Nemoc Silenych Krav Priznaky?

Počáteční příznaky onemocnění bývají nevýrazné a projevují se změnami chování zvířat (leka- vost, neklid, napadání jiných zvířat, pocity strachu a předrážděnosti). Pak nastupuje třes, poru- chy koordinace pohybů a slabost zadních končetin. končetin a strnulý pohyb s občasným upadnutím.

Co způsobuje nemoc šílených krav?

Původcem nemoci šílených krav jsou takzvané priony, což jsou infekční částice tvořené jen bílkovinami. Až donedávna o nich věda nic nevěděla, poprvé je pořádně popsal až roku 1982 Stanely Prusiner, který za to dostal Nobelovu cenu.

Jak se jmenuje nemoc šílených krav?

BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) – neboli nemoc šílených krav – Státní veterinární správa.

Co způsobují priony?

Prionové choroby jsou degenerativní onemocnění nervového systému, především mozku. Patří k nim scrapie u ovcí a koz, kuru a Creutzfeldt-Jakobova nemoc u lidí nebo bovinní spongiformní encefalopatie („nemoc šílených krav“) u skotu. Ta může být přenosná i na člověka, pokud konzumuje některé výrobky z nakažených zvířat.

Co je to kůru?

Kuru je prionové onemocnění patřící do skupiny transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE), vyskytující se u příslušníků kmene Fore na Nové Guineji jako důsledek rituálního kanibalismu, zde konkrétně pojídání mozku zemřelých osob (nejčastěji předků).

Co je CJD?

Creutzfeldtova–Jakobova choroba (CJD) je mimořádně vzácné, avšak vždy smrtelné neurodegenerativní onemocnění mozku patřící mezi tzv. spongiformní encefalopatie, tzn. onemocnění, která jsou zapříčiněna neovladatelným množením infekční prionové bílkoviny neboli prionem v mozkové tkáni.

Co je to neurodegenerativní?

Neurodegenerativní onemocnění jsou neléčitelné a oslabující stavy, které mají za následek progresivní degeneraci nebo úhyn nervových buněk. To způsobuje problémy s pohybem (ataxie) nebo s duševními funkcemi (demence).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector