Naučte se péči o nemocné a první pomoc od odborníků

Kontakty:   Tel.: 577 430 011 E-mail: [email protected]

Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu pro výuku předlékařské první pomoci. Pořádá kurzy pro širokou veřejnost, školí žáky a učitele různého stupně vzdělávání, zaměstnance firem, účastníky autoškol aj.

Lektoři Oblastního spolku ČČK Zlín proškolí stovky osob ročně, naučte se i Vy kvalitně poskytovat první pomoc. Na našem školení si dlouho neposedíte, teoretický výklad doplňujeme praktickými ukázkami i modelovými situacemi včetně maskování zraněných. Přihlaste se do některého z našich kurzů a dokažte sami sobě, že i Vy zvládnete někomu zachránit život!

V současné době si můžete vybrat z následujících kurzů první pomoci, všechny probíhají v souladu se Standardy první pomoci 2012:

 1. Školení první pomoci pro veřejnost
 2. Kurz první pomoci pro zaměstnance
 3. Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění
 4. Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)
 5. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

1. Školení první pomoci pro veřejnost

Délka kurzu:4 hodiny Místo pořádání:učebna ČČK Zlín Termín kurzu:pondělí 16:00 – 20:00 hod. Konkrétní termín se vždy dozvíte dostatečně dopředu v aktualitách. Cena kurzu:300,- Kč

Tento kurz je určen pro každého zájemce z řad široké veřejnosti.

Důraz je kladen na stavy bezprostředně ohrožující život, zvláštní pozornost je pak také věnována autonehodám. Součástí je nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním modelu, Rautekův manévr, polohování pacienta aj. V případě zájmu účastníků je možné sehrát modelovou situaci včetně maskování raněných.

Pro rezervaci míst se, prosím, obraťte na výše uvedené kontakty.

Závazná přihláška na školení první pomoci pro veřejnost ZDE

2. Kurz první pomoci pro zaměstnance

Délka kurzu:4 hodiny Místo pořádání:školíme přímo ve Vaší firmě či organizaci, příp. na učebně ČČK ve Zlíně Termín kurzu:dle dohody Cena kurzu:300,- Kč / osoba; v případě 10 a méně účastníků si účtujeme paušální částku 3.

000,- Kč; v ceně není zahrnuta doprava lektora

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli zajistit dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci, a to dle § 102 a § 103 zákona č. 262 / 2006 Sb. Naše kurzy jsou variabilní, základní osnovu doplňujeme tématy „šitými na míru“ konkrétnímu zaměstnavateli.

Snažíme se o maximální zapojení účastníků, teoretický výklad je doplněn praktickými nácviky a je možnost také sehrát modelové situace včetně maskování raněných.

Objednávka na školení první pomoci pro zaměstnance ZDE

Naučte se péči o nemocné a první pomoc od odborníků Naučte se péči o nemocné a první pomoc od odborníků

3. Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění

Délka kurzu:6 hodin Místo pořádání:učebna ČČK Zlín Termín kurzu:pondělí 16:00 – 20:00 hod. Konkrétní termín se vždy dozvíte dostatečně dopředu v aktualitách. Cena kurzu:200,- Kč včetně povinné literatury

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění je upravena zákonem č. 247 / 2000 Sb.

, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, dále pak také vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 167 / 2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jste provozovatelem autoškoly a chcete „vychovat“ zodpovědné řidiče? Dovolte nám kvalitně je naučit poskytovat předlékařskou první pomoc, do příjezdu složek IZS to zůstává mnohdy pouze na nich. Důraz klademe na obecné chování při dopravních nehodách, na stavy bezprostředně ohrožující život a na základní stavy úrazové.

Součástí je nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním modelu, Rautekův manévr a praktické použití autolékárniček. V případě zájmu účastníků je možné sehrát modelovou situaci včetně maskování raněných.

4. Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

Délka kurzu:12 hodin Místo pořádání:učebna ČČK Zlín Termín kurzu:aktuální termín se dozvíte v aktualitách, příp. na tel. 577 430 011 nebo na e-mailu: projekty.cckzlin@volny.

cz Cena kurzu:900,- Kč Platnost osvědčení:5 let, doškolení ne

Základní norma zdravotnických znalostí je rozšířený kurz základů předlékařské první pomoci s mezinárodní platností. Teoretický výklad je prokládán praktickými ukázkami a nácviky, součástí jsou modelové situace včetně maskování raněných.

Získejte jistotu sami v sobě a dokažte si, že zvládnete někomu zachránit život! Kurz je určen pro širokou veřejnost.

Osnova kurzu: Bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého a přivolání pomoci, zástava oběhu, bezvědomí, masivní zevní krvácení, dušnost, náhle vzniklá bolest na hrudi, náhle vzniklé poruchy hybnosti a řeči, závažné úrazy, ošetření ran a popálenin, transport postiženého, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

5. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Délka kurzu:40 hodin Místo pořádání:učebna ČČK Zlín Termín kurzu:2x – 3x ročně; vždy dva po sobě jdoucí víkendy; aktuální termín se dozvíte v aktualitách, příp. na tel. 577 430 011 nebo na e-mailu: [email protected] Cena kurzu:2.

000,- Kč včetně povinné literatury Platnost osvědčení:4 roky, doškolení ano

Zdravotník zotavovacích akcí je kurz akreditovaný MŠMT a dle vyhlášky č. 148 / 2004 Sb. opravňuje jeho absolventy k výkonu funkce zdravotníka např. na dětských táborech, na školách v přírodě, lyžařských kurzech apod.

Jedná se o nejrozsáhlejší kurz ČČK, kterého se může zúčastnit široká veřejnost. Osnova kurzu: Historie Červeného kříže a Červeného půlměsíce, základy anatomie, hygiena a epidemiologie, první pomoc – teoretická a praktická část, péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace. Součástí kurzu je nácvik záchrany tonoucího z bazénu.

Teoretický výklad je prokládán praktickými ukázkami a nácviky, součástí jsou modelové situace včetně maskování raněných.

Absolventi musí prokázat odborné znalosti a dovednosti v poskytování předlékařské první pomoci. Obdrží certifikát a průkaz zdravotníka platný 4 roky, poté je nutné doškolení v rozsahu 8 hodin.

Naučte se poskytnout první pomoc formou zážitku

ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci,“ říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Nácvik pomoci v simulovaných podmínkách pomůže v krizové situaci

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořena celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů pro děti i dospělé přes projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří, až po nákup vybavení pro zlepšení prostředí. Právě jedním z takových projektů je třetí představený ve Zlínském kraji.

Uchazečem o divokou kartu je sportovní klub, který nabízí vzdělávací program zaměřený na krizové situace. Lidé si mohou v simulované situaci vyzkoušet roli zachránce i zachraňovaného.

U nácviku asistují figuranti a kvalifikovaní lektoři, kteří se skupinou pracují a ihned poskytují kvalitní zpětnou vazbu. Klub nabízí prožitkové kurzy pro děti, mládež i dospělé na městských veřejných akcích nebo ve školách.

Budete mít zájem:  Slováci utíkají z českých VŠ

„Komukoliv z nás se může stát, že se třeba po cestě do práce nebo do školy nebo na výletě setká s dopravní nehodou nebo člověkem, který potřebuje okamžitou pomoc. My lidem nabízíme, aby si takovou situaci vyzkoušeli na vlastní kůži. Tímto způsobem si odnesou potřebné znalosti a schopnost reagovat na krizovou situaci,“ říká Petr Goldmann ze sportovního klubu.

Prostředky z programu chce klub využít na uhrazení nákladů figurantů, lektorů i výukový materiál.

Přečíst článek ›

Každý hlas se počítáO tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.

  Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.

Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 

V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.

Galerie – ČČK Plzeň

Kurzy akreditované MŠMT

Zdravotník zotavovacích akcí40 vyučovacích hodin (4 dny)2-3 lektořiPočet osob na 1 skupinu: 8-15Obsah: vyplývá z přílohy č.2 vyhlášky MZ ČR 422/2013Cena 3600,-Absolvent je připraven na vykonávání funkce zdravotníka dětských táborech, školách v přírodě asportovních akcích.

Účastníci se naučí připravit táborovou lékárničku. Naučí se první pomoc a procvičísi jí formou modelových situlací. Připravíme je na péči o nemocné svěřence a vedení zdravotnickéhodeníku. Součástí je i seznámení se základy hygieny a epidemiologie.

Naučíte se i hry a aktivity, které vám

pomohou přiblížit první pomoc dětem. Část kurzu je zpracována zážitkovou formou.

 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické zdravotníky
 • 20 vyučovacích hodin (2 dny)
 • 1-2 lektoři
 • Počet osob na jednu skupinu: 8-15
 • Obsah: Bezpečnost při poskytování první pomoci,Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na dětském i dospělém modelu, bezvědomí, poranění hlavy a pohybového aparátu, krvácení, dušení, popáleniny a opařeniny, častá onemocnění a interní stavy u dětí.
 • Cena 2000,-

Absolvent kurzu se orientuje v rozpoznání ohrožujících stavů a zásadách poskytování první pomoci. Velká část kurzu je věnována praktickému nácviku na dospělých i dětských figurínách a procvičena pomocí modelových situací.

 1. Dále nabízíme kurzy, které nejsou akreditované MŠMT, ale můžeme vystavit potvrzení o proškolení.
 2. První pomoc u náhlých stavů4 hodiny1 lektorPočet osob na skupinu: 8-15Cena: 500kč/osobaObsah: Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na modelu, bezvědomí, dušeníKombinace přednášky a nácviku resuscitace na modelu. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání,manipulovat s člověkem v bezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím
 3. AED.

První pomoc u dětí pro pedagogy a osoby pracující s dětmi8 hodin1-2 lektořiPočet osob na skupinu: 8-15Cena 800kč/ osobaObsah: Volání 155, resuscitace a AED s nácvikem na dětském modelu, bezvědomí, poranění hlavy,krvácení, dušení, zlomeniny, popáleniny a opařeniny,..

(lze upravit dle požadavků klienta)Kurz je zaměřen na nejčastější první pomoc u dětí. Účastníci se naučí resuscitaci na dětském modelu.Naučí se pracovat s dítětem v bezvědomí a rozeznat rizika poranění hlavy. Probereme si dušení, jakzpůsobené obstrukcí dýchacích cest, tak infekcemi.

Naučíme se rozpoznat zlomeniny a ošetřit

popáleniny.

Základy první pomoci1 den2 a více lektorůPočet osob na 1 skupinu 8-15Obsah: Volání 155, aplikace Záchranka, Resuscitace, AED, bezvědomí, krvácení, mrtvice, infarkt,diabetesCena 1200,-/osobaKurz je zakončený certifikátem s evropskou platností.Jednodenní kurz s prvky zážitkové výuky. Účastníci získají přehled o stavech ohrožujících život.

Osahajísi lékárničku i další nezbytné pomůcky. Prakticky se naučí vyšetřovat dýchání, manipulovat s člověkem vbezvědomí a každý z účastníků si vyzkouší resuscitaci na modelu i s použitím AED. Vyzkouší si ošetřitkrvácení a nakonec se dozví informace o dalších život ohrožujících stavech jako je mozková mrtvice ainfarkt.

Každý účastník si během tréningu projde s lektory telefonicky asistovanou resuscitací při

modelové situaci.

Zážitkový kurz první pomoci pro organizace1 den2 a více lektorů (dle počtu skupin)Počet osob na 1 skupinu: 6-15 (lze souběžně vést několik skupin zároveň)Cena 1500kč/ osobaObsah: Volání 155, Resuscitace, AED, bezvědomí a zranění, která vyplývají z rizik na konkrétnímpracovištiZážitkové kurzy se snažíme připravovat na míru ke konkrétnímu pracovišti nebo situaci, ve které sebudou účastníci pohybovat. Před kurzem vás navštíví lektor aby vyhodnotil rizika a připravil si modelovésituace. Účastníci si postupy, které se budou učit vždy prakticky vyzkouší a následně si vědomosti adovednosti procvičí v nasimulovaných situacích. Během simulací se část účastníků stane zraněnými,kterým namaskujeme zranění a zbylá část se stane zachránci, kteří se je pokusí ošetřit. Je možné využít ifiguranty z řad dobrovolníků a lektorů ččk. Vždy je součástí kurzu i nácvik resuscitace a použití AED na

modelu.

Přednášky a krátká školení pro pedagogy

Velmi rádi pro vaše pedagogy připravíme jakoukolivpřednášku, školení nebo workshop na přání. Pro příklad uvádím témata a počet vyučovacích hodin. Jemožné ale připravit i témata jiná nebo vytvořit kombinaci.Jak správně volat záchranou službu a využívat aplikaci záchranka? (1 hod 150,-/ osoba )Diabetes, epilepsie (2 hod, 200,-/ os.)Krvácení a rány (2 hod, 200,-/ os. )

Jak učit první pomoc zážitkem a základy maskování zranění – praktický workshop (4 hod, 600,-/ os.)

U všech akcí pro pedagogy při počtu osob vyšším než 10 můžeme přistoupit k přiznání množstevníslevy.

• Minimální počet osob pro otevření jakéhokoliv kurzu je 6 osob. Kurz pro méně osobnepokryje náklady na lektora. Pokud máte zájem o kurz pro méně osob, tak jej pro vás můžemeuspořádat, ale výsledná cena bude stejná jako za 6 osob.U kurzů pořádaných mimo Plzeň účtujeme cestovné lektora 7kč/km.Kontaktní osoba pro pedagogické pracovníky:Lada Brožová

E-mail: [email protected]

První pomoc mohou poskytnout i děti, na školách se učí málo

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat ČTK

První pomoc mohou podle ředitele Českého červeného kříže (ČČK) Josefa Konečného poskytnout i děti.

Na školách se ale učí málo, mnozí se s ní setkají až v autoškole, kde je povinná. I tam má ale podle něj výuka rozdílnou úroveň. Poskytnout první pomoc je za zákona povinné.

Podle dřívějších výzkumů se pětina řidičů nikdy žádného kurzu nezúčastnila.

Budete mít zájem:  Léky Pro Posílení Imunity?

Školáci ze základních škol soutěžili v první pomoci. | Foto: Deník / Vepřovská Jitka

V krizové situaci mohou zasáhnout i velmi malé děti. Podle Konečného jsou i případy, kdy děti z mateřské školy zavolají sanitku. „Každé dítě v první třídě má mobilní telefon a je schopné číslo vytočit,“ řekl v rozhovoru s ČTK.

Na konci základní školy by podle něj děti měly mít informace o všech život zachraňujících úkonech. „Musí si to ale někde vyzkoušet, nesmí panikařit, musí k tomu přistupovat v klidu, což se nedá jinak než nějakým cvičením naučit,“ vysvětlil.

Výuka první pomoci je ale na školách různá a v různé kvalitě. V roce 1991 se v Česku zrušila výuka branné výchovy, dnes je součástí rámcového vzdělávacího programu.

Například na druhém stupni základní školy by se mělo ochraně člověka za mimořádných událostí, pod niž spadá i první pomoc, věnovat šest hodin ročně. Některé školy pořádají například projektové dny, kdy se tématu věnují.

Ministerstvo školství připravilo i metodické materiály.

Přečíst článek ›

ČČK se podle Konečného snažilo s ministerstvem neúspěšně jednat o nějaké systematičtější výuce. „Jde nám hlavně o to, abychom naučili mladé lidi se nebát poskytnout první pomoc. Aby věděli, že jsou toho schopni a že postiženému neublíží, protože to umí. A byli schopni ho udržet v takovém stavu, aby ho předali záchranné službě,“ uvedl.

Každý řidič by se měl s výukou první pomoci setkat v autoškole. Povinné jsou čtyři hodiny praktické výuky, které musí řídit zdravotník nebo proškolený odborník.

Podle výzkumu z roku 2014 se po skončení autoškoly 58 procent respondentů cítilo schopno poskytnout první pomoc, ale jen čtvrtina měla reálnou představu, co je potřeba při dopravní nehodě dělat. Nejčastější život ohrožující stavy při autonehodě teoreticky poznalo jen velmi málo respondentů.

Přečíst článek ›

Asi 64 procent z nich bylo s výukou první pomoci v autoškole spokojeno. Podle odborníků může kvalitní výuka první pomoci snížit v autoškole úmrtnost při dopravních nehodách až o desetinu.

ČČK se podle Konečného snaží, aby měl školení v autoškolách na starosti. „Máme informace o tom, že se to někde neškolí dostatečně a studenti nezískají dostatečné znalosti,“ uvedl.

ČČK je součástí Mezinárodního červeného kříže, je to humanitární organizace, která poskytuje pomoc v případě katastrof v Česku i v zahraničí. Věnuje se také výuce a školením.

V loňském roce proškolili jeho spolupracovníci asi 40 tisíc lidí, zhruba polovina byly kurzy pro veřejnost a firmy na objednávku, dalé školí také učitele nebo zdravotníky zotavovacích akcí.

ČČK má asi 14 tisíc členů, včetně dětí v programu Mladý zdravotník.

Přečíst článek ›
Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

17.2.2018

 • Zdravotní péče,
 • první pomoc,
 • autoškola,
 • Český červený kříž,
 • Josef Konečný,
 • Česká tisková kancelář,
 • Česko,
 • Červený kříž,
 • Ministerstvo školství,
 • výzkum,
 • právo,
 • základní škola,
 • mateřská škola,
 • mobilní telefon

IT – aplikační podpora, 52 000 Kč Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa, 18 500 Kč AdOps Support Engineer / Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí, 35 000 Kč Kuchaři (kromě šéfkuchařů), 20 000 Kč švadelna, krejčí dámských oděvů, asistentka prodeje, 24 000 Kč Technici počítačových sítí a systémů, 30 000 Kč Hledáme sympatickou číšnici/baristku, 20 000 Kč Vývojáři softwaru, 53 000 Kč + PODAT INZERÁT Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, nehavarované Škoda Karoq první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, v záruce Audi SQ7 první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Subaru XV nové vozidlo, servisní knížka Land Rover Range Rover Sport nové vozidlo, servisní knížka Renault Megane servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Fabia + PRODAT AUTO

Nemocný v domácí péči

Potřeba jídla a pití se ke konci života zmenšuje. Někdy, nutíme-li nemocného do jídla, zbytečně zatěžujeme organismus a mohou nastat obtíže s vyprazdňováním.

Připravujeme lehká, snadno poživatelná a stravitelná jídla a to v malém množství, častěji za den. Spíše dbáme na příjem tekutin.

Střídáme různé nápoje (čaj černý, čaj ovocný, vodu, džus, minerálky, ale i kakao, bílou kávu…) vždy podle chuti nemocného. Dožaduje-li se pacient sklenky piva či vína, nerozpakujeme se a dáme mu ji.

Tišení bolesti a podávání léků

O tišení bolesti se domlouváme s ošetřujícím lékařem a konzultujeme též se sestrou z domácí péče. Společně hledáme nejúčinnější způsob, jak bolest tlumit.

Možností je mnoho, od podání léku ústy (tablety, kapky) přes injekce do svalu (jednorázové), injekce s dávkovačem pod kůži až po analgetické náplasti, které mají dlouhodobý účinek a mění se po 72 hodinách.

Potřebuje-li nemocný nějaké další léky, naordinuje a předepíše mu je ošetřující lékař.

Více informací o léčbě bolesti

Dohled na vyprazdňování nemocného

Dbáme na prevenci vzniku zácpy, která vzniká nedostatkem pohybu, nedostatečným příjmem tekutin a často bývá vedlejším účinkem některých léků.

Proto podáváme nemocnému jídla bohatá na vlákninu, dostatečné množství tekutin a v případě potřeby projímadla. Bereme v potaz, jaké množství potravy nemocný přijímá.

Když pacient opravdu téměř nejí, nebudeme se znepokojovat tím, že nechodí často na stolici.

Při inkontinenci (samovolný únik moči, stolice) používáme speciální pomůcky: savé podložky, pleny či plenkové kalhotky. Tyto pomůcky předepisuje ošetřující lékař a jsou hrazeny pojišťovnami.

Osobní hygiena

Provádění hygieny je závislé na stavu nemocného. Je-li schopen přepravy do koupelny, může se, eventuelně za pomoci různých pomůcek (znovu viz Kompenzační pomůcky), vykoupat či osprchovat.

Pokud je nemocný slabý a jeho přeprava do koupelny není možná, provádíme hygienu na lůžku. Použijeme umývadlo, žínku, ručníky, kosmetické přípravky (zdravotní kosmetika pro nemocné, mýdlo, ochranné a masážní krémy).

Po umytí ošetříme pokožku (promazání, masáž) a oblékneme čistou košili či pyžamo. Vyměníme podložku, dle potřeby i prostěradlo či povlečení.

Veškerou péči přizpůsobujeme aktuálnímu stavu nemocného.

Zatímco zkraje můžeme dbát o jakýsi denní režim, zvláště tehdy, je-li v domácnosti více lidí, později ustupují všechny běžné biologické potřeby a nemocný přestává jíst, pít.

I časový rytmus se mění, nemocný stále více podřimuje i během dne. Přestává mít zájem o dění kolem sebe, o sledování TV, poslouchání rozhlasu či četbu novin. Zásadní péčí se stává tišení bolesti a účastná přítomnost blízkých.

Možné komplikace

Sucho v ústech při celkové dehydrataci nemocného nebo jako vedlejší účinek některých léků řešíme podáváním kostky ledu na cucání nebo podáváme ledovou tříšť. Je možné zmrazit ovocnou šťávu, vhodný je ananasový džus (pro obsah vlákniny, vitamínů a přiměřenou kyselost).

Budete mít zájem:  Zdravá rostlinná mléka: Recepty na jejich výrobu

Lze také zmrazit mulový čtverec (kapesník) namočený ve šťávě a dát jej cucat nemocnému. Úlevu může přinést přiměřená konzumace kyselých bonbonů (ovocné, citronové). Pomoci může, položíme-li nemocnému na jazyk nesolené sádlo či jiné mastné potraviny, můžeme též podat lžíci smetany. Nezapomeneme mazat rty.

Je rovněž možné koupit speciální tyčinky k vytírání a zvlhčování úst (bývají např. s citronovou příchutí).

Nechutenství, nevolnost v konečné fázi nevyléčitelného onemocnění nebo jako vedlejší účinek některých léků je běžná. Nemocný si sám řekne, na co má chuť.

Nabízíme smetanovou zmrzlinu, kompoty, ovocné přesnídávky, masové vývary… Můžeme podávat Nutridrink, který lze koupit v lékárně. Má nepříjemnou škrobovou chuť, která se dá odstranit přidáním instantní kávy a dobrým vychlazením.

Pokud má nemocný chuť, podáváme pivo po malých dávkách (podporuje trávení, obsahuje vitamíny a je kalorické).

Zvracení jako vedlejší účinek léčby či příznak choroby při postižení zažívacího traktu řešíme uložením nemocného do zvýšené polohy (do polosedu). Podáváme vychlazenou a odstátou coca-colu, studené nápoje, led.

Zácpa se vykytuje někdy jako vedlejší účinek při podávání některých léků, zejména opioidů. Hlavně podáváme dostatečné množství tekutin, dále pak stravu bohatou na vlákninu (celozrnné pečivo, ovoce, zelenina, fíky, hrozinky, hroznové víno). Před jídlem lze podat lžíci olivového oleje. Můžeme uvařit čaj z listu senny (kasie), který má projímavý účinek.

Dalším krokem je použití projímadel Lactulosa (ráno polévkovou lžíci, popřípadě ráno i večer), Guttalax (20gtt), glycerinových čípků. Pokud nemocný dostává opioidy (tablety, injekce, náplasti), je obyčejně nezbytné užívání projímadla, a to již jako prevence zácpy, nikoliv až po týdnu od zahájení léčby.

Zácpa při užívání opioidů je častou komplikací a trvá zpravidla po celou dobu jejich užívání.

Ztížené dýchání nemocného lze řešit posazením do křesla nebo zvednutím podhlavníku a uvolněním oděvu u krku. Otevřeme okno, což působí též na psychiku nemocného. Hrudník a záda můžeme natřít kafrovým mazáním a při ztíženém odkašlávání doplníme jemnou poklepovou masáží. Poklepáváme prsty od pasu vzhůru, postupně kolem hrudníku. Vhodným doplňkem péče může být též aromaterapie.

Místnost, kde nemocný leží, by měla být větraná, můžeme použít též pračku vzduchu. Dobře může posloužit i obyčejný ventilátor, který vzduch v místnosti rozhýbá a působí pozitivně na psychiku nemocného.

Vlhkost vzduchu zajistíme odpařovači na topení nebo přes radiátor můžeme přehodit mokrý ručník. U nemocných s dechovou nedostatečností můžeme i doma podat kyslík pomocí koncentrátoru kyslíku (koncentruje kyslík ze vzduchu, není nutná kyslíková bomba).

Je možné zajistit zapůjčení koncentrátoru kyslíku.

Tišení bolesti je důležité. Nenecháváme člověka trpět. Neexistuje bolest, kterou by nebylo možné velmi účinně tlumit. O tišení bolesti se domlouváme s ošetřujícím lékařem a konzultujeme též se sestrou z domácí péče. Společně hledáme nejúčinnější způsob, jak bolest tlumit.

Možností je mnoho, od podání léku ústy (tablety, kapky) přes injekce jednorázové, injekce s dávkovačem pod kůži až po analgetické náplasti, které mají dlouhodobý účinek a mění se po 72 hodinách.

Potřebuje-li nemocný nějaké další léky, naordinuje a předepíše mu je praktický či ošetřující lékař.

Rehabilitace

Do oblasti rehabilitace patří nejen aktivní cvičení a chůze. Patří sem také pasivní cvičení, masáže a dechová cvičení. Součástí rehabilitace je též polohování a nácvik přesunu nemocného z lůžka na vozík či na křeslo. Rehabilitace podporuje prokrvení a okysličení tkání, napomáhá udržení hybnosti kloubů a svalového napětí, má blahodárný vliv na psychiku.

Zanedbatelný není ani sociální aspekt, tedy kontakt a spolupráce nemocného s pečujícím. Například je-li nemocný při vědomí a má náladu, může na lůžku udělat jeden či dva hluboké nádechy se vzpažením. Nemá-li dost sil, nadechuje a vydechuje bez práce paží. Tak se může stát dechové cvičení příjemně stráveným časem spolu s pečujícím.

Také masáže jsou vhodným prvkem, kterým doplňujeme péči o nemocného. Není nutné provádět předpisové masáže, spíše jde o samotný tělesný kontakt, který může dodat nemocnému sílu a naději. Může jít například o hlazení či promazávání pokožky nemocného.

Rehabilitaci lze zařadit do denního režimu i v případě, že je nemocný umístěn v lůžkovém sociálním zařízení.

Rehabilitace může mít na nemocného pozitivní vliv, záleží na zdravotním stavu a individuálním přístupu.

V rámci domácí péče existují rehabilitační sestry, které docházejí cvičit s nemocnými buď domů, nebo do těchto zařízení. Poukaz předepisuje jednou měsíčně obvodní (ošetřující) lékař.

Prevence proleženin

Nemocný upoutaný na lůžko je vážně ohrožen vznikem proleženin, tvz. dekubitů. K proleženinám dochází zejména v místech, kde je na těle nejméně svalové hmoty, tam, kde pokožka bezprostředně naléhá na kost či kloub.

Nejohroženějšími místy jsou v poloze na zádech zejména paty, lokty a záda v krajině bederní a křížové. V poloze na boku se jedná o rameno, kyčel, hřeben pánevní kosti, žebra, loket, kotník. V polosedě pozor na lopatky, obratle a křížovou oblast.

Vsedě sedací kosti a paty zespodu. Pozor na možnost výskytu proleženin na hlavě!
Tlakem, tedy váhou těla, je v těchto místech omezené prokrvení tkáně. Není-li tkáň prokrvená, není ani vyživována a může dojít k různým změnám, dokonce až k jejímu odumření.

Prvním příznakem tvorby proleženin je zčervenání kůže s následnou tvorbou puchýřů.

Pozor! Při polohování dbáme na to, aby velké klouby na sebe netlačily. V poloze na boku vložíme nemocnému mezi kolena polštářek. Mohly by se totiž vytvořit proleženiny na vnitřní straně obou kolen.

Jak předcházet proleženinám

Polohováním. Nemocný v určitých intervalech mění polohu těla (na jednom boku, na zádech, na druhém boku, vsedě…). Většinou polohujeme ve dvouhodinových intervalech, dle aktuálního stavu a individuálních požadavků můžeme tuto dobu upravit. Polohu těžko pohyblivého pacienta zajistíme pomocí polštářů či molitanových podložek.

Péčí o pokožku a úpravou lůžka. Aby nevznikaly na kůži opruzeniny a proleženiny, dbáme na to, aby pokožka byla čistá a suchá. Zajistíme přístup vzduchu na ohrožená místa. Pokud je kůže suchá (šustivá), je náchylná k drobným záděrám a poraněním. Proto dbáme na dostatečné promazávání.

Lůžko musí být suché a čisté, prostěradlo či podložka bez skladů a nerovností, aby nedošlo k otlačení a poranění pokožky.

Jemnými masážemi. Jemným masírováním podporujeme prokrvení tkáně. Používáme jemně mentolové mazání, popřípadě kosmetiku pro těžce nemocné. Taková mazání ale používáme pouze jako jako prevenci! Je- li již porušená kůže, nemažeme již mentolovým mazáním, ale konzultujeme se sestrou, eventuelně s lékařem další léčbu.

Antidekubitními pomůckami. Přečtěte si podrobné texty Proleženiny a Prevence vzniku dekubitů, které napsal pan Milan Čok.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector