Nejkurióznější místa, kam se přisálo klíště

Zmíněnou stránku provozuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Každý týden zhruba od dubna do října zveřejňují předpověď aktivity klíšťat na území České republiky.

Hodnotí se na každý den zvlášť na stupnici od 1 do 10, přičemž čím vyšší hodnota, tím vyšší je podíl klíšťat, která jsou připravena k napadení člověka jakožto hostitele, a tím je také vyšší riziko.

Se stoupajícím rizikem jsou také přísnější doporučení, která se týkají chování v přírodě.

Při nízkém riziku (1 až 2) se doporučuje pouze vhodné oblečení, jeho občasná kontrola a následná prohlídka těla po návratu domů.

V případě středního rizika (stupně 5 a 6) už se doporučuje navíc repelent, nesedat si na trávu, ani nevstupovat do křovin.

V případě vysokého rizika (stupně 9 a 10) se doporučuje raději jen pohyb po zpevněných cestách a nevstupovat volně do listnatých nebo smíšených lesů.

Kde mají klíšťata pré? A kam už se jim nechce?

Klíšťata mají určité nároky na vlhkost prostředí, proto se jejich výskyt podstatně liší v různých typech terénu. Nevyhovují jim suché a prosluněné plochy, ale ani rašeliniště nebo trvale podmáčený terén. Naopak se hojně vyskytují hlavně v listnatých nebo smíšených lesích a v křovinách s bylinným podrostem, především na jejich okrajích.

Dále na okrajích vodních toků, ale můžeme se s nimi setkat i v zahradách, parcích nebo na neudržovaných pastvinách. Podstatně méně klíšťat nalezneme v jehličnatých lesích a v minulosti platilo, že jejich výskyt klesal s rostoucí nadmořskou výškou.

V posledních desetiletích se však klíšťata rozšířila i do vyšších poloh a jejich výskyt byl u nás zaznamenán v horských polohách až na horní hranici lesa.

Proč se chránit? Asi nejznámější nemocí, kterou klíšťata přenášejí, je virový zánět mozku způsobovaný flavivirem neboli klíšťová encefalitida. Infikovaná klíšťata se vyskytují na velké části našeho území a představu o míře rizika onemocnění si můžete udělat z mapy, kterou připravili odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Nejčastějším onemocněním přenášeným klíšťaty se ale v posledních letech stala lymeská borelióza, kterou způsobují mikroby zvané Borrelia burgdorferi. Méně častými infekčními chorobami jsou pak rickettsiosa, bartonellosa, bobesiosa nebo lidská granulocytární ehrlichióza.

3 rychlá pravidla…

V principu bychom měli dodržovat tři jednoduché zásady. Bránit se před napadením klíšťaty, co nejrychleji je odhalit, pokud se dostala na naše tělo, a správně je odstranit, jestliže nás už napadla.

Jak se chránit?

Odborníci doporučují oděv z hladké světlé látky, na kterém je možné případné klíště snadno zahlédnout. Dále doporučují použít repelent přímo na oděv, a to hlavně na kalhotách od kolen dolů.

V oblastech s výskytem klíšťat není dobré si sedat ani lehat na zem.

Během pobytu v přírodě je vhodné si příležitostně prohlédnout spodní část nohou (nohavice, ponožky, podkolenky), zda se na nich klíšťata nezachytila.

Kde se klíště nejčastěji přichytí?

Po návratu z přírody bychom si měli pečlivě prohlédnout celé tělo a zjistit, jestli nedošlo k přichycení klíštěte.

Pozor bychom si měli dát hlavně na podkolení jamky, třísla, podpaží, prostory za ušima. Ale mějte na paměti, že klíšťata se mohou přichytit kdekoli na těle.

Navíc se klíště po těle může pohybovat i několik hodin, než se přichytí, proto je vhodné se raději prohlédnout ještě druhý den ráno.

Jak odstranit přichycené klíště? Rozhodně nekruťte!

Včasné odhalení klíštěte je nutné proto, abychom ho mohli odstranit dříve, než se plně rozvine proces sání krve. Klíšťata mají ve svých slinách vypouštěných do lidského těla látky, které brzdí zánětlivou reakci.

Proto přisáté klíště vyvolá varovné svědění, které na něj upozorní, až po několika hodinách. Pokud je klíště infikované, tak čím déle je přisáto, tím se zvyšuje sekrece jeho slin a s tím stoupá dávka viru nebo borrelie, která se do těla případně dostává.

To je důležitým faktorem pro případný vznik infekce a jeho klinické projevy.

Místo přisátí je vhodné dezinfikovat jodovým nebo jiným prostředkem. Podle doporučení Státního zdravotního ústavu bychom následně pomocí navlhčené textilie (např. žínka) měli lehce klíštětem viklat ze strany na stranu, případně ho opatrně podebrat a vyjmout měkkou pinzetou. Obvykle se klíště za 2 až 3 minuty uvolní. Poté je vhodné opět místo přisátí dezinfikovat.

Rozhodně bychom se neměli pokoušet klíště vytáčet kroucením, a to ani po směru, ani proti směru hodinových ručiček, jak se mezi lidmi často traduje. Při otáčení dochází k odtržení přední části klíštěte, která zůstane v kůži a může způsobit zánět.

A co po odstranění klíštěte?

V místě, kde se klíště přisálo, může po několik dní přetrvávat nevelké zarudnutí, asi do 5 cm v průměru. Pokud nezmizí v řádu týdnů, skvrna se zvětšuje, objeví se zvýšené teploty, únava nebo chřipkové příznaky, obraťte se na svého lékaře a poraďte se s ním.

Každé čtvrté klíště je infikované. Podívejte se na mapu, kde je největší nebezpečí nákazy encefalitidou

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu budou klíšťata tento víkend velmi aktivní. Na stupnici od jedné do desíti hodnotí aktivitu klíšťat sedmičkou, tedy jako velké riziko.

Nejen podle ústavu je třeba na klíšťata dávat obzvlášť velký pozor. Hlavně kvůli nemocím, které přenášejí. Ze statistik laboratoře Protean vyplývá, že infikované je zhruba každé čtvrté klíště. Nejčastěji přenáší lymskou boreliózu, babezii a klíšťovou encefalitidu.

Podle vedoucí Proteanu Miroslavy Burýškové bylo infikováno celkem 27 % zkoumaných klíšťat. „Nejčastěji, v 11 procentech případů, je infekcí borelie, způsobující boreliózu, následuje méně známá, ale rozšířená babezie se 7 procenty. Asi 3 procenta klíšťat jsou infikovaná encefalitidou.“

Právě výskyt klíšťové encefalitidy zobrazuje satelitní mapa, která vznikla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Barevnost označuje, jak velké je v daném místě riziko, od nejnižšího vyznačeného zelenou, přes žlutou a oranžovou, až po nejnebezpečnější červené a fialové oblasti.

© Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Mapa vznikla na základě zpracování družicových snímků. To se na první pohled může zdát kuriózní. „Souvislost je ale zprostředkovaná – přes typy vegetace, respektive klima, které přímo souvisí s výskytem klíšťat v té které oblasti,“ říká Jan Kolář, vedoucí týmu, který klíšťata monitoruje.

Budete mít zájem:  Známý Lékař Neurologie Plzen?

„K tomu jsme měli informace o tom, kde se encefalitida za posledních 10 let nejvíce vyskytovala, a snažili jsme mezi těmito daty hledat souvislost. Výsledkem je právě naše mapa.“

Tvůrci mapy ovšem podotýkají, že ukazuje dlouhodobý statistický průměr. Aktuální míra rizika nákazy tak může být odlišná. Přesto může lidem pomoci odhalit místa, kde by si měli dávat obzvlášť velký pozor.

Prevence je hlavní

Nejsnadnější ochranou proti klíšťatům je dobrá příprava na pobyt v přírodě.

„Je dobré použít oblečení s dlouhými rukávy, s dlouhými nohavicemi, ideálně světlejší barvy, a exponovaná místa na kůži ošetřit vhodným repelentem,“ vysvětluje lékař z očkovacího centra Avenier Jan Dvořák.

„Po příchodu třeba z lesa je pak nutné se prohlédnout, ideálně navzájem, a vyklepat oblečení, ve kterém jsme přišli.“ A pokud na sobě klíště skutečně najdeme, je důležité dodržet správný postup jeho extrakce.

„Nejlepší postup je vydesinfikovat místo, kde je klíště přisáté, a desinfekci nechat tři až pět minut působit,“ říká Dvořák. „Následně je vhodné vhodné vzít pinzetu, uchopit klíště co nejblíže ke kůži a viklavým pohybem ho vytáhnout.“

Rozhodně ale nemá cenu klíště otáčet ve nebo proti směru hodinových ručiček: „Nemá v sacím ústrojí žádný závit. Nedoporučuje se ani ho jakkoliv hmoždit či dusit olejem. Všechno to může způsobit, že klíště 'vymáčkne' zbytek obsahu do nás a tak vlastně zvýšíme riziko nákazy.“

Jak správně odstranit klíště v pěti krocích

Známe to asi všichni. V okamžiku, kdy nalezneme na své kůži nezvaného společníka, totiž klíště, začneme usilovně přemýšlet, jak se ho co nejlépe zbavit. A právě v tom okamžiku vyvstává tolikrát pokládaná otázka: Po, anebo proti směru hodinových ručiček?

Myslete předem

Zamyslet bychom se ale měli mnohem dříve, než přisáté klíště objevíme. Pokud plánujeme pobyt v přírodě, je vhodné využít některých z následujících preventivních opatření tak, abychom možnost napadení klíštětem minimalizovali:

 • Pokud je to možné, oblékneme se do oděvu s dlouhými rukávy a nohavicemi, podle odborníků je ideální hladké oblečení světlé barvy.
 • Nohavice kalhot zastrčíme do vyšších bot.
 • Na oblečení (zejména nohavice a obuv) aplikujeme repelent.
 • Nezapomeneme ochránit také své domácí mazlíčky, a to za pomoci příslušných veterinárních přípravků (sprejů, obojků, kapiček v ampulích apod.).

Rychlost především

Nejdůležitějším opatřením, díky kterému zredukujeme možnost nákazy klíšťovou encefalitidou či boreliózou na minimum a na které bychom proto nikdy neměli zapomenout, je pečlivá kontrola celého těla včetně vlasaté části pokaždé, když se vrátíme z přírody. Jestliže je totiž klíště odstraněno ještě tentýž den, kdy se přisálo, je podle odborníků riziko nákazy redukováno.

Jak na to krok za krokem

A jaký je ten správný postup vytažení přisátého klíštěte?

 1. Klíště odstraňujeme co nejdříve, proto je vhodné se na vycházky vybavit pinzetou a dezinfekcí.
 2. Ranku před manipulací s klíštětem vydezinfikujeme.
 3. Klíště uchopíme za pomoci pinzety (nikdy ne rukou!) co nejblíže kůži a jemně vikláme ze strany na stranu, dbáme přitom na to, abychom neodtrhli hlavičku.
 4. Po vytažení klíštěte místo opět vydezinfikujeme.
 5. Klíště nikdy nerozmačkáváme v prstech, protože jeho obsah může být infekční.

Pokud se vám podařilo klíště úspěšně odstranit, raději následující dny prožijte v klidovém režimu. Pro podporu obranyschopnosti hodně odpočívejte, spěte, zdravě jezte a vyhněte se fyzické i psychické námaze. Pokud u sebe v následujících dnech zaznamenáte příznaky podobné chřipce nebo naleznete na své kůži červenou skvrnu, navštivte co nejdříve lékaře.

(veri)

Zdroj: www.khsolc.cz

Objednejte se na očkování právě teď

Hmyz přenášející choroby | choroby přenášené hmyzem — rostoucí problém

Jedná se o velkou skupinu infekčních nemocí, jejichž původce (virus, bakterie, parazit) je hmyzem nebo roztoči přenášen z rezervoirového zvířete (výjimečně to může být i člověk) na vnímavého člověka (který nemá protilátky proti příslušné infekci).

Koloběh původce nákazy se v tomto případě obvykle uskutečňuje v místech s vyhraněnými přírodními. Hmyz, který přenáší nemoc, je známý jako vektor a nemoc je označována jako nemoc přenášená vektorem.

Hmyz může působit jako mechanické vektory, což znamená, že hmyz může nést organismus, ale hmyz není nezbytný pro jeho životní cyklus, například když domácí mouchy nesou organismy na vnější straně těla, které způsobují průjem u lidí Stránka byla naposledy editována 15. 2. 2017 v 09:52.

Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek.Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.; Ochrana osobních údajů; O Wikipedi

Nemoci přenášené hmyzem a roztoči, SZ�

Činitelů je mnoho, ale my se zaměříme na tropické nemoci přenášené hmyzem.

Je však nutno podotknout, že rozvoj těchto nemocí a jejich četnost v tropickém pásu, nemá na svědomí pouze samotná přítomnost hmyzu, který choroby přenáší, ale jede spíše o souhru mnoha faktorů Hmyzem přenášené choroby lze šířit i pohlavním stykem.

Doktor Foy byl se svým studentem, doktorandem Kevinem Kobylinskim, v roce 2008 v Senegalu chytat komáry, aby mohl studovat jejich parazity přenosné na člověka. Pět dní po návratu oba měli na těle vyrážky, začali mít bolesti hlavy, závratě a otoky, navíc je bolely.

Choroby přenášené hmyzem — Rostoucí problé

 • Hmyz přenášející choroby. Borelióza patří k nejznámějším nemocem přenášeným infikovanými klíšťaty na člověka. V případě nákazy postižený trpí horečkou, zimnicí, bolestí hlavy a svalů. Dlouhodobě provází toto onemocnění únava a v dalším stádiu nemoci dokonce i kognitivní poruchy
 • Hmyz (Insecta) je třída šestinohých živočichů z kmene členovců, kteří mají tělo rozdělené do tří článků (hlava, hruď a zadeček).Pro všechny druhy je charakteristické, že mají tři páry nohou, většinou mají složené oči, tykadla a jsou jedinými členovci, kteří umějí aktivně létat
 • Brouci foto, Wikipedie info – Fotografie zvířat a fotky přírody – www.Naturfoto.c
 • Hmyz Jsem velmi vděčná za sérii článků Choroby přenášené hmyzem , ve které byl rámeček s názvem Může hmyz přenášet HIV?. oj4 Klíčovým cílem pro lesy v EU je udržet jejich zdraví a vitalitu tím, že budou chráněny před látkami znečišťujícími ovzduší, lesními požáry a dalšími škodlivými.
Budete mít zájem:  Páter František Ferda Recepty?

Některý hmyz však vykazuje vyšší aktivitu během dne. Příkladem jsou komáři přenášející horečku dengue a chikungunyu. Většině cestovatelů se nedoporučuje vycházení během nočních hodin. žlutá zimnice a další choroby přenášené hmyzem ročně sužují miliony turistů. Pokud se nechcete stát jedním z nich.

Na otázky, zdali by bylo dobře zcela vyhubit komáry přenášející nebezpečné choroby, se neodpovídá snadno. Na jednu stranu by se jednalo každoročně o záchranu desítek, možná i stovek milionů životů, na druhou stranu jde přece jen o jakési hraní si na Boha Léčba musí začít již v akutní fázi choroby.

Vyléčení pacienti se navíc mohou snadno nakazit znovu, proto je léčba účinnější v oblastech s aktivní kontrolou vektorů (vektorem je v tomto případě hmyz přenášející chorobu). Dosud byly léky účinné pouze v akutní a asymptomatické fázi Hnojiva Praha/Škůdci a choroby/Lezoucí hmyz, štěnice, švábi zboží 400 m3 létající hmyz 100 m3 blechy a moli šatní nebo kožojedovití 25 m3 štěnice domácí, mravenci a švábi Bližší informace k aplikaci dýmovnic jsou uvedeny v letáčku uvnitř krabičky

Ačkoliv se jedná o obecné dravce, kteří sežerou vesměs vše, co do své pavučiny polapí, pravidelně chytají také různé typy škůdců a dokonce i hmyz přenášející choroby, například komáry Středomořská Evropa je nyní částečně tropickým regionem, kde je již etablován hmyz přenášející mikrobiální látky, jako je například tygří komár, uvedl spoluautor studie Giovanni Rezza, ředitel oddělení infekčních nemocí na Nejvyšším zdravotnickém institutu v Římě Neurosekretorické neurony hlavového protocerebra syntetizují mozkový aktivační hormon.Ten je transportován nervovými vlákny do corpora cardiaca a odtud do hemolymfy. Aktivuje v prothorakální žláze v hrudní části syntézu hormonu ekdysonu (indukuje svlékání kutikuly). Křídlatá tělíska corpora allata produkují juvenilní hormon neotenin, který oddaluje metamorfózu a.

Epidemiím bránila kanalizace u ubikací, vysoušení močálů, kde se množil hmyz přenášející smrtelné choroby, a zbylí komáři se hubili. Stavební práce začaly naplno až po dokončení tzv.

sanitární operace, která trvala dva roky Jak veš samotná, tak i její vajíčka jsou na ochlupení viditelné pouhým okem. Veš muňka může být přenesena i na děti, kde osídluje především oční řasy.

Klíšťata Klíšťata jsou malí, osminozí parazité živící se krví větších živočichů a často přenášející různé choroby, a to i na člověka Hmyz přenášející morovou infekci nejprve napadal hlodavce a v okamžiku, kdy nebyl schopen nalézt živé krysy či potkany, vzal za vděk člověkem. Kolem roku 1300 se začala v Asii šířit tzv. černá smrt, která dále postupovala směrem na západ, přes Střední východ do severní Afriky a Evropy

Asi před 5 lety se jako definitivní odpověď objevilo tvrzení, že pruhování mate bodavý hmyz přenášející choroby, zejména mouchy tse tse. Skutečně kuriózní teorie pak praví, že zebry tímto způsobem ztěžují možnost stádo spočítat. (Pomiňme, že to trochu připomíná skupinovou selekci, to bychom ještě.

Množí se tu potkani a škodlivý hmyz, přenášející nebezpečné choroby. Magistrát tu loni za 3,5 milionu korun přes léto odstranil letitou skládku. Náklaďáky odsud odvezly 1,4 tisíce tun harampádí. Náklady na úklid město vymáhá. Množí se tu potkani a škodlivý hmyz, přenášející nebezpečné choroby.

Magistrát tu loni za 3,5 milionu korun přes léto odstranil letitou skládku. Náklaďáky odsud odvezly 1,4 tisíce tun harampádí Ixodes ricinus patří mezi členovce přenášející antropozoonózy. (krev sající hmyz, kontaminace potravin…).

K přenosu dochází přímým kontaktem, polknutím, vdechnutím, prostřednictvím neživých médií (sapronózy) či živých vektorů. Mezi choroby přenášené členovci řadíme například: lymeskou boreliózu

Přenos parazitárních nemocí hmyzem Parazitární detoxikac

 • Kategorie:Nemoci přenášené hmyzem – Wikipedi
 • Tropické nemoci způsobené hmyze
 • Hmyzem přenášené choroby lze šířit i pohlavním stykem
 • Osmero nebezpečí, které v sobě skrývá zahradničení
 • Hmyz – Wikipedi
 • Brouci, atlas brouků Naturfoto
 • choroby hmyzu – definice – češtin

Ochrana před dotěrným hmyzem: jak se ubránit malým

 • Hmyz jako zbraň: tady jsou geneticky modifikovaní moskyti
 • Chagasova choroba – příznaky, příčiny a léčba – Úvod
 • Hnojiva Praha/Škůdci a choroby/Lezoucí hmyz, štěnice
 • Nezabíjejte doma pavouky, přicházíte tím o cenné lovce
 • Evropě hrozí zvýšené riziko exotických infekčních
 • Hmyz – Biomach, výpisky z biologi

Panamský průplav stál desetitisíce životů, ale splnil sen

 • Kožní paraziti – Zdravotní potíž
 • Počátky medicíny – Ústav práva a právní věd
 • Už (zase) najisto víme, proč jsou zebry pruhované
 • Za černé skládky v Ústí padly pokuty

Za černé skládky padly pokuty

 1. Antropozoonózy – WikiSkript
 2. TOP 5 – Nejbolestivější bodnutí hmyzem
 3. Klíště přenáší 7 vážných nemocí. Jak poznáte jejich příznaky?
 4. ???? Zdivočelá KLÍŠŤATA a KOMÁŘI / Průvodce od A do Z… ☣
 5. Přírodopis – prvoci (nálevníci, bičíkovci, kořenonožci)
 6. Jak a proč vědci chovají klíšťata? – Vědecké kladivo

Nejkurióznější místa, kam se přisálo klíště

 1. Sezóna kliešťov začala
 2. Klíště | A Tick
 3. KLÍŠTĚ vs FENYKL … vědecký výzkum:)), 100% ochrana:))
 4. FRONTLINE Pet Care CZ – Jak odstranit klíště z kůže vašeho mazlíčka?
 5. Jak Prežít dobu jedovou? Klíště
 6. Top 5/ Druhov hmyzu ktorého sa najviac bojím
 7. KAISER a LÁBUS – Dovolená (Ruská ruleta)

Zkratky

 1. Kaiser a Lábus – Zkouška z dějepisu v roce 2001
 2. Ako vytiahnuť kliešťa – viac spôsobov.
 3. U telátka
 • Organizační struktura it firmy.
 • Eva olmerová matka.
 • The day of the doctor download.
 • Robert louis stevenson treasure island.
 • Somálsko vlajka.
 • Tp 145.
 • Výkřik wiki.
 • Tři bratři český těšín.
 • Adax kladno.
 • Levis dziny.
 • Rozpad elektronu.
 • Jezdecká mikina.
 • Referat tornado.
 • Chemlonový obraz.
 • Belous visnak.
 • Kniha o pravěku pro děti.
 • Klíšťata útočí! 4 kroky, jak ho správně vytáhnout

  Proč jsou klíšťata tak nebezpečná? Jsou přenašeči dvou zákeřných chorob, které můžou končit i úmrtím! Jen za květen se v Česku nakazilo encefalitidou 22 lidí, borelióza postihla 196 lidí! Blesk přináší seznam míst, v nichž je největší ohnisko nakažených klíšťat, poradí, jak se před nimi chránit a co dělat, když se klíště přisaje.

  Budete mít zájem:  Jak vybrat zdravou obuv pro vaše nohy?

  Klíšťová encefalitida

  Jak se přenáší

  Za onemocnění klíšťovkou, jak se klíšťové encefalitidě lidově říká, můžou viry, které se nacházejí v přírodě. Člověk se jimi nejčastěji nakazí tak, že je na něj přenese infikované klíště.

  U klíšťovky nezáleží na době přisátí. Takže je jedno, jestli klíště odstraníte hned, nebo až druhý den.

  Klíště má totiž viry ve slinných žlázách, a virus se tak dostane do těla hned při zakousnutí.

  Jak se projevuje

  Inkubační doba je 7-14 dnů. V prvním stadiu se objevují bolesti hlavy, svalů, horečka, malátno a zažívací potíže. To trvá obvykle týden až dva, pak přichází úleva.

  Jak se léčí

  Tělo si musí s nemocí poradit samo. Podávají se jen běžné léky k tlumení horečky a bolesti svalů, vitaminy a nezbytný je klid na lůžku.

  Jak probíhá 2. fáze

  Někdy se ale nemoc vrátí v mnohem nebezpečnější podobě. Nakažený během 2. vlny trpí prudkými bolestmi hlavy, závratěmi, zvracením, třesem, někdy i ztrátou vědomí a poruchami dýchání.

  Časté jsou poruchy spánku, soustředění, sluchu i paměti. Nejhorší variantou je zánět mozkových blan, případně zánět mozku a míchy.

  Toto onemocnění může končit i smrtí nebo různými obrnami vedoucími k trvalé invaliditě.

  Jak se léčí 2. fáze

  Pacient musí do nemocnice. Dostává léky proti otokům mozku, kortikoidy, vitaminy. Zhruba po 14 dnech je z nemocnice propuštěn a následuje domácí léčba, která se může v těžších případech protáhnout až na dva měsíce.

  Kde se můžete nakazit

  Onemocnění postihuje všechny věkové skupiny, u seniorů je ale komplikovanější. Nakazit se můžete nejen v zahradách, parcích, na loukách a v lesích, ale i doma, pokud máte psa či kočku anebo do bytu přinese klíště zvenku některý člen domácnosti.

  Jak se chránit

  Nejúčinnější prevencí je očkování, které můžete absolvovat i během léta, kdy jsou klíšťata nejaktivnější. Cena za celkové očkování, které se provádí ve třech injekcích, je 1200 korun.

  Lymeská borelióza

  Po encefalitidě jde o druhé nejčastější onemocnění, které na vás přenese nakažené klíště. Na rozdíl od klíšťovky platí, že čím dřív klíště odstraníte, tím lépe − klíště vás totiž nakazí boleriózou až když se hodně napije krve. Potom totiž obsah žaludku vyzvrací zpátky do rány.

  Jak se projevuje

  Poznáte ji tak, že se vám několik hodin až dní po přisátí objeví na kůži červená skvrna, která není bolestivá, ale může lehce svědit. Skvrna se vám nemusí udělat přímo v místě přisátí, ale kdekoliv na trupu. A asi polovině nakažených se ale po přisátí zarudlá vyrážka neobjeví.

  Jak probíhá 1. fáze

  Několik týdnů po nakažení cítí člověk příznaky, které se podobají běžné viróze: únavu, bolest svalů a kloubů, bolest v krku, tlak v zátylku, lehce zvýšenou teplotu. Od virózy se liší hlavně tím, že ji neprovází rýma ani kašel.

  Jak se léčí

  Když se nasadí antibiotika včas, dá se borelióza úspěšně vyléčit. Antibiotika se užívají v průměru 3 týdny a důležité je, aby se pacient fyzicky šetřil.

  • Jak probíhá 2. fáze
  • Pokud se nemoc nepozná a neléčí včas, dojde za několik měsíců ke druhé vlně onemocnění, která se projevuje hlavně postižením kloubů, srdce, nervů, může dojít k zánětu mozkových blan, k obrnám, případně i k zánětům ledvin a jater.
  • Jak probíhá 3. fáze

  Třetí fáze se bohužel projeví až za několik let. Je pro ni typické vážné postižení kůže, kloubů a nervů, často ji provází zánět mozku a míchy. V krajních případech může pacient na tyto záněty zemřít.

  Jak se chránit

  Proti lymeské borelióze se bohužel nedá očkovat. Důležitá je tedy prevence! Chraňte se při pobytu v přírodě vhodnou uzavřenou obuví a oblečením, používejte repelenty na tělo i oděv a pořádně prohlížejte sebe a další členy rodiny včetně domácích mazlíčků.

  Na CT vás může poslat jen lékař – specialista

  Měli jste klíště a teď máte strach z nákazy? Jediné, co vám zbývá, je pozorovat, zda se u vás neprojeví první příznaky onemocnění. „Kdo má podezření na přenos nákazy klíštětem, ať se vyvaruje velké fyzické i psychické námahy.

  V případě, že se objeví po týdnu až 14 dnech příznaky podobné chřipce, člověk by měl ihned navštívit lékaře a upozornit ho na přisátí klíštěte. Lékař zajistí patřičná opatření,“ říká Milan Daniel ze Státního zdravotního ústavu.

  Požadovat po lékaři, aby vám provedl preventivně vyšetření mozku na CT nebo magnetické rezonanci, nemá smysl, a to ani když byste byli vyšetření ochotni zaplatit ze svého.

  „Je to velká dávka záření, takže správný rentgenolog to neudělá, pokud nemá pacient od klinického lékař, jako je neurolog, chirurg nebo internista, dobře vyplněnou žádanku.

  Takže při obavě, když nejsou příznaky, nikdo nebude vystavovat pacienta tak velké radiační zátěži,“ vysvětluje Martin Tulach z Infekčního oddělení Fakultní nemocnice Motol.

  Klíště pošlete na vyšetření

  Vytočené klíště můžete zanést nebo poslat v uzavřeném neprodyšném sáčku do speciální laboratoře, kde vám zjistí, jestli bylo nakažené. Seznam laboratoří ve vašem kraji najdete na www.kliste. cz. V laboratoři zjistí, zda bylo klíště infikované a jestli vám hrozí nebezpečí. Test na zjištění obou nemocí vyjde na 1200 korun. V případě, že testy vyjdou pozitivně, ihned vyhledejte lékaře.

  Mapa největších ohnisek nakažených klíšťovou encefalitidou za rok 2010

  Mezi nejznámější přírodní ohniska tohoto onemocnění v České republice patří: povodí Sázavy, Vltavy, Berounky, Dyje, Křivoklátsko, Vranovská a Kníničská přehrada. Nejvyšší nemocnost je v ohniscích jihočeského regionu, zejména v okrese České Budějovice a Český Krumlov a v oblasti Prahy a okolí.

  TIP BLESKU

  Na klíšťata vyzrajete »béčkem« Chystáte se trávit léto u vody, na zahradě nebo v lese? Když budete pravidelně užívat vitamin B-komplex, klíšťata by se vám měla vyhnout obloukem. Látky obsažené ve vitaminu B totiž způsobí, že budete klíšťatům smrdět a „nepůjdou na vás.

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector