Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

08. 01. 2019 Přírodní lékárna

„Aj tak, tak sejou mák, aj tak, tak sejou mák,“ zpívá se ve staré lidové písničce. Písničku dobře znaly už naše babičky, které mák pěstovaly a také dobře věděly, že mák je dobrý nejen do buchet a na švestkové knedlíky, ale také na spaní.

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

Když bylo třeba uspat děti, dávaly naše babičky nebo spíše prababičky dětem na cumel odvar z makovic. Děti potom pěkně spaly a nezlobily. Droga, kterou tvoří zaschlá šťáva získaná z nezralých makovic máku setého (Papaver somniferum), se souhrnně nazývá opium. Zmiňovali ji již 3 tisíce let př. n. l.

staří Sumerové klínovým písmem na hliněných tabulkách. Stejný znak jako pro mák používali také pro označení spokojenosti. Zřejmě si byli dobře vědomi, že mák, respektive šťáva z makovic má uklidňující účinky. Také egyptské hieroglyfy se zmiňují o šťávě z makovic (opiu) a doporučují ji jako analgetikum a uklidňující prostředek.

Ve starém Řecku se prý žádná droga netěšila takové oblibě jako opium.

Den císaře začínal dávkou opia

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

Opium znal i tehdejší arabský svět. Otec arabského lékařství Ibn Síná neboli Avicenna používal opium jako euthanasikum, tedy prostředek pro „milosrdnou smrt“, a jeho velký žák al-Rází neboli Rhazes staví tuto látku na přední místo v lékopisu.

Hlavní složkou je morfin

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

Opium v surovém stavu.

Název opium pravděpodobně pochází z řeckého slova ὀπός (opos) – rostlinná šťáva. Účinky a obliba zaschlé makové pryskyřice, tedy opia, vycházejí z jeho hlavních obsahových látek. Především jsou to tzv. opiové alkaloidy, kterých je v opiu obsaženo až 20 %.

Mezi ně patří morfin (20 %), kodein (5 %), tebain (7 %), papaverin (4 %) a asi 40 dalších alkaloidů.Hlavní alkaloid morfin izoloval z opia v roce 1804 německý lékárník Friedrich Wilhelm Adam Sertürner (1783–1841).

Nově izolovanou látku podle jejích účinků nazval, „morphium” po řeckém bohu snů Morpheovi. Sertürner studoval vlastnosti morfia nejprve na toulavých psech a později i na sobě a následně popsal jeho účinky.

Zajímavé je, že morfin nebyl jenom prvním alkaloidem, který byl izolován z opia. Byl to vůbec první alkaloid, který kdy izoloval člověk z nějaké rostliny.

Když opium léčí…

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

Morfin

nebo také morfium je hlavní alkaloid obsažený v opiu.

Používá se k léčbě silné akutní bolesti, například po těžkých úrazech, popáleninách, nádorových bolestech, po operacích, při akutní bolesti při infarktu myokardu, k léčbě nádorové bolesti a při přípravě pacientů k operaci.

Je k dispozici především ve formě injekcí, tablet a dražé. Některé náhražky opia (tzv. opioidy) jsou mnohokrát účinnější a používají se také ve formě náplastí nebo ústních sprejů k tlumení silných bolestí.

Kodein

je druhým nejčastěji používaným alkaloidem pocházejícím z opia nebo chcete-li máku. Využívá se především k tlumení kašle, ale také k tlumení bolesti. V současné době je často nahrazován jinými přípravky proto, aby nedocházelo ke zneužívání léků s obsahem kodeinu k výrobě zakázaných psychoaktivních drog.

Heroin

je chemicky upravená odvozenina morfinu. Mezi opiáty tvoří zajímavou kapitolu. Heroin jako lék poprvé vyrobil Felix Hoffmann z německé farmaceutické společnosti Bayer 11 dní poté, co objevil aspirin. Bayer registroval heroin (pravděpodobně z něm. heroisch – heroický) jako ochrannou známku.

Od roku 1898 do 1910 byl prodáván jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli. Bayer prodával heroin jako „lék“ pro lidi závislé na morfinu do té doby, než bylo objeveno, že se (stejně jako jiné opiáty) v játrech metabolizuje na morfin.

Tento objev společnost Bayer zdiskreditoval a znemožnil další legální prodej heroinu.

Kde se dnes seje mák?

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

Největším producentem opia je Afghánistán, jehož produkce je odhadována na 6000 až 8000 tun ročně, v Thajsku se roční produkce opia pohybuje okolo 40 až 60 tun. Máku setému využívanému k produkci opia se také daří v Číně, Íránu, Turecku a dokonce i v Austrálii.

Mgr. Vít Černý

zpět na výpis článků

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?Nemytá maková semena jsou dostupná online prostřednictvím různých soukromých webových stránek nebo prostřednictvím známých prodejců, jako jsou eBay nebo Amazon. Tato semena mohou být použita k výrobě čaje, který pak obsahuje opioidy v dostatečném množství na to, aby vyvolal psychoaktivní účinky, a také aby vyvolal abstinenční příznaky při náhlém přerušení pití takového čaje. Přesto je jejich prodej a distribuce ve Spojených státech legální. Obecně si lidé nemusí být vědomi nebezpečí čaje z máku – někteří jednotlivci jej mohou používat třeba jako analgetikum. K tomto tématu je nedostatek literatury, přestože bylo hlášeno několik případů intoxikace čajem z máku a případů závislosti na něm. My se nad tímto tématem zastavíme v tomto článku.

Opium z máku

Opium je ztuhlá a usušená mléčná tekutina, které se sbírá z nařezaných nezralých makovic. Nezralé zelené tobolky se nařezávají zhruba 15-20 dnů po opadu koruny.

Z mléčnic, které leží ve stěnách makovic vytéká šedavě-bílé mléko, které na vzduchu rychle zhnědne. Toto mléko obsahuje opium. Z tohoto mléka se ale čaj samozřejmě nepřipravuje. Ten se připravuje z makových semínek.

Maková semínka obsahují minimum těchto látek. Záleží ale na odrůdě máku. Existují z tohoto pohledu 2 druhy máku:

 1. Farmaceutický mák
 2. Potravinářský mák

U nás v Česku se plodina pěstuje výhradně pro potravinářské účely. V některých zemích je ale dokonce má zcela zakázán, protože je prostě spojován s výrobou drog. Mák pro farmaceutické účely se pěstuje např. ve Španělsku. Tam ovšem není zájem o makové semínko, ale o mízu, která vyteče při naříznutí makovice.

Pokud se někdo mák pokusí pěstovat např. v Číně, tak za to hrozí trest 10 let vězení. V Indii se mák sice pěstuje, ale vše je velmi přísně regulováno.

Prodávaný mák u nás v obchodě obsahuje alkaloidů opravdu minimum. Procento alkaloidů v potravinářském máku je opravdu velmi nízké. Vše se řídí normou, podle které může mák pěstovaný u nás obsahovat maximálně 25 miligramů alkaloidů na kilogram, podle testů ho obsahují české makovice pouhých 7,5 miligramu.

Čaj z máku

V čem je tedy problém, když semena látek obsahují minimum? Problém může být u máku, který z výroby takových látek obsahuje docela dost. Jsou to tzv. nemytá (unwashed) maková semena.

Ta z výroby mohou obsahovat slušnou dávku opioidních látek (nejsou promyta – nedošlo k odstranění těchto látek z makových semen).

Z takových makových semen můžete vyrobit hodně silný čaj, který bude mít psychoaktivní účinky.

Nápoje na bázi máku mají obecně dlouhou historii. Ve skutečnosti je švýcarskému lékaři Paracelsusovi připisováno, že v 16. století “vynalezl” nápoj na bázi máku známý jako laudanum smícháním opia, destilované vody a alkoholu.

Laudanum se v Evropě a Americe široce používalo až do 19. století, kdy se opium také dostalo do mnoha patentových léčiv. Teprve počátkem 20.

století byla potenciální nebezpečí opia studována a jeho výroba byla přesunuta do laboratoří pod různé zákony a předpisy.

Při jednom průzkumu mezi pacienty jedné kliniky pro léčbu závislostí uvedlo 46% pacientů, že vyzkoušeli čaj z máku. Pět z 24 pacientů uvedlo čaj z máku jako svůj hlavní zdroj opioidů.

Dva z 24 pacientů používali čaj z máku ke zvládnutí abstinenčních příznaků. V tomto průzkumu respondenti uvedli, že čaj máku má nástup účinku asi 15 minut a účinky mohou trvat i 24 hodin.

Hlavní hlášená nevýhoda byla v tom, že nechutnal moc dobře.

Koncentrace látek v máku

Maková semena obsahují zanedbatelný obsah alkaloidů a dlouhodobě se považují za bezpečné pro použití při pečení a vaření, i když mohou u některých testů na léky způsobit falešně pozitivní výsledky.

Nejvyšší obsah fenanthrenových alkaloidů v rostlině máku je v semenných makovicích; samotná semena mají mnohem nižší koncentrace.

Koncentrace opioidů, které se nacházejí v semenech máku, pocházejí především ze zbytků alkaloidů z makovic, a proto je výraz “myté / nemyté” důležitým marketingovým termínem pro výrobce máku.

Koncentrace opioidů v makovém čaji se značně liší, protože je založena na množství zbytků alkaloidů na semenech, tedy na množství v použitých semen. Dále záleží na tom, jak je čaj připraven a kolik čaje jednotlivec konzumuje. Recept na čaj z máku vyžaduje nasáknutí velkého množství semen až na 12 hodin; namáčení může být prováděno ve vodě nebo v citronové šťávě.

Obsah morfinu, kodeinu a thebainu v makovém čaji byl analyzován a bylo zjištěno, že koncentrace morfinu < 1–2788 mg / kg, koncentrace kodeinu < 1–247,6 mg / kg a thebaine koncentrace < 1–124 mg / kg - výtěžky alkaloidů se liší v závislosti na metodě extrakce. To naznačuje, že vysoké, potenciálně smrtelné dávky morfinu lze nalézt i v čaji z máku. Tak na to pozor.

Budete mít zájem:  Bradavice U Psa Léčba?

Závislosti na čaji z máku

O čaji z máku je obecně nedostatek literatury, přibližně tucet článků na toto téma se týká hlavně případových studií závislosti na čaji z máku. Třeba 82-letá vdova v Indii na klinice uvedla, že má asi 55-ti letou historií užívání opia, počínaje opiovými bonbóny používanými k úlevě od bolesti po narození jejího čtvrtého dítěte.

V průběhu let se naučila připravovat čaj ze sušených makových lusků, konzumovala 1 až 2 litry tohoto nápoje denně a její rodina ji přivedla k léčbě, když už neměly makové lusky. Měla abstinenční příznaky. Pod lékařským dohledem podstoupila detoxikaci a poté byla zahájena udržovací terapie opioidy pomocí 0,4 mg buprenorfinu a poradenství.

Byla sledována po dobu 1 roku a recidiva u ní nenastala.

V další kazuistice z literatury byla 43 letá žena v Austrálii v léčebném středisku, byla intravenózním uživatelem heroinu, ale přešla na silný čaj z máku asi o 10 let dříve. Během desetiletí zvýšila svou spotřebu do bodu, kdy na výrobu čaje používala 5 nebo 6 kg makových semen týdně.

Pokusila se přestat užívat čaj z máku sama o sobě, s poradenstvím a při rezidenčních ošetřeních, ale nikdy nebyla úspěšná. Pokaždé, když přerušila pití čaje z máku, došlo k abstinenčním příznakům průjmu, zvracení, pocení, úzkosti a výtoku z nosu.

U pacientky byl zahájen proces léčby s buprenorfinem (syntetický opioid) – úspěšně dodržovala tento režim.

Dostupnost máku v různých zemích

Ve Spojených státech jsou rostliny máku považovány za látku podléhající kontrole (s výjimkou semen, která jsou legálně k dostání ke koupi). Maková semena jsou také k dispozici pro legální nákup v Austrálii, Kanadě a mnoha dalších zemích.

Třeba na Novém Zélandu lze v supermarketu koupit velké sáčky máku a jsou relativně levné. Amazon, eBay a Etsy, hlavní internetové obchody sloužící zákazníkům v USA a i mimo USA, nabízejí maková semena k prodeji – dokonce i nemytá maková semena.

V jiných zemích je to horší. Pokud se někdo mák pokusí pěstovat např. v Číně, tak za to hrozí trest 10 let vězení. V Indii se mák sice pěstuje, ale vše je velmi přísně regulováno.

Další příběhy v souvislosti s makovým čajem

Čaj z máku se obecně vždy pije, existují však dvě případy jeho intravenózního požití (tj. IV, nitrožilně).

Dva muži si vstříkli čaj z máku IV objevili se u nich stejné okamžité reakce: horečka, rychlý srdeční rytmus (asi 170 tepů za minutu), zvracení a myalgie (pojem označující bolesti svalstva).

Po příjezdu na pohotovostní oddělení byla jejich teplota asi 40 °C, nasycení kyslíkem asi 90%, dýchání bylo u mužů zrychlené, svíjeli se bolestí a zvraceli. Pacienti byli léčeni ceftriaxonem a vankomycinem spolu s iv benzodiazepiny. Oba muži museli být přijati na jednotku intenzivní péče (JIP).

Konzumace máku ve velkém množství není spojena s opioidní toxicitou, ale v literatuře je jeden případ, kdy 54letá žena zemřela na střevní obstrukci poté, co snědla velmi velké množství semen máku.

Následující případ pochází z kliniky Dr. Irvinga Habera. 42letý muž s anamnézou poruchy užívání opioidů byl na klinice dobrovolně v léčebném režimu. Asi před rokem se dozvěděl, že mák je legální a snadno dostupný online, takže si začal vyrábět a konzumovat čaj z máku.

Postupem času zvyšoval svou spotřebu máku, ale i tak byl po mnoho měsíců stále schopen zvládnout své osobní záležitosti a provozovat svou rodinnou firmu, profesionální designovou společnost, docela bez problémů.

Když dospěl k názoru, že bez lékařské pomoci již není schopen situaci zvládnout sám, sám se obrátil na kliniku.

Na klinice podstoupil detoxikaci. Byl léčen buprenorfinem / naloxonem. Pacient poznamenal, že po každém podání buprenorfinu / naloxonu pociťoval nepříjemné vlny nevolnosti (a to i během několika dalších dnů). Jeho abstinenční příznaky byly typické pro opioidy, ale byly zdlouhavější, únavnější a houževnatější.

Závěr

Nemytá maková semínka mohou obsahovat dostatečné množství alkaloidních zbytků k produkci čaje se značným obsahem morfinu do té míry, že u pravidelných uživatelů takového čaje se mohou vyvinout závislosti a poruchy kvůli užívání opioidů. I přesto, jsou takové nemytá maková semena dostupné ve velkém množství online a bez stigmatu nebo varování, takže spotřebitelé mohou věřit, že používají neškodnou látku. Dejte si na to pozor, takový čaj může být hodně nebezpečný.

V minulosti se také makový čaj dělával dětem pro lepší spánek. Snad ani nemusíme ve světle všech informací dodávat, že toto rozhodně nemáte dělat.

Co si o máku ještě přečíst?

 • Mák a jeho účinky – co obsahuje a mohou ho děti?

Zdroj článku a relevantní studie o máku

Autorem článku je naše redakce

Líbil se vám náš článek? Sdílejte ho, uděláte nám radost

Vlčí mák – účinky na zdraví, co léčí, použití, užívání, využití

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?Mák vlčí (papaver rhoeas) – díky dlouhé trvanlivosti semen máku se někdy opuštěné pole nádherně začervená tisíci jeho květů. Kochat se krásou vlčího máku je fantastické, ale jde to jen tam, kde dosud roste. Křehké plátky jeho květů snadno opadávají a rychle vadnou, proto mák není vhodný do vázy.

___

___

Účinky rostliny:

Jeho krása inspiruje umělce, s oblibou ho ztvárňují na svých obrazech, na výšivkách nebo ubrusech . Vzhledem k uplatnění léčivé síly vlčího máku mnoho byliny není potřeba. Dostačující je malá zásoba pro případ potřeby, neboť koupit se tato bylinka nedá

Co sbíráme a jak nasušit?

Používají se pouze květní plátky, které se, i když jsou křehké, velmi těžko suší. Musíme je rozložit po jednom na velkou plochu, jen tak rychle uschnou a zachovají si tmavě červenou barvu.

Vyrobte si tinkturu

Vyrobte si tinkturu z okvětních plátků vlčího máku s výslednou fantastickou barvou granátu. Univerzální postup výroby bylinných tinktur je uveden na www.UcinkyTinktur.cz

Jak vznikl název rostliny?

Vědecké jméno této rostliny bylo odvozeno od slova papa – dětská kašička, neboť kdysi se šťáva vlčího máku přimíchávala dětem do jídla, aby dobře spaly (mj. i tehdy, když ženy pracovaly na poli a nemohly se dítěti věnovat). Bylo to jen rozšíření odedávna známého využití máku proti nespavosti

Účinky na zdraví

Droga z květních plátků vlčího máku slouží k uklidnění, k tišení různých podrážděných orgánů. Tento účinek se projevuje také na průduškách tím, že odstraňuje nutkání ke kašli, proto se používá bylina i do čajových směsí na průdušky, proti chřipce a dětskému kašli.

Krásný do čajových směsí

Pěkné barevné květní plátky vlčího máku jsou vítané v každé čajové směsi. Opticky ji zpestřují i zkrášlují a jejich uklidňující účinek je vhodný téměř při každém onemocnění. 

Makovice nesbíráme, okvětní plátky jsou bezpečné

V makovičkách se nachází nebezpečné opium, okvětní lístky květů však v předepsaných dávkách nemají žádné vedlejší účinky.

Čajová směs proti nespavosti:

 • květ vlčího máku 5 (dílů)
 • šištice chmelu 5
 • nať třezalky 4 (díly)
 • nať meduňky 3
 • nať majoránky 2
 • květ prvosenky 2

Jednu lžíci směsi zalijeme 3 dl vroucí vody a necháme přikrytou asi 15 minut vylouhovat. Čaj přecedíme, osladíme podle chuti medem a vypijeme nadvakrát – po večeři a před spaním.

Zajímavost

Vlčí mák je symbolem vzpomínky na padlé ve všech válkách, proto se nosí 11. listopadu v den vzpomínky na ně. Je to podle básně ‚Na flanderských polích‘ Johna McCrae: In Flanders fields the poppies blow Between the crosses, row on row, That mark our place; and in the sky The larks, still bravely singing, fly Scarce heard amid the guns below…

Jak se jinak říká máku – synonymní názvy: 

Bukovec ☼ Červánky ☼ Karafiát ☼ Kohoutky ☼ Kohútky ☼ Kokohrtí ☼ Kokrhel ☼ Kokrhelí ☼ Kukrhel ☼ Mačec ☼ Máček ☼ Máček polní ☼ Mák divoký ☼ Mák planý ☼ Makeš ☼ Ohníček ☼ Panáček ☼ Panenka ☼ Pleskanec ☼ Polní máček ☼ Prchlík ☼ Pukavec ☼ Růžička ☼ Růžička obilní ☼ Slepý mák ☼ Tluskavec ☼ Tulipán ☼ Tulipánky ☼ Vlčí květ

Dlouhá cesta od odvaru z makovic. Jak se léčila nespavost? | Zdraví

Souboj přírody s chemií nemá vítěze, někde pomůže psychoterapie, jinde jsou spásou léky. I přes své nežádoucí účinky.

Vminulosti se lidé řídili pravidelnými rytmy střídání světla a tmy, čemuž uzpůsobili svůj režim a jejich spánek přicházel přirozeně. Když už potřebovali navodit pocit únavy, využili přírody, nejznámějším pomocníkem byl odvar z makovic. Ne vždy odhadli množství, a někteří „pacienti“ se již neprobudili. Na přírodu spoléhali lidé až do konce 19. století. Tehdy se objevily barbituráty.

Budete mít zájem:  Nádor Slzné Žlázy Příznaky?

Z laboratoře do detektivek

Lékaři na počátku 20. století předepisovali barbituráty po milionech. Tento „zázračný preparát“ se užíval jako oblíbený lék na nespavost a uklidnění, existovaly desítky druhů.

Netrvalo ale dlouho a přišlo se na řadu nežádoucích účinků – rychlý vznik tolerance, kdy pacient potřebuje stále zvyšovat dávky, aby lék působil, vysoká návykovost. Spojení s alkoholem bylo smrtící kombinací. V době hippie s barbituráty jako psychoaktivními látkami experimentovala omladina. Dnes se jako hypnotika nepoužívají.

Nezmizely však úplně, využívají se například jako sedativa a anestetika na operačních sálech. Oblíbené jsou také jako vražedná zbraň v detektivních zápletkách.

 • 1. generace: hypnotika obsahovala barbituráty, vznikala na nich rychle závislost, předávkování způsobilo otravu a smrt (předávkovala se jimi Marilyn Monroe, Judy Garlandová, užíval je Elvis Presley či Jack Kerouac); v současnosti se barbituráty nepoužívají.
 • 2. generace: benzodiazepiny, urychlují usínání, prodlužují dobu spánku, útlum však trvá i přes den a jsou návykové.
 • 3. generace: hypnotika generace Z, umožňují snadné usínání a udržují spánek po celou noc, praxe ukázala, že jsou též návyková.
 • 4. generace: hypnotika založená na účincích melatoninu („spánkového hormonu“), nezpůsobují závislost.
 • Počet pacientů léčených šk v psychiatrických ambulancích kvůli závislosti na sedativech a hypnotikách – 372/Data z roku 2013.
 • Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky

V šedesátých letech se novým hitem staly benzodiazepiny se svým nejznámějším zástupcem – valiem. Nadšení medicínské společnosti opadlo rovněž po pár letech, kdy se ukázalo, že i benzodiazepiny jsou návykové a poškozují paměť.

V dnešní době se nevyužívají při terapii u klasické nespavosti. „V léčbě určitých poruch spánku pořád patří mezi nejúčinnější, například dobře potlačují projevy náměsíčnosti. Vždy je samozřejmě nutno brát v potaz možné nežádoucí účinky a pacienta o nich informovat,“ podotýká Šárka Váňová z Oddělení spánkové medicíny Národního ústavu duševního zdraví.

Generaci Z střídá melatonin

Třetí generace, tzv. hypnotika generace Z, jsou od devadesátých let dodnes běžně užívaná, jsou oblíbená pro svou schopnost udržovat spánek, pacienti se tedy nebudí několikrát za noc. Nejznámější jsou značky Zopiklon, Stilnox, Zolpidem… Jako hypnotika se smějí užívat jen krátkodobě, i ona jsou návyková.

Čtvrtou generací hypnotik jsou látky založené na účincích spánkového hormonu melatoninu. Tato hypnotika jsou vhodná i k léčbě nespavosti, kterou trpí více než deset procent lidí.

Na rozdíl od svých předchůdců nezpůsobují závislost, nepůsobí tlumivě a nezůstává po nich pocit ospalosti během dne. V Česku jsou však jen na předpis a jejich širšímu využití brání vysoká cena.

Navíc odborníci upozorňují, že na nespavost daleko lépe působí nefarmakologická péče.

Dodržování pravidel pomáhá

Pokud za nespavostí nestojí nějaká jiná nemoc, mohou si za ni pacienti sami, a to svými špatnými návyky. Proto na ni mnohem lépe zabírá nefarmakologická léčba, nejčastěji pod dohledem psychiatra. Soupis opatření správného režimu podporujících zdravý spánek se jmenuje spánková hygiena.

Jsou jednoduchá, člověk nemá několik hodin před spaním pít čaj, kávu či energetické nápoje. Je pro něj vhodné nejíst tučná jídla, jít na lehkou procházku, nezaobírat se stresujícími záležitostmi, nesledovat televizi a další elektronické přístroje. V ložnici by neměl číst, zdržovat se tam jen po nezbytně nutnou dobu pro spánek.

Také by v ní měla být teplota v rozmezí 18 až 20 stupňů, ticho a dostatečně zatemněno. Spát se má chodit každý den v přibližně stejnou dobu.

Pravidla jsou to jednoduchá, v dnešní době je ale málokdo dokáže dodržovat. V rámci takzvané kognitivně-behaviorální terapie pomáhá lékař pacientům naučit se znovu dobře usínat. Vysvětluje jim, jak spánek probíhá, jak se zbavit dotěrných myšlenek, které provázejí nespavost a jak se naučit relaxovat. Úspěšnost terapie je až 80 procent.

Nedostatek spánku zabíjí

Před nedostatkem kvalitního spánku varují odborníci. „Příliš krátký spánek nepřevyšující šest hodin denně má vliv na vznik civilizačních onemocnění. A naopak onemocnění kardiovaskulárního systému výrazně negativně ovlivňují spánek. Je to úzce provázané,“ dává příklad profesorka Soňa Nevšímalová z Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Do tamního léčebného centra přicházejí pacienti s velice specifickými spánkovými obtížemi, pro jejich léčbu je užití farmak nevyhnutelné. Patří mezi ně stavy nadměrné denní spavosti, kdy pacienti nečekaně několikrát za den upadají do hlubokého spánku.

Pro běžný život je jednou z nejvíce omezujících diagnóza narkolepsie. „Při ní záchvaty nezvladatelné spavosti doprovází náhlé ochabnutí svalů. Trvá to chvíli a často si okolní lidé o postiženém myslí, že je opilý.

Je to však nebezpečné, člověk může usnout při vaření, když hlídá děti,“ popisuje tuto nepříjemnou chronickou poruchu profesor Karel Šonka ze stejného pracoviště.

Tuto vadu nedokáže současná medicína vyléčit, k potlačení příznaků se užívají léky: psychostimulancia, která zabraňují usínání přes den, a antidepresiva, která mají sedativní účinky usnadňující večerní usínání.

Makový čaj a jeho účinky – může být nebezpečný?

Makový čaj – Poppy tea

Sušené makové lusky a stonky (talíř) a semínka (mísa)

Makový čaj je jakýkoli bylinný čajový nálev připravovaný z máku máku nebo semen několika druhů máku . Nejčastěji používaným druhem pro tento účel je Papaver somniferum , který produkuje opium jako přirozenou obranu proti predátorům. V živé květině se opium uvolňuje, když je povrch baňky, nazývaný semenný lusk, propíchnut nebo poškrábán. Pro účely čaje se běžně používají sušené lusky než lusky živé květiny. Stěny sušených lusků obsahují opiátové alkaloidy, převážně sestávající z morfinu .

Čaj se konzumuje pro svůj narkotický účinek a v malém množství pro analgetické , protiprůjmové a sedativní účinky. Je také známo, že se používá jako metoda zmírnění abstinenčních příznaků. Použití těchto přípravků vzniklo v částech střední a východní Evropy, na Levantu a na Blízkém východě a ve střední a jižní střední Asii před tisíci lety.

Tento čaj je zobrazen jak v asijské literatuře, tak v západní literatuře a je zobrazen jako dostupný v opiových doupatech .

Zákonnost

Holandsko

V Nizozemsku jsou všechny části Papaver somniferum po sklizni (kromě semen) ze zákona nezákonné, protože se jedná o drogy seznamu I podle zákona o opiu . Z důvodu použití pro dekorativní účely není obchod se sušeným Papaver somniferum a jejich držení aktivně stíháno.

Obchod se sušeným Papaver somniferum nebo jeho držení za účelem užívání drog může být stíhán. Sušený semenný lusk Papaver somniferum lze snadno získat, protože je běžně dostupný pro dekorativní použití.

Existuje mnoho odrůd, kmenů a kultivarů Papaver somniferum a obsah alkaloidů se může výrazně lišit.

Spojené státy

Ve Spojených státech je legální nakupovat mák , ale všechny ostatní části rostliny jsou považovány za látku kontrolovanou podle harmonogramu II podle federálního zákona o kontrolovaných látkách z roku 1970.

Nemytý mák používaný k výrobě makového čaje může obsahovat smrtelné koncentrace morfinu a kodein .

Zákon o vyloučení máku z roku 1942 zakazuje pěstování máku v mnoha případech, ale obecně to pro zahradníky není problém, protože rostlina je široce pěstována pro květiny a pro semena pro opětovnou výsadbu a vaření a pro většinu amerických dějin byl mák významným tržní plodina, přičemž vláda zejména prosazuje zemědělce, aby během války až do první světové války pěstovali více máku pro léčebné účely. Jedná se však o výrobu látky podle plánu II při vytváření nápoje pro obsah opia a jeho držení je nezákonné také.

Kanada

Dovoz a prodej máku setého je v Kanadě legální, ale držení jiných částí rostliny může být stíháno. Kanadské úřady zaznamenaly přítomnost dode nebo doda v jihoasijské komunitě, což je tradiční forma makového čaje. Zásahy proti této tradiční přípravě koncem roku 2000 vedly v Kanadě k řadě zatčení.

Chemické složení

Makový čaj obsahuje dvě skupiny alkaloidů : fenantrény (včetně morfinu a kodeinu ) a benzylisochinoliny (včetně papaverinu ). Z nich je nejvíce převládající morfin, který tvoří 8% – 14% z celkového počtu. Jeho účinky vyplývají ze skutečnosti, že se váže na opioidní receptory mu v mozku , míchu , žaludku a střevech a aktivuje je .

Sušené tobolky a stonky Papaver somniferum , pokud jsou sklizeny a sušeny obvyklým postupem, obsahují podstatně nižší množství thebainu než opia z latexu a také o něco více kodeinu. Při požití způsobuje thebain nevolnost, zvracení a myoklonus .

Thebain je důležitým předchůdcem pro výrobu léčiv a je koncentrovanější v kořenech Papaver somniferum než jinde.

Jiné druhy máku, počítané na stovky, neobsahují morfin nebo kodein v užitečných množstvích, ale mohou obsahovat nenarkotické alkaloidy jako protopin , sanguinarin nebo berberin .

Vedlejší účinky a tolerance

Vedlejší účinky se zvyšují s dávkováním a zahrnují ospalost, mírnou bolest břicha, letargii , retenci moči , bradypnoe , zácpu a nevolnost .

Budete mít zájem:  Příznaky Downova Syndromu V Těhotenství?

Nevolnost lze připsat přítomnosti noskapinu a je častější u poprvé nebo nezkušených uživatelů.

Při vysokých dávkách jsou nežádoucí účinky nebezpečné a mohou způsobit smrt zástavou dýchání nebo vdechováním zvratků. Zácpa je často výsledkem užívání, jako u každého opiátu.

Časté používání navíc vede k vysoké toleranci a závislosti. Chemická závislost se zvyšuje v závislosti na frekvenci užívání, dávkování, věku, pohlaví, hmotnosti a zdravotním stavu.

Jakmile se vyvinula chemická závislost, náhlé ukončení používání způsobí stažení ; Mezi příznaky patří křeče nohou a břicha , mydriáza , zvracení , průjem , bolesti hlavy , nespavost , chutě , letargie a úzkost .

Příznaky z vysazení obvykle mizí po 4–10 dnech, ale chutě a psychická závislost mohou přetrvávat déle, v některých případech až rok. Metody léčby závislosti jsou obecně stejné pro všechny opioidy .

Úmrtí

V roce 2003 zemřel 17letý muž, který si podle rodičů sám léčil úzkost domácím makovým čajem, na plicní edém způsobený akutní intoxikací morfinem a kodeinem.

19. května 2012 zemřel 19letý mladík z Nového Skotska po pití čaje z máku, který si koupil na internetu. V listopadu 2012 zemřel tasmánský mladík po pití čaje připraveného ze semen a 50letý tasmánský muž za podobných okolností zemřel v únoru 2011.

Vyšetřování z roku 2013 zjistilo, že 27letý Brit zemřel na následky vypití půllitru makového čaje. Koncentrace není specifikována.

Mnoho případů úmrtí nebo zranění spojených s konzumací makového čaje zahrnovalo uživatele, kteří kombinovali nápoj s jinými látkami tlumícími nervový systém (tj. Alkohol, trankvilizéry, konopí)

Reference

Nepodceňujte sílu máku: Dodá vám vápník, energii a pomáhá při dýchacích potížích

Mák je lidstvu znám už po několik tisíc let. Využíval se především k výrobě opia. Egypťané rozlouskli tři sta let před Kristem tajemství sedativ, která vyráběli z opia. Hojně se rozmohl i v Mezopotámii. V 18. století byl jeho rozmach doslova gigantický, protože vznikala opiová doupata, kam se chodili regulérně sjíždět nejenom bohatí, ale také slavní umělci, básníci a spisovatelé.

Opium bylo doslova hybatelem společností. Výroba této drogy je jeden z hlavních důvodů, proč bylo pěstování máku v některých zemích zakázáno. Česká republika se ale i přes to stala makovou velmocí a patří ve světovém měřítku k nejvýznamnějším pěstitelským zemím.

Co obsahuje?

Obsahuje pozoruhodné množství bílkovin, vláknin, tuků, hlavně kyselinu linolovou, vitamin E. Je bohatý na železo, hořčík a především na vápník, mnohem více než mléko či mléčné výrobky.

Je zajímavý jako prevence proti Osteoporóze. Má zklidňující účinky a příznivý vliv na zdravotní stav vlasů, nehtů a zubů.

Obsahuje všechny důležité látky pro podporu krvetvorby, působí proti anémii a stresu.

Mák je mimo jiné také úžasným zdrojem energie. Zároveň však má i zklidňující účinky, pomáhá vaší paměti a je neocenitelným pomocníkem při dýchacích potížích.

Sytě červené okvětní lístky máku obsahují alkaloid, který má v kombinaci se slizem ochranný účinek na sliznici horních cest dýchacích a dutiny ústní. Odvar z okvětních lístků máku se odedávna používal proti úpornému dráždivému kašli. Mohou se také usušit a udělat si z nich čaj. Pozor, nesmíme lístky sušit na přímém slunci, protože jsou choulostivé na zapaření. Raději je dejte do stínu.

Nápoj se připravuje ze dvou lžiček vysušených okvětních lístků na šálek vody. Pro děti a staré lidi je vhodnější připravit sirup ze dvou lžic medu na půl sklenice odvaru z jedné kávové lžičky sušených lístků. Podává se několikrát denně po jedné lžičce.

V doporučených dávkách nemá žádné vedlejší účinky. Maková semena obsahují obrovská množství bílkovin. Dále to je vitamín E a z minerálních látek hlavně vápník, hořčík a železo. Ve 100 g máku se nachází až 1 400 mg vápníku.

Toto číslo z něj dělá vápníkového rekordmana mezi všemi potravinami.

Je čaj matcha skutečně zázračný? Proč je tak trendy a co všechno dokáže?​

Budete krásně spinkat

Podle nejnovějších výzkumů je využitelnost vápníku z rostlinných zdrojů mnohem vyšší než z mléka a mléčných výrobků, ve kterých je vápník vázán na kasein (kasein je bílkovina, ze které se tvoří smetana). Pravidelná konzumace máku může proto výrazně přispět k prevenci osteoporózy – onemocnění z nedostatku vápníku, které ve vyspělých zemích nabývá charakter epidemie.

Mnozí lidé také uvítají zklidňující účinky máku a jeho příznivý vliv na zdravotní stav vlasů, nehtů a zubů. Další velkou výhodou je to, že není alergenem. Nespornou výhodou je i fakt, že mák podporuje kvalitní spánek.

Takže když si dáte k večeři třeba nudle s mákem, můžete si být jisti, že budete spinkat jako miminko. Tím spíš, když to zapijete odvarem z máku.

Ale pozor, abyste se následující ráno probudili a neprospali teřba dva dny v kuse.

Pozor na to, co kupujete

Mák se dá do stravy ‚zabudovat‘ mnoha způsoby. Nejlepší je kupovat ten český na trzích přímo od zemědělců, kteří ho pěstují. Zrnka pak namelte (celá projdou zažívacím traktem bez většího efektu) a posypte si jimi třeba müsli k snídani.

Každopádně na trzích máte větší jistotu, že získáte opravdu kvalitní potravinu, která nebude namíchana s mákem určeným pro farmaceutické účely.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce už nejednou odhalila vzorky, které obsahovaly mnohem vyšší hodnoty morfinu, než je povoleno.

Rajčata, jablíčka z ráje: Zlepší vám náladu a pomohou vašemu srdci​.

Pravdou je, že po takové dávce byste měli spánek ještě o něco tvrdší a delší, nicméně to asi nebude to pravé ořechové. Na trhu vybírejte mezi mákem modrým a bílým. Druhý jmenovaný je sice dražší, ale o něco chutnější. Perfektně se hodí například do nádivky nebo do domácího pečiva. 

Sananim – Drogová poradna

Přeji dobrý den, mám na Vás dotaz týkající se konzumace makového odvaru, který od jeho objevení v loňském roce příležitostně užívám. Příprava a konzumace tohoto odvaru spočívá ve vyvaření 20 makovic cca 0,5 h v 1 l vody, následném zcedění a perorální konzumaci množství, odpovídajícímu cca 5 – 7 makovicím.

Makový vývar dělám z českých makovic, nesejde na tom, jestli jsou nezralé, nebo již suché, síla účinků je zhruba stejná. Účinky tohoto odvaru jsou pochopitelně sedativní, mírně euforizující, nicméně nikterak extrémně silné.

Vývar užívám v případě potřeby uvolnění po náročných dnech v zaměstnání a doposud jsem nenarazil na jiný způsob, který by mi pomohl zbavit se okamžitě stresu a zajistil mi tak mimořádně klidný a příjemný spánek a večerní relaxaci.

Vzhledem k rekreačnímu užívání nemám žádnou potřebu dávky zvyšovat (přes zimu neužívám vůbec, v letním období týden až dva zhruba obden, poté týden až dva abstinence (první dva dny po ukončení užívání nebývají příjemné, návykovost je značná).

No a k jádru mého dotazu – dostupné informace o užívání českého máku v podobě odvaru jsou značně kusé a rozpolcené (od názorů některých zemědělců, že obsah morfinu v českém máku je tak zanedbatelný, že jej prakticky nelze použít, až po informaci o údajném úmrtí po požití tohoto vývaru), proto by mne zajímalo, existuje -li někde ověřená informace o obsahu účinných látek v českém máku (alespoň řádově) a také případné zdravotní dopady a rizika, které může mít užívání vývaru způsobem a v množství, které jsem výše popsal. Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem

Makupán

Dobrý den,

Na stránkách http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rpas.html, které se věnují psychotropním rostlinám najdete zmínku, že: ‚Velmi cennou základní surovinou pro výrobu důležitých léků jsou prázdné makovice se stopkami asi do 12,5 cm délky. Obsahují morfin (do1%), kodein, papaverin a řadu dalších alkaloidů.‘

Váš dotaz se však týká odvaru. Proto jsem ho konzultovala s Toxikologickým informačním střediskem (tel. 224919293 nebo 224915402). Zde mi zopakovali základní informace o českém máku s tím, že v opiu, které z něho vyrobíte, je obsaženo zhruba +/- 8-15% morfinu. Záleží na formě.

V surovém opiu je to 12%, v prášku 10%, v tinktuře 8-14% apod. Bohužel nemají žádné informace o odvaru. Z toho důvodu jsem se obrátila na jejich laboratoř, zda by bylo možné otestovat vzorek (laboratoř tel. 2249111267). S touto žádostí mě však odmítli s tím, že není možné zabránit tomu, abyste pak svůj výrobek šířil dál.

Podle jejich slov je velmi podstatný proces výroby (doba varu, množství vody, makovic, další přidané látky apod.), stejně tak i kvalita makovic, včetně období sklizně a jejich zpracování. I kdyby tedy byli ochotni otestovat jeden vzorek (což nejsou), nebylo by možné zjištěnou informace zobecnit.

Navíc jsou v odvaru obsaženy bezesporu i další alkaloidy, které mají sice slabší, ale nezanedbatelný učinek.

S pozdravem,

Gabriela Koryntová.

Zpět

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector