Magrilan – příbalový leták

Příbalová informace – RP

Tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O VAŠEM LÉKU

Váš lék se jmenuje Magrilan. Jedna tobolka obsahuje 20 mg fluoxetinu. Fluoxetin je léčivá látka.

Tobolky také obsahují také mikrokrystalickou celulosu, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, patentní modř V, oxid titaničitý a želatinu.

Držitelem registračního rozhodnutí a výrobcem Magrilanu je:

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr.

Magrilan patří mezi skupinu léčiv zvaných antidepresiva. Používá se k léčbě deprese, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami a nutkavých stavů. Dále se Magrilan používá k léčbě poruchy příjmu potravy zvané bulimie.

 • NEŽ ZAHÁJÍTE LÉČBU MAGRILANEM
 • Pokud jsou Vám známy některé stavy uvedené v následujících řádcích, měli byste informovat Vašeho lékaře dříve, než začnete Magrilan užívat:
 • ·        již dříve se u Vás vyskytla alergická reakce na fluoxetin nebo na jiné složky tobolky
 • ·        jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte
 • ·        máte onemocnění jater nebo ledvin
 • ·        užíváte nebo jste nedávno užívali lék ze skupiny inhibitorů monoaminooxygenázy nebo jiný lék k léčbě deprese
 • ·        trpíte epilepsií
 • ·        máte cukrovku
 • Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Magrilan by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let.

Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv).

Váš lékař přesto může Magrilan  pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Magrilan pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře.

Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni Magrilanem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky Magrilanu ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoje poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Přípravek Magrilan obsahuje monohydrát laktosy. Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Účinky Magrilanu a účinky dalších léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl proto vědět i o dalších lécích, které užíváte včetně léků, které si kupujete bez lékařského předpisu.

LÉČBA MAGRILANEM

Magrilan, tobolka, by měla být spolknuta vcelku a zapita trochou vody. Může se užívat po jídle i nalačno.

Váš lékař Vás poučí, jaké množství a jak často lék užívat. Dodržujte jeho instrukce. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Obvyklá dávka je 1 tobolka jednou denně, nejlépe ráno. Dle závažnosti onemocnění může lékař dávku zvýšit až na 4 tobolky denně, což je nejvyšší možná denní dávka.

Při léčbě bulimie se užívá 1 tobolka třikrát denně.

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se to již blíží času Vaší další dávky, zapomenutou dávku vynechejte a vezměte si pouze tobolku v běžném čase. Nikdy si neberte 2 dávky současně.

Pokud si náhodou vezmete více dávek nebo pokud sní tobolku dítě, ihned kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka. Pokud to není možné, navštivte nejbližší nemocnici. Nezapomeňte si s sebou vzít krabičku s Vaším lékem, aby v nemocnici věděli, jaký lék užíváte.

Magrilan může ovlivnit pozornost a schopnost soustředění, proto se o případném řízení motorových vozidel poraďte s lékařem.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MAGRILANU

Jako u všech léků, i při užívání Magrilanu se u některých lidí mohou vyskytnout nechtěné účinky. Ty se nazývají nežádoucí účinky.

Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, sucho v ústech, zimnice, pocení, svědění, kopřivka, alergické reakce, přecitlivělost na světlo. V oblasti zažívacího ústrojí se může vyskytnout nevolnost, zvracení, nechutenství, změna chuti k jídlu.

Dále se může vyskytnout bušení srdce, zívání, poruchy nervového systému jako záškuby, třes, úzkost, nervozita, závratě, ospalost, únava, poruchy soustředění a myšlení, nespavost, neobvyklé sny.

Může dojít i k padání vlasů, neostrému vidění, častějšímu močení, poruchám sexuálních funkcí – snížení sexuální touhy, impotence, problémy s ejakulací (výron semene).

Mnohé tyto účinky patří k příznakům samotného depresivního onemocnění. Jejich výskyt se v průběhu léčby snižuje.

Pokud se u Vás objeví jiné obtíže, o kterých si myslíte, že mohou být způsobeny Magrilanem, řekněte to Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

JAK UCHOVÁVAT MAGRILAN

 1. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 2. Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.
 3. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale.
 4. Pokud Vám lékař řekne, že máte užívání přerušit, odneste zbylé tobolky k Vašemu lékárníkovi.

 5. Balení:
 6. 10 nebo 30 tobolek balených v blistru a krabičce.
 7. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 8. Magrilan je obchodní známka.
 9. Informace v tomto letáku se týkají pouze Magrilanu.
 10. Datum revize textu:

17.5.

2006

Magrilan – příbalový leták PhDr. Michaela Peterková:Doktor mozek  
Odhalte jednoduché postupy, jak se zbavit útlumu, nervozity, nesoustředěnosti či únavy.  Magrilan – příbalový leták
Kurzy Žlutá sova vám pomůžou proti depresi, úzkosti a nízkému sebevědomí  
:: Děláte si zbytečné starosti, trpíte úzkostí? Chcete se naučit zvládat stres? Podívejte se na program Duševní rovnováha! :: Trápí vás depresivní nálada a potřebujete trochu energie a radosti do života? Mohl by vás zaujmout program Život bez deprese. :: Neužíváte si život tak, jak byste chtěli? Program Lepší každý den vás naučí hledat a využívat zdroje pohody a spokojenosti! :: Málo si věříte a často o sobě pochybujete? Poznejte se lépe a nastartujte zdravou sebedůvěru v programu Zvýšení sebevědomí! Žlutá sova, to jsou interaktivní kurzy, ve kterých máte vlastní důvěrný prostor a které vám díky osvědčeným psychologickým postupům pomohou skutečně něco změnit. PODÍVAT SE NA KURZY ŽLUTÁ SOVA  

Magrilan ~ příbalový leták, skupina, účinky

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls29128/2010

 • SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
 • 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
 • MAGRILAN tvrdé tobolky
 • 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluoxetini hydrochloridum 22,4 mg, což odpovídá 20 mg fluoxetinum. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 105 mg monohydrátu laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka. Horní část je světle modrá, spodní bílá, obě jsou neprůhledné, obsahují bílý až téměř bílý prášek.

 1. 4. KLINICKÉ ÚDAJE
 2. 4.1
 3. Terapeutické indikace
 4. Dospělí

Depresivní epizody. Obsedantně-kompulzivní porucha. Mentální bulimie: Přípravek MAGRILAN je indikován jako doplněk k psychoterapii při redukci záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit.

Děti a dospívající od 8 let a starší

Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4–6 sezeních na psychologickou terapii. Antidepresivní léčba by měla být nabídnuta dětem nebo mladým osobám pouze v kombinaci se současnou psychologickou terapií.

 • 4.2
 • Dávkování a způsob podání
 • K perorálnímu podání.
 • Depresivní epizody

Dospělí a starší pacienti: Doporučená dávka je 20 mg denně. Dávkování by mělo být v případě potřeby přezkoumáno a přizpůsobeno 3 až 4 týdny po zahájení terapie a dále podle klinické potřeby.

Ačkoliv při vyšších dávkách může být vyšší potenciál nežádoucích účinků, u některých pacientů s nedostatečnou odpovědí na dávku 20 mg může být dávka postupně zvýšena na maximum 60 mg (viz bod 5.1).

Úprava dávkování by měla být činěna opatrně podle stavu každého konkrétního pacienta tak, aby pacient užíval nejnižší účinnou dávku. Pacienti s depresí by měli být léčeni po dostatečně dlouhou dobu nejméně 6 měsíců, aby bylo jisté, že jsou bez příznaků.

Obsedantně-kompulzivní porucha

Dospělí a starší pacienti: Doporoučená dávka je 20 mg denně. Ačkoliv při vyšších dávkách může být vyšší potenciál nežádoucích účinků, u některých pacientů s nedostatečnou odpovědí na dávku 20 mg může být dávka postupně zvýšena na maximum 60 mg. Jestliže v průběhu 10 týdnů nedojde ke zlepšení, léčba fluoxetinem by měla být přehodnocena.

Jestliže se dostaví dobrá terapeutická odpověď, léčba může pokračovat při individuálně upraveném dávkování. Ačkoliv neexistují systematické studie pro zjištění, jak dlouho pokračovat v léčbě fluoxetinem, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je chronický stav a u pacientů odpovídajících na léčbu je na místě zvážit pokračování léčby i po 10 týdnech.

Úprava dávkování by měla být činěna opatrně podle stavu každého konkrétního pacienta tak, aby pacient užíval nejnižší účinnou dávku. Potřeba léčby by měla být pravidelně přehodnocována. Někteří lékaři obhajují u pacientů dobře reagujících na farmakoterapii současně probíhající behaviorální psychoterapii.

Účinnost dlouhodobé léčby (více než 24 týdnů) nebyla u OCD prokázána.

Mentální bulimie

Dospělí a starší pacienti: doporučuje se dávka 60 mg/den. Účinnost dlouhodobé léčby (více než 3 měsíce) nebyla u mentální bulimie prokázána.

Dospělí – všechny indikace

Doporučená dávka může být zvýšena nebo snížena. Dávky nad 80 mg/den nebyly systematicky hodnoceny. Fluoxetin může být podáván v jedné dávce nebo rozděleně, při jídle nebo mezi jídly. Po skončení užívání přetrvává léčivá látka v těle týdny. Při zahajování nebo ukončování léčby je nutné toto vzít v úvahu.

Děti a mladiství od 8 let a starší (středně těžké až těžké depresivní epizody):

Léčba by měla být zahájena a monitorována pod dohledem specialisty. Zahajovací dávka je 10 mg/den podaná v jiné lékové formě.

Budete mít zájem:  Nebuďte magnet na nemoci – víte, co může být špatně? Co způsobuje nemoci?

Úprava dávkování by měla být prováděna opatrně podle stavu každého konkrétního pacienta tak, aby pacient užíval nejnižší účinnou dávku. Po jednom až dvou týdnech může být dávka zvýšena na 20 mg/den.

Zkušenosti z klinických studií s dávkami vyššími než 20 mg jsou minimální. Existují pouze omezené údaje o léčbě delší než 9 týdnů.

Děti s nižší tělesnou hmotností

Vzhledem k vyšším plazmatickým hladinám u dětí s nižší tělesnou hmotností může být terapeutický efekt dosažen nižšími dávkami (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti). U pediatrických pacientů odpovídajících na léčbu by po 6 měsících měla být zhodnocena potřeba další léčby. Jestliže není dosaženo klinického přínosu během 9 týdnů, léčba by měla být přehodnocena.

Starší pacienti

Při zvyšování dávky je doporučena zvýšená opatrnost a denní dávka by neměla přesáhnout 40 mg. Maximální doporučená dávka je 60 mg/den.

Jaterní poškození

Nižší dávka nebo frekvence podávání (např. 20 mg každý druhý den) by měla být zvážena u pacientů s jaterním poškozením (viz bod 5.2 Farmakokinetické vlastnosti) nebo u pacientů, jejichž současně podávaná léčba má potenciál k interakcím s MAGRILANEM (viz bod 4.5 Interakce).

Příznaky z vysazení pozorované při ukončení léčby přípravkem MAGRILAN

Je třeba se vyhnout náhlému vysazení léčby. Aby se snížilo riziko příznaků z vysazení, při ukončování léčby přípravkem MAGRILAN by měla být dávka snižována v průběhu jednoho až dvou týdnů (viz bod 4.

4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití a bod 4.8 Nežádoucí účinky). Jestliže se po snížení dávky nebo ukončení léčby vyskytnou netolerované příznaky, může být zváženo znovupodávání dříve předepsané dávky.

Následně může lékař pokračovat ve snižování dávky, ale pomaleji.

 1. 4.3
 2. Kontraindikace
 3. Přecitlivělost na fluoxetin nebo jakoukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
 4. Inhibitory monoaminoxidázy

Byly hlášeny případy závažných a někdy fatálních nežádoucích účinků u pacientů užívajících SSRI v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) a u pacientů, kteří ukončili podávání SSRI a následně zahájili léčbu IMAO.

Léčba fluoxetinem může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními IMAO nebo následující den po ukončení léčby reverzibilními IMAO-A. Některé případy vykazovaly rysy podobné serotoninovému syndromu (který může připomínat a být diagnostikován jako neuroleptický maliní syndrom).

U pacientů s těmito reakcemi může být prospěšné podání cyproheptadinu nebo dantrolenu.

Symptomy lékové interakce s IMAO zahrnují hypertermii, rigiditu, myoklonie, nestabilitu autonomního nervstva s možným rychlým kolísáním vitálních funkcí, změny duševního stavu zahrnující zmatenost, podrážděnost a extrémní agitovanost progredující do deliria a kómatu.

Z tohoto důvodu je podání fluoxetinu v kombinaci s neselektivním IMAO kontraindikováno. Stejně tak i podávání IMAO by mělo být zahájeno nejdříve 5 týdnů po skončení léčby fluoxetinem. Jestliže byl fluoxetin předepisován po delší dobu nebo ve vysokých dávkách, je nutné zvážit delší interval. Kombinace fluoxetinu s reverzibilními IMAO (např. moklobemid) se nedoporučuje. Léčba fluoxetinem může být zahájena následující den po ukončení podávání reverzibilních IMAO.

 • 4.4
 • Zvláštní upozornění a opatření pro použití
 • Sebevražda/sebevražedné myšlenky nebo zhoršení klinického stavu

Deprese je spojena se zvýšeným rizikem sebevražedných myšlenek, sebepoškozování a sebevraždy (příhody související se sebevraždou). Riziko přetrvává, dokud nedojde k významné remisi.

Jelikož se zlepšení nemusí projevit během několika prvních nebo i dalších týdnů léčby, měli by být pacienti pečlivě sledováni až do té doby, dokud k tomuto zlepšení nedojde. Všeobecnou klinickou zkušeností je, že se riziko sebevraždy může v časných stadiích uzdravování zvýšit.

Také další psychiatrická onemocnění, u nichž je MAGRILAN předepisován, mohou být doprovázena zvýšeným rizikem příhod souvisejících se sebevraždou. Navíc mohou být tyto stavy komorbidní s depresivní epizodou. Při léčbě pacientů s dalšími psychiatrickými poruchami se proto musí dodržovat stejná opatření, jako při léčbě pacientů s depresivní epizodou.

Pacienti, kteří mají v anamnéze před zahájením léčby příhody související se sebevraždou, nebo ti, kteří vykazují významný stupeň sebevražedné představivosti před zahájením léčby, mají větší riziko sebevražedných myšlenek nebo pokusů o sebevraždu a musí být během léčby pečlivě sledováni.

Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických studií prováděných na dospělých trpících psychiatrickými poruchami prokázala ve srovnání s placebem vyšší riziko sebevražedného chování u mladých dospělých do 25 let léčených antidepresivy.

Pacienti, a zvláště ti, kteří mají zvýšené riziko, by měli být během léčby pečlivě sledováni, a to především na začátku léčby a po změně dávkování. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) by měli být upozorněni na to, že je nutné sledovat jakékoliv zhoršení jejich stavu, vznik sebevražedného chování nebo myšlenek a neobvyklých změn chování a na to, že pokud se tyto příznaky objeví, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Sebevražedné chování (pokus o sebevraždu a sebevražedné myšlenky) a hostilita (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv) byly v klinických studiích mnohem častěji pozorovány u dětí a dospívajících léčených antidepresivy v porovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem.

Přípravek MAGRILAN by měl být použit u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod a neměl by být použit v jiných indikacích. Nicméně jestliže je rozhodnutí o léčbě založeno na klinické potřebě, pak by pacient měl být pečlivě sledován pro výskyt sebevražedných příznaků.

Navíc nejsou k dispozici dostačující údaje o dlouhodobé bezpečnosti použití u dětí a dospívajících týkající se růstu, dospívání a rozvoje kognitivních a behaviorálních funkcí (viz bod 5.3). V 19týdenním klinickém hodnocení byly u dětí a dospívajících léčených fluoxetinem pozorovány snížené přírůstky výšky a hmotnosti (viz bod 4.8).

Nebylo zjištěno, zda existuje vliv na dosažení normální výšky v dospělosti. Nelze vyloučit možnost zpoždění puberty (viz bod 5.3 a 4.8). V průběhu léčby fluoxetinem by proto měl být monitorován růst a dospívání (výška, váha a škálování dle Tannera). V případě zpomalení je nutné zvážit konzultaci s pediatrem.

V pediatrických studiích byly často hlášeny mánie a hypománie (viz bod 4.8). Proto se doporučuje pravidelné monitorování výskytu mánie/hypománie. Fluoxetin by měl být vysazen, pokud se u pacienta objevily manické příznaky.

Je důležité, aby lékaři ordinující léčbu pečlivě prodiskutovali její možná rizika a přínosy s dětmi/dospívajícími a/nebo jejich rodiči.

Vyrážka a alergické reakce

Byla hlášena vyrážka, anafylaktoidní reakce a progresivní systémové reakce, někdy závažné (zahrnující kůži, ledviny, játra nebo plíce). Při objevení se vyrážky nebo jiných příznaků alergie, byť nejasné etiologie, by měla být léčba fluoxetinem ukončena.

Epileptické záchvaty

Potenciálním rizikem při podávání antidepresiv jsou epileptické záchvaty. Z tohoto důvodu by měl být fluoxetin užíván u pacientů s epileptickými záchvaty v anamnéze se zvýšenou opatrností.

Léčba by měla být ukončena u každého pacienta, u kterého se záchvaty objeví nebo se zvýší jejich frekvence.

Je třeba se vyhnout podání fluoxetinu u pacientů s nestabilním záchvatovitým onemocněním/epilepsií a pacienti s kontrolovanou epilepsií by měli být pečlivě monitorováni.

Mánie

Antidepresiva by měla být používána s opatrností u pacientů s mánií/hypománií v anamnéze. Stejně tak jako všechna antidepresiva fluoxetin by měl vysazen u každého pacienta s počínajícími příznaky mánie.

Jaterní/renální funkce

Fluoxetin je extenzivně metabolizován v játrech a vylučován ledvinami. U pacientů se závažnou hepatální dysfunkcí se doporučují nižší dávky, např. podávání obden. Jestliže byl fluoxetin podáván v dávce 20 mg/den po dobu 2 měsíců pacientům se závažným renálním selháváním (GFR

Príbalový leták MAGRILAN 20 mg

MAGRILAN 20 mg

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje fluoxetín hydrochlorid, ekvivalent k 20 mg fluoxetínu.

Pomocná látka: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Tvrdé kapsuly

Tvrdé želatínové kapsuly, horná časť je svetlomodrá, spodná biela, obe nepriehľadné, obsahujú biely až takmer biely prášok.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

Dospelí

Depresívne epizódy. Obsedantno-kompulzívna porucha. Mentálna bulímia: MAGRILAN sa indikuje ako doplnok ku psychoterapii na zníženie záchvatového prejedania sa a aktivity zbavovania sa jedla.

Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac

Stredne ťažké až ťažké depresívne epizódy, ak depresia nereaguje na psychologickú terapiu po 4-6 sedeniach. Antidepresívne lieky sa majú poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku s depresiou stredného až ťažkého stupňa len v kombinácii so súčasnou psychologickou terapiou.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

 • Určené na perorálne podanie.
 • Depresívne epizódy

Dospelí a starí ľudia: Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Dávkovanie sa má posúdiť a upraviť v prípade potreby do 3 až 4 týždňov od začatia liečby a potom podľa toho, ako sa považuje za klinicky potrebné.

Hoci u niektorých pacientov môže nastať zvýšený potenciál pre vedľajšie účinky pri vyšších dávkach lieku, pri nedostatočnej odozve na 20 mg sa dávka môže postupne zvyšovať až na maximum 60 mg (pozri časť 5.1).

Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a podľa jednotlivého pacienta tak, aby sa pacienti udržiavali na najnižšej účinnej dávke.

Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočne dlhú dobu, minimálne 6 mesiacov, aby sa zaistilo, že sú zbavení symptómov.

Obsedantno-kompulzívna porucha

Dospelí a starí ľudia: Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Hoci u niektorých pacientov môže pri vyšších dávkach lieku nastať zvýšený potenciál pre vedľajšie účinky, pri nedostatočnej odozve na 20 mg po dvoch týždňoch, sa dávka môže postupne zvyšovať až na maximum 60mg.

Ak sa do 10 týždňov nezistí žiadne zlepšenie, liečba fluoxetínom sa má znovu zvážiť. Ak sa dosiahla dobrá terapeutická odpoveď, v liečbe sa môže pokračovať s dávkovaním nastaveným podľa jednotlivého pacienta.

Hoci neexistujú systémové štúdie na zodpovedanie otázky, ako dlho pokračovať v liečbe fluoxetínom, OKP (Obsedantno-kompulzívna porucha) je chronickým ochorením a je rozumné zvážiť u reagujúcich pacientov pokračovanie nad 10 týždňov. Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a podľa jednotlivého pacienta tak, aby sa pacient udržiaval na najnižšej účinnej dávke.

Potreba liečby sa má pravidelne opäť prehodnocovať. Niektorí lekári pre pacientov, ktorí na farmakoterapiu zareagovali pozitívne, presadzujú súbežnú behaviorálnu psychoterapiu.

Dlhodobá účinnosť (dlhšia ako 24 týždňov) u OKP nebola preukázaná.

Budete mít zájem:  Příznaky Zánětu Žil Na Noze?

Mentálna bulímia

Dospelí a starí ľudia: Odporúčaná dávka je 60 mg /deň. Dlhodobá účinnosť (dlhšia ako 3 mesiace) u mentálnej bulímie nebola preukázaná.

Dospelí – Všetky indikácie: Odporúčaná dávka sa môže zvýšiť alebo znížiť. Dávky vyššie ako 80 mg/deň neboli systematicky vyhodnotené.

Fluoxetín sa môže podávať ako jediná alebo rozdelená dávka, počas alebo medzi jedlami.

Pri zastavení dávkovania, účinné látky lieku budú v tele pretrvávať ešte týždne. Toto treba mať na pamäti pri začatí aj ukončení liečby.

Deti a dospievajúci vo veku 8 a viac rokov ( Stredne ťažké až ťažké depresívne epizódy):

Liečba sa má začať a sledovať pod dohľadom odborníka. Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a podľa jednotlivého pacienta tak, aby sa pacient udržiaval na najnižšej účinnej dávke.

Po jednom až dvoch týždňoch sa táto dávka môže zvyšovať na 20mg/deň. Skúsenosti z klinických skúšok s dennými dávkami vyššími ako 20 mg sú minimálne. Existujú len obmedzené údaje o liečbe dlhšej ako 9 týždňov.

Deti s nižšou hmotnosťou: Tým, že u detí s nižšou hmotnosťou sú vyššie plazmatické hladiny lieku, terapeutický účinok sa môže dosiahnuť s nižšími dávkami (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

U pediatrických pacientov, ktorí dobre reagujú na liečbu, sa má potreba pre pokračujúcu liečbu po 6 mesiacoch prehodnotiť. Ak sa však nedosiahne klinický prínos počas 9 týždňov, liečbu treba prerušiť a uvážiť iné spôsoby liečby.

Starí ľudia: Odporúča sa opatrnosť pri zvyšovaní dávky, pričom denná dávka nemá vo všeobecnosti presiahnuť 40 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 60 mg/deň.

Nižšia alebo menej častá dávka (napr. 20 mg každý druhý deň) sa má uvážiť u pacientov s poškodením pečene (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti), a tiež u pacientov, kde súbežná medikácia má potenciál pre interakciu s MAGRILANom (pozri časť 4.5 Interakcie).

Abstinenčné syndrómy liečby, ktoré sa zistili pri vysadení MAGRILANu: Treba sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby. Pri zastavení liečby liekom MAGRILAN dávka sa má postupne znižovať počas doby minimálne jeden až dva týždne, aby sa znížilo riziko abstinenčných reakcií (pozri časť 4.

4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní a časť 4.8 Nežiaduce účinky). Ak sa vyskytnú po znížení dávky alebo po vysadení lieku príznaky intolerancie, môže sa uvážiť obnovenie predtým predpísanej dávky.

Následne lekár môže pokračovať v znižovaní tejto dávky, ale postupnejším spôsobom.

Precitlivenosť na fluoxetín alebo na niektorú z pomocných látok.

Inhibítory monoaminooxidázy: Prípady vážnych a niekedy fatálnych reakcií boli hlásené u pacientov, ktorí dostávali inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) v kombinácii s inhibítorom monoaminooxidázy (inhibítor MAO), a u pacientov, ktorí pred krátkym časom prerušili užívanie SSRI a začali užívať inhibítory MAO. Liečba fluoxetínom sa má začať 2 týždne po prerušení liečby nevratným inhibítorom MAO a nasledujúci deň po prerušení liečby vratným inhibítorom MAO-A.

Niektoré prípady boli prezentované so znakmi pripomínajúcimi serotonínový syndróm (ktorý môže pripomínať a byť diagnostikovaný ako neuroleptický malígny syndróm). Cyproheptadín alebo dantrolén môžu pacientom, ktorí také reakcie zaznamenali, pomôcť.

Symptómy liekovej interakcie s inhibítorom MAO zahŕňajú: hypertermiu, strnulosť, myoklónie, autonómnu nestabilitu s možnými rýchlymi výkyvmi vitálnych znakov, zmeny v duševnom stave zahŕňajúce zmätenosť, podráždenosť a extrémne vzrušenie s progresom k delíriu a kóme.

Preto je fluoxetín kontraindikovaný v kombinácii s neselektívnym inhibítorom MAO. Podobne má pred začiatkom užívania inhibítora MAO uplynúť minimálne 5 týždňov po prerušení liečby fluoxetínom. Ak bol fluoxetín predpisovaný chronicky a/alebo vo vysokej dávke, treba uvážiť dlhší interval.

Kombinácia fluoxetínu s vratným inhibítorom MAO (napr. moklobemidom) sa neodporúča. Liečba fluoxetínom sa môže začať nasledujúci deň po prerušení liečby vratným inhibítorom MAO.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Suicidálne správanie (suicidálny pokus a suicidálne myšlienky) a hostilita (prevažne agresia, protichodné správanie a zlosť) boli častejšie pozorované u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami v porovnaní so skupinou s placebom.

MAGRILAN sa má používať u detí a dospievajúcich vo veku 8 až 18 rokov na liečbu stredne ťažkých až ťažkých depresívnych epizód a nemá sa užívať v iných indikáciách. Ak na základe klinickej potreby sa aj tak prijme rozhodnutie o liečbe, takého pacienta treba starostlivo sledovať, či sa neobjavia suicidálne symptómy.

Navyše sú dostupné iba obmedzené údaje o dlhodobom účinku na bezpečnosť u detí a dospievajúcich, vrátane účinkov na rast, sexuálne dozrievanie, kognitívny, emocionálny a behaviorálny vývoj (pozri časť 5.3).

V 19-týždňovej klinickej skúške boli u detí a dospievajúcich liečených fluoxetínom (pozri časť 4.8) zistené znížená výška a prírastok na hmotnosti. Nebolo stanovené, či existuje vplyv na dosiahnutie bežnej výšky dospelého človeka.

Možnosť oneskorenia puberty sa nedá vylúčiť (pozri časti 5.3 a 4.8). Počas liečby a po liečbe fluoxetínom sa má sledovať rastový a pubertálny vývoj (výška, hmotnosť a TANNEROV úsek).

Ak sa jeden z nich spomalí, treba zvážiť konzultáciu s pediatrom.

V pediatrických klinických skúškach boli často hlásené mánia a hypománia (pozri časť 4.8). Preto sa odporúča pravidelné sledovanie možného výskytu mánie/hypománie. Fluoxetín sa má vysadiť u každého pacienta, u ktorého začína manická fáza.

Je veľmi dôležité, aby lekári, ktorí túto liečbu predpísali, prediskutovali riziká a prínosy tejto liečby s dieťaťom/mladým človekom a/alebo jeho rodičmi.

Vyrážka a alergické reakcie

Boli hlásené vyrážka, anafylaktické príhody a progresívne systémové príhody, často závažné (týkajúce sa pokožky, obličiek, pečene alebo pľúc). Pri objavení sa vyrážky alebo iného prejavu alergie, pri ktorom nie je možné identifikovať alternatívnu etiológiu, sa fluoxetín má vysadiť.

Záchvaty

Záchvaty sú potenciálnym rizikom pri antidepresívnych liekoch. Preto, podobne ako pri iných antidepresívach, sa fluoxetín má u pacientov, ktorí už zaznamenali záchvaty v anamnéze, zavádzať opatrne.

Liečba sa má prerušiť u každého pacienta, u ktorého záchvaty vzniknú, alebo kde sa zvýši frekvencia záchvatov.

Liečbe fluoxetínom sa treba vyhnúť u pacientov s nestabilným záchvatovitým ochorením/epilepsiou a pacienti s kontrolovanou epilepsiou sa majú starostlivo sledovať.

Mánia

Antidepresíva sa majú použiť s opatrnosťou u pacientov s anamnézou mánie/hypománie. Podobne ako pri všetkých antidepresívach, fluoxetín sa má vysadiť u každého pacienta, u ktorého začína manická fáza.

Hepatálna/Renálna funkcia

Fluoxetín sa značne metabolizuje pečeňou a vylučuje obličkami. U pacientov s vážnym ochorením pečene sa odporúča nižšia dávka, napr. dávkovanie každý druhý deň. Pri dávkovaní fluoxetínu 20 mg/deň počas 2 mesiacov, pacienti s vážnym ochorením obličiek (GFR

Učinky leku

Dobrý den,mám před operací pateře a muj neurolg mi předepsal Magrilan Fluoxetinum. Mám strašné bolesti,které mi jdou do levé nohy. V příbalovém letaku jsem ale vyčetla že je to lék na bulimii,nezpletl se pan doktor? Děkuji

Odpovídá lékař:

Dobrý den, neznám vaši diagnosu, ale z popisu v příbalovém letáku vyplývá, že se lék dává k léčbě deprese, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami a nutkavých stavů. Dále se Magrilan používá k léčbě poruchy příjmu potravy zvané bulimie – takže také u bulime, čímž není řečeno, že vy ji máte.

Pan doktor pravděpodobně usoudil, že vaše bolesti mohou mít i psychcký podklad, např. ve vašem depresivním ladění a chtěl ulevit vaší duši lékem, který tyto deprese ovlivnuje a po něm mizí. Jak píši, neznám přesně vaši dagnosu, důvěřujte vašemu lékaři a lék berte, ůčinky se projeví víc jak po 6týdnech užívání.

Mějte proto trpělivost. Hezký den.

Účinky Ataraxu

Dobry den chtel bych se zeptat zdali je atarax navykovi a jestly je vhodny na…

Účinky HAK

Dobrý den, beru hormonální antikoncepci zhruba rok a půl. Od začátku mi vyhovovala,…

Účinky HAK

Dobrý den, mám čtyři obecnější otázky ohledně antikoncepce. 1. Může se snížit…

Účinky Klionu D 100

Dobrý den, gynekolog mi předepsal Klion D100 na léčbu výtoku a škrábání v…

Účinky kortikoidů

Dobrý den. Před dvěma týdny jsem měla chirurgický zákrok, kde mi byla odstraněna…

Účinky léků

Dobrý den, ráda bych se zeptala na antibiotika Ciplox 500 mg. Trápí mně…

Účinky léků

Dobrý den , nevím na koho se obrátit a potřebuji poradit. Mám 1 stupeń invalidity…

Účinky rivotrilu

Můžete mi napsat zda Rivotril patří k lékům prodlužujícím QT interval.Nikde…

Účinná léčba MRSA

Dobrý den, rád bych se informoval o účinné léčbě Stafylococcus aureus, vyskytujícího…

Účinnos antikoncepce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda antibiotikum Gyrablock 400 má negativní…

Účinnost

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, přítelkyně dobrala antibiotika v den posledního…

Účinnost

Dobrý den,chtěla jsem se zepatat jeslti Uroval biotic a Gyno-Pevaryl mají vliv…

Účinnost

Dobrý den, mam takový dotaz. Mám doma asi 7 lahviček Rivotrilu, ve kterých zbylo…

Výrůstek na žaludu

Dobrý den , Na žaludu se mi objevil výrustek viz.foto. Ničemu to nebrání,…

Citalec

Dobrý den, včera mi byla předepsána antidepresiva Citalec. Zapomněla jsem se…

Zahleněný krk

Dobrý den, již necelý rok mě trápí zahlenění krku, které mi znepříjemňuje…

Zánět jícnu

Dobrý den ráda bych se zeptala na zánět jícnu u své maminky 56 let… Mamince…

Vyrážka v tříslech

dobrý den, pár týdnu mám podrážděnou/zčervenalou pokožku na tříslech, přes den…

Citalec nezabírá

Dobry den dostala jsem pilulky citalec když jsem byla v ikem Praha na ablaci…

Lupání v zubu

Dobrý den,prosím o radu.V horní 4 mě začalo divně lupat,když si na zub sahnu…

Plíseň ve vlasech

Dobrý den, prosím o radu. Můj 9 letý syn má již měsíc 2 ložiska plísně ve…

Bolesti břicha

Dobrý den, od ledna t.r. mám bolesti břicha – na pravé straně, jde mi to až…

Bolest pod kolenem

Dobrý den, mám pětiletého syna, a ten posledních čtrnáct dní nepropíná pravé…

Zapáchající větry

dobrý večer p. doktorko potřebuji jenom poradit nikdo není mi totiž schopen…

Jak vysadit magrilan | ujistěte se, že máte zapnutý mikrofon

Exemple de IMAO: nialamida, iproniazida, selegilina, moclobemida, fenelezina, tranilcipromina, isocarboxazid si toloxatona.- warfarina sau alte medicamente utilizate pentru subtierea sangelui; Magrilan poate modifica efectele acestor medicamente in sange. Daca tratamentul cu Magrilan este inceput sau oprit in timp ce luati warfarina, medicul dumneavoastra va efectua anumite teste.

Budete mít zájem:  31. děťátko v 31. babyboxu v Písku!

Магрилан MAGRILAN (Fluoxetin) 30X20MG – EU-Aptek

Kaulų lūžiai – pacientams, vartojantiems šio tipo vaistų, pastebėta padidėjusi kaulų lūžių rizika.Altele: caderea parului, cascat, tulburari ale vederii, transpiratii excesive, dureri articulare, dureri musculare, scaderea tensiunii arteriale la ridicarea din pozitia culcat, sangerari sau echimoze („vanatai”) neexplicate; valori scazute ale sodiului in sange.

MAGRILAN 20 mg – ADC

 1. Thuốc Magrilan – Viên nang, giá Thuốc Magrilan, Công dụng, chỉ định, liều dùng Magrilan , Công ty Medochemie., Ltd – Cộng hoà Thổ Bắc Kibris – Thuocbietduoc.com.vn
 2. Opiniile avizate ale medicilor, sfaturile si orice alte informatii despre sanatate disponibile pe www.

  sfatulmedicului.ro au scop informativ si educational. Ele nu pot substitui consultul medical direct si nici diagnosticul stabilit in urma investigatiilor si analizelor medicale. Va sfatuim, ca pe langa www.sfatulmedicului.ro sa consultati fie medicul Dvs., fie unul dintre medicii recomandati de noi.

 3. gą dozę. Pradėję vartoti vaisto nuo depresijos iš karto pagerėjimo galite nepajusti. Tai įprasta, gali praeiti kelios savaitės, kol pasijusite geriau. Depresija sergančius pacientus reikia gydyti mažiausiai 6 mėnesius.
 4. ueaza cu continuarea tratamentului.

 5. Depresia si/sau tulburarile de anxietate de care suferiti va pot provoca uneori idei de auto-vatamare sau sinucidere.

  Acestea se pot accentua la inceperea tratamentului cu medicamente antidepresive, deoarece actiunea tuturor acestor medicamente se produce in timp, de obicei in aproximativ doua saptamani, cateodata si mai mult.

Video: Magrilan 20 mg, capsule Prospect fluoxetinu

Magrilan generic. Price of magrilan. Uses, Dosage, Side effect

 1. Tokių vaistų, kaip fluoksetinas, vartojant nėštumo metu, ypač per paskutinius 3 nėštumo mėnesius, gali padidėti sunkios ligos, vadinamos naujagimių persistuojančia plautine hipertenzija (NPPH), rizika. Dėl šios ligos poveikio kūdikis ima dažniau kvėpuoti ir pamėlynuoja. Šie simptomai paprastai atsiranda per pirmąsias 24 valandas po kūdikio gimimo.

  Jei tai pasireiškia Jūsų kūdikiui, reikia nedelsiant kreiptis į akušerį ir (arba) gydytoją.

 2. Ale czy pamiętasz jak nazywają się poszczególne części składowe każdego z tych działań matematycznych? Dodawanie: Składnik + składnik = suma
 3. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 4. istrarii Magrilan in siguranta asupra cresterii, maturarii, dezvoltarii cognitive si comportamentale la acest grup de varsta nu au fost demonstrate.

 5. – aveti diabet zaharat; s-ar putea ca medicul dumneavoastra sa modifice doza de insulina sau de antidiabetic oral;
 6. Gauta keletas pranešimų apie padidėjusią apsigimimų, ypač širdies ydų, riziką kūdikiams, kurių motinos pirmaisiais nėštumo mėnesiais vartojo fluoksetiną. Aritai maždaug 1 iš 100 kūdikių gimsta su širdies yda, o motinų, vartojusių fluoksetino, kūdikiams širdies ydos nustatomos 2 iš 100. Kartu su savo gydytoju galite nuspręsti ar palaipsniui nutraukti gydymą Magrilan, kol laukiatės. Atsižvelgdamas į aplinkybes, gydytojas gali patarti tęsti gydymą Magrilan.

MAGRILAN 20mg kietosios kaps

Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.

  Magrilan Capsule is used for major depressive disorder, obsessive compulsive disorder, bulimia nervosa, or panic Learn how to use Magrilan, and it's dosage, warnings, side-effects, and more Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą.Protože při užívání přípravku MAGRILAN je nutná zvláštní opatrnost, sdělte lékaři nebo lékárníkovi jestliže:

1. CO JE MAGRILAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Stromek umístíme tak hluboko, jak byl pěstován ve školce; místo štěpování vždy zůstává nad úrovní Stromky, které jsme vysadili na podzim nebo na jaře a které do konce května ještě nevyrašily.. Magrilan este disponibil in farmacii la un pret mediu de 18 lei. Nu folositi informatiile din prezentul prospect, in scopul tratarii oricaror probleme de sanatate sau de inlocuire a..

Jak MAGRILAN vypadá a co obsahuje toto baleníTvrdá tobolka. Horní část je světle modrá, spodní bílá, obě jsou neprůhledné, obsahují bílý až téměřbílý prášek.PVC/Al blistr, krabičkaVelikost balení: 10 a 30 tobolekNa trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jak napisać e-mail do wykładowcy? Pamiętam, kiedy byłam na pierwszym roku studiów.

Jak to? Mogę tak po prostu napisać kilka zdań do profesora i uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytania

MAGRILAN, Capsule – prospect actualizat SfatulMedicului

 1. Zależy nam, żebyś czuł się u nas jak najlepiej. Dlatego staramy się, aby treści i reklamy, które Tobie wyświetlamy, były spersonalizowane i oparte na Twoich zainteresowaniach
 2. Rekomenduojama paros dozė yra 1 kapsulė (20 mg). Jūsų gydytojas per 2savaites nuo gydymo pradžios dozę peržiūrės ir, jeigu reikia, ją pakoreguos atsižvelgiant į Jūsų būklę.

  Jei reikalinga, dozę galima palaipsniui didinti iki didžiausios, t. y. 3 kapsulių (60 mg) per parą. Jei po 10 gydymo savaičių nepagerėja, Jūsų gydytojas turi iš naujo apgalvoti Jūsų gydymą.

 3. Jus gali reikėti gydyti keletą savaičių ar mėnesių, kad garantuoti, jog simptomai išnyko.

 4. Papildomai galimam šalutiniam poveikiui Magrilan gali lėtinti augimą ar gal būt uždelsti lytinį brendimą.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MAGRILAN UŽÍVAT

Anuntati-l imediat pe medicul dumneavoastra daca pielea se inroseste si capata aspect bulos sau se cojeste. Aceasta se intampla foarte rar.Rekomenduojama paros dozė yra 1 kapsulė, t.y. 20 mg.

Jūsų gydytojas per 3–4 savaites nuo gydymo pradžios dozę peržiūrės ir, jeigu reikia, ją pakoreguos atsižvelgiant į Jūsų būklę. Jei reikia, dozavimas turi būti laipsniškai didinamas iki didžiausios dozės, t. y 3 kapsulių (60 mg) per parą.

Dozę turi būti didinama atsargiai, siekiant garantuoti, jog Jūs vartojate mažiausią veiksmingą dozę. Pradėję vartoti vaisto nuo depresijos iš karto pagerėjimo galite nepajusti. Tai įprasta, gali praeiti kelios savaitės, kol pasijusite geriau. Depresija sergančius pacientus reikia gydyti mažiausiai 6 mėnesius.

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Magrilan, jeigu Jums tinka bet kuris iš toliau išvardytų atvejų: Jak to funguje? MAGRILAN.

U této značky momentálně nejsou žádné produkty Daca este necesar, medicul dumneavoastra va revizui si ajusta dozele la 3-4 saptamani de la inceperea tratamentului. Dozele pot fi crescute treptat pana la un maxim de 3 capsule Magrilan (60 mg). Doza va fi crescuta cu atentie pentru a se asigura faptul ca primiti doza minima eficace.

Corpul ca intreg: frisoane, sensibilitate la lumina, pierdere in greutate. Aparat digestiv: diaree sau intoleranta digestiva, varsaturi, indigestie, dificultati de deglutitie sau alterare a gustului, senzatie de gura uscata.

Afectarea functiei hepatice a fost raportata rar; foarte rar au fost raportate cazuri de hepatita. Magrilan is a selective serotonin reuptake inhibitors antidepressant. Magrilan affects chemicals in the brain that may become unbalanced and cause depression, panic..

Termeni medicali Termeni medicali explicati pe intelesul pacientilor

Magrilan 20mg kietos kapsulės N30 – Vaistai

 1. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku.

  Další informace

 2. Další léčivé přípravky a MAGRILANInformujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době (až 5 týdnů zpátky), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

 3. Sprawdź, jak go założyć – to trwa tylko chwilę i można to zrobić online
 4. Jeigu išbėrė arba atsirado alerginė reakcija, pavyzdžiui, niežulys, lūpų ar veido patinimas, švokštimas ar dusulys, tuojau pat nutraukite kapsulių vartojimą ir nedelsdami kreipkitės į savo gydytoją.

Příbalový leták MAGRILAN 3

Chcesz sprawdzić, jak działa Eduelo? Zarejestruj się w Eduelo i zacznij korzystać już za chwilę! Rejestracja i korzystanie z Eduelo są darmowe There are a few different ways to install Magisk. If you're already rooted and you just want access to Magisk modules, you can use Magisk Manager to install the Magisk framework. Or, if you want to..

Výsadba keřů. Jak vysadit keř? – YouTub

 • Be to, buvo pranešta, kad Magrilan vartojantiems pacientams pasireiškė šis šalutinis poveikis :
 • Як правильно рахувати дні перебування, щоб не отримати депортацію. Страхові виплати по: ДТП, смерть, нещасні випадки, депортація, отримання спадщини
 • tys apie savižudybę ir priešiškumas (agresija, pyktis ir priešiškas elgesys). Magrilan gali būti skiriamas vaikams ir paaugliams nuo 8 iki 18 metų amžiaus tik esant vidutinio sunkumo ir sunkios formos didžiosios depresijos epizodams (kartu su psichoterapija). Kitoms indikacijoms gydyti šio vaisto skirti negalima.
 • Dozė tokia pati, kaip kitiems suaugusiems žmonėms. Jūsų gydytojas dozę didins labai atsargiai ir ji paprastai turi neviršyti 2 kapsulių (40 mg) per parą. Didžiausia paros dozė yra 3 kapsulės (60 mg).
 • Luati intotdeauna Magrilan exact asa cum v-a spus medicul dumneavoastra. Trebuie sa discutati cu medicul dumneavoastra sau cu farmacistul daca nu sunteti sigur.
 • Lizdines plokšteles laikyti išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės ir šviesos.

Magrilan Medicína, nemoci, studium na 1

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector