Stravovací návyky dětí změní nový projekt do škol

Stravovací návyky dětí změní nový projekt do škol

Projekt Šablony I (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001978) je podpořen Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Trvání projektu: Číst dál …

Realizované projekty
Stravovací návyky dětí změní nový projekt do škol

Projekt realizovaný v rámci dotačního Programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017. Hlavním cílem projektu je seznámit žáky s osudy tří středoevropských žen, které se nebály zapojit do odbojových skupin Číst dál …

Realizované projekty

Cílem projektu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy zvýšit bezpečnost dětí při každodenních cestách (nejen) do školy a podporovat je v tom, aby se dopravovaly zdravě a ekologicky – pěšky, na kole nebo veřejnou dopravou, bez Číst dál …

Realizované projekty

Naše škola realizuje od 1. 6. 2011 projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.2532 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem projektu Inovativní škola je zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, Číst dál …

Realizované projekty

Projekt EU a ČR chce přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků, kteří zdarma – zpravidla jednou Číst dál …

Realizované projekty

K projektu o Josefu Bryksovi jsme vytvořili zvláštní stránku: Projekt Josef Bryks

Realizované projekty
Stravovací návyky dětí změní nový projekt do škol

Dnes jsme naši školu zaregistrovali do programu Skutečně zdravá škola (více informací zde: http://www.skutecnezdravaskola.cz/nase-vize). Rádi bychom touto cestou zlepšili náš stravovací systém. Počínaje změnou produktů v nápojových a jídelních automatech přes úplně nový koncept výuky týkající se zdravého životního stylu. Naší vizí do budoucna je hlavně změna Číst dál …

Aktuality, Realizované projekty

Projekt Výzva 57 Na naší škole v období od 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní  osa 1 – Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 Číst dál …

Realizované projekty

Na naší škole v období od 1. 7. 2015 až 31. 12. 2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní  osa 1 – Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality Číst dál …

Realizované projekty

Projekt Centra podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) je národním projektem MŠMT a jeho realizátorem je Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. Projekt se zaměřuje na ověření a nastavení podmínek inkluzivního vzdělávání, zejména na základních školách v ČR. V 9 vybraných lokalitách v ČR Číst dál …

Realizované projekty

Projekt navazuje na již realizovaný projekt „Brno: cesta za poznáním města“. Ve spolupráci s Muzeem města Brna je cílem projektu vytvoření DVD o zajímavých místech v centru města Brna v českém a anglickém jazyce. Videa, scénáře i výtvarné práce se Číst dál …

Realizované projekty

Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky realizuje MŠMT společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Projekt navazuje na předešlý projekt „Rozvoj školních poradenských pracovišť – VIP II“. V rámci projektu působí na vybraných školách školní psychologové a Číst dál …

Realizované projekty

Naše škola realizuje od 8.10.2014 projekt Didaktika pro kyberprostor CZ.1.07/1.3.00/51.0027. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Realizované projekty

Projekt„Kulturně historické dědictví jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit“ Společně s učiteli základních a středních škol se tento projekt financovaný z fondů EU a státního rozpočtu ČR snaží hledat cesty, Číst dál …

Realizované projekty

Projekt EU a ČR chce přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity. Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků, kteří zdarma – zpravidla jednou Číst dál …

Realizované projekty

Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce základních a středních škol při implementaci a inovaci ŠVP. Realizátorem projektu je SŠ potravinářská a služeb Brno, Charbulova 106 http://www.soups.cz. Cílovou skupinu projektu tvoří žáci 8. -9. tříd z vybraných brněnských základních škol (Husova, Číst dál …

Realizované projekty

Posláním projetu Adopce na dálku je podporovat vzdělání dětí z nejchudších indických rodin prostřednictvím zasílání finanční podpory konkrétním dětem. Projekt Adopce na dálku http://www.hk.caritas.cz/adopce/ realizuje diecézní katolická charita Hradec Králové Caritas ve spolupráci s koordinátory v Indii. Většina rodin v Číst dál …

Realizované projekty

Žijme zdravě aneb projekty na podporu zdraví dětí na Slovensku

Stravovací návyky dětí změní nový projekt do škol

28.7.2010 1403 1 Martina Cukrová

V současnosti se hodně mluví o úzkém vztahu mezi naším zdravím a tím, co jíme. Pokud se cítíme fit, nevěnujeme stravě pozornosti. A právě tento přístup se v posledních letech rozhodli změnit na základních a mateřských školách v Prešově.

Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Myšlenka Hippokratova hesla „Nechť tvá strava je tvým lékem“ byla mottem projektu a série aktivit souvisejících se zdravou výživou a zdravým životním stylem, které odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Prešově odstartoval v březnu 2008 pilotním týdnem „Stravovat se zdravě je moderní“. Následovaly projekty „Stravovat se zdravě“ a „Žijme zdravě“.

Smyslem všech těchto aktivit byla zejména prezentace zdravého životního stylu. Hlavním tématem byla zdravá výživa a psychické zdraví, boj s různými závislostmi jako cigarety, drogy, alkohol a potřeba pohybu a sportu. Tvůrci projektu se snažili svými aktivitami přesvědčit děti, jejich rodiče a veřejnost o potřebě přehodnotit stravovací návyky.

Doporučili jim nebránit se novým potravinám dostupným na trhu (pohanka, jáhly, tofu atd.) a to hlavně kvůli jejich vysokým nutričním hodnotám. Tyto potraviny však bývají často odmítány malými strávníky. Důraz kladli i na potřebu pohybu a zároveň se snažili aspoň na chvíli odtáhnout děti od počítačů a televizí.Projekt byl realizován přímo na prešovských základních a mateřských školách.

Významným faktorem ovšem bylo, že na něj nebyly vyčleněné žádné mimořádné finanční prostředky a realizoval se jen na základě využití vlastních lidských a materiálních zdrojů a příspěvků od sponzorů. Specifické na celém projektu bylo to, že vycházel z aktivit zaměstnanců školních stravovacích zařízení.

Právě oni byli nejen cílovou skupinou projektu, ale i iniciátorem a organizátorem mnohých aktivit. Vysoká úroveň celého projektu byla zabezpečena spoluprací s odborníky z Fakulty zdravotnictví Prešovské univerzity, Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví v Prešově a mnoho dalšími.

Všechny aktivity v rámci projektu souvisely s Národním programem prevence obezity u obyvatel SR a Koncepcí rozvoje zařízení školního stravování. Národní program ukládá zavedení výchovy ke zdraví do vzdělání na všech typech škol.Statistiky na Slovensku ukazují, že 13,2 % dětí je obézních. Ovšem jen 4 % z nich jsou způsobeny nemocí hormonálního systému nebo genetickou poruchou.

Budete mít zájem:  Nádor Tenkého Střeva Příznaky?

U většiny dětí je obezita způsobena nesprávným stravováním a nedostatkem pohybu. Úlohou školních jídelen je děti nejen nasytit, ale učit je i správným stravovacím návykům, podávat stravu odpovídající doporučeným výživovým dávkám, vést je ke kultuře stolování a zlepšovat informovanost o trendech ve zdravém stravování.

Celému projektu předcházela příprava personálu školní jídelny. Skládala se z pravidelných porad vedoucích školních jídelen a zabezpečení odborné pomoci při přípravě jídel z nových potravinových komodit. Nyní se podíváme na jednotlivé projekty, na co byly zaměřené a jakým způsobem se realizovaly.

Stravovat se zdravě je moderníCílem akce bylo přesvědčit děti o potřebě přehodnotit zastaralé stravovací návyky a nebránit se novým potravinám. Jídelní lístek v tomto týdnu přinášel dětem jídla obsahující tvaroh, tofu, hodně ovoce a zeleniny.

Na konci týdne byla uspořádána anketa mezi všemi strávníky. Celých 44,07 % respondentů se vyjádřilo, že jim jídla chutnala, pouhých 5,16 % se vyjádřilo, že jim jídla nechutnala vůbec. A malé množství kuchyňského odpadu v tomto týdnu jen potvrzuje výsledky ankety.

Nejčastější odpovědi byly: doma taková jídla nejím, mám radši hranolky a pizzu, nejsem na taková jídla zvyklý. Součástí této akce bylo i spuštění nové formy stravování – snídaně ve škole, které začali podávat na jedné základní škole.

Tato akce se střetla na jedné straně se zájmem, na druhé s nedostatečným počtem strávníků.

Stravovat se zdravěProjekt měl za cíl přesvědčit děti, že zdravá strava může i chutnat.

Sestával se z odborných prezentací zdravé výživy pro děti, které vedl akreditovaný lektor, ten se jim snažil ukázat, jak by mělo vypadat vhodné složení jídelního lístku ve školních jídelnách.

Následně byla propagována zdravá výživa i na střetnutí s rodiči, kde probíhala i ochutnávka zdravých jídel. Jídla byla připravována ze sóje, tofu, zeleniny apod.

Žijme zdravěProjekt se skládal ze dvou etap. V první části probíhal projekt ve školách, ve druhé se přesunul do Ekoparku v Prešově a byl více zaměřený na sportovní aktivity a pohyb v přírodě, poznávání léčivých rostlin, pozorování zvířat, pitný režim atd.

Cílem projektu byla jak propagace zdravé výživy, tak i zdůraznění potřeby pohybu, způsoby boje s různými závislostmi, zachování fyzického a psychického zdraví apod.

Personál školní jídelny připravoval jídla v duchu projektu, odpoledne bylo opět posezení s rodiči a ochutnávka zdravé výživy.

Dalšími podpůrnými aktivitami byly Světový den výživy, Den mléka atd.

Dietní stravovací systémJednou z možností, jak zlepšit stravování ve školních jídelnách, je zákon č. 245/2008 Z. z. o výchově a vzdělávání, kde se říká, že na základě požadavků rodičů se může zavést v rámci školní jídelny dietní stravovací systém.

Proto je důležité neustálé vzdělávání personálu školních jídelen, tak aby přistupoval kvalifikovaně k řešení různých situací. K tomu došlo v Prešově v roce 2009 za účasti profesionální dietní sestry, která předvedla i praktické ukázky dietních jídel.

Další vzdělávání bylo pod záštitou projektu Školní stravování dnes, který byl realizovaný z dotací v rámci programu vyhlášeného Ministerstvem školství SR Elektronizace a revitalizace školních stravovacích zařízení 2009.

Na základě zájmu o jednotlivé druhy diet byl připravený rozpis pro jednotlivé školy, základní i mateřské.

V Prešově ve vstupní hale Městského úřadu prezentují zaměstnanci školních jídelen pravidelně svou činnost. Na nástěnce jsou informace o aktuálně připravovaných akcích v oblasti školního stravování, včetně fotodokumentace nebo o nových trendech ve zdravé výživě.

Všechny uskutečněné aktivity související s propagací zdravé výživy a zdravého životního stylu měly nesporný význam a patřičný efekt. Největším přínosem je však zvýšení informovanosti cílových skupin.

Pracovníci školních jídelen tyto projekty hodnotili jako posun školního stravování vpřed.

Stejně jako na Slovensku, i u nás se potýkáme se špatným zdravotním stavem populace a zvláště pak dětí.

Stravovací návyky dětí jsou čím dál horší díky rozrůstajícím se řetězcům fast foodů a z části také díky laxnímu přístupu rodičů k tomu, co jejich dítě jí.

Bohužel v ČR školní stravování není nijak zvlášť podporováno, a to jak ze strany MŠMT, tak ze strany krajů nebo obcí. I přesto však mohou školní jídelny usilovat o zlepšení zdraví svých strávníků.

Martina Cukrová, redakce portálu Jídelny.cz

Školní projekt

Stravovací návyky dětí změní nový projekt do škol

 • Projekt: Školní projekt
 • Ovoce a zelenina do škol
 • Mléko do škol

Období práce na projektu: od 1. 9. 2017

– název projektu: Školní projekt: Ovoce a zelenina do škol

Popis projektu: Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Úspěšné řešení uvedeného úkolu je postaveno na širokém partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství.

 K podstatnému zvýšení účinnosti celého projektu je nutné bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny do škol podpořit doprovodnými opatřeními. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci výuky. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu je vytvoření funkčního vztahu škola – rodina.

 Pouze  komplexní pojetí všech aspektů projektu „Ovoce do škol“ a jejich skutečné realizace v praxi může postupně změnit stravovací návyky dětí a tím omezit narůstající trend obezity. Dodávky ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn.

že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol“ nenahrazuje naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 

Průběh projektu:

Projekt se vztahuje na žáky prvních až devátých ročníků základních škol. 

Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny zdarma. Četnost dodávek je jedenkrát za čtrnáct dnů.

Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodávek produktů do každé školy 

– název projektu: Školní projekt: Mléko do škol

Popis projektu:  Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život.

Program Mléko do škol pořádaný Evropskou unií se nezabývá jenom mlékem. Zabývá se také jogurtem, sýrem, podmáslím a jinými lahodnými mléčnými výrobky, které jsou důležitou složkou zdravé stravy. Zabývá se také vámi a vaším zdravím. Chceme, abyste se dobře stravovali a byli zdraví a ve formě.

Mléko a mléčné výrobky jsou plné vápníku, minerálů a jiných živin, které vaše tělo potřebuje, abyste měli každý den dost sil a energie.

 1. __________________________________________________________________________
 2. Průběh projektu:
 3. Projekt se vztahuje na žáky prvních až devátých ročníků základních škol. 

Dodávané produkty dostávají děti z cílové skupiny zdarma. Četnost dodávek bude upřesněn v průběhu měsíce září.

Budete mít zájem:  Léky Proti Bolesti Na Předpis?

Změny v projektu Mléko do škol

Cílem školního projektu je zatočit s nadbytečnými kilogramy u dětí, snížit deficit vápníku, vštípit školákům zdravé stravovací návyky a zvýšit odbyt mléka pro tuzemské zemědělce.

Mléko do škol v ČR běží od roku 1999, tehdy jako podpůrný program pro zemědělství, od roku 2004 se přizpůsobil předpisům EU. Enormní zájem o mléčné produkty přinesl především letošní školní rok.

Ještě předloni mléčné výrobky v ČR odebíralo přibližně 300 tisíc žáků, v letošním školním roce už to bylo přes 900 tisíc školáků z téměř 4 tisíc škol.

Školní rok 2017/2018 odstartoval velké změny. Tou nejpodstatnější je zřejmě fakt, že konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky začaly děti dostávat zdarma. Do té doby si totiž musely na mléčné svačiny připlácet. V rámci zachování pestrosti v nabídce zůstaly i výrobky ochucené, na ty si ale žáci už musí přispívat.

Mléčné svačiny zdarma spolu s navýšeným rozpočtem na celý projekt ovlivnily Mléko do škol natolik, že se počet zájemců ztrojnásobil.

Zdarma mají školáci v rámci Mléka do škol nově také doprovodná vzdělávací opatření, což jsou například ochutnávky výrobků, exkurze na farmy, školní soutěže propagující mléko nebo třeba vzdělávací akce a materiály o produktech, zdravých stravovacích návycích a ochraně životního prostředí. Nabízený sortiment se rozrostl také o bio produkty.

Od příštího školního roku čekají Mléko do škol další změny. Vláda novelizovala nařízení, kterým se školní projekt řídí.

Do projektu už nebudou zařazeny střední školy jako doposud, aby se z ušetřených peněz, což je zhruba 48 milionů korun, mohl posílit finanční limit na žáky základních škol.

Budování zdravých návyků se ukazuje jako smysluplnější zacílit především na školáky základních škol. V současné době je roční limit na žáka 307,50 Kč.

Projekt čekají i další změny. Například rozšíření mléčného sortimentu o skyr, což je tradiční islandský mléčný výrobek plný bílkovin podobný hustému jogurtu. Další novinkou bude členění konzumního mléka podle jeho tučnosti na polotučné a plnotučné. Letos bylo v rámci projektu schváleno 105 mléčných výrobků, v příštím školním roce se mohou školáci těšit na dalších 31 „novinek“.

O projekt je zájem, což nás těší. A to nejenom mezi školáky a školami, ale i mezi dodavateli. Jejich řady se totiž v příštím školním roce rozrostou, a tím projekt přijde s ještě pestřejší nabídkou.

Vladimíra Novákovátisková mluvčí SZIF

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: [email protected]

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu.

Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova.

SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Projekt Pestrá strava bez chemie chce změnit stravování žáků, zapojilo se už 98 škol

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: školství zdraví stravování politika

Prodejci v kantýnách si někdy neví rady, jaké potraviny žákům mohou nabízet. Právě přes tento projekt mohou získat kýžené informace.

„Mnohdy si nejsou jisti tou kvalitou, a o proto je ředitelé škol posílají za námi, abychom jim poradili,“ popsala zakladatelka projektu Ivana Bednářová Častvajová. „Snažíme se, abychom doporučili potraviny, které neobsahují umělá barviva, umělé cukry a glutamáty,“ dodala.

Projekt funguje už třetím rokem, zatím se do něj zapojilo 98 základních škol.

O zdravější stravování dětí v školách dbá i takzvaná pamlsková vyhláška. Podle ní musí nejpozději do konce roku zmizet z automatů v základních školách sladkosti či sladké limonády.

Prodávat bude možné pouze ovoce, zeleninu a zdravé výrobky.

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, Petr Kellner, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Olympijské hry 2020 Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Školní mléko se mění. Rozšíří se výběr, brzy ale skončí pro středoškoláky

Rok spojených projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol je za námi. Další reforma se očekává od tohoto i příštího září. Jaká jsou dosavadní hodnocení provedené novely? A na co je potřeba se připravit od školního roku 2018/2019 a 2019/2020?

Od nového školního roku budou mít děti větší výběr mléčných výrobků, které mohou dostávat zdarma nebo za dotovanou cenu. Je to také poslední rok, kdy budou do projektu zapojeni středoškoláci. Od školního roku 2019/2020 už ho budou moci využívat jen žáci základních škol.

„Ukazuje se jako smysluplnější zacílit budování zdravých návyků především na školáky základních škol,“ vysvětlila provedenou změnu Vladimíra Nováková ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který má administraci školních projektů na starosti.

Školní mléko se v Česku dětem dodává téměř dvacet let, ovoce a zelenina o deset let méně. Právě projekt Mléko do škol ale v posledním roce prošel v porovnání se svým ovocno-zeleninovým protějškem velkou změnou.

Čerstvé ovoce a zelenina a produkty z nich (šťávy a pyré) a mléko a neochucené mléčné produkty dostávají děti zdarma.

V případě mléka to bylo v letošním školním roce vůbec poprvé, co za něj žáci a studenti nemuseli platit. Za ochucené mléčné výrobky si připlácí i nadále.

Ty ale podle Novákové ze SZIF představují jen zlomek (asi 3 procenta) celkových dodávek do škol, zbytek je distribuován s unijní i českou dotací žákům zcela zdarma.

Projekt má obecně za cíl zvýšit konzumaci čerstvého mléka a mléčných výrobků a přispět ke snížení obezity mezi žáky a studenty. Mléko totiž obsahuje řadu důležitých minerálních látek a vitamínů, které dítě v období růstu potřebuje.

Cílová skupina pro mléko do škol se zredukuje

 • Důvodem opětovné úpravy škol zapojených do mléčného projektu je podle Novákové snaha zvýšit podporu základním školám a sjednotit podmínky projektů Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, které byly v loňském roce propojeny.
 • Z pohledu Potravinářské komory ČR, která až „do poslední chvíle“ – podle slov tiskové mluvčí Dany Večeřové – „bránila ponechání podpory na mléko i u středních škol“, je však příčina jiná.
 • „Ministerstvu zemědělství se nepodařilo získat dostatečné finanční zdroje do tohoto programu,“ vysvětlila Večeřová.
Budete mít zájem:  Farmářské trhy v obchoďáku?

Potravinářská komora: Ministerstvu zemědělství se nepodařilo získat dostatečné finanční zdroje do tohoto programu.

Během nedávno ukončeného školního roku došlo ke zvýšení podpory dotovaného mléka pro jednoho žáka z původních 301,90 korun na 307,50 korun. Žáci získávají dvě až tři mléka za měsíc. Dodávky mléka na zhruba 580 středních škol (cca 12 až 15 procent všech zapojených škol) stály 48 milionů korun.

Kvůli ukončení spolupráce se středními školami v projektu Mléko do škol se rozpočet ještě zvýší, konkrétně zhruba na 362 korun pro jednoho žáka základní školy na jeden školní rok.

Němec: Vyloučení středních škol je nejen ztráta pro žadatele o dotaci, ale především pro mladé lidi, kteří tím přišli o možnost zdravého stravování.

Zredukováním cílové skupiny přijde například společnost LAKTEA o téměř 20 procent škol a čtvrtinu studentů, kteří od ní dostávali mléčné svačiny. Navzdory počáteční skepsi týkající se zájmu středoškoláku o mléčné svačiny se opak stal pravdou. Studenti si dotované mléko pochvalovali.

„Z tohoto pohledu je vyloučení středních škol ztráta nejen pro nás, žadatele o dotaci, ale především pro tyto mladé lidi, kteří tím přišli o možnost zdravého stravování,“ uvedl Michal Němec ze společnosti LAKTEA, která do škol dodává jak ovoce a zeleninu, tak také mléko.

Širší výběr mléčných produktů

Další změny se dotknou rozšíření nabídky školních mléčných produktů, a to i díky zvýšení počtu dodavatelů. Kromě jogurtů, výrobků z kysaného mléka a sýrů budou moci děti ochutnat také skyr (mléčný výrobek podobný hustému jogurtu).

Ve školním roce 2017/2018 si děti mohly vybírat ze 105 mléčných výrobků. Od září se seznam rozšíří o dalších 31 produktů, informoval SZIF.

Konzumní mléko se bude nově členit na polotučné a plnotučné, přičemž bude více podporován první druh s nižší tučností, který se také podle statistik SZIFu ve školách nejvíce prodává.

Díky vládní novele z května letošního roku navíc bude unijní podpora směřovat i na mléčné produkty s přidaným cukrem, což se dříve nedělo. Žáci (respektive jejich rodiče) na ně budou ale nadále připlácet.

O dotované produkty je mezi českými školáky velký zájem

Počet škol a jejich žáků zapojených do školních projektů se rok od roku zvyšuje. Letos se podle dat SZIFu dostalo dotované mléko 900 tisícům žáků a studentů na téměř čtyřech tisících českých základních a středních školách (3 862).

V porovnání s předchozím rokem se jedná o trojnásobný počet. Ministerstvo zemědělství ještě loni počítalo „pouze“ s dvojnásobným zvýšením počtu.

Podle SZIFu za tím stojí skutečnost, že konzumní mléko a neochucené mléčné produkty děti základních a středních škol začaly ve školním roce 2017/2018 dostávat zcela zdarma, stejně jako čerstvé ovoce, zeleninu a produkty z nich, které jsou ovšem distribuovány pouze do základních (nikoliv středních) škol. Mateřské školy byly zapojeny do stravovacích projektů do školního roku 2016/2017.

porovnání s tím bylo do projektu Ovoce a zelenina do škol ve školním roce 2017/2018 zapojeno 3 935 škol s 905 917 dětmi. Podíl škol a jejich dodavatelů v jednotlivých krajích sleduje online interaktivní mapa.

Roční limit ovoce a zeleniny na jednoho žáka pro školní rok 2017/2018 činil po zvýšení z jara tohoto roku 319,90 korun.

V celé EU se projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol podle hodnocení Evropské komise zúčastnilo ve školním roce 2016/2017 přes 30 milionů dětí ve věku 6 až 10 let, kterým bylo poskytnuto 74 tisíc tun dotovaného ovoce a zeleniny a přes 285 tisíc tun mléčných výrobků.

Co přineslo loňské spojení školních projektů?

Loni došlo ke spojení dvou dosud oddělených projektů – Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Potravinářská komora považuje tuto změnu za „smysluplnou“. Mimo jiné i proto, že se školám snížila administrace, což také bylo jedním z důvodů provedené reformy.

Méně náročnou administrativu – zvláště u dotovaného mléka pro školy – ocenil i Němec ze společnosti LAKTEA. Zároveň ale dodal, že kvůli zpřísnění podmínek se o žádném zjednodušení pro žadatele o finanční podporu nedá hovořit.

Němec ze společnosti LAKTEA: Došlo ke sloučení legislativy na unijní i národní úrovni a řada ustanovení, kterými se projekty řídí, tak byla společná. Samozřejmě ale jsou specifika, kterými se projekty od sebe liší.

Jak také zdůraznil zástupce společnosti LAKTEA, ke spojení došlo „jen do určité míry“.

„Došlo ke sloučení legislativy na unijní i národní úrovni a řada ustanovení, kterými se projekty řídí, tak jsou společná. Samozřejmě ale jsou specifika, kterými se projekty od sebe liší a která i předpisy musely řešit odděleně pro ovoce a zeleninu a pro mléko a mléčné výrobky,“ vysvětlil nemožnost aplikace totožných podmínek pro oba projekty Němec.

Oddělené zůstávají také finance pro oba projekty.

Dosavadní financování

 1. V souvislosti s loňským spojením obou školních projektů došlo k čtyřnásobnému zvýšení příspěvku ČR, a to na 930 milionů korun ze státní kasy.
 2. Na projekt Mléko do škol bylo v letošním školním roce vyhrazeno 270 milionů korun z národního rozpočtu a necelých 50 milionů korun z EU.

 3. Školní ovoce a zelenina byla dotována z národního rozpočtu částkou 220 milionu korun a spolufinancována z unijních zdrojů ve výši 110,2 milionu korun.

Rozpočet na další školní rok zatím není znám.

Z Unie by mělo podle březnových přídělů Komise dorazit přes 45,6 milionu korun na projekt Mléko do škol, a přes 101 milionu korun na „Ovoce a zeleninu“.

Nováková ze SZIF: Snažíme se v rámci přerozdělení nevyužitých finančních prostředků, aby se dostalo také na české školáky.

Z Bruselu však může přijít i více financí a obě částky se tak mohou ještě změnit. Ne všechny členské státy jsou totiž do projektu zapojeny, a ušetřené finance pak mohou získat aktivnějí země.

 • „Snažíme se v rámci přerozdělení těchto nevyužitých finančních prostředků, aby se dostalo také na české školáky,“ upřesnila snahu ČR žádat o zvýšení evropské podpory Nováková ze SZIFu.
 • Národní příspěvek by měl být znám za měsíc.
 • Celkově by podle ministerstva zemědělství mezi školními roky 2017/2018 až 2022/2023 mělo z EU na oba školní projekty každoročně přijít minimálně 4,7 milionu eur (120 milionu korun) a z rozpočtu ČR zhruba 500 milionu korun.
 • Kromě dotovaného ovoce, zeleniny a mléka děti také za finanční podpory navštěvují farmy, účastní se školních soutěží nebo jiných vzdělávacích akcí nebo získávají edukační materiály o zdravých stravovacích návycích či ochraně životního prostředí.

Článek vyšel v rámci projektu Proměny českého zemědělství, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropské komise.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector