mohou být prakticky všechny klouby.

Relativně častější je postižení ramenních a kolenních kloubů, méně často bývají postiženy kyčelní a hlezenní klouby. Postižení kloubů nohy způsobuje deformity ve smyslu vbočeného palce či kladívkových prstů. Velmi závažné může být postižení páteře, zejména krční, což může vést k chronickým bolestem hlavy a dalším neurologickým komplikacím.

Může dojít až k utlačení míchy.

Revmatoidní artritida je systémové onemocnění, kromě kloubů postihuje i další orgány. Typickým mimokloubním projevem je vznik tzv. revmatoidních uzlů. Vazivová zduření se nejčastěji vyskytující na předloktí a v oblasti zápěstí.

Dalším projevem mohou být záněty šlach, svalová slabost, urychlené řídnutí kostí (také jako nežádoucí účinek podávaných léčiv), poškození nervů, srdce, očí či chronická chudokrevnost.

Průběh onemocnění může být charakterizován střídáním období aktivity choroby a tzv. remise, kdy obtíže ustupují.

Diagnostika revmatoidní artritidy se opírá o klinické vyšetření pacienta, zobrazovací a laboratorní vyšetření. Mezi laboratorní známky nemoci patří zvýšená sedimentace, zvýšené parametry zánětu, pozitivní revmatoidní faktor a protilátky proti citrulinovaným peptidům. Ne vždy má však nemoc jasný průkaz laboratorními vyšetřeními.

Existuje celá řada autoimunních kloubních nemocí. Diagnostika je kvůli pozvolnému začátku většinou záležitostí několika týdnů až měsíců.  Kloubní punktát bývá zkalený a žlutý, mikroskopicky lze pozorovat zvýšený počet bílých krvinek.

Mezi rentgenové známky patří prořídnutí kosti okolo kloubů, v pozdějším stádiu kostní eroze, zduření kolemkloubních tkání a různý stupeň deformity kloubů.

Základem léčby je podávání tzv. chorobu modifikujících preparátů, které dokáží zpomalit průběh choroby a oddálit vznik destruktivních změn. Mezi nejčastěji používané patří methotrexát, sulfasalazin či leflunomid, dále léky ze skupiny antimalarik jako např. chlorochin či hydroxychlorochin, a některá další imunosupresiva.

Dosud nenahraditelné jsou v léčbě revmatoidní artritidy glukokortikoidy, a to i přes své četné nežádoucí účinky. Používají se dlouhodobě v malých dávkách či krátkodobě ve vysokých dávkách v případě akutního zhoršení choroby. Nejmodernější terapií je tzv. biologické léčba.

Jedná se o protilátky cíleně neutralizující mediátory zánětu (chemické látky udržující autoimunitní proces) či omezující tvorbu určitých typů bílých krvinek. Biologická léčba je velmi drahá, ale dokáže u mnoha pacientů rozhodujícím způsobem zpomalit průběh choroby.

Nedílnou součástí léčby je podávání léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik, mezi které patří známý ibuprofen či diklofenak.

Další možností léčby je podání depotních kortikoidů přímo do kloubu, kde se projeví jejich významný protizánětlivý účinek.

Některá pracoviště používají aplikaci radioaktivního izotopu ytria 90Y do kloubu, kde zničí zánětlivě změněnou synovii a může vést k dlouhodobé úlevě od potíží.

K možnostem operační léčby revmatoidní artritidy patří artroskopická nebo otevřená synovektomie, tedy odstranění zánětlivě změněné kloubní výstelky. U velkých kloubů (koleno, kyčel, rameno, loket) lze v případě zničení implantovat endoprotézu (kloubní náhrad).

U menších kloubů se pak častěji provádí artrodézy (nehybné spojení ve funkčně výhodném postavení) a resekční artroplastiky. Nezbytná je soustavná a dlouhodobá rehabilitace s cílem co možná nejdelší dobu zachovat funkce pohybového aparátu, a tím i kvalita života nemocného.

Ostatní 09

9. Bolesti v oblasti loketního kloubu, předloktí a ruky

Bolest můžeme rozlišit na úrazovou a neúrazovou, postiženými strukturami mohou být kosti, svaly a šlachy, bursy, klouby, nervy, cévy, kůže a podkoží.

1. Úrazy – Poúrazové bolesti jsou časté, nejčastěji jde o kontuze tkání, vyloučit nelze ani fraktury, poranění kloubů, svalů, šlach a poškození stabilizujících vazů. U loketního kloubu může dojít k subluxaci nebo luxaci, v takovém případě vzniká otok a bývá vážněji narušená hybnost.

Základem je palpační vyšetření a zhodnocení aktivní a pasivní hybnosti kloubu, při podezření na vážnější poranění je indikováno RTG a ortopedické vyšetření.

Specifickým úrazem je přetržení šlachy bicepsu při zvedání těžkého břemene (vzpěrači), což kromě bolesti výrazně zhorší schopnost flexe v lokti.

Z fraktur předloktí je nejčastější distální fraktura radia s extenční dislokací (Collesova zlomenina) a o něco méně častou dislokací flekční (Smithova fraktura).

2. Onemocnění kloubů – Klouby mohou být postiženy neinfekčními (revmatoidní artritida, dna, psoriatická artritida) a méně často i infekčními artritidami (septická artritida). Vyloučit nelze ani osteoartrotické změny, i když na HK jsou méně časté než na DK.

3. Onemocnění měkkých tkání

Entezopatie – Jde o nejčastější příčinu neúrazových bolestí lokte a předloktí.

– a) Laterální (radiální) epikondylitida – Je též označována jako tenisový loket a typicky vzniká u manuálně pracujících lidí, kteří opakovaně zvedají zápěstí proti odporu se zapojením extenzorů. Dominují bolesti svalů a šlach na zevní straně lokte, bolest je horší při extenzi a při pronaci. Základem je RHB a fyzikální terapie (UZ, laser).

– b) Mediální (ulnární) epikondylitida – Je též označována jako golfový loket a vzniká při opakovaném ohýbání zápěstí. Přetížené flexory a jejich šlachy způsobí bolest na malíkové straně lokte a předloktí, bolest se zhoršuje při flexi.

Bursitida – Jde o zánět tlakových váčků, typicky při dlouhodobém přetížení. V oblasti lokte jde typicky o bursitidu loketního kloubu lokalizovanou v podkoží na zadní straně kloubu nad hlavicí olekranonu. Z příznaků dominuje otok a bolest, při infekci vzniká lokální zarudnutí.

Záněty šlach a jejich pochev – Záněty šlach postihují nejvíce oblast zápěstí a ruky. Příkladem je tendosynovitida de Quervain postihující extenzi a abdukci palce (časté psaní sms) a tendovaginitida flexorů.

4. Postižení nervů

Nervy bývají postiženy zejména u tzv. úžinových syndromů, při kterých dochází k útlaku některého nervu okolními tkáněmi. U těchto syndromů by měla být přítomna neurologická symptomatologie postižení periferního nervu. V oblasti HK jde bezkonkurenčně o syndrom karpálního tunelu.

a) Syndrom karpálního tunelu

Jde o nejčastější úžinový syndrom, je častější u žen. Dochází k útlaku n. medianus v oblasti zápěstí. Syndrom vzniká při nadměrné námaze s tlakem na zápěstí a opakovaným střídáním flexe a extenze.

Riziko je výrazně vyšší při působení vibrací (např. práce se sbíječkou). Z endokrinních příčin se může syndrom objevit u diabetu, poruch ŠŽ a těhotenství.

Typické jsou parestezie a klidové bolesti mizející po rozcvičení, nejvíce jsou postiženy 1.-3. prsty. Motorické příznaky jsou méně časté a nacházíme je až v pokročilých fázích choroby (oslabení svalů, narušení jemnější motoriky).

Konzervativní terapie spočívá v nepřetěžování kloubu, rehabilitaci a podávání vitaminů. Chirurgická léčba znamená menší zákrok v lokální anestezii cílený na uvolnění nervu.

b) Syndrom n. interosseus anterior

Budete mít zájem:  Vitamíny Pro Vodní Želvy?

V proximální třetině předloktí je vazivovým pruhem utlačen n. interosseus anterior, což je větev n. medianus. Objevuje se bolest na volární straně předloktí a následně dochází k poruše flexe posledního článku palce a ukazováku. Léčba je operační.

c) Syndrom Guyonova kanálu

Jde o útlak n. ulnaris v oblasti zápěstí. Může se objevit při přetěžování, po úrazech, při diabetu a chorobách štítné žlázy. Objevuje se brnění, mravenčení a necitlivost poloviny 4.

a celého 5. prstu, zhoršená jemná motorika a častější vypadávání předmětů z ruky. Je narušena flexe distálních článků 4. a 5. prstu a často vzniká drápovitá ruka.

Léčba je opět konzervativní a chirurgická.

d) Syndrom sulcus nervi ulnaris

Jde o útlak n. ulnaris v povrchovém žlábku v oblasti lokte (brňavka). Příznaky jsou obdobné syndromu Guyonova kanálu. Objevuje se brnění, mravenčení a necitlivost 4. a 5. prstu, zhoršená jemná motorika a častější vypadávání předmětů z ruky. Je narušena flexe distálních článků 4. a 5. prstu a často vzniká drápovitá ruka.

e) Syndrom supinátorového kanálu

Jde o útlak n. radialis, při kterém dochází k oslabení extenze metakarpofalangeálních kloubů ruky.Ruka je neobratná a přepadává do tavru „labutí šíje“.

 • 5. Kůže a podkoží a cévy
 • Bolesti mohou vycházet z kůže a podkoží (hnisavé infekce kůže včetně flegmóny), nebo mohou mít cévní etiologii (ischemie).
 • Postup

U bolestí lokte, předloktí, zápěstí a ruky je nejprve nutná přesná anamnéza obtíží (lokalizace, vyvolávající moment, úlevová poloha, anamnéza úrazu, poruchy citlivosti nebo hybnosti aj.

) a fyzikální vyšetření postižené oblasti – kožní změny, deformace kloubů a kostí (deformace knoflíkové dírky, ulnární deviace, labutí šíje, drápovitá ruka aj.), otoky kostí, kloubů nebo měkkých tkání, aktivní a pasivní hybnost kloubů, palpaci a. radialis apod.

U neúrazových bolestí je důležitá pracovní anamnéza a případně informace na volnočasové sportovní aktivity.

Je-li podezření na onemocnění kostí včetně kloubních ploch, je indikován RTG postižené oblasti. Z krevních náběrů má význam CPR a FW, případně dle klinického podezření hladina kys. močové a RF.

Záněty kloubů ruky a zápěstí – příznaky a doporučená léčba

Editor: MUDr. Peter Bednarčík, CSc. | 10 května 2019

Trpíte silnými bolestmi v kloubech ruky nebo zápěstí? Objevuje se otok, ztuhlost a zčervenání? Může se jednat o onemocnění kloubů zánětlivého charakteru, které po nějakém čase může vést ke zhoršení hybnosti a vzniku deformit. Například k pokřivení prstů či rukou.

Záněty kloubů ruky a zápěstí mohou být infekční a neinfekční. Nejčastější příčinou neinfekčního  postižení drobných kloubů rukou a zápěstí je revmatoidní artritida. Prvními příznaky je větší únava, slabost, nechutenství a zvýšená teplota.

Zánět uvnitř kloubu způsobí otok, bolest a zatuhnutí. Kůže nad kloubem bývá teplejší, a pokud trvá zánět kloubu a zápěstí delší dobu, vede k poškození chrupavky a kosti, takže v kosti vznikají destrukce.

V nejtěžších případech zánětu kloubů mizí části kostí tvořící kloubní plochy. To vede k deformitám v kloubech. Například ke stočení prstů rukou na malíkovou stranu. Mohou se tvořit výrůstky na kloubech prstů ruky.

Příčinou revmatoidní artritidy je porucha imunitního systému. Nemoc omezuje život pacienta, brání ve vykonávání běžné každodenní činnosti a může vést až k trvalé invaliditě.

Rizikovými faktory v rozvoji revmatoidní artritidy jsou:

 • nadváha a obezita,
 • zranění,
 • namáhání kloubů nevhodnými opakovanými pohyby.

Léčba zánětu kloubů ruky, zápěstí – zbavte se bolesti

Léčba infekčního zánětu kloubu ruky nebo zápěstí probíhá podáním léčiv za účelem eliminace konkrétního odhaleného původce onemocnění.

Léčba revmatoidní artritidy je založena na mírnění bolesti a zpomalování rozvoje onemocnění. Používají se takzvané chorobu modifikující léky (DMARDs Disease Modifyng Antirheumatic Drugs), nesteroidní antirevmatika a kortikosteroidy.

Podpůrná léčba ke snížení bolesti může zahrnovat 3D pulzní terapii a ultrazvuk, laser, polarizované světlo, galvanizaci či termoterapii.

Terapeuticky je důležitá úprava životního prostředí a životosprávy. Prevence spočívá v komplexní péči o imunitní systém.

3D pulzní terapie Biomag pomáhá řešit záněty kloubů ruky a zápěstí.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Disease Modifyng Antirheumatic Drugs (DMARDs) – chorobu modifikující léky.
 • Nesteroidní antirevmatikum – nesteroidní léčivo působící proti bolesti, projevům zánětu a horečce.
 • Analgetický účinek – účinek proti bolesti.

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě zánětu kloubů ruky a zápěstí? 

 • Pomáhá tlumit bolesti.
 • Působí proti zánětům a otokům.
 • Pomáhá zlepšovat hybnost a zpomalovat další poškozování kloubů.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Efekty pulzní terapie (PEMF) na léčbu artritidy jsou podloženy mnoha studiemi. Například klinická studie provedená vědeckým týmem R.

Selvama (2007) a jejíž výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise Life Sciences prokazuje, že pulzní terapie (PEMF) svým protizánětlivým efektem napravuje škody, kterou artritida v organizmu způsobuje.

Z uvedeného vyplývá, že 3D pulzní terapie Biomag může pomoci při léčbě revmatoidní artritidy. Více o vědecké studii.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Přístroj jsme si zakoupili v době, kdy jsme byli ještě v plném pracovním vytížení. Manžel potřeboval pomoc při léčbě astmatu, naraženého ramene, bolestech zad, bolestech kolen a zápěstí.

Marie Homolková, Čechtice

Přibližně před rokem jsme si koupili váš přístroj a mohu prohlásit, že mně i manželce pomáhá při našich zdravotních problémech. Jedná se hlavně o bolest zad a křečové žíly, které jsou trvalého rázu, a dočasného jako bolest zápěstí, hlavy.

Karel Kratochvíl, Humpolec

Biomag přístrojem útočíme na páteř, artrózu kloubů, otoky nártů a kotníků, na uvolňování křečí nohou a prstů na rukou i na patní ostruhu.

Ladislav a Marie Kubovi, Praha

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocněnía potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag – Nyní za akční cenu

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat. Cena této služby se pohybuje obvykle okolo 1 800,- Kč, podle vzdálenosti od nejbližšího partnera Biomag.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii u vás nebo u nejbližšího partnera Biomag. Nyní zcela bezplatně!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector