Poruchy nohy ovlivňují celé tělo

Trpíte bolestí kolen nebo kyčlí? Bolí Vás často hlava či krční páteř? Na vině mohou být ploché nohy! Zdá se Vám to nesmyslné a nepochopitelné? Říkáte si, že to není možné? Omyl! Ploché nohy mohou ovlivňovat i vzdálené části těla. Ploché nohy mohou být dokonce i příčinou křečí v lýtkách, ze kterých bývá nejčastěji obviňován nedostatek hořčíku v těle. Proto je dobré tzv. plochonoží nepodceňovat, může totiž zapříčinit celou řadu obtíží.

Stavba nohy

Noha je velmi důležitou částí těla. Musí nám umožnit chůzi a běh i udržet celé tělo ve stoji. 26 kostí, 33 kloubů, 12 šlach a 18 svalů dohromady tvoří promyšlený mechanismus se složitou stavbou. Lidské chodidlo tvoří čtyři funkční celky: pata, zánártí, nárt a články jednotlivých prstů.

Tento složitý systém, tvořený dvěma druhy nožních kleneb, je zajišťován jak staticky, tak aktivně. O statiku se starají vazy a aktivitu mají na starosti svaly.

Nožní klenbu formují dva typy svalů, dlouhé a krátké. Mezi dlouhé svaly, začínající již v oblasti lýtka, patří přední a zadní holenní sval a dlouhé ohybače prstů a palce.

Krátké svaly se nacházejí přímo v oblasti chodidla a řadí se mezi ně odtahovač palce a krátký ohybač palce.

Noha má podélné a příčné klenby. Podélné klenby jsou dvě. První, neznámější klenba probíhá na vnitřní straně chodidla od oblasti pod palcem až po vnitřní stranu paty. Druhá klenba vede rovnoběžně s ní od malíkového kloubu po zevní stranu paty.

Příčné klenby má noha dokonce tři. Snad každý zná příčnou klenbu vedoucí mezi palcem a malíkem přes klouby záprstních kostí a prstů. V noze se ale nacházejí ještě další 2 klenby napříč zánártními kostmi. Jejich funkcí je chránit měkké části chodidla a zajišťovat pružnost nohy. Zároveň určují velikost a tvar nášlapné plochy chodidla.

Poruchy nohy ovlivňují celé těloSprávné a špatné zatížení chodidla

Za normálních okolností se noha souvisle dotýká země jen plochou chodidla u prstů a na vnější straně (viz obr.). Pokud však dojde k oslabení svalů a uvolnění vazů v chodidle, nastávají různé odchylky nášlapné plochy nohy.

Jedním typem odchylky je zvětšení této plochy, jako následek poklesu vnitřní hrany nohy. Vážnější odchylky se váží k poklesu vnitřního kotníku pod úroveň vnějšího. Toto způsobuje i změnu postavení vertikální osy patní kosti.

Stupně plochonoží

Existují tři stupně plochonoží. První stadium je mírně plochá noha, jež je zploštělá pouze při zátěži. Je zde patrné pouze mírné rozšíření otisku nohy ve středové části chodidla.

Závažnější variantou je středně plochá noha. Při chůzi se přenáší zatížení na vnitřní stranu chodidla, což je přímo patrné i na obuvi, která je více sešlapaná právě na vnitřní straně boty. V tomto stadiu je ještě možné plochou nohu ovlivnit a vrátit se k ideálnímu stavu.

K prakticky nevratným změnám však dochází v případě silně ploché nohy, kdy jsou měkké tkáně již přizpůsobeny špatným návykům a stavu chodidla. V tomto stadiu již chodidlo došlapuje téměř výhradně na vnitřní stranu, která nese většinu váhy těla.

Další odchylky

Přesně opačným problémem je tzv. vysoký nárt. Noha se opírá o zem v oblasti prstů a záprstních kostí, střed zevní hrany není zatížen vůbec a otisk chodidla pokračuje až dotykem paty.

Skutečnost, že se chodidlo nedotýká svou vnější hranou, způsobuje nadměrné zatížení kloubů na přední straně chodidla (prsty a záprstní kůstky).

Méně vážnou variantou je zvýšené vyklenutí nohy, kdy dochází ke zúžení nášlapné plochy vnější strany chodidla.

Poruchy nohy ovlivňují celé těloPříčiny plochých nohou

Nejčastější příčinou bývá chronické přetěžování nohou. Dalším, neméně důležitým faktorem, který jen těžko ovlivníme, je dědičnost či sklon k tzv.

uvolněnosti vazů, například při celkové hypermobilitě těla, ke které mají sklony více ženy než muži (to je dáno přítomností estrogenu, který váže vodu). K větší elasticitě vazů mají sklon častěji děti (kvůli vyššímu podílu vody v těle).

Vliv na vznik ploché nohy má i těhotenství. Plochá noha tedy může být jednou z fyziologických změn při graviditě.

Faktorem, který ovlivnit můžeme, bývá nadváha či nedostatečná stimulace chodidla zapřičiněná skutečností, že nohy máme neustále „uvězněné“ v obuvi, kde nemají dostatek volného prostoru pro přirozený pohyb. U dětí může za výskyt plochonoží předčasné a příliš časté nošení bot, například nošení bačkůrek po celý den, nazouvání botiček v době, kdy děti ještě nechodí, nebo špatně zvolená obuv v době růstu nožních kostí.

Poruchy nohy ovlivňují celé těloPrevence plochonoží

Možnou prevencí před vznikem plochonoží jsou různá cvičení, se kterými Vám ochotně pomohou naši fyzioterapeuti. Především v případě plochonoží druhého a třetího stupně je důležité používání kvalitních vložek do obuvi, zejména těch na statickou zátěž a sport.

Je třeba upozornit na to, že si na ně Vaše nohy budou muset postupně zvyknout a zpočátku pro Vás tyto zdravotní vložky nebudou vůbec pohodlné, ba naopak. To je ale naprosto v pořádku.

Avšak to nejpřirozenější a nejjednodušší, co pro sebe a své nohy můžete udělat, je často chodit naboso po různorodém terénu (měkký, teplý, studený, drsný…).

Poruchy nohy ovlivňují celé těloDiagnostika nohou

A jak zjistit, že se zrovna Vás týká jeden z těchto problémů? Nejjednodušší metodou, kterou můžete provést přímo sami na sobě je prosté postavení na mokrou podlahu například doma v koupelně.

Následně si budete moci prohlédnout otisk svých chodidel a zjistit, jakému druhu došlapu se ten Váš nejvíce podobá. Jedná se však pouze o laické vyhodnocení.

Profesionální a opravdu přesnou diagnostiku Vám poskytne vyšetření přístrojem zvaným podoskop.

Mezi další fyzioterapeutické techniky patří například Véleho test, který ověří stav ohybačů prstů a palce. Jak si test můžete provést? Postavte se bosou nohou na podložku a nakloňte se trupem vpřed.

Zůstaly prsty bez výrazné aktivity nebo máte dojem, jakoby se chtěly chytit podlahy? Pokud se při vychýlení těžiště prsty pokrčily, pak budou svaly v chodidle fungovat správně.

Naopak, pokud se prsty neskrčily, dá se předpokládat, že budou oslabené svaly chodidla včetně těch, které podpírají podélné klenby.

Cvičení zaměřená na svaly chodidel

V léčbě i prevenci plochonoží mohou pomoci tyto jednoduché cviky:

„Malá noha“

Principem cvičení nazývaného „malá noha“ je snaha o pomyslné zmenšení nohy (asi o půl až jedno celé číslo), aniž byste při tom pokrčili prsty. Jde tedy pouze o zvedání nártu a podélné klenby nohy.

Představte si, že mezi palcovým kloubem a patou vede jedna kolej a mezi malíkovým kloubem a patní kostí druhá. Jde vlastně o osy podélných kleneb. Zkuste po těchto kolejích klouby palce a malíku přitahovat směrem k patní kosti.

Samotné prsty se ale nesmí vůbec krčit – nepracujete tedy s ohybači prstů, ale jen se svaly, které podpírají podélné klenby.

Poruchy nohy ovlivňují celé tělo

„Palcem dovnitř“

V tomto cviku se pouze snažíme oddálit palec směrem do strany od ostatních prstů. Naši předkové, kteří ještě lezli po stromech nebo si nohou drželi banán, dokázali palec na noze oddálit od ostatních prstů stejně jako palec na ruce.

Sval na noze nám od dob lidoopů zůstal, jen už nejsme zvyklí ho aktivovat. Zkuste tedy palec po zemi sunout daleko od ostatních prstů.

Když poškrábete sval, který vede od palce k patní kosti na vnitřní hraně chodidla, zároveň tím budete stimulovat sval, který pohyb vykonává.

Poruchy nohy ovlivňují celé tělo

„Natažení ručníku“ neboli „velká noha“

Ke správnému provedení cviku Vám může pomoci ručník nebo jeho pouhá představa. Položte ručník na zem a stoupněte si rovně na obě chodidla. Zkuste roztáhnout (pomyslný) ručník oběma nohama směrem od středu do stran.

Nohy zůstávají při cvičení na místě, jen byste měli mít pocit, že chcete chodidlo doširoka rozevřít stejně, jako to umíte s dlaní. Můžete mít pocit, se Vám lehce nadzvedají podélné (vnitřní) klenby Vašich nohou.

Při cvičení navíc cítíte, že zapojujete také svaly bočních stran stehen a boků.

Poruchy nohy ovlivňují celé tělo

Chůze po špičkách

Pokud chcete zlepšit klenbu u velmi malých dětí, které ještě neumí pochopit drobné pohyby nožních kloubů, stačí, když s nimi budete chodit po špičkách. Svaly, které jsou v chodidle, budou posilovat tím, že budou nadnášet celé tělíčko proti gravitaci.

Měli byste mít na paměti, že problémy s plochou nohou je třeba začít řešit co nejdříve. V nejzávažnějších případech může plochonoží výrazně ovlivnit přirozené postavení pánve a bederní páteře.

Budete mít zájem:  Rekonstrukce prsou mění ženám život

Problémy plochých nohou nejsou zdaleka tak nevinnou záležitostí, jak by se mohlo na první pohled zdát, a vzhledem k jejich velkému vlivu i na poměrně vzdálené oblasti těla by se jim měla věnovat značná pozornost.

Související články:

 • Léčba pes equinovarus congenitus (PEC)
 • Děti a chodítka

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., PrahaZdroj: klinické zkušenosti ze soukromé praxe v oboru fyzioterapie

Ploché nohy – co jste možná nevěděli

Leonardo da Vinci prohlásil, že noha je umělecký výtvor složený z 19 svalů, 107 vazů a 26 kostí. Je to nejzatěžovanější orgán lidského těla, o čemž svědčí i fakt, že člověk ujde během svého života přibližně 100 000 km. Noha plní hned několik funkcí.

První z nich je funkce statická, která se projevuje oporou vzpřímeného těla. Dynamická funkce je nezbytná pro chůzi a adaptační funkce přizpůsobuje nohu nerovnému povrchu, tlumí nárazy během chůze, běhu atd. Tyto nárazy se pak přenášejí na další segmenty těla a jsou tlumeny páteří.

Klenba nohy se vyvĂ­jĂ­ postupnÄ› a zaÄŤĂ­ná se tvoĹ™it zatěžovánĂ­m nohou pĹ™i chĹŻzi. Názory na vÄ›k ukonÄŤenĂ­ jejĂ­ho vĂ˝voje se liší. VÄ›tšinovĂ© stanovisko je, Ĺľe vĂ˝voj klenby je ukonÄŤen na konci pĹ™edškolnĂ­ho vÄ›ku a do obdobĂ­ puberty lze plosku nohy ještÄ› ovlivnit.

SamozĹ™ejmÄ› je nutnĂ© poÄŤĂ­tat s tĂ­m, Ĺľe vĂ˝voj klenby nohy je individuálnĂ­ a závisĂ­ na mnoha faktorech, kterĂ© popisuji nĂ­Ĺľe. Klenbu noĹľnĂ­ rozlišujeme příčnou a podĂ©lnou. ObÄ› jsou tvoĹ™eny kostmi, vazy, klouby a svaly nohy a bĂ©rce.

Příčná klenba se rozprostĂ­rá mezi hlaviÄŤkami prvnĂ­ho aĹľ pátĂ©ho metatarzu. Tvoří ji šlachy pĹ™ednĂ­ho holennĂ­ho svalu (musculus tibialis anterior) a dlouhĂ©ho lĂ˝tkovĂ©ho svalu (musculus peroneus longus). PodĂ©lnou klenbu nalezneme na vnitĹ™nĂ­m a zevnĂ­m okraji nohy.

Paprsek na vnitĹ™nĂ­m okraji je znatelnÄ› vyšší a tvoří ji kost hlezennĂ­ (talus), kost ÄŤlunková (os scaphoideum), I.-III. klĂ­novitá kost (os cuneiforme) a ÄŤlánky prvnĂ­ho aĹľ tĹ™etĂ­ho prstu. ZevnĂ­ malĂ­kovĂ˝ paprsek je tvoĹ™en kostĂ­ patnĂ­ (calcaneus), krychlovou (os cuboideum), nártnĂ­ kostĂ­ a ÄŤlánky IV. a V.

prstu. DĂ­ky pruĹľnosti klenby se pĹ™i zatĂ­ĹľenĂ­ chodidlo prodlouží aĹľ o 1.5 cm. DlouhodobĂ˝ stoj pĹ™ispĂ­vá ke sniĹľovánĂ­ klenby, naopak chĹŻze klenbÄ› prospĂ­vá.

Poruchy nohy ovlivňují celé tělo

                Příčin vzniku plochonoží je mnoho. VšeobecnÄ› mĹŻĹľeme říct, Ĺľe příčinou je povolenĂ­ vaziva mezi krátkĂ˝mi svaly nohy a kĹŻstkami nohy.

ÄŚastĂ˝mi příčinami vzniku plochonoží je pĹ™edÄŤasnĂ© obouvánĂ­ dÄ›tĂ­, stavÄ›nĂ­ kojencĹŻ na noĹľiÄŤky v dobÄ›, kdy chodidlo ještÄ› nenĂ­ dostateÄŤnÄ› vyvinuto (napĹ™. chodĂ­tka), malá velikost botiÄŤek, dlouhĂ© a nároÄŤnĂ© procházky, po kterĂ˝ch dÄ›ti chodidla bolĂ­ a jsou unavená.

MalĂ© odchylky se v dobÄ› rĹŻstu mohou zafixovat a vytvoĹ™it tak základ pro nÄ›kterou z noĹľnĂ­ch vad. Dalšími příčinami v pozdÄ›jším dÄ›tskĂ©m vÄ›ku je rychlĂ˝ rĹŻst, ÄŤi závodnĂ­ sportovánĂ­ – atletika (vrhy, skoky, bÄ›hy), gymnastika, lednĂ­ hokej, lyĹľovánĂ­, tenis, fotbal a jinĂ©.

V dospÄ›losti má vliv na vznik plochonoží pĹ™etěžovánĂ­ v zamÄ›stnánĂ­, tvrdá nepĹ™izpĹŻsobivá obuv, sportovánĂ­ a samozĹ™ejmÄ› nadváha. Plochá noha rovněž mĹŻĹľe vzniknout v tÄ›hotenstvĂ­ nebo v menopauze vlivem zvýšenĂ­ hmotnosti a zmÄ›ny hladiny hormonĹŻ.

NesmĂ­me opomenout ani vliv dÄ›diÄŤnosti, kterĂ˝ je ovšem minimálnĂ­ a takĂ© hypermobility, tedy zvýšenĂ© laxicitÄ› vazĹŻ. ZvláštnĂ­ skupinou příčin jsou zlomeniny, a to zejmĂ©na kosti patnĂ­, nártu a zánártnĂ­ch kostĂ­.

                PrvnĂ­m projevem plochĂ© nohy je Ăşnava nohou po delší chĹŻzi a stánĂ­ a s tĂ­m spojenĂ© otoky nohou. LidĂ© mohou rovněž pociĹĄovat pocit těžkĂ˝ch nohou, trnutĂ­, pálenĂ­ nebo naopak pocit chladu.

Později se může objevit bolest pod polštářky prstů a bolesti svalů, které mohou vyzařovat do prstů nohy, kotníku či nártu. Z dlouhodobého hlediska dochází postupně k negativním změnám ve vyšších etážích, a to v kloubech dolních končetin, na pánvi a celé páteři.

S rozvojem příčnÄ› plochĂ© nohy docházĂ­ k otlakĹŻm a zduĹ™enĂ­ na vnitĹ™nĂ­ stranÄ› kloubu palce a vzniká tzv. vboÄŤenĂ˝ palec (hallux valgus) a kladĂ­vkovitĂ© prsty.

                Diagnostika plochĂ© nohy je moĹľná od 4. roku vÄ›ku dĂ­tÄ›te. Jedno z prvnĂ­ch samovyšetĹ™enĂ­, kterĂ© mĹŻĹľe na plochonoží poukázat je obtisk nohy aĹĄ uĹľ v pĂ­sku nebo barevnĂ˝ obtisk na papĂ­Ĺ™e. OdbornĂ© vyšetĹ™enĂ­ nejÄŤastÄ›ji probĂ­há v ortopedickĂ© ambulanci pomocĂ­ tzv.

 podografu, kterĂ˝m zĂ­skáme prostĂ˝ otisk nohy nebo podoskopu, kterĂ˝ navĂ­c umoĹľĹ�uje zhodnotit zatĂ­ĹľenĂ­ jednotlivĂ˝ch částĂ­ chodidla, postavenĂ­ patnĂ­ kosti atd. Základem lĂ©ÄŤby plochonoží je prevence. Redukce hmotnosti, vhodnĂ© obouvánĂ­, pĂ©ÄŤe o chodidla – masáž nohou, střídavĂ© noĹľnĂ­ koupele nebo chĹŻze na boso po mÄ›kkĂ©m terĂ©nu.

Další nedĂ­lnou součástĂ­ jsou ortopedickĂ© vloĹľky. IndividuálnÄ› vyrobenĂ© vloĹľky korigujĂ­ tvar klenby a jejĂ­ správná funkce se projevĂ­ zlepšenĂ­m stereotypu chĹŻze a zmĂ­rnÄ›nĂ­m potíží (bolestĂ­ nohou, kolennĂ­ch kloubĹŻ atd.

) SpoleÄŤnÄ› s fyzioterapiĂ­ a fyzikálnĂ­ terapiĂ­ jsou nejvhodnÄ›jší formou lĂ©ÄŤby, která mĹŻĹľe plochou nohu ovlivnit nebo udrĹľet jejĂ­ stav tak, aby se jiĹľ nezhoršoval.

Poruchy nohy ovlivňují celé tělo

Zdroje textĹŻ:

 1. BENDOV�, V. Máte ploché nohy? Co s tím? (II.). Medicina Ronnie: Kulturistika a silové sporty [online]. Praha: 2017 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: http://medicina.ronnie.cz/c-8828-mate-ploche-nohy-co-s-tim-ii.html
 2. BILÍKOV�, I. Co vše může ovlivnit plochá noha a její negativní vlivy. Fyzio klinika: Centrum fyzioterapeutické péče [online]. Fyzio klinika: 2017 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/co-vse-muze-ovlivnit-plocha-noha-a-jeji-negativni-vlivy
 3. DUNGL, Pavel. Ortopedie. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0550-8.
 4. DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie: základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-324-0.
 5. H�CHOV�, Martina. Choďte bosí, jak jen to jde. VLASTA: zdraví. 2016, 2.
 6. KOL��, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-657-1
 7. KOL��, P. Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2002/3, s. 106-109. ISSN 1803-5264. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2002/03/05.pdf´
 8. KRAWCZYK, P. Osobní sdělení na téma vývoje plosky nohy, 05.06.2017
 9. LARSEN, Christian, Bea MIESCHER a Gabi WICKIHALTER. Zdravé nohy pro vaše dítě. Olomouc: Poznání, 2009. ISBN 978-80-86606-82-8.
 10. LUDVÍKOVSK�, K., HAVLÍKOV�, A. Plochá noha. Babyonline.cz.�online�.�cit. 2017 06-04�. Dostupné z: http://www.babyonline.cz/nemoci-deti/plocha-noha
 11. ORTOPEDIENOHY.CZ. Plochonoží. Ortopedie nohy [online]. Praha: 2016 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: https://www.ortopedienohy.cz/plochonozi
 12. POL�K, J. Ploché nohy. Www.jindrichpolak.cz [online]. 2007 [cit. 2017-06-04]. Dostupné z: http://www.jindrichpolak.wz.cz/ostatni/plochenohy.php
 13. ŠŤASTNĂ�, P. Sedm zásad pro správnĂ˝ nákup obuvi. ÄŚeská koĹľedÄ›lná a obuvnická asociace [online]. ZlĂ­n, 2006 [cit. 2017-06-05]. DostupnĂ© z: http://www.coka.cz/zdrave-obouvani/91-sedm-zasad-pro-spravny-nakup-obuvi
 14. VÉLE, František. Kineziologie: pĹ™ehled klinickĂ© kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybovĂ© soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.            

Odkazy obrázků:

Vývoj nohy a pohybového aparátu

Péče o nohy začíná již v kojeneckém věku, kdy si dítě začíná stoupat a noha se musí přizpůsobovat nerovnostem povrchu. Dítě by nemělo chodit bosky po tvrdém a rovném povrchu (typu dlažba, lino, plovoucí podlaha apod.), protože noha je přizpůsobena v rámci svého vývoje pro chůzi po měkkém nerovném povrchu (mech, tráva, písek, měkká půda).

Na noze je velké množství nervových zakončení a stimuly z těchto zakončení formují tzv. pohybový stereotyp – vzpřímený stoj a chůzi. V tomto případě představuje noha základ pro vývoj pohybového systému. Příměr – když dům stojí na nestabilních základech, začne se naklánět, praskat, nebo se zbortí.

V případě poruch statiky v oblasti nohy dochází k poruchám v rámci pohybového systému a k rozvoji degenerativních onemocnění jako jsou např.

deformity prstů – prstců, podélně a příčně plochá noha, vyosení a přetížení nosných kloubů (kotníků, kolen, kyčlí) a páteře s rozvojem skoliózy a ostatních deformit osového skeletu.

Stabilizací paty do kolmého postavení a správným naformováním nožní klenby docílíme správného fyziologického postoje a pohybového stereotypu jako je chůze a běh, se symetrickým zatížením nosných kloubů a správným zapojením jednotlivých svalových skupin. Dochází tak k symetrickému zatížení kloubních ploch, odlehčení přetěžovaných míst a k prevenci případných degenerativních onemocnění pohybového aparátu.

Hlavní odpovědnost za vývoj nohy dítěte je na jeho rodičích. Především je důležité věnovat pozornost dodržování správných pohybových návyků a výběru vhodné obuvi. V dětském věku bota nohu formuje, proto by se dítě nemělo obouvat do pevné obuvi dříve, než má stabilní stoj.

Je potřeba si uvědomit, že když dáme dítěti na nohu pevnou botu, vyřadíme z funkce svalové skupiny, které se podílejí na tvorbě nožní klenby. Dítě v batolecím věku se má učit stoupat a chodit bosky na měkkém povrchu (např. pružná podložka, koberec s vysokým vlasem, apod.

), aby noha byla uvolněná a cvičily se svalové skupiny, které se podílejí na formování celého těla.

Vývoj nohou má tří vývojové fáze:

1) Předškolní a raný školní věk – funkční porucha nohy může ovlivňovat vývoj celé postury (tělesného postoje).

 • Hrubé pohybové stereotypy (typ chůze) se dědí po rodičích a formují se v průběhu vývoje. Jsou ovlivňovány vyšší nervovou činností, pohybem (sportem), nemocemi úrazy, atd. Proto je v tomto věku nutné hlídat správné držení těla a volit přiměřené různorodé pohybové aktivity se zaměřením na koordinaci a stabilitu.
 • Vyhýbat se asymetrickému zatěžování pohybového aparátu jednostrannými pohybovými aktivitami (vrcholový sport) – jednostranné nošení těžkých břemen (školní taška na zádech, ne na rameni).
 • Přezouvat se, střídat obuv – nenosit každý den stejné boty, volit obuv na danou pohybovou aktivitu (obuv formuje nohy). Dětská bota by měla tvarem odpovídat tvaru nohy, délkově i šířkově, měla by mít dostatečný prstní nadměrek (cca 10 – 15 mm), dostatečně flexibilní podešev v přední části (v místě ohybu nohy) a pevný opatek.
 • Mezi třetím a čtvrtým rokem dítěte, kdy má dítě již stabilní chůzi a stoj se začíná tvarovat podélná nožní klenba, kostra nohy ještě není plně osifikována. V tomto věku se objevují první funkční poruchy postavení patní kosti (valgosní – vbočené, nebo varosní – vybočené), které ovlivňují i postavení kolen. Postavení patní kosti, tvar podélné klenby nebo funkční poruchy nohy lze korigovat vhodnou obuví, případně ortopedickou stélkou a hlavně cvičením, které je nutné přizpůsobit mentální a pohybové zralosti dítěte.
Budete mít zájem:  Léčba Zlomeniny Holenní Kosti?

2) Dospívání – dochází k plné osifikaci kostí, vady se začínají strukturalizovat.

 • Dbát na dostatek různorodých pohybových aktivit a pravidelnou hygienu nohou.
 • Střídat obuv. Na každou aktivitu volit správný typ obuvi, respektující tvar nohy a způsob pohybu. Nepodléhat módním výstřelkům v obouvání, zavazovat si obuv, dívky by neměly nosit obuv s podpatkem. Úzký a vysoký podpatek narušuje stabilitu a mění těžiště (z vrcholu podélné klenby se přesunuje pod hlavičky prstních kloubů), čím dochází k zatížení kotníků, kolen a kyčlí, ale i přetížení přední části nohy, což způsobuje pokles příčné klenby s následným vývojem deformit prstů – prstců, jako např. hallux valgus – vbočený palec a kladívkové prsty. Nevhodná je i obuv typu baleríny, protože deformuje nohu, především v její růstové fázi a omezuje správnou funkci nohy při chůzi (aby obuv nespadla z nohy, musí být těsná do délky i do šířky, tak omezuje pohyb nohy při odvalu, přetěžuje nohu v oblasti předonoží a způsobuje deformity prstců a bolesti v oblasti nártu a pod bříšky prstních kloubů).
 • K plné osifikaci kosterního systému dochází v období plné pohlavní zralosti po ukončení růstu, obvykle 9 – 15 rokem věku dítěte. Jakékoliv vývojové a funkční poruchy v oblasti nohy se do tohoto věku dají velmi úspěšně korigovat. S postupujícím věkem se dá dosáhnout nápravy již s menším efektem a za delší čas.

3) Dospělost – porucha je strukturalizovaná, vady a deformity jsou nevratné.

 • Důležité je dodržovat pravidelnou hygienu nohou a obuvi, pravidelné pohybové návyky (chůze, cvičení) a volit pohodlnou a proporčně i materiálově vhodnou obuv dle dané pohybové aktivity. V práci se přezouvat, měnit boty během dne.
 • V případě potřeby korigovat či kompenzovat vady ortopedickými stélkami, rehabilitací a cíleným cvičením.

Ploché nohy u dětí mohou ovlivnit postavení celého těla

Jednou z velice častých ortopedických vad u dětí je plochonoží. Se sklonem k ploché noze se děti mohou narodit, často se však jedná o získanou vadu.

Pro správné fungování nohy mají přitom rozhodující význam právě správně vytvořené nožní klenby.

Jakým způsobem se plochonoží léčí a co je v léčbě nejdůležitější, se dozvíte z našeho rozhovoru s ortopedem doc. MUDr. Rastislavem Hromádkou, Ph.D.

Většinou jsou děti odesílány k vyšetření nohou pro plochonoží do ortopedické ambulance pediatrem.

Dítě může mít vadu už od narození, ale je třeba zdůraznit, že děti do druhého třetího roku věku mají na plosce nohy speciální tukový polštářek, proto se noha může jevit jako plochá.

Někteří rodiče přicházejí do ordinace ortopeda už s takto malým dítětem a žádají vložky do bot. To je předčasné a my se je snažíme uklidnit, že je to normální, přirozený vývoj.

Jakým způsobem se plochonoží řeší?

Pokud dítě má nějakou vrozenou vadu, je třeba řešit ji od narození. Projeví-li se deformita nohy později, až dítě začne chodit, lze ho vyšetřit a zvolit vhodný typ léčby. Plochonoží se v podstatě řeší pomocí vložek do bot a cvičením.

Na ortopedické vložky do bot jsou ovšem různé názory – někteří odborníci je doporučují, jiní ne…

Ano, názory jsou různé. Spíše než správné vložky je každopádně pro léčbu zásadní na prvním místě cvičení, které je nejdůležitější ve věku zhruba od pátého do desátého roku. Co se týče vložek do bot, u dětí se musí měnit v podstatě každého půl roku, protože dítě roste a deformita se vyvíjí.

Rodiče by tedy měli s dětmi pravidelně cvičit speciální cviky nebo je vést ke sportu. Podstatné je i to, že pro vývoj nohy nejsou důležité pouze svaly a vazy, které se na noze, tedy v plosce nohy nebo přednoží, nacházejí, ale i svaly lýtka, které jsou neméně důležité.

Takže víceméně všechny cviky, které by dítě mělo provádět, slouží k posílení svalů lýtka a svalů nohy.

Jistě je třeba dbát také na správné obutí u dětí…

Ano, odmalička by se měla volit obuv s měkkou podrážkou, aby dětské nohy dostávaly z podkladu, po kterém chodí, co nejvíce impulzů. Pokud je noha obuta v tvrdé botě, impulzů je méně a noha se hůře vyvíjí.

Co je cílem léčby?

Pro nás je nejdůležitější dosáhnout na konci vývoje pevné, nebolestivé nohy, i když s menší deformitou, než ideálního tvaru, kdy noha není schopna plné zátěže. Není dobré nohu donutit, aby při ukončení růstu měla správný tvar – na konci vývoje je sice noha měkká, ale ačkoli má dobrý tvar, tak v zátěži bolí.

Na co může mít plochonoží vliv, co se týče těla jako celku?

Dá se říct, že plochonoží má vliv na celý pohybový aparát, záleží však vždy na typu deformity. Bavíme se o běžně se vyskytujících deformitách, tedy o dětech s mírně sníženou klenbou nožní.

Pokud je diagnostikována výraznější deformita, pak by se měla léčit i operačně, a to v období od osmého do jedenáctého věku života dítěte.

Jsou také vrozené vady nohy, které je třeba řešit od narození, ale v těchto případech nejde o klasické plochonoží, s kterým se setkáváme v ambulanci.

Existují teorie, které říkají, že plochonoží má vliv na postavení lidského těla v prostoru a způsob pohybu lidského těla, zejména dolních končetin při zátěži.

Lze tedy uvažovat, že plochonoží má vliv na pohyb kolenních a kyčelních kloubů, postavení pánve a potažmo i páteře.

Proto je velice důležité, aby člověk, pokud má nějakou deformitu nohy, cvičil, případně nosil vložky do bot, aby deformita neovlivňovala celé tělo.

Jak se řeší plochonoží v dospělosti?

Spousta vad se vyvíjí i po ukončení růstu. Mohou vzniknout například vady typu vbočeného palce – objeví-li se už v pubertě, je třeba vadu sledovat, eventuálně ji operačně řešit.

Tyto deformity jsou vázané na dispozice člověka, to znamená, že s těmi dispozicemi se člověk narodil a bohužel velice brzo došlo ke vzniku dané deformity.

Pokud tam přetrvává tak dlouho, může se v období zhruba mezi dvacátým a třicátým rokem stát, že zátěžový kloub palce se zničí a záchovné operace kloubu pak už v podstatě nejsou možné. Ten člověk pak velmi brzo ve svém životě dospěje k artróze malého nosného kloubu, a to je škoda.

Jaká je prevence zdravých nohou u dětí?

Důležitá je dostatečná pohybová aktivita dítěte. Většinou doporučujeme chůzi bez bot na bezpečném podkladu, což je tráva, písek i prostředí domova, pokud nejde o příliš tvrdé povrchy.

Jak již bylo řečeno, hlavně je důležité mít co nejvíce impulzů v podkladu při chůzi při zátěži.

A podstatné je pěstovat v dětech lásku k pohybové aktivitě, tedy aby se děti bez výrazného dohlížení rodičů samy pohybovat chtěly.

Bolavé nohy: Co způsobuje haluxy či ploché nohy?

Foto: izzet ugutmen, Shutterstock.com

Nosí nás světem a spočívá na nich váha celého těla, přesto se o nohy většina lidí moc nestará. Není proto divu, že jim to zanedbaná chodidla vracejí v podobě bolestí a různých vad. Dá se problémům s nohama předcházet anebo je i účinně léčit?

Plochýma nohama či nějakou jinou deformitou chodidel trpí více než polovina dospělých. Problémy často začínají již v dětství a nakonec mohou ovlivnit celé tělo a způsobit bolesti kolen, kyčlí, páteře či hlavy.

Budete mít zájem:  Chlamydie V Krku Příznaky?

Ploché nohy způsobuje propadlá podélná či příčná klenba, často obě najednou.

Velký vliv má dědičnost, vrozená hypermobilita (zvýšený rozsah kloubní pohyblivosti), nevhodná obuv, obouvání dítěte v době, kdy ještě nechodí, a také přetěžování (vyšší hmotnost, celodenní stání nebo velká sportovní zátěž). Propadlou klenbou trpí kosti, vazy i svaly a nohy bolí, otékají, brní a vznikají otlaky.

Že se něco děje, poznáte podle bot ochozených na zevní straně paty nebo podle otisku mokrého chodidla: zdravá ploska otiskne jen prsty, patu a vnější hranu, stopa ploché nohy ukáže i středovou část. Odborná diagnóza se dělá na podoskopu – připomíná osobní váhu a přesně odhalí, kde je problém.

Kdo chce mít klenbu v dobré kondici, měl by nosit široké boty s měkkou podrážkou, často chodit bos třeba po zahradě a možná vyzkoušet i ortopedické vložky.

Populární barefoot boty však na podporu zdravé chůze raději sami nezkoušejte: není-li noha zvyklá pracovat naboso anebo je ve špatném postavení, můžete si v nich ještě víc uškodit. „Aby pro vás byla barefootová chůze opravdu přínosem, konzultujte ji s odborníkem.

Naučíte se správnému postavení chodidla i celého těla a práci s prsty na nohou,“ radí fyzioterapeutka Lucie Kinclová z Brna.

Skvělá prevence i léčba je pravidelné cvičení: zvedejte prsty u nohou malé předměty a masírujte si chodidla míčkem s bodlinkami. Choďte po špičkách a po patách a nezapomeňte pak plosky protáhnout a promasírovat. Výborná je i chůze bosky po proměnlivém povrchu.

Foto: Motortion Films, Shutterstock.com

Pravidelné nenáročné cvičení je pro prevenci i léčbu plochých nohou zásadní

Častým problémem jsou i vbočené palce (halluxy). K jejich vzniku přispívá dědičnost, hormonální nerovnováha v klimakteriu, nadváha, přetěžování i úzké boty na vysokém podpatku. Vlivem těchto příčin dojde k povolení vaziva, noha nedrží tvar a palec se stáčí k ostatním prstům.

Vbočené palce nevypadají dobře, hodně bolí a mají vliv na rovnováhu. Pomůže rehabilitace, fyzioterapie, meziprstní korektor, bandáže či ortézy. Úlevu od bolesti přináší fokusovaná rázová vlna. Nejkrajnějším řešením je chirurgický zákrok.

„Operace znamená odstranění části základního článku palce, čímž se kloub stává nestabilním a svalová příčina zůstává.

Rehabilitace, chůze o berlích a bolestivost přitom pokračují další týdny i měsíce po operaci,“ říká Iva Bílková, hlavní fyzioterapeutka pražské FYZIOkliniky.

Foto: Roman Samborskyi, Shutterstock.com

Úzké boty na vysokém podpatku mohou náchylná chodidla pořádně zdeformovat

Nedeformuje se jen palec, ale i ostatní prsty. S věkem dochází k degeneraci vazů, šlachy se zkrátí a stahují prsty do kladívkového postavení.

K změnám dochází i v mládí kvůli špatnému postavení nohy nebo neurologickým poruchám. I tady je zásadní pohodlná obuv s prostornou špičkou, pravidelné procvičování a protahování prstů a podpora klenby.

Osvědčuje se rovnat prsty tzv. náplasťovou kličkou a různými korektory.

Chodidla postihují i problémy z přetížení.

Je-li na nohu vyvíjena příliš velká zátěž (při běhu nebo při náročných túrách), může vzniknout patní ostruha, zánět Achillovy šlachy nebo plantární fasciitida (= bolestivý zánět tkáně, která vede pod patou, větví se do celého chodidla a podporuje klenbu).

 Vše se projevuje velkou bolestí paty či chodidla – nejhorší to bývá ráno a večer, občas není možné ani došlápnout. Nezbývá než dopřát nohám delší klid a sáhnout po mastech proti bolesti. V horších případech jsou nutné obstřiky anestetikem či kortikoidem a radioterapie nebo rázová vlna.

Funkční chodidla

…dostávají neustále zabrat. Co dělat, aby vám dobře sloužila nejen při sportu, ale po celý život?

Můžou být problémy našich chodidel příčinou toho, proč nedosahujeme takových sportovních výsledků, jaké bychom si představovali?

 • Nefunkční chodidla mohou být jednou z příčin nižších výsledků ve sportu, např. při běhání. Svými chodidly jsme v kontaktu se zemí, takže jejich kondice pak ovlivňuje další pohyb, postavení těla a náš výkon.

Proč bychom se měli zajímat o zdraví a kondici svých chodidel?

 • Postavení chodidel ovlivňuje držení celého těla. Když jsou svaly chodidel nefunkční je i nášlap, při běžné chůzi, nefunkční a další klouby, ale i páteř, pak trpí nadměrnými otřesy.
 • Na chodidlech začínají i končí svalové řetězce, proto může vada chodidel způsobit problémy i ve vzdálenějších partií.

Předpokládám, že i spoustu cvičících lidí tuhle část těla zanedbává.

 • Většinou věnujeme pozornost partiím, které jsou viditelnější nebo jejich zanedbávání způsobí bolest dříve. Např. hýždě a stehna jsou častým objektem k posílení ,  když ochabují  kazí náš vzhled.
 • Když máme slabé břišní svalstvo, kromě horšího vzhledu velmi brzy přichází i bolest zad – bederní či krční páteře
 • Jestliže nám ale začnou ochabovat svaly na chodidlech , poměrně dlouhou dobu nemusíme nic pozorovat. Že se něco děje obvykle poznáme až, když má noha nějakou vadu – poruchu klenby, vbočené palce, změnu v postavení kotníku.
 • Přitom prvním signálem mohou být třeba už jen otlaky na místech, kde dříve nebývaly.

Jaké nejčastější chyby děláme, co se týče chodidel?

 • Nejčastější chybou je, že svým nohám nevěnujeme vůbec žádnou pozornost. Většinou ani tehdy, kdy se s nimi začíná něco dít, natožpak preventivně.
 • Někdy se dozvíme, že pro naše nohy je nejlepší, když sundáme obuv a chodíme naboso.. Málokdo si ovšem uvědomí, že noha, která několik (většinou desítek) let chodila obuta, úplně neocení kontakt s betonem či asfaltem. Zvlášť, když už není úplně v kondici.

Kam až může vést zanedbání problému v této oblast?

 • Naše tělo je geniální v tom, že každý svůj pohybový nedostatek nebo omezení, dokáže kompenzovat.
 • Když přestanou pracovat svaly chodidel, reagují na tuto změnu vazy a kosti, které mění svou původní pozici. Výsledkem je pak např. plochá noha, vbočený palec, vysoký nárt.
 • Přetížením některých svalů a šlach zase vzniká patní ostruha
 • Tím to ale nekončí, protože tělo hledá novou optimální oporu, aby dokázalo chodit vzpřímeně, takže je zasaženo postavení kyčlí, dochází k přetížením kolen a přes svalové řetězení může být ovlivněná např. i funkce pánevního dna.

Co všechno má vliv na stav našich chodidel?

 • Vrozené vady nohou se vyskytují velmi zřídka. Ani genetická dispozice nemá takový vliv , jako získané vadné držení těla a pohybové stereotypy, přičemž tento problém začíná již v dětství

Co můžeme dělat pro prevenci, případně nápravu obtíží?

 • Jako prevence nejlépe funguje cvičení
 • Jestliže nějaké obtíže už máme, je dobré je kombinovat s ortopedickými pomůckami a podobně
 • Záleží na pokročilosti dané vady i věku osoby, která ji má
 • A určitě je také dobré dopřát chodidlům pravidelnou masáž.

Měli bychom zařadit rozcvičování chodidel také jako pravidelnou součást sportovních aktivit, např. běhu?

 • Práce s chodidly se dá zařadit do jakékoliv sportovní aktivity, ať jde o trénink ve fitness, běh, tenis, volejbal nebo i pomalou formu cvičení.
 • Když, v rámci tréninku, věnujeme pozornost i svalům chodidel a krátkým rozcvičením je aktivujeme, získáme lepší odraz, stabilitu, držení těla, aktivnější pánevní dno a tím i svaly oblasti břicha.

Cviky, které můžete vyzkoušet doma

Celé cvičení by mělo trvat minimálně 20 minut ( na každou nohu si nechte 10 minut), ale platí, že čím déle se budete chodidlům věnovat, tím lépe. Co budete potřebovat?

1.  Overball – na rozhýbání kotníků

Sedneme si na židli. Noha, kterou procvičujeme má kyčel, koleno a kotník v jedné línii. Chodidlo položíme na míč tak, aby kopírovala jeho tvar. Chodidlem pohybujeme dopředu a dozadu tak, aby měl míč pořád kulatý tvar a pohyb probíhá pouze v kotníku. Poté změníme směr pohybu a to zleva doprava. Stále platí, že koleno zůstává v klidu a pohyb vychází pouze v kotníku.

2.  Ježek – masážní míček, velikosti 9, k promasírování struktur chodidla

Stále sedíme, kyčel, koleno a kotník v jedné ose. Ježka dáme pod chodidlo a jemným tlakem posouváme chodidlo od paty po prsty. Nejprve končíme na malíkové straně, postupně se dostáváme do střední části chodidla a následně až po palcovou hranu. Pohyb a tlak vychází z kolene a noha se pohybuje jako po kolejnici. Míček nám neutíká do stran.

3.  Softball k aktivaci klenby

Ve stejné pozici vložíme měkký míček pod pod patu a stlačujeme ho tak, jako bychom chtěli vnější okraj paty stočit na zem. Pohyb by měl probíhat v malém rozsahu, jen v rámci chodidla.Přednoží a prsty leží na podložce.

Až odcvičíte cvičení na jedné noze, projděte se a vnímejte rozdíl v nášlapu chodidel….

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector