Při léčbě rakoviny prsu je důležité: Nehubnout!

Při léčbě rakoviny prsu je důležité: Nehubnout!

Rakovina prsu patří mezi českými ženami k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním. Lékaři u nás každý rok diagnostikují 6 000 nových případů, více než 2 000 pacientek pak na toto onemocnění zemře. Nádor prsu se vytváří z abnormálních rakovinných buněk, které ztratily svou původní funkci a vymkly se kontrole. Může se také šířit do okolních uzlin a vytvářet metastáze.

Hned po rakovině kůže je karcinom prsu nejčastěji diagnostikovaným nádorovým onemocněním, vyskytuje se hlavně ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. Nejvíce ohrožené jsou ženy po čtyřicítce, rakovina se však nevyhýbá ani mladším pacientkám.

Největší nebezpečí této nemoci spočítá v tom, že v počátečních stádiích nádor nevykazuje žádné na první pohled viditelné příznaky a nemusíte si ho proto vůbec všimnout. Včasná diagnóza je však velmi důležitá, protože výrazně zvyšuje šanci úspěšné léčby. Pokud nádor odhalíte příliš pozdě, může mezitím rozšířit své zhoubné buňky i do vzdálenějších orgánů.

Rakovina prsu a její příčiny

Stejně jako u dalších druhů rakoviny nejsou příčiny karcinomu prsu zatím přesně známé. Existuje ovšem řada rizikových faktorů, které pravděpodobnost tohoto onemocnění výrazně zvyšují. Jejich rozpoznání lékařům pomáhá určit rizikové skupiny žen a díky úspěšné léčbě snížit úmrtnost.

Hlavním rizikovým faktorem je věk. Čím starší totiž žena je, tím větší riziko rakoviny prsu u ní hrozí. Důležitou roli hraje i výskyt rakoviny v rodině, zhruba 5-10 % nádorů se projeví na základě dědičné dispozice. Pokud karcinom prsu zjistili u vaší matky, sestry či dcery, riziko onemocnění je u vás dvakrát větší než u ostatních.

Další rizikové faktory:

 • Časná menstruace (před 12. rokem)
 • Pozdní menopauza (po 55. roku)
 • Porod prvního dítěte po třicítce
 • Bezdětnost
 • Nadváha
 • Ukládání tuku v oblasti pasu
 • Výskyt dalších nádorů v rodině
 • Dlouhodobé užívání hormonální substituční terapie
 • Konzumace většího množství alkoholu

Rakovina prsu u mužů

V naprosté většině případů postihuje rakovina prsu ženy, ani muži se však tomuto onemocnění zcela nevyhnou. Tvoří ovšem pouze 1 % postižených, na jednoho muže totiž připadá zhruba 100 žen s diagnózou prsního karcinomu.

Nejvíce zasaženi jsou muži ve věku 60‒70 let, onemocnět můžete však prakticky v jakémkoliv věku. Známé jsou i případy, kdy se rakovina prsu objevila u malých chlapců.

Rizikové faktory u mužů:

 • Vysoká hladina estrogenu v krvi
 • Cirhóza jater
 • Radioterapie při léčbě jiného nádorového onemocnění
 • Genové mutace
 • Výskyt rakoviny prsu v rodině

Příznaky rakoviny prsu

Když se řekne rakovina prsu, většina lidí si vybaví hlavně bulku v prsu, která je pro toto onemocnění typická. Existuje ale celá řada dalších příznaků, na které by si žena měla dávat dobrý pozor. Jak rakovinu prsu poznáte?

Rozdílná velikost prsů

U některých žen jsou asymetrická prsa normální, drobné odchylky v tvaru a velikosti mají již od dospívání. Pokud ovšem pozorujete, že se jeden váš prs zvětšuje a tuhne, neodkladně vyhledejte lékaře.

Nepravidelnosti bradavky

Nádor může způsobit také zploštění nebo vtažení bradavky. Někdy to může být patrné na první pohled, jindy si toho můžete všimnout při souhybech nebo v kontrastu s druhou bradavkou, která je volná a pravidelná.

Pomerančová kůže

Když nádorové buňky zaplní drobné lymfatické cévy, na prsu můžete pozorovat takzvanou pomerančovou kůži. Tento efekt je viditelný trvale nebo při stisku.

Výtok z bradavky

Rakovinu prsu může signalizovat zaschlý sekret okolo bradavky nebo také změny připomínající ekzém. Pokud vám z bradavky začne vytékat zabarvená tekutina nebo i krev, okamžitě vyhledejte lékaře.

Bulka

Pokud si nahmatáte v prsu jakoukoliv bulku nebo jiný tuhý útvar, návštěva lékaře je nezbytně nutná. Jen díky mamografickému vyšetření (případně i ultrazvuku) se totiž můžete přesvědčit o tom, zda se jedná pouze o nezhoubnou cystu, nebo zda jde o rakovinu prsu.

Vtažení prsní tkáně a důlkovatění

Kůže na zdravém prsu by měla být volná a hladká. Pokud se však objeví bulka, je v prsu fixovaná a při zvednutí horních končetin odolává pohybu. To se projeví vtažením kůže a následně vznikají na prsou také důlky.

Zarudlá kůže

Rudá teplá kůže na prsu může být pouze příznakem zánětu. V některých případech ale signalizuje i zánětlivý karcinom.

Rozšířená spleť žilek a bolesti

Bolest prsou může být způsobena například hormonálními změnami, cvičením nebo namáhavou prací. Není však vyloučeno, že může jít i o předzvěst rakoviny prsu. To samé platí i o viditelné spleti žilek.

U pacientky se může projevit kombinace těchto příznaků, někdy se ale vyskytují i samostatně. Pokud u sebe některý z těchto symptomů objevíte, nepanikařte. Nemusí se nutně jednat o rakovinu prsu, ale pro jistotu co nejrychleji navštivte svého lékaře.

Rakovina prsu a metastáze

Karcinom prsu nejčastěji metastazuje do plic, jater, kostí a měkkých tkání (kůže nebo mízní uzliny). K projevům rakoviny prsu se poté přidají i další symptomy. U metastáz na plicích se jedná o dušnost, kašel či opakované plicní infekce. Jaterní metastáze jsou spojené s trávicími potížemi, žloutenkou nebo bolestí pod pravým žeberním obloukem.

Pokud jde o kostní metastáze, ty se projevují bolestmi v oblasti páteře nebo končetin. Metastáze měkkých tkání pak poznáte podle bulky nebo specifického otoku kůže. Jestliže u sebe pozorujete některé z těch příznaků, neprodleně kontaktujte svého onkologa.

Jak se rakovina prsu diagnostikuje?

Rakovinu prsu můžete odhalit různě. Hlavní diagnostické metody zahrnují:

Každá žena by měla provádět minimálně jednou měsíčně samovyšetření obou prsů. Důležité je postupovat pomalu a důkladně prozkoumat, zda se u vás nevyskytují některé příznaky popsané výše. Každá žena starší než 15 let má také právo jednou ročně zajít na kontrolu ke svému gynekologovi, který provádí vyšetření pohledem a pohmatem.

Ženy nad 45 let mají každé dva roky nárok na bezplatné mamografické vyšetření. Jedná se o rentgenování obou prsů slabým paprskem. Pokud však rakovinou prsu onemocněl někdo z rodiny, měly by tuto možnost využít i ženy mladší. S výběrem centra, kde vyšetření proběhne, vám může pomoci gynekolog či praktický lékař.

Pokud existuje podezření na karcinom prsu, lékaři pro potvrzení nebo vyloučení diagnózy obvykle volí další vyšetření, mezi které patří diagnostické mamografické vyšetření, magnetická rezonance prsu nebo cílená biopsie z hmatné léze.

Rakovina prsu a možnosti léčby

Pokud je rakovina prsu odhalena včas, existuje velká naděje na kompletní uzdravení. U pokročilejších stádií, kde je prognóza obvykle horší, je pak důležité naplánovat vhodný léčebný postup, který se bude soustředit především na zmírnění symptomů a prodloužení života pacientek.

Možnosti léčby jsou dnes velmi pokročilé, postupuje se dle doporučení celého týmu lékařů, kteří při výběru vhodného způsobu berou v úvahu všechna specifika pacientovy situace. Mezi nejčastější metody patří chirurgická léčba, biologická léčba či chemoterapie. Po léčbě mají pacientky nárok také na lázně.

Operace prsu

V případě, že je nádor operovatelný a nebyla prokázána přítomnost vzdálených metastáz, se většinou volí jeho chirurgické odstranění. Lékaři se v dnešní době snaží provádět tento zákrok v co nejmenší možné míře, protože pro ženu taková operace představuje velmi radikální krok.

Podle velikosti a umístění nádoru lékaři zvolí vhodný typ operace:

 • Lumpektomie – z prsu se vyjme pouze nádor s centimetrovým okrajem zdravé tkáně
 • Částečná mastektomie – odstraní se čtvrtina nebo větší část prsu, která obsahuje nádor
 • Úplná mastektomie – odstraní se celý prs včetně bradavky
 • Radikální mastektomie – odstraní se celý prs, malý prsní sval i podpažní uzliny

Chemoterapie

Chemoterapie představuje systémovou metodu léčby rakoviny. Využívají se cytostatika, což jsou chemické preparáty, které zastavují růst a množení zhoubných buněk. Zasahují ovšem i zdravé buňky a mají řadu nežádoucích účinků. Aplikace chemické léčby probíhá ve dvou až čtyřtýdenních cyklech po dobu 3‒6 měsíců, mezi jednotlivými dávkami se dělají přestávky.

Radioterapie

Ozařování způsobuje, že nádorové buňky zahynou nebo ztratí schopnost nekonečného množení. Využívá se jako doplněk operace, samo o sobě totiž není schopné rakovinu vyléčit. Jednotlivé dávky se pacientce aplikují pětkrát týdně po dobu 5‒7 týdnů, celá tato procedura je nebolestivá.

Hormonální léčba

Hormonální léčba představuje dlouhodobou záležitost, často se aplikuje samostatně nebo po chemoterapii a trvá několik let. Její účinnost je podmíněna především přítomností hormonálních receptorů v nádorové tkáni, které jsou znakem toho, že nádor je závislý na hormonálních podnětech. Pokud se v buňkách nevyskytují, tato léčba nemá smysl.

Biologická léčba

Nejnovějším způsobem léčby rakoviny prsu je biologická léčba. Na rozdíl od chemoterapie tyto preparáty působí na molekuly a pochody specifické pouze pro nádorové buňky. Právě proto mají minimální vedlejší účinky.

Budete mít zájem:  Alergie Na Latexove Rukavice?

Léky se podávají buď nitrožilně nebo ve formě tablet. Taková léčba je sice nákladná, ale pokud pacientka prokáže, že se u ní jedná o typ nádoru, na který biologická léčba účinkuje, plně ji hradí zdravotní pojišťovna.

Rakovina prsu v těhotenství

Pokud se u těhotné ženy potvrdí diagnóza rakoviny prsu, v dnešní době to již neznamená, že musí těhotenství ukončit. Léčba je ovšem komplikovanější, protože je nutné brát ohledy také na vyvíjející se plod.

Na výběr vhodné léčby má vliv pokročilost těhotenství a také stádium rakoviny. Pokud karcinom není ještě příliš rozvinutý, doporučuje se chirurgické odstranění nádoru. Nevhodná je naopak hormonální léčba.

Chemoterapie v prvním trimestru ohrožuje vývoj dítěte, pacientce v pokročilém stádiu rakoviny tak může být doporučeno i ukončení těhotenství. Podle novějších studií některé druhy chemoterapie nevedou v pozdějších fázích těhotenství ke spontánním potratům ani k poškození plodu, mohou ale zapříčinit předčasný porod.

Prevence

Jako prevence se doporučuje především samovyšetření prsu. Ženy starší než 20 let by se měly nechat vyšetřit ultrazvukem u specialisty, po čtyřicítce jsou vhodná pravidelná vyšetření na mamografu. Snížit riziko rakoviny prsu je možné také díky zdravému životnímu stylu a pravidelnému cvičení.

Další doporučení:

 • Omezte tučná jídla
 • Hlídejte si svou váhu (obezita patří k rizikovým faktorům)
 • Omezte pití alkoholu
 • Omezte kouření
 • První těhotenství by mělo přijít do 30. roku
 • Kojení by mělo trvat alespoň 6 měsíců

Jak se s nemocí vyrovnat?

Po sdělení diagnózy je o každou ženu postaráno a lékaři jí zpravidla navrhnou optimální léčebný postup. Významnou pomocí pro pacientky jsou různá sdružení a organizace, které poskytují nejen poradenství, ale také psychologickou pomoc a skupinovou terapii (HELP, Amélie, Žapka).

Edukaci pro veřejnost i onkologické pacientky poskytuje Aliance žen s rakovinou prsu, známé jsou také celosvětové pochody proti rakovině prsu, kde statisíce lidí vyjadřují podporu nemocným ženám a jejich rodinám.

Často kladené otázky o výživě při nádorovém onemocnění

Nemocný člověk při horečce, průjmech nebo zvracení nemá chuť na jídlo, a pokud stav trvá několik dní, projeví se ztrátou hmotnosti. V nemocnici se úbytek váhy někdy zvyšuje i hladověním při některých výkonech nebo příjem stravy zhoršují nepříjemné pachové vjemy a nepříjemné prostředí.

I když příjem stravy klesá, právě při operaci nebo teplotě a infekcích je potřeba energie více.
Váhový úbytek má i psychický dopad na pacienta, např. dochází ke zhoršení schopnosti aktivně pracovat a aktivně odpočívat.

Pacienti se méně častěji stýkají se svojí rodinou a svými přáteli a mají také menší důvěru ve výsledky léčby.

Nestane se mi nic, když nejím 2 dny při teplotě nebo v průběhu chemoterapie?

Pokud nechutenství a omezený příjem trvá jen 2-4 dny, není důvod k panice. Pokud se Váš příjem stravy upraví, nedojde k významné ztrátě hmotnosti. V tomto období můžete do jídelníčku zařadit přípravky enterální klinické výživy uzpůsobené k popíjení – sipping.

Jedná se o tekutou výživu, která se dodávají prostřednictvím lékáren v různých variantách a příchutích nebo variantě bez příchutě. Jedná se o kompletní a vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou k okamžitému použití jako nápoj.

Popíjení přípravků enterální klinické výživy pomůže obnovit plnohodnotný příjem energie a živin v jejich optimálním poměru.

Musí každý pacient s onkologickou diagnózou zhubnout?

Váhový úbytek je velmi častý u onkologických pacientů a projevuje se nejčastěji u nádorů slinivky, jícnu, žaludku a plic. Mnohem menší je například u nádoru prsu nebo varlat. Každý pacient nemusí zhubnout, pokud má dobrou nutriční podporu a pokud o výživu dbá. Hubnutí není nevyhnutelnou součástí nádorového onemocnění. Důležité je, aby se s nutriční podporou začalo včas.

Mám odpor k jídlu, je to obvyklé?

Často si pacienti stěžují na odpor k jídlu, odlišné vnímání chuti a vůně jídla, předčasný pocit sytosti již po několika lžičkách jídla. Některá léčba s sebou přináší přechodně zvracení, průjmy, problémy s polykáním. Někdy pacienti přestanou mít chuť na ta jídla, která měli rádi celý život. Mění se chutě. Bývá zvýšená citlivost na hořké a slané.

Neměla bych dodržovat nějakou dietu? Slyšela jsem, že vegetariánská dieta je zdravá

Strava by měla být pestrá, měla by obsahovat všechny vitamíny, minerály, bílkoviny. Vegetariánská strava přináší riziko nízkého přívodu bílkovin a energie při relativně vysokém objemu stravy. Chybí i dostupnost některých dalších živin jako jsou železo, vápník, vitamín B12. Vegetariánská strava znamená, že nejíte maso, ryby a přísní vegetariáni vynechávají i vajíčka a mléko.

Velké množství vlákniny není vhodné během chemoterapie a ani při ozařování na oblast břicha. Proto není vhodná ani makrobiotická dieta, která je objemově bohatá a obsahuje hodně zbytků. Tyto diety vyžadují dostatek času a znalostí, naučte se pracovat s tabulkami výživy.

Je lépe při zahájení onkologické léčby s touto dietou nezačínat a vyčkat na období, kdy budete mít náročnou léčbu již za sebou.

Co je to anorexie?

Anorexie

znamená nechutenství a je častým příznakem při nádorovém onemocnění, zvláště při pokročilém stadiu nemoci. Někteří pacienti mají nechutenství již při zjištění choroby.

Co je to kachexie?

Kachexie je stav, kdy dochází ke ztrátě váhy, zásobám tuků a svaloviny. Pacienti jsou slabí, unavení. Anorexie i kachexie se rozvíjejí často současně. Rozvoj nádorové kachexie je něco jiného než například hladovění zdravého člověka, který nemá dost jídla nebo např. „drží hladovku“. Při nádorovém onemocnění dochází i ke změnám v metabolismu.

Mohu nádor vyhladovět a tím ho zničit?

Ne. Bohužel nádor roste natolik samostatně, že hladověním dojde k devastaci jen pacienta (hostitele nádoru), ale nádor sám poroste dál.

Žádná klinická studie neprokázala, že by bylo možné tímto způsobem zničit nádor. Někteří pacienti dodržují tzv.

Breussovu dietu, kdy pijí jen šťávy a pak přicházejí v takovém stavu, který již znemožňuje jejich další léčbu. Naopak dobře živený člověk může lépe zdolat nádor a jeho léčbu.

Zhubla jsem asi 10kg a jsem stále unavená

Stav výživy a únava spolu velmi často souvisejí. Váhový úbytek je významný ve vztahu k Vaší původní dlouhodobé hmotnosti. Pro orientaci uvádíme např. ztráta více než 10% hmotnosti za 6 měsíců je závažný váhový úbytek.

Důležité je, zda již nehubnete nebo zda váhový úbytek stále pokračuje. Pacienti s významnou ztrátou hmotnosti si stěžují na skleslost, únavu, vyčerpání, ale i ochablost v duševní činnosti.

V tomto období můžete do jídelníčku zařadit přípravky enterální klinické výživy uzpůsobené k popíjení – sipping. Jedná se o kompletní a vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou k okamžitému použití jako nápoj.

Popíjení přípravků enterální klinické výživy pomůže obnovit plnohodnotný příjem energie a živin v jejich optimálním poměru. Tyto přípravky lze též využít při přípravě denních jídel.

Moje kamarádka užívá nějaké léky pro onkologické onemocnění a přibrala na váze

Při některých onemocnění se jako lék nasazují hormonální přípravky, po kterých může dojít ke zvýšení hmotnosti. V některých případech může přibývání váhy být způsobeno otoky nebo volnou tekutinou v dutinách.

Přináší hubnutí nějaké riziko?

Ano, těžká podvýživa může způsobit náchylnost k infekcím a špatné hojení ran. Zesláblí pacienti mají často pooperační komplikace, je proto lépe je na operační výkon předem připravit obohacováním jídelníčku např.

o přípravky enterální klinické výživy uzpůsobené k popíjení – sipping cca 10 – 14 dní před operací. Jedná se o kompletní a vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou k okamžitému použití jako nápoj.

Tyto přípravky lze též využít při přípravě denních jídel.

Můj přítel s rakovinou slinivky břišní zhubnul asi 30kg. Podaří se mu zase váhu nabrat?

Při nádorech slinivky břišní dochází k velkému úbytku váhy. Není to způsobeno jen objemem nádoru, ale i tzv. cytokiny a dalšími látkami jako jsou hormony, aminokyseliny, odlišné metabolické cesty. Je nereálné, že by se mu podařilo zase přibrat na původní váhu. Bude úspěch, pokud již více nezhubne a přibere aspoň několik kilogramů.

Je lepší výživa do žíly „kapačkami“?

Pokud je to možné, upřednostňujeme výživu do střeva, protože slouží k výživě střeva, je to fyziologická cesta, je po ní méně komplikací atd. Někdy se nevyhneme podání výživy do žíly, protože např. pacient nemůže přijímat potravu, nebo je nefunkční zažívací trakt.

Budete mít zájem:  Alergie U Dětí:?

Výživa do žíly se může připravit tak, že obsahuje stejné živiny jako když si dáte k snídani chleba s máslem, v poledne řízek s bramborem, na svačinu ovoce a zeleninu a k večeři guláš.

Pokud je to možné, dáváme alespoň malé množství výživy do střeva, aby se udržela funkce střeva a předešlo se atrofii (zeslabení) střevní sliznice.

Mám jíst více maso nebo cukry?

Hlavními složkami výživy jsou bílkoviny, cukry, tuky, vitamíny a voda. Některé bílkoviny si tělo neumí samo vytvořit a musí být přijaty v potravě nebo v infuzích (kapačkách).

Velké množství bílkovin je obsaženo v mase, rybách, sýru, vejci, mléce a mléčných výrobcích a sojových výrobcích. Vhodný je i přípravek enterální klinické výživy (tzv. sipping) se zvýšeným obsahem bílkovin – Fortimel, uzpůsobený k okamžitému použití jako nápoj.

Cukry a škroby jsou pro nás nejrychleji dosažitelným zdrojem energie. Jsou obsaženy v medu, chlebu, těstovinách, pečivu, bramborách, rýži.

Tuky jsou naopak zásobním zdrojem energie, jsou obsaženy v másle, smetaně, čokoládě.

Mám užívat vitamínové tablety?

Vitamíny a minerály jsou přijímány zvenčí. Některé vitamíny jsou rozpustné ve vodě a při nadbytku je tělo vyloučí močí. Jiné jsou rozpustné v tucích. Je lepší přijímat vitamíny v jejich přirozené podobě než ve formě tablet. Je lépe jíst např.

ovoce a zeleninu, protože kromě vitamínů a stopových prvků obsahují také různé bioaktivní látky, které žádnou vitamínovou tabletou nezískáte. Je vhodné také zařadit mezit jídly přípravky enterální klinické výživy, tzv. sipping, které obsahují vitaminy, minerály a stopové prvky.

Jedná se o kompletní a vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou k okamžitému použití jako nápoj.

Mají dobře živení pacienti nějakou výhodu v průběhu chemoterapie?

Ano, je prokázáno, že dobře živení pacienti se lépe vyrovnávají s vedlejšími účinky onkologické léčby, jsou odolnější proti infekcím, mají menší riziko pooperačních komplikací, mohou častěji absolvovat plnou protinádorovou léčbu, jsou schopni znovu obnovit poškozené tkáně, jsou fyzicky silnější, sami se cítí lépe.

Je nějaká dieta, kterou se můžu vyléčit nebo alespoň ovlivnit léčbu?

Protinádorová léčba je založena na prokázaných postupech – tj. operace, chemoterapie, radioterapie. Správná výživa jen doplňuje léčbu. Bohužel, není možné složením stravy zamezit růstu nádoru.

Pokud je ale pacient v dobrém stavu, lépe léčbu snáší. Je prokázané, že podvyživený pacient má zhoršené vyhlídky na vyléčení, proto včasná podpora výživy tvoří podporu celkové protinádorové léčby.

Čím je způsobeno hubnutí při nádorovém onemocnění?

Při nádorovém onemocnění dochází k velmi složitým změnám ve využívání živin. Na hubnutí se podílí i nežádoucí účinek vlastní onkologické léčby nebo samotné uložení nádoru.

Často mám nevolnost až odpor k jídlu, je to obvyklé?

Nechutenství je velmi časté. Výrazné bývá při konzumaci masitých a teplých jídel. Lépe se snášejí sladkosti, studené saláty, zmrzlina. Často se dostavuje předčasný pocit sytosti již po několik soustech. Můžete zkusit malou sklenku piva před jídlem jako aperitiv, pokud vám lékař dovolí. Jezte v dobře větrané místnosti, dopřejte si krátkou procházku před jídlem.

Kdy bych měl vyhledat lékaře nebo dietní sestru a poradit se o stravování?

Poraďte se se svým lékařem, pokud jste zhubnul za poslední 3 měsíce více než 7,5% původní hmotnosti nebo pokud vaše hmotnost stále klesá nebo pokud klesá příjem stravy pro výrazné nechutenství, zvracení nebo průjmy. Často mají problém pacienti s nádorem v oblasti dutiny ústní, krku, jícnu, žaludku, slinivky břišní.

V době chemoterapie mám odpor k jídlu. Měla bych se zaměřit hlavně na svoje oblíbená jídla?

Je vhodnější právě oblíbeným jídlům se v době chemoterapie vyhýbat. Jinak si k nim pravděpodobně vytvoříte odpor.

Zhubla jsem a nemůžu přibrat. Stravuji se zdravě, omezuji tuky, jím hodně zeleniny

Pokud potřebujete přibrat na váze, je nutné zvýšit konzumaci tuku a částečně i cukru. Přísnou dietou bez tuků toho nedocílíte. Zařaďte do svého jídelníčku například plnotučné mléko, tučné sýry, jogurty, čokoládový krém Nutela apod. Využít můžete i přípravků enterální klinické výživy uzpůsobené k popíjení – tzv. sipping.

Vážím 98 kg , měřím 168cm a teď mi byl zjištěn nádor střeva. Asi bych měla zhubnout před operací, že?

Zahajovat redukční dietu právě teď není moudré. S redukcí váhy začněte až po skončení onkologické léčby.

Cítím se velmi slabý, nemůžu někdy ani kousat

Je vhodnější konzumovat měkkou stravu nebo kašovitou stravu. Můžete si dopřát energeticky bohaté polévky – např. kuřecí vývar, koktejly nebo popíjet tekutou výživu např. přípravky enterální klinické výživy.

Maminka se léčí s nádorem prsu. Můžu jí nějak pomoci se zajištěním stravy?

Můžete určitě pomoci s nákupy a vařením většího množství jídla, které uchováte v menších porcích v mrazničce. Můžete vyzkoušet i přípravek enterální klinické výživy, který se dodává do lékáren v různých variantách a příchutích nebo variantě bez příchutě. Jedná se o kompletní a vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou k okamžitému použití jako nápoj.

Sestra se léčí s nádorem plic. Poručí si nějaké jídlo a když jí ho připravím, nic nesní. Nesní ani svoje oblíbená jídla. Dříve nebývala taková rozmlsaná

Při protinádorové léčbě se to stává. Neznamená to, že je pacient rozmazlený nebo vybíravý. Změny chuti, předčasný pocit sytosti, pocit plnosti jsou často průvodním jevem onkologické léčby.

10 potravin, které bojují proti rakovině prsu

Foto: lenetstan, Shutterstock.com

Nádor prsu je bezkonkurenčně nejčastější ženskou rakovinou. Jen v Česku ročně onemocní na sedm tisíc žen. Ačkoli se stoprocentní jistotou se nemoci předejít nedá, kvalitní jídelníček může být účinný jak v prevenci, tak během léčby.

Faktorů, které vznik karcinomu prsu ovlivňují, je opravdu dlouhá řada. Pokud tedy zůstanete stát nohama na zemi, víte, že sama zdravá výživa ještě nikoho nespasila. Ovšem příznivý dopad rozhodně má a byla by škoda ho nevyužít.

Rakovina prsu je nejčastějším ženským zhoubným onemocněním – v současnosti si každý den vyslechne nepříjemnou diagnózu skoro dvacet českých žen. Až za ní stojí nádory tlustého střeva a konečníku, případů však není ani z poloviny tolik.

Nemoc nejčastěji propuká po přechodu. Mladší pacientky jsou spíše výjimka, do 25 let je extrémně vzácná. Právě kvůli rostoucímu riziku spojenému s věkem pojišťovny všem ženám od 45. roku hradí každé dva roky mamografické vyšetření. To je opravdu dobré nezanedbávat, neboť při včasné diagnóze je velmi vysoká šance na vyléčení.

Foto: Tyler Olson, Shutterstock.com

Mamografie jen hledá už vzniklou nemoc. Aktivní primární prevence to není

Neexistuje jedna konkrétní potravina, která by rakovinu prsu způsobila, nebo naopak vyléčila. Na její rozvoj má vliv celá řada okolností a stravování je pouze jednou z nich. Přesto se však dá obecně říct, že prospívají potraviny bohaté na antioxidanty či zdravé tuky.

Naopak je vhodné limitovat konzumaci alkoholu – zvyšuje hladiny estrogenu, a může tak vést k poškození buněk DNA. Vznik nádoru a následných metastáz podporuje dle výzkumů také strava příliš bohatá na cukry. Riziková je i nadměrná konzumace trans tuků, které se vyskytují ve fastfoodových pokrmech, levných cukrovinkách či cukrářských polevách.

Kvalitní a na živiny bohatý jídelníček je velice důležitý i při léčbě. Lékaři často říkají: hlavně nehubnout! Nedostatečná výživa a nízký příjem bílkovin mají negativní dopad na metabolismus protinádorových léků. Může tak dojít k snížení účinnosti léčby a naopak nárůstu vedlejších účinků.

Foto: Misha Beliy, Shutterstock.com

Borůvky jsou plné prospěšných živin: nabízejí vitamin C a antioxidanty ve vysokém množství

 • Brokolice – je účinná zejména díky sulforafanu, což je silný antioxidant, který dokáže zaměřit a snaží se ničit rakovinné buňky.
 • Zelený čaj – je velice bohatý na antioxidanty polyfenoly. Antioxidanty chrání buňky DNA před škodlivými volnými radikály.
 • Broskve – tyto voňavé plody obsahují velké množství antioxidačních polyfenolů.
 • Borůvky – bobulové ovoce, krom borůvek třeba také černý rybíz nebo ostružiny, prospívá díky vysokému obsahu polyfenolů a dalšího silného antioxidantu – vitaminu C.
 • Čočka – proti rakovině prsu působí i kombinace polyfenolů a vlákniny. Obojí se nachází v luštěninách. Za nejlepší z tohoto ohledu se považuje čočka a fazole.
 • Losos – je bohatý na vitamin D a omega-3 mastné kyseliny, které pomáhají při likvidaci rakovinných buněk v prsu a zabraňují šíření do dalších částí těla.
 • Vlašské ořechy – obsahují omega-3 mastné kyseliny a antioxidanty fytosteroly. Uvádí se, že už jedna hrst vlašských ořechů denně by měla pomoci zpomalit růst rakovinných buněk.
 • Špenát – kromě prospěšné kyseliny listové obsahuje apigenin, který dle posledních studií pomáhá zabránit růstu buněk rakoviny prsu.
 • Mrkev – proti rakovině jsou účinné i karotenoidy jako betakaroten nebo lykopen. Oba najdete v mrkvi.
 • Žitné pečivo – pečivo z žitné celozrnné mouky, mezi které patří také dnes populární kváskový chléb, má pozitivní vliv díky vláknině a lignanům (látky chránící buňky před poškozením).
Budete mít zájem:  Kontrola Znamének Kožní Lékař?

Které z výše uvedených potravin jíte pravidelně?

Rakovina prsu – základní informace

 1. Průvodce pacienta
 2. Diagnózy
 3. Rakovina prsu
 4. Rakovina prsu – základní informace

Většinu typů rakovin prsu lze úspěšně léčit, pokud jsou zachyceny včas.

Nejdůležitějším faktorem při rozhodování o tom, jak tuto nemoc nejlépe léčit, je přesná znalost prediktivních faktorů, které pomohou určit léčebný postup indikovaný pro dané onemocnění.

Je pravděpodobnější, že pokud cílíme na konkrétní typ rakoviny, dosáhneme pozitivního efektu léčby. 2,3

Podle přítomnosti receptorů (proteinů), které se vyskytují na povrchu rakovinných buněk, existuje několik typů rakoviny prsu. Tyto receptory hrají důležitou roli při vzniku a vývoji nádoru, protože dávají buňkám signál, aby rostly a dělily se. Léčba je proto navržena tak, aby se zablokovaly ty receptory, které jsou u daného typu rakoviny pozitivní.

 • Karcinom prsu s pozitivitou hormonálních receptorů (HR) HR-pozitivní karcinom prsu je nejčastějším typem rakoviny prsu, představuje až 80 % případů rakovin prsu.4 Rakovina prsu je považována za HR pozitivní, pokud nádorové buňky na svém povrch mají receptory pro hormony estrogen a/nebo progesteron, označují se ER a PR. Jsou to místa na nádorových buňkách, kde se vážou ženské pohlavní hormony, které jsou přítomny v krvi. Ty potom působí na nádorovou buňku jako růstový faktor. Dá se toho využít v léčbě zhoubného nádoru. Pacientkám s karcinomem prsu s pozitivními hormonálními receptory se podávají léky, které ovlivňují tvorbu pohlavních hormonů nebo brání v jejich vazbě na příslušné receptory na povrchu nádorových buněk. Nádorová buňka potom odumře.
   
 • HER2-pozitivní karcinom prsu HER2-pozitivní karcinom prsu představuje přibližně 15 % případů rakoviny prsu.5 Vyznačuje se přítomností nádorových buněk, které produkují v nadměrném množství HER2 protein. Tento typ rakoviny prsu může být mimořádně agresivní. Pokud se neléčí, je spojen s rychlejší progresí onemocnění a horšími šancemi na přežití ve srovnání s HER2-negativním karcinomem prsu. Dnes je k dispozici léčba, která přesně cílí na HER2 receptory a blokuje signály, které způsobují růst a množení rakovinných buněk.
   
 • Triple-negativní karcinom prsu Triple-negativní karcinom prsu (TNBC) představuje přibližně 10–20 % všech případů rakoviny prsu.4 U tohoto typu rakoviny nejsou přítomné ani estrogenové, ani progesteronové receptory, ani se netvoří nadměrné množství HER2 proteinu. Mechanismy vzniku tohoto typu rakoviny jsou tak z velké části neznámé, proto je léčba tohoto karcinomu prsu obzvláště náročná. Pacientky mohou dobře reagovat na chemoterapii, ale celkově jsou možnosti léčby omezené a rakovina má tendenci se vracet.4

Znalost typu rakoviny prsu je velmi důležitá. Některé možnosti léčby, jako je chirurgická léčba a radioterapie mohou být u různých typů rakoviny prsu podobné, ale farmakologická léčba, do níž patří chemoterapie, hormonální terapie a cílené terapie, se bude u jednotlivých typů rakoviny lišit.4

Genová mutace genu BRCA1 a BRCA2

Okolo 5–10 % zhoubných nádorů prsu může vzniknout na základě dědičné dispozice.6 Dnes jsou genetici schopni vyšetřit určité geny a odhalit případnou poruchu jejich funkce. Je známo, že ženy, které zdědily chybu v genu BRCA1 nebo BRCA2, mají mnohonásobně vyšší riziko onemocnění nádorem prsu nebo vaječníku než ostatní populace.6

Pokud si žena najde v prsu bulku nebo jiný neobvyklý útvar, je nutné provést vyšetření, která pomohou objasnit, zda se jedná o zhoubný nádor prsu, či nikoliv. Tato vyšetření zahrnují mamografii, ultrazvuk prsů, případně magnetickou rezonanci a klinické vyšetření lékařem.6

Po stanovení diagnózy lékař sdělí pacientce kromě typu také stádium nemoci. Řekne jí, jak je nádor velký a zda došlo k rozšíření rakoviny po těle do okolních tkání, takzvaným metastázám.

Stádium je důležité z toho důvodu, že pomáhá odborníkům vybrat pro danou pacientku nejlepší možnou léčbu.

Obvykle platí, že čím je rakovina pokročilejší, tím hůře se léčí a tím je její prognóza obvykle horší.7
 

 • Časný karcinom prsu Většina případů rakoviny prsu je diagnostikována v časném stadiu, tedy předtím, než se rakovina rozšíří do okolních tkání. Nádorové onemocnění se omezuje na prsa a/nebo mízní uzliny.2 Pokud je rakovina prsu léčena v tomto časném stádiu, může být potenciálně vyléčitelná.8 Léčebný postup je u časného karcinomu komplexní a může zahrnovat systémovou léčbu před chirurgickým zákrokem i po něm a radioterapii. Cílem léčby je odstranit rakovinné buňky a zabránit jejich návratu.
   
 • Pokročilý karcinom prsu Některým pacientkám je však bohužel rakovina prsu diagnostikována v pokročilém stádiu, u některých z nich může dojít k návratu nebo zhoršení časného onemocnění. U pacientek, u nichž se rakovina rozšířila do dalších částí těla, jako je mozek nebo játra, již bohužel není možné úplné vyléčení. Cílem léčby u těchto žen je co nejvíce prodloužit jejich život a zároveň zmírnit symptomy onemocnění a nežádoucí účinky léčby tak, aby se cítily co možná nejlépe.7

Snížit riziko rakoviny prsu můžete například zdravým životním stylem a pravidelným cvičením.6

Jestliže vám lékař sdělil diagnózu rakoviny prsu, ptejte se a mluvte s ním o moderních diagnostických metodách a o možnostech personalizované zdravotní péče.

1  Estimated number of new cases in 2018, worldwide, females, all ages. International Agency for Research on Cancer. Cancer Today. http://gco.iarc.fr/ (Naposledy navštíveno 18.9.2018) 2  SEER: http://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast.html (Naposledy navštíveno srpen 2018) 3  Dawood S, et al. J Clin Oncol 2010;28,1:92-98 4  WebMD: http://www.webmd.com/breast-cancer/breast-cancer-types-er-positive-her2-positive (Naposledy navštíveno srpen 2018) 5  Tesařová. P. Cílená léčba karcinomu prsu; Remedia 2016; 26: 171-179 6  O nádorech prsu. Linkos.cz. https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-prsu-c50/o-nadorech-prsu/ (Naposledy navštíveno 13. 9. 2018) 7  Treatment of Stage IV (Metastatic) Breast Cancer. Cancer.org. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/treatment-of-breast-cancer-by-stage/treatment-of-stage-iv-advanced-breast-cancer.html (Naposledy navštíveno 19.9.2018)

8 . Wolff AC and Davidson NE. Curr Treat Options Oncol 2000; Aug;1(3):210-20

Karcinom prsu

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u českých žen. Ročně je u nás zjištěno přes 7 000 nových případů. Prevence, inovativní postupy a léky pomohly prodloužit život a zlepšit komfort pacientek.

Ložisko zhoubného nádoru v prsní tkáni je po rakovině kůže nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním. Karcinomem prsu mohou onemocnět nejen ženy, ale vzácně i muži.

Díky pravidelným mamografickým kontrolám je u mnoha žen nádor diagnostikován již v 1. stadiu, kdy je šance na uzdravení téměř stoprocentní.

I u vyšších stadií se díky vysoce inovativním léčivým přípravkům významně snižuje úmrtnost, pacienti tráví méně času v nemocnicích a mohou žít plnohodnotný život. 

Účinnější a méně invazivní léčba

Nové léky působící na specifické části (receptory) rakovinných buněk jsou účinnější a méně toxické.

Nové způsoby terapie a cílená biologická léčba jsou pacientkami lépe snášeny, protože nemají celkové příznaky dřívější chemoterapie.

Dlouhodobě se rovněž zvyšuje doba přežití, u pacientek nad 65 let se přibližuje věku dožití běžné populace, říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). 

Prevence, inovativní postupy a inovativní léky pomohly v porovnání období 2002–2006 a 2012–2016 prodloužit život pacientek celkem o 16 103 let. Míra pětiletého přežití od roku 1990 postupně vzrůstá u všech stadií onemocnění, a to včetně 4. (metastatického) stadia. 

Delší profesně aktivní život 

Rakovina prsu je dnes diagnostikována v časnějších stadiích. V roce 2006 byla přibližně třetina zachycených případů v prvním klinickém stadiu. K roku 2016 šlo již o téměř polovinu případů. To znamená, že více pacientek má vysokou šanci na vyléčení

Pacientky také tráví méně času v nemocnicích. Rostoucí počet hospitalizací je kratší než jeden týden. Podíl hospitalizací s délkou kratší nebo rovnou jednomu týdnu vzrostl z 56,8 % v období 2007–2010 na 79,9 % v období 2015–2018. K hospitalizaci dochází přibližně u každé 10. pacientky. 

Dochází také k úsporám na vyplácených invalidních důchodech. „Jen od roku 2010 činily úspory na invalidních důchodech spojených s karcinomem prsu 1,52 miliardy korun. Díky včasné diagnóze nemusí ženy absolvovat náročnou a nákladnou léčbu a mohou vést plnohodnotný život, uvádí ekonomické benefity Jakub Dvořáček. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector