Po EU bez cestovního pojištění?

Po EU bez cestovního pojištění?

Skrblik.cz » Finance » Pojištění » Cestovní » Evropský průkaz zdravotního pojištění: Cestovní pojištění po EU zdarma

Při cestách do Evropské unie a na Island, do Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska stačí ve většině případů vycestovat jen s Evropským průkazem zdravotního pojištění, známým také jako karta pojištěnce nebo EHIC. Tedy bez sjednaného cestovního pojištění.

Po EU bez cestovního pojištění?Tento modrý průkaz EHIC o velikosti platební karty vám ve výše uvedených zemích zajistí stejnou péči, na jakou mají nárok místní obyvatelé. Pokud mají místní obyvatelé například právo na bezplatné ošetření, vy ho budete mít také, pokud ale jsou povinni hradit regulační poplatky, stejná povinnost čeká i vás.

O evropskou kartu pojištěnce můžete bezplatně požádat u vaší zdravotní pojišťovny.

 • Průkaz pojištěnce noste neustále u sebe spolu s osobními doklady. Bez prokázání se nemůžete být ošetřováni za stejných podmínek jako místní.
 • Děti musí mít vždy vlastní průkaz pojištění, není možné je zapsat na průkaz rodičů.

Standardní platnost průkazu pojištěnce je 10 let. Po vypršení této lhůty je průkaz neplatný.

Nové průkazy pojišťovna obvykle posílá v dostatečném předstihu na adresu pojištěnce. Pokud se před koncem platnosti průkazu chystáte na delší dobu do zahraničí, nebo vám před koncem platnosti nový průkaz nedorazí, kontaktujte ihned svou pojišťovnu.

Po EU bez cestovního pojištění?

Kde platí Evropský průkaz zdravotního pojištění

Kdy jen průkaz pojištěnce nestačí

Po EU bez cestovního pojištění?Evropský průkaz zdravotního pojištění není plnohodnotnou náhradou cestovního pojištění. Zejména v následujících případech doporučujeme vycestovat jak s průkazem, tak se sjednaným pojištěním:

 • Evropský průkaz pojištění neznamená automaticky bezplatnou léčbu S průkazem pojištěnce nemáte automaticky nárok na bezplatnou léčbu, ale na léčbu za stejných podmínek jako místní obyvatelé. To znamená, že pokud nebudete mít sjednané cestovní pojištění a po úrazu budete dopraveni do soukromé nemocnice, mohou po vás být veškeré náklady vymáhány.
 • Lyže, snowboard a další rizikové sporty jen s doplňkovým pojištěním Plánujete-li v průběhu pobytu v zahraničí lyžovat, snowboardovat či provozovat jiné adrenalinové a rizikové sporty, doporučujeme mít sjednané zvláštní cestovní pojištění s vyšším krytím. V případě úrazu a převozu helikoptérou transport nebývá kryt z veřejného pojištění.
 • Karta pojištěnce kryje pouze výdaje související se zdravím Vycestujete-li pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění, nebudete mít pojištěná svá zavazadla, zpoždění, zrušení letu apod. Pro odškodnění při ztrátě zavazadel je opět nutné připojištění.
 • Regulační poplatky v některých zemích mohou být vyšší než cena pojištění Ve většině evropských zemí fungují regulační poplatky. Zejména v těch ekonomicky vyspělejších zemích se může stát, že výše poplatků převýší náklady na sjednání samotného cestovního pojištění. Je pak na zvážení každého, zda je ochoten podstoupit riziko a vycestovat bez sjednaného pojištění.

Dostačující pojištění pro cesty po Evropě lze za jistých okolností pořídit zdarma seskládáním různých produktů bez nutnosti hradit další pojistné:

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění Zdarma vydávaná modrá kartičky pojišťovny zajistí v případě úrazu či ošetření stejnou péči, jakou mají obyvatelé navštívené země.
 • Cestovní pojištění Komplexní cestovní pojištění bývá často sjednáváno jako součást platební karty. Obvykle kryje náklady na ambulantní ošetření, léčebné výlohy, lékařský převoz zraněného či zesnulého a odpovědnost za škodu.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu Většina nabízených pojištění odpovědnosti za škoduse sjednává s plněním po celé Evropské unii. Pokud často cestujete, myslete na tento fakt při sjednávání pojištění odpovědnosti za škodu a nechte si nastavit dostatečně vysoké limity plnění.

Chorvatsko je od července 2013 členem Evropské unie.

To znamená, že do země můžete vycestovat jen s kartičkou pojištěnce a budete mít nárok na ošetření u chorvatského lékaře za stejných podmínek, jako mají místní obyvatelé.

Za ošetření u lékaře včetně zubařů a za vydání léku na předpis bývá v praxi účtován poplatek 34 Kč10 kn, za den v nemocnici se platí 343 Kč100 kn, a to až do maximální výše 6 864 Kč2000 kn. Neodkladný zásah záchranné služby je zdarma.

Toto platí pouze v případě Chorvatska. Černá Hora, Bosna a Hercegovina nebo Albánie nadále nejsou členem EU.

Jak přežít v zahraničí bez cestovního pojištění?

Naplánujete si dovolenou v zahraničí, zařídíte potřebné formality, víza, pokud jsou potřeba, a už zbývá se jen těšit. Cestovní pojištění si ale nesjednáte. Někomu může přijít zbytečné, protože se mu přece na dovolené nikdy nic nestalo, ani takového člověka nemá ve svém blízkém okolí. Jiný třeba jen zapomene v rámci cestovní horečky.

Náhoda si ale nevybírá a bohužel se vám stane úraz. Nemusí to být nic vážného, ale je potřeba ošetření ve zdravotnickém zařízení. Na sjednání je už samozřejmě pozdě, úraz se vám už stal. Co můžete dělat?

Zkontrolujte platební kartu

Platební karta by vás od vysokých výdajů mohla uchránit. Některé banky nabízejí cestovní pojištění automaticky k vydané platební kartě. Může se tak snadno stát, že máte sjednané cestovní pojištění a ani o něm nevíte. Přehled bank, které nabízejí cestovní pojištění k platebním kartám, naleznete v článku Cestovní pojištění k platebním kartám (PŘEHLED).

Pokud je vaše platební karta mezi těmi, které mají cestovní pojištění automaticky, máte štěstí. V některých případech se limity na pojištění léčebných výloh vztahují i na členy rodiny, pokud cestují společně s vámi. V nejlepším případě mají dokonce všichni své vlastní limity a úraz jednoho tak neznamená, že se ze společného limitu příslušná částka odečte.

Další banky toto pojištění nabízejí jako volitelně dokoupitelné. Můžete tak zapátrat v paměti, jestli jste si kdysi ke své platební kartě nesjednali cestovní pojištění, když jste podnikli jinou zahraniční cestu, a pak jste jej už nezrušili. Měli byste ho tedy neustále aktivní a rovněž byste jej mohli uplatnit v případě vašeho úrazu.

Některé banky účtují poplatek za cestovní pojištění ročně. Zaplatíte si jej tedy v rámci zahraniční cesty zkraje roku, ale platí vám po celý rok.

Jestliže ale s jistotou víte, že cestovní pojištění u platební karty sjednané nemáte, nezbývá než se poohlédnout po jiné možné záchraně.

Jste na území EU

Nemáte cestovní pojištění, ale jste na území Evropské unie. Každý český pojištěnec vlastní Evropský průkaz zdravotního pojištění. Jedná se o malou modrou kartičku, „EHIC“. Tu byste měli mít vždy u sebe.

Pokud ji máte i tentokrát, máte na jejím základě nárok na nezbytnou péči v rámci:

 • Evropské unie,
 • Norska,
 • Lichtenštejnska,
 • Islandu,
 • Švýcarska.

Nezbytná péče je veškerá taková péče, kterou člověk potřebuje během svého pobytu mimo ČR.

Držitel EHICu se ocitá v postavení místního pojištěnce – ve zdravotnických zařízeních napojených na veřejný systém bude ošetřen za stejných podmínek (cena, rozsah, kvalita), uvedl pro server Měšec.

cz Adam Ander, právník Kanceláře zdravotního pojištění. Dalo by se tedy říct, že v takovém případě máte možnost otestovat a vyzkoušet, jak funguje veřejný zdravotní systém v jiných státech Evropské unie.

Jeli jste na dovolenou do Německa a stala se vám dopravní nehoda. Po ní jste byli ošetřeni v německé nemocnici. Ta je součástí veřejného systému a má smlouvu s veřejnou zdravotní pojišťovnou. Prokázali jste se svým průkazem EHIC. Nemocnice vás následně ošetří tak, jak potřebujete. Musíte zaplatit jen spoluúčast, kterou platí i všichni němečtí pojištěnci – 10 eur za každý den hospitalizace.

Náklady na péči mohou být i několik tisíc eur. Vy je ale neplatíte. Německá nemocnice je vyúčtuje některé německé pojišťovně. Vyúčtování je následně předáno vaší české zdravotní pojišťovně a ta tuto částku zaplatí v eurech.

V každé zemi se ale jednotlivé podmínky liší. Pokud například pojedete lyžovat do Francie a stane se vám úraz na sjezdovce, v rámci kterého pro vás pojede horská služba nebo budete potřebovat letecký transport, nepomůže vám ani průkaz EHIC. Horská služba a letecký transport totiž nejsou ve Francii součástí veřejného zdravotnického systému.

Podrobnosti o fungování jednotlivých systémů včetně případných spoluúčastí v případě, že se prokážete průkazem EHIC, naleznete na webové stránce Kanceláře zdravotního pojištění.

Jste ve vybraných zemích

Pokud nejste na území EU, nemáte sjednané žádné cestovní pojištění a stane se vám úraz, záleží na tom, v jaké části světa se nacházíte. Pokud jste ve vybraných státech, se kterými má Česká republika uzavřeny bilaterální smlouvy o poskytování péče, máte nárok alespoň na neodkladnou péči. Mezi tyto státy patří:

 • Makedonie,
 • Srbsko,
 • Černá Hora,
 • Turecko.

Každá země má ale opět svá specifika. V Makedonii a Srbsku se stačí prokázat EHICem, pro cesty do Černé Hory a Turecka je třeba si u své zdravotní pojišťovny vyžádat speciální formulář. Procedura uhrazení nákladů je i ve smluvních státech podobná jako v rámci EU, říká Adam Ander.

Budete mít zájem:  Těžké Ublížení Na Zdraví Z Nedbalosti?

Nejhorší případ

Nejhorší situace, která může nastat, je, že se nacházíte v jiné části světa, než které jsme vyjmenovali výše, stane se vám úraz a cestovní pojištění jste si před odjezdem nesjednali. V takovém případě si musíte péči zaplatit sami v plné výši.

Jediné, co můžete udělat po návratu do České republiky, je požádat svou zdravotní pojišťovnu, aby vám uhradila náklady, které jste v souvislosti s lékařským ošetřením museli zaplatit.

Zdravotní pojišťovna toto může udělat, ale zaplatí vám jen náklady na neodkladnou péči a jen v takové výši, v jaké by tato péče stála v České republice.

A v žádném případě vám neproplatí více, než jste skutečně zaplatili.

Po EU bez cestovního pojištění?

Konkrétní výše spoluúčasti je velice variabilní. Závisí na státu, ve kterém se nacházíte, na úrazu, který se vám přihodí, a na ošetření, které je následně potřeba. Nejedná se však o levnou záležitost.

V roce 2015 vyplatily české veřejné pojišťovny náklady za 33 000 případů ošetření ve výši 440 000 000 Kč. Průměrná výše ošetření v zahraničí bez cestovního pojištění by tedy mohla být 13 333 Kč. Jde ale o údaj hrubě orientační a nepřesný.

Náklady na ošetření mohou dosahovat i statisíců či milionů.

Napravte chybu co nejdříve

Ideální samozřejmě je, pokud si cestovní pojištění sjednáte ještě před počátkem vaší cesty.  Sjednat si jej můžete i u nás na Měšci. Pokud si absenci cestovního pojištění uvědomíte až v zahraničí, není ještě pozdě.

Některé pojišťovny umožňují sjednat cestovní pojištění i on-line. Následně zaplatíte požadovanou částku také on-line přes platební bránu a pojištění vám začíná platit buď okamžikem zaplacení, nebo od půlnoci následujícího dne.

K lékaři v EU: bez cestovního pojištění si radši připravte peníze

Zdá se vám to jako hororový příběh? Může se však stát – největší česká zdravotní pojišťovna dodatečně proplácí péči poskytnutou v zemích EU zhruba tisícovce pacientů ročně.

„Předcházet podobným situacím je téměř nemožné – vznikají porušením předpisů ze strany lékaře. S kartičkou klienta VZP, která funguje i jako Evropský průkaz zdravotního pojištění, by lidé měli mít v zahraničí ve státních zdravotnických zařízeních zajištěnu bezplatně stejnou péči jako tamní obyvatelé,“ říká mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Už v polovině května přitom varoval týdeník European Voice, že ve Španělsku je dvacet nemocnic, které odmítají ošetřovat návštěvníky z EU, pokud neplatí 
v hotovosti.

„Někdy byli pacienti ponecháni v bolestech na chodbě, dokud nezaplatili nebo nedali číslo svého cestovního pojištění,“ popsal týdeníku Jonathan Todd, mluvčí evropského komisaře pro sociální věci László Andora.

Přibalte si na cestu nejlepší cestovní pojištění ze srovnání.

Co tedy dělat, pokud se v takové situaci ocitnete? Schovejte si potvrzení o platbě a lékařskou zprávu, které pak v Česku odnesete na pobočku pojišťovny, kde vyplníte žádost o refundaci. „Důležité je, zda chce klient částku refundovat dle českých, nebo zahraničních předpisů.

Podle českých je vše vyřízeno rychleji (do 30 dnů), ale většinou je částka o dost nižší, než kolik klient v cizině platil. Když žádáte refundaci podle zahraničních předpisů, dotazuje se VZP v příslušném státě, kolik by tamní pojišťovna hradila místnímu pojištěnci.

Vše trvá déle, ale výsledná částka bývá obvykle daleko vyšší,“ radí Oldřich Tichý.

Novinky v Chorvatsku

Pokud jezdíte každý rok do Chorvatska, pak jistě oceníte, že díky vstupu do EU tam teď také platí evropská kartička pojištěnce.

Například pacienti 
s chronickými nemocemi, kteří musejí pravidelně docházet na dialýzu, kyslíkovou terapii či chemoterapii, už teď nebudou muset předem žádat pojišťovnu o souhlas s uhrazením péče.

Stále ovšem zůstane na nich, aby si zajistili termín léčby v tamní nemocnici.

I když si ale v EU vystačíte 
s kartičkou pojišťovny, je stále na místě zaplatit si i cestovní pojištění, které stojí řádově desetikoruny na den. V dovolenkových destinacích totiž může být k dispozici jen soukromé zařízení, kde vám kartička k ničemu nebude. A to není vše. „Ve většině států Evropy není veřejná zdravotní péče zadarmo.

Standardně podléhá řadě regulačních poplatků, které jsou často mnohem vyšší než u nás,“ varuje Pavel Sivák z pojišťovny Generali s tím, že by lidé měli zvážit i to, nakolik se budou 
v případě potřeby umět v nemocnici sami domluvit. S cestovním pojištěním si totiž mohou zajistit také překladatele na telefonu.

Bez pojištění pak hrozí i to, že si budete muset zaplatit transport zpět do ČR.

Pokud vyrážíte autem, zvažte také, zda neinvestovat do havarijního pojištění a speciálního povinného ručení pro případ, že způsobíte nehodu.

„Málokdo si uvědomuje, že řidič, který zaviní nehodu, je jedinou osobou, na niž se nevztahují náhrady škod na zdraví,“ přibližuje Radek Bureš z Generali. Zároveň nikdy nepodepisujte žádné papíry, kterým nerozumíte.

Mohlo by se totiž stát, že na sebe vezmete odpovědnost za škodu, kterou jste nezpůsobili.

Po EU bez cestovního pojištění?

Bez cestovního připojištění nejezděte

Právo na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče na území členkách států EU je jedním ze základních práv pojištěnce českého zdravotního pojištění. Jedná se o péči, která je vám jako pacientovi poskytnuta, abyste se nemuseli vracet předčasně domů. V žádném případě se nejedná o péči, za níž byste vycestovali.

Související

Po EU bez cestovního pojištění?

Zdravotní péče není v Evropě zadarmo

K uplatnění vašeho práva na čerpání lékařsky nezbytné zdravotní péče v cizině je potřeba, abyste se prokázali plastovým Evropským průkazem zdravotního pojištění. Tento doklad vám vystaví vaše zdravotní pojišťovna. Tento doklad musíte poté předložit přímo u lékaře či v nemocnici.

V EU a dalších zemích (Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a na základě zvláštní smlouvy i v Chorvatsku) však musíte zdravotní péči čerpat ve zdravotnickém zařízení financovaném z veřejných zdrojů. Pokud budete ošetřeni či léčeni v soukromé zdravotnické instituci, tak si musíte zdravotní péči zaplatit sami.

U domácí zdravotní pojišťovny byste po návratu domů dostali pouze částku stanovenou pro úhradu takové péče na území Česka. Tato částka je proti skutečně zaplacené částce v zahraničí nízká.

Spoluúčast je i v EU vysoká

V některých zemích EU vyžadují lékaři nejdříve platbu v hotovosti. O refundaci za platbu nezbytné lékařské péče můžete potom požádat svoji zdravotní pojišťovnu po návratu domů nebo se pokusit o refundaci na místě u místní zdravotní pojišťovny. Vždy je nutné, abyste si uchovali originál doklad o zaplacení. Proplacení v Česku však nečekejte příliš rychle.

V Evropě není zdravotní péče zadarmo. Pacienti hradí spoluúčast. Bez komerčního cestovního pojištění musíte spoluúčast platit jako domácí občané. V některých zemích je míra spoluúčasti velmi vysoká. Evropané platí za stomatologické ošetření, léky, hospitalizaci, ambulantní péče, nemocniční péči či za návštěvu lékaře vysokou spoluúčast.

Spoluúčast může dosahovat i stovky eur. Jenom u léků je spoluúčast často 50 % ceny léků. Ve většině zemí je vysoká spoluúčast u zubaře (často v plné výši). Pobyt v nemocnici je rovněž drahý. Ve většině zemí musí pacienti hradit poplatek za pobyt, za léky i za stravu. Např.

základní hospitalizační poplatek činí ve Francii 16 € na den, v Německu 10 € na den, v Lucembursku 13 € na den.

Proč si vždy uzavřít cestovní pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění dobrá věc, ale komerční cestovní pojištění přináší podstatně větší jistotu. Při cestách do mimočlenských zemí EU je naprostou nutností. Výhodné je mít uzavřeno komerční cestovní pojištění i při cestách do členských zemí EU. Komerční cestovní pojištění vám totiž nabízí důležité věci navíc.

 • Asistenční službu, která vám poskytne v zahraniční profesionální pomoc v češtině 24 hodin denně. Při stresových situacích bez znalosti jazyka vám může tato služba velmi pomoci.
 • Máte-li uzavřeno komerční cestovní pojištění, tak je jedno zda budete ošetřeni ve veřejném nebo soukromém lékařském zařízení. Na hledání veřejného zdravotního zařízení nemusí být často čas.
 • Z komerčního cestovního pojištění vám bude uhrazena i míra spoluúčasti, která je v některých zemích velmi vysoká.
 • Z komerčního cestovního pojištění je hrazen převoz nemocného zpět do ČR, v případě smrti jeho ostatků.
  Tyto čtyři základní výhody jsou pro většinu občanů pádným důvodem pro uzavření komerčního cestovního pojištění před odjezdem do ciziny. I do členských zemí Evropské unie by bez komerčního cestovního pojištění neměli odjíždět především rodiny s dětmi, občané cestující do ciziny za adrenalinovými sporty či občané se zdravotními problémy. Komerční cestovní pojištění není drahé a máte jistotu.

Jak porovnat cenu cestovního pojištění?

Musíte však vědět, že každá smlouva je jiná. Dobře si vždy prostuduje uzavřené podmínky a smluvní ujednání. Správně zvolte pojistnou dobu a limity pojištění. Není zapotřebí platit zbytečně zdravou pojistku, ani však levnou.

Budete mít zájem:  Léky Na Cukrovku 2 Typu?

Při pobytu v zahraničí mějte vždy u sebe identifikační kartu. Kolik zaplatíte za komerční cestovní pojištění, závisí nejenom na délce pojištění, místa pobytu a zvoleného pojistného limitu, ale i na instituci, u které se pojistíte.

Petr Gola

Evropský průkaz zdravotního pojištění – VZP ČR

Pokud se chystáte cestovat po státech Evropské unie, nezapomeňte si určitě svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten při případném vyšetření a ošetření dokladuje zdravotnickému zařízení, že pacient je zdravotně pojištěn v zemi EU a že poskytnutou potřebnou zdravotní péči tedy uhradí příslušná zdravotní pojišťovna.

Na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) má pojištěnec jednoho členského státu EU na území druhého členského státu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Poskytování zdravotní péče v rámci Evropské unie je upraveno nařízeními Rady EHS, která jsou navíc platná i v několika zemích Evropského hospodářského prostoru, které členy EU nejsou.

Kde můžete uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný

 • v zemích Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • v zemích Evropského hospodářského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • ve Švýcarsku bude váš průkaz EHIC akceptován na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem, která od 1. dubna 2006 platí i vůči novým členským státům
 • v Severní Makedonii a v Srbsku bude váš průkaz EHIC akceptován na základě dohody s tamním orgánem zdravotního pojištění.

Čeští pojištěnci mohou využívat své Evropské průkazy zdravotního pojištění pro čerpání nezbytné péče během krátkodobého pobytu ve Spojeném království, a to díky dosažené dohodě mezi Spojeným královstvím a EU. Více informací najdete na stránkách www.vzp.cz/brexit a www.kancelarzp.cz.

Kde v Evropě vám Evropský průkaz zdravotního pojištění nepomůže?

Evropský průkaz zdravotního pojištění samozřejmě neplatí v zemích, které nejsou členy Evropské unie.

S „evropskými formuláři“, na základě kterých lze čerpat zdravotní péči podle uzavřených mezinárodních smluv, můžete cestovat do Černé Hory a Turecka. Příslušné formuláře zájemcům vydá jejich česká zdravotní pojišťovna. Pojištěnec pak má v zahraničí nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče, která bude danému zdravotnickému zařízení uhrazena z českého zdravotního pojištění.

Jen na komerční cestovní zdravotní pojištění se můžete spolehnout v ostatních zemích Evropy.

Co vám garantuje Evropský průkaz zdravotního pojištění?

Evropský průkaz zdravotního pojištění je nutným dokladem pro poskytnutí zdravotní péče. Všeobecná zdravotní pojišťovna tento průkaz, který je platný jak v rámci Evropské unie, tak v Česku jako průkaz pojištěnce VZP ČR, již vydala zcela všem svým klientům, kteří na něj mají nárok.

Ve státech EU a EHP má občan ČR s průkazem EHIC stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění.

V praxi to znamená, že se může nechat ošetřit ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Za poskytnutou péči ale také bude hradit stejnou spoluúčast, jako místní.

A ta je v mnoha zemích dosti značná: v přepočtu od 50 do 2000 Kč za návštěvu lékaře, i několik set korun za předepsané léky, běžné jsou poplatky za hospitalizaci…

Pokud snad v zemích EU budete muset z nějakého důvodu uhradit platbu za ošetření v hotovosti, nezapomeňte si uschovat účty. Po návratu do ČR můžete prostřednictvím své zdravotní pojišťovny žádat refundaci (do výše tarifů platných ve státě, kde byla péče poskytnuta, samozřejmě opět bez zaplacené spoluúčasti).

V případě, že vám péči poskytne zdravotnické zařízení, které není napojeno na veřejný systém, můžete po návratu domů požádat o úhradu svou zdravotní pojišťovnu. Ta vám refunduje zaplacenou částku, ovšem jen do výše českých cen a jen pokud šlo o péči, která je v ČR z veřejného zdravotního pojištění hrazená.

Proč uzavírat pro cesty po EU cestovní zdravotní pojištění?

Veřejné zdravotní pojištění pokrývá v zahraničí jen výdaje za poskytnutou nezbytnou zdravotní péči, a to ještě s výhradou zmiňované spoluúčasti pacienta. Nehradí se například transport do domácí země nebo repatriace ostatků.

Proto je vždy výhodné uzavřít komerční cestovní zdravotní připojištění.

Za několik desítek korun denně získáte jistotu, že vám zvolená komerční pojišťovna uhradí výdaje na potřebnou zdravotní péči i další služby v plné výši – samozřejmě do hodnoty stanoveného limitu.

Navíc budete mít k dispozici služby asistence, a to v českém jazyce. Její pracovníci vám doporučí vhodné zdravotnické zařízení, mohou za vás komunikovat s lékaři, v případě nutnosti zajistí váš transport domů atd.

Všeobecná zdravotní pojišťovna vám může nabídnout na cesty připojištění u své dceřiné společnosti – komerční Pojišťovny VZP, a. s. Toto cestovní zdravotní pojištění si lze jednoduše sjednat na všech přepážkových pracovištích Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Po pravdě řečeno, ušetříte tím peníze nejen sobě, ale i Všeobecné zdravotní pojišťovně a tím i systému veřejného zdravotního pojištění. Navíc si ušetříte spoustu starostí.

Když totiž při ošetření uplatníte průkaz EHIC, budete muset zaplatit stanovenou spoluúčast za léčbu a léky a třeba i nutnou přepravu domů. Navíc všechna komunikace a zařizování bude jen na vás.

Když se necháte ošetřit na základě cestovního zdravotního pojištění, bude péče hrazena z něj, včetně spoluúčasti a případných dalších služeb, a ještě budete mít k dispozici služby asistence.

Na otázku položenou v titulku je tedy jednoznačná odpověď – Evropský průkaz zdravotního pojištění garantuje, že vám v případě potřeby bude v kterékoli zemi Evropské unie či smluvní zemi poskytnuta zdravotní péče.

Pokud ale chcete cestovat s klidem a s vědomím, že eventuální choroby či úrazy v cizině zvládnete bez větších problémů a bez zbytečných finančních nákladů, uzavřete si pro jistotu ještě cestovní zdravotní pojištění!

Čerpání zdravotních služeb v zahraničí bez cestovního pojištění

Kartička pojištěnce Oborové zdravotní pojišťovny je zároveň Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC). Právě ten své držitele opravňuje k čerpání lékařsky nezbytné zdravotní péče v jiné členské zemi EU, státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku s tím, že poskytnutou zdravotní péči uhradí tamní zdravotní pojišťovna.

Ve státech, kde EHIC platí, má klient OZP při čerpání zdravotní péče stejná práva a povinnosti jako občané daného státu v rámci tamního povinného zdravotního pojištění.

Může tedy čerpat nezbytnou zdravotní péči v těch zařízeních, která mají smlouvu s některou zdravotní pojišťovnou příslušného státu. Rozsah nezbytné zdravotní péče posoudí lékař s přihlédnutím k povaze nemoci či úrazu a k očekávané délce pobytu.

EHIC tedy nehradí preventivní výkony a nehradí ani péči, která může počkat do návratu domů.

Pravidla pro úhrady z veřejného zdravotního pojištění se však stát od státu výrazně liší. Zejména je ve většině zemí obvyklá spoluúčast za léčbu a za léky nebo poplatky za hospitalizaci. Ty mohou dosáhnout několika tisíc korun.

Například alpské země také výslovně uvádějí, že leteckou záchrannou službu v případě úrazu při lyžování hradí i jejich občané ze svého, respektive z případného soukromého připojištění.

Cena záchrany vrtulníkem ze svahu se může vyšplhat až na stovky tisíc korun.

Pokud byste museli z jakéhokoli důvodu v zařízení, které je napojené na systém veřejného zdravotního pojištění v dané zemi, hradit péči ze svého, nezapomeňte si schovat účty. Po návratu do ČR po nás můžete požadovat refundaci zaplacené péče. Opět to ale bude dle pravidel daného státu, tedy například bez platby za spoluúčast, na jejíž refundaci nemáte z veřejného zdravotního pojištění nárok.

V případě, že budete v zahraničí platit ze svého za nezbytnou péči poskytnutou v čistě privátním zařízení, můžete po nás i tak požadovat refundaci.

V tomto případě ale budeme hradit cenu za poskytnuté zdravotní služby jen do výše českých cen a jen za tu péči, která by byla hrazená z veřejného zdravotního pojištění i v České republice.

Lze důvodně předpokládat, že cena za shodnou péči poskytnutou například na privátní klinice v Německu bude vyšší než v České republice. Rozdíl v této ceně by tedy zůstal na vrub vám.

Z českého zdravotní pojištění, na kartičku EHIC, tak můžete v zahraniční očekávat pouze úhradu lékařsky nezbytné zdravotní péče; navíc budete pravděpodobně hradit spoluúčast případně další poplatky. EHIC také nepokryje případné náklady na dopravu sanitkou domů, nepokrývá ani repatriaci ostatků.

Proto je dobré i pro cesty do zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska uzavírat cestovní pojištění.

Klienti OZP, kteří uzavřou cestovní pojištění u pojišťovny VITALITAS, mají pojištění léčebných výloh za poloviční cenu, mladí lidé a senioři navíc u VITALITAS mají toto pojištění zcela zdarma.

Budete mít zájem:  Průzkum: Češi mají doma v lékárničkách léky za miliardy, mnohdy jsou prošlé

S cestovním pojištěním máte jistotu, že skutečně v zahraničí nezaplatíte ani korunu navíc, nad to můžete kdykoli využít asistenční službu v českém jazyce, pokud budete potřebovat v zahraničí řešit záležitosti týkající se vašeho zdraví.

Cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh zdarma nebo za polovic uzavřete ZDE.

Evropský průkaz zdravotního pojištění je platný:

 • v zemích EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie (s výhradou momentu a podoby Brexitu);
 • v zemích Evropského hospodářského prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;
 • ve Švýcarsku;
 • v Severní Makedonii a v Srbsku;
 • a dále nás můžete na základě platných mezinárodních smluv požádat o vystavení formulářů potvrzujících Váš nárok na čerpání nutné a neodkladné zdravotní péče, které jsou platné v Albánii, Černé Hoře, Tunisku a v Turecku. Zde automaticky neplatí kartička pojištění OZP, ale je třeba nás před cestou navštívit a požádat o vystavení formuláře, který v těchto zemích akceptují.

Zdravotní pojištění při dočasném pobytu v jiné zemi EU

Na této stránce

Poslední kontrola: 09/03/2020

Jste-li občan EU a náhle onemocníte během svého dočasného pobytu v jiné členské zemi Unie (na dovolené, služební cestě nebo stáži), máte nárok na lékařské ošetření, které je neodkladné a nemůže počkat do vašeho návratu domů. Musí vám být poskytnuta zdravotní péče ve stejném rozsahu, na jakou mají nárok pojištěnci země, ve které se nacházíte.

Na své cesty do zahraničí si nikdy nezapomeňte vzít svůj evropský průkaz zdravotního pojištění. Je to doklad o tom, že jste zdravotně pojištěni v některé ze zemí EU.

Jestliže Evropský průkaz zdravotního pojištění nemáte nebo ho nemůžete uplatnit (například v soukromém zdravotnickém zařízení), nemůže vás nikdo odmítnout ošetřit, ale budete zřejmě muset zaplatit za péči na místě a o proplacení této částky zažádat po návratu domů.

Vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění

V některým zemích je evropský průkaz zdravotního pojištění totožný s průkazem veřejného zdravotního pojištění daného státu. V jiných zemích však o něj musíte zažádat.

Za vydání průkazu by neměl být účtován žádný poplatek. Průkaz si u své zdravotní pojišťovny obstarejte ještě před odjezdem do zahraničí.

Pozor na podvodné internetové stránky, které nabízejí vystavení průkazu za poplatek! Takové stránky Nikdy nepoužívejte. Se žádostí o vydání průkazu se obracejte přímo na svou zdravotní pojišťovnu.

U své zdravotní pojišťovny si vyžádejte veškeré informace o tom, do jaké míry se vaše zdravotního pojištění vztahuje i na pojistné krytí vašich rodinných příslušníků.

Více informací o Evropském průkazu zdravotního pojištění v těchto státech:

Zvolte zemi:

 • Rakouskoatde
 • Belgiebenlfr
 • Bulharskobgbgen
 • Chorvatskocren
 • Kyprcyen
 • Česká republikaczcs
 • Poloniadkdaen
 • Estonskoeeen
 • Finskofien
 • Franciefrfr
 • Německodede
 • Řeckogren
 • Maďarskohuhu
 • Islandisen
 • Irskoieen
 • Itálieitit
 • Lotyšskolvlven
 • Lichtenštejnskolide
 • Litvaltlten
 • Lucemburskoluen

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Za obsah uvedených internetových stránek Evropská komise neodpovídá.

Omezení týkající se používání Evropského průkazu zdravotního pojištění

 • Státní příslušníci ze zemí, které nejsou členy EU, nemohou využívat evropský průkaz k lékařskému ošetření v Dánsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku ani ve Švýcarsku, pokud nejsou uprchlíky s bydlištěm v členském státě EU nebo nejsou jako rodinní příslušníci kryti pojištěním občana EU.
 • Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko se pro účely pravidel koordinace EU v oblasti sociálního zabezpečení považují za země EU
 • Evropský průkaz nelze použít pro účely záchranných akcí či repatriace. Jestliže chcete být v případě vážné nemoci nebo těžkého úrazu bezplatně převezeni zpět do své vlasti, musíte si sjednat zvláštní připojištění kryjící tyto náklady.
 • Průkaz se nevztahuje na léčbu v soukromých zdravotních zařízeních ani na náklady na plánovanou zdravotní péči v zemích EU.

Sven ze Švédska odjel do Francie na speleologickou výpravu. Druhý den si zranil koleno při sjezdu na lyžích a musel být vyproštěn francouzskými záchranáři. Po návratu domů mu přišel velmi vysoký účet za výjezd horské služby. Sven musel účet zaplatit v plné výši, jelikož náklady na pátrací a záchranné akce nejsou evropským průkazem zdravotního pojištění kryty.

Cestovní pojištění: Nutnost, nebo zbytečnost?

Podle průzkumů pojišťoven přibližně pětina Čechů pravidelně míří za hranice naší vlasti, aniž by si uzavřela cestovní pojištění. Riskují? Jak moc a vůbec?

Evropský zdravotní průkaz (EHIC) vám v zemích EU, EHP a Švýcarsku zajistí stejné základní ošetření, na které má nárok i místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění, tedy ošetření ve veřejně financovaných zdravotnických zařízeních. Pokud je ošetření, které potřebujete, místním pojištěncům poskytováno zdarma, nebudete za něj platit ani vy.

„Za poskytnutou péči ale zaplatíte stejné spoluúčasti, které musí hradit občané daného státu, případně další zákonné poplatky. Přičemž tyto položky mohou být velmi vysoké, záleží na dané zemi a typu ošetření,“ upozorňuje Pavla Hávová z ČSOB.

Spoluúčast vám pojišťovna nemusí proplatit

Péče musí byt poskytnuta v takovém rozsahu, aby se pojištěnec nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. „Nesmí jít ale o zákroky, za kterými pacient cíleně vycestoval,“ říká Lucie Krausová, tisková mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. V případě, že z nějakého důvodu uhradíte nezbytnou zdravotní péči v hotovosti, máte nárok na úhradu vynaložených nákladů.

Ty vám budou buď proplaceny v plné výši, anebo se na nich budete muset jako pacient spolupodílet podle předpisů země, v níž byla péče poskytnuta. Vaše pojišťovna se však může rozhodnout proplatit vám náklady v plné výši podle svých vlastních pravidel.

 • „Na webu Kanceláře zdravotního pojištění, v sekci informací pro pojištěnce pak najdete každoročně aktualizované údaje o podmínkách v jednotlivých státech,“ radí Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky.

Na co máte nárok?

Co se konkrétních případů týká, v zemích Evropské unie, EHP a Švýcarska máte nárok na ošetření z důvodu úrazů, například zlomeniny či popáleniny, ale i náhlá onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jako jsou nevolnosti, závratě, horečky, náhlá bolest zubů apod.

Zároveň i na ošetření související s chronickým onemocněním, příkladem může být dialýza, tam je však třeba předchozí domluva se zdravotnickým zařízením), i na ošetření při onkologické léčbě (chemoterapie), dále prohlídky v těhotenství, povinné očkování dětí dle očkovacího kalendáře, preventivní prohlídky u dětí do 1 roku věku atd.

V rámci Evropského zdravotního průkazu pak kromě zmíněné plánované péče, není hrazen letecký transport, spoluúčast, repatriace, preventivní prohlídky kromě výše uvedených. A pak jakákoliv péče, která není v zemi ošetření hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ošetření mimo Unii? Může vyjít i na miliony

Co se týká ošetření mimo Evropskou unii, zdravotní pojišťovna vám též uhradí náklady, které jste vynaložili na neodkladnou zdravotní péči. Poskytnutá péče, kterou ale není možno uznat za neodkladnou – bezprostřední ohrožení života, vám ale nemůže být z veřejného zdravotního pojištění refundována.

„Pro zajímavost uvádím náš nejdražší případ loňské dovolenkové sezóny. Naše asistenční služba pomáhala motorkáři, který si po pádu ze stroje způsobil několik vážných zranění.

Celkové náklady na převoz z Vietnamu do vhodného zdravotního zařízení v Thajsku, na zdravotní péči, hospitalizaci a repatriaci leteckým speciálem do České republiky se vyšplhaly na 4 miliony korun. Asijské destinace jsou vůbec speciální kapitolou. Turisté si tam často půjčují motorky, na kterých jezdí jen v tričku, kraťasech a žabkách.

Výsledkem takových jízd je velké množství úrazů – od banalit, jako jsou odřeniny a spáleniny, až po vážné úrazy a polytraumata,“ uvádí Ivana Buriánková, tisková mluvčí České pojišťovny.

Pojistit se, nebo ne?

Pokud chcete mít na dovolené klidnější spaní, cestovní pojištění je dobrou investicí. Jeho výhodou jsou mimo jiné třeba asistenční služby, například pomoc s vyhledáním lékaře či tlumočení.

„Kdykoliv člověk cestuje do zahraničí, měl by si sjednat komerční cestovní pojištění. Speciálně to samozřejmě platí pro území mimo Evropu, kde není možné uplatnit Evropský průkaz zdravotního pojištění, říká Pavla Hávová.

Součástí cestovního pojištění bývá i odpovědnosti za škody, na které lidé často zapomínají. „Způsobíte-li někomu jinému například úraz, náklady na léčení a rekonvalescenci se v zahraničí mohou vyšplhat vysoko. Užitečná je i možnost pojištění zavazadel či storna cesty,“ uzavírá Ivana Buriánková.

Autor: Kamila Ondráčková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector