Mýty a fakta o mamografii: Kde je pravda?

O mamografii

Mamografie je metoda vyšetřování prsů žen i mužů využívající měkké rentgenové záření. Na mamografii přicházejí ženy, které mají nebo měly nějaké problémy či onemocnění prsů. Ne každý problém či hmatný nález hned znamená rakovinu. Většina nálezů má benigní (nezhoubný) charakter.

Mezi ně patří nejčastěji fibroadenom, cysta, lipom, u mužů gynekomastie. Tato metoda je pro svou jednoduchost, rychlost a bezpečnost vhodná i k preventivnímu tzv. screeningovému vyšetření zdravých a bezpříznakových žen. „Cílem mamografického screeningu je odhalit onemocnění prsů v co nejranějším stadiu.

Čím menší nález, tím lepší prognóza a šance na plné uzdravení. Samotná mamografie zcela jistě nezabrání vzniku onemocnění, ale při pravidelných kontrolách lékař pečlivě porovnává snímky se staršími a je schopen odhalit i velmi diskrétní známky počínajícího onemocnění,“uvádí MUDr.

Jozef Prattinger, primář akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, EUC Klinika Liberec. 

Vyšetření se provádí na přístroji zvaném mamograf. V současné době má většina pracovišť velmi moderní přístroje s přímou digitalizací obrazu. „Metoda je to jednoduchá a rychlá – žena stojí čelem k přístroji a každý prs je snímkován ve dvou projekcích. K dosažení co nejlepšího zobrazení a zároveň co nejnižší dávky je nutná komprese. To je asi ta nejméně příjemná část celého procesu.

Některé ženy toto mohou vnímat lehce nepříjemně. Každá radiologická asistentka přistupuje ke klientce individuálně a snaží se, aby vyšetření bylo co nejméně stresující.

Celý proces trvá jen několik minut a chvilka tohoto nepohodlí se dá zcela jistě vydržet,“popisuje Jaroslava Luciová, vedoucí radiologická asistentka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, EUC Klinika Liberec.

Mýty a fakta o mamografii: Kde je pravda?Fotogalerie (3)

Zdroj: Shutterstock.com

Vyšetření prsů pomocí mamografu je metoda 1. volby u žen starších 40 let. Do tohoto věku vyšetřujeme prsy ultrazvukem a mamografie se provádí pouze ze závažného důvodu. Mladá tzv. fertilní žláza je lépe zobrazitelná právě pomocí ultrazvuku.

Ve chvíli, kdy je mléčná žláza v prsu postupně nahrazována tukovou, je prs lépe přehledný pomocí mamografu. V České republice je ze zdravotního pojištění v rámci preventivního vyšetření hrazena mamografie každé ženě po dovršení 45 let věku jednou za dva roky.

Na vyšetření by se žena měla dostavit s doporučením od svého gynekologa či praktického lékaře.

Na většině pracovišť je nutné předchozí objednání. Ženy se mohou objednat osobně, telefonicky či prostřednictvím on line objednávkových systémů. Vždy musí být ověřen a dodržen dvouletý interval.

Podle posledních doporučení vyplývá, že ideální stav je, když se žena podrobí prvnímu vyšetření při dovršení 40. roku věku.

Poté mohou následovat do 45 let ultrazvukové kontroly a pak plynule přejde do screningového programu.

Na samotné vyšetření není nutná žádná speciální příprava. „Ženám je doporučováno, aby v den vyšetření nepoužívaly žádné deodoranty a pleťové krémy.

Ženám v produktivním věku, které trpí cyklickými bolestmi prsů, doporučujeme objednání k vyšetření v období, kdy mají prsy co nejméně bolestivé a napjaté. Každá žena si může vybrat mamografické centrum, které má nejblíže svému bydlišti nebo je jí z jakýchkoliv důvodu příjemné.

Ovšem je velmi důležité, aby žena docházela, pokud je to jen trochu možné, pouze na jedno pracoviště,“dodává Jaroslava Luciová z EUC Kliniky Liberec. 

„Principem screeningu je porovnávání všech předchozích vyšetření a odhalování i těch nejmenších rozdílů a odchylek. Jen tak může být nemoc odhalena včas. Je v zájmu vás všech žen, abyste prováděly každý měsíc samovyšetření. Nikdo nezná vaše prsa lépe než vy,“apeluje na ženy MUDr. Jozef Prattinger z EUC Kliniky Liberec.

Mýtus 1: Mamografické vyšetření způsobuje rakovinu štítné žlázy a prsu 

Na otázku, zda mamografické vyšetření způsobuje rakovinu, je třeba odpovědět: „Mamografie je bezpečná,“uvádí primář MUDr. Petr Váša z RDG oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem, člen předsednictva Asociace mamodiagnostiků ČR.

„Stále platí, že je to jediná, ověřená a celosvětově uznávaná screeningová metoda pro vyšetření prsů. Pochopitelně se jedná o rentgenovou metodu využívající ionizujícího záření a čistě teoreticky lze připustit mizivé procento tzv. indukovaných nádorů.

Naopak čistě prakticky vidíme, jak tato metoda dokáže nacházet nádorové onemocnění ve velmi časných stadiích růstu, kdy je nádor velmi dobře léčitelný a v intervalu pětiletého přežití je úspěšnost vyléčení téměř stoprocentní.

Pravdivost tohoto tvrzení podtrhuje fakt, že zavedení celoplošného mamografického screeningu v roce 2002, vedlo k poklesu úmrtnosti na rakovinu prsu přibližně o 18 %.“

Díky moderním technologiím, zvláště technice přímé digitalizace, jsou přístroje stále dokonalejší a snahou výrobců je dávky záření snižovat. Přístroje jsou v pravidelných intervalech kontrolovány a nepřekračují doporučené normy EU. „V tomto ohledu existuje vhodný příměr.

Efektivní dávce záření 0,1 mSv, kterou obdrží pacientka při screeningové mamografii, odpovídá záření, které žena obdrží z přírodních zdrojů (tzv. přírodního pozadí) za dobu 15 dní.

Co se týče souvislosti mamografického vyšetření s rakovinou štítné žlázy, tak zde je třeba říci jasné a hlasité NE. Při mamografickém vyšetření může na oblast štítné žlázy dopadat jen tzv. sekundární záření, které je zanedbatelné.

Pro větší názornost odpovídá ozáření z přírodních zdrojů za pouhé 3 dny. Používání ochranného límce není vyžadováno ani doporučováno,“ vysvětluje MUDr. Petr Váša z EUC Kliniky Ústí nad Labem. 

Mýtus 2: Existují šetrnější mamografické přístroje 

Stejně jako v ostatních oborech se i mamografické přístroje vyvíjí. „Od původních přístrojů používaných v začátcích mamodiagnostiky jsou v současné době mamografy – tedy přístroje pro vyšetření prsu – nejmodernějšího typu, s minimální nutnou dávkou záření, kompletně digitalizované, s výrazně menší kompresí neboli stlačením prsu při snímkování.

Tím se zlepšil komfort pacientky a výrazně se zlepšila kvalita obrazu. To vede k lepší výtěžnosti samotného vyšetření, při výrazně snížené nutné dávce rentgenového záření. Obavy z rentgenového záření jsou naprosto zbytečné. V mamografii se používá tzv. měkké záření a dávky při mamografii patří skutečně k nejnižším v diagnostické radiologii,“vysvětluje MUDr.

Halka Bitmanová, lékařka akreditovaného screeningového pracoviště, EUC Klinika České Budějovice a dodává: „Celosvětově byla na základě dlouhodobých statistických výsledků prokázána účinnost mamografie vedoucí ke snížení úmrtnosti na rakovinu prsu.

Je to metoda bezpečná, a pokud je pod přísným dohledem úřadů provozována na akreditovaných pracovištích, v současnosti nenahraditelná.“ 

Na akreditovaných screeningových mamografických pracovištích v České republice se používají digitální mamografické přístroje.

Mezi hlavní výhody těchto přístrojů lze zařadit lepší zobrazení prsů zvláště u žen s bohatší žlázou, nízká dávka záření, větší dynamický rozsah, okamžitá kontrola vytvořeného obrazu na akvizičních konzolách, možnost dodatečných úprav obrazu, snadné ukládání snímků či možnost elektronického posílání do jakéhokoliv zdravotnického zařízení.

  „Mamografické přístroje jsou pravidelně měřeny a kontrolovány. Jsou prováděny denní, týdenní, měsíční, pololetní a roční zkoušky,“ upozorňuje Mgr. Žaneta Honová, MBA, vedoucí radiologická asistentka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, EUC Klinika Kladno.

Mýtus 3: Je potřeba žádanka přímo od gynekologa

Mamografické vyšetření se provádí ze dvou základních důvodů. Prvním důvodem je preventivní vyšetření. V tomto případě žena nemá při klinickém vyšetření či samovyšetření známky podezření na nádor, zánět, poúrazové či jiné závažné změny v prsu. „K preventivnímu vyšetření je v rozpětí od 45 let do konce života nutné mít žádanku.

Tu v současné době může vystavit buď praktický lékař, nebo gynekolog, který by měl před vystavením žádanky provést klinické vyšetření prsů. Preventivní vyšetření mamografem je doporučováno ženám od 40. roku.

Radiolog se specializací na prsní problematiku ve screeningovém centru pak doporučí další postup sledování s ohledem na typ prsní žlázy, rodinnou a osobní anamnézu.

Zde není prevence zahrnuta do hrazeného preventivního programu a klientka si vyšetření musí zaplatit sama, tedy nepotřebuje žádanku a rovnou se ve screeningovém centru objedná. Stejně tak si žena v některých případech musí hradit mamografické vyšetření po roce od hrazeného preventivního vyšetření.

Toto je doporučováno v určitých situacích např. při dlouhodobé hormonální terapii. Variant intenzivnějšího sledování je více a většinou jsou stanovovány individuálně na podkladě dalších informací o pacientce,“doplňuje MUDr. Barbora Balíková, primářka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, EUC Klinika Kladno.

Mýty a fakta o mamografii: Kde je pravda?Fotogalerie (3)

Zdroj: Shutterstock.com

Druhým důvodem je diagnostické mamografické vyšetření, neboli vyšetření v situaci, kdy je podezření na závažné onemocnění prsu.„Toto podezření by měl vyslovit klinický lékař-praktik, gynekolog nebo chirurg v prsní poradně.

Tato žádanka s údaji o lokalizaci, délce a typu problému je nutná k dalšímu vyšetření. Informace od vyšetřujícího lékaře i od pacientky jsou velmi důležité při rozvaze o případných dalších kontrolách, diagnostických výkonech atd.

Vyšetřující lékař-praktik, gynekolog, chirurg prsní poradny není však povinen žádanku vystavit, pokud neshledá závažné podezření,“ uvádí MUDr. Barbora Balíková z EUC Kliniky Kladno.

Pokud má žena stále pochybnosti či chce jen zkontrolovat, zda je zdravá, může se objednat a vyšetření si zaplatit. V tomto případě se individuálně zvažuje, zda rovnou udělat mamografické vyšetření či začít ultrazvukovým vyšetřením.

Mýtus 4: Mamografické vyšetření je zbytečné

Mamografické vyšetření  rozhodně  zbytečné není. Mamografický  screening se  významnou měrou podílí na poklesu úmrtnosti na rakovinu prsu v naší zemi. „Pacientky, u nichž byl díky mamografii nalezen  zhoubný nádor  v počátečním stadiu, mají nesrovnatelně  lepší prognózu na uzdravení, než  kdyby se po čase nádor  projevil až zdravotními potížemi.

Pozitiva  mamografického (screeningového) vyšetření jednoznačně převažují nad negativy. Je pravdou, že  se ultrazvukové vyšetření v některých případech po provedené mamografii doplňuje, rozhodně to ale neznamená, že může  mamografické vyšetření nahradit.

Už pro možnou detekci mikrokalcifikací, které spolehlivě  zobrazí pouze mamograf, a  které mohou  znamenat počínající formu nádorového onemocnění. Nemáme momentálně  jinou, přesnější metodu k odhalování raných stadií karcinomu prsu. Bylo by chybou podcenit prevenci a mamografické vyšetření neabsolvovat,“ říká MUDr.

Jana Vymětalová, primářka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, MephaCentrum Ostrava.

Budete mít zájem:  Leky Na Vysoky Tlak?

Mýtus 5: Vyšetření velmi bolí, zejména ženy s malými prsy

„Vyšetření může být nepříjemné až bolestivé u žen, které mají před menstruací nebo podstupují hormonální substituční terapii. Bolestivost způsobuje prosáknutí prsní žlázy, které je spojeno s výkyvy hladiny hormonů v krvi.

Každá žena, která má citlivější mléčnou žlázu, však může na tento fakt upozornit obsluhu mamografu, aby stlačování prsu, které k vyšetření potřebujeme, bylo ohleduplné.

Pokud je komprese prsu provedena pomalu, případně s malými přestávkami, tak je vyšetření bez jakékoliv bolesti a zvládne ho každá žena,“uzavírá MUDr. Helena Bartoňková, lékařka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, EUC Klinika Brno.

Vyšetření není bolestivější ani pro ženy s  malými prsy, záleží více na hladině hormonů v krvi (jak je uvedeno výše). I ženy s velkými prsy mohou mít žlázu daleko citlivější než ty, které mají malá prsa.

Autor: redakce

MAMMACENTRUM Olomouc s.r.o

Počet žen, které onemocní rakovinou prsu, každoročně narůstá. Známý fakt ženy děsí a dává vzniknout různým mýtům o této nemoci. Jedenáct mýtů o rakovině prsu uvádí primářka MUDr. Skovajsová, Ph.D.

z Breast Unit Prague ve spolupráci s MUDr. Václavem Pechou, primářem chirurgického oddělení Mediconu Praha.

Přidali jsme k těmto mýtům ještě další čtyři, které dle naší zkušenosti jsou rovněž častým dotazem žen v ambulanci MAMMACENTRA Olomouc.

Některé mýty zbytečně stresují, jiné nabízejí jen falešné uklidnění. Rakovina prsu se stala novodobým strašákem pro většinu žen v civilizovaných zemích.

Namísto toho, aby chodily na pravidelné kontroly, se mnohé ženy řídí „zaručenými“ fakty: ty s malými prsy se například uklidňují, že jim hrozí menší riziko zhoubného onemocnění, jiné se domnívají, že se jich onemocnění netýká, protože se v jejich rodině zatím nevyskytlo. Některé ženy se zase domněle chrání nepoužíváním deodorantů.

Mýtus č. 1Nošení kosticových podprsenek zvyšuje riziko nemoci

Žádná z vědeckých studií to nepotvrdila. Podle některých pseudovědců stlačují kostice lymfatické žlázy prsů, čímž dochází k hromadění toxinů v tkáni a následně k rakovinnému bujení. Lékaři to ale odmítají. Na vznik rakoviny nemá žádný vliv, jak těsné oblečení ženy nosí. Ani to, zda nosíte podprsenku denně nebo vůbec, nehraje roli.

Mýtus č. 2Používání deodorantů a antiperspirantů v podpaží způsobuje rakovinu prsu

Tento mýtus vznikl pravděpodobně na základě jedné malé britské studie, kdy vědci našli ve vzorku dvaceti rakovinných tkání stopy parabenu, což je konzervační látka používaná v kosmetice – a také v deodorantech.

Podle oné studie měl paraben napodobit aktivity ženského hormonu estrogenu, který může urychlit bujení rakovinových buněk. Žádná z dalších studií však tyto závěry nepotvrdila.

Výzkumy navíc zjistily, že malé množství parabenů, které se do těla uvolňuje při používání antiperspirantů, je v těle za účasti enzymů a podkožních tukových buněk poměrně rychle odbouráváno.

V souvislosti s antiperspiranty se hovoří také o tom, že mohou způsobit rakovinu prsu proto, že obsahují hliník. Pravda je, že hliník je karcinogen, ale nikdy nebylo studiemi prokázáno, že existuje jasný vztah mezi používáním antiperspirantů a rakovinou prsu.

Mýtus č. 3Jen ženám, v jejichž rodině se rakovina prsu objevila, hrozí toto onemocnění

Asi 70 procent žen diagnostikovaných s rakovinou prsu nemá v rodinné anamnéze žádné
podobné případy.

Platí sice, že pokud se v nejbližší příbuzenské linii (matka, babička, sestra)
rakovina prsu vyskytla, je rizikovost přibližně dvakrát vyšší, ale ani rodina s tradicí železného
zdraví nezaručí, že rakovinu prsu nedostanete. Stejně tak neplatí, že všechny ženy, které mají rakovinu prsu v rodině, onemocní.

Mýtus č. 4Čím menší prsa, tím menší riziko zhoubného nádoru

Neexistuje žádné spojení mezi velikostí prsou a výskytem rakoviny. Velká prsa mohou být
složitější pro samovyšetření i pro mamograf, proto se může zdát, že jim lékaři věnují větší
pozornost. Ženy s malými prsy by v žádném případě neměly spoléhat na to, že jsou jejich malá prsa před rakovinou v bezpečí.

Mýtus č. 5Pravidelný screening vystavuje prsa radiaci, tudíž paradoxně pomáhá vzniku rakoviny

Mamografické vyšetření skutečně funguje na bázi radiace, ale dávky, které žena při
absolvování testu obdrží, jsou minimální. Výhody včasného zachycení nádoru bohatě
vyvažují toto riziko, ostatně i při delším letu letadlem obdrží tělo mnohem větší dávku
radiace, s níž si dokáže také poradit. Mamograf odhalí i maličkaté nádory, které ještě nejsou hmatatelné.

Mýtus č. 6Časté létání způsobuje rakovinu, protože jsme během něj vystaveny radiaci

Klidně létejte. Nikdy nebylo zjištěno, že by častější létání zvyšovalo riziko onemocnění rakovinou prsu.

Mýtus č. 7Náraz do prsu může způsobit rakovinu prsu

Úraz nikdy není původcem rakoviny. Často se však stane, že si žena náhodně po nějakém úrazu všimne, že v prsu něco má, a přisuzuje to úrazu nebo poranění při kojení a podobně.

Mýtus č. 8Cysty v prsou jsou předstupněm rakoviny

Nejsou, a nemají se dokonce ani operovat. Správně se tzv. punktují, tedy jejich obsah se
vypouští jehlou. Mnohočetné větší cysty prsů je třeba kontrolovat. V cystě může někdy vyrůst
z výstelky cysty tzv.

papilom. Ten se může výjimečně změnit v papilokarcinom. Přestože je
pravděpodobnost výskytu tohoto jevu minimální, existuje a odborník ho umí diagnostikovat.

Opravdu však nelze říci, že by cysta byla předstupněm rakoviny.

Mýtus č. 9Rakovině prsu se dá předejít zdravým způsobem života. Pokud tedy žena rakovinu dostane, může si za ni sama

Není to pravda. Ačkoli existují ovlivnitelné rizikové faktory, jako například obezita, neumí
lékaři stále ještě odpovědět na otázku, proč se u některých žen rakovina vyvine a u jiných ne.

Řadu rizikových faktorů, jako je věk, genetické predispozice, hustota prsní tkáně či počet
menstruačních cyklů, ovlivnit nejde. Proti rakovině prsu zatím není ani známá žádná účinná
prevence.

Zdravý životní styl, vyvážená strava, dostatek pohybu a minimum alkoholu a
nikotinu sice vzniku rakoviny prsu nezabrání, jsou však předpokladem celkově zdravějšího, a tudíž na nemoc lépe připraveného organismu.

Mýtus č. 10V Americe umí rakovině předejít speciálními léky, ale ty jsou pro české zdravotnictví příliš drahé

To je naprostý nesmysl. Nikde na světě nejsou k dispozici preventivní léky proti rakovině prsu.

Mýtus č. 11Je mi 25 let. Jsem na rakovinu prsu příliš mladá

Každý rok onemocní rakovinou prsu desítky žen do třiceti let. Přestože se jedná jen asi o
procento nově diagnostikovaných nádorů prsu, nízký věk vás před nemocí neuchrání.

Mýtus č. 12Mamografii nepotřebuji, lze ji nahradit ultrazvukovým vyšetřením

Na mamografickém snímku je jedinečné to, že můžeme zobrazit už přednádorové stavy a
tzv. in situ karcinomy, což jsou nádory, které jsou ve svém vývoji na samém začátku a
nezakládají v těle metastázy.

Tyto prekursory nádorů se prezentují malými usazeninami
vápníku v prsní žláze, které nelze vidět na ultrazvuku.

Pokud jde o senzitivitu neboli
citlivost mamografie pro záchyt rakoviny prsu je to až 98 % v tukovém typu prsu a u žen
s extrémně denzním typem prsu – to je prs, kde je hodně žlázy a vaziva, se opravdu senzitivita
mamografie snižuje až na 50 %.

Tento problém s nižší senzitivitou mamografie má asi 8 %
žen, které mají denzní typ prsu. U těchto žen doplňujeme screeningové mamografické
vyšetření vždy ultrazvukem, takže provádíme obě metody, samotný ultrazvuk by k lepší
diagnostice nevedl ani u těchto žen s denzními prsy.

Mýtus. č. 13Termografie je bezpečná metoda nahrazující mamografické vyšetření

Termografie je metoda fungující na zrychleném metabolismu, který probíhá nejen ve
zhoubných buňkách, ale také v buňkách postižených zánětem nebo jinou nemocí se
zrychlením metabolismu.

Vyšetření je ovlivněno činností mnoha žláz s vnitřní sekrecí, jako je
štítná žláza, příštítná tělíska a také nadledviny, je ovlivněno pohlavními hormony, hormonální
situací v organismu, tělesnou aktivitou jedince, u žen fází menstruačního cyklu, stavem kůže a
tělesnou teplotou.

Pro tyto zkreslující okolnosti se jedná o metodu, která je nevhodná
k detekci časných stádií rakoviny prsu. Vyšetření je opravdu naprosto bezpečné, ale pro prevenci i pro prostou diagnostiku nádorů prsu naprosto nepoužitelné.

Mýtus č. 14Mamografii lze nahradit vyšetřením na elektroimpedančním mamografu, tzv. MEIK přístroji

Přístroj MEIK není schopen zjistit zhoubný nádor v počátečním stádiu, není určen pro
prevenci rakoviny prsu a mamografii a ultrazvuk v žádném případě nenahradí. Na
základě osobní zkušenosti s přístrojem MEIK víme, že ani relativně velký nádor MEIK
nemusí odhalit a naopak za nádorové změny považuje někdy rozšíření žlázy, které je
způsobené hormonálními vlivy.

Mýtus č. 15Při mamografickém vyšetření je nutné vyžádat si krční límec na ochranu štítné žlázy před zářením

U mamografie nehrozí žádná radiační zátěž štítné žlázy, takže se límce u mamografie
nepoužívají. Ve většině mamografických center by ale měly být k dispozici ochranné
zástěrky proti ozáření vaječníků. Při snímkování zubů je to něco jiného, tam je krční límec na
ochranu štítné žlázy vhodný.

Ovahelp – Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s

Internetem se šíří mýty o mamografii❗️

Nepřesné a nepravdivé informace kolující po internetu mohou ovlivnit názory na pravidelný screening prsu.

Mezi těmito mýty jsou i tvrzení, že je mamografie zbytečná či škodlivá. Kde je tedy pravda?

Přečtěte si u nás na stránkách ????????

Mýty a fakta o mamografii: Kde je pravda? autor: Ovahelp | Říj 19, 2020 | Aktuální | 0 komentářů Viděli jste video Miloslavy Matoušové, které odrazuje od preventivních mamografických vyšetření? Přední odborníci v oboru uvádějí mýty z videa na pravou míru a doplňují chyběj…

Budete mít zájem:  Výsledky soutěže o průvodce homeopatií

Недавняя публикация Страницы

???? Jeden by si řekl, že uděláme projekty a zažádáme o finance na podzim. Tak tomu ale není. Aktivity centra rozšiřujeme a na to potřebujeme více financí. A tak hodně času tvoříme projekty, vyplňujeme rozpočtové tabulky, žádáme a žádáme. Pak už jen to čekání na výsledek, tak nám držte pěsti. Věřte, že se získanými financemi můžeme dále pomáhat a hlavně podporovat více pacientů ????

  • ???? Zveme Vás na sledování našeho druhého, tentokrát česko-slovenského webináře!
  • ???? Se svými přednáškami vystoupí odborníci z obou zemí a i v tomto webináři se chceme držet tématu Covid-19. Ale tentokrát se budeme více věnovat informacím o vakcínách a očkování ????
  • Dejte nám vědět, že se zúčastníte ⬇️ ⬇️

Здоровье · 112 людей

???? Podívejte se na záznam pořadu Host dne Televize POLAR, ve kterém byla naše zakladatelka Zdeňka!

Centrum OVAHELP pomáhá lidem nemocným rakovinou, ale zdaleka nejenom jim, poskytuje informace, lidé nezůstávají se svou nemocí sami, to vše a mnohé další je cílem, za kterým jde Centrum pomoci onkologickým pacientům. Jeho zakladatelkou je Zdeňka Hyvnarová, žena, která, poté co vážně onemocněla, zjistila, že právě taková instituce v Ostravě citelně chybí a proto ji založila.

Slabý proud moči a časté močení. Přerušované močení | Moje zdraví

Stejně jako u prostaty je důležitou prevencí zdravý životní styl i u hyperaktivního močového měchýře.

Při neléčené BPH dochází k zesílení stěny močového měchýře, který překonává stále větší odpor, a dochází tak ke zvyšování tlaku v močovém měchýři s možností vzniku výchlipek ve stěně měchýře. Zvětšená prostata jako taková nemusí být dostatečným důvodem k uvažování o léčbě.

Další jejich výhodou je velmi dobrá snášenlivost i při cevkovani prostaty užívání. Na prostatu působí blahodárně čaj z celíku zlatobýlu, vrbovky malokvěté, vřesu obecného a komonice lékařské.

Jaké WC na zahradu: Nabízí se klasika i moderní řešení. U mužů lékař vyšetřuje také prostatu, u žen se provádí gynekologické vyšetření.

Další články z rubriky. Nenašli jste, co jste hledali?

Onemocnění prostaty | UroGyn

Přesto je potřeba udělat ultrazvukové vyšetření varlete a další. V průběhu mužova života jsou nadměrné močení příznaky období, kdy dochází k rychlému růstu prostaty.

Částo kladené chronicky zanet mocovych cest. Prostata obemyká močovou trubici.

ŽENA-IN – Za časté močení nemůže pouze prostata Hlavním je vyhodnocení stavu pacienta lékařem na základě projevů onemocnění, rizik spojených s případnou operační léčbou pripravky na prostatu srovnání s konzervativním přístupem, očekávání pacienta od léčby, a zejména jeho postoj k léčbě a vlastnímu zdraví. Nejspíš má roupy Mýty a fakta o mamografii — víme, kde je pravda O prostatě muži nevědí, než ji postihne rakovina.

TESCO Ke zvětšení tohoto orgánu dojde většinou přirozeně kvůli tomu, že se u mužů naruší s slabý tok moči věkem hormonální rovnováha. Nebyla to prostata, nečekala mne operace, které jsem se v podvědomí strašně bál.

  1. Léčení zánětu močových cest rakovina prostaty lečba, na co je prostata
  2. Jak na zánět prostaty bolest prostaty prostata normální velikost
  3. Zúžení močové trubice – Wikipedie
  4. Nad zánětem močových cest se nevyplatí mávnout rukou – intersport-klatovy.cz
  5. Mam rad drazdeni prostaty zánět prostaty příčiny, vakuova pumpa prostata

Jaké WC na zahradu: Nabízí se klasika i moderní řešení. Začne se dohrávkou, v čele dál Svoboda. Bolesti nebo jiné obtíže ovšem nemám. Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

M&#;ty A Fakta O Mamografii: Kde Je Pravda? – Vitalia.cz

Pravda a mýty o rozvodových řetězech. MaK, října , Pokud by tento článek vznikl před 30 lety, byl by velmi krátký. Napsali bychom: „Řetěz je jednou ze součástí systému rozvodů. Tento díl není třeba měnit po celou dobu životnosti vozu.“. Pravda a mýty o (pod)zimní péči o vlasy. autor: Redakce 2. 2.

Podzim udeřil a zima se nezadržitelně blíží Vlasy se ještě nestihly vzpamatovat z letního „masakru“ a už je čeká další zatěžkávací zkouška v podobě mrazíků, vichru a nošení čepic. Jak o . Redakcia print-vb.ru nemôže ovplyvniť ich obsah.

Vyhradzuje si však právo podľa vlastného uváženia odstraňovať nevhodné príspevky a blokovať prístup do Debaty používateľom, ktorí porušujú pravidlá. Neprijateľné sú hlavne urážky iných prispievateľov, hrubé osočovanie tretích osôb, vulgarizmy, hanobenie rasy. Mýty a pravda.

Mýtus: Lidem s vysokým cholesterolem jsou více náchylní k srdečním chorobám. Pravda: Mladí lidé a lidé středního věku s hladinou cholesterolu . 2. mýtus: Kortikosteroidy snižují imunitu.

Pravda: Pacienti s astmatem užívající kortikosteroidy pomocí inhalátoru nemusí mít strach, že by léky snižovaly imunitu, čímž by pak spadali do rizikové skupiny například v období chřipek nebo současné koronavirové situace. Naopak je důležité, aby nadále pokračovali v předepsané léčbě a měli tím astma pod kontrolou.

Pravda A Myty O Forexu

Kniha: Pravda a mýty o forexe (Valér Demjan, Ronald Ižip a Martin Moravčík). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!/5(5). Objednávejte knihu Pravda a mýty o forexe v internetovém knihkupectví print-vb.

ru Nejnižší ceny výdejních míst 99% spokojených zákazníků.

Pravda a mýty o forexe (slovensky) Pravda a mýty o forexe (slovensky) – Ronald Ižip Forex, alebo obchodovanie na menovom či devízovom trhu, je jednou z najzaujímavejších a najdynamickejších ľudských činností.

Obchodníci na forexe sú v celý popis. Kniha: Pravda a mýty o forexe Autor: Valér Demjan; ronald Ižip; Martin Moravčík. Forex, alebo obchodovanie na menovom či devízovom trhu, je jednou z najzaujímavejších a najdynamickejších ľudských činností. Obchodníci na forexe sú však každý deň vystavení nielen potenciálom ale aj nástrahám finančného print-vb.ru: TRIM Broker.

Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu. Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma. Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu print-vb.

ru; Možnost psát vlastní blogy a články. Možnost.

PRAVDA: Pro astmatiky je výhodou, že se kortikoidy inhalováním dostávají do průdušek v malých dávkách, což snižuje možnost jakýchkoliv nežádoucích účinků a léky se mohou užívat i po mnoho let.

Inhalační kortikoidy se navíc díky vdechnutí dostanou přímo do dýchacích cest, kde mají maximální léčebný účinek. Zuby dokážu človeka poriadne potrápiť. Niektorí dokonca tvrdia, že je to najhoršia bolesť na svete. Bolia, keď rastú, ale aj keď o ne človek prichádza. Bolesť sa väčšinou objavuje vtedy, keď to najmenej čakáte.

Možno preto vzniklo o zuboch mnoho poloprávd a mýtov. Čo je pravda a čo nie? 7 mýtov o kliešťoch. Zdravie a prevencia Je pravda, že padajú zo stromov? Je bezpečné odstrániť kliešťa bez použitia niečoho mastného na jeho pridusenie?

V ktorých oblastiach Slovenska je ich najviac? Mýty a fakty o potravinách. Otestujte sa. Pravda a mýty o dermatológii – Mezoterapia. Na našu výzvu testovania na vlastnej koži zareagovala aj Sylvia Klein.

Dohodli sme si termín a vybrali sme sa na kliniku v Bratislave. Ako zákrok prebiehal a aká je jej skúsenosť? „Potešila ma možnosť dodať mojej pleti po zime trochu výživy. Pravda a mýty o okružných plavbách.

Fascinujúce, majestátne, luxusné, plaviace sa na neznáme miesta za novými dobrodružstvami.

Tí, ktorí si už plavbu loďou vyskúšali, vedia, že je to dovolenka, počas ktorej sa nikdy nenudia, odnesú si množstvo nových zážitok, spoznajú veľa nových ľudí a miest.

No ešte stále je veľa turistov, ktorí sa na okružnú plavbu neodhodlali. První část záznamu rozhovoru z live streamu Janiny Černé z print-vb.ru s Hankou Valáškovou z NovéTěprint-vb.

ru na téma Pravda a mýty o Cukrfree. Více na: https://c. Pravda a mýty o kastrácii II. Je jar, a teda aj obdobie mačiatok. Vplyvom zníženia testosterónu kastrovaným kocúrom trochu opadnú líca, znak ich „mužskosti“.

O tom, že nemá „guľky“ už na druhý deň ani nevie. Takisto sa stráca potreba tak výrazne značiť svoje teritórium. Povery či príslovia o srdci pozná hádam každý. Ale čo je pravdy na tom, že srdce môže naozaj prasknúť od žiaľu, alebo že sa tak rozbúchalo láskou, že išlo doslova vyletieť z tela? Je možné, že na niektorých nezmyselne znejúcich tvrdeniach je predsa len zrnko pravdy.

PRAVDA. Skutečně je možné, že v tomto ročním období budete na svém kartáči nacházet více vlasů, než tomu bylo v létě. Nemusíte panikařit – jedná se o přirozený cyklus, podobně jako. Obsah. 1.

Vlastnosti grafického formátu GIF Obrázky a rámce Barvová paleta Barva pozadí Průhledné pixely Podpora animací Prokládané ukládání řádků v jednotlivých rámcích 2. Rozšířené mýty o GIFu Maximální rozlišení uloženého obrázku je × pixelů.

Koronavírus: Opatrenia, ktoré by ste mali dodržiavať. Nedotýkajte sa tváre (očí, úst, nosa) neumytými rukami.

Umývajte si ruky mydlom a vodou najmenej 40 sekúnd. Ak nemáte mydlo a vodu, použite dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Mýtus: Sladidlá zvyšujú u ľudí riziko rakoviny.

Fakt: Vedci nezistili žiadnu spojitosť medzi nízkokalorickými sladidlami a rakovinou u ľudí.

Táto otázka sa vynorila spolu s niektorými štúdiami, ktoré indikovali možnosť rakoviny (močového mechúra) spôsobenú cyklamátmi v kombinácii so sacharínom pri laboratórnych zvieratách.

Domněnka o mezinárodní univerzálnosti znaků s největší pravděpodobností pramení z toho, že řada znaků má tzv. ikonickou podobu, tedy, že se podobají tomu, co označují – ruce jakoby kopírují tvar předmětu nebo činnost.

To je sice pravda, ale různé znakové jazyky si k. Pravda a mýty o porodu. Pravda a mýty o porodu. Porod je jasně daný biologický jev, o kterém si myslíme, že ho včas poznáme.

Buď podle toho, že nám odteče plodová voda či podle silných kontrakcí podobajících se menstruačním bolestem.

A že. Pravda a mýty o kortikosteroidech – kortikofobie je přežitek. Onemocnění dýchacích cest, jako je astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), zatěžuje každodenní život celé řady dospělých i dětí.

Díky dnešní medicíně se však daří tyto nemoci držet pod dlouhodobou kontrolou, užívá-li. Pravda a mýty o 5G sítích: Jsou opravdu nebezpečné a šíří koronavirus? Zdroj: print-vb.ru Fake news o sítích páté generace slýcháme čím dál tím častěji.

Budete mít zájem:  Lanýže jsou druhá nejdražší kuchařská surovina na světě

Zakládají se na pravdě nebo je to jen snůška nesmyslů? Pojďme se na ty nejznámější mýty o 5G sítích podívat a uvést je na pravou míru. Padre Pio o tom, že Satan príjde vládnuť falošnej Cirkvi Nasledovné je z webstránky Kláštoru Najsvätejšej Rodiny, print-vb.ru (resp.

SK verzie print-vb.ru), z Ameriky: (cit. z článku, niektoré časti sú zvýraznene autorom tohto blogu:) Okolo roku Gabriele Amorth stretol Padre Pia z Pietrelciny a rozprával sa s ním o Treťom tajomstve Fatimy. Pravda a mýty o najsexi ženách planéty. Pravda a mýty o najsexi ženách planéty Aké tajomstvá skrývajú hviezdy minulosti aj súčasnosti?

Marilyn Monroe (–) Mýtus: Sexidol číslo jeden v minulom storočí. Blond kučery, znamenité „pupidu puuu!“ do mikrofónu a. Pravda a mýty o kastrácii. Kastrácia kocúrov a sterilizácia mačiek sú často opradené rôznymi legendami.

Nie všetko, čo ste doteraz o nich čítali je ale pravda. Poďme sa pozrieť ako to teda naozaj je. Povaha mačky sa zmení. Áno aj nie. Pokiaľ sa povaha zmení, tak.

Pravda o Forexu – Andel´s hotel, Praha Pravda o Forexu – Konferenční Centrum City, Praha Pravda o Forexu – Konferenční Centrum City, Praha.

Pravda o forexu. J EURUSD: Měnový pár se dnes pohybuje nad hladinou denního pivotu na 1, EURUSD.

M&#;ty A Omyly O Zrakov&#;m Postižen&#; – Mlad&#; Zdravotn&#;k

Oscilátor relativní síly RSI se poh. Názory na to, jaké potraviny nebo nápoje jsou pro nás prospěšné, a jaké ne, se v průběhu let mění. A to i ty založené na vědeckých studiích. Naše poznání se prostě vyvíjí a prohlubuje, takže je dobré si čas od času udělat v dosavadních „pravdách“ o správné výživě pořádek.

Mýty a pravda o jablkách. Jozef Sedlák, Pravda V posledných rokoch niektoré základné školy robia ovocinárske krúžky. Autor: SHUTTERSTOCK. Jablká sú na Slovensku ovocím číslo jeden. Sú chutné, zdravé, krásne. Keď sú plody dokonale vyvinuté, priam katalógovo vyfarbené a ešte aj po zime po zahryznutí.

Pravda a mýty o kyselině hyaluronové. Hydratační, omlazující, vyplňující, k dispozici v krémech nebo injekčně – kyselina hyaluronová je JEDNIČKOU mezi přípravky proti stárnutí.

Pritom pravda je kdesi inde. Dvadsať mýtov o depresii. Zdravá duša Depresia je ochorenie, o ktorom panuje množstvo mýtov.

Tieto nepravdivé tvrdenia ľudí trpiacich depresiou zbytočne zraňujú a odďaľujú ich rozhodnutie liečiť sa.

Toto sú 4 najväčšie mýty o náhradných dieloch Pravda, and Ako odlíšiť originálne náhradné diely od neoriginálnych?

Pravda A M&#;ty O Porodu | Kojeneck&#; Oblečen&#;

Petra Tesařová – Právě dnes

Každým rokem je rakovina prsu nově diagnostikována více jak sedmi tisícům žen. Prognóza onemocnění přitom může být velmi dobrá, pokud se s léčbou začne včas. Výhodou dnešní doby je i přesnější diagnostika, která pomáhá léčbu lépe cílit. Velkým pří…Rakovina prsu se může objevit v kterémkoliv věku. Edita Strusková si tuto diagnózu vyslechla v 31 letech. Mamince dvou malých dětí, z nichž jedno ještě kojila, se ze dne na den změnil život. V té době jí chyběly informace. Obrátila se proto na pac…Rakovina se zřejmě do budoucna rozpadne na celé spektrum vzácných diagnóz, na něž budeme mít cílené léky. K jejich nasazení ale bude třeba provést sekvenování nové generace, které odhalí genomový profil nádoru. Díky precizní, personalizovné onkolo…Michaela Kuklová před časem prožívala těžké chvíle. Po složité diagnostice karcinomu prsu, kdy sama cítila, že je něco špatně, ačkoliv vyšetření nic neprokázala, jí byla odstraněna obě ňadra. Všechny ženy vyzývá, aby nepodceňovaly prevenci.Host: MUDr. Petra Tesařová, 1. lékařská fakulta a Všeobecná nemocnice v Praze. Moderuje Tereza Stýblová.Jak se pacientům říkají špatné zprávy a jak to udělat, aby vás případné neúspěchy nesrazily na kolena? I o tom jsme si povídali se známou onkoložkou Petrou Tesařovou.Seznam Zprávy oslovily osobnosti z několika oborů s třemi dotazy k současné koronavirové realitě. Přinášíme jejich odpovědi na první z nich: Jak nový typ koronaviru ovlivní zbytek roku 2020?Pandemie koronaviru COVID 19 byla nečekaná akutní pohroma, kterou jsme museli promptně řešit, ačkoliv nikdo z nás nic podobného nikdy nezažil. (rubrika: Komentáře a názory, autor: Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. , zdroj: MT)V průběhu klimakteria postupně vyhasíná funkce vaječníků. Současně s tím se snižuje tvorba hormonů estrogenu a progesteronu. Ženy tak přicházejí o svého spolehlivého ochránce, a k mnohým chorobám jsou proto náchylnější.

Bolí mamograf? Jak vypadá mamografické vyšetření?

Rakovina prsu je po kožních nádorech nejčastějším nádorovým onemocněním u žen, v České republice každoročně onemocní kolem sedmi tisíc žen a ročně jí přibližně 1 900 podlehne.

Přitom 90 procent žen, u nichž se nádor zjistil včas – tedy nejčastěji na mamografu, se zcela vyléčí.

Nejdůležitější tedy je, aby ženy na preventivní vyšetření přišly a podstupovaly jej pravidelně.

Kdy musíte na mamograf?

Mamografie je metoda vyšetřování prsů žen i mužů využívající měkké rentgenové záření. Na mamografii přicházejí ženy, které mají nebo měly nějaké problémy či onemocnění prsů.

Ne každý problém či hmatný nález hned znamená rakovinu. Většina nálezů má nezhoubný charakter.

Prostě jde o nějakou cystu, změnu ve tkáni, tukovou bulku – lékaři jim dávají názvy jako fibroadenom, cysta či lipom.

Mamografie se vedle ultrazvuku používá z velké části jako preventivní takzvané screeningové vyšetření zdravých, které nemají žádné problémy.

„Cílem mamografického screeningu je odhalit onemocnění prsů v co nejranějším stádiu. Čím menší nález, tím lepší prognóza a šance na úplné uzdravení,“ uvádí MUDr.

Jozef Prattinger, primář akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, EUC Klinika Liberec.

Vyšetření prsů pomocí mamografu se používá u žen starších 40 let. Předtím se vyšetřuje zejména ultrazvukem, protože jsou zde mladší mléčné žlázy lépe vidět. V České republice je ze zdravotního pojištění v rámci preventivního vyšetření hrazena mamografie každé ženě po dovršení 45 let věku jednou za dva roky.

Jak probíhá vyšetření mamografem?

Na samotné vyšetření není nutná žádná speciální příprava. Každá žena si může vybrat mamografické centrum, které má nejblíže svému bydlišti nebo je jí z jakýchkoliv důvodů příjemné.

Ovšem je velmi důležité, aby žena docházela, pokud je to jen trochu možné, pouze na jedno pracoviště,” dodává Jaroslava Luciová z EUC Kliniky Liberec.

Principem screeningu je porovnávání všech předchozích vyšetření a odhalování i těch nejmenších rozdílů a odchylek. Proto je tak důležité, aby lékaři měli k dispozici staré snímky.

Není to pravda, díky moderním technologiím, zvláště technice přímé digitalizace, jsou přístroje stále dokonalejší a snahou výrobců je dávky záření snižovat.

“V tomto ohledu existuje vhodný příměr. Efektivní dávce záření 0,1 mSv, kterou obdrží pacientka při screeningové mamografii, odpovídá záření, které žena obdrží z přírodních zdrojů za dobu 15 dní.

Co se týče souvislosti mamografického vyšetření s rakovinou štítné žlázy, tak zde je třeba říci jasné a hlasité ne. Při mamografickém vyšetření může na oblast štítné žlázy dopadat jen takzvané sekundární záření, které je zanedbatelné.

Pro větší názornost odpovídá ozáření z přírodních zdrojů za pouhé tři dny,” vysvětluje MUDr. Petr Váša z EUC Kliniky Ústí nad Labem.

Mýtus: Mamografické vyšetření je zbytečné, stačí ultrazvuk

Zkušenost lékařů ukazuje, že do 40. roku je obvykle lepší vyšetřit ženu ultrazvukem, později vyhrává mamograf. Souvisí to s tím, jak se žláza vyvíjí, u žen v plodném věku je jiná než u starších. Některé změny je například možné najít jen na mamografu.

“Je pravda, že ultrazvukové vyšetření je třeba někdy po provedené mamografii doplnit, ale rozhodně to ale neznamená, že může mamografické vyšetření nahradit,“ vysvětluje MUDr.

Jana Vymětalová, primářka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, MephaCentrum Ostrava.

Pouze mamograf totiž pozná takzvanou mikrokalcifikaci, která může znamenat počínající formu nádorového onemocnění.

Mýtus: Vyšetření velmi bolí, zejména ženy s malými prsy

Vyšetření může být nepříjemné až bolestivé u žen, které mají před menstruací nebo podstupují hormonální substituční terapii.

Bolestivost způsobuje prosáknutí prsní žlázy, které je spojeno s výkyvy hladiny hormonů v krvi,” vysvětluje MUDr. Helena Bartoňková, lékařka akreditovaného screeningového mamografického pracoviště, EUC Klinika Brno.

Velikost ňader velký vliv nemá, nepříjemné může být jak při velikosti jedna, tak klidně i u velikosti pět.

Každá žena, která má citlivější mléčnou žlázu, však může na tento fakt upozornit obsluhu mamografu, aby stlačování prsu bylo ohleduplné. Pokud je stlačení prsu provedeno pomalu, případně s malými přestávkami, tak je vyšetření bez jakékoliv bolesti a zvládne ho každá žena.

Mýtus: Existují šetrnější mamografické přístroje

Stejně jako v ostatních oborech se i mamografické přístroje vyvíjí. „Od původních přístrojů jsou v současné době mamografy nejmodernějšího typu, s minimální nutnou dávkou záření s výrazně menší potřebou stlačení prsu při snímkování. Tím se zlepšil komfort pacientky a výrazně se zlepšila kvalita obrazu.

Obavy z rentgenového záření jsou naprosto zbytečné. V mamografii se používá takzvané měkké záření a dávky při mamografii patří skutečně k nejnižším v diagnostické radiologii,“ vysvětluje MUDr. Halka Bitmanová, lékařka akreditovaného screeningového pracoviště, EUC Klinika České Budějovice.

Na akreditovaných screeningových mamografických pracovištích v České republice se používají digitální mamografické přístroje. Mezi hlavní výhody těchto přístrojů patří lepší zobrazení prsů zvláště u žen s bohatší žlázou a nízká dávka záření.

Autor: Alžběta Javorková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector