Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

Erektilní dysfunkce. Podle průzkumů jí trpí až 54 % mužů ve věku 35 až 65 let. Jedná se o nejčastější sexuální mužský problém.

Mezi její hlavní příčiny patří diabetes, obezita, alkoholismus, závislost na omamných látkách, kouření či kardiovaskulární nemoci.

DOVÍTE SE:

 • Co to erektilní dysfunkce vlastně je?
 • Jak se projevuje?
 • Jaké jsou její další příčiny?
 • Dá se léčit, anebo se s tím už muž musí navždy smířit?

Vše najdete v tomto komplexním článku o erektilní dysfunkci.

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce je stav, kdy muž dlouhodobě nemůže dosáhnout normální a pevné erekce a nemůže tak mít uspokojivý sexuální styk.

Setkat se můžete také s lidovými výrazy jako „nepostavil se mu”, „už mu tak tvrdě nestojí”, „je impotent”. Nejčastěji se jedná o problém spojený s kardiovaskulárním onemocněním.

První zmínky o erektilních dysfunkcích popisují už staří Egypťané před více než dvěma tisíci lety.

Podle Wikipedie se pojmem erektilní dysfunkce (zkráceně ED) označují u mužů přetrvávající potíže při dosahování a udržení erekce dostatečné pro úplný pohlavní styk. Často je používán výraz impotence.

ED ovšem nemá nic společného s plodností nebo schopností prožívat orgasmus. ED postihuje erekci, a tím znemožňuje se do tohoto stadia vůbec dostat.

V současnosti trpí erektilní dysfunkcí přibližně 160 milionů mužů po celém světě.

A nemluvíme pouze o nízkopříjmové sociální skupině, ale o všech mužích bez ohledu na sociální postavení, výši platu nebo kvalitě vzdělání.

Bohužel se ze všech těchto mužů přijde léčit jen zhruba 10 %. A to je velice málo.

BEZPEČNÝ TIP: Kanadský Vimax sice erektilní dysfunkci neléčí, každopádně podporuje erekci a funguje i jako prevence před ED. 

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

SLOVNÍK: Erektivní dysfunkce

Nesprávně se někdy mezi lidmi a ve vyhledáváních na internetu objevuje také pojem erektivní dysfunkce. To je ale nesprávné pojmenování tohoto problému.

Jediný správný název problému s erekcí je erektilní dysfunkce.

Erektilní dysfunkce u mladých mužů

Možná si teď říkáte, že vás se to netýká, že je erektilní dysfunkce problémem pouze seniorů. Bohužel je ale opak pravdou.

Dokonce už i dvacetiletí mladí muži mohou mít problémy s erekcí. Erektilní dysfunkce představuje u velice mladých mužů nejčastěji prediktor nějakého závažného kardiovaskulárního onemocnění v časovém horizontu 2 – 5 let.

Pokud jste tedy velice mlád a nemáte zatím žádné jiné zdravotní potíže, rozhodně to nepodceňujte a navštivte svého lékaře.

Může se totiž jednat o nějaké velice závažné onemocnění, které je sice ještě skryté a nepůsobí vám žádné jiné potíže, ale do pár let to může být seriózní problém.

Co není erektilní dysfunkce?

Na druhou stranu si nepleťte erektilní dysfunkci a předčasnou ejakulaci.

 • Erektilní dysfunkce je stav, kdy muž nemůže dosáhnout pevné erekce a nemůže tak vůbec dojít k sexu.
 • Kdežto u předčasné ejakulace muž většinou erekce dosáhne, dokonce může dojít i k sexu, ale velice rychle, do několika sekund, se udělá, a tudíž není jeho partnerka dostatečně uspokojená.

Stupně erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce není pouze jedna. Existují hned čtyři stupně erekce.

1. stupeň tvrdosti erekce – penis je trochu zvětšený oproti běžnému stavu, ale ještě není zcela pevný. Pokud během sexuální stimulace pravidelně dosahujete tohoto stupně erekce, měl byste neprodleně navštívit svého ošetřujícího lékaře.

2. stupeň tvrdosti erekce – penis je tvrdší, ale stále mu chybí dostatečná tvrdost pro vniknutí do vaginy. Pokud se to stává pravidelně, je opět nutné zvážit návštěvu odborníka.

3. stupeň tvrdosti erekce – penis je tvrdý a připravený pro vniknutí do vaginy, ale stále není zcela pevný.

4. stupeň tvrdosti erekce – je ten správný a ideální stav erekce.

Příčiny erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce může vzniknout na základě nejrůznější plejády faktorů a podnětů. Základní strůjce těchto problémů dělíme na organické (vaskulogenní, neurogenní, endokrinní, diabetické, anatomické) a psychogenní.

Prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. doplňuje:

 • „ED je zhruba v 80 % podmíněna příčinou organickou, zbylých 20 % připadá na příčiny psychogenní.
 • Z organických příčin je nejčastější porucha vaskulogenní, která vede k nedostatečnému přítoku krve do kavernózních těles penisu.
 • Z vaskulogenních příčin převažují ateroskleróza cévní stěny a porucha funkce cévního endotelu, která aterosklerózu většinou doprovází, ale může být příčinou ED sama o sobě.”

Mezi nejčastější a nejběžnější spouštěče erektilní dysfunkce patří:

 • Vysoký krevní tlak,
 • cukrovka,
 • obezita,
 • parkinsonova choroba,
 • hypospadie,
 • peyronieho choroba,
 • kardiovaskulární nemoci,
 • nízká hladina testosteronu v těle,
 • kouření,
 • alkoholismus,
 • roztroušená skleróza,
 • ateroskleróza,
 • neurologické onemocnění,
 • kardiovaskulární onemocnění,
 • chirurgické zákroky,
 • psychické změny.

MUDr. Václav Urbánek, CSc. vysvětluje původ erektilní dysfunkce:

„Většina případů erektilní dysfunkce má původ ve více než jedné příčině. Jinými slovy, poruchy ztopoření dosti často vznikají vícefaktorově či multifaktoriálně.

I u těch mužů, kde je erektilní dysfunkce dána hlavní příčinou organickou, možno říci tkáňovou, se při málo úspěšných pokusech o pohlavní styky zákonitě přidružuje individuálně různě velká psychická nadstavba.”

Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT, hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky, popisuje:

„Problémy s erekcí bývají pouze z jedné pětiny psychogenního původu, ač jde často o spojité nádoby, za zbylých 80 procent případů mohou především strukturální, tedy tělesné příčiny.

Ty nejčastěji souvisí se stavem cévní stěny. K poruchám dochází, když topořivá tělíska v penisu nejsou dostatečně naplněna krví, což znemožňuje aktivaci spouštěcího nebo udržovacího mechanismu erekce.

Stav a průchodnost drobných cév, které přivádějí krev do topořivých tělísek, závisí na věku a životním stylu jedince.”

Psychogenní erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce souvisí i s vašim psychickým rozpoložením, jak uvádí uznávaný odborník v oblasti sexuologie MUDr. Václav Urbánek, CSc:

 1. „Při vzniku výrazných poruch ztopoření penisu (odborně řečeno při vzniku erektilní dysfunkce) se může uplatňovat celá řada rozmanitých příčin, které se v mnoha případech různě kombinují.
 2. Podílet se mohou jednak faktory psychické, a to „nejistota z očekávání“, partnerské či manželské konflikty, nedostatek sebedůvěry a pokles nálady v důsledku stresu, deprese, situační či generalizované úzkosti.
 3. A dále to mohou být faktory organické, v první řadě cévní (tepenné, žilní, popřípadě kombinace obou složek) a faktory pramenící z poruch nervové soustavy; dále příčiny místní neboli lokální včetně anomálií a zánětlivých onemocnění pohlavních orgánů, stavy po operacích (zejména prostaty), úrazy pánve, odchylky ve fungování žláz s vnitřní sekrecí.
 4. Dobře je znám vztah erektilních dysfunkcí k některým celkovým onemocněním, jako je zvýšený krevní tlak, cukrovka či povšechné kornatění tepen neboli ateroskleróza.
 5. Nezřídka se mohou uplatňovat vlivy toxické (nikotin u silných kuřáků, alkohol či jiné návykové látky) a lékové (například při nutnosti dlouhodobě užívat tablety proti zvyšování krevního tlaku).”

Na vině mohou být také nejrůznější psychické poruchy, deprese, přepracovanost, stres či jen obyčejný strach.

„Vídám hodně mužů kolem čtyřicítky a padesátky, kteří jsou velmi úspěšní ve vysoce stresující práci a spousta z nich má erektilní dysfunkci,“ uvádí doktor Kevin Alan Walker.

Příznaky erektilní dysfunkce

Jak se erektilní dysfunkce pozná?

Erektilní dysfunkce se projevuje neschopností dosáhnout normální a pevné erekce, nedostatečným ztopořením penisu a neschopností udržet erekci. Ovšem vždy, za každých okolností, je potřeba tuto poruchu probrat se svým lékařem a stanovit správnou diagnózu.

Lékaři totiž říkají, že ne každé selhání můžeme považovat za poruchu erekce.

 • Jedno selhání ještě erektilní dysfunkci neznamená.
 • Až pokud se tyto projevy objevují příliš často a dostatečně dlouho, minimálně šest měsíců, může jít o skutečný problém.

Tato porucha má vliv nejen na sexuální zdraví muže, ale ovlivňuje také celkový zdravotní stav, partnerské, rodinné vztahy a také radost ze života.

Vyšetření erektilní dysfunkce

Pokud máte potíže s erekcí, není nic jednoduššího než navštívit svého ošetřujícího lékaře. Domluvte si s ním schůzku a svěřte se mu se svými problémy.

Přesně mu popište, v čem je problém, co vás tíží a s čím byste potřeboval pomoci. Třeba zjistíte, že jste naprosto normální a že žádné potíže nemáte.

Budete mít zájem:  Suchý zápal plic (atypická pneumonie)

Vyšetření není nijak bolestivé ani nepříjemné. V prvé řadě se totiž musíte ze svých potíží vypovídat. Nic víc, nic míň. Jen se zkrátka svěříte svému lékaři.

HODÍ SE VÁM: Jak zlepšit erekci sám doma a svépomocí ještě před návštěvou urologa?

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

Pokud se mu nebude situace pozdávat, může si vás prohlédnout. Zatím se ale pořád jedná o tradiční vyšetření u lékaře, ze kterého nemusíte mít obavy.

Jestliže je to nutné, může vás doktor poslat za urologem či za sexuologem. Ti už budou danou situaci hodnotit ze svého odborného pohledu.

Může vám být doporučena speciální léčba, anebo jen více klidu a odpočinku. To už pak záleží na vašich konkrétních problémech.

Pro úspěšnou léčbu je totiž nejdůležitější správná diagnostika tohoto onemocnění.

Léčba erektilní dysfunkce

Jak se zbavit erektilní dysfunkce? Jak na erektilní dysfunkci? Jak se léčí erektilní dysfunkce? Erektilní dysfunkce se léčí několika možnými způsoby.

Léky na erektilní dysfunkci

Asi nejznámější a nejpopulárnější formou léčby erektilní dysfunkce je léčba léky na erektilní dysfunkci. „Modrá pilulka”, „Španělské mušky”, „Tabletka lásky”. Asi už tušíte, kam tím míříme. Ano, spadá zde světoznámá Viagra, a dále také Spedra, Levitra, či Cialis.

Jedná se o léky patřící do kategorie inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Tyto léky napomáhají v uvolňování oxidu dusnatého z neuronů v penisu a tím vyvolávají v buňkách hladkého svalstva kaskádu dějů, jejichž výsledkem je erekce.

MĚJTE PŘEHLED: Rozdíly mezi léky na erekci a doplňky stravy.

Léčba rázovou vlnou

Druhou možností léčby erektilní dysfunkce je léčba rázovou vlnou. Rázová vlna je akustické vlnění podobné třeba ultrazvuku.

Úspěšnost této léčby je udávána v rozmezí 50 – 82 %. Je zcela bezbolestná a nemá žádné vedlejší účinky.

Pacienti léčbu velmi dobře snášejí, proto nejsou potřeba dokonce ani žádná analgetika. Léčba rázovou vlnou vyjde na zhruba 10 000 Kč – 20 000 Kč. Léčba není hrazena pojišťovnou.

Chirurgická léčba erektilní dysfunkce

V případě, že předchozí dvě možnosti selžou, tabletky nezabírají a ani léčba rázovou vlnou nemá požadovaný efekt, přichází na scénu chirurgická léčba erektilní dysfunkce jako léčba poslední linie.

Jedná se o implantaci penilního implantátu do penisu, který dokáže doslova stisknutím jediného tlačítka vyvolat erekci.

Lékaři udávají téměř 100% efektivitu tohoto řešení. Na druhou stranu přináší s sebou tato operace klasická rizika spojená s chirurgickým zákrokem. Člověk tedy musí zvážit, zda mu to za to skutečně stojí.

Bohužel implantát je pouze “konstrukce”, která drží penis ve vzpřímeném stavu, ale samotná kondice penisu se zákrokem nezlepšuje.

Okamžitá změna životního stylu

 • V neposlední řadě souvisí s jakoukoliv léčbou erektilních potíží i změna životního stylu.
 • Nelze léčit erektilní dysfunkci jakoukoliv metodou a k tomu kouřit několik krabiček cigaret denně, být závislý na omamných látkách, mít nadváhu nebo nějaké kardiovaskulární onemocnění.
 • V prvé řadě je tedy potřeba udělat razantní změnu ve svém vlastním životě, zlepšit svůj životní styl, dát svůj zdravotní stav do pořádku a až pak je možné přemýšlet nad kvalitou erekce a partnerského vztahu.

Nemusíte se ale ničeho bát.

Úspěšnost léčby erektilní dysfunkce je dnes velice vysoká. Pokud se tedy odhodláte k prvnímu kroku, a to k návštěvě lékaře, máte prakticky vyhráno. Základní podmínkou je totiž přesná diagnostika.

Přírodní léčba a erektilní dysfunkce a podpora erekce

Samozřejmě existují i alternativní způsoby léčby erektilní dysfunkce. Jejich úspěšnost je sice diskutabilní, ale mnohým mužům už pomohla. Proto si i přírodní léčbu erektilní dysfunkce tady zmíníme.

Do této kategorie spadají zejména bylinky, přírodní složky, extrakty z rostlin a doplňky stravy. Jedná se o zcela neškodnou formu léčby, která s sebou nepřináší žádné vedlejší účinky. Otázkou ovšem zůstává, nakolik je skutečně účinná.

Mnozí odborníci její účinky přirovnávají pouze k placebo efektu, jiní jí skutečně věří. Záleží pouze na vás, na jakou stranu se přikloníte.

NAUČTE SE? Jak konečně vybrat účinný a bezpečný doplněk na erekci, který pomůže?

Mezi nejúčinnější bylinky v léčbě erektilní dysfunkce patří maca peruánská, kotvičník zemní, pískavice řecké seno, ginkgo biloba, ženšen pravý či saw palmetto.

Avšak v tomto případě se nejedná o oficiální cestu léčby erektilní dysfunkce. Bylinky vám sice mohou pomoci tonizovat erekci, ale nemohou vám zcela vyléčit vaše problémy v posteli. Proto je vždy nejlepší obrátit se na svého praktického lékaře.

 1. Kanadský VIMAX obsahuje tyto nejsilnější byliny s prokrvujícím účinkem. 
 2. Mírně, ale dlouhodobě roztahuje cévy v penisu, díky čemu zpevňuje a posilňuje erekci.
 3. Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

SLOVO REDAKCE:

Erektilní dysfunkce je v dnešní době velice dobře léčitelná. Základním stavebním prvkem úspěchu je ovšem návštěva lékaře.

Člověk se nesmí bát ani stydět mluvit o svých potížích s odborníkem. Jen tak můžete docílit úspěchu a konečně vyřešit své potíže.

Obrátit se můžete nejen na svého praktického lékaře, ale i na urologa nebo sexuologa. Ti všichni vámi radí podají pomocnou ruku. A ani vás to nebude bolet. Stačí se jen svěřit.

Další články o příčinách, projevech a léčbě erektilní dysfunkce

Peyronieho choroba – bolestivé a nehezké zakřivení penisu

Erektilní dysfunkce je zdravotní stav, kdy má muž problém dosáhnout, nebo udržet erekci. To může znamenat problémy v sexuálním životě pro muže všech věkových kategorií.

Jednou velmi raritní formou je Peyronieho choroba. Projevuje se bolestivým a nepřirozeným zakřivením penisu.

Zatímco mírně zakřivený penis při erekci je celkem běžný a nemusí znamenat problém, muž s Peyronieho nemocí má zpravidla problém při sexu a bolestivou erekci.

Sex je pro něj obtížný, nebo dokonce nemožný. To způsobuje úzkost a nepohodlí. V článku se dozvíte více informací.

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

Jak vzniká Peyronieho choroba?

Zdroje vzniku choroby jsou zpravidla dva. Prvním případem je fyzické zranění penisu a jeho trauma. Poranění zaviněné nárazem, tvrdým úderem, nebo nepřiměřeným tlakem, třeba po zlomenině penisu.

V zásadě jde o to, že tkáň penisu se naruší a vzniká degenerativní zranění.

Dochází k vnitřnímu krvácení a narůstajícímu zjizvení tkáně topořivých těles. Průběh má rostoucí tendenci a nakonec vyústí do této choroby.

Druhá příčina je velmi vzácná. Jsou známé případy, kdy ke vzniku choroby dochází bez zjevných příčin. Doktoři dosud nemají jasno proč tomu tak je.

Nikdo přesně neví, co způsobuje vrozenou Peyronieho nemoc. Může zde být určitá vazba na genetickou zátěž. Choroba tedy může být zděděna. Existují i další zdroje.

Rizikovými  faktory jsou genetika a věk. Změna tkáně vlivem věku nahrává více vzniku tohoto problému. Ohroženi jsou také muži s dupuytrenovo kontrakturou (Vikingská nemoc). Dalšími faktory jsou také návyky v běžném životě. Sem patří:

 • kouření
 • nadměrné množství alkoholu
 • drogy
 • nepravidelný/žádný pohyb
 • oběhové problémy
 • cukrovka

VIDEO: Sex koučka Gaia mluví o Peyronieho nemoci. 

Zahnutý penis – Peyronieho choroba

Příznaky a projevy Peyronieho choroby

Hlavním znakem Peyronieho choroby je ploché zjizvení. Tato poškozená tkáně je zpravidla patrnné na dotek skrze kůži penisu. Útvar se zpravidla formuje na vrchu penisu, ale jsou známé případy i na spodní části.

Někdy se útvar objeví kolem celého obvodu penisu. Penis pak působí dojmem, že je při erekci obtočen neviditelným provazem. Kolem zjizvení vzniká plak, který na sebe může vázat vápník, který časem zatvrdne. Poškozená tkáň způsobuje:

TIP: V rámci ochrany před nedokrvením penisu a vzniku problémů s erekcí doporučuji užívat prášky pro podporu prokrvení. Každý jsme podrobili testu. 

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

UKAŽ TOP DOPLŇKY NA EREKCI

Testy a diagnóza Peyronieho onemocnění

Pokud máte podezření na tuto chorobu, nejprve navštivte svého lékaře. Fyzická prohlídka napoví více. Rozsah poškození určí lékař pomocí speciálního měření. Další metody vyšetření zahrnuje ultrazvuk nebo rentgen. Odhalí podrobněji poškození tkáně.

Budete mít zájem:  Jak dlouho budete žít prozradí tabulka

Výskyt peyronieho nemoci u mladých mužů

Peyronieho choroba se nejčastěji vyskytuje u mužů středního věku. Stejně tak se může objevit u mužů ve věku kolem 20. Výzkumy ukazují, že 8 až 10% postižených mužů je ve věku pod 40 let.

Většina mladých mužů s Peyronieho nemocí má typické symptomy v podobě bolestivé erekce. Často je nutný zásah lékaře. Zejména v případě akutního problému.

Ve skutečnosti neexistuje zcela typická věková skupina. Nejvíce rizikoví jsou muži ve věku mezi 45 až 65 lety. Pravděpodobně je to dáno ztrátou elasticity tkáně.

V dnešní době zůstávají muži aktivní déle. Díky Viagře a dalším podobným lékům a generikům. Proto riziko vzniku choroby roste.

Léčba Peyronieho choroby

Na chorobu neexistuje žádný lék. Léčba je však možná a někdy může choroba sama ustoupit. Pacient většinou žádá okamžitou léčbu. Zkušený lékař však vyčká a chvíli pozoruje všechny symptomy. Nejedná tedy unáhleně, pokud nejsou symptomy vážné.

Léky

Lékař může předepsat medikaci – často jde o drogy vstříknuté do penisu. Ty budují kolagen v tkáni a narovnávají ho částečně zpět. Případně narušují zjizvenou tkáň. Někdy lékaři doporučí dokonce operaci. To v případě, že bolest či zakřivení způsobují příliš komplikací.

 • „Novinkou jsou injekce enzymu do ložiska v obalech penisu s cílenou léčbou přímo tohoto onemocnění.
 • Aplikovaný enzym rozpouští kolagenová ložiska a pomáhá tak k významnému zlepšení stavu, v mnoha případech k úplnému narovnání deformace penisu.
 • Nová metoda je tak velice šetrná ke tkáním a přitom dostatečně účinná pro dosažení požadovaného výsledku,“ řekl primář Urologické kliniky VFN v Praze Libor Zámečník.

Nechirurgické řešení

Iontoporéza je technika, kdy pomocí malého elektrického napětí doručí lékař léčivou látku skrze kůži do tkáně penisu.

Další postupy zahrnují:

Operace poškozené tkáně

Operace je posledním řešením situace při výrazné deformaci penisu. Vzhledem ke zkušenostem lékařů se doporučuje počkat alespoň rok, než se přistoupí k operativnímu řešení. Operace zahrnuje:

 • zkrácení nepostižené strany
 • prodloužení zjizvené strany
 • implantáty v penisu

Prodloužení znamená větší riziko vzniku erektilní dysfunkce. Zkrácení se používá v případě, kdy je zakřivené méně závažné.

VIDEO: Princip nemoci vysvětlený na balonku. 

Further explanation of Peyronie's Disease

Přírodní léčba Peyronieho choroby

Výsledkem studie z roku 2010 publikované v International Journal of Impotence Research bylo, že koenzym Q10 zlepšuje erekci.

Také dokáže do jisté míry redukovat zakřivení penisu u pacientů v brzké fázi Peyronieho onemocnění. Každopádně je třeba více důkazů. Dle jiné studie má vliv vitamín E, ale jeho účinnost je stále sporná.

Vitamín E obsahují třeba tablety Vimax pro dlouhodobou podporu erekce. 

Vimax je bylinný doplněk stravy s přidaným vitamínem E. Výrobce doporučuje 3 měsíce užívání, uživatelé ale hlásí zlepšení už po 30ti dnech. 

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

Možné komplikace

K úzkosti a stresu mohou přibývat i další komplikace. Bolestivá erekce znemožňuje mít plnohodnotný sex. Stejně tak je komplikované zplození potomka. V případě komplikací je vždy na místě kontaktovat svého lékaře.

Důležitá je i komunikace s partnerkou. Mlčení nic nevyřeší. Lepší je o problému hovořit a hlavně ho včas řešit.

Prevence Peyronieho nemoci

Prevence je v případě této nemoci obtížná, protože jde o nečekaný úraz nebo vrozenou vadu. Ne však nemožná. Riziko jde vždy snížit. S přirozeným stárnutím nic neuděláte, další faktory lze ovlivnit. Vyplatí se rozhodně:

DÁLE ČTĚTE: Zakřivení penisu se může objevit věkem kvůli anfropauze. Jak se ještě mužský přechod projevuje? 

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčba

Peyronieho choroba a možnosti její léčby

Máte zjištěnu Peyronieho nemoc, trpíte jejími nepříjemnými projevy a chcete se dozvědět více o tomto onemocnění a možnostech jeho léčby? Čtěte dále. Pokud budete mít další dotazy, můžete se na nás kdykoli obrátit.

Peyronieho choroba – příznaky, příčiny a léčbaPeyronieho choroba

Jedná se o onemocnění postihující asi 1–2 % mužské populace, obvykle mezi 45. a 60. rokem, ale nejsou výjimkou ani muži okolo 20 let. Podstatou této choroby je proces jizvení a fibrózy postihující topořivá tělesa penisu, vycházející z tunica albuginea (pouzdro obalující topořivou tkáň penisu).

Dochází při něm k tvorbě fibroticky zjizvené tkáně, tvz. tuhých plaků, které způsobují bolestivost, zakřivení a deformaci penisu, zpravidla v průběhu erekce. Jedná se tedy o abnormální aktivaci procesu hojení ran se vznikem pevné jizvy.

Přesné příčiny nejsou zcela objasněny. Usuzuje se, že jednou z nejpravděpodobnějších příčin, avšak ne jedinou, mohou být opakovaná mikrotraumata při pohlavním styku na mikrocévní úrovni.

Zřejmě hraje roli i dědičná predispozice.

Je sledována vazba na Dupuytrenovu kontrakturu (ztluštění a svraštění vaziva v dlani), kdy u 15–20 % potomků lidí s Dupuytrenovou kontrakturou se projeví také Peyronieho choroba.

Jelikož se jedná o vaskulární postižení, rizikovými faktory jsou vysoký krevní tlak, cukrovka a ateroskleróza. Zvýšené riziko vzniku je při provádění katetrizace močové trubice a obecně poranění penisu. Popisován je i vliv nedostatku vitamínu E.

Projevy

 • hmatný tuhý plak v penisu
 • bolest penisu v klidu nebo při erekci
 • abnormální zkrácení či zakřivení penisu při erekci směrem dozadu, dopředu či do strany
 • porucha erekce (erektilní dysfunkce)

Fáze Peyronieho nemoci

V prvních 6–18 měsících je typická zánětlivá fáze s bolestivou erekcí, zakřivením penisu nebo tvorbou tuhých plaků. Během této doby může nastat zhoršení obtíží, stabilizace stavu nebo zlepšení.

Když dojde k úplné dostavbě plaků, bolestivost erekce ustoupí, ale zůstává porucha erekce a zakřivení penisu.

Ve studii Peyronieho choroby u 14 % pacientů obtíže po čase samovolně odezněly, 40 % pacientů popisovalo další zhoršení a u 47 % se stav stabilizoval – odezněly bolesti, poruchy erekce a zakřivení penisu přetrvávalo, ale stav se dále nezhoršoval.

Možnosti léčby

Léčbu vždy předchází vyšetření lékařem specialistou. Vyšetření zahrnuje vstupní pohovor, tělesné vyšetření, sonografii penisu, případně RTG či MRI penisu.

Medikamentózní léčba se podává perorálně většinou před sexuálním stykem pro vyvolání erekce, či injekčně do místa plaku v penisu pro jeho rozpuštění (vitamin E, Tamoxifen, POTABA, Kolchicin, Interferon, steroidy a další).

Často je vyvolán pouze minimální a krátkodobý účinek (léky vyvolaná erekce, zmenšení plaku) s výraznými projevy negativních vedlejších účinků (poškození zažívacího traktu, poškození močové trubice jehlou, zhoršení obtíží aj.).

Chirurgická léčba zahrnuje korekci zakřivení a deformací penisu v pokročilém, plně stabilizovaném stadiu nemoci. U selhávající konzervativní léčby se provádí odstranění plaku nebo se používají penilní implantáty či protézy. Je zde však riziko mnoha komplikací (infekce, negativní reakce na anestezii, krvácení, poranění moč. trubice, zhoršení poruchy erekce ap.).

Fyzikální léčba nabízí radioterapii používanou u neřešitelných případů a u starších pacientů pro vysoké riziko zjizvení penisu. Další možností je ultrazvuk, nízkovýkonný laser a iontoforéza. Z nich se osvědčila kombinace nízkovýkonného laseru s aplikací medikamentu (Verapamilu) injekčně přímo do penisu. Jedná se však opět o invazivní terapii s možnými komplikacemi.

Převratnou novinkou je použití ESWT (terapie extrakorporální rázovou vlnou), která v současné době nabízí jedinou efektivní neinvazivní terapii Peyronieho choroby či erektilní dysfunkce bez vedlejších účinků a s trvalým dlouhodobým efektem. Více o terapii najdete v článku Terapie Peyronieho choroby pomocí rázové vlny.

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Peyronieho nemoc

Toto onemocnění je charakterizováno vznikem fibrózy a jizvením postihující topořivá tělesa penisu resp. pouzdro těchto těles /tunica albuginea/. Tyto změny se klinicky manifestují vznikem tuhých až tvrdých plaku, pro něž je specifická bolest, zakřivení a deformaci penisu, typicky během erekce.

Tato choroba postihuje muže nejčastěji ve věkové kategorii 4. – 6. decenia věku s celkovým zastoupením cca 1-2 % této populace.

Klinicky se toto onemocnění projevuje lehkou až středně významnou bolestí během erekce resp. pohlavního styku, dále pacienti pozorují velice často zakřivení penisu různého stupně a směru.

Dále pacienti velice často přicházejí s nalezeným tuhým plakem v průběhu penisu / nejčastěji na jeho horní straně (anatomicky dorsální straně), neméně často přicházejí pacienti s problémem charakteru erektilních dysfunkcí.

Příčinou je patologická místní aktivace imunitního systému za účelem hojení rán, kdy dochází ke spuštění buněčných procesů s konečným efektem ukládání fibrinu a jeho kalcifikace, které vedou k tvorbě zatvrdlin.

Budete mít zájem:  Jak na vysoký krevní tlak (hypertenzi)?

Vyšetření

Základem vyšetření zůstává důkladná anamnéza ( doba trvání choroby, přítomnost bolestí, poranění či katetrizaci močové trubice, o rodinném výskytu tohoto onemocnění či podobných chorob /Duputrenova kontraktura/.

Lékaře zajímá úhel a směr odchylky penisu, zkrácení penisu, přítomnost zářezu nebo zúžení ve tvaru přesýpacích hodin, dále stupeň a trvání erekce, asymetrie penisu, frekvence pohlavního styku a preferovaná sexuální poloha.

V rámci anamnézy zjišťujeme, do jaké míry choroba ovlivňuje psychiku pacienta a jeho partnerky.

 • Při fyzikálním vyšetření zjišťujeme přítomnost zatvrdlin v průběhu penisu (většinou na dorsální /rozuměj na horní straně penisu/.
 • Tyto změny je velice důležité dokumentovat a proto je potřebná velice často fotografie pořízená pacientem v domácím prostředí při erekci / důležité pro diagnózu a sledování efektu léčby/.
 • Z lékařských zobrazovacích metod je důležité ultrasonografické vyšetření plaků, dále možno použití magnetické rezonance.

Léčba

Principiálně je léčba medikamentózní, chirurgická a fyzikální

Základem medikamentózní léčby je použití vitamínu E pro jeho antioxidační účinky, minimální nežádoucí účinky a nízkou cenu, ale efekt léčby zůstává sporný.

Další možností je použití Tamoxifenu – hormonální preparát / antiestrogen – s efektem potlačení zánětlivé odpovědi ovlivňující vznik plaků.

Dále se často používá léků charakteru blokátorů kalciových kanálů – zvyšující kolagenázovou aktivitu se snížením koncentrace vápníku v tkáni.

Další lékovou možností je použití kolchicinu či Potaby, avšak efekt ve srovnání s nežádoucími účinky je mizivý, proto se běžně neužívá.

V neposlední řadě sem ještě patří terapie interferonem, které mají antiproliferativní a prokolagenázovou aktivitu s efektem na fibroblasty a terapie steroidy.

Z fyzikální terapie je nutno podotknout několik metod, které byly zkoušeny s různým efektem léčby. Především se jedná o léčbu extrakorporální rázovou vlnou, hojně se v urologii využívající v léčbě urolitiázy. Dále existují data z pokusů léčbou radioterapií, laserem a ultrazvukem s efektem nejasným.

Principem léčby chirurgické je úprava deformit penisu, kdy je nemoc stabilizována / 6 měsíců bez progrese /. Uplatňuje se zde několik přístupů dle rozsahu a místa postižení. / Nesbitova operace, použití štěpů ke korekci po vytětí plaků, implantace penilních protéz../. Operace je zatížena relativně velkým procentem komplikací a vedlejšími účinky.

Asi v 10 % případů plak nezpůsobuje žádnou bolest nebo zakřivení a rozpustí se po určité době sám.

Peyronieho choroba – UroMedico

Peyronieho choroba je onemocnění, při kterém v penisu dochází bez zjevné příčiny k jizvení a vzniku fibrotické tkáně (zmnožení tkáně). Jako by tkáň obalů topořivých těles reagovala na poranění, přitom k zjevnému poranění nedošlo.

Nejčastěji pozorovaným vnějším znakem Peyronieho choroby je zakřivení penisu při erekci, které je způsobené tuhými fibrotickými plaky. Peyronieho choroba postihuje nejvíce muže mezi 40. a 60. rokem věku, ale může se objevit i u mladších.

Jaké jsou příčiny a projevy Peyronieho choroby

Přesné příčiny rozvoje Peyronieho nemoci nejsou zcela jasné.

Nejpravděpodobnějším, ale ne jediným důvodem, proč začne tkáň obalů topořivých těles tvořit jizvy, jsou opakovaná mikroporanění na cévní úrovni, ke kterým dochází při pohlavním styku.

Rizikovými faktory jsou nedostatek vitamínu E, cukrovka, vysoký krevní tlak a zúžení cév (ateroskleróza). Nepříznivý vliv může mít poranění penisu a nebo lékařské zákroky v oblasti močové trubice.

Fibrotické plaky se při Peyronieho chorobě nejčastěji objevují na horní straně penisu, ale mohou být lokalizované i jinde. Vedle fyzických změn v podobě vzniku jizevnaté tkáně a následného zakřivení penisu při erekci se onemocnění projevuje lehkou až střední bolestí během pohlavního styku.

Poměrně častým průvodním jevem Peyronieho choroby je erektilní dysfunkce. Peyronieho choroba se rozvíjí postupně. První zánětlivá fáze se projevuje větší bolestivostí při erekci a pohlavním styku.

V dalších fázích, kdy už je dokončena stavba fibrotických plaků, bolest obvykle ustává, ale zůstává zakřivení penisu a poruchy erekce.

Kdy vyhledat androloga

Kontaktovat lékaře je na místě, jakmile je s vaším penisem, erekcí či ejakulací „něco jinak“. Zatvrdliny tkáně a nezvyklé zakřivení penisu při erekci jsou důvodem k návštěvě androloga i v případě, že nejsou bolestivé.

Řada urologických a andrologických problémů, včetně závažných onemocnění, se může projevovat vzájemně zaměnitelnými příznaky. I zdraví muži by měli absolvovat pravidelné preventivní prohlídky.

Preventivní vyšetření na urologii/andrologii je neinvazivní a bezbolestné a je hrazené zdravotními pojišťovnami.

Jak diagnostikujeme a léčíme Peyronieho chorobu

V anamnéze nás v souvislosti s Peyronieho chorobou zajímá doba trvání obtíží, stupeň bolestivosti, případná poranění či zákroky v oblasi penisu, výskyt podobných onemocnění v rodině klienta i subjektivní vnímání vlivu obtíží na sexuální život. Stupeň zakřivení penisu při erekci je vhodné zdokumentovat fotografií, kterou ukážete lékaři. Součástí vyšetření je dále fyzikální vyšetření a sonografie penisu pro zmapování zatvrdlin.

Léky, které předepisujeme při Peyronieho chorobě, jsou cílené na rozpouštění fibrotického plaku. Lze je aplikovat perorálně nebo injekčně do místa plaku. Další neinvazivní možností léčby je terapie rázovou vlnou. Není-li konzervativní léčba účinná a onemocnění stále komplikuje pacientovi život, je na místě chirurgické řešení, kterým se zkorigují deformace a zakřivení penisu.

Napište nám

Peyronieho choroba a její léčba » LÉKAŘweb

 Nejcitlivější oblastí na mužském těle je penis, a to nejen z pohledu sexuální vzrušivosti. Případné sexuální problémy zapříčiněné vrozenými vadami, nebo dokonce některými onemocněními mohou mít velký dopad na kvalitu života každého muže. Jedním z těchto onemocnění je i Peyronieho choroba. Jaké možnosti operativní léčby pacienti mají?

Přesný popis, vznik a projevy Pyeronieho choroby najdete zde.

Léčba Pyeronieho choroby

Bohužel na tuto nemoc neexistuje žádná cílená léčba. Je možné kombinovat potravinované doplňky ve formě antioxidantů, které zpomalují postup nemoci, s léky tlumícími bolest a růst vaziva.Dále se kombinuje ultrazvuk a biostimulační laser, výsledky má i terapie rázovými vlnami. V obou případech se bolesti zmírní a deformita se zmenší.

Pokud však onemocnění způsobuje problémy v sexuální oblasti, nebo dokonce pohlavní styk znemožňuje, je jedinou možností léčby operace. Operativních řešení se nabízí několik a lékař rozhodne, který typ operace je nejvhodnější, na základě prvotního vyšetření. Operativní léčba plastické indurace penisu je plastickýmchirurgickým výkonem, který přináší velmi dobré výsledky.

K operaci se lze uchýlit až tehdy, kdy je nemoc ve vývoji zastavena a dále nepostupuje, nelze ji tedy považovat za léčbu bolestí, které Pyeronieho chorobu provázejí.

Příprava na operativní léčbu Peyronieho choroby

Operace je prováděna v celkové anestezii, a proto je třeba absolvovat klasické předoperační vyšetření. Tři týdny před plánovanou operací nesmí pacient užívat léky ovlivňující srážlivost krve a kouřit.

Vzhledem k rozsahu operace není možné zákrok provést, pokud má pacient nějaký druh virózy nebo infekce.

Průběh operativní léčby Peyronieho choroby

Konkrétní postup operativní léčby je individuální, až na základě vstupního vyšetření může operatér doporučit, co bude pro pacienta nejlepší.

Co dělat po operativní léčbě Peyronieho choroby

Důležitý je klidový režim, zároveň je nutné docházet na pooperační kontroly. Pacient se musí vyhýbat kontaktním sportům a jakékoli aktivitě, která by mohla narušit hojící se tkáň a stehy. Samozřejmostí je sexuální abstinence.

Doba rekonvalescence závisí na rozsahu zákroku, návrat do normálního režimu je možná po 6–8 týdnech po operaci.

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách LEKARweb.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek.

Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru. Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější informace, nemůžeme vyloučit některé chyby nebo nepřesnosti.

Za to se předem omlouváme a je to další důvod, proč byste se měli obrátit na vašeho ošetřujícího lékaře.

Diskuze k článku: 0 příspěvků

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector