Regresní terapie

Holistická regresní terapie je velice obsáhlá unikátní metoda spojující klasické regresní techniky, hypnózy a hypnoterapie, energetického léčení, úrovně duší, terapie těla (Body terapie), práce s emocemi, léčení současného i minulého života na více úrovních najednou.

Regresní terapie

Dlouho jsem se hypnóze ve spojitosti s regresí bránila, ale když jsem poznala a viděla jaké má pozitivní účinky tak jsem ji přijala v rámci studií holistické regrese,pochopila ji a zařadila tuto metodu do své práce.

V současné době ji hodně používám, klienti ji mají rádi z toho důvodu, že není třeba traumatem procházet opakovaně, a procházíme ho naopak co nejrychlejším možným způsobem.

Tak že ji považuji za takový jemnější, ale za to  velmi účinný způsob a obsáhlý způsob v regresní terapii. V současné době u klientů velmi oblíbený.

Tato terapie probíhá v leže, její součástí je hluboká relaxace, která působí jako léčebný prostředek, který se používá v mnoha terapiích.  V tomto stavu uvolnění se dostáváme do hladiny vědomí, které říkáme hypnotický tranz. 

Procházíme speciálním místem, kde odpočíváme, nabíráme energii, cítíme se příjemně..

a pak pokračujeme dál do vzpomínek minulého života nebo jiné zkušenosti, která je pro nás důležitá…

Během reg.terapie jsou používány mnohé techniky, které se navzájem doplňují.

Budete moc např.

 • – nalézt příčinu svých potíží
 • – uvolnit takzv. zamrzlé energie, které nemohly být uvolněny v důsledku nějakého traumatického zážitku a vytvořily blok.
 • – udělat to, co jste tenkrát udělat nemohli
 • – pochopit souvislosti
 • – uzdravit své vnitřní dítě
 • – odstranit cizí energie, které k vám nepatří
 • – spojit se na úrovni duše s těmi, s kterými normálně komunikovat nelze, nebo nemůžete
 • – barevnou terapii
 • – energetické léčení
 • – odstranit z paměti těla, co do něho nepatří – Body terapie
 • – podívat se do nějakého pěkného života, nebo se podívat na svoje silné stránky – talenty , vlohy..
 • – atd…..

Spirituální regrese

Spirituální regresi považuji za takovou třešničku na dortu, která je velmi zajímavým a hlubokým obohacujícím duchovním zážitkem z vyššího nadhledu, kdy můžeme nahlédnout do cesty naší  duše.

 Vnímat jaké to je, když duše přechází na druhou stranu a putuje skrze životy do různých míst. např. tam, kde je např. možné setkání se svými průvodci, svou rodinou duší atd.

Zkoumat  okolnosti plánování současného života, získat odpovědi na své otázky a dává nám možnost jedinečného vhledu putování  své duše a získat pochopení pro to, co se děje v současném životě.

Každá cesta je jedinečná a každý může získat takové vhled a prožitky na které je připraven. Nelze si tedy nic vynutit , dostáváme se jen tam, na co jsme připraveni, co nám dovolují naše vibrace a co jsme schopni přijmout.

Hlubinná regrese

Probíhá v sedě a je založena na opakovaných průchodech událostí a na co nejširším uvědomnění si pocitů, emocí, myšlenek..

Regrese Rashi

Velice účinná terapie založená na momentálních potřebách klienta a jeho aktuálního emocionálního stavu, využívá kombinaci různých technik a intuice, tak jak je to momentálně potřeba.

V čem regresní terapie pomáhá?

Kromě řešení fyzických a psychických potíží( podrobnější příklady najdete v sekci V čem Vám mohu pomoci ) je možné se o sobě dozvědět díky regresní terapii  nové, zajímavé a užitečné informace, které Vás ve Vašem životě mohou posunout o velký kus dopředu. 

Jak regrese působí?

Zvýší se Vám vaše životní síla a mnozí z Vás se dostanou na místa, kam by se jinak nikdy nedostali.

Někteří z Vás v sobě po sezení regresní terapie objevují talenty a vlohy o kterých neměli ani tušení. Jiní zase dostávají nový elán a nové nápady do dalšího žití.

Zbavujete se nánosů smutků, křivd, bolestí a trápení, které jste si v životě nastřádali, tím se Váš život stává radostnějším a snadnějším.

Po regresi se obvykle dostavují pocity lehkosti a mnozí zažívají pocity obrovského uvolnění. Ti z Vás, kteří neví kudy kam nebo dokonce ztratili chuť žít, přišli o někoho, kdo byl blízký jeho srdci, moc dobře vědí, kolik nepříjemných pocitů, emocí a bolestí si v sobě nesou. Všechny tyto potíže lze velmi dobře zpracovat pomocí regresní terapie.

Regresní terapie

Renata K. (Praha:) Zdravotní problémy mě dokopaly k tomu, že jsem se začala zabývat svým přístupem k životu a obracet se do svého nitra. V té době mě souhra „náhod“ dovedla k Jitce a regresní terapii.

 I přes některé obavy, dala jsem raději na pocity ze setkání. S Jitčiným čistým a jemným přístupem mohu s důvěrou a pocitem bezpečí čistit své podvědomí a odevzdávat se Světlu a léčení.

Jsem jí také vděčná za nenásilné vedení na cestě a směrování k tomu, abych se naučila uzdravovat sama sebe.

Regrese znamená návrat, pohyb zpět. V psycho – logickém slova smyslu se jedná o řízené vzpomínání. Klient si pod vedením terapeuta vybavuje potlačené vzpomínky a jejich vědomým zpracováním je schopen se vyrovnat s negativními zkušenostmi, kterými si prošel.

Regrese mají za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže, které se mohou projevit i za dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Terapie nabízí možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec.

Poskytuje zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přináší vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Jak pracuje naše paměť ve vztahu k prodělaným traumatickým událostem

Naše paměť nejen že obsahuje všechny záznamy, ale tyto záznamy jsou navíc ještě chronologicky uspořádány – tedy jsou v paměti zaznamenávány v pořadí, v jakém se do paměti ukládaly. Velice často se setkáváme  s lidmi, kteří prožili v minulosti celou řadu traumatických událostí.

Když s nimi hovoříme, zjistíme, že žijí v přesvědčení, že se s těmito událostmi již dávno vyrovnali. Domnívají se, že čas již zahladil všechny rány. Je to tím, že mechanismy psychiky mají přirozenou tendenci( v zájmu přežití) nevybavovat do vědomí události obsahující bolest.

Toto rádoby přizpůsobení se situaci je pouze zdánlivé. Jestliže takovou traumatizující situací byla např.

smrt někoho blízkého, vždy když začneme takovou událost zpracovávat, objeví se velké množství potlačených emocí a bolesti a vždy zpracování takové události způsobí citlivé reakce klienta – i když byl upřímně přesvědčen, že ho ztráta již přebolela. Totéž platí i pro události obsahující fyzickou bolest.

Budeme-li prožívat traumatickou událost, kde bude nějaká bolest, bude tam nutně více nebo méně silný stav zúženého vědomí, což znamená, že si plně neuvědomujeme všechny informace, které do vědomí přicházejí, uvědomujeme si pouze malou část z nich.

 • A jestliže se později obsahy paměťových záznamů dostanou z paměti do podvědomí, organismus se nastavuje do stejného stavu jako v době, kdy se traumatizující událost odehrála a často se zachováme tak, jak bychom se v dané situaci nezachovali…
 • Regresní terapie

Nejčastější problémy řešené při Regresní terapii

Na každou fyzickou nemoc můžete hledat odpověď na psychické úrovni.

 • vztahové problémy (problém navázat trvalý vztah, rozchod, rozvod s partnerem …)
 • pocity a emoce se kterými si nevíme rady (vztek, pláč, lítost, nedostatek sebevědomí, přijetím sebe sama, svého těla…)
 • neschopnost koncentrace, smutek, apatie, nejistoty, poúrazové stavy, psychospirituální krize
 • traumata, zážitky, se kterými se nepodařilo vyrovnat (ztráta blízké osoby, potrat, problémy dětství, domácí násilí, bývalí partneři, fyzické a sexuální zneužívání …)
 • bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny (migrény-bolesti hlavy, poruchy spánku, astma, epilepsie, štítná žláza, ekzémy, koktavost, bolesti břicha, končetin, různé alergie…)
 • problémy s otěhotněním
 • problémy s nadváhou, stravovacími návyky…
 • zjišťování přesného času narození
 • poruchy spánku, problémy s dýcháním, poruchy zraku, alergie s různými symptomy…
 • ztráta energie, neurózy, únava, úzkost…
 • pocity strachu (strach z výšek, lidí, pavouků, uzavřených prostor…)

    prodrobněji viz.:Regresní terapie

Petr Charvát

Hlubinná regresní terapie je alternativní forma psychoanalýzy, která pracuje s podvědomím klienta. Soustředí se na předem zvolený problém, který za pomoci různých technik otevře, zvědomí, vyčistí a tím ho ve většině případů natrvalo odstraní, včetně nepříjemných a negativních příznaků s ním spojených.

Soustřeďujeme se hlavně na psychosomatické nemoci, skryté zdroje bolesti a nechtěné vzorce chování. Ve velké části případů pracujeme s problémy zakořeněnými v tomto životě, ale velice často se dostáváme i do období starších (tzv.

minulých životů), kde, jak praxe ukazuje, je kořen mnoha zásadních problémů, které klinická psychoterapie nemůže bohužel odstranit, protože možnost reinkarnace nepřipouští a považuje jí za absurdní.

Díky tomu si ale sama ve své praxi vytváří obrovské omezení, kvůli kterému pochopitelně nemůže svým klientům v mnoha případech dostatečně pomoci.

Regresní terapieProč pojmenování hlubinná regresní terapie? Protože jdeme opravdu do hloubky až k samotné příčině aktuálního problému. A stejně tak jako rozeznání obrázku ZDE, který ve své ‚hloubce‘ skrývá tajemství, tak i příčiny problémů jsou na tom podobně, skryté a na první pohled nemusí být vůbec zřejmé.

To, jestli na minulé životy a reinkarnaci věříte nebo ne, není nakonec vůbec podstatné. Důležité je mít silnou potřebu a vůli svůj problém chtít vyřešit a pokud je máte, zvolili jste si jednu z nejúčinnějších terapií vůbec a jste na dobré cestě se konečně svých omezení nadobro zbavit.

Váháte-li, ale potřebujete svou situaci řešit, pročtěte si stručně tento web, kde jsem se snažil jednoduše a věcně přiblížit, v čem vám může hlubinná regresní terapie pomoci a jak sezení probíhá. Věřím, že se rychle zorientujete, a to vám pomůže s rozhodnutím, udělat potřebný krok k vyřešení vašich starostí.

– Druhy regresních terapií –

Regresních terapií existuje více forem. Klient může být uveden do hluboké hypnózy jako například v terapeutické praxi dr. Dolores Cannon či dr. Briana L. Weisse anebo se může jednat o regresní terapii bez pomoci hypnózy tedy za plného vědomí klienta.

Budete mít zájem:  Angelmanův syndrom – syndrom šťastného dítěte nepřináší do života jen smích

Tento způsob u nás pod názvem Hlubinná abreaktivní psychoterapie rozšířil Ing. Andrej Dragomirecký a vychází z dianetiky. Oba způsoby se můžou lišit rozdílnou hloubkou transu a samozřejmě svými technikami.

Hlubinná regresní terapie je syntézou obou těchto směrů a využívá z nich všechny potřebné prvky pro co nejefektivnější výsledek terapeutického sezení.

Velice důležité je samozřejmě také to, jak individuálně dokáže terapeut ke svým klientům přistupovat a nakolik zvládne uchopit někdy dosti komplikovaná témata jejich problémů.

– Hlubinná regresní terapie Praha v praxi –

Smyslem terapeutických sezení je otevřít traumatické události do takové míry, aby se docílilo uvolnění a odstranění problému. Často se jedná o vědomé situace, na které není zase tak složité se zaměřit, nicméně potom jsou tu ty nevědomé, u kterých bývá jejich objevení složitější, jelikož nám nejsou známé.

Proto se je snažíme v průběhu terapeutického sezení pozvolna vyvolat a následně zvědomit a ‚vyčistit‘. To se týká především vytěsněných situací ze současného života a samozřejmě také situací a problémů z životů minulých, pokud je příčina problému právě zde.

Není ovšem výjimkou, že klient má v současném životě tolik nezpracovaných problémů, že ani není třeba vstupovat do nějakého z minulých životů, protože dostatečně stačí vyřešení problémů a znovu nastolení harmonie v současnosti. Je třeba také říci, že regresní terapie je bezpečný terapeutický směr a že tudíž není třeba mít obavy, pokud je terapie správně provedena.

Jediné s čím musíme počítat je, že nalezené bloky se často projevují uvolněním nashromážděných emocí, což je ale na druhou stranu jedna z hlavních pozitivních známek úspěšného průběhu terapeutického sezení hlubinné regresní terapie.

Regresní terapie – články

Regrese znamená návrat zpět (k včerejšímu dni, k minulému měsíci, rok nazpět, deset let nazpět, do dětství, do prenatálu nebo kamkoli jinam až do minulých životů).

K čemu je regresní terapie dobrá

Regresní terapie nám pomáhá zbavit se mnoha bloků v oblasti myšlení, psychiky, komunikace i v oblasti fyzické. Různé bloky jsme získali někde v průběhu svého vývoje (od doby prenatálu do současnosti, a některé naše bloky sahají mnohem hlouběji do naší minulosti).

Tyto bloky nás brzdí v našem vývoji a zkreslují naše vnímání, na základě něhož pak i nepřiměřeně reagujeme, a ubírají nám i velké množství životní energie. Proto je třeba se jich co nejdříve zbavit.

Tyto bloky ale musíme nejprve odhalit, a teprve pak s nimi můžeme začít pracovat.

Regresní terapie se provádí ve změněném stavu vědomí, který je podobný hlubokému meditativnímu stavu, v němž si ale stále uvědomujeme co se v sezení děje.

Změněný stav vědomí není nic jiného než jen to, že jste hluboko ponořeni sami do sebe a vaše vnímání nezůstává na povrchu.

V tomto hlubokém ponoření do sebe se pak postupně skrze příkazy, které musíte ovládat, rozpomínáte na to, co se vám kdy stalo, a zpracováváte to.

U regresní terapie ale nestačí příčiny potíží pouze odhalit. Cílem regresí je bloky odhalit a jednou provždy je odstranit, a to se vám podaří jen opětovným znovuprožitím toho, co se vám kdysi stalo, a to se musí důkladně pročistit.

Terapeut nesmí klientovi nikdy podsouvat vlastní domněnky nebo závěry!!!, ale musí ho vést správně mířenými dotazy k tomu, že sám uvidí, co se mu kdysi stalo a co přesně ho poznamenalo, a musí jej dovést až do stavu, kdy situaci psychicky zpracuje a vytvoří si na ni vlastní nové závěry. Není-li regrese takto vedena a ukončena, pak je chyba v terapeutovi.

Navíc prioritním cílem regresní terapie by neměly být nikdy návraty do minulých životů, nýbrž zpracování bolestných událostí, které máme někde hluboko v sobě uložené, a jsou stále nedořešené, a i když si občas namlouváme, že jsme se s nimi již dávno vyrovnali, realita nám může ukázat, že to nemusí být vůbec pravda. Jde o různé úrazy, které jsme zažili, stavy bezvědomí, těžké citové ztráty nebo rozchody, smrt někoho blízkého, s níž jsme se stále nevyrovnali, ztráty bydlení, nezpracované pocity viny atd.

Leží-li příčina nějakého problému v hluboké minulosti (včetně minulých životů), naše podvědomí tam samo zamíří, aniž bychom si museli návraty do minulých životů vynucovat násilím. Není-li v minulých životech co na řešení, naše podvědomí tam samo nepůjde. Proto byste měli toto vždy respektovat a neztrácet zbytečným šťouráním se v minulých životech čas.

Občas se stává, že se lidé cítí po regresi hůře a jejich stav se nijak nelepší. Bohužel zde je chyba v terapeutovi, který určité situace rozvrtal, dostatečně je ale nezpracoval. Proto nemá cenu si s těmito metodami jakkoli zahrávat jen pro zábavu, a nikdy by je neměl na druhých lidech zkoušet ani člověk nezkušený.

Uchopíte-li je ale správným způsobem, vždy vám nesmírně pomohou, a pomohou vám mnohem lépe než jakékoli psychologické rozhovory, jakékoli výklady (karetní astrologické nebo jiné) nebo jiné podobné metody. Tyto metody nedokáží nikdy jít do takové hloubky do jaké je třeba jít, aby se vaše problémy trvale odstranily.

Regresní terapie to ale dokáže.

Nepleťte si ale špatně provedenou regresi s okamžiky, kdy energie odblokování ještě doznívá, což se po regresi též děje, a je to naprosto v pořádku. Některé zážitky se mohou ještě dousazovat, a vlivem toho můžete být různě naštvaní, nebo můžete o tom, čím jste prošli, ještě nějaký den přemýšlet a mohou vám určité souvislosti různě docházet.

Toto vše je naprosto v pořádku a má to na rozdíl od prvního varování terapeutický účinek. Navíc tyto stavy se během několika dnů zklidní, a vy se budete cítit velice příjemně. Toto ale u špatně provedené terapie nenastane. Po regresi se můžete cítit také den až dva hodně unavení, a můžete i hodně zívat, protože při regresi jste vydali velké množství své energie.

Toto je také v pořádku a tyto stavy během pár dnů vymizí.

Na stejném principu jako regresní terapie fungují i další metody:

 • auditing, používaný v Dianetickém centru (je to jen jiný název pro regrese),
 • hlubinná abreaktivní psychoterapie pana Dragomireckého (je to jen jiný název pro regrese),
 • hlubinná psychologie (je to jen jiný název pro regrese),
 • terapie RUŠ pana Jana Nejedlého (vychází ze stejných principů, jako regresní terapie),
 • terapie cesta američanky Brandon Bays (funguje na stejných principech, jako regresní terapie),
 • aj.

Problémem dnešní doby bohužel je, že se známým technikám dávají stále nové názvy, přitom o žádné nové metody nejde. Jsou to jen původní techniky jinak pojmenované a občas mírně poupravené, což laik nepozná. Tato přehršel nových metod lidi ale akorát tak mate, místo aby jim pomáhala, a lidé tak běhají po stále stejných kurzech nebo terapiích v domnění, že objevili zase něco nového, co by jim mohlo pomoci.

Kdo studoval nebo prošel touto terapií v Dianetickém centru, kde jsem jí prošla před dvaceti lety i já, a stejně tak pan Andrej Dragomirecký, ten zjistí, že další podobné metody vycházejí z tohoto jednoho principu. Na to však může přijít jen ten, kdo všechny tyto metody dobře zná.

Žádné z těchto metod bychom také neměli dávat přednost před vlastní poctivou prací na sobě, která by měla být v našem jednání prioritní.

Lidé, kteří tyto metody vyhledávají jen ze zvědavosti nebo z pohodlnosti, aby se nemuseli namáhat vlastní poctivou prací na sobě, v životě daleko nedojdou, protože odmítají převzít zodpovědnost za svůj vývoj a jen čekají, že za ně jejich problémy vyřeší jednoduchým způsobem někdo jiný. Tento přístup ale nikomu trvalé štěstí nepřinese, o čemž se všichni takto jednající lidé sami jednou přesvědčí.

Regresní terapii se můžete naučit i vy.

Nyní vám vysvětlím, proč je nejlepší, když si děláte regrese sami.

Protože nikdo se nedokáže naladit tak hluboce a dokonale na vaše nitro ani na vaše nejhlubší prožitky, jako do dokážete vy sami. Proto jste vy sami sobě těmi nejlepšími terapeuty i průvodci, a záleží jen na vás, budete-li chtít při zpracovávání vlastních bolestí s touto metodou pracovat.

Roli zde hraje i to, že před druhým člověkem se nikdy neotevřete tak, jako se otevřete sami před sebou. A to je další důvod, proč si dělat tuto terapii sám.

Mnohdy máme před druhými lidmi spoustu zábran, mnohé záležitosti se stydíme odhalit, někdy nám energie ani přístupy druhé osoby, která nás vede, nesedí (může nám vadit její projev, může nám vadit, že jednotlivé průchody uspěchává, nebo naopak nepřiměřeně dlouho protahuje, nebo nás zbytečně dlouho provází něčím, co není důležité, může nám vadit prostředí, ve kterém pracuje, může nám vadit cena, kterou si za terapii účtuje i spoustu jiných věcí, které terapii brzdí nebo zdržují).

Sami sobě ale lhát nemůžete, protože pokud byste to dělali, bylo by snad lepší s touto terapií vůbec nezačínat. Tato práce totiž vyžaduje naprostou čistotu jednání (naprostou otevřenost, poctivost a upřímnost), chcete-li uspět, něco se dozvědět a něco zpracovat.

Já s touto metodou pracuji již 23 let a regrese si dělám sama, pokud si potřebuji nějaké záležitosti z hluboké minulosti zpracovat. Na téma regresí dokončuji knihu, kterou chci vydat na podzim 2021. Chtěla jsem ji vydat již v roce 2020, ale na žádost mých čtenářů jsem dokončila dříve knihu Volba a rozvoj povolání.

Budete mít zájem:  Jídlo pro děti v restauracích: není z čeho vybírat

Na mé knihy se můžete podívat na webu knihy-holoubkova.cz pod odkazem knihy.S různými bloky hlavně v oblasti myšlení vám pomohou i jiné mé knihy, například kniha ‚Poznejte dobře sami sebe.‘

Regresní terapie – nejčastější otázky a odpovědi

Regresní terapií můžete projít s partnerem společně v jeden den, ale nikoli ve stejný čas.

Ráno se společně všichni setkáme a popovídáme si o tom, jak bude regresní terapie probíhat a co vás čeká. Poté si jeden z vás půjde vychutnat oběd a druhý se zúčastní samotné terapie.

Přibližně za dvě až tři hodiny se prostřídáte a poté pojedete společně domů, kde proberete vaše zážitky a nová poznání.

Pakliže má být regresní terapie skutečně úspěšná, a hlavně maximálně přínosná, vyžaduje to osobní přístup terapeuta ke klientovi (a naopak). Terapeut je vám průvodcem vašimi zážitky a prožitky, které jsou individuální a vyžadují maximální koncentraci jak klienta, tak terapeuta.

Můžete si to představit tak, že by jeden terapeut ve stejnou chvíli musel provádět člověka, který se v regresi objeví jako saharská princezna, a člověka, který je pirátem na lodi, a ještě zajistit, aby se klienti navzájem nerušili. Individuální přístup je jeden z klíčů k úspěchu.

Můžu mít s sebou doprovod, který bude regresní terapii přihlížet?

Abychom se mohli zcela uvolnit a ponořit se do hlubokého stavu mysli, potřebujeme maximální soukromí. I když s sebou chcete přivést kamarádku, která o vás „všechno ví a nemáte před ní žádná tajemství“, tak naše podvědomí nám v tu chvíli stejně nedovolí se úplně uvolnit.

Vstupujete do zcela nové neprozkoumané oblasti, nevíte, co prožijete a kde se objevíte. Je to pro vás zcela naprosto nová životní zkušenost, takže budete mít hodně práce se zcela uvolnit i v soukromí, natož v přítomnosti někoho známého.

Navíc po samotné terapii skutečně každý z nás potřebuje chvíli klidu, být jen sám sebou a urovnat si všechny nové myšlenky. Berte to jako den, který je čistě a jen váš. Vy si ho užijte a ucelené dojmy poté můžete hrdě sdílet s další osobou.

Můžu si z průběhu regresní terapie pořizovat obrazový či zvukový záznam?

Naše terapie je zcela jedinečná a na jejím vývoji jsme pracovali několik let. Proto bychom byli neradi, kdyby se naše postupy, jejichž mechanismy chápeme pouze my, dostali do nesprávných rukou.

Tedy video či audio záznamy během regresní terapie nepovolujeme, ale nemusíte se bát, že byste o něco přišli – vše, co budete během terapie říkat, ale i důležité poznámky od terapeuta, zapisujeme a hned po skončení terapie pro vás vytiskneme.

Máte tedy skutečně všechny informace k dispozici, a  můžete se tedy během terapie uvolnit a věnovat jen vlastnímu průběhu regrese.

Je regresní terapie bezpečná?

Pod vedením zkušeného terapeuta zcela jistě ano. Přesto je nutná určitá mentální zdatnost klienta, a pakliže užíváte dlouhodobě silná antidepresiva či psychofarmaka, je třeba nám tyto informace sdělit již při objednání, abychom mohli společně konzultovat další postup.

Jaké jsou hluboké stavy?

V nejlepším případě se budete cítit velmi zrelaxováni. Stav se dá přirovnat k okamžikům před usnutím – již nevnímáte své fyzické tělo, ale stále jste při vědomí a dokážete prožívat nejrůznější myšlenky.

Nezmění se moje mysl?

Jak se změní vaše vnímání reality, když dostanete přesvědčivé důkazy, že existují minulé životy?

Jak probíhá regresní terapie?

Na začátek si společně popovídáme u dobrého čaje. Tématy nám budou regresní terapie, veškeré vaše otázky a váš život se všemi radostmi i starostmi. Když nám již bude vše jasné, ulehnete na psychologické lehátko a budete přibližně půl hodiny poslouchat vyprávění svého průvodce.

Postupně se vrátíme v čase – nejdříve o týden a následně do krásných vzpomínek z dětství. Poté prožijeme prenatální období, kdy jste byli embryem v bříšku maminky, a odtud se již přehoupneme do minulého života. Zde zjistíme vše potřebné, zapíšeme data, pochopíme smysl tehdejšího i aktuálního života.

Setkáme se s vaší ochrannou silou a nabereme obrovské množství energie pro následné tvoření života.

Budu všechno vidět reálně?

Toto záleží na vaši schopnosti uvolnit svou mysl a důvěřovat průvodci. Můžete vše vidět velmi reálně a hlas terapeuta slyšet jakoby z dálky a lehce a užít si regresi s emocemi.

Pakliže se nedokážete dostatečně uvolnit, informace i tak získáme, ale budou přicházet v podobě „běžných“ myšlenek, bez vizuálních vjemů a emocí – ale i tak získáme důkazy, že myšlenky jsou založené na skutečném minulém životě.

V tomto případě  vám regrese ovšem nepřinese tak zajímavý emoční zážitek.

Ukáže mi regresní terapie řešení mého momentálního problému?

Je to opravdu velmi pravděpodobné, že naleznete veškeré odpovědi na své současné životní otázky. Pakliže jste ještě nikdy na regresní terapii nebyli a budete se tak vracet do minulého života poprvé, objeví se vám minulý život, který nejvíce souvisí s vaším současným životem. Sami uvidíte, že spojitost a poučení vás dovedou k velmi snadnému řešení toho, co vás momentálně trápí.

Zlepší mi regresní terapie vztah s… ?

V terapii prožijete nádhernou věc – oddálíte se od běžné mysli a veškeré myšlenky a problémy budou někde daleko pod vámi a vy budete vnímat lehkost a čistotu mysli. Začnete milovat sami sebe a svůj život. Budete si vážit sami sebe a v kombinaci s nadhledem nad problémy budete přesně vědět, jak dále postupovat, aby se vaše životní vztahy odvíjely dle vašich představ.

Co když se mi nepodaří dostat se do hlubokého stavu uvolnění?

I tak je velká šance, že vás dokážeme napojit na minulé životy, pouze z toho nebudete mít emoční zážitek, ale informace vám budou přicházet skrze běžné myšlenky.

Pakliže si vnitřně nedovolíte ani toto napojení, tak se domluvíme na další spolupráci (jeden měsíc budete provádět cvičení, na němž se dohodneme, a za měsíc se sejdeme již zcela zdarma na dalším sezení).

Naším cílem je vám zprostředkovat prožitek vašeho reálného minulého a přitom nerozhoduje, kolikrát se uvidíme. ????

Co když se mi v regresi ukáže něco špatného?

Tak jako v tomto životě prožíváme dobré i špatné situace, stejně tomu bylo i v minulém životě.

V takovémto případě pro nás nebude nezbytné znovu si celou negativní situaci prožít i s emocemi (to jsme si již jednou prožili v minulém životě), ale bude pro nás důležité logické pochopení: „Co se tu děje? Proč se to děje? Provedl jsem někomu něco? Mohl jsem něco udělat lépe?“ apod. Tedy neprožijeme znovu žádné negativní emoce, ale vše pochopíme.

Již jsem byla na regresní terapii jinde a nepovedlo se. Má cenu jezdit k vám?

Pro úspěšnou regresní terapii je důležité si vybrat profesionálního terapeuta a už tato vaše samotná otázka ukazuje, že jste byla u velmi nevhodného terapeuta.

Pakliže se nedostanete do regresní terapie a terapeut vám nenabídne další kroky, které zaručí následnou úspěšnou regresi, vypovídá to o neprofesionalitě dotyčného. Tedy „chyba“ není na vaší straně, ale ve zkušenostech terapeuta.

Proto, pakliže skutečně stojíte o regresní terapii, určitě pokračujte v hledání (ať už u nás, nebo kdekoli jinde) a budete mít zcela jistě úspěch.

Co mohu udělat pro lepší prožitek z regresní terapie?

Od vašeho rozhodnutí podstoupit regresní terapii doporučujeme každý den pozorovat mysl, a to po dobu 5 minut. Jednoduchý návod naleznete na: https://laskyplnysvet.cz/stesti/tri-stupne-k-rozvoji-vlastni-mysli-cast-i/ A menší doporučení – den před naším setkáním nepijte kávu, naopak zelený čaj s jasmínem je velmi vhodný.

Jak poznám, že to, co prožiji v regresi, je skutečně můj minulý život, a ne fantazie?

Zcela jednoduše – po našem setkání budete mít v ruce několik stran formátu A4 plných jasných údajů (roky, místa, jména, architektonické prvky apod.) a bude již jen na vás si získané informace potvrdit. V době internetu vám to může zabrat třeba jen několik minut.

Proč není vhodná káva?

Káva podporuje naše fyzické tělo k větším výkonům, ale naše vědomí se oslabuje. Naopak zelený čaj s jasmínem uklidní tělo, které bude během terapie krásně relaxovat, a podpoří mentální sílu, takže v regresní terapii vydržíme po delší dobu.

Nemá mi kdo hlídat děti

Toto je velmi častý problém a vždy se vyvine v neopakovatelný rodinný víkend 🙂 (tedy častěji – víkend pro maminku a děti). Přijedete na dva dny, jeden dej si užijete výlet např. do nejstarší ZOO v Česku (máme bílé tygry na které je radost pohledět), Ještěd, Babylon (Lunapark, IQlandia apod.), nádherná botanická zahrada.

Skutečně Liberec překypuje jak historií, tak moderními zážitky a krásnou přírodou.

Poté jdou děti na 4 hodinky do dětského koutku, maminka prožije regresní terapii a znovu-shledání s dětmi maminky pak popisují velmi emocionálně a láskyplně 🙂 Tedy z původního ‚problému‘ vzniká spojení a posílení rodinných vztahů 🙂  Přeji ať najdete skutečně veškeré informace, protože poznání minulých životů přináší mnoho pochopení pro současný život 🙂

Můžu si zvolit svého terapeuta?

Odpověď v článku – zde.

Je regresní terapie prováděna v hypnotickém stavu?

Terapie probíhá v částečně hypnotickém stavu, kdy vaše tělo zcela relaxuje, ale vše si pamatuje a máte jej pod kontrolou pouze vy. To vám přináší hned několik výhod.

 1. Jste v bezpečí – máte jistotu, že vám nebude do podvědomí vloženo nic negativního
 2. Pamatujete si prožitky z regresní terapie – a to, co si pamatujeme a vnímáme, reálně prožijeme, to nám již nikdo nevezme. Snáze pak  také veškerá poznání uvádíme do běžného života
 3. Máte vše pod svou kontrolou – samozřejmě je velmi důležité a podstatné spolupracovat s terapeutem, jenž je vaším průvodcem, ale dostanete se jen do natolik hlubokého stavu, který vy sami sobě povolíte, přičemž kdykoli také můžete terapii ukončit. Pokud však skončíte příliš rychle (a vyskočíte z lehátka, což rozhodně nedoporučujeme, naopak je vhodné informovat vašeho terapeuta, že chcete končit, abyste společně prošli celou cestu zpět k plnému vědomí), bude se vám pár minut motat hlava a budete lehce dezorientovaní.  Tyto pocity ovšem obvykle do 10 minut přejdou a dále již vše budete vnímat naprosto přirozeně, jak jste zvyklí.
Budete mít zájem:  Zanet Slinivky U Psa Priznaky?

Více o regresní terapii do minulých životů

Zaujala vás regresní terapie a toužíte žít lepší život? Využijte formulář na další stránce, který nám umožní nejrychlejší možnou komunikaci 🙂

Pokračujte zde: Regresní terapie pro návrhat do minulých životů

Začátek nové cesty: REGRESNÍ TERAPIE

Jsou problémy, které se sice snažíme za každou cenu vyřešit, ale bohužel se nám to nedaří. A tak se neustále vracejí, nabírají na intenzitě a my bychom dali cokoliv za to, abychom našli řešení.

Pokud chceme problémy vyřešit, je potřeba najít jejich příčinu, což není mnohdy jednoduché a skrývá se tam, kde bychom ji opravdu nečekali.

Jednou z metod hledání příčiny problémů je také regresní terapie – jedněmi odmítána, druhými oslavována pro své účinky.

Co je to regresní terapie?

Definice vymezuje regresní terapii jako řízené vzpomínání, vybavování si skutečností z minulosti (nebo minulého života). Díky tomu si znovu vybavíme prožité trauma, které se negativně odrazilo na našem psychickém zdraví, a můžeme je s odstupem času pochopit a zpracovat.

REGRESNÍ TERAPIE VS ABREAKTIVNÍ HLUBINNÁ TERAPIEPřestože se názvy liší, jde v podstatě o dvě totožné terapie. Liší se pouze v technice, kterou terapeuti využívají. U regresní terapie se velmi často přistupuje k hypnoterapii.

Ta byla ke konci minulého století velice oblíbená v USA. Abreaktivní hlubinná terapie je českou obdobou regresivní terapie, avšak zcela bez užití hypnózy. Tuto originální metodu zavedl v Československu v 80. letech minulého století Ing.

Andrej Dragomirecký

 – terapeut bez lékařského vzdělání, který vydal řadu publikací, od kterých odvíjí svou praxi. Dragomireckého přístup, stejně jako celá regresní terapie, je však řadou odborníků (lékařů, psychologů i psychiatrů) i dnes odmítán.

Jaké problémy je možné léčit s pomocí regresivní terapie?

 • – alergie, astma
 • – chronické bolesti zad
 • – obezitu
 • – závislosti
 • – traumata spojená s těhotenstvím, porodem a po porodu
 • – poruchy spánku
 • – fobie
 • – strach (ze samoty, ze smrti…)
 • – problémy v mezilidských vztazích
 • – partnerské, manželské problémy
 • – vztahy mezi rodiči a dětmi
 • – traumatizující události (autonehody, vážné úrazy, úmrtí blízké osoby…)
 • – pocity nejistoty, nízké sebevědomí

Jak probíhá regresní terapie?

Každý terapeut má svou osvědčenou metodu, obecně se však usiluje o navození klidu klienta, aby se mohl vydat na svou „cestu do minulosti“. Je to vlastně jakýsi změněný stav myšlení, který můžete zažít např. při meditaci.

Jakmile takto „vstoupíte“ do svého podvědomí, začnete si vybavovat různé vzpomínky, a to s překvapivou přesností. Postupně se dostáváte dále do minulosti, respektive až k okamžiku, který je příčinou vašich problémů. Jakmile tuto příčinu odhalíte, vybavíte si všechny vaše reakce a pocity, které jste v daný moment prožívali.

Díky tomu jste schopni podívat se na celou situaci s určitým nadhledem, dokážete ji zpracovat.

Často se stává, že se traumatizující událost snažíme vymazat z paměti, avšak stále je v nás silně zakořeněna.

Následně stačí, abyste se ocitli v podobné situaci a spustí se podvědomá negativní reakce, kterou v novém kontextu nechápete. Cílem regresní terapie je odhalit tento spouštěč a odstranit problémy, které způsobuje.

Špatné vzpomínky sice nevymažete, ale díky pomoci terapeuta se s nimi budete umět vypořádat. Zjednodušeně řečeno přestanete žít minulostí.

Přestože regresní terapii využívá ve své praxi mnoho psychologů i psychiatrů, je její účinnost zpochybňována, mnozí se od ní distancují, a dokonce britská The Royal College of Psychiatrists zakázala svým členům regresní terapii praktikovat. Zda tuto terapii při řešení svých problémů budete chtít vyzkoušet, či nikoliv, je však ryze na vašem rozhodnutí. 

Právě jste četli článek: Začátek nové cesty: REGRESNÍ TERAPIE

Diskuze Regresní terapie

Chtěla jsem se zeptat, vyzkoušela jste některá tuto alternativní metoduterapie? Nebo slyšeli od známých, rodiny, kamarádů aj.? Kdyžtak napištezkušenosti. Názory typu je to blbost, nebezpečené aj. prosím nepsat,chápu, že i to, že nejsem v hypnóze a dostanu se k zapomenutýmzážitkům může být traumatizující.Celkem mě to zaujalo, jen potřebuji načerpat spoustu informací.

Velikost písma:

@saphire absolvovalajsem! byl to neskutečnej zážitek, plnej emocí, velmi silnej! pomohlo mi tohodně – díky tomu mám po 5ti letech marného snažení 3 děti 

@dvojmatka to pomáhák otěhotnění??? to jsem netušila…

@Alik.htm pomáhá najakýkoliv zdravotní problém! tenkrát jsem terapeutce volala, jestli s tímmá zkušenost – tak říkala, že neplodnost ještě neřešila, byla jsemprvní případ a pomohlo 

@dvojmatka aha, tak tobych možná mohla zkusit taky… Jak vidíš podle mého podpisu, tak senedaří a nedaří Je fakt, že se říká, že psychika jek otěhotnění hodně důležitá. Docela dost o tom popřemýšlím… 

Osobně jsem na ní nebyla, ani ji neprovádím, ale v tomto směru jinakpracuji a některým klientům ji vytestuji jako nejvhodnější řešeníjejich problému jako je řešení fobií, astma, alergií nebo i chorobnéžárlivosti atd. apod.. není vhodná pro každého, ale v drtivé většiněmá pozitivní efekt ve velice brzké době.

@Alik.htm podpisu jsemsi všimla…a moc držim palce! psychika je mrcha…nicméně věta o tom, jakna to nemyslet je hovadina na entou! já jsem si prostě musela cosiz minulého života odžít a zrušit jakýsi slib. bylo to fakt hodně zajímavý! strašně jsemse bála na to jít, bála jsem, co strašnýho budu muset zažít, alezajímavé je, že i když člověk zažívá strašný věci, tak to prostěvnímáš jinak a po terapii jsem se cítila taková lehká, jen plnámyšlenek, otázek a strašně mi postupně zapadaly různý věci a zážitkydo sebe a člověk zjišťuje, že nic v životě není náhoda 

Ahoj, regresní terapie se má podstoupit jen v případě, že mášopravdu problém, nikdy ne jen ze zvědavosti, pak na to člověk totiž nemusíbýt připravený a dokáže to nadělat paseku. Každopádně je to„výlet“ do minulých životů ze kterých si neseme spoustu bloků, kdyžje regresní terapie provedena správně, těchto bloků tě dokáže terapeutzbavit a „problém“ se vyřeší.

Takže za mě ano, regresní terapie je velice prospěšná ale měla by se používat jedině ze závažného důvodu neze zvědavosti.

Wau, tolik odpovědí nečekala jsem to Rozhodně se nechystám na průzkum kvůli své zvědavosti, ale už dlouhotrpím hlavně po psychické stránce, nevím jestli to lze specifikovat,možná nejvíc asi nedůvěrou vůči všem okolo mě.

Jistá nedůvěra jez mých aktuálních zážitků, ale vím, že mě to provází už oddětství kdy jsem se tzv. držela mamince za sukně. Takže pokud mi regresníterapie pomůžu, budu jen ráda.

Stačí jen jedno sezení, nebo jste některápotřebovala více.

A jak jste se vyrovnaly s novými citovými prožitky po skončení terapie -nebyl problém? Je jasné, že u terapeuta to neukončíte, nesete si to dáldo života a musíte to zpracovat i sami.

Holky, když čtu vaše příspěvky, tak já trefila asi na pěknýhopodvodníka na regresi jsem byla jednou kvůli psychickym potížím a vůbec mi tonepomohlo, hodne jsem o tom četla, proto jsem měla nějakou představu,přesne jak pišete, čekala jsem nějaký návrat do minulého života a místotoho mi byla puštěna meditační hudba a snažila se mě přesvědčit, zemoje pocity k současné životní situaci nejsou takové jak je vnímám.Proste vůbec to nepomohlo, možná ten den jsem měla dobrý pocit, ale tím toskončilo.

Nevím jestli bych to chtěla podstoupit znovu a když tak jen na doporučenik někomu fakt dobremu…

@saphire doporučuju sena terapii nemalovat – celý 4 hodiny jsem tam probrečela, tak jsem vypadaladost legračně a doporučuju neřídit auto -nechat se někým odvézt. mě výřily v hlavě myšlenky, jako blázen anemohla jsem se soustředit na řízení – se divim, že jsem dojelav pořádku.

jinak ty prožitky – ono se to blbě popisuje…ale třeba se mito podaří – v jednom z minulých životů jsem cosi špatnýho provedla,když jsem si to odžila poprvé, tak jsem na otázku terapeutky „jak secítím“ odpověděla, že dobře, že jsem udělala správnou věc! nechalamě to odžít snad 30× a to už jsem pak brečela a říkala, že už tonechci vidět, že jsem udělala hroznou věc, že jsem neměla právo takhlerozhodnout a tak jsme se mohli v tu chvíli pohnout dál a odžila jsem sidalší momenty z toho života! ale ve chvíli, kdy bylo po všem – mi byloopravdu dobře, jen mozek jel na plný obrátky a to ještě hodně dlouho 

Tohle téma mě také velmi zajímá. Jsem v některých situacích hodněžárlivá. Některé vztahy ve svém životě nechápu, protože s některýmalidma bych se ráda bavila, ale cítím z nich negativitu vůči mě.

Rádabych tyto vztahy pochopila, hlavně bych chtěla vědět, zda některé méchování souvisí s minulými životy.

Holky, které jste regrestní terapiizažili, ke komu jste šly, jak dlouhá je jedna terapie, kolik se za takovouterapii platí?

@micha.bello bylajsem v Praze u Dominiky Pluhařové – dá se najít na netu! je opravdudobrá! první terapie je o tom, že hodina je taková seznamovací a 3 hodinyterapie, jako takové…platila jsem 1200,–. jestli má ceny stále stejné,to nevim! ale ceny se tak pohybujou kolem 400,– za hodinu 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector