Radikulopatie (radikulitida) – skřípnutý nerv v oblasti páteře – příznaky, příčiny a léčba

Pociťujete-li ostrou pálivou bolest nejčastěji v oblasti lopatky, hrudní a bederní páteře či v mezižeberních prostorech, svádí to k myšlence, že jste si skřípli nerv. Toto označení se však v odborné terminologii nevyskytuje.

K útlaku nervu docházet může, avšak tyto bolesti ve většině případů způsobuje nečekaný pád, přeležení nebo namožení určité části těla, kterou jsme po určitý čas drželi v neměnné pozici.

Akutní blokáda kloubu a zvýšené napětí svalů v dané oblasti je obranná reakce těla na proběhlou událost.

Útlak nervu a úžinové syndromy

Skutečný útlak nervu je onemocnění, jehož příčinou je útisk nervu v místě anatomického zúžení (nerv může být utlačen kostěným výrůstkem, svalem ve zvýšeném napětí, nádorem a na základě mnoha dalších příčin). Jde o onemocnění periferního nervu charakterizované bolestí anebo poruchou funkce nervu (ztrátou hybnosti či citlivosti).

Zpočátku se projevuje pocity mravenčení nebo brnění v oblastech, které nerv propojuje. Později se může snížit síla a pohyblivost příslušných částí těla.

Tlak na nerv omezuje jeho prokrvení. Nedostatečná výživa následně ohrozí i funkci nervu.

Pokud nedojde k jeho uvolnění, hrozí nevratné poškození s následkem ztráty funkce nervu, citlivosti a funkce příslušných svalů.

Nejčastější úžinové syndromy

Radikulopatie (radikulitida) – skřípnutý nerv v oblasti páteře – příznaky, příčiny a léčba

Úžinové syndromy horní končetiny a pletence ramenního

V tomto případě se nejčastěji projevuje brnění horních končetin, které se může zhoršit při nesení břemene (například tašky s nákupem). Někdy se mohou objevit bolesti u horního okraje lopatky spolu s obtížemi při pohybech v rameni.

Syndrom karpálního tunelu je také často spojen s cukrovkou či výraznými hormonálními změnami (například v těhotenství). Zde je nejčastěji popisováno brnění v prstech, obvykle v noci nebo k ránu.

U syndromu kubitálního tunelu, který bývá způsoben úrazy v oblasti loketního kloubu, se uvádí pálivá bolest na malíkové straně předloktí, prsteníku a malíku.

Úžinové syndromy dolní končetiny a pánve

Zde může útlak a dráždění nervu způsobit například těsné oblečení, zaměstnání, kde se pracovník opírá o pult v oblasti třísel, těhotenství nebo obezita či přetěžování svalů v oblasti třísel (hokejisté, bruslaři). Dominují zde bolesti, pálivé a píchavé pocity a zhoršená citlivost na vnější a přední straně stehna.

Radikulopatie (radikulitida) – skřípnutý nerv v oblasti páteře – příznaky, příčiny a léčbaV dalším případě bývá nerv utlačen hruškovitým svalem. Bolesti se poté objevují v oblasti hýždí a mohou vyzařovat do kyčle i stehna.

Pokud dojde k útlaku nervu na zevní straně bérce, tak si lidé stěžují na pocit brnění v této oblasti, nártu a někdy i v prstech. Můžou se vyskytovat obtíže s přitažením špičky nohy (do tzv. fajfky).

U běžců, ale nejen u nich, se často objevuje Mortonova metatarzalgie. Bývá spojována s nošením nevhodné obuvi a dlouhodobým stáním či přetěžováním chodidla.

Tyto osoby zpravidla mívají plochou příčnou klenbu. Obtíže bývají popisovány jako pálivé bolesti chodidla, nejsilnější v oblasti 3. a 4. prstu.

Nejdříve bývají pociťovány ve stoje, později jsou trvalé.

Možnosti řešení obtíží

Léčebná rehabilitace

Primární podmínkou úspěšné léčby je zjistit příčinu obtíží a tu poté odstranit, popřípadě ji alespoň co nejvíce omezit.

Pokud potíže pramení například z nevhodné pracovní polohy nebo nepřiměřené zátěže je potřeba navrhnout opatření, která zamezí návratu problému. Nutná je úprava pozice a pracovního prostředí, aby nerv nebyl opakovaně utlačován.

Pokud obtíže pramení z přetěžování ve sportu, je nutná analýza a úprava pohybových stereotypů během sportovní aktivity.

Pokud je nerv utlačen svaly, které jsou kvůli častému zatěžování ve zvýšeném napětí, je důležité se je naučit správně protahovat. Pro úpravu svalového napětí lze také využít účinků radiální rázové vlny.

Ve fyzioterapii se také využívá technik na neurofyziologickém podkladě (PNF, Vojta, DNS…), které rovněž upravují svalové napětí, ale hlavně optimalizují zapojení svalů v určitém řetězci, a tím zamezí přetěžování jednotlivých svalů a kloubů.

Dále se hojně využívá manuálních technik, které tlumí bolesti a zlepšují pohyblivost kloubů společně s úpravou anatomických poměrů v oblasti úžiny.

Při poruše citlivosti se používají techniky „hlazení“. Vhodné je i míčkování, kartáčování atd.

Lze využít i účinků manuální či přístrojové lymfodrenáže, která je nejúčinnější při výskytu otoků.

Nerv se dá také takzvaně mobilizovat, přičemž dochází k obnově pohyblivosti nervu v místě přilnutí nervu k okolní tkáni.

V neposlední řadě je nutné se zaměřit na držení těla. Jeho korekce vede k obnově rovnovážné aktivity všech svalů, což je podmínkou trvalé úpravy poměrů v postižené oblasti. Zde se rovněž využívá především technik na neurofyziologickém podkladě (Propriomed, PNF, DNS…).

Jako doplněk léčby se s úspěchem užívají noční polohovací ortézy, které udržují kloub v ideálním postavení.

Chirurgická léčba

V případě rozsáhlé poruchy inervace a pohybového omezení (výrazně snížená svalová síla, nesnesitelná bolest) se stísněný nerv může uvolnit operací.

Po operaci je dobré téměř bezprostředně zahájit rehabilitaci. V časné fázi je nejdůležitější péče o jizvu.

Lze aplikovat tlakovou masáž nebo fokusovanou rázovou vlnu, která rovněž urychlí hojení a zamezí vzniku srůstů.

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Radikulopatie: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Radikulopatie (radikulitida) – skřípnutý nerv v oblasti páteře – příznaky, příčiny a léčba

Radikulopatie je odborný název pro útlak (skřípnutí) míšního kořene, což se projevuje celou řadou nepříjemných příznaků, jako jsou bolesti, slabost postižené končetiny a nebo pocity pálení či brnění. V tomto článku se dozvíte vše o radikulopatii, včetně příznaků tohoto onemocnění a možností diagnostiky a léčby.

Lidská páteř se skládá ze 33-34 kostí zvaných obratle, které chrání míchu před poraněním a poškozením.

Obratle nám umožňují chodit vzpřímeně, udržet se ve stoji, předklon, záklon a podílí se také na otáčení hlavy. Dohromady jsou obratle spojeny jednak sami mezi sebou prostřednictvím meziobratlových kloubů a celou páteř pohromadě pak drží svaly, šlachy a vazy.

Mezi obratli z páteře vystupují párové míšní nervy, které inervují jednotlivé části těla, včetně horních a dolních končetin.

Páteř je dvojitě esovitě prohnutá, což je velmi důležité, protože toto zakřivení páteře je důležité pro pohlcování vibrací, udržování rovnováhy a správné provádění pohybů.

Na páteři rozlišujeme dva druhy zakřivení (takzvanou lordózu, což je předozadní zakřivení páteře a kyfózu, což je ohnutí páteře). Do lordózy je páteř prohnutá na krku a v bedrech (krční a bederní lordóza), zatímco do kyfózy je páteř ohnutá v oblasti hrudní páteře (hrudní kyfóza).

Každý úsek páteře má své konkrétní jméno a funkci. Na páteři rozlišujeme:

 • krční páteř neboli krk (tvořena celkem 7 krčními obratli)
 • hrudní páteř (nachází se v horní polovině trupu a je tvořena celkem 12 hrudními obratli)
 • bederní páteř (nachází se v dolní polovině trupu a je tvořena celkem 5 bederními obratli)
 • kost křížovou (os sacrum), která připojuje páteř k pánvi a tvoří jí 5 srostlých křížových obratlů
 • kostrč, což je v podstatě „zakrnělý ocas“ a je tvořena 4 – 5 kostrčními obratli.

Jednotlivá obratlová těla na páteři jsou od sebe vzájemně oddělena meziobratlovými ploténkami (disky), která chrání obratle před poškozením, protože snižují tření.

Pokud dojde k poranění páteře, mohou se tyto meziobratlové ploténky poškodit a „vyhřeznout“ do páteřního kanálu nebo meziobratlového otvoru (odborně foramen intervertebrale), což je párový otvor ohraničený dvěma sousedními obratli, kudy z páteře vystupují míšní nervy. Pokud se tak stane, může dojít k útlaku míšního nervu meziobratlovém otvoru nebo celé míchy v páteřním kanále, což se projevuje celou řadou různých příznaků, podle toho, která část těla je postižena.

Někdy je příčinou radikulopatie úraz páteře, ale zdaleka nejčastější příčinou tohoto problému jsou degenerativní onemocnění páteře ve vyšším věku (deformační spondylóza a artróza). Někdy se radikulopatie objevují z důvodu zánětu nebo při nádorech míchy, kostí nebo struktur v těsném okolí meziobratlových otvorů.  

Radikulopatie nejčastěji postihuje osoby ve věku 30 až 50 let, a to zejména v oblasti krční a bederní páteře (1).

Radikulopatie není totéž co radikulitida, i když někteří lékaři oba tyto termíny používají jako synonyma. Nicméně pojmem radikulitida bychom mělioznačovat potíže způsobené zánětem míšních nervů, zatímco radikulopatie je obecný termín popisující všechny příznaky spojené s útlakem nervů (tedy i příznaky způsobené zánětem míšních nervů).

Příčiny a rizikové faktory

Mezi nejčastější příčiny radikulopatie, mimo jiné, patří:

výhřez meziobratlové ploténky s útlakem nervu nebo míchy

 • ischias
 • degenerativní onemocnění meziobratlových plotének
 • kostní výrůstky (spondylofyty)
 • nádory míchy
 • artróza
 • stenóza (zúžení) páteřního kanálu, která může být buď primární (nejčastěji vrozená), což znamená, že je páteřní kanál úzký již od narození, nebo sekundární, kdy dojde ke zúžení páteřního kanálu například degenerativními změnami (spondylofyty)
 • kompresivní fraktury (zlomeniny obratlových těl, které způsobí jejich snížení či destrukci). Ke kompresivním frakturám obratlů nejčastěji dochází ve vyšším věku v důsledku osteoporózy nebo v důsledku traumatického poranění (autonehody, pády)
 • spondylolistéza, což je stav, kdy se obratlové tělo posune oproti sousednímu obratli směrem dopředu nebo dozadu (podle toho tyto stavy označujeme jako retrolistéza – posun vzad nebo ventrolistéza – posun obratle vpřed)
 • skolióza, což je abnormální stranové zakřivení páteře (uhnutí doleva – sinistroskolióza nebo doprava – dextroskolióza)
 • diabetes, který zhoršuje cévní zásobení nervů a vede k onemocnění označovanému jako diabetická neuropatie
 • syndrom cauda equina, což je vzácné, ale velmi závažné onemocnění kdy dochází k útlaku nervových kořenů v místech, kudy odstupují nervy pro pánevní orgány a dolní končetiny. To se projevuje například inkontinencí moči a stolice (neschopností udržet moč a stolici), poruchami erekce, brněním a slabostí postižených končetin, apod.
Budete mít zájem:  Jak probiotika pomáhají vašemu zdraví? zde je 7 příkladů

Mezi rizikové faktory pro vznik radikulopatie, mimo jiné, patří:

 • vyšší věk
 • nadváha
 • špatné držení těla
 • špatná technika při zvedání břemen, která zvyšuje riziko poranění páteře
 • dlouhodobé vykonávání stereotypních opakovaných pohybů (například dělníci u pásu, apod.)
 • výskyt degenerativních onemocnění kostí v rodině

Příznaky radikulopatie

Protože míšní nervy inervují různé části těla, liší se příznaky radikulopatie podle toho, ve které části páteře došlo k útlaku nervu.

Krční (cervikální) radikulopatie

Krční radikulopatie vzniká při kompresi (útlaku) některého z míšních nervů krční míchy. Mezi příznaky cervikální radikulopatie, mimo jiné, patří:

 • bolest krku, ramene, horní části zad nebo paže
 • slabost nebo necitlivost končetiny nebo krku, nejčastěji jen na jedné straně, která je postižena

Hrudní radikulopatie

V případě útlaku nebo podráždění míšních nervů v oblasti hrudní páteře (horní poloviny trupu) se vyskytují zejména následující příznaky:

 • pocity pálení nebo bolesti na hrudi vystřelující do žeber, boku nebo břicha (tyto příznaky si lze snadno splést s obtížemi pacientů s onemocněním srdce, břicha, žlučníku nebo s příznaky pásového oparu)
 • mravenčení nebo brnění v oblasti trupu nebo horní části břicha

Lumbární radikulopatie

 • Při postižení míšních kořenů v dolní polovině břicha (v oblasti bederní páteře) dochází k postižení dolních končetin a zad.
 • Někdy se lumbární radikulopatie označuje termínem ischias, ale není to úplně přesné označení, protože tímto termínem bychom měli označovat jen postižení způsobená zánětem nebo útlakem sedacího nervu (což je zdaleka nejčastější postižení), zatímco lumbární radikulopatie znamená postižení všech míšních kořenů na bederní páteři, tedy i těch, které leží výše než je odstup sedacího nervu (nervus ischiadicus).
 • Mezi nejčastější příznaky útlaku bederních míšních kořenů, mimo jiné, patří:
 • bolest, slabost, brnění či mravenčení v zádech nebo dolních končetinách. Příznaky se obvyklé zhoršují po dlouhém sezení nebo při chůzi.
 • v některých případech může dojít k postižení nervů inervujících močový měchýř a konečník, což může vést k inkontinenci moči nebo stolice.

Mezi další příznaky radikulopatie, mimo jiné, patří:

 • ostrá bolest v zádech, šířící se do nohou
 • ostrá bolest při kašli nebo sezení
 • slabost nebo necitlivost dolní končetiny
 • slabost nebo pocit mravenčení v zádech
 • změna reflexů (hypersenzitivita, přecitlivělost)
 • bolest ramene a paže
 • bolesti zhoršující se při pohybu krku nebo hlavy

Diagnostika

Kromě běžného fyzikálního vyšetření se radikulopatie diagnostikuje s pomocí zobrazovacích metod, a to hlavně magnetické rezonance (MRI).

Orientačně může pomoci i CT vyšetření (počítačová tomografie) nebo rentgen (s jeho pomocí se dají odhalit jen velmi hrubé degenerativní změny nebo spondylolistéza).

K vyšetření funkce nervů se užívá takzvané elektromyografie (EMG), která dokáže zhodnotit rozsah poškození funkce nervů.

Léčba

Ve většině případů se radikulopatie léčí nechirurgicky, ale v závažných případech, kdy je útlak nervů nebo míchy tak závažný, že má pacient takové příznaky, které mu značně zhoršují kvalitu života, se provádí různé operace páteře, při kterých se odstraní příčina útlaku (kostěné výrůstky, vyhřezlá ploténka, rozšíření páteřního kanálu nebo fúze obratlových těl).

Mezi neoperační možnosti léčby radikulopatie, mimo jiné, patří:

 • léky proti bolesti (například nesteroidní protizánětlivé léky, jako je ibuprofen nebo naproxen)
 • kortikosteroidy (podávané injekčně nebo perorálně – ústy)
 • rehabilitace (fyzioterapie)
 • krční límec
 • ledové nebo teplé obklady

Nicméně každý případ je jiný a léčbu radikulopatie je nutné pečlivě probrat s vaším lékařem, který vám doporučí to nejlepší pro váš konkrétní případ.

Prevence

V některých případech není možné útlaku míšních nervů zabránit například proto, že máte od narození úzký páteřní kanál.

Nicméně v prevenci radikulopatie vám mohou pomoci následující tipy:

 • snažte se dbát na správné držení těla, a to i při řízení motorových vozidel či v práci
 • naučte se správnou techniku zvedání břemen
 • pravidelně cvičte a posilujte (zejména střed těla)
 • udržujte si zdravou tělesnou hmotnost
 • pokud máte sedavé zaměstnání, dopřejte si každou hodinu odpočinek a alespoň na několik minut se projděte a protáhněte
 • nenaklánějte hlavu při telefonování na stranu (známý zlozvyk, přidržovat telefonní sluchátko hlavou skloněnou k rameni)

Co si z článku odnést?

Radikulopatie je odborný termín označující příznaky spojené s útlakem míšních nervů. Tyto příznaky se liší, podle toho, která část míchy je postižena. Mezi nejčastější příčiny radikulopatie patří degenerativní změny, úrazy, záněty a nádory míchy.

 1. Příznaky útlaku míšních nervů jsou velice různorodé, od slabosti postižené končetiny, přes pocity brnění, pálení a snížené citlivosti až po silnou bolest a inkontinenci (neschopnost udržet moč a/nebo stolici).
 2. Léčba radikulopatie závisí na závažnosti příznaků a je buď operační nebo neoperační.
 3. Její nedílnou součástí je rehabilitace a trénink správných návyků pro držení těla a zvedání břemen.

Skřípnutý nerv si můžete přivodit velmi rychle, ale je těžší zbavit se potíží. Víte, jak na to?

Skřípnutý nerv v zádech, ať už v krční nebo bederní oblasti, je vždy bolestivá záležitost a může nám dokonce i zabránit v každodenních činnostech. Ať už si nerv začnete léčit doma nebo s pomocí lékaře, měli byste vědět, jak na to, abyste se mohli bolesti zbavit co nejdříve. 

Každý, kdo si už skřípnutý nerv zažil ví, že je vždy doprovázen nepříjemnou bolestí.

A co se ve vašem těle vlastně stalo? Jednoduše řečeno, nerv se dostal mezi dvě kostěné struktury či pod stažený sval, došlo k propuknutí zánětu, který způsobí otok nervu onu nepříjemnou bolest.

Mezi příznaky, které můžete pozorovat, patří kromě bolesti i brnění, necitlivost, svalové křeče či menší otoky. Útlak nervu se může projevit bolestí vystřelující z postiženého místa. Do horní či dolní končetiny nebo do oblasti mezi žebra či lopatky.

Dopřejte nervu čas na regeneraci 

Jakmile tuto bolest pocítíte, měli byste o danou oblast náležitě pečovat a namáhat ji co nejméně. Nezkoušejte ji ani takzvaně „rozchodit“. Zánět okolní tkáně by se tím jen zhoršoval a působil by na nerv stále větší tlak.

Pro okamžitou úlevu je proto nejlepší odpočinek, pro tento případ skutečně platí, že klid léčí. Zároveň se snažte co nejvíce omezit pohyby, u kterých pociťujete bolest a zkuste i co nejvíce spát a relaxovat.

  Ne nadarmo se totiž říká, že „spánek posiluje“ a je tak tím nejpřirozenějším způsobem, jak tělo regenerovat a hojit. 

Pokud vnímáte úlevu – aplikujte lokálně suché teplo/např. fén nebo nahřátý polštář. Zpevněte bolavou oblast. Krk například šátkem, kříže pevnějším spodním prádlem nebo si je převažte svetrem.

Snažte se vyhledat polohu, která Vám přináší úlevu od bolesti. Pokud to Vaši bolest nezhoršuje, projděte se. Svůj záda svěřte do rukou fyzioterapeuta.

Jím aplikované uvolňovací techniky, cíleně vybrané cviky Vám mohou dopomoci k rychlejšímu hojení okolí nervu a tím i k uzdravení.

Zpestřete si jídelníček a zobejte „béčko“  

Do jídelníčku zkuste zařadit více vápníku a hořčíku. Tyto minerály urychlí hojení a zlepší celkový stav vašeho organismu.

Léčbu je dobré podpořit i léky, které obsahují dostatečné množství vitaminů skupiny B, zejména vitaminů B1, B6 a B12 , které se starají o regeneraci nervových vláken (najdete je například ve volně prodejném léku milgamma® N cps*).

Navíc obvykle i zesilují účinek léků proti bolesti, zkracují čas potřebný k jejich užívání nebo umožňují jejich užívání v nižší dávce.

Současně zlepšují výživu nervů a svalů zad tím, že zasáhnou metabolismus utlačovaného nervu a svalu ovlivněním několika enzymů, a upravují jejich výživu zlepšením zásobování krve a zrychlením odstraňování zplodin látkové výměny. Proto je dobré při léčbě bolesti zad pamatovat i na jejich správnou, dostatečnou a dlouhodobou výživu právě těmito vitaminy. Myslete však na to, že je třeba je užívat ve formě léku, nikoli pouhého doplňku stravy. 

*Lék na vnitřní použití. Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci. O použití léku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Budete mít zájem:  Zpráva o stavu Vánoc

Bolest krční páteře a skřípnuté nervy. Jak se s tím vypořádat? – Napadov.cz

Bojujete čas od času s bolestí krční páteře, která vám komplikuje denní úkoly a nutí vás polykat prášky proti bolesti? Pak je načase s tím něco začít dělat. Bolest krční páteře může být způsobena řadou faktorů, mezi nejčastější nicméně patří skřípnutý nerv, který vystřeluje silnou bodavou bolest.

Taková bolest se velice snadno šíří do celé hlavy anebo může zasahovat i dolní končetiny a způsobovat celkovou bolest a únavu organismu. Jak tedy správně tušíte, není to něco, co se dá ignorovat.

Naštěstí nám moderní medicína nabízí řadu způsobů jak se těmito problémy poprat. Od těch snadných, kdy si na postižené místo přiložíte ledový obklad, až po složité, které zahrnují chirurgické řešení.

Bolest se ale dá řešit, a tak je zcela zbytečné trpět.

Příčiny skřípnutých nervů

Nejobvyklejší příčinou je posunutí páteře nebo obratlů v oblasti krku. Ty pak zasáhnou nerv, který je v jejich blízkosti, stisknou ho, a ten pak vysílá silné signály do mozku, které se v našem vnímání přeměňují na bodavou bolest.

Důvodem, proč může dojít k posunutí obratů nebo jiné kůstky, může být celá řada. Typicky jde o důsledek zranění, ale na vině může být i špatné držení těla nebo nevhodná spací poloha, která dlouhodobě tlačí nesprávným způsobem na jednu část páteře.

Kromě silné bolesti obvykle cítíte také tupou a znecitlivující bolest nohou a rukou. Setkat se můžete i s křečemi a nepohyblivostí. Řada skřípnutých nervů se takříkajíc spraví sama. Postačí vhodná masáž nebo odpočinek, který pomůže páteři, aby se zase pěkně srovnala a bolest je pryč.

Jindy se ale nedaří bolesti v domácích podmínkách zbavit a potíže se ještě zhoršují. Mohou se přidat i úporné bolesti hlavy, pálení nebo neschopnost lokalizovat bolest. V takovém případě už není radno návštěvu lékaře odkládat. Trpěli byste zcela zbytečně a k lékaři byste nakonec stejně museli.

Léčba

Základní a první pomocí při bolestech krční páteře je chlazení. Na postižené místo přiložte ledový obklad a odpočívejte. Postižené místo můžete zkusit jemně rozmasírovat, ale nechoďte před bolest. Pokud masáž nepomáhá, raději neriskujte, že byste si mohli ještě více ublížit.

Dalším domácím postupem může být i odpočinek s podporou krční páteře. Toho dosáhnete tak, že si rolujete například ručník, kterým si podložíte krční páteř a snažíte se maximálně uvolnit. Je velká šance, že se krční páteř sama dá do pořádku.

Zkusit můžete i různé protahovací cviky. Je však třeba postupovat velmi obezřetně a v žádném případě nedělat žádné rychlé a trhané pohyby. Vyzkoušejte klasické metody protahování, které znáte z hodin tělocviku. Neměli byste cítit ostrou bodavou bolest, pouze tupou bolest, která ale neroste.

I když se lékům normálně vyhýbat, je tentokrát lepší udělat výjimku. Zaseknutá krční páteř se totiž sama často nedokáže napravit i kvůli tomu, že vám bolest způsobuje zatuhnutí okolních svalů. Použijete-li vhodný krém nebo lék proti bolesti, svaly v okolí se uvolní a umožní tělu napravit škodu samo.

V neposlední řadě je pak jistě na místě návštěva lékaře. Často je to už jediná a poslední možnost, kterou lidí volí.

Lékař vám většinou provede osobní vyšetření a pošle vás na rentgen, aby se vyloučilo jiné závažné zranění páteře nebo obratlů.

Je velice důležité návštěvu lékaře neodkládat, aby se vaše kondice ještě nezhoršila a nezůstali jste třeba plně upoutaní doma v posteli, protože se kvůli bolesti nemůžete ani hnout.

Lékař vám většinou předepíše vhodné léky a masti a doporučí i cvičení, případně vám předepíše rehabilitaci. Je také důležitá se do budoucna vyhýbat situacím, při kterém blokace krku vzniká. Může to být nevhodné cvičení nebo způsob spánku. V takovém případě neváhejte vyměnit matraci nebo polštář. těch pár korun za vaše zdraví rozhodně stojí.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Ischias: Příznaky, projevy, léčba, vyšetření, prognóza

Nejčastější příčinou bolestivého ischiasu je vyhřezlá ploténka, nebo tak zvaná dislokovaná ploténka – ploténka přesunutá mimo obvyklou polohu.

Ploténka, která utlačuje sedací nerv, po čase působí jeho dráždění případně zánět.

 Zánět sedacího nervu se pak projevuje pichlavou bolestí, mravenčením až necitlivostí a to od spodní části zad přes hýždě, dolní končetiny až po prsty na nohou.

Bolest časem sílí a stává se nesnesitelnou. Zhoršuje se například při prudkých pohybech, dlouhodobém sezení nebo kašli. Pacienti si také často stěžují na celkovou svalovou slabost. Nejcharakterističtějším příznakem je tedy palčivá bolest v kříži a dolních končetinách, která se často objevuje v noci.

Léčba ischiasu

Ischias není vždy nezbytně nutné léčit, stav se často sám přirozeně zlepší během 6 týdnů klidového režimu. Pokud je však bolest silná, velmi omezující, trvalá a neustupuje, je k dispozici několik možností léčby. K léčbě lze využít jak léků, fyzioterapie tak v případě závažného stavu chirurgického zákroku

Léky – Pokud bolest neustupuje a znemožňuje vaše každodenní fungování, můžete si vzít léky proti bolesti. Užívejte je ale opatrně a vždy jen se souhlasem lékaře. Vhodný je Paracetamol nebo nesteroidní protizánětlivé léky jako např. Ibuprofen. Pomohou i léky proti snížení napětí ve svalech, například Gujacuran.

Pokud jsou bolesti nesnesitelné, lékař vám může předepsat některý z opioidů jako je Kodein nebo Morfium. Dále je možné předepsat tricyklická antidepresiva (TCA), např.

Amitriptylin případně antikonvulziva jako je Gabapentin.

Tyto léky byly původně vyvinuty k léčbě depresí a epilepsie, bylo ale zjištěno, že mohou pomoci ulevit od bolesti způsobené útlakem nebo poškozením nervů.

Jestliže vám léky předepsané praktickým lékařem nepomáhají, požádejte o doporučení k neurologovi, který provede podrobnější vyšetření a předepíše novou léčbu.

Od akutní bolesti může pomoci tak zvaný obstřik kdy se do postižené oblastí injekcí aplikují kortikosteroidy nebo anestetika. Obstřik pomůže uvolnit tlak na sedací nerv a uleví tak alespoň dočasně od bolesti.

Jak vyléčit ischias doma?

Úlevu od bolesti vám mohou přinést studené a teplé obklady. Jako studený obklad poslouží mražená zelenina zabalená v utěrce, případně si jej můžete koupit v lékárně. Tam seženete i teplé obklady případně hřejivé náplasti. Zkuste obklady střídat, nejprve studený a poté teplý. 

Vyšetření – S návštěvou praktického lékaře neotálejte. Pokud bolesti neustupují a s časem sílí, a pokud vás bolest limituje ve vaší každodenní činnosti, je nejvyšší čas zajít na kontrolu. Lékař stanoví diagnózu ischiasu na základě vašich příznaků a doporučí vhodnou léčbu. Jestliže to je nezbytné, doporučí vás k neurologovi, který provede další vyšetření. 

Komplikace – Vzácnou komplikací zánětu sedacího nervu je onemocnění zvané syndrom cauda equina, které způsobuje necitlivost v oblasti genitálií a hýždí a může mít za následek ztrátu kontroly nad močením a vyprazdňováním stolice. Pokud se u vás tyto příznaky objeví, neprodleně volejte záchrannou službu.

Zdravotní cviky 

Vhodným cvičením je možné sedací nerv mobilizovat a zlepšit celkovou ohebnost a pohyblivost dolní části zad. Cvičte pravidelně 1x denně, pokud to bolest dovolí. Cvičení je vhodné doplnit chůzí, cyklistikou nebo plaváním. Cvičení by mělo být bezbolestné, pokud se objeví bolest, s daným cvikem přestaňte. 

Protahování kolene k hrudníku vede ke zlepšení pohyblivost dolní části páteře: Lehněte si na záda a pod hlavu si dejte malý plochý polštář či knihu. Pokrčte kolena a chodidla položte na zem. Kolena mějte lehce od sebe, na úroveň kyčlí.

Lehce zastrčte bradu a horní část těla udržujte uvolněnou. Přitáhněte jedno koleno nahoru směrem k hrudníku a oběma rukama jej obejměte. Pomalu zvyšujte toto natažení, dokud je to pohodlné. Hluboce dýchejte a setrvejte v poloze po dobu 20-30 sekund. Poté nohy vystřídejte.

Opakujte 3x, nohy vystřídejte.

Protažení zad protáhne a zmobilizuje nerozvinutou páteř: Lehněte si na břicho a zvedněte se na lokty. Ramena držte vzadu a mějte natažený krk. Měli byste cítit jemné napětí v břišních svalech, jak se vyklenete nahoru. Dýchejte a vydržte v této pozici 5-10 sekund. Poté si opět lehněte na břicho. Zopakujte 8-10x.

Budete mít zájem:  Kam na samosběr jahod za 40 Kč?

Posilování hlubokých hýžďových svalů: Lehněte si na záda a pod hlavu si dejte malý plochý polštář či knihu. Ohněte levou nohu a pravou nohu nechte odpočívat na levém stehnu. Uchopte levé stehno (pod pravým kotníkem) a táhněte jej směrem k hrudníku. Ucítíte napínání pravé hýždě. Vydržte v této poloze 20-30 sekund, během toho zhluboka dýchejte. Zopakujte 2-3x.

Prevence 

Základem prevence je dostatek zdravého pohybu. Zaměřte se na správné držení těla a také pečlivý výběr matrace na spaní. Protože právě při spánku dochází k postupnému uvolňování a regeneraci svalstva. Pokud máte sedavé zaměstnání, nepodceňujte ani výběr pracovní židle, myslete na to, že na ní budete trávit minimálně 8 hodin denně. 

Radikulopatie – Radiculopathy

Radikulopatie , také běžně označovaná jako sevřený nerv , označuje soubor stavů, při nichž je ovlivněn jeden nebo více nervů a nepracují správně ( neuropatie ). To může mít za následek bolest ( radikální bolest ), slabost, necitlivost nebo potíže s ovládáním konkrétních svalů.

U radikulopatie se problém vyskytuje u kořene nervu nebo v jeho blízkosti, krátce po jeho výstupu z míchy . Bolest nebo jiné příznaky však často vyzařují do části těla obsluhované tímto nervem. Například náraz nervového kořene do krku může způsobit bolest a slabost v předloktí. Stejně tak se může projevit náraz do dolní části zad nebo bederně – křížové páteře s příznaky na noze.

Radikulární bolest, která je výsledkem radikulopatie, by neměla být zaměňována s doporučenou bolestí , která se liší jak mechanicky, tak klinicky.

Polyradikulopatie se týká stavu, kdy je ovlivněn více než jeden kořen míšního nervu .

Příčiny

Brachiální plexus . Nervy C6 a C7 byly postiženy nejčastěji

Radikulopatie je mechanické stlačení nervového kořene obvykle na výstupním otvoru nebo bočním vybrání . To může být sekundární k degenerativním onemocněním disk , osteoartritida , faseta společné degenerace / hypertrofie, vazivové hypertrofie , spondylolistézy , nebo kombinací těchto faktorů. Vzácnější příčiny radikulopatie mohou zahrnovat ozáření , diabetes mellitus , neoplastické onemocnění nebo jakýkoli proces onemocnění na bázi meningeál. Lymská meningitida druhého stupně připomíná aseptickou meningitidu a je často spojována s radikulopatiemi.

Mechanismus

Radikulopatie nalezená u pacientů se nejčastěji nachází v krční páteři a nejčastěji postihuje páteřní nervy C6-C8.

Některá zranění mohou také vést k radikulopatii. Mezi tato zranění patří nesprávné zvedání těžkých předmětů nebo lehké trauma, například autonehoda. Méně časté příčiny radikulopatie zahrnují poranění způsobená nádorem (který může lokálně stlačit nervové kořeny) a cukrovkou (která může účinně způsobit ischemii nebo nedostatek průtoku krve do nervů).

Diagnóza

Radikulopatie je diagnóza běžně stanovovaná lékaři ve specializacích primární péče, chiropraktice, ortopedii, fyziatrii a neurologii. Diagnózu mohou naznačovat příznaky bolesti, necitlivosti a slabosti ve vzoru odpovídajícím distribuci konkrétního nervového kořene. Může být také přítomna bolest krku nebo zad.

Fyzikální vyšetření může odhalit motorické a senzorické deficity v distribuci nervového kořene. V případě cervikální radikulopatie může Spurlingův test vyvolat nebo reprodukovat příznaky vyzařující dolů do paže. V případě lumbosakrální radikulopatie může manévr zvednutí rovné nohy zvýšit radikulopatické příznaky.

Hluboké reflexy šlach (známé také jako Stretch reflex ) mohou být sníženy nebo zcela chybí v oblastech inervovaných určitým nervovým kořenem.

Pro další zpracování doporučuje American College of Radiology, že projekční rentgenografie je nejvhodnější počáteční studií u všech pacientů s chronickou bolestí krku. Dva další diagnostické testy, které mohou být užitečné, jsou zobrazování magnetickou rezonancí a elektrodiagnostické testování.

Magnetická rezonance (MRI) části páteře, kde je podezření na radikulopatii, může odhalit známky degenerativní změny, artritické nemoci nebo jiné vysvětlující léze odpovědné za příznaky pacienta.

Elektrodiagnostické testování, skládající se z NCS ( studie nervového vedení ) a EMG ( elektromyografie ), je také mocným diagnostickým nástrojem, který může prokázat poškození nervového kořene v podezřelých oblastech.

Na studiích nervového vedení lze pozorovat vzorec sníženého akčního potenciálu složených svalů a normálního akčního potenciálu senzorických nervů vzhledem k tomu, že léze je proximální k ganglionu zadního kořene .

Jehlová EMG je citlivější částí testu a může odhalit aktivní denervaci v distribuci postiženého nervového kořene a neurogenní dobrovolné motorické jednotky u chroničtějších radikulopatií.

Vzhledem k klíčové roli elektrodiagnostických testů v diagnostice akutních a chronických radikulopatií vydala Americká asociace neuromuskulární a elektrodiagnostické medicíny praktické postupy založené na důkazech pro diagnostiku cervikálních i lumbosakrálních radikulopatií. American Association of neuromuskulární & elektrodiagnostické medicíny se také podílela na Volba moudře kampaně a několik jejich doporučení se vztahují na tom, jaké zkoušky jsou zbytečné krku a bolesti zad.

Léčba

V ideálním případě je cílem účinné léčby vyřešit základní příčinu a obnovit normální funkci nervového kořene. Mezi běžné konzervativní léčebné přístupy patří fyzikální terapie a chiropraxe .

Systematický přehled shledal středně kvalitní důkazy o tom, že manipulace s páteří je účinná při léčbě akutní bederní radikulopatie a cervikální radikulopatie.

Bylo zjištěno pouze málo důkazů podporujících manipulaci páteře při léčbě chronických bederních radikulopatií a nebyly nalezeny žádné důkazy o léčbě hrudní radikulopatie.

Rehabilitace

S nedávným zraněním (např. Zraněním, které se stalo před týdnem), není dosud indikováno doporučení k formální fyzikální terapii. Mírná až středně těžká poranění se často vyřeší nebo výrazně zlepší během několika prvních týdnů.

Navíc pacienti s akutním zraněním jsou často příliš bolestiví na to, aby se mohli účinně účastnit fyzikální terapie tak brzy po urážce. Obvykle se doporučuje počkat dva až tři týdny před zahájením formální fyzikální terapie.

U akutního poranění vedoucího k lumbosakrální radikulopatii by měla být první linií léčby konzervativní léčba, jako je acetaminofen a NSAID .

Terapeutická cvičení se často používají v kombinaci s mnoha výše zmíněnými způsoby a se skvělými výsledky. Při léčbě pacientů je k dispozici řada cvičebních režimů. Režim cvičení by měl být upraven podle schopností a slabostí pacienta. Stabilizace cervikotorakální oblasti je užitečná pro omezení bolesti a prevenci opětovného poranění.

Krční a bederní podpěry obvykle nejsou u radikulopatie indikovány a mohou vést ke slabosti podpůrného svalstva. První částí stabilizačního postupu je dosažení plného rozsahu pohybu bez bolesti, kterého lze dosáhnout protahovacími cvičeními.

Následně by měl být navržen posilovací cvičební program k obnovení obnoveného svalstva krční páteře , ramenního pletence a horní části trupu . Vzhledem k tomu, že spoléhání na krční opěrku klesá, je třeba zavést izometrický cvičební režim.

Toto je upřednostňovaná metoda cvičení během subakutní fáze, protože odolává atrofii a je nejméně pravděpodobné, že tento stav zhorší. Používají se cvičení s jednou rovinou odporu proti krční flexi, extenzi, ohýbání a rotaci.

Chirurgická operace

I když jsou konzervativní přístupy k rehabilitaci ideální, někteří pacienti se nezlepší a stále existuje možnost chirurgického zákroku.

Pacienti s velkými výčnělky cervikálního disku mohou být doporučeni k chirurgickému zákroku, nejčastěji však konzervativní léčba pomůže přirozené regresi výhřezu.

Neurochirurgové a ortopedičtí chirurgové mohou zvážit postupy, jako je foraminotomie , laminotomie nebo discektomie .

Epidemiologie

Cervikální radikulopatie je ve Spojených státech méně častá než bederní radikulopatie s výskytem 83 případů na 100 000. Podle národní statistiky AHRQ z roku 2010 pro cervikální radikulopatii je nejvíce postižená věková skupina mezi 45 a 64 lety, s 51,03% případů. Ženy jsou postiženy častěji než muži a představují 53,69% případů.

Soukromým pojištěním bylo plátcem 41,69% případů, následováno Medicare s 38,81%. V 71,61% případů nebyl příjem pacientů považován za nízký pro jejich PSČ. Více než 50% pacientů navíc žilo ve velkých metropolitech (vnitřní město nebo předměstí). Jih je nejvíce postiženým regionem v USA s 39,27% případů.

Podle studie provedené v Minnesotě je nejběžnějším projevem tohoto souboru podmínek monoradikulopatie C7, následovaná C6.

Viz také

Reference

Další čtení

 • Pachner, AR (01.10.1989). „Neurologické projevy boreliózy, nový„ velký imitátor “ “. Recenze infekčních nemocí . 11 Suppl 6: S1482–1486. doi : 10,1093 / clinids / 11.supplement_6.s1482 . ISSN  0162-0886 . PMID  2682960 .
 • Chou, Roger; Hashimoto, Robin; Friedne, Janna; Fu, Rongwei; Bougatsos, Christina; Dana, Tracy; Sullivan, Sean D .; Jarvik, Jeffrey (2015). „Epidurální injekce kortikosteroidů pro radikulopatii a spinální stenózu“. Annals of Internal Medicine . 163 (5): 373–81. doi : 10,7326 / M15-0934 . PMID  26302454 . Laické shrnutí – The New York Times (24. srpna 2015).

externí odkazy

 • Radikulopatie v americké národní lékařské knihovně Medical Meings (MeSH)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *