Očkování proti rakovině děložního čípku nyní pouze dvěma dávkami

Karcinom děložního hrdla je zhoubné nádorové onemocnění, jehož hlavní příčinou je lidský papilomavirus (HPV). Ten je přenositelný buď pohlavním stykem, nebo intimním kontaktem s infikovanou sliznicí.

Očkování proti rakovině děložního čípku nyní pouze dvěma dávkami

Rakovina děložního čípku neboli karcinom děložního hrdla je zhoubné nádorové onemocnění, jehož hlavní příčinou je lidský papilomavirus (HPV). Ten je přenositelný buď pohlavním stykem, nebo intimním kontaktem s infikovanou sliznicí.

HPV viry rozdělujeme do dvou skupin:

 1. Papilomaviry s nízkým rizikem (HPV LOW RISK) – mají na svědomí výskyt bradavic na pohlavních orgánech člověka Očkování proti rakovině děložního čípku nyní pouze dvěma dávkami
 2. Papilomaviry s vysokým rizikem (HPV HIGH RISK) – tyto papilomaviry jsou schopny vyvolat prekancerózy (nádorové změny buněk) a zhoubné nádorové onemocnění, kdy se povrchové buňky děložního čípku začínají nekontrolovatelně množit. Nejvýraznějšími podtypy, které způsobují 80 % všech infekcí, jsou podtypy 16, 18, 31, 33 a 45 aj.

Rakovina děložního čípku postihuje nejčastěji ženy mezi 45. a 50. rokem života. Alarmující však je, že se věková hranice tohoto onemocnění snižuje.

Rizikové faktory onemocnění

Očkování proti rakovině děložního čípku nyní pouze dvěma dávkami

 • promiskuita
 • nízký věk při prvním pohlavním styku
 • první porod ve velmi mladém věku
 • genetické dispozice
 • slabý imunitní systém
 • neléčené infekce
 • kouření
 • alkohol
 • drogy
 • vysoký počet porodů/potratů

Prevence rakoviny děložního čípku

V první řadě by se měla žena vyvarovat všech uvedených rizik. Je samozřejmostí, že své genetické dispozice nebo imunodeficitní stav těžko sama ovlivní, nicméně od toho má svého ošetřujícího lékaře, který by měl dbát na to, aby pacientce nehrozilo větší riziko, než které vyplývá z její stávající anamnézy.

Dále je v zájmu každé ženy, aby minimálně jednou do roka podstoupila pravidelné gynekologické vyšetření. To standardně spočívá ve stěru buněk z děložního čípku. Ten je následně poslán na cytogickou analýzu.

Jedná se o krátké, šetrné a nebolestivé vyšetření, které dokáže při pravidelných kontrolách odhalit rakovinu ve velmi raném stádiu bujení. V současné době je pak k dispozici účinné očkování proti rakovině děložního čípku.

Očkování proti rakovině děložního čípku

Očkování proti rakovině děložního čípku nyní pouze dvěma dávkami

V současné době existuje možnost velice účinně ovlivnit výskyt rakoviny děložního čípku pomocí očkování, riziko výskytu rakoviny čípku děložního se sníží o víc jak 90 %. T. č. jsou na trhu dvě vakcíny Cervarix aSilgard. Očkování u obou typů vakcín se provádí pomocí tří inj. aplikací do ramene dívky podle doporučených očkovacích schémat. Konkrétní typ vakcíny by měl být zvolen individuálně s ohledem na očekávání dívky, event. jejich rodičů.

Ze zdravotního pojištění je plně hrazeno dívkám od 13 let, což je velice rozumné. V daném věku je předpoklad, že dívka ještě nežije sexuálním životem (ostatně je to i trestné), očkování je tedy nejúčinnější a bylo by obrovskou chybou jej nevyužít.

Má smysl očkovat ženy a dívky, které již zahájily sexuální život?

Ano. Existuje totiž zhruba 100 podtypů lidského papilomaviru, z toho 40 sexuálně přenosných.

I kdyby se již dívka stihla jedním nebo dvěma podtypy nakazit, nikde není řečeno, že právě tím podtypem, který ji nakonec v budoucnu zabije, se ještě nenakazila.

Dnes pojišťovny vcelku oprávněně podporují v rámci různých bonusových programů očkování až do 30 let. Jinak je doporučeno očkovat ženy až do 45 let.

Jsou s očkováním proti rakovině děložního čípku spojená nějaká rizika?

Rizika jsou podobná nebo dokonce menší než u jiných očkování (např. tetanu). Zcela určitě lze říci, že přínos očkování mnohonásobně převáží potenciální rizika s ním spojená. Rakovina čípku děložního je druhou nejčastější rakovinou u žen a je to onemocnění, které zabíjí. A právě očkováním jsme schopni toto velice závažné riziko snížit o víc jak 90 %.

Příznaky rakoviny děložního čípku

Symptomy rakoviny děložního čípku se po dlouhou dobu nemusí projevit, proto je velmi důležité, aby ženy, zvláště po zahájení sexuálního života, pravidelně docházely na preventivní gynekologické prohlídky. Mezi nejznámější příznaky, kdy už může být nádor patřičně rozvinutý, patří:

 • krvácení mimo menstruační cyklus
 • bolest v podbřišku
 • bolest při pohlavním styku
 • změněný vaginální výtok (opakující se, nereagující na léčbu, někdy nahnědlý či narůžovělý, event. s krví)
 • obtíže při močení
 • opakující se krvácení po pohlavním styku

Léčba rakoviny děložního čípku

 • léčí se operačně, od konizace či amputace čípku děložního v předrakovinných stádiích až po rozsáhlé operace spočívající v radikálním odstranění dělohy, vejcovodů i vaječníků a event. uzlin
 • dle nutnosti navazuje další léčba (radioterapie, event. chemoterapie)

Výskyt rakoviny děložního čípku v ČR a ve světě

Rakovina děložního čípku je ročně diagnostikována přibližně jedné tisícovce žen v České republice, přičemž zhruba 400 na toto onemocnění zemře. Tento typ druhé nejrozšířenější rakoviny u nás si vybírá svou daň i ve světě.

Zatímco v západních zemích, kde funguje cervikální screening již nějakou dobu, zaznamenávají menší počet nakažených, v zemích východního bloku je naopak číslo postižených vyšší.

Může za to menší míra prevence, hojnější výskyt infekcí a také systém, který tento druh vyšetření zavedl nedávno.

Očkování proti rakovině čípku děložního

GARDASIL 9

 • Je účinná proti sedmi nejčastějším typům HPV způsobujících rakovinu děložního čípku a těžké předrakovinové změny (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) a proti dvěma typům HPV způsobujících tvorbu genitálních kondylomat (6 a 11).
 • Na trhu v ČR je od roku 2016.
 • Cena jedné dávky je u nás 4.500 Kč. Jsou potřeba celkem 3 dávky. Druhá se aplikuje za 2 měsíce od první a třetí za 6 měsíců od první.
 • Silgard / Gardasil
 • Je účinná proti dvěma nejčastějším typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku a těžké předrakovinové změny (16 a 18) a proti dvěma typům HPV způsobujících tvorbu genitálních kondylomat (6 a 11).
 • Na trhu v ČR je od roku 2007.
 • Cena jedné dávky je u nás nyní v AKCI 2.500 Kč. Jsou potřeba celkem 3 dávky. Druhá se aplikuje za 2 měsíce od první a třetí za 6 měsíců od první.

V České republice je každým rokem nově diagnostikováno cca 1000 případů karcinomu děložního čípku a přiblžně 400 z nich končí smrtí. Jde přitom o jeden z mála nádorů, kde známe příčinu a proto lze tomuto onemocnění účinně předcházet. Očkování proti rakovině děložního čípku nyní pouze dvěma dávkami

Hlavní příčinou vzniku rakoviny děložního čípku je infekce některými typy lidského papilomaviru, nebo-li HPV (zkratka z anglického Human papillomavirus). Vysoce rizikové HPV infekce, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku, prekancerózním stavům děložního čípku, nebo jiným nádorovým onemocněním, způsobují zejména typy 16, 18, 31, 33 a dále pak typy 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59.

Za vůbec nejrizikovější jsou považovány právě typy 16 a 18, které jsou odpovědné za přibližně 70 % případů karcinomu děložního čípku a za 75 až 80 % případů karcinomu konečníku.

V průběhu života se nakazí jedním nebo více typy HPV přibližně 75 až 90 % sexuálně aktivní populace. K přenosu HPV nemusí dojít pouze pohlavním stykem, ale také při nekoitálních sexuálních aktivitách. Před přenosem neposkytuje stoprocentní ochranu ani kondom.

I když u většiny lidí proběhne infekce zcela bez příznaků a po určitém čase sama odezní bez léčení, u některých žen může infekce přetrvávat a rozvinout se právě v prekancerózy a následnou rakovinu děložního čípku.

Onemocnění může postihnout kteroukoliv dívku nebo ženu, která přišla do styku s rizikovým typem HPV.

Riziko se může zvyšovat ve spojení s dalšími faktory jako jsou například sexuální promiskuita, špatná hygiena nebo kouření.

Účinná prevence

Nejspolehlivější způsob prevence před tímto onemocněním je kombinace pravidelných gynekologických prohlídek, resp. pravidelného cervikálního screeningu a očkování některou z dostupných vakcín proti HPV virům, které toto onemocnění způsobují. Bohužel stále existuje celá řada lidí, kteří se očkování brání, a to zejména kvůli dezinformacím, které se mezi lidmi šíří.

 • Účinnost vakcín proti HPV byla prokazatelně potvrzena množstvím rozsáhlých studií. Jako u každého očkování, vakcína působí samozřejmě jako ochrana před budoucími infekcemi a neléčí již vzniklou infekci.
 • Může zabránit přibližně 80 až 90 % všech případů rakoviny děložního hrdla nebo těžkých předrakovinných změn, v případě, že očkování proběhne ještě před kontaktem s daným typem HPV.
 • S očkováním je nejlepší začít ještě před začátkem sexuálního života – tedy před tím než dojde k přirozenému kontaktu s HPV. Odhaduje se, že mnoho lidí se nakazí některým typem HPV v průběhu prvních 2 až 3 let pohlavní aktivity.
 • V naprosté většině případů se doporučuje také sexuálně aktivním ženám, jelikož ke kontaktu s některým typem viru ještě nemuselo dojít. Navíc bylo zjištěno, že až u 30% předrakoviných změn čípku se jedná o vícenásobné infekce různými typy HPV.
 • Chrání také před ostatními chorobami způsobenými konkrétními typy HPV obsaženými ve vakcíně.
 • Každá vakcína je před uvedením na trh po několik let velmi důkladně zkoušena a po té neustále sledovaná přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami. Vedlejší účinky vakcinace jsou statisticky i biologicky zanedbatelné.
 • Vakcíny proti HPV jsou vyrobeny na jiném principu než starší typy vakcín. Obsahují pouze obaly virů a proto není možné se jimi infikovat.

Rakovina a předrakovinové změny související s HPV

HPV infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-90%) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Budete mít zájem:  Léky Na Kočičí Rýmu?

Tento virus je zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. kondylomů) a za těžké přednádorové změny (nejčastěji na děložním čípku, ale i v pochvě, na zevním genitálu, konečníku, krku).

HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).

Všechny informace co HPV způsobuje najdete na specializovaném webu zde »

Zajímají Vás podrobnější informace o HPV?

 1. Více podrobnějších informací o HPV infekci, jednotlivých typech HPV virů, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci a spousta dalších informací více v našem článku.
 2. Podrobnější informace o HPV najdete zde »
 1. Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007.

  Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.

 2. Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.
 3. Efektivita vakcinace je neustále ověřována.

  Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např.

  Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).

 4. Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.

 5. Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.
 6. Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné.

  Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.

 7. Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.

Úhrada pojišťovnou

Očkování proti HPV není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou. Očkování proti HPV je zdravotní pojišťovnou hrazeno pouze pro dívky a chlapce ve věku 13 let (očkují pediatři – naší kliniky se netýká).

Očkování proti rakovině děložního čípku

Zhruba u půl milionu žen ročně je ve světě diagnostikován zhoubný nádor děložního čípku, v ČR jde přibližně o 1 000 žen, z toho 400 ročně zemře. Tato rakovina je způsobena infekcí lidskými papilomaviry (HPV – Human Papilloma Virus), nejčastěji přenosnou pohlavní nákazou.

Existuje více než 100 typů tohoto viru, můžeme je rozdělit do dvou základních skupin: Viry nízkého rizika LR – low risk (vyvolávají benigní onemocnění, např. bradavice, kondylomata) a viry vysokého rizika HR – high risk (způsobují přednádorové a nádorové změny děložního čípku).

Riziko rozvoje zhoubného nádoru děložního čípku pro ženu HPV pozitivní oproti ženě negativní je 200-400x vyšší (pro srovnání, riziko rozvoje karcinomu plic je u kuřáků 8x vyšší než u nekuřáků). Je tedy zřejmé, že vznik zhoubného nádoru děložního čípku je téměř nemožný bez přítomnosti papilomaviru.

Přibližně 80% žen se někdy v průběhu života s tímto virem setkalo, nejčastěji záhy po zahájení pohlavního života. Imunitní systém však reaguje na přítomnost viru a infekci likviduje. Ve věku nad 35 let zůstává pouze 3 % žen pozitivních pro HR-HPV.

A právě dlouhodobé přetrvávání viru ve tkání děložního čípku a neschopnost imunitního systému tuto nákazu úspěšně eliminovat je příčinou vzniku nejprve přednádorových změn (tzv. prekancerózy, resp. dysplázie mírného, středního a těžkého stupně) a později invazivního zhoubného nádoru.

Nejúčinnějším nástrojem v boji proti rakovině děložního čípku je vakcína. Ta obsahuje bílkoviny, které jsou za normálních okolností přítomny v obalu viru (očkovací látka neobsahuje DNA, tudíž není infekční).

Když je imunitní systém ženy vystaven těmto proteinům, vzniká silná odpověď s tvorbou neutralizačních protilátek.

Pokud se tedy očkovaná žena setká v budoucnosti s HPV, je virus efektivně likvidován protilátkami vzniklými vakcinací.

K dispozici jsou nyní dvě očkovací látky: Bivalentní (působí proti dvěma HR typům viru: 16 a 18) a kvadrivalentní (kromě typů 16 a 18 má efekt i proti LR typům viru 6 a 11 – ty způsobují vznik nezhoubných bradavic zevního genitálu, tzv. kondylomat). Jejích účinnost v prevenci proti typům 16 a 18 je 100 %, tzn.

, že ve svém účinku by mohly snižovat riziko pro vznik rakoviny děložního čípku o 70 %, právě těch, které padají na úkor typů 16 a 18. Aby byl efekt očkování maximální, je třeba vakcinaci provést ještě před zahájením pohlavního života, kolem 13 let.

Zhodnocení účinnosti očkování u žen pohlavně aktivních je spíše otázkou budoucího vývoje (výrobce bivalentní vakcíny uvádí účinnost u žen mezi 15 – 25 lety, u kvadrivalentní je mezi 16 – 45 lety). Obě očkovací látky se aplikují ve třech dávkách nitrosvalově (do ramena) v následujícím schématu: 1. dávka, za jeden, resp.

dva měsíce (podle typu vakcíny) 2. dávka, za 6 měsíců od první dávky 3. dávka.

V tuto chvíli nejsou vakcíny hrazeny z peněz veřejného zdravotního pojištění. Nicméně poslední zprávy z parlamentu potvrzují politickou shodu i vůli prosadit plošné očkování. Na konci srpna 2011 dolní sněmovna schválila zákon o veřejném zdraví, ve kterém je odstavec věnovaný tomuto očkování. Podle něj by měly mít dívky ve věku 14 let (tj.

po završení 13. Roku, před završením 14. roku) hrazeno HPV očkování zdravotní pojišťovnou v maximální výši nejekonomičtější dostupné vakcíny. Je více než jisté, že bivalentní vakcína bude levnější (a tedy plně hrazena), zatímco kvadrivalentní bude „s doplatkem“, neboť má větší rozsah ochrany.

Pro ostatní věkové skupiny zůstane očkování v kategorii za vlastní úhradu.

Prevence proti HPV infekci

Cílem primární prevence je zabránit nákaze infekcí HPV a následnému rozvoji onemocnění. Přenosu a infikování HPV šlo donedávna zabránit pouze sexuální abstinencí (tj. nulovým sexuálním životem) nebo užíváním kondomu, ale s vědomím toho, že ani kondom není stoprocentní ochranou, a že přenos infekce HPV je možný i při nekoitálních aktivitách (orální sex, mazlení).

Díky velkému medicínskému objevu a následnému vývoji „vakcíny proti rakovině“ se nyní proti HPV infekci můžeme účinně chránit pomocí očkování. Očkování je tedy jedinou racionální a účinnou primární prevencí infekce HPV.

Nejvyššího efektu lze dosáhnout, pokud očkujeme dívky a chlapce ještě před zahájením sexuálního života, tj. dříve, než se mohou s infekcí HPV setkat.

Ale i očkování po zahájení sexuálního života přináší výrazné snížení rizika rozvoje některého z HPV onemocnění.

Mechanismus účinku HPV vakcín

Očkování je moderní metoda, která vytvořením imunitní paměti chrání před infekcí a následným rozvojem onemocnění. HPV vakcíny jako první v historii chrání proti rozvoji rakoviny.

Tyto vakcíny byly vyvinuty na základě přelomového objevu prof. Haralda zur Hausena, který za něj obdržel Nobelovu cenu.

Tento německý virolog prokázal, že infekce HPV vede k rozvoji rakoviny a odstartoval tak přelomový vývoj, jehož výsledkem jsou vakcíny proti onkologickým onemocněním.

V zemích, kde velmi rychle a plošně zavedli očkování proti HPV (např. Austrálie) dochází k rapidnímu snížení výskytu HPV infekce v populaci a výraznému poklesu HPV onemocnění. Na lékařském kongresu v Sydney v roce 2018 bylo dokonce konstatováno, že očkováním proti HPV bude v Austrálii rakovina děložního čípku téměř 100 % vymýcena.

Bezpečnost HPV vakcín

V roce 2006 byla představena první vakcína proti HPV (kvadrivalentní Silgard/Gardasil) a od té doby bylo celosvětově aplikováno přes 205 miliónů dávek (kvadrivalentní Silgard/Gardasil i bivalentní Cervarix). Očkování proti lidskému papilomaviru se v poslední dekádě stalo na celém světě jedním z nejvýznamnějších preventivních programů.

Vakcíny proti HPV rok co rok potvrzují svou bezpečnost a účinnost. Očkování proti HPV doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a mnoho dalších mezinárodních agentur, které mají nad bezpečností vakcín dohled, jako je např.

Evropská léková agentura (EMA) a americká Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Vakcinaci proti HPV doporučují i české lékařské společnosti (gynekologové, praktičtí lékaři, dětští praktičtí lékaři, onkologové, dermatovenerologové, epidemiologové, ORL lékaři aj.).

Proti HPV už se mohou očkovat i chlapci. Vakcínu jim stejně jako dívkám proplatí pojišťovna

Čeští lékaři po hrazení vakcín proti vysoce rizikovým lidským papilomavirům (HPV) i pro chlapce volali už několik let, běžné je například v Rakousku nebo Austrálii – zde je proočkováno osmdesát procent ročníku dvanáctiletých.

„HPV je nejčastější pohlavně přenosnou chorobou. A k prevenci jsou potřeba oba, muž i žena. Proto je očkování chlapců smysluplné. Nejde jen o prevenci rakoviny děložního čípku, ale i dalších onemocnění, například nádoru penisu, hlavy nebo krku,“ přivítala nové opatření Petra Tesařová z Onkologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Fakta Očkování proti rakovině děložního čípku

Očkování proti rakovině děložního čípku

 • Na vzniku rakoviny děložního čípku se podílí infekce některými typy tzv. vysoce rizikových lidských papilomavirů (HPV). Přenáší se nejčastěji pohlavním stykem. Infekce často probíhá zcela bez příznaků, proto mnoho lidí, kteří jsou přenašeči, o tom vůbec neví.
 • Očkování nechrání před všemi typy virů. Navozuje ale tvorbu protilátek proti těm typům, jejichž souvislost s rozvojem rakoviny děložního čípku je prokázána v největším procentu případů.
 • Očkování provádějí praktičtí lékaři pro děti a gynekologové. Injekce se aplikuje do ramenního svalu. Očkování je vázáno na lékařský předpis, pojišťovny ho platily do roku 2017 jen 13letým dívkám.  Od ledna 2018 mají nárok na ekonomicky nejvýhodnější vakcínu i chlapci. Vakcíny obsahují pouze obaly virů, není možné se jimi nakazit. 
 • Nejlepší výsledky a nejvyšší spolehlivost má očkování u dívek ještě před prvním stykem. Smysl však má i později, u žen až do zhruba 45 let. Dále je nutné docházet na pravidelné gynekologické preventivní kontroly. Očkování mohou podstoupit i muži.

Pevný očkovací kalendář zatím není připravený, lékaři ale předpokládají, že se bude podobat tomu, jaký platí pro dívky. Ty dostávají před 15. rokem dvě dávky vakcíny, později tři. „Ukazuje se, že prevence onkologických onemocnění začíná už v dětství. U třináctiletých dětí přemýšlíme o tom, jak je ochránit v budoucnu,“ zdůraznila Tesařová.

Za pravdu jí dávají i mezinárodní statistiky. Podle Světové zdravotnické organizace je je epidemie HPV závažnější než HIV, protože se s ní – jako s nejčastější sexuálně přenosnou infekci – setká za život až 80 procent lidí.

video

Na prevenci musí být dva, proto má smysl proti HPV očkovat i chlapce, říká lékařka

Očkování u dětí se ještě před 15. rokem doporučuje právě proto, že v té době by ještě neměly začínat se sexuálním životem a virem se proto nemohly nakazit.

Riziko nakažení virem, který z někoho udělá přenašeče a jinému může způsobit i rakovinu, se zvyšuje nezodpovědným sexuálním chováním. Pravděpodobnost nakažení zvyšuje i orální sex.

Aktuální proočkovanost dívek se pohybuje mezi 60 a 80 procenty a v současnosti mírně klesá.

Češky se méně než dřív chrání proti rakovině děložního čípku, tvrdí lékaři

„Obecně je očkování kontroverzní. Objevují se informace o tom, že má očkování negativní účinky a my lékaři musíme dokazovat, že to tak není,“ postěžovala si lékařka. Očkování dívek i chlapců je dobrovolné, například VZP plně hradí pouze vakcínu Cervarix a doplatek pro jinou vakcínu vyjde podle Tesařové na šest až osm tisíc korun.

Fakta Druhy vakcín

Druhy vakcín

 • GARDASIL 9 – Je účinná proti sedmi typům virů způsobujícím rakovinu děložního čípku a dvěma typům zodpovědným za tvorbu špičatých kondylomů. Jde o druhou generaci vakcíny, na trhu v Česku je od roku 2016, vyvinula ji společnost Merck, Sharp and Dohme.
 • SILGARD – Je účinná proti dvěma typům virů způsobujícím rakovinu děložního čípku a dvěma typům zodpovědným za tvorbu špičatých kondylomů. Na trhu v Česku je od roku 2007, vyvinula ji společnost Merck, Sharp and Dohme.
 • CERVARIX – Je účinná proti dvěma typům virů způsobujícím rakovinu děložního čípku. Na trhu v Česku je od roku 2007, vyvinula ji společnost GlaxoSmithKline. VZP hradí očkování touto vakcínou v plné výši.
 • Zdroj: hpvinfo.cz

Jak dlouho očkování dokáže dívky a chlapce ochránit, zatím není jisté. Podle Tesařové se očekává, že bude funkční zhruba deset let. Další odhady jsou podle ní předčasné, protože s očkováním se začalo teprve v roce 2006. 

„Zda je léčba bezpečná a nemá vedlejší účinky, nám nejlépe ukáže čas. Australská studie ukázala, že prevence smysl má, ubylo přednádorových stádií a vedlejších účinků bylo minimum,“ dodala lékařka.

Virus řady nebezpečí

Virus HPV je nejčastěji spojován se vznikem nádoru děložního hrdla, tyto případy lékaři ročně diagnostikují u 3800 žen, 400 na onemocnění umírá.

 Podle Jana Klozara z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku v pražské Nemocnici Motol v posledních přibližně dvaceti letech roste počet nádorů mandlí a kořenu jazyka.

„Zatímco dosud postihovaly lidi staršího věku, kteří kouřili a pili alkohol, nyní se objevují čím dál více i u lidí mladších, nekuřáků,“ vysvětlil Klozar.

Virus způsobuje i rakovinu penisu a vědci zkoumají jeho souvislost s rakovinou konečníku. Nejčastějším důsledkem nakažení HPV jsou genitální bradavice, které tvoří shluky kolem genitálií nebo řitního otvoru. Odstraňují se operativně nebo laserem, ale často se vrací. 

ŽENA-IN – K ochraně proti HPV stačí 13letým dívkám 2 dávky vakcíny Cervarix

V dubnu 2014 to budou dva roky od zavedení hrazeného očkování proti rakovině děložního čípku pro 13leté dívky. Studie ukazují, že vakcínu je možné 9-14letým dívkám podat ve 2 dávkách. Od konce března tohoto roku mohou být dívky v tomto věku nově očkovány pouze dvěma dávkami vakcíny Cervarix.

V dubnu 2014 to budou dva roky od zavedení hrazeného očkování proti rakovině děložního čípku pro 13leté dívky.

Cervarix je plně hrazená vakcína, která u dívek, jež se s HPV dosud nesetkaly, snižuje riziko rozvoje nejtěžších předrakovinových poškození (CIN 3+), které jsou posledním předstupněm před rakovinou děložního čípku, až o 93 % bez ohledu na HPV typ, který poškození vyvolal.

#

Studie ukazují, že vakcínu je možné 9–14letým dívkám podat ve 2 dávkách. Od konce března tohoto roku mohou být dívky v tomto věku nově očkovány pouze dvěma dávkami vakcíny Cervarix.

Rakovina děložního čípku představuje v České republice stále velký problém. S touto diagnózou u nás žije okolo 18 000 žen, 1 000 jich každým rokem nově onemocní a 400 na nemoc umírá. Lékaři ročně provedou chirurgické ošetření asi 12 000 děložních čípků v souvislosti s jeho poškozením HPV infekcí.

Proč očkují 13leté dívky právě pediatři?

I přes vysoký výskyt onemocnění chodí pravidelně na gynekologické vyšetření asi jen polovina českých žen ve věku 25 – 59 let. Naproti tomu na pravidelné pediatrické prohlídky se dostaví téměř 100 % všech 13letých dívek.

Pediatři tak mají lepší příležitost očkovat mladé dívky než gynekologové v pozdějším věku. V nižším věku bývá odpověď imunitního systému na očkování lepší než při očkování v dospělosti.

914leté dívky, které jsou očkovány HPV vakcínou, si vytvářejí až 2x vyšší hladiny protilátek ve srovnání s 1525letými ženami.

Pro ochranu 9–14letých dívek před HPV viry NOVĚ stačí 2 dávky vakcíny Cervarix

Výsledky studií nově prokázaly, že 2 dávky vakcíny Cervarix podané 914letým dívkám navozují prakticky stejnou imunitní odpověď jako 3 dávky vakcíny Cervarix podané dívkám a ženám starším, a to nejen v množství, ale i v kvalitě po očkování vytvořených protilátek.

9–14 let 2 dávky v 0, 6 měsíci
od 15 let 3 dávky v 0, 1, 6 měsíci

Na základě těchto studií bylo v prosinci 2013 Evropskou lékovou agenturou schváleno, že je možné 914leté dívky očkovat vakcínou Cervarix ve 2 dávkách. První dávka se aplikuje ve zvoleném termínu, druhá pak za 6 měsíců po první. Je schválena i flexibilitav podání 2. dávky, kdy lze vakcínu aplikovat mezi 5. až 7. měsícem po první.

Co může dvoudávkové schéma přinést rodičům a jejich dcerám

 • Snížení počtu návštěv v ordinaci praktického lékaře
 • Snížení počtu vpichů (vakcína se aplikuje formou injekce do svalu v horní části paže)
 • Zmírnění obav dívek z očkování
 • O jeden termín aplikace další dávky k zapamatování méně
 • Možné zvýšení počtu dívek, které dokončí celé vakcinační schéma – dle odhadů zdravotních pojišťoven cca 20 % dívek 3dávkové očkovací schéma nedokončí
 • Očkování dívek, jejichž rodiče z nějakého důvodu s vakcinací proti onkologickému onemocnění váhají

Proočkovanost proti rakovině děložního čípku se u dívek a žen do 25 let věku v ČR na začátku roku 2012 pohybovala okolo 30 %. V dubnu 2012 pak bylo zavedeno toto očkování jako tzv. dobrovolné, hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 13leté dívky. Zavedení hrazeného očkování se pozitivně projevilo na proočkovanosti, která se u 13letých dívek v roce 2012 zvýšila na 82 %.

V roce 2013 se proočkovanost 13letých dívek snížila asi na 75 %. Zavedení dvoudávkového schématu v této věkové skupině dívek by mohlo pomoci opětovnému zvýšení proočkovanosti popluace nad 80 %, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO).

O rakovině děložního čípku a vakcíně Cervarix

Rakovinu děložního čípku způsobují lidské papillomaviry, neboli HPV.

Ty se přenáší sexuálním kontaktem, a to nejen pohlavním stykem, ale také nekoitálními praktikami, tedy kontaktem s kůží nakaženého partnera v genitální oblasti.Rakovina děložního čípku se obvykle rozvíjí několik let.

Nejprve mluvíme o tzv. přednádorových poškozeních děložního čípku, které se liší podle stupně závažnosti (CIN 1 – nejlehčí, CIN 3 – nejtěžší).

Přednádorová poškození vyššího stupně se mohou léčit pomocí ambulantního chirurgického zákroku, tzv. konizací děložního čípku. U nás tento zákrok každoročně absolvuje zhruba 12 tisíc žen.

U dívek, které se s HPV viry ještě nesetkaly (HPV naivní dívky), prokázala vakcína Cervarix schopnost snížit riziko vzniku nejtěžších předrakovinných poškození děložního čípku (CIN 3+) o 93 % bez ohledu na HPV typ. U těchto dívek očkovaných Cervarixem byl v klinických studiích zaznamenán pokles chirurgických zákroků (konizací) na čípku o 70 %.#

# Podobně jako je tomu u jiných vakcín, ani Cervarix nemusí úplně chránit všechny očkované jedince. Cervarix nemá efekt na již aktivní HPV infekci nebo klinicky přítomné onemocnění. Pravidelné preventivní vyšetření děložního čípku (tzv. skrínink) zůstává proto velmi důležité. V běžné klinické praxi vakcína nemusí garantovat výsledky z klinických studií.

Očkování vakcínou Cervarix je obecně dobře snášeno. Nejčastější nežádoucí účinky po očkování mohou být např. lokální reakce v místě vpichu – zarudnutí, otok, bolestivost, dále bolest svalů, bolest hlavy, únava. Ve výjimečných případech se mohou vyskytnout během očkování závratě.

Predikce incidence nových případů onemocnění rakovinou děložního čípku v jednotlivých krajích za rok 2013

Hl. m. Praha 137
Středočeský kraj 107
Jihočeský kraj 57
Plzeňský kraj 58
Karlovarský kraj 42
Ústecký kraj 113
Liberecký kraj 42
Královéhradecký kraj 56
Pardubický kraj 53
Kraj Vysočina 38
Jihomoravský kraj 112
Olomoucký kraj 51
Zlínský kraj 54
Moravskoslezský kraj 123
Česká republika 1043

Zdroje informací:

 • SPC vakcíny Cervarix. 18. 12. 2013.
 • Masarykův onkologický ústav. Modrá kniha České onkologické společnosti. 17. vydání. 1. 8. 2013.
 • Tjalma W, et al. Int.J.Cancer: 132, 854 – 867 (2013).
 • Beran J, Havlík J, Vonka V. Očkování. Minulost, přítomnost, budoucnost. 1. vydání, Galén 2005.
 • Cegedim. Medibus PED – Očkování proti HPV infekci. N = 100. 2013.

Léčivý přípravek Cervarix – vakcína proti lidskému papillomaviru (typy 16, 18) určená k prevenci přednádorových genitálních (cervikálních, vulválních a vaginálních) změn a rakoviny děložního čípku, které jsou vyvolané určitými onkogenními HPV typy – je vázán na lékařský předpis a není s výjimkou úhrady pro 13leté dívky dle novely zákona č. 48/1997 Sb. hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Před aplikací vakcíny se, prosím, seznamte pečlivě s příbalovou informací dostupnou i na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GSK s.r.o.., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: [email protected]; www.gsk.cz.

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na [email protected].

O vhodnosti očkování se poraďte se svým lékařem či dětským lékařem Vaší dcery.

Očkování proti papilomavirovým nákazám

Chrání toto očkování i vůči jiným karcinomům než jen děložního čípku?

Ano, toto očkování chrání před vznikem změn na sliznici nebo kůži v důsledku záchytu papilomavirů (HPV). To se obecně týká jak sliznice, tak i okolí sliznice či kůže a to nejen genitálií, ale i anální sliznice, nebo sliznice úst, krku a očí.

Lidské papilomaviry existují v několika odlišných genotypech, které se liší svým karcinogenním potenciálem (tj. některé mají nízký a jiné vysoký potenciál) ale i místem záchytu (tj. některé se výhradně vyskytují jen na sliznicích genitálií). Dosud bylo identifikováno minimálně 90 geneticky různých typů HPV virů.

Mezi ty nejzávažnější a nejčastěji vyvolávající léze genitálních sliznic vedoucí ke vzniku karcinomu patří typ 16 a 18. Odhaduje se, že oba přispívají ke karcinomu děložního hrdla téměř ze 70 %. Proto se někdy tomuto očkování lidově říká “očkování proti karcinomu děložního čípku”. Zdánlivě to vypadá, že očkování chrání výhradně jen ženy.

Ale není tomu tak. Lidské papilomaviry umí ublížit i mužům a způsobit jim třeba karcinom penisu nebo konečníku. Bez ohledu na pohlaví se papilomaviry stávají čím dál častější příčinou karcinomu hlavy a krku.Pravdou je, že četnost těchto závažných onemocnění bývá mnohem vyšší u žen než mužů.

Právě proto bylo také v České republice od roku 2012 zavedeno dobrovolné plošné očkování dívek ve věku 13 let, které se v roce 2018 rozšířilo na stejnou věkovou kategorii chlapců.

Chrání očkování i vůči herpetickým nákazám?

Očkování proti papilomavirovým nákazám vede výhradně k prevenci HPV nákazám (dominantně vůči těm genotypům, které vakcína obsahuje, tj. HPV16 a 18, případně 6 a 11 nebo navíc také 31, 33, 45, 52, 58 v případě vakcíny Gardasil 9).

Ačkoli některé práce naznačují, že s rozvojem papilomavirových lézí se zvyšuje vnímavost k herpes-simplexovým virům, nelze toto HPV očkování považovat za jejich prevenci, protože nebyla prokázána skutečná ochrana vůči herpetickým virům.

 

Jak se očkuje proti HPV?

Všechny komerční HPV vakcíny se podávají obecně ve třech dávkách v uspořádání 2+1, tj. např. 0-2-6 měsíců. Ukázalo se, že osobám mladším 15 let stačí k očkování jen dvě dávky podané v intervalu 6-12 měsíců, aby dosáhly stejné imunitní odpovědi, jakou mají osoby starší očkované se třemi dávkami.

Proto se od roku 2014 dívky i chlapci mladší 15 let očkují jen ve dvou-dávkovém schématu.Pokud se z jakéhokoli důvodu nepodaří dodržet doporučené intervaly mezi dávkami, lze v očkování komfortně pokračovat, pokud interval mezi 1-2 dávkou není delší než 13 měsíců a mezi 2-3 dávkou delší 12 měsíců.

 Nejnovější poznatky ukázaly, že i nekompletní očkování (tj. očkování jednou dávkou případně dvěma dávkami starších 15 let) si imunitní systém pamatuje několik let (3-5 let), neboť podání jedné nové dávky HPV vakcíny stimulovalo specifické protilátky v dostatečné míře.

  To naznačuje možnost pro ty jedince, kteří by chtěli své původní očkování dokončit bez potřeby celé očkování opakovat od počátku. 

Jaký je rozdíl mezi komerčními vakcínami?

Na konci roku 2006 se na našem trhu objevila vakcína Gardasil (původně označovaná jako Silgard) a o rok později také vakcína Cervarix. Obě vakcíny obsahují účinné složky vyvolávající ochranu vůči nákazám HPV 16 a 18.

Pouze ale vakcína Gardasil chrání také vůči HPV 6 a 11, které jsou zodpovědné za relativně často se vyskytující genitální bradavice. V roce 2015 se stala dostupnou nová vakcína Gardasil 9, jako rozšířená varianta původní vakcíny Gardasil o dalších 5 genotypů, tj.

HPV 31, 33, 45, 52 a 58.Právě složení HPV vakcín se stalo jediným kritériem jejich rozdílnosti.

Nejširší pokrytí dosahuje vakcína Gardasil 9, která tak může zajistit ochranu vůči závažným onemocněním způsobeným 7 nejčastěji se vyskytujícím HPV genotypům a vůči genitálním bradavicím způsobeným dalšími 2 HPV genotypy 6 a 11. 

Jak dlouho přetrvává ochrana po očkování?

Ochrana po očkování proti papilomavirovým nákazám byla dosud v klinickém sledování hodnocena zatím po dobu 14 let. Výsledky zůstávají stále příznivé, tj. cílená ochrana setrvává. Úskalím se stává tzv. zkřížená ochrana, tj. ochrana vůči tzv.

nevakcinačním genotypům pozorovaná pouze první roky po očkování. Ta se během 7-9 let zcela vytratí. Proto nelze počítat, že by toto očkování spolehlivě chránilo vůči ostatním HPV genotypům stejně jako vůči těm, které jsou ve vakcínách obsaženy.

 

Jak je to s bezpečností očkování proti HPV, proč je uváděno tolik nežádoucích účinků?

Očkování proti papilomavirovým nákazám splňuje vysoké nároky na bezpečnost očkování při jeho velmi dobré snášenlivosti. Výrobci komerčně dostupných vakcín sledují každé onemocnění a každou změnu zdravotního stavu jak bezprostředně po očkování tak i po delší době. Důvodem tohoto postupu jsou platné celosvětové předpisy kladené na nové vakcíny.

Díky tomu se registrují i takové změny zdravotního stavu, které více či méně s očkováním nesouvisí.Nežádoucí účinky po tomto očkování nejsou odlišné od obvyklých účinků pozorovaných po jiném očkování. O něco nižší tolerance byla zjištěna po očkování vakcínou Cervarix, což se přičítá složce napomáhající zesílit imunitní odpověď po očkování (tzv. monofosforyl-lipid).

 Ta se projevuje nejčastěji lokálními reakcemi intenzivnějšího charakteru.

Je možné očkovat i ženy v produktivním věku, případně chlapce nebo muže?

Přestože ženy v produktivním věku se s vysokou pravděpodobnostní mohly s HPV viry již setkat (na rozdíl od mladých dívek), HPV očkování jim rovněž přináší užitek. Rozhodně není jejich očkování marné.

Klinická sledování a hodnocení potvrdila, že následné HPV očkovaní žen, které svému osudu již neunikly a měly v minulosti genitální léze v důsledku HPV infekce, snižuje u nich rizik opakování tohoto onemocnění až 5krát oproti neočkovaným ženám. Kromě toho se zdá, že samotné očkování přispívá k lepšímu odstranění HPV virů z postižených sliznic zákrokem.

Chlapci a muži jsou rovněž vystaveni HPV riziku, proto třeba v Austrálii od roku 2015 zavedli také jejich plošné očkování. K očkování se používá jen vakcína Gardasil nebo Gardasil 9, právě z důvodu jejího rozšířeného pokrytí o HPV 6 a 11 (případně 31,33,45,52,58).

Samozřejmě HPV očkování muže nechrání před karcinomem děložního hrdla, ale chrání je před karcinomem penisu, konečníku nebo hrtanu a především je chrání před relativně častými genitálními bradavicemi. Od roku 2018 se také v České republice mají chlapci ve věku 13 let toto očkování hrazené ze zdravotního pojištění.

Jak lze rozšířit ochranu o další HPV genotypy po očkování vakcínou Cervarix nebo Gardasil?

Bohužel klinické údaje buď zcela schází nebo jsou jen limitované. Přesto bylo vydáno doporučení pro očkování s vakcínou Gardasil 9 u těch jedinců, kteří byli v minulosti očkováni s vakcínou Cervarix nebo Gardasil.

Je-li třeba stávající ochranu vůči HPV 16 a 18 rozšířit také o ochranu vůči HPV 6, 11, 31, 33, 45, 52 a 58, lze zvážit nové očkování s vakcínou Gardasil 9 nejdříve 1 rok po předešlém HPV očkování (tj. po ukončeném očkování vakcínou Cervarix nebo Gardasil).

Pokud bylo očkování zahájeno s méně složkovou HPV vakcínou, pak lze v očkování pokračovat s vakcínou Gardasil 9 tak, že se celkem podají 2 dávky této vakcíny u mladších 15 let nebo 3 dávky u starších 15 let, nezávisle na počtu podaných dávek méně složkových HPV vakcín.

Vydáno / Aktualizováno: 28.01.2019

Autor: M.Petráš

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector