Řada žen nepřenáší, ale má špatně stanovený termín porodu

Většina nastávajících maminek si představuje, že kontrakce začnou přirozeně, pozvolna, bude dost času zvyknout si na ně a připravit se v klidu na odjezd do porodnice. Jít si lehnout do nemocnice, aby se lékaři pokusili porodní činnosti navodit uměle – to je velká psychická zátěž. Připravili jsme pro vás tento článek, abyste věděla, co čekat, a třeba se nebála zbytečně.

14 dnů po termínu

„Budeme se bavit o indukci porodu u ženy, která má zachovalou plodovou vodu. Obecně je možno říct, že porod indukujeme tehdy, když další pokračování těhotenství přináší pro dítě nebo matku vyšší rizika než porod. V medicíně vycházíme ze statistických dat a prováděných studií.

Uznává se, že dítě 14 dní po termínu porodu má vyšší riziko závažných komplikací včetně úmrtí v děloze oproti dětem, které jsou již v této době narozené. Proto se doporučuje, aby těhotná byla již v čase 14 dní po termínu po porodu,“ popisuje doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

, vedoucí lékař porodnice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Pokud žena neporodí ani dva týdny po stanoveném termínu, hrozí nedostatečná výživa dítěte v důsledku stárnoucí placenty. Ta má omezenou životnost a s postupem času přestává dokonale plnit svoje funkce. Plodu se nemusí dostávat kyslík. Stav placenty hodnotí ultrazvukové vyšetření, během kterého se sleduje průtok krve pupečníkem.

Dělá se hlavně u těhotných žen, které už překročily termín porodu, a stále se nic neděje. K vyvolání by mělo dojít až poté, co reálně dochází k přenášení, tedy po ukončeném 41. týdnu. Na desátý den po termínu odborná gynekologicko-porodnická společnost doporučuje aktivní přístup zdravotníků a většina zařízení v této době rodičku přijímá do porodnice.

Řada žen nepřenáší, ale má špatně stanovený termín poroduČtrnáctidenní přenášení ještě nemusí být problém

Spornou otázkou může být samotný termín porodu, který nemusí být určený úplně správně, a tím dojde k časovému zkreslení. Dítě je ve skutečnosti mladší, než udává stanovené datum, a tak není nutné porod vyvolávat.

Je proto velmi důležité, aby termín byl co nejblíže skutečnosti. V současné době, kdy se datum porodu koriguje podle prvního ultrazvukového vyšetření, však tento problém odpadá a naprostá většina těhotenství ho má stanovený přesně.

Jenom ženy, které navštíví gynekologa pozdě, až ve II. trimestru, mohou mít v termínu jistý zmatek.

Kromě potermínové gravidity existují další jasné důvody, proč přistoupit k medicínskému vyvolání porodu. „Když je přítomná jakákoliv závažnější komplikace těhotenství, jako jsou cukrovka, vysoký tlak, nepravidelná poloha plodu a podobně, neměla by žena těhotenství přenášet po termínu porodu,“ popisuje docent Jozef Záhumenský.

Velký plod = problém?

V některých dalších případech ale není vyvolání porodu tak jednoznačné a část odborníků se přimlouvá za to, aby se postupovalo individuálně. V Česku se porodní činnost vyvolává i kvůli větší hmotnosti plodu. Přesněji, kvůli odhadu vyšší váhy.

Tento odhad se ale může od skutečné porodní váhy novorozeňátka zásadně lišit, a to až o půl kilogramu. „Osobně vnímám indikaci kvůli odhadu větší hmotnosti plodu jako nejednoznačnou. První důvod je ten, že není stanovená horní hranice normy pro lidského novorozence.

Často se udává 4 000 gramů, ale kdybychom brali čistě takzvané Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti výskytu, tak by to bylo více – kolem 4 200 gramů. Samozřejmě bychom měli brát do úvahy i rasové a konstituční charakteristiky rodičů.

Dalším problémem je také poměrně nízká přesnost ultrazvukového odhadu hmotnosti plodu, zejména u větších plodů. Odchylka 500 gramů se bere jako normální, takže dítě s odhadem 4 000 gramů může mít klidně 3 500 gramů nebo až 4 500 gramů,“ uvádí MUDr. Záhumenský.

Indukce u větších plodů se provádí z několika důvodů. Jak uvádí odborník, dítě tak má šanci na přirozený porod ještě před tím, než „přeroste“ možnosti rodičky. Dále je známo, že větší plody mají vyšší riziko nitroděložních pupečníkových komplikací, protože již v děloze nemají tolik prostoru.

Vyvolání porodu je také prevencí zaklínění ramínek při porodu.

„Nutno ale uvést, že žádná studie nepotvrdila výrazně preventivní účinek indukce porodu u větších dětí, na našem pracovišti přistupujeme k této indikaci velice opatrně a volíme po domluvě s rodičkou přísně individuální přístup,“ říká docent Záhumenský.

Citlivá záležitost

Vyvolání není jednoduchá, ale naopak velmi citlivá záležitost a neplatí představa, podle které se ženě jen podá tableta či infuze a porodní proces může začít. Nevyhnutelnou podmínkou úspěchu je připravenost porodních cest:

„Důležitý je stav děložního hrdla – jeho délka, měkkost, orientace a prostupnost. Čím je nález méně připravený, tím je naděje na úspěšnou indukci menší a naopak. Nález se pozná při vnitřním vyšetření rodičky.“

Pokud není děložní hrdlo zralé k porodu, musí se mu trochu pomoct. Nejde ještě o samotnou indukci, ale o takzvanou preindukci, tedy přípravu na vyvolání porodu.

„Preindukce se provádí medikamentózně (léky, nejčastěji to jsou hormony prostaglandiny) nebo fyzikálně – aplikací absorpčních tyčinek či balonků do děložního hrdla, které mechanickým tlakem způsobují vylučování hormonů a tkáňových působků, které způsobí dozrání děložního hrdla.

Léky se nejčastěji aplikují dozadu do pochvy za děložní čípek. Tyto léky působí přímo na děložní čípek a způsobují jeho změknutí a zkrácení. Kontrakce obvykle nevyvolávají,“ vysvětluje odborník.

Pokud je čípek připravený, přistupuje se k indukci. Léky, nejčastěji znovu prostaglandiny, se podávají přímo do děložního hrdla, ale v nižší dávce než u preindukce. V hrdle se vstřebají a způsobí děložní stahy.

„Při výrazně připraveném nálezu je možné vyvolat porod protržením vaku blan, což je výhodné zejména u žen, které nerodí poprvé.

“ Po umělém přetržení vaku blan, pokud nenastanou samovolné kontrakce, je možné vyvolat stahy infuzí s hormonem oxytocinem.

Silnější, ale rychlejší

Dost žen říká, že po vyvolání měly hned velmi bolestivé kontrakce, které se pak musely řešit utišujícími prostředky. Potvrzuje to i docent Záhumenský: „Při přirozeném nástupu kontrakcí se porodní činnost rozvíjí postupně, kontrakce zesilují a stávají se stále častějšími.

Žena má jistý čas si na situaci zvyknout a naučí se kontrakce prodýchat nebo porod zvládat jinak. U vyvolaného porodu často nastupuje pravidelná děložní činnost náhle a nečekaně, ženy na ni nejsou připravené a mohou mít pocit, že bolesti jsou silné, až nesnesitelné.

Jsou však stejně intenzivní jako v aktivní fázi přirozeného porodu, jenom přišly náhle a bez varování. Proto častěji musíme podat prostředky proti bolesti. Ty ale mají tu výhodu, že děložní činnost zkoordinují a pomohou progresi porodu.

“ Příliš silná porodní činnost může vést k vyčerpání dítěte a ke známkám hypoxie (nedostatek kyslíku), ale i to se řeší podáním léků, které kontrakce zkoordinují.

Řada žen nepřenáší, ale má špatně stanovený termín poroduVyvolávání porodu se není třeba bát

Poměrně silné děložní stahy hned od začátku jsou sice nevýhodou, ale někdy pomohou k rychlejšímu porodu: „U vyvolaného porodu nastupuje děložní činnost razantněji, proto může být progrese rychlejší.

Vše je však velice individuální a důležitým faktorem je nález v čase indukce, ale i důvod indukce porodu.

Těch faktorů je více, kupříkladu obézní ženy jsou obecně méně vnímavé na léky vyvolávající porod, a proto jejich porod může trvat i delší dobu.“

Není bez rizika

S indukcí porodní činnosti se spájí i několik rizik. Jaká to jsou a jak se medicínsky řeší? Nejčastější komplikací je selhání vyvolání porodu, kdy podaný lék kontrakce nevyvolá, případně kontrakce nejsou dostatečně efektivní. I když mají velkou sílu, děložní čípek na to nereaguje a neroztahuje se.

Dalším rizikem indukce je zvýšená pravděpodobnost, že porod se bude muset zakončit císařským řezem. Může k tomu dojít například tehdy, pokud se vyvolání nedaří a několik pokusů proběhne bez úspěchu. Riziko císařského řezu je přímo úměrné tomu, jak je žena na vyvolání fyzicky připravená.

„Obecně možno říct, že vyvolávaný porod má vyšší riziko, že skončí neplánovaným císařským řezem, než porod přirozený. Na druhé straně i samotný důvod vyvolání porodu je jistým rizikem a může hrát úlohu při indikování císařského řezu.

“ Jednoduše řečeno, porod by možná skončil operativně i v případě přirozeného, nevyvolaného začátku, protože již důvody, které vedly k indukci, byly rizikové.

Vyvolávání porodu pomocí léků je v českých porodnicích stále častější a je mnoho zdravotních důvodů, kvůli kterým k němu dochází. Je proto dobré připravit se během těhotenství i na tuto možnost, aby vás pak nepřekvapila. Přejeme vám narození zdravého dítěte – ať už porod začne sám, nebo s pomocí lékařů.

Když porod nechce vypuknout
Stává se, že vyvolání porodu se nezdaří. Jaké jsou příčiny a další postup?

Odpovídá doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.:

„Platí, že když se porod nepodaří vyvolat dvěma indukcemi za sebou, je to indikace k císařskému řezu.

Příčiny selhání indukce nejsou známé, důležité je dodržet pravidlo o připravenosti porodních cest. Preindukce (příprava na samotné vyvolání) může trvat i déle.

Není stanovený čas, dokdy se má čípek připravit k porodu. Někdy to může trvat i více dní, je nutná trpělivost a spolupráce rodičky.“

Indukce, programace, augmentace…
Vyznáte se v porodnickém slovníku?

Vysvětluje gynekolog a porodník Jozef Záhumenský:

 • Indukce porodu – vyvolání porodu z medicínského důvodu.
 • Provokace porodu – vyvolání porodní činnosti u rodiček s odtečenou plodovou vodou.
 • Programace porodu – vyvolání porodu na přání ženy bez jasné medicínské indikace.
 • Augmentace porodu – zesílení porodní činnosti u žen s probíhajícím porodem.
 • Preindukce porodu – postupy, které vedou ke změně nálezu na porodních cestách, tak aby bylo možno provést indukci porodu.
Budete mít zájem:  Má léčba starších pacientů vždy smysl? Lékaři na to mají index

„Chtěla jsem přirozený porod, nevyšlo to“

Velmi jsem si přála porodit dcerku přirozeně, připravovala jsem se na to celé těhotenství, četla jsem literaturu, cvičila, učila se dýchat, poslední týdny jsem pila maliníkový čaj, aby se dítě lépe narodilo. Ani na dvanáctý den po termínu se ale ještě vůbec nic nedělo, vypráví Pavla (33) z Prahy.

Poslední dny jsem sice cítila mírné poslíčky, bylo mi nevolno, dokonce jsem měla průjem – tedy všechno, co se považuje za neklamné známky blížícího se porodu. Lékaři mi doporučili nastoupit do nemocnice na vyvolání porodu. První den se mnou nedělali vůbec nic, což bylo psychicky trochu nepříjemné, tablety mi zavedli až příští ráno.

Začala jsem cítit porodní bolesti, ale nic nesnesitelného a navíc po několika hodinách ustaly. Doktoři se mi snažili vyvolat porod ještě další dva dny, vždy došlo ke kontrakcím, jednou to už vypadalo velmi slibně, tak mě poslali na přípravnu, ale odtud jsem šla rychle zpátky na pokoj, kde jsem ležela. Prý téměř nejsem otevřená a stahy mám neefektivní.

Po tomto trápení se lékaři rozhodli pro císařský řez.

Nebyla jsem nadšená, ale chtěla jsem to mít už konečně za sebou. Necítila jsem se dobře v cizím prostředí, kde se o mě staralo hned několik zdravotníků a každý z nich měl trochu jiný názor, jak dále postupovat.

Laurinka se narodila operativně.

Dodnes si trochu vyčítám, že jsem ji nezvládla porodit přirozeně, ale myslím, že obviňovat se nemusím a příčina mého porodního nezdaru je v něčem jiném než v mé schopnosti porodit dítě.

Během těhotenství se několikrát měnil termín porodu. Domnívám se, že moje dcerka měla v době vyvolání porodu ještě čas. Je to ale jen moje domněnka, která nemusí být pravdivá. Nakonec jsem ráda, že malá je zdravá, i když, jak říkám, někdy je mi líto, že nepřišla na svět přirozeně. Snad se to povede u druhého dítěte.

„Konec dobrý, všechno dobré“

V polovině těhotenství mi zjistili cukrovku, věděla jsem proto, že mě nejspíše čeká vyvolání. Velmi jsem se toho bála, ale nakonec to nebylo tak strašné, popisuje svou zkušenost Vendula (28) z Ústeckého kraje.

Ultrazvuk ukazoval, že syn bude malý obr – i to byl další důvod, proč se týden před termínem rozhodlo, že musím na vyvolání. Dva dny probíhala příprava, do pochvy mi zaváděli léky. Na třetí den došlo k indukci a prakticky okamžitě začaly silné bolesti v oblasti kříže.

Snažila jsem se je prodýchat, ale když to nešlo, nabídli mi prostředky na utišení bolesti. Pak už to šlo dobře a za tři hodiny, což je rekordní čas, se narodil Matýsek. Vážil 4,3 kilogramu, odhad lékařů byl tedy správný. Jsem ráda, že se nečekalo na řádný termín, protože by nejspíše došlo k nějakým komplikacím.

Vím, že spousta maminek hodnotí vyvolání porodu jako velmi nepříjemnou zkušenost, ale můj případ je důkazem, že to tak nemusí být.

Po termínu a stále 2v1 aneb když hrozí indukce porodu

Nastávající rodička v termínu porodů často čelí otázkám „Tak co, už? Furt nic?“. Většinou je podobné nevhodné vyptávání pro ženu nepříjemné. Sama má plnou hlavu toho, kdy už konečně porodí a jak bude porod probíhat.

Ke konci těhotenství již většinou chodí na kontroly do porodnice nebo ke své soukromé porodní asistentce. V případě návštěv v nemocnici se na kontrole v termínu či po termínu začíná mluvit o tzv. indukci porodu. Indukce porodu, jinak také vyvolání porodu, má své přesné indikace a postupy.

Postup se liší dle toho, kdy se porod vyvolává (před termínem, v termínu) a podle připravenosti děložního hrdla.

Ožehavá otázka je to, zda je termín porodu správě určený. V učebnicích se uvádí, že termín porodu se spočítá tak, že k prvnímu dni poslední menstruace přičteme 40 týdnů.

Toto je ale zavádějící, protože všechny ženy nemají stejně dlouhé cykly a v různých cyklech dochází také jinak k ovulaci. Tedy je třeba brát takto vypočítaný termín s rezervou asi 10 dní. Správně by mělo být těhotenství označováno jako potermínové až po ukončení 42.tt.

Praxe a doporučené postupy jsou však takové, že lékaři tlačí ženu do ukončení těhotenství od 41.tt do ukončení 42.tt.

Učebnicové důvody k vyvolání porodu: těhotenství nad 42.tt, rizikový zdravotní stav matky, podezření na poškození plodu, preeklampsie, gestační diabetes mellitus, ledvinové onemocnění u matky, smrt plodu v časnějším stádiu těhotenství, umělé ukončení těhotenství z genetických důvodů, předčasný odtok plodové vody, kdy se do 24h nerozvine děložní činnost.

Metody vyvolání porodu: Hamiltonův hmat, dirupce (protržení vaku blan), preindukce a indukce prostaglandiny, syntetický oxytocin. Dirupce vaku blan by se měla provádět pouze v termínu porodu a pokud je děložní hrdlo dostatečně prostupné a připravené. Pokud jsou kontrakce slabé, většinou následuje podání umělého oxytocinu.

V ostatních případech by samotné indukci porodu měla předcházet preindukce. V rámci preindukce se zavádějí prostaglandiny do zadní klenby poševní. Cílem by mělo být to, že děložní hrdlo dozraje, je měkké a prostupné, ideálně i otevřené. Pak následuje v rámci indukce zavedení prostaglandinů přímo do děložního hrdla. Dále se postupuje erupcí vaku blan a podáním oxytocinu do žíly.

Vše probíhá za kontroly CTG, aby bylo jasné, jak miminko reaguje.

Ne vždy je vše dokonalé a i během indukce se vyskytují komplikace u ženy či dítěte nebo chyby ze strany personálu. Jednou z chyb je například přílišná aktivita porodníka. Velkou chybou je také špatné stanovení termínu porodu a vyvolávání porodu u ženy, která má nesprávně stanovený termín.

Děložní hrdlo je pak naprosto nepřipravené, žena zbytečně vystresovaná a počet takových indukcí vede ke komplikacím a ukončení císařským řezem. Největší chybou bývá jednoznačně vyvolávání porodu u ženy, která má správě určený termín porodu, ale indukce je zahájena před nebo v 41.tt.

Neetické je také zahajovat indukci v odpoledních hodinách u nevyspalé či unavené klientky. Indukce by neměla probíhat jako ambulantní výkon.

Samostatnou kapitolou v rámci vyvolání porodu je tzv. programovaný porod. Žena většinou bývá domluvená s konkrétním porodníkem, kterého si přeje mít u porodu. Jsou domluvení na určitý termín. Tento postup je lege artis, z medicínského hlediska však tento postup správný není.

Ze statistik vyplývá, že nejméně 10-12% vyvolávaných porodu končí císařským řezem (dle WHO celkové % císařských řezů nad 15% již nemá žádný efekt pro záchranu dětí).

Preventivní vyvolávání porodu může vést k výhřezu pupečníku, neudýchatelné silné kontrakce vyžadující další medikaci, podání umělého oxytocinu, který může způsobit hypoxii plodu, silné kontrakce, které nemají vliv na děložní hrdlo a následný císařský řez.

Indukce porodu je zákrok jako každý jiný a nesmí být proveden bez řádného poučení a souhlasu ženy. Vždy je třeba se informovat a zjistit své možnosti, než se zákroku přistoupí.

Poradna

Kristina3. 3. 2021

Dobrý den, mám takový intimní problém. Před cca 10 dny mi skončila menstruace, ale nyní už 4. den špiním. Beru novou antikoncepci (3. plato), může to být kvůli ní, nebo by se mohlo jednat o nějaký zdravotní problém? Děkuji

Dobrý den, při užívání antikoncepce nemenstruujete, pouze krvácíte z vysazení pilulek, v úvodu užívání antikoncepce (tj. 3-6 měsíců) může trvat nepravidelné krvácení a špinění i v průběhu užívání antikoncepce.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Eva1. 3. 2021

DOBRÝ DEN, od pátečního večera mám neustálý pocit na močení. Neustáva ani po vymoceni ( naopak po vymoceni je tlak na mm velmi silný a nepříjemný), přejde to většinou až půl hodiny po návštěvě wc.

Jelikož jsem těhotná v trimestru, v lékárně mi doporučily Blokurimu ale ta ani po 3-dnech nezabírá. Spíše naopak, mám semtam i pálení v pochve.

Mám ještě počkat, jestli blokurima nepomůže nebo raději…

Dobrý den, obtíže, které popisujete mohou souviset s infekcí močových cest. Ve Vašem případě bych nejprve doporučil návštěvu svého ošetřujícího gynekologa s vyšetřením moče chemicky a kultivačně k vyloučení infekce a event. nasazení antibiotické terapie. K pálení v pochvě by se měl vyjádřit váš gynekolog. S pozdravem Vavřík

Terka27. 2. 2021

Dobrý den, 8.2. jsem měla „sex“ kdy se přítel neudělal dovnitř a beru HA… Jenomže jsem v tom cyklu asi 2× měla řidší stolici tudíž se bojím že HA selhala. 14.2.

jsem dostala meantruaci kterou mám do teď (jenom trošku špiním)..

dnes(18 dní po sexu) jsem si dělala test a je sněhobíle negativní ale mám pár příznaků (bolest hlavy, žaludku, malátnost, občasné bolení v podbřišku) a obávám se že je…

Dobrý den, nevím, jak na tom jste, pokud je test opakovaně negativní, pravděpodobně těhotná nejste, bolest hlavy a malátnost může být i k jiným stavům, než těhotenství. S pozdravem MUDr. T. Ježková

Pavlina22. 2. 2021

Budete mít zájem:  5 masážních pomůcek, které by každý z nás měl mít doma

Dobry den, jsem dnes 20 den ms cyklu. Od rána me boli v levém prsu, nepříjemne a cely den mam pocit, jak kdyby měla ms přijít – bolest bricha, hlavy. Neni mi dobre. Doposud jsem měla cyklus pravidelný – vzdy 28 dni. Poradíte, čím to muže byt a co s tim? Dekuji

Dobrý den, může se jednat o běžné příznaky před začátkem menstruace, nic vážného bych v tom nehledala.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Veronika20. 2. 2021

Dobrý den,
omlouvám se, že otravuji. Od května 2019 jsem užívala antikoncepci Minervu. V Lednu po konzultaci s lékařkou jsem změnila antikoncepci na Clormetin.

V lednu jsem užívala tablety Minerva a hned po poslední tabletě jsem začala užívat Clormetin. Minulý týden pátek jsem dala poslední tabletu Clormetin a měla dorazit menstruace.

Mentruace trvala tři dny a byla velmi slabá spíš špinení. Je…

Dobrý den, o menstruaci se při užívání antikoncepce nejedná, jde pouze o krvácení z vysazení léků, když navazujete kontinuálně na další plato, pak může v úvodu tohoto postupu být nepravidelné krvácení či špinění nebo i absence krvácení. K vyloučení těhotenství si proveďte těhotenský test.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Aneta18. 2. 2021

Dobrý den, mám takový intimní problém. Přibližně před 14 dny mi skončila menstruace a vždy na konci menstruace mě svědí pochva ale druhý den je vše v pořádku.

Tentokrát to ale bylo jinak na konci menstruace mě svědila pochva a nepřestávalo to ani další dny. Všimla jsem si také že mám mám silnější a řidší výtok než obvykle.

Asi po 5 dnech svědění přestalo a výtok mi také přišel normální. Ale…

Dobrý den, bylo by vhodné vyšetření gynekologem, ale mohlo by se jednat o otok rodidel při kvasinkové infekci. Oplachujte černým čajem, v lékárně si kupte volně prodejné boraxové globule na týden.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Karolina17. 2. 2021

Dobrý den, 26.1. jsem byla na operaci pod celkovou narkózou (krční mandle)..teď v neděli jsem dobrala platíčko HA a ve středu jsem měla mít menstruaci, která se nedostavila. Může to mít nějakou souvislost s operací? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, v první řadě si udělejte těhotenský test, jinak se krvácení dostavit nemusí, dále antikoncepci užívejte jak máte.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Alexandra Pavlišová16. 2. 2021

Chci se zeptat jestli provádíte kyretaze. Mám od paní doktorky doporučení a nevím, jestli se mohu objednat. Děkuji. Pavlišová

Dobrý den, kyretáže provádíme, objednejte se na l.4209.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Lenka12. 2. 2021

dobrý den, už asi půl roku mám hrozně velký výtok občas i trochu zapáchá a trvá to furt nejenom před a po menstruaci ale furt, a každý den si musím hodněkrát vyměňovat slipovou vložku ( ty tenké ) když bych neměla tu intimku tak bych si musela měnit kalhotky třeba každý dvě hodiny abych měla aspoň trochu pohodlí, poslední dobou také dost svědí a nemám vůbec komfort, a četla jsem různé články a…

Dobrý den, budete se muset objednat na vyšetření, ve Vašem věku nejlépe na dětskou gynekologii – v Hořovicích úterý prim.Teslík, ve čtvrtek Dr. Ježková.

Katerina Vykydalová10. 2. 2021

Dobrý den , mám sestru a te je 46 let , tak pred 6 lety se ji objevil zhoubný nádor v děloze ten ji byl odstraněn . Od te doby navštěvuje lékaře . Jenže teď nastal problém , že zase ji našly nějaký utvar na děloze zatím se neví co to je . A moje otázka zní pokud je to opět zhoubný nador da se léčit nebo je to špatné. Děkuji za odpověď.

Dobrý den, na děloze může být několik druhů zhoubných nádorů, každý s jinou prognózou, vzhledem k tomu, že jste žádné další detaily neuvedla, nejsem schopná Vám k tomu říct nic bližšího. Pokud je ale Vaše sestra onkologická pacientka, jistě je k ní přistupováno s ostražitostí a je náležitě informována.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Denisa10. 2. 2021

Dobrý den, mám v plánu přerušení vejcovodů. Lze hned po zákroku podepsat revers a jít domů? Jak dlouho cca můžu být v nemocnici od nástupu? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, pokud podepíšete reverz, pak můžete jít domů, kdy chcete, v případě, že to Váš stav dovoluje. Zpravidla je po laparoskopické sterilizace hospitalizace do 2 dnů.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Blanka Krokerova9. 2. 2021

Prodĕlala jsem kvasinky lečba byla canesten a čípek.Gynekolog mi ale řekl že už nemám klitoris a tam bílou kúži takovou neprokrvenou.Prosim o radu neboť mnĕ polekal ,že by to mohlo být pak rakovinového původu.Dostala jsem mast která se musí vyrobit. Dĕkuji za odpovĕď.

Dobrý den, může se pravděpodobně jednat o lichen sclerosus, zda se jedná o nádorové změny nejsem schopna takto posoudit, ale předpokládám, že pokud Vám gynekolog předepsal mast, usoudil, že se o nádor nejedná. Další postup musíte konzultovat především s ním.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Vendula9. 2. 2021

Dobrý den, můj dotaz je prostý, používám antikoncepční kroužek Ornibel, chtěla bych se zeptat, jsem před otěhotněním chráněna i v období bez kroužku (v období, kdy by měla chodit menstruace)? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, ano, chráněná byste měla být i v pauze bez kroužku.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Julie7. 2. 2021

Dobrý den už dva roky řeším dlouhou menstruaci, občas jsem ji měla 15dní, občas 20dni občas 10, 2 dny pauza a zas znovu.

Teď už se to dostalo do takového měřítka, že jsem krvácela 2 měsíce v kuse, mám za sebou cytologi( starou půl roku ) ultrazvuk a krevní odběr údajně vše v pořádku nikde žádný problém, bohužel s mým panem doktorem není řeč vždy me odbyde jednou větou a pošle pryč, všechny z výše…

Dobrý den, Norethisteron je k zástavě krvácení vhodný, dále je ale potřeba prevence opakování, ale k dalšímu posouzení nálezu a vhodné terapie je nutné, abyste byla vyšetřena, pokud nejste spokojená se svým dosavadním lékařem, budete ho muset změnit. S pozdravem MUDr. T. Ježková

Aneta6. 2. 2021

Dobrý den udělal se mi takovy pupinek vypada jako beďak udelal se u otvoru do pochvy když jsem ho mačkala tekla krev bojim se že je to nějaká pohlavni nemoc

Dobrý den, pokud máte obavy z pohlavní nemoci, budete se muset dostavit na vyšetření ke svému gynekologovi, přes internet nejsem schopna poznat, co Vám je.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Tereza2. 2. 2021

Dobrý den,
aktuálně jsem 25tt a mám v plánu rodit ve Vaší porodnici.

Chci se zeptat jestli je aktuálně možné se objednat na 3D ultrazvuk normálně s doprovodem? Čtu, že v Praze je to možné, ale radši se ujistuji.

Prosím stejný otázka s porodem, ten mám tedy až v květnu ale není problém (při aktuální situaci s covidem, která se snad nezhorší) mít otce jak u přirozeného porodu, tak u císařského…

Dobrý den, zatím bohužel není možný k jakémukoli vyšetření včetně 3D UZ doprovod partnera vzhledem k stávající epidemiologické situaci, objednat se můžete.

U přirozeného porodu můžete mít 1 osobu, s kterou žijete ve společné domácnosti/ pokud bude situace s koronavirem stále stejná/. K císařskému řezu, resp.

přímo k operaci není doprovod otce či výše zmíněné osoby možný. Otec je s vámi do doby…

Saša2. 2. 2021

Dobrý den, dnes jsem začala s užíváním HA, 1. den menstruace. Moje gynekoložka mi předepsala Bonadeu, mám bolestivé křeče, i když slabší než obvykle (1.

den pro mě bývá nesnesitelný, omdlévám, nejsem schopna fungovat) a mám ms velmi slaboučkou, prakticky jen špiním.

Také mám průjem, což je pro mě normální, ale i tak se chci zeptat: může průjem do dvou hodin od HA ovlivnit účinek? A také chci vědět…

Dobrý den, teoreticky může průjem a rychlejší pasáž střev omezit účinnost antikoncepce, otázkou spíše je, jestli je to reakce na antikoncepci nebo jste to měla i předtím, antikoncepce by totiž tyto stavy měla zmírnit. Pokud Vám na křeče funguje Paralen, užívat ho můžete dál.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Alžběta31. 1. 2021

Dobrý den, po dvou porodech jsem ztratila sexuální libido. Od druhého porodu jsou to již 3 roky, ale pořád mám problémy s tim abych se vzrušila.

Když na sex dojde, tak se daří i dosáhnout orgasmu, ale i tak z toho nemám prožitek jako dřív.

Loni mi byla zjištěna zvýšená činnost štítné žlázy, HA neberu a trpím na migrény na které bereu sumatriptan. Má gynekoložka mi „poradila“ pouze ať se občas…

Dobrý den, příčiny sníženého libida jsou dost komplexní a přesahují rámec internetové poradny, každopádně bych doporučila vyhledat pomoc sexuologa, případně psychoterapeuta.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Alena28. 1. 2021

Dobrý den, dcera (nyní skoro 3 roky) má od srpna výtok z pochvy. Pravděpodobně infekce stolicí z plenky, od poloviny září plně bez plenek. Nikdy neměla žádné bolení, pálení, obtíže při čůrání.

Naposledy na konci října nalezen enterokok, přeléčen zaváděním Macmiroru. Ze stěru 11 dní po dobrání masti nic nevyšlo. Ale pochva byla červenější a dcera měla zase ráno žluté flíčky na kalhotkách.

Budete mít zájem:  3 typy antikoncepce po styku koupíte bez receptu

Na radu…

Dobrý den, postup Vaší lékařky se mi jeví správný, infekce střevními bakteriemi jsou časté, trvalé následky nezpůsobují, pokud si dcera nestěžuje na svědění, pálení, pak bych nedělala vůbec nic.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Eliska27. 1. 2021

Dobrý den, měla jsem opakovaně zvýšené protilátky ACA a přestože se antifosfolipinovy syndrom jednoznacne nepotvrdil, byl mi nasazen od začátku těhotenství preventivně Godasal 100 1x denně. V minulosti jedno ZT. Očekávala jsem spíše nízkou dávku injekcí miniheparinu a Godasal mě trochu zaskočil. Jako důvod proč to a ne miniheparin mi gynekolog řekl, že to je levnější varianta. V příbalovém…

Dobrý den, v ceně to určitě není. Podávání kyseliny acetylsalicylové od prvního trimestru snižuje riziko preeklampsie, což je komplikace, která se často pojí například právě s antifosfolipidovým syndromem.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Jana26. 1. 2021

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda je to normální. Antikoncepci beru pravidelně a většinou vždy přesně načas (20:00).

Jenže při stěhování se mi někam ztratilo platíčko a už jsem neměla náhradní a byl zrovna víkend.

Našla jsem ho další den, tak jsem si vzala hned tabletku kolem 15:30 (celkem bylo vzato 10 tabletek z plata). Pokračovala jsem jako jindy další ve 20:00, ale už v ten den se mi…

Dobrý den, ano, je to běžné, že při chybě v užívání se spustí krvácení, špinění. Dále užívejte jak máte, časem se to upraví, důležité je se chránit ještě bariérovou antikoncepcí, pokud víte, že jste udělala chybu v užívání.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Amálie22. 1. 2021

Vážená p. doktorko, lékařka mi doporučuje ablaci endometria. Prosím, v jakých městech se toto provádí? Bohužel jsem našla jen VFN Praha a tam se mi moc nechce. Dá se, prosím, někde najít seznam nemocnic, kde se výše zmíněný zákrok provádí? Děkuji.

Dobrý den, tento výkon provádíme i zde, ale nejprve se musíte objednat na indikační vizitu – středa, Dr. Folauf. Ten se s Vámi domluví, zda je výkon indikován a jestli je možné jej provést. S pozdravem MUDr. T. Ježková

Tereza16. 1. 2021

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Jsem téměř 6 měsíců po druhém porodu, užívám antikoncepci Torri jako při prvním. U prvního syna me trápila nepravidelná menstruace.

Vždy týden menstruace, špinění, týden nic a takto dokola. Ted po druhém porodu je to vlastně totéž. Akorát je to pul dne nic, pak špinění, někdy slabší, někdy silnější.

Doktorka mi tenkrát řekla, že to je při kojení normální. Ale…

Dobrý den, při kojení lze užívat jen čistě gestagenní antikoncepci, u které se ale nepravidelné krvácení a špinění objevuje často. Je nutné dbát na přesnost v užívání, ale pokud i to dodržujete striktně, pak zvažte buď hormonální tělísko nebo počkejte po skončení kojení a nechte si nasadit klasickou kombinovanou antikoncepci.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Andrea14. 1. 2021

Dobrý den, Měla bych na Vás dotaz ohledně otěhotnění po prodělaném ZT (v 10tt, plod odpovídal 6+2, v 7t srdíčko bilo), jelikož jsem dostala již třetí názor.

V nemocnici mi nabídli namísto revize 1,5tab Mispregnolu. Po týdnu na kontrole UTZ zjištěno 10mm koagulem, aplikována injekce MEM 0,2mg a vydány na 3dny tablety Ergotaminu na dočištění.

Do kolika týdnů mohu očekávat první MS? Je nutné i v…

Dobrý den, nepíšete, kdy jste dostala tabletu Mispregnolu, zda jste krvácela, zda je už děložní dutina prázdná ??? Pokud nebudete krvácet a kontrola po 2 týdnech bude v pořádku, bych doporučovala absenci pohlavního styku ještě týden. Mentruaci byste měla dostat do 4-6 týdnů od odkrvácení a tudíž vyloučení produktů těhotenství. Než se začnete pokoušet o další těhotenství, bylo by vhodné nechat…

Ivana13. 1. 2021

Dobrý den.
Dnes jsem byla na kontrole u své gynekoložky, která mě vyšetřila pouze ultrazvukem z důvodu špinění (ms bych měla dostat podle mého kalendáře do pár dní). Podle ultrazvuku vše v pořádku, jen se ptala kdy mám mít ms, protože to tak nevypadalo. Jenže ze mě krev (jasně červená) vysloveně kape (při stolici), jinak nepotřebuji ani intimku. Je to v pořádku?

Dobrý den, pokud kape jasně červená krev při stolici, zvažte i možnost hemorrhoidů, ne vždy je problém gynekologický, nicméně k hledání zdroje krvácení by bylo vhodné i vyšetření v zrcadlech.
S pozdravem MUDr. T. Ježková

Nika13. 1. 2021

Dobrý den, jsem ve 31.tydnu těhotenství a plod je již min. měsíc otočený koncem pánevním. Ráda bych rodila ve vaší porodnici a velmi stojím o přirozený porod, pokud to aktuální stav dovolí.

Pokud by se dítě neotocilo, je to u vás možné/běžné rodit koncem pánevním? Na první prohlídku se mám objednat na 36.

tyden, nebo dříve? A v případě císařského řezu – kdyby neprobíhal v celkové anestezii, je…

Dobrý den, pokud jste v 31,. týdnu těhotenství, je možné, že se miminko ještě otočí hlavičkou dolů. Pokud se tak nestane, záleží na vás, jak se rozhodnete při příznivých porodnických podmínkách rodit, zda vaginálně nebo primárním císařským řezem. Při návštěvě naší ambulance budete mít dost prostoru tuto situaci probrat s lékařem. 36. týden na návštěvu ambulance je v pořádku. Bonding na…

Gagah13. 1. 2021

Dobrý den, mám dotaz ohledně stěru na streptokoka v těhotenství. Moje lékařka mi provedla stěr ve 34tt. Není to zbytečně brzy? Může se během zbývajících týdnů ještě objevit? Popř. Je lepší odebrat stěr znovu cca ve 37,38tt?
Během 36tt se dochází k Vám na kontroly plus monitor. Co je všechno součástí těchto schůzek? Děkuji za odpověď. Hezký den.

Dobrý den, na našem oddělení provádíme vyšetření Streptokoka v 36. týdnu. Některá pracoviště provádí tento stěr dříve. Pokud si budete přát, je možné v 36. týdnu zopakovat. 38. týden je již pozdě.

Při kontrole na naší ambulanci se jedná o běžnou těhotenskou prohlídku, od 37. týdne monitor, ultrazvukové vyšetření plodu a kontrola veškerých výsledků během těhotenství, pečlivá anamnéza.

Také přeji…

Alena13. 1. 2021

Termín porodu – jeho nejpřesnější stanovení. MUDr. Romana Gerychová

Jedná se o vypočtené datum, kdy by s největší pravděpodobností mělo dojít k porodu donošeného novorozence. Asi 5 % žen skutečně rodí v tento den.

Termín porodu lze vypočítat z:

 • data poslední menstruace (PM)– vhodné jen pro ženy s pravidelným menstruačním cyklem a i tak relativně nepřesné
  • výpočet: první den PM + 7 dní – 3 kalendářní měsíce
 • data oplozující soulože (málo spolehlivé)
 • data prvních pohybů (nespolehlivé)
 • ultrazvukového vyšetření (nejpřesnější, nejspolehlivější) – přesné stanovení termínu porodu (tzv. datace gravidity) se provádí ultrazvukovým vyšetřením v 8.–10. týdnu, nepozději mezi 11.–14. týdnem těhotenství, tedy v době, kdy se současně provádí i první podrobné vyšetření k vyloučení vývojových vad plodu. Správné stanovení termínu porodu v prvním trimestru je velmi důležité, zejména v případech nedostatečného růstu plodu, předčasného porodu nebo přenášení, kdy pomáhá lékaři v dalším rozhodování.

Budoucí maminka tak může mít dva odlišné termíny porodu. Jestliže rozdíl mezi nimi není větší než týden (a žena měla měsíčky přibližně pravidelné), pak se bere jako směrodatný „měsíčkový“ termín. Je-li však rozdíl termínů více než týden (zejména u žen s nepravidelným cyklem), preferujeme ultrazvukem předpokládané datum porodu.

Výpočet termínu porodu: https://www.babyonline.cz/vypocty-terminy/termin-porodu

Jak přesný je výpočet stáří plodu podle ultrazvukového vyšetření a jak moc se může lišit od výpočtu podle poslední menstruace? Těhotenství jsme neplánovali a mně se stalo, že neznám přesný den poslední menstruace. Tak by mě zajímalo, jak moc se mohou tyhle dva termíny lišit a jak je ultrazvukové vyšetření přesné. Díky za odpověď.

Odpověď dr. Doubkové: Dobrý den, výpočet délky trvání těhotenství nemusí být dle poslední menstruace úplně přesný.

Někdy si termín pacientka nepamatuje, může mít změněný charakter krvácení, některé ženy mají měsíčky velmi nepravidelné, mohou mít cyklus delší či kratší než 28 dnů.

Proto je pro nás informace o poslední menstruaci spíše orientační a při stanovení délky trvání těhotenství a termínu porodu se řídíme právě ultrazvukovým vyšetřením. V tomto směru je nepřesnější ultrazvuk provedený mezi 11.-13. týdnem gravidity.

Termín porodu

Dobrý den, chci se zeptat. Podle data poslední menstruace jsem v 10+1 týdnu těhotenství a termín porodu mám 8. 5. 2018. Ale podle ultrazvuku, který mi dělal doktor, aby těhotenství potvrdil jsem v 8+0. Znamená to tedy, že termín porodu se posune o dva týdny?

Odpověď MUDr. Veroniky Ťápalové: Dobrý den, důležitější a přesnější je určení stáří těhotenství podle velikosti plodu. Takže pokud je plod o dva týdny menší než podle menstruace, pak jste pravděpodobně otěhotněla o dva týdny později.

Nejspolehlivější je pro termín porodu jeho určení podle ultrazvukového vyšetření provedeného do 14. týdne těhotenství. Pro srovnání si můžete u nás vypočítat termín porodu dle poslední menstruace nebo dokonce podle data oplozující soulože, znáte-li je. JM

Autor: As. MUDr. Romana Gerychová

Diskuze » Poradna »

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector