Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19

Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19Očkovací místa Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19Krok 1: registrace Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19Krok 2: rezervace

Evropská komise schválila 11. března 2021 čtvrtou vakcínu proti onemocnění covid-19. Jedná se o jednodávkovou vakcínu Janssen firmy Johnson&Johnson. Více o vakcíně

Od pondělí 1. března 2021 je zpřístupněná registrace pro osoby starší 70 let, opět na adrese: registrace.mzcr.cz.

Do očkování se v týdnu od 1. března zapojí i praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.

Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19(stáhnout informace jako pdf) Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19.

V souvislosti se zapojením praktických lékařů prosíme zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19

V sobotu 27. února 2021 v 9 hodin ráno byla na adrese registrace.mzcr.cz spuštěná registrace pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení. Přihlášení k očkování probíhá pomocí unikátního kódu, který obdrží příslušní zaměstnanci od vedení škol. Kontakty a odpovědi na nejčastější dotazy ohledně školství (například určování prioritních skupin a vymezení zaměstnanců, na které se očkování vztahuje) najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. S dalšími dotazy, které se týkají rezervačního systému, problémů s přihlašováním, technické podpory a zdravotnických témat, se můžete obracet na infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

K dispozici je také potvrzení o zaměstnání, které musí pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení při očkování předložit.

Připravili jsme pro vás návod k registraci a rezervaci pro zájemce o očkování. Tento manuál pro vás budeme nadále aktualizovat, jak budou přibývat další skupiny, které se mohou hlásit k očkování (například chronicky nemocní, starší 60 let).

Jak probíhá očkování a jak se k němu přihlásit?

Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19 (stáhnout jako pdf) Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19 .

Přihlášení k očkování probíhá ve dvou krocích.

Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.

Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.mzcr.cz). V případě, že je vám více než 70 let a jste imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře.

Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.

Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu.

Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: rezervace.mzcr.cz.

Rezervaci je nutné udělat do 72 hodin od obdržení PIN 2.

Bez zvací SMS není rezervace možná.

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech. Rezervace se týká termínu aplikace první dávky vakcíny. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky. K samotnému očkování je třeba přinést občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Pokud jste vážně nemocní a máte zájem o očkování, na stránce pacientských organizací se dozvíte, jak funguje registrace k očkování ve vašem případě.

Jako potvrzení o tom, že jste podstoupili očkování proti covid-19, slouží vystavený certifikát. Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací portál ocko.uzis.

cz

, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout tento certifikát o provedeném očkování.

Podrobnosti k očkování proti covid-19 v ČR jsou dostupné v metodickém pokynu očkovací kampaně a ve strategii očkování.

Na stránce Otázky a odpovědi se dozvíte informace o registraci vakcín, jak vakcíny fungují, jak se registrovat k očkování jako imobilní, jaké výhody má očkovaný člověk, jaká je věková hranice pro podání jednotlivých vakcín a další.

Další informace a odpovědi na vaše otázky najdete také na portálu covid.gov.cz.

Zajímá vás více o jednotlivých vakcínách?

Více o vakcíně Janssen firmy Johnson&Johnson se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Kde se očkuje?

Očkovací místa jsou budována v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, jejich seznam najdete ve formuláři během procesu registrace.

Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže. V týdnu od 1. března 2021 se do očkování zapojí i praktičtí lékaři a to dle domluvy s krajskými koordinátory.

Díky tomuto zapojení se urychlí celý proces očkování.

Na stránce ockoreport.uzis.cz najdete přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte, kolik osob už bylo v daném místě naočkováno, kolik z nich na termín očkování čeká, nebo průměrný počet lidí, které denně dané místo naočkuje.

Kdo se může očkovat?

Registrovat k očkování se od 15. ledna mohou osoby starší 80 let a od 26. ledna všichni zdravotničtí pracovníci.Od 27.

 února 2021 se mohou přihlašovat i pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení. Registrace jim je umožněna na základě unikátního kódu, který obdrží od vedení škol.Od 1.

 března je registrace otevřená pro osoby starší 70 let.

 • Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.
 • Očkování je dobrovolné.

Na hrazené očkování mají za stejných podmínek jako čeští občané nárok i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získají od české zdravotní pojišťovny.Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1) nebo kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.O očkování cizích státních příslušníků, kteří nespadají do žádné z výše zmíněných kategorií, v tuto chvíli probíhají jednání.

Jak je to s očkováním po prodělaném onemocnění covid-19? Při omezené dostupnosti vakcíny je doporučované odložit očkování u osob, které prodělaly onemocnění covid-19, o minimálně 3 měsíce po ukončení izolace. V případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky Česká vakcinologická společnost doporučuje odložení aplikace druhé dávky minimálně o 3 měsíce po ukončení izolace.

Zejména u osob ve vysokém riziku nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení izolace při průběhu bez příznaků a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při průběhu s příznaky. Ve studiích bylo prokázané, že očkování je pro osoby po prodělaném onemocnění bezpečné.

Očkování zdravotnických pracovníků Očkování pacientů a klientů sociálních služeb

Proč se očkovat?

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt). Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19.

Budete mít zájem:  Omikron Vs Delta Priznaky?

Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. 2021Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost velké finanční ztráty. V případě komplikací tohoto onemocnění je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici, po které obvykle následuje rekonvalescence.

Tomu všemu zabrání vakcína.

Očkované osoby od začátku března 2021 nemusí nastoupit do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou. 

Co jste o vakcíně mohli slyšet

 • Je vakcína nebezpečná? Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.
 • Je vakcína neúčinná?Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného výzkumu. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.
 • Způsobuje vakcína nemoc samotnou?Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.
 • Stačí k vymizení viru promořit populaci?Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.  
 • Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali? Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.
 • Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje?Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní. 

Jak probíhá schvalování vakcín

Vzhledem k naléhavosti pandemie jsou vakcíny proti COVID-19 vyvíjeny a registrovány rychleji než obvykle. Budou však splňovat stejně vysoké standardy jako všechny ostatní vakcíny.

Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19

Zdroj: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

Užitečné odkazy

VIDEO: Británie očkuje na COVID-19. Lidé dostanou průkaz, s propagací pomůže královna

Vakcína proti COVID-19 z dílny společností Pfizer a BioNtech získala před týdnem potřebnou certifikaci a od úterý ji ve Velké Británii jako první budou dostávat zdravotníci, zaměstnanci pečovatelských ústavů a lidé nad osmdesát let. Premiér Boris Johnson označil akci za největší civilní logistickou operaci britských dějin. Očkovaní dostanou průkaz, který mají nosit neustále u sebe.

Očkovat se bude v padesátce vybraných nemocnic. Popularizaci vakcíny má pomoci královská rodina v čele s královnou Alžbětou II.

Očkovaní obdrží modrý průkaz velikosti kreditní karty se jménem, typem vakcíny, číslem šarže, datem podání a datem dalšího očkování. Tučně je vyznačeno upozornění, že by lidé kartičku měli mít vždy u sebe. Podrobnosti a osobní údaje pacienta budou po očkování zaregistrovány v databázi britského zdravotního systému.

K tématu

Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19

Kritici se obávají, že časem mohou například majitelé restaurací vyžadovat před vstupem přeložení tohoto očkovacího průkazu. Premiér Boris Johnson však takovou praxi rázně popřel. Vzhledem k papírovému provedení, bez jakýchkoliv bezpečnostních prvků, panují i obavy z  padělání.

„Je to tak vzrušující. Je to unikátní příležitost pro Národní zdravotnický systém (NHS), který plánuje uskutečnit největší očkovací program v naší historii,“ uvedla hlavní farmaceutka nemocnice v Croydonu Louise Coughlanová.

Podle národního průzkumu se v Británii prý chce nechat očkovat až 75 procent lidí, mezi seniory dokonce 90 procent lidí. Do konce roku mají Britové v plánu naočkovat až čtyři miliony lidí.

S vakcinací pomáhá v Británii armáda

Do vakcinace je podle reportérky zahraniční redakce CNN Prima NEWS Michaely Bergerové zapojena i armáda. „Hlavně z toho důvodu, že největší výzva spojená s touto vakcínou je logistika. A to hlavně z důvodu skladování a distribuce,“ uvedla Bergerová v pořadu Nový den.

„Vakcína Pfizeru se musí skladovat v opravdu nízkých teplotách –⁠ až minus 70 stupňů Celsia a musí být převážena ve speciálních mrazácích,“ upřesnila.

Reportérka zmínila, že si Velká Británie objednala celkem čtyřicet milionů dávek. To znamená, že by měly stačit pro naočkování dvaceti milionů lidí ve Velké Británii, což by měla být zhruba třetina populace.

Očkování na ostrovech údajně nemá být zatím povinné. A navzdory údajnému zájmu Britů by měla vakcínu zpopularizovat i britská královna Alžběta II s královskou rodinou. Mělo by se podle redaktorky docílit toho, „aby se lidé nechali naočkovat po jejich vzoru“.

Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19 Proč se já a anglická královna necháme očkovat proti COVID-19

Sdílejte článek

Kde udělali Češi chybu? EU ke strategii i očkovací kampani vyzývala měsíce

Daniela Kučerová, Zdislava Pokorná

Premiér Andrej Babiš se stal prvním naočkovaným v Česku.

Očkování veřejnosti proti covidu-19 u nás začalo poněkud neslavně. Kde udělala ČR chybu? Nebo je část viny na straně EU? Sestavili jsme časovou osu, kterak Česko k vakcíně přišlo a „systém nezkolaboval, byl jen přetížen“.

V klíčové otázce vakcinace se Česká republika dobrovolně rozhodla táhnout za jeden provaz s Evropskou unií. Přesto se z neobjasněných důvodů drží zatím spíše na samém chvostu celé akce.

Někdo prý zaspal. Podle jednoho tábora je na vině Evropská unie. Aktuální situace však nesměle ukazuje prstem jiným směrem.

Podívejte se na dva grafy srovnávající situaci Česka a dalších evropských zemí. Rozčleněny jsou dle počtu obyvatel:

Seznam Zprávy daly dohromady časovou osu rozhodnutí, konkrétních kroků a jednotlivých výroků od června do poloviny ledna. Mnohé z nich časem skutečně dozrály.

Se společným postupem EU souhlasí premiér Andrej Babiš společně s ministry vlády. Česká republika má zároveň možnost sama vyjednávat o dalších dodávkách s ostatními výrobci, kteří nejednají s Komisí.

„S ohledem na účast v evropském mechanismu pro nákup vakcín se ČR zavázala, že s výrobci o dodávkách nebude vyjednávat bilaterálně, ale že za členské státy EU tak učiní Evropská komise,“ uvádí později mluvčí Ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Česko se mezitím těší na letní prázdniny, padají přijatá opatření.

27. srpna – Komise uzavírá jménem členských států smlouvu o dodávce vakcín s první společností AstraZeneca a aktivně vyjednává s dalšími firmami. Česká vláda poté schvaluje odběr tří milionů dávek.

17. září – Premiér Andrej Babiš navrhuje opozici, aby „neřešila stále covid-19 a zkusila konečně schválit zahrádkářský zákon“.

18. září – Evropská komise uzavírá smlouvu o dodávce vakcíny s firmou Sanofi-GSK na 300 milionů dávek.

8. října – Evropská komise uzavírá třetí smlouvu o dodávce vakcíny – s firmou Janssen Pharmaceutica NV Sanofi-GSK se dohodla na dodávce až 400 milionů dávek.

Budete mít zájem:  Odstraňte pšenici – a máte po problému

15. října – Komise vydává doporučení členským státům týkající se připravenosti na očkování.

 • ● během října a listopadu by měly členské státy „zajistit kapacitu očkovacích služeb a dodávek vakcín, včetně proškoleného personálu a zdravotnického a ochranného vybavení“,
 • ● od října do listopadu by měly členské státy „zajistit snadný přístup k vakcínám pro cílovou populaci“,
 • ● od října by se měly členské státy „připravovat na dodání vakcín, jejich různé vlastnosti, potřeby skladování a přepravy a přezkoumat požadovanou infrastrukturu, zejména z hlediska chlazení, chlazených přepravních a skladovacích kapacit“,
 • ● od října by měly členské státy „zajistit jasnou komunikaci o výhodách, rizicích a významu vakcín COVID-19 a tím podpořit důvěru veřejnosti“.

Česko tak od října ví, že je nutné mít silnou očkovací a infrastrukturní strategii.

16. října – Lídři států (včetně premiéra Andreje Babiše) na zasedání Evropské rady zdůrazňují, „že je zapotřebí důkladný povolovací a monitorovací proces, budování očkovací kapacity v EU a spravedlivý a cenově dostupný přístup k těmto vakcínám“.

30. října – „Panovala velmi široká shoda, bylo to během konference několikrát opakováno, abychom zajistili spravedlivou distribuci mezi členskými státy,“ řekl po videokonferenci lídrů států předseda Evropské rady Charles Michel.

11. listopadu – Evropská komise uzavírá smlouvu o dodávce vakcíny s firmou BioNTech–Pfizer na až 300 milionů dávek. Česko má nejprve zájem o dva miliony dávek (do dnešního dne zvýšilo objednávku na 4 miliony dávek), podle ministra Blatného je dodávka prvních dávek do ČR očekávána v první čtvrtině roku 2021.

17. listopadu – Evropská komise uzavírá smlouvu se společností CureVac na dodávku 225 milionů dávek vakcíny, s možností přikoupit dalších 180 milionů.

19. listopadu – Probíhá videokonference lídrů států EU, na níž se politici „dohodli na urychlení přípravy vnitrostátních plánů očkování“ a uvítali, „že členské státy a Komise již finalizovaly několik předběžných dohod o nákupu s výrobci očkovacích látek“.

Proti postupu Komise nikdo neprotestoval. Předseda Evropské rady Charles Michel zdůrazňuje, že je nutné, aby členské státy připravily komunikační kampaně o očkování.

25. listopadu – Evropská komise schvaluje šestý kontrakt o koupi vakcín. Se společností Moderna se dohodla na dodávce 80 milionů dávek, s možností dokoupit dalších 80 milionů později.

30. listopadu – „Vakcinace bude bezkonkurenčně nejnáročnější distribuční operací, která kdy na českém farmaceutickém trhu probíhala. Takový projekt by měl být připraven s velkým předstihem a do velkého detailu. Bohužel tomu tak není,“ píše v dopise Ministerstvu zdravotnictví AVEL – Asociace velkodistributorů léčiv.

2. prosince – Evropská komise zveřejňuje doporučení pro státy „Ochrana před covidem-19 během zimy“ a nabízí, že „je připravena v případě potřeby podpořit členské státy při distribuci vakcín podle jejich distribučních a vakcinačních plánů.“ Pomoc Evropské komise s logistikou vakcín členské státy již dříve odmítly .

Tentýž den Spojené království schvaluje použití vakcíny Pfizer/BioNtech. Stává se první zemí, která povolila vakcínu pomocí technologie mRNA. V Evropské unii a ve Spojených státech stále čeká na schválení regulačním orgánem ohledně vakcíny Pfizer. Francouzská vláda zajistila přibližně 100 milionů dávek vakcíny od sedmi dodavatelů.

3. prosince – Evropská komise má uzavřené smlouvy o dodávkách více než 2 miliard vakcín pro státy EU. Tým českých vědců úspěšně dokončuje prototyp emergentní vakcíny proti covidu-19.

„Výsledky naší intenzivní několikaměsíční práce ukázaly, že připravený antigen je pro laboratorní myši bezpečný a vakcína je schopna vyvolat imunitní odpověď.

To znamená jednoznačný úspěch první fáze výzkumu,“ uvedla profesorka Věra Adámková.

Jan Blatný na interpelacích uvádí, že očkovat proti covidu-19 se v Česku bude až do léta příštího roku. Ministerstvo také předpokládá, že hlavně v počátku bude vakcín nedostatek. Celkem 5,5 milionu lidí, které ministerstvo plánuje proočkovat, by mělo být naočkováno do poloviny roku 2021.

Andrej Babiš zvažuje, že se ze zdravotních důvodů naočkovat nenechá.

8. prosince – Velká Británie očkuje 91letou Margaret Keenanovou, zároveň jde o prvního člověka na světě naočkovaného proti covidu-19. Pro Keenanovou jde o „nejlepší předčasný dárek narozeninám“. V příštích týdnech dorazí do UK 800 tisíc dávek od Pfizer/BioNTech.

12. prosince – Lídři států na zasedání Evropské rady diskutují otázku schvalování a distribuce vakcíny. „Potřebovali bychom, aby byl proces schvalování vakcíny urychlen. Občanům se špatně vysvětluje, proč musíme ještě čekat, zejména v situaci, kdy státy jako Velká Británie nebo Izrael již s očkováním začaly,“ řekl premiér Babiš.

14. prosince – Přestože Evropská komise doporučuje státům připravovat se na dodání vakcín již od října, premiér Babiš tento den uvádí, že „na očkování připravujeme velice podrobný plán“.

Ačkoli podle doporučení Evropské komise státy měly zajistit kapacitu očkovacích služeb včetně dostatečného zdravotnického vybavení během října a listopadu, ministr Blatný v polovině prosince uvádí, že „Česko nakoupí zdravotnický materiál pro očkování proti koronaviru. Mimo materiál, který zajišťuje Evropská komise, bude nad jeho rámec vytvořena i rezerva prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR).“

Ministr zdravotnictví potvrzuje, že Česko může očekávat první dávky vakcíny BioNTech–Pfizer do konce roku. „Bude to dávka spíše symbolická, bude stejná pro všechny země EU,“ uvádí Blatný. Mezitím Spojené státy očkují před zraky kamer první Američanku – lékařku z jednotky intenzivní zdravotní péče.

20. prosince – Premiér Andrej Babiš už nechce zvláštního zmocněnce pro očkování proti nemoci covid-19, tak se jím stane sám. Miloš Zeman podporuje očkování a sám ho podstoupí. Ale bez „šaškáren před televizními kamerami“.

21. prosince – Evropská komise oznamuje schválení první covidové vakcíny.

We have just authorised the first COVID-19 vaccine! Following the recommendation of the European Medicines Agency, we have granted a conditional market authorisation for the BioNTech/Pfizer vaccine

Kvůli koronaviru se zvýšila roční úmrtnost, v Německu dokonce o čtvrtinu

Úmrtnost v Německu a Francii byla loni výrazně nad průměrem posledních let, v Německu o čtvrtinu, ve Francii o devět procent. Informovaly o tom agentury DPA a AFP. Experti to dávají do souvislosti s pandemií covidu-19. Podle německého statistického úřadu byla celková úmrtnost v zemi například v týdnu před Vánocemi o 24 procent vyšší než činil průměr v posledních letech.

K očkování se zatím registrovalo 109 500 lidí, z toho 8791 má rezervovaný termín, uvedl večer vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

06:54

Vážení čtenáři, tento on-line přenos končí. Tímto se s vámi loučíme, děkujeme vám za pozornost . Události kolem koronaviru u nás i ve světě pro vás sledujeme v nové reportáži.

21:30

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové bude možné v Evropské unii v létě cestovat buď s očkovacími pasy nebo negativními testy.

Předsedkyně EK to uvedla po jednání s portugalským premiérem Antóniem Costou, napsala agentura AP. O zavedení evropských očkovacích osvědčení, která by nahradila negativní testy, žádají země v jižní Evropě.

Chtějí tímto způsobem podpořit cestovní ruch. K pasům je ale skeptická Světová zdravotnická organizace (WHO).

20:43

„Já sám si také zruším druhou dávku, kterou jsem měl dostat tento týden, a posunu ji o týden,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný na Nově. Chce tak, podobně jako premiér Andrej Babiš (ANO), umožnit dřívější očkování seniorů 80+. Místo po 21 dnech tak oba dostanou druhou dávku vakcíny po 28 dnech, což je z hlediska doporučených postupů možně.

19:59

V Itálii bylo k pátečnímu odpoledni naočkováno proti covidu-19 přes milion osob. Země využila zhruba dvě třetiny dávek, které dostala od zahájení očkování na konci loňského prosince. Vysoké tempo očkování hlásí i Turecko. Podle úřadů dostalo vakcínu za dva dny na 600 000 lidí, napsala agentura Reuters.

19:36

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) je velmi znepokojen ohlášeným omezením dodávek vakcín proti novému koronaviru od firmy Pfizer. Česko podle něj ale není v kritické situaci jako některé jiné země. Blatný to řekl České televizi. Úřady několika evropských zemí v pátek informovaly, že farmaceutická společnost Pfizer dočasně omezí dodávky své vakcíny do Evropy.

Budete mít zájem:  Krevni Testy Na Alergie?

19:12

„Na zavedení automatických zpráv, které zájemce upozorní na volné místo v rezervačním systému, se usilovně pracuje,“ řekl ministr zdravotnictví Blatný v ČT.

19:07

Nárok na první dávku očkování proti covidu-19 budou mít v Izraeli od neděle všichni občané starší 45 let. S odvoláním na páteční sdělení ministerstva zdravotnictví o tom informoval zpravodajský web The Times of Israel.

Ve čtvrtek ve zhruba devítimilionové zemi dostalo první dávku vakcíny proti covidu-19 56 716 lidí, zatímco 64 366 obdrželo druhou dávku. V přepočtu na obyvatele je Izrael nejrychleji očkující zemí na světě.

Skoro dva miliony Izraelců již mají první dávku očkování za sebou, téměř 170 000 lidí dostalo i druhou.

19:03

Ve světě zemřely už více než dva miliony lidí nakažených covidem-19. O posledních 100 000 se celkový počet zvýšil za sedm dní, předchozích 100 000 přibylo třikrát po sobě za devět dní.

Vyplývá to z průběžně aktualizované statistiky americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která nynější pandemii sleduje globálně.

Dohromady testy podle jejích údajů koronavirovou nákazu prokázaly u více než 93,4 milionu lidí.

18:56

Norské úřady upravily svá doporučení týkající se skupin obyvatelstva, které mají být nejdříve očkovány proti nemoci covid-19. Stalo se tak poté, co krátce po podání vakcíny několik lidí starších 80 let zemřelo. Od nynějška budou o tom, koho je vhodné očkovat, rozhodovat jednotliví lékaři, informovala agentura AP.

Podle oficiálních údajů dostalo od konce prosince v Norsku první dávku vakcíny od firem Pfizer a BioNTech či od společnosti Moderna více než 30 000 lidí. Norská agentura pro léčivé přípravky ve čtvrtek uvedla, že po očkování mělo 29 lidí vedlejší účinky a 13 jich zemřelo. Ke všem úmrtím došlo u klientů v pečovatelských domech, přičemž všem z nich bylo přes 80 let.

„Neděsí nás to. Je celkem zřejmé, že tyto vakcíny představují velmi malé riziko, s výjimkou těch nejslabších pacientů,“ řekl norské veřejnoprávní televizi NRK Steinar Madsen z agentury. „Lékaři nyní musí pečlivě zvážit, kdo by měl být očkován. Ti, kdo jsou slabí a blíží se ke konci svého života, mohou být očkování po individuálním zhodnocení,“ dodal.

18:37

„Kapacity nemocnic pro pacienty s covidem-19 jsou nadále v několika krajích na hraně své maximální vytíženosti, důvodem je nákaza personálu, zejména zdravotních sester,“ uvedl náměstek ministra Vladimír Černý, který má na starosti národní dispečink intenzivní péče. Využívají se podle něj všechny možnosti personální výpomoci, armády, studentů zdravotních škol a lékařských fakult nebo dobrovolníků.

„Úroveň péče odpovídá objektivní skutečnosti nedostatku kvalifikovaného personálu a pro udržení co největšího možného rozsahu zdravotní péče u co nejvyššího počtu potřebných pacientů dochází ke snížení obvyklých organizačních, ošetřovatelských nebo diagnosticko-léčebných standardů,“ dodal náměstek. Podle něj ale nejsou informace o tom, že by nebylo možné pacienty umisťovat na odpovídající lůžka. Narazil tak na informace v médiích, že taková situace minulý týden nastala například v chebské nemocnici.

18:36

„Epidemická situace neeskaluje. Naopak se mírně zlepšuje a je evidentní, že zavedená opatření začínají fungovat a projevují se na počtu nově diagnostikovaných pacientů. Pro zachování příznivého vývoje situace je ale nutné, abychom platná opatření důsledně dodržovali,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

18:27

Farmaceutická firma Pfizer dočasně omezí dodávky své vakcíny proti nemoci covid-19 do Evropy, zatímco bude pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Uvedly to v pátek úřady několika evropských zemí.

Ministři zdravotnictví skandinávských a pobaltských států odeslali Evropské komisi dopis, v němž dávají najevo znepokojení a požadují vysvětlení tohoto kroku.

Šéfka komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že objem nasmlouvaný pro první čtvrtletí firma doručí ve slíbeném období.

18:23

Od pondělí se mění takzvaná cestovatelská mapa. Předložit negativní test bude nově nutné při návratu z Maďarska, Malty, Azor (Portugalsko) a Madeiry (Portugalsko). Do oranžové zóny se naopak přesune Lucembursko.

18:16

Politici po celém světě by měli zvýšit výdaje, aby pomohli oživit jejich zadrhávající se ekonomiky. Uvedla to v pátek ve svém projevu na Gajdarově ekonomickém fóru v Rusku šéfka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová.

Žádné konkrétní ekonomické prognózy Georgievová neposkytla, dala však jasně vládám najevo, že si přeje, aby zvýšily své výdaje, a zvolily synchronizovaný mezinárodní přístup, který je podle ní nejlepší pro podporu růstu.

18:12

Úmrtnost v Německu a Francii byla loni výrazně nad průměrem posledních let, v Německu o čtvrtinu, ve Francii o devět procent. Informovaly o tom v pátek agentury DPA a AFP. Experti to dávají do souvislosti s pandemií covidu-19.

Podle německého statistického úřadu byla celková úmrtnost v zemi například v týdnu před Vánocemi o 24 procent vyšší než činil průměr v posledních letech. Ve spolkové zemi Sasko, která sousedí s Českou republikou, se čísla dokonce zdvojnásobila.

17:51

Opakovaně se v Česku loni nakazilo novým typem koronaviru 56 lidí, kteří měli v obou případech nákazy příznaky nemoci covid-19.

Kromě tohoto Státní zdravotní ústav (SZÚ) zaznamenal dalších 189 případů reinfekce covidem-19, u kterých ale minimálně jedna z nákaz neměla příznaky.

U dalších 36 případů se ověřují data. Informovaůa o tom mluvčí SZÚ Klára Doláková.

Za opakovanou nákazu, takzvanou reinfekci, se považuje opakované, potvrzené onemocnění, kdy člověk má příznaky choroby a kdy mezi první a druhou nákazou bylo 90 a více dnů.

Do konce října loňského roku bylo zaznamenáno 28 případů opakovaných onemocnění covidem-19 s příznaky. Šlo o 11 mužů a 17 žen ve věku od 25 do 80 let. Interval mezi první a druhou nemocí byl mezi 101 a 231 dny. Většina lidí měla u obou nákaz mírný průběh, jen tři případy měly střední nebo těžký průběh.

17:23

Ředitel nemocnice v Českém Krumlově Jindřich Florián rezignuje na funkci. Učiní tak po výzvě hejtmana Martina Kuby (ODS). Florián totiž nechal proti covidu-19 očkovat i příbuzné a známé zaměstnanců nemocnice.

Vakcínu přitom mají teď dostávat jen zdravotníci a další stanovené skupiny. Podle Kuby ředitel porušil jihočeskou vakcinační strategii a naboural důvěru Jihočechů v systém.

Florián řekl, že odstoupí co nejdřív a že jiní by měli posoudit, zda udělal něco špatně.

17:07

Na linku 800 160 166, kterou spolu s organizací Život 90 provozuje hlavní město, se během dne dovolalo asi 800 pražských seniorů. K očkování v Centrálním rezervačním systému se s pomocí operátorů registrovala zhruba osmina volajících. Rezervace operátoři kvůli plným termínům očkování neprováděli. Uvedla to hlavní koordinátorka linky Terezie Šmídová z organizace Život 90.

17:06

Antigenních testů na covid-19 bylo v Česku od loňského listopadu, kdy se s preventivním testováním populace začalo, provedeno přes 1,14 milionu.

V prosinci bylo v tomto testování pozitivních pět procent, v lednu zatím skoro osm procent. Vyplývá to z datové sady k testování zveřejněné na webu ministerstva zdravotnictví.

Původně mělo dobrovolné testování pro veřejnost končit dnes, prozatím je mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví prodlouženo do odvolání.

16:58

Stát uvažuje o tom, že 1. února umožní registraci jen části společnosti, například lidem starším 65 let:

16:34

Jihočeský hejtman Kuba vyzval ředitele nemocnice v Českém Krumlově k rezignaci. Nechal totiž očkovat proti covidu i příbuzné a známé zaměstnanců zařízení.

16:28

V očkovacích centrech v Pardubickém kraji má zatím zájem pomáhat 262 lékařů a 161 zdravotních sester.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector