Mamografie – jednoduché rentgenové vyšetření prsů

Během dvanácti let screeningového programu poklesla úmrtnost na rakovinu prsu o více než 30 procent, jde o třetí nejlepší výsledek v Evropě.

To vyvrací hned první mýtus o tom, že mamografie je zbytečná nebo neúčinná. Podle odborníků je to nejspolehlivější dosud známá metoda k odhalování nádorů prsu i v počátečním stadiu.

Spolehlivost metody, pokud je prováděna v akreditovaných centrech, je téměř 96 procent.

Jediný strach, který mají ženy oprávněně, je ten, že mamograf objeví nález. Podle primářky pražského Mamma centra Háje Miroslavy Skovajsové je ženy potřeba zbavit panického strachu, na druhou stranu by měly mít určitou přirozenou obavu o své zdraví, jen tak nebudou zanedbávat prevenci.

 • V Česku je každoročně diagnostikováno více než 6000 nových případů karcinomu prsu, což je přibližně 120 pacientek na 100 000 žen.
 • Na následky této nemoci zemře každý rok v Česku přibližně 2000 žen.
 • Díky preventivním prohlídkám pacientek s rakovinou prsu v posledních 12 letech přibývá, ale úmrtí na tuto nemoc je méně.

Stlačení prsu je nutné pro přehlednost tkáně a snížení dávky záření. Komfort lze zlepšit zakoupením měkké podložky podobné molitanu.

„V současné době je v mamografickém screeningovém programu díky velkému úsilí mamodiagnostiků a zvacím dopisům pojišťovny asi šedesát procent žen z příslušné populace.

Předpokládáme, že s nástupem dalších generací se počet žen zapojených do screeningu zvýší díky většímu zájmu o péči o vlastní zdraví,“ říká docentka Petra Tesařová z Onkologické kliniky při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Právě některé chybně zažité informace, mohou ženy od návštěvy mamografického vyšetření odradit. „Odhadem asi deset procent žen věří různým článkům na internetu, které se vyjadřují negativně k mamografii,“ popisuje svou praxi Helena Bartoňková, primářka Oddělení radiologie Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Prsa zmáčkne, ale nedrtí

Asi nejrozšířenější obavou, s níž se lékaři setkávají, je to, že mamograf bolí, nebo dokonce prsy drtí. „Stlačení prsu při vyšetření je nutné pro co nejlepší přehlednost tkáně a snížení dávky záření.

Komfort lze zlepšit zakoupením měkké podložky podobné molitanu.

Žen, které udávají bolesti při nebo po vyšetření, není velké procento, je to podobné jako u žen, které mají prsa citlivá už při běžném pohmatu sama sebe,“ říká Jozef Prattinger, lékař Radiodiagnostického oddělení v Liberci.

V souvislosti s tímse ženy obávají, že právě ono mamografické zmáčknutí může vyvolat různá onemocnění. Podle Skovajsové je to hloupost.

Vezměme si, co všechno prsní žláza za život vydrží – kolik nechtěných úderů rukou, o dveře, při sportech nebo během partnerského života. Zvládne těhotenství a kojení. „Prsní žláza je velice jednoduchý orgán, který je stavěný na různě velké objemy zátěží.

A rozhodně není tak jemná, aby mohlo krátkodobé třívteřinové větší zmáčknutí vyvolat nějakou chorobu,“ vysvětluje Skovajsová.

Mamografie – jednoduché rentgenové vyšetření prsů

Některé mýty jdou ještě dál a hovoří o tom, že mamografie místo toho, aby pomáhala odhalovat nádory, riziko rakoviny prsu naopak zvyšuje. Viní z toho rentgenové záření, které přístroj používá. Také v tomto případě jde o absurdní obavu, protože dávka radiačního záření je skutečně malá.

„Radiační zátěž je u mamografického snímku velmi nízká. Svědčí o tom i fakt, že mamografem můžeme s příslušným stíněním plodu vyšetřovat i těhotnou pacientku,“ připomíná Petra Tesařová.

Dávka měkkého záření z mamografu je násobně nižší a šetrnější než při běžném rentgenu kostí nebo CT vyšetření.

Mamografickým vyšetřením dostanete do těla tolik měkkého záření, jako když letíte z Prahy do New Yorku. 

Někdy je vidět špička nosu

Před třemi lety obletěla zemi zpráva která nabádala ženy k tomu, aby si při rentgenování na mamografu vyžádaly límec na ochranu štítné žlázy. Za zvýšený výskyt rakoviny štítné žlázy byla viněna právě mamografie. Následné měření a výpočty ukázaly, že množství radiace zasahující štítnou žlázu při mamografickém vyšetření je zanedbatelné. Většinou se jí paprsky navíc ani nedotknou. 

„Ženy se obávají, že jim ozařujeme štítnou žlázu. Nutno říct, že svazek měkkého záření ji zcela míjí.

Občas se nám do snímku dostane špička nosu, ten je nejvíc dopředu a paprsek o něj může líznout, ale nikdy jsme neměli v mamografii zachycenou bradu, nebo dokonce oblast krku, které jsou zcela mimo záření,“ vysvětluje Miroslava Skovajsová, která je rovněž předsedkyní Asociace mamodiagnostiků.

Když lékařka vyvrací jednotlivé mýty o škodlivosti nebo neúčinnosti mamografie, nezapomene dodat, že strach není na místě u dobře prováděné a kontrolované mamografie. Funguje u nás systém center, která jsou akreditovaná. Jejich přehled najdete na internetu na adrese www.mamo.cz.

„Když se jde žena vyšetřit do takového zařízení, má jistotu, že je akreditované centrum, přístroj i laborantky, které mamografické projekce provádějí. Tito rentgenoví laboranti jsou celoživotně proškolováni,“ podotýká Miroslava Skovajsová.

Kdy jít na vyšetření?

Jednou za dva roky má nárok na preventivní vyšetření mamografem každá žena starší 45 let, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a musíte na něj mít žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře. Ne všude v Evropě taková prevence rakoviny prsu funguje.

V mezidobí by se žena měla věnovat pravidelnému samovyšetření prsu, a pokud objeví cokoliv atypického, měly by její kroky směřovat rovněž do mamodiagnostického pracoviště. Ženy mladší 45 let nebo ženy, které si přejí být vyšetřeny mimo dvouletý interval, si vyšetření hradí samy. Cena mamografického vyšetření ve screeningových mamografických centrech se pohybuje kolem 600 až 800 korun.

Ultrazvukové vyšetření, které je určeno ženám do 40 let, stojí zhruba od 400 do 600 korun. Některé ženy se domnívají, že právě pro ně je ultrazvuková metoda lepší, rozhodujícím kritériem tu je ovšem věk (viz text Rakovina prsu se týká i mladých žen na následující straně).

Mamografie – jednoduché rentgenové vyšetření prsů

Slovníček pojmů: kdy mamograf, kdy ultrazvuk?

Na této stránce Vám přinášíme slovníček, který by Vám měl pomoci zorientovat se ve zdravotnické terminologii, často používané při mamografickém vyšetření.

Rakovina prsu, zhoubné onemocnění prsní žlázy, maligní nádor prsu – to všechno jsou názvy jednoho onemocnění. Myslí se tím nádor v prsu, který se chová agresivně, pohlcuje své okolí a je schopen vysílat své buňky i do vzdálených orgánů.

Není-li včas nalezen a odstraněn, může přivodit své nositelce smrt. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, může se objevit v kterémkoli věku. V této neradostné pravdě však svítí světélko naděje.

Rakovinu prsu lze objevit včas pomocí mamografie (mamograf) a ultrasonografie (ultrazvuk, sono).

Mamograf je přístroj, který umí na rentgenových snímcích ukázat zhoubný nádor již tehdy, kdy žena nemá žádné potíže a nic podezřelého si v prsech nehmatá. Pokud se najde takový nenápadný nádor, je obrovská šance na úplné uzdravení nebo alespoň mnohaleté přežití.

Mamografie – jednoduché rentgenové vyšetření prsů

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Mamografické vyšetření je zobrazení prsní žlázy pomocí mamografu.

Mamografie se hodí pro ženy po 40 roku věku. Prsní žláza se přestavuje, ubývá vaziva, přibývá tuk. Tyto změny odpovídající věku jsou pro mamograf ideální. Čím více tuku, tím přehlednější snímky vznikají.

Vyšetření se provádí ve speciálních screeningových centrech. Provádějí ho téměř vždy ženy, speciálně školené laborantky. Vyšetření je trochu nepříjemné, není však bolestivé. Žena při vyšetření stojí. Každý prs je vyšetřen ze dvou stran, pokaždé se musí lehce zmáčknout, což může být nepříjemné.

Bez zmáčknutí by však mamografický snímek neměl dobrou kvalitu, vyšetření by bylo zbytečné. Vzniklé mamografické snímky hodnotí lékaři. Nejsou-li na snímcích žádné podezřelé změny, je tím vyšetření ukončeno. Někdy nastane situace, že z mamografického snímku není možno přesvědčivě určit, zda je žena zdravá.

V tom případě je doplněno vyšetření ultrazvukem.

Ultrazvuk nebo také sonograf či ultrasonograf je přístroj, pomocí kterého vyšetřujeme převedším mladé ženy do 40 let, ještě před tím, než nastane přestavba na starší typ prsu, kdy se lépe uplatní mamograf. Přístroj využívá zvukové vlny.

Mamografie – jednoduché rentgenové vyšetření prsů

Ilustrační obrázek: shutterstock.com

Ultrazvukové (sonografické) vyšetření poskytuje jiné informace než mamografie, oba druhy vyšetření se doplňují. Vyšetření je nebolestivé, žena při něm leží pohodlně na zádech, lékař, který vyšetření provádí, přejíždí sondou s hladkým povrchem po celém prsu.

Prs je natřen jemným gelem, neboť ten umožňuje průnik ultrazvukových vln do tkání a lékař tak může pečlivě vyšetřit celý prs. I v ultrazvuku je možné nalézt malá a nehmatná podezřelá ložiska, která vedou k včasnému stanovení diagnózy rakoviny.

Platí ale, že ultrazvukové (sonografické) vyšetření nemůže zejména u žen po 40 roku nahradit vyšetření mamografem.

Včasný záchyt nebo záchyt včasného stadia nádoru popisuje situaci, kdy bylo v prsu pomocí mamografie a ultrazvuku objeveno nádorové ložisko, které je nehmatné. Čas je nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou.

Včas odhalený malý nádor je slabým nepřítelem a současná medicína si s ním ví rady. Při nalezení takového malinkého – lékaři používají obvykle výraz minimálního – nádoru má žena šanci na úplné uzdravení.

V mnoha zemích světa byl proto zaveden mamografický screening – preventivní program, který již od roku 2002 oficiálně probíhá i v České republice.

Screening (čti skríning) neboli preventivní program pro vyhledávání včasných stadií nádorů umožňuje ženám bezplatné vyšetření prsu. V České republice má na mamografické vyšetření právo každá žena od 45. roku do konce života.

Vyšetření se provádí jednou za dva roky. Vyšetření prsu je třeba podstupovat pravidelně, nestačí jen jednou za život.

Je velmi dobré, dochází-li žena na jedno pracoviště, protože pro lékaře, kteří mamografické snímky hodnotí je velmi přínosné, mohou-li porovnávat starší a nové snímky mezi sebou.

Benigní ložisko je název pro nevýznamný nález v prsu. Přeloženo do srozumitelné řeči, jde o nezhoubný nález. V praxi to znamená, že lékař v prsu něco objevil, ale toto „něco“ znamená strukturu, která do prsu patří.

Může jít o cystu, což je dutinka vyplněná tekutým obsahem. Může jít o tukově vazivový uzlík, který se nazývá fibroadenom. Takových možností je více. Benigní nález znamená, že se v prsu neděje nic významného nebo nebezpečného.

Benigní nález je to, co v prsu může zůstat a nijak ženu neohrožuje na zdraví.

Maligní ložisko je naopak název pro významný nález v prsu. Slovo maligní používají zdravotníci, chtějí-li říci, že nalezli zhoubné ložisko, ložisko rakoviny.

Následují další vyšetření , která zjistí o jaký typ rakoviny v prsu jde. Na základě těchto informací se pak sejde odborný „mamární tým“ a pro nemocnou ženu je připravena léčba, která zohledňuje vše, co bylo o zhoubném nádoru zjištěno.

Jednoduše řečeno: naplánuje léčbu šitou ženě na míru.

Mamocentrum

Mamografie – jednoduché rentgenové vyšetření prsů

Rozvíjející se zhoubný nádor prsu je nutné zachytit v co nejčasnějším stadiu onemocnění. Jen pak je snáze léčitelný s dobrou prognózou do dalšího života ženy. A právě proto byl v naší republice v roce 2003 zaveden mamografický screening. Naše pracoviště se akreditovalo mezi prvními.

Mamografický screening je pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění. K vyšetření vyplní ženě žádanku praktický lékař nebo gynekolog.

I u mladé ženy se ale může vyskytnout zhoubné onemocnění prsu. Proto těmto ženám doporučujeme, aby se na vyšetření prsu objednaly vždy, když mají nějakou pochybnost. A to i tehdy, když jejich lékař bude vyšetření považovat za zbytečné.

Zhoubné onemocnění prsní žlázy se nevyhýbá ani mužům, i když není tak časté. Při jakémkoliv zduření prsu  by se i muž měl dostavit k vyšetření.

 • Kromě běžných diagnostických výkonů (mamografie diagnostická a screeningová, ultrazvukové vyšetření prsu) provádíme specializovaná vyšetření, jako odběry vzorků tkáně pod ultrazvukovou kontrolou, lokalizace nehmatných lézí v prsu, duktografie.
 • Spolupracujeme s pacientskou organizací Mamma HELP, která nabízí pacientkám s rakovinou prsu podporu a poradenství při diagnóze a zahájení léčby rakoviny prsu, rekondiční a rehabilitační programy a celou řadu dalších aktivit pro pacientky po léčbě.
 • Rovněž spolupracujeme se společností AVON v projektu Avon proti rakovině prsu.

Seznam prováděných vyšetření

Vyšetření hrazená ze zdravotního pojištění

 • Screeningové (preventivní) mamografické vyšetření u žen ve věku od 45 let 1x za 2 roky. U asi 10 % žen je nutné doplnit ultrazvukové vyšetření prsů.
 • Diagnostické mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen /mužů s příznaky onemocnění prsů v jakémkoli věku.

K těmto vyšetřením je nutná žádanka od lékaře / gynekologa, praktického lékaře, ev. chirurga /.

Preventivní vyšetření nehrazená ze ZP

 • Mamografické preventivní vyšetření žen ve věku 40-44 let.
 • U žen užívajících v menopauze hormonální substituční terapii (HST, HRT) je vhodné provést mamografické vyšetření každý rok. V tomto případě si každý druhý rok hradí vyšetření žena sama.
 • Ultrazvukové preventivní vyšetření mladých žen, které nemají známky onemocnění prsu a chtějí mít jen jistotu, že jsou zdravé.

Pokud si klientka hradí vyšetření sama, nepotřebuje žádanku od lékaře.

Aktuální ceník těchto výkonů:

 • Mamografie – 700 Kč
 • Sono prsů a spádových uzlin – 500 Kč

Většina zdravotních pojišťoven přispívá ženám v rámci preventivních programů na mamografické vyšetření ještě před dosažením věkové hranice 45 let.

Na všechna vyšetření u nás je třeba se objednat.

Jak probíhá screeningové vyšetření prsu

 • Mamografie se provádí na speciálním přístroji, mamografu.
 • Při vyšetření se prs musí dostatečně stlačit, což je nutné pro dosažení vysoké kvality snímku.
 • Obvykle se vyšetřuje každý prs ve dvou projekcích, celkem se tedy provádí 4 snímky.
 • U plánovaného vyšetření je optimální vyšetřovat v první polovině menstruačního cyklu, kdy je možné prsy dostatečně stlačit bez nepříjemných pocitů.
 • Asi v 10 % při nejednoznačném nálezu ihned doplňujeme další vyšetření – doplňující snímek, USG vyš, eventuálně ženu objednáme k biopsii z patologického ložiska.
 • Vyšetření trvá většinou 10-20 minut, a pokud doplňujeme ultrazvukové vyšetření, je potřeba si vyčlenit více času.
 • Žena od nás vždy odchází s výsledkem vyšetření v ruce.

Nedílnou součástí preventivního vyšetření je i vyplnění dotazníku včetně adresy a tel. č.

, část dotazníku se týká anamnestických údajů – s vyplněním této části vám pomohou naše rad. asistentky. Dotazník je k nahlédnutí zde.

 • U mladých žen je metodou první volby, u žen starších a ve screeningu je vhodnou doplňkovou metodou přibližně v 10-15 %.
 • Ultrazvukové vyšetření by dnes mělo být prováděno výhradně v mamocentrech, kde je zajištěna vysoká kvalita přístrojů a dostupnost ostatních metod, a kde jsou lékaři na vyšetření prsů specializováni a provádějí větší počet těchto výkonů. Utrazvukové vyšetření je neškodné, je možné častěji opakovat.
 • Provádí se punkce cyst a kolekcí tekutin, velice málo se již dnes provádí diagnostické punkce k cytologickému vyšetření – ty nahradila core-cut biopsie a vyšetření histologické.
 • Provádí se v případě podezření na patologické ložisko speciální jehlou pomocí tzv. bioptického děla po předchozím znecitlivění.
 • Odebírá se několik vzorků tkáně pod ultrazvukovou kontrolou, vyšetření se provádí ambulantně, je nebolestivé, pouze v den výkonu je dobré omezit výraznější tělesnou zátěž.
 • Výsledek histologického vyšetření je v našem centru zpravidla do týdne.
 • Provádí se pro potřeby chirurga před plánovaným operačním výkonem.
 • U duktografie dochází k nástřiku kontrastní látky do mlékovodu tenkou kanylou a poté k mamografickému vyšetření.
 • Metoda je v indikovaných případech volena u žen se sekrecí z prsu, která může být projevem přítomnosti malého nádoru v mlékovodu.
 • Lékař vyšetřuje prsy a spádové uzliny pohmatem u žen s klinickým nálezem.
 • Vyšetření MR zajišťujeme ve spolupráci s FN Plzeň Lochotín.
 • Genetické vyšetření zajišťujeme v případě potřeby v renomovaném pracovišti genetiky.
 • Spolupráce s chirurgem a onkologem v rámci mamologie a týmové spolupráce spolupracujeme s chirurgickými centry zaměřenými na operace prsní žlázy a s onkologií FN Plzeň.

Ve velmi malém procentu se vyskytují i velmi rychle rostoucí nádory, které nemusí být zachyceny ve dvouletém screeningovém intervalu a žena si je při pravidelném samovyšetřování může nahmatat. K tomu je třeba znát dobře techniku vyšetření. Bližší informace včetně videa samovyšetření zde.

  • Pondělí 715 – 1530
  • Úterý 715 – 1530
  • Středa 715 – 1530
  • Čtvrtek 715 – 1530
  • Pátek 715 – 1400

  Dle potřeby mamocentra variabilní provoz do 1730
  (zpravidla pondělí–čtvrtek).Pro klienty chirurgie, ortopedie a zubní RTG pondělí–pátek 715 – 2130
  , sobota–neděle 715 – 1830

Mamograf – zásadní vyšetření pro včasnou diagnostiku rakoviny prsu

Mýty a pověry řadu žen odradily od vyšetření, které je bezbolestné, rychlé a spolehlivé. Mamograf může odhalit rakovinu prsu již v počátečních stadiích, kdy ji lze řešit bez následků. Myslete na své zdraví, nezanedbávejte samovyšetření, choďte na preventivní prohlídky a buďte hrdé na své ženství.

Častým důvodem obav z vyšetření prsů mamografem je jeho bolestivost. Díky využití moderních přístrojů dochází však v současné době k nižší míře stlačení prsou a proces je tak spíše jen nepříjemný. To, jak vnímáme průběh vyšetření, je ovlivněno i osobními pocity a individuální zkušeností obecně.

Podle výzkumu The European Society of Breast Imaging označuje většina žen vyšetření mamografem za bezbolestné (40–50 % dotazovaných), 40 % žen za trochu bolestivé, 12 % za spíše bolestivé a pouze 4 % za velmi bolestivé.

Mamografické vyšetření probíhá navíc poměrně rychle. Nejprve vyplníte dotazník rizikových faktorů, který napomůže relevantnímu vyhodnocení snímků. Vyšetřením vás provede radiologická asistentka.

Té se nebojte svěřit ani se svými obavami či problémy, které by mohly vyšetření ovlivnit. Radiologická asistentka vytvoří mamografem celkem čtyři snímky, pro každý prs dva.

Výsledek se dozvíte na místě, SMS zprávou nebo od svého indikujícího lékaře (dle zvyků konkrétního pracoviště).

Mamografické vyšetření nebolí a využívá jen velmi nízkou dávku záření. Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Bohužel v počátečních stádiích je nádor většinou tak malý, že ho nelze nijak nahmatat a je viditelný pouze na snímku z mamografu.

Některé nádory je i na mamografu náročné identifikovat, proto každý snímek hodnotí dva nezávislí odborníci a pro potvrzení diagnózy se vždy dělá biopsie, tedy odběr vzorku tkáně z problematického místa.

 „Je to hra o čas, proto při jakýchkoli varovných příznacích nebo potížích okamžitě navštivte svého gynekologa nebo praktického lékaře a nechte si vystavit žádanku k vyšetření prsu. Při akutních potížích vyšetřujeme ženy ihned či do druhého dne,“ vysvětluje MUDr. Ivana Zimová Hrnčířová, vedoucí lékařka EUC Mamocentra Pardubice.

Ideální je nenavštěvovat lékaře až v situaci, kdy zjistíte varovné signály, ale preventivně a pravidelně. Pokud na sobě nepozorujete žádné příznaky, doporučuje se absolvovat preventivní vyšetření na mamografii jednou za dva roky.

Nepodceňujte však ani samovyšetření prsu (nejlépe jedenkrát měsíčně) a při jakémkoli podezření kontaktujte okamžitě svého lékaře.

K nejčastějším alarmujícím symptomům patří bulka v prsu, zatvrdnutí či vyklenutí části prsu, krvácivý výtok z bradavky, změny velikosti, tvaru či vzhledu prsu a zvětšení lymfatických uzlin v podpaží a pod klíční kostí.

Mamografické vyšetření má svá pravidla:

 • Pokud mléčná žláza nereaguje na hormonální změny v průběhu menstruačního cyklu citlivě, není časová limitace pro provedení mamografického vyšetření. Při premenstruačním syndromu je vhodné toto období respektovat nebo na danou situaci aspoň upozornit při příjmu. Ženy mají možnost si zakoupit speciální podložku, která změkčí kompresi. Může se použít opakovaně, takže si ji ženy nosí na další vyšetření s sebou.
 • Nepoužívejte deodorant ani tělová mléka, která mohou zkreslit výsledky vyšetření.
 • V případě podezření na možné těhotenství informujte radiologickou asistentku nebo lékaře screeningového centra.
 • Doporučený věk pro preventivní vyšetření je od 40 let (u žen do 40 let je vhodný ultrazvuk prsou, nad 40 let je prioritní mamograf).
 • Od 45 let věku hradí zdravotní pojišťovny ženám preventivní vyšetření každé dva roky. Mladší ženy si musí vyšetření hradit samy, ale řada zdravotních pojišťoven v rámci preventivních programů již na tato důležitá vyšetření přispívá.
 • Obavy z ozáření nejsou na místě, mamografie je první volbou v prevenci nádoru prsu a je spojena s velmi nízkou dávkou záření (0,1 mSV), kterou normálně každý člověk dostává z přírodního pozadí za přibližně 15 dní.
 • Hledáte Mamocentrum, kde vás rádi vyšetří? Můžete navštívit některé z Mamocenter v rámci sítě EUC:
 • EUC Mamocentra

MUDr. Iva Mihulová: Mamografický screening zachraňuje životy

Incidence (výskyt) karcinomu prsu v České republice se každoročně zvyšuje, při snižující se mortalitě (úmrtnosti) ve všech věkových skupinách. Maximum výskytu karcinomu prsu se z věkové hladiny 59 let posunul do věkové hladiny méně než 55 let.

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoli příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se zhoubný nádor prsu v co nejčasnějším stadiu.

Princip fungování mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede k vyšší kvalitě a délce života pacientek, cílem screeningu je tedy snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu na sledované onemocnění.

Mamografický screening je v České republice hrazen zdravotními pojišťovnami. Má na něj nárok každá žena od věku 45 let a vyšetření se provádí 1x za dva roky.

Provádí se i ultrazvukové vyšetření prsů? Jaký je v těchto vyšetřeních rozdíl?

Ultrazvukové vyšetření je obvykle metodou číslo jedna u mladých žen s příznaky onemocnění prsu, těhotných nebo kojících maminek. U žen nad 40 let věku je základní metodou vždy mamografie, ultrazvuk někdy mamografii vhodně doplňuje, především u žen s bohatou a hutnou žlázou. Samotné ultrazvukové vyšetření se pro screening nádorů prsu nehodí.

Ultrazvukové vyšetření je metoda, která k zobrazení nevyužívá ionizujícího záření (nemá biologický účinek) a je snadno zopakovatelná. Ultrazvuk zobrazuje (detekuje) a odlišuje solidní a cystická ložiska, ale není schopen klasifikovat kalcifikace. Na ultrazvuku nelze zobrazit celý objem žlázy, pouze určitou výseč.

Ke zvýšení kontrastu ultrazvukového obrazu, a tím i citlivosti vyšetření, lze použít nitrožilně podaných kontrastních látek. Obvykle se používají mikrobubliny neškodného plynu, který po podání poměrně rychle mizí z těla pacienta vydýcháním.

Mamografie využívá ionizující (RTG) záření, zobrazuje celý objem prsu včetně axilly, umožňuje exaktní posouzení možných změn mamografického obrazu při kontrolních vyšetřeních v čase. Zobrazuje  mikrokalcifikace a je schopna je diferencovat na benigní/maligní. U mamograficky zjištěných ložiskových lézí je doplňující ultrazvukové vyšetření metodou volby – stading.

Každá z uvedených metod (ultrazvuk a mamografie) poskytuje jiné informace, oba druhy vyšetření se ideálně doplňují, ale navzájem se nenahrazují.

Jak dlouho mamografické vyšetření trvá?

Vyšetření trvá 5 až 7 minut. Výsledky se klientka dozví bezprostředně po něm.

Jaké jsou ve FN Brno objednací lhůty?

Na mamografické vyšetření je objednací doba 1 den. Na ultrazvukové vyšetření je objednací doba 3 až 4 týdny. V případě klinické potřeby (akutní stavy) po domluvě ihned.

Kolik pacientek přibližně za rok monitorujete a jaká jsou zjištění?

Např. v roce 2015 bylo na našem pracovišti provedeno 7 500 screeningových mamografií (celkově vyšetřených žen bylo 9 000), při kterých bylo prokázáno a verifikováno 153 karcinomů a dále asi 900 benigních nálezů.

 V roce 2016 bylo na našem pracovišti provedeno celkem 8 032 mamografií, z toho 6 634 screeningových mamografií, ultrazvukových vyšetření prsů bylo provedeno 5 114.

Celkem bylo provedeno 242 biopsií, při kterých bylo nově verifikováno 98 karcinomů.

Existuje proti karcinomu prsu nějaká prevence?

Možnosti prevence vzniku karcinomu mléčné žlázy na individuální úrovni jsou omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba.

Jakým způsobem se karcinom prsu léčí?

Karcinom prsu je považován od nejčasnějších stádií za onemocnění celého organismu (systémové onemocnění). To znamená, že nestačí pouze chirurgické odstranění nádoru v prsu, ale musí být podávána i celková (systémová) léčba.

Rozsah léčby závisí na typu a vlastnostech nádoru (histologický typ, imunohistochemický profil, grading aj.), na rozsahu postižení podle TNM klasifikace, věku, menstruační aktivitě, celkovém zdravotním stavu pacientky a mnoha dalších faktorech.

Většinou je využívána kombinace dvou a více léčebných metod, tak aby bylo minimalizováno riziko návratu choroby.

Pořadí jednotlivých léčebných metod záleží především na velikosti primárního nádoru. Pokud nádor nepřesahuje 2 cm a nejsou postižené uzliny, bývá na prvním místě proveden chirurgický výkon. U větších nádorů, nebo při postižení  lymfatických uzlin už může být před operací podávána systémová léčba (tzv. neoadjuvantní).

Léčba podle jednotlivých stadií se řídí standardy, které jsou lékaři vodítkem při určování nejvhodnější léčby. Vždy je ale také zohledňována individuální situace a postoje pacientky, tak, aby jí léčba byla „šitá na míru“.

Rozhodování o léčbě je prováděno vždy týmově (chirurg, onkolog, radioterapeut, patolog, radiodiagnostik).

Pacientky podstupují chemoterapii, hormonální nebo biologickou léčbu. Hormonální léčba  je upřednostňována u žen, jejichž nádory jsou tzv. hormonálně závislé, tj. mají potvrzenu přítomnost hormonálních receptorů v nádorové tkáni.

Chemoterapie má přednostní místo u pacientek s nádory, které mají negativní hormonální receptory, s metastázami  nebo s rychlým šířením nádoru. Biologická léčba (nejmodernější tzv. cílená léčba) je zaměřená proti konkrétní struktuře nádorové buňky.

Je určena pouze pro ty ženy, jejichž nádorové buňky vykazují přítomnost cílové struktury proteinu HER2-neu/cerbB2 (spojen s horší prognózou), proti jehož receptoru byla ale nalezena protilátka (trastuzumab).

Jak se posunula úspěšnost léčby?

Vzhledem k tomu, že screeningová mamografie detekuje preklinická stadia, je sice prognóza karcinomu mléčná žlázy vážná, ale celková doba přežití pacientek se výrazně prodlužuje.

Záchyt časného stadia nádoru znamená situaci, kdy bylo v prsu pomocí mamografie nebo ultrazvuku objeveno nádorové ložisko, které je nehmatné. Čas je totiž nejúčinnější zbraní v boji s rakovinou, neboť včas odhalený malý nádor je slabým nepřítelem a současná medicína si s ním ví rady.  Při nalezení takového malinkého, tzv. minimálního, nádoru má žena šanci na úplné uzdravení.

Hlavním přínosem screeningových vyšetření je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla levnější), a přitom účinnější léčby.

Mnohé ženy se mylně domnívají, že onemocnět rakovinou prsu znamená rovnou zemřít.

Nezbývá než opakovat, že zhoubné nádory jsou léčitelné, žena však nesmí přijít pozdě, kdy již nádor rozeslal své zhoubné buňky (metastazoval) do různých jiných orgánů v těle (např. do uzlin, do plic či do kostí).

Jaká je prognóza u rakoviny prsu?

Prognóza onemocnění je závislá na stadiu onemocnění. I objemné nádory prsu, které nemají postiženy svodné uzliny, mají pětileté přežití 82 %.

Při postižení svodných lymfatických uzlin v axile, pětileté přežití významně klesá (nádor do 5 cm a postižení do tří uzlin jen 73 %, postižení více než tří uzlin dokonce pouze 45 %).

Pacientky s metastatickou chorobou mají medián přežití 24 měsíců.

Celkově lze shrnout, že lepší vyhlídky na vyléčení mají nádory prsu s co nejnižším počtem postižených uzlin (ideálně nulovým) a ty, které mají pozitivní hormonální (estrogenové a progesteronové) receptory, a tudíž se dají léčit hormonální terapií. Nádory prsu jsou velmi různorodé a u každé pacientky se může situace značně lišit. Nelze tedy říci, kdo se určitě vyléčí a u koho se nemoc i po operaci za několik let vrátí. Léčitelnost je však oproti jiným zhoubným nádorům velmi nadějná.

Léčba metastázujícího karcinomu je již svízelná. Karcinom v podstatě nelze vyléčit, ale jen zmenšit a zmírnit obtíže, které již mohou být kvůli metastázám v jiných orgánech.

Mohou se ženy mladší 45 let rovněž nechat vyšetřit?

Na ultrazvukové vyšetření  lze přijít jako samoplátce, cena vyšetření je 400 Kč, není tedy nutná žádanka. V případě mamografického vyšetření je cena 900 Kč a je nutná žádanka od praktického lékaře nebo gynekologa. Jednotlivé zdravotní pojišťovny mohou v rámci svých nadstandardních programů hradit vyšetření i nad rámec vyhlášky, o tom je nutné se informovat u své zdravotní pojišťovny.

 

MUDr. Iva Mihulová je lékařka Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno

Mamografie (mammografie)

Další názvy: mammografie, rentgenové vyšetření prsu, duktografie, galaktografie

V textu najdete:
Popis vyšetření, Co dělat před vyšetřením, Průběh vyšetření, Výsledek vyšetření

Popis mamografie

Jako mamografie se označuje zobrazení prsu (z latiny mamma – prs,
koncovka -grafie znamená popis, zobrazení). Provádí se speciálně
upraveným rentgenovým přístrojem, mamografem, který pro zobrazení prsu
využívá tzv. měkké rentgenové záření.

Používá se hlavně jako
screening – pro vyhledávání karcinomu prsu, kde se jeho účinnost udává
až 95%. Dokáže zobrazit i nádor, který je ještě velmi malý, nedá se
nahmatat a nevyvolává žádné příznaky. V tomto stadiu je nádor
většinou zcela vyléčitelný.

Princip mamografu

Vyšetření mamografem se podobá vyšetření rentgenem s několika
odlišnostmi. Zaprvé se prs musí správně „napolohovat“, aby použitá
dávka záření mohla být co nejmenší a snímky co nejčitelnější.

Mamograf je proto vybaven deskami, mezi které se prs vloží a stlačí,
stlačení probíhá pozvolně a nemělo by být bolestivé. Druhá odlišnost
od běžného rentgenu je používané spektrum záření – mamograf pracuje
s tzv.

měkkým rentgenovým zářením, které má nižší energii a delší
vlnovou délku než paprsky používané pro zobrazení kostí. Nižší energie
záření zajistí dostatečný kontrast.

Kdy se mamografie provádí?

Základní indikací pro vyšetření mamografem je mamografický
screening
, to jest vyhledávání karcinomu prsu, což
je u nás nejčastější zhoubné onemocnění u žen.

V České republice se plošný mamografický screening
provádí od roku 2002 a udává se, že snižuje úmrtnost na karcinom prsu
až o 30%.

Mamografie se tedy provádí především jako vyšetření preventivní,
spadá do takzvané sekundární prevence – nemůže samozřejmě zabránit
vzniku nádoru, což by byla prevence primární, ale včasným záchytem
nádoru může předejít generalizaci onemocnění.

Věk žen, u kterých se
začíná s mamografickým screeningem je v různých zemích různě mezi
40 a 50 lety. U nás je mamografie hrazena pojišťovnou pro
všechny ženy mezi 45 a 69 lety a to jednou za dva roky.

Je
potřeba mít žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře. Žena
se může nechat vyšetřit v mamocentru na svou vlastní žádost
i častěji, a to od 40 let věku, maximálně jednou za rok.

V takovém
případě, tedy pokud je jí mezi 40 a 45 lety či pokud poslední mamografie
byla provedena před méně než 2 lety, si musí vyšetření hradit sama –
cena se pohybuje mezi 400 a 700 Kč.

Jinou kategorii žen představují ženy se zvýšeným rizikem
karcinomu prsu
, což jsou ženy s výskytem karcinomu prsu
u přímých příbuzných (rodiče, děti, sourozenci) a zejména ženy
s prokázanou genetickou dispozicí, jako jsou nositelky genů BRCA1 či BRCA2.
U těchto žen je na ošetřujícím lékaři, aby zhodnotil jejich míru
rizika a screening hrazený pojišťovnou bývá prováděn častěji, popř.
i v mladším věku než ve 40.

Dalším důvodem pro provedení mamografie, může být nahmataná
bulka v prsu
, pokud je ženě více než 30 let. U žen do 30 let
věku se dává přednost ultrazvukovému vyšetření, mladá prsní žláza je
totiž hutnější a pro mamografii hůře čitelnější, ovšem i mladší
ženy mohou být poslány na mamografii, pokud je na ultrazvuku
nejasný nález.

Modifikací mamografického vyšetření je duktografie
(jinak také galaktografie), která se provádí při abnormální
sekreci z mléčné žlázy
, a to pokud je sekrece jen na jedné
straně, zvláště sekrece s příměsí krve.

Pokud se jedná o sekreci
mléčnou, oboustrannou (samozřejmě mimo období kojení), bývá to spíše
problém hormonální a duktografie by mnoho informací nepřinesla, v takovém
případě se provede vyšetření hladiny hormonů. Při duktografii se zavede
do vyústění mlékovodu tenká kanyla a vstříkne se tzv.

kontrastní látka,
to jest látka, která se na rentgenu zobrazuje kontrastně proti okolí.
K tomuto účelu se používají sloučeniny jódu.

Kde se mamografie provádí?

Mamografie se provádí na specializovaných pracovištích –
v mamocentrech, které mají příslušné vybavení a kde pracuje zkušený
personál. Váš gynekolog či praktický lékař je jistě bude znát a
nějaké vám doporučí. Je velmi vhodné navštěvovat stále stejné
pracoviště, které má k dispozici vaše dřívější snímky a lékař tak
může zhodnotit případné změny od posledního vyšetření.

Co dělat před mamografií

Na mamografické vyšetření se není potřeba nijak speciálně
připravovat. Je vhodnější přijít v první polovině
menstruačního cyklu
, zvláště pokud míváte citlivá prsa před
menstruací, aby nebylo vyšetření tolik nepříjemné.

Proces mamografie

Při vyšetření si musíte nejprve odložit do půl těla.
Vyšetřovaný prs se umístí mezi podložku a kompresní desku mamografu,
laborantka zajistí správnou polohu prsu a provede jeho postupnou kompresi –
stlačí prs mezi deskami silou asi 70 – 150 N.

Komprese je
prováděna speciálně školenými laborantkami a neměla by vyvolávat bolest,
i když nemusí být vždy zcela příjemná. Stlačení je ale bohužel nutné
pro získání kvalitního snímku. Laborantka poté spustí mamograf, zhotoví
se snímek a prs se uvolní.

Celý proces se zopakuje ještě třikrát,
provádějí se totiž celkem čtyři snímky a to jeden horizontálně a jeden
šikmý pro každý prs.

Výsledek vyšetření

Snímek z mamografie je velmi rychle k dispozici, poté jej musí
prohlédnout, zhodnotit a popsat zkušený lékař. Ve většině případů je
vše v pořádku a můžete odejít domů s dobrým pocitem. Lékař může
ale také najít nějaké ložisko, o kterém podle obrazu usoudí, že je to
benigní, tzn.

nezhoubný útvar, ale pro jistotu vás objedná na další
kontrolní mamograf za 3 až 6 měsíců. Nejčastěji se jedná o cystu či
nějaký malý benigní nádorek z vaziva či tuku. Kontrolní mamografie
slouží k tomu, aby lékař porovnal, zda se ložisko nijak nezměnilo a zda
tedy jeho první úsudek byl správný.

Lékař vás také při nějakém
nejasném nálezu může poslat na vyšetření ultrazvukem.

Další, nejobávanější možností je, že lékař objeví nějaké
ložisko, které by mohlo být maligní (zhoubné) a musí provést další
vyšetření pro zjištění jeho povahy. Nejčastěji se v takovém případě
provede tzv.

core-out biopsie, kdy se po znecitlivění zavede
do ložiska tenká jehla o průměru do dvou milimetrů a odebere se část
tkáně pro histologické vyšetření, lékař v průběhu výkonu zobrazuje
vnitřek prsu pomocí ultrazvuku, aby zavedl jehlu správně.

Tento výkon je
prováděn ambulantně, můžete po něm hned odejít domů, ale výsledky se
dozvíte až za několik dní.

Další názvy: mammografie, rentgenové vyšetření prsu, duktografie, galaktografie

Mamograf

Mamografie je vyšetřením, které má rozhodující význam v boji proti rakovině prsu. Tato forma nádorového onemocnění je v České republice velice častá, ročně je nově zjištěna u několika tisícovek žen a naneštěstí to nezřídka bývá i v pokročilých stádiích. Právě včasná diagnóza je zásadní pro úspěšné vyléčení, a proto byla diagnostickým postupům věnována zvláštní pozornost.

Výsledkem je propracovaný screeningový program, který se stal základem boje s touto zákeřnou chorobou.

Pojem screening [skríning] označuje v lékařské terminologii preventivní vyšetření, které se provádí buď u všech lidí, nebo alespoň u velké části populace.

Screeningové vyšetření musí být levné, jednoduché, co nejvíce bezpečné, spolehlivé a mělo by být schopno zachytit chorobu ve fázi, kdy je možné ji vyléčit. Tyto podmínky splňuje právě vyšetření na mamografu.

Pozn: Velký důraz se klade i na pohmatové vyšetřování prsou, ale jeho význam nelze přeceňovat. Ukázalo se, že pohmatové vyšetření lékařem není spolehlivé a pro zjišťování rakoviny prsu je nepříliš účinné.

Mnoho nádorů je v počátečních stádiích zcela nehmatných a i drobná hmatná ložiska může lékař přehlédnout. Samovyšetření je o něco účinnější, ale ani ono není nijak zvlášť spolehlivé.

To sice neznamená, že by se pohmatové vyšetření lékařem, či samovyšetření ženou nemělo provádět, ale má význam jen spolu s absolvováním screeningového programu.

Princip: Mamograf je zjednodušeně řečeno speciálním typem rentgenového přístroje. Při vyšetření je tkáň prsu lehce stlačena deskou přístroje, což zajistí lepší kvalitu a přehlednost snímku, a následně je prozářena slabší dávkou rentgenového záření. Po provedení vyšetření musí snímek prohlédnout a vyhodnotit lékař.

Příprava: Samotné vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu kromě svléknutí do půlky těla těsně před vyšetřením.

Význam: Mamograf umí najít i ta nádorová ložiska, která jsou nehmatná a to z něj dělá ideální prostředek prevence.

Screeningový program v České republice umožňuje ženě ve věku mezi 45-69 lety bezplatné mamografické vyšetření jednou za 2 roky. U žen s výraznými rizikovými faktory vzniku nádorového onemocnění prsu (např.

výskyt rakoviny prsu u blízkých příbuzných) může lékař mamografická vyšetření indikovat v mladším věku či v častějších intervalech.

Požádá-li o preventivní vyšetření na mamografu žena mladší 45 let, či žádá-li žena ve věku nad 45 let v intervalech kratších než jsou ony 2 roky, musí si vyšetření uhradit sama. Cena vyšetření není nijak vysoká a pohybuje se řádově ve stovkách korun.

Kromě preventivního programu lze mamografické vyšetření provést tehdy, nalezne-li žena (či její lékař) při pohmatovém vyšetření prsu neznámou bulku. Mamograf pak slouží k upřesnění velikosti a polohy ložiska a do značné míry k rozlišení zhoubných a nezhoubných útvarů.

Omezení: Rentgenové záření mamografu dokáže lépe zobrazit prs s vysokým podílem tukové tkáně, což je běžný stav u žen starších. U mladých žen se proto při vyšetření prsu používá spíše ultrazvukové vyšetření. Ultrazvuk má oproti mamografu i tu výhodu, že nevystavuje tkáň prsu účinkům rentgenového záření.

Rizika: V lékařských kruzích se vedou diskuze o bezpečnosti mamografu. Někteří lékaři zastávají názor, že záření z mamografu může v prsu způsobit nádorové změny a tím se paradoxně stát vyvolavatelem rakoviny prsu. Velké množství odborníků však tyto informace vyvrací a poukazují na absenci hmatatelných důkazů.

V mnohdy protichůdných tvrzeních je těžké se vyznat a já osobně bych doporučoval použít zdravý selský rozum. Moderní mamografické přístroje pracují jen s minimálními dávkami záření, a proto je riziko logicky velmi nízké.

Na druhou stranu je nutné uznat, že riziko není a nemůže být nulové – i ta nejnepatrnější dávka radiace může s malou pravděpodobností rakovinné bujení způsobit. To samé však můžeme říci o jakémkoliv jiném rentgenovém vyšetření a jistě mezi námi není skoro nikdo, kdo v životě neprodělal ani jeden rentgen.

Vzhledem k počtu životů, které mamografické vyšetření zachrání, je riziko screeningových vyšetření minimální. U inteligentních žen by dle mého názoru nemělo toto drobné riziko hrát v rozhodování o absolvování mamografického vyšetření roli.

Zdrojehttps://www.nibib.nih.govhttps://www.healthline.com

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector