Magický rok 2021 a konec světa

Magický rok 2021 a konec světaApokalypsa v malířově představě.Určitě jste již slyšeli o konci světa v roce 2012. A nejspíš jste z toho zděšeni. Věřte, že nejte sami. Na zimní slunovrat 21. prosince 2012 má totiž skončit velká perioda Mayského kalednáře a sami Mayové na tento okamžik předpovídali „očištění“ civilizace. Bohužel mnoho konspirátorů toto „očištění“ bere jako konec světa tak, jak jej známe. A tyto zvěsti vedou k obecné panice mezi lidmi. Nemálo tomu nahrává i film amerického režiséra německého původu Rolanda Emmericha s příznačně stručným názvem 2012. Vytvořili jsme proto pro vás tuto speciální stránku, kde je většina faktů kolem apokalypsy v roce 2012 uvedena na pravou míru. A pokud si myslíte, že je tento „konec světa“ zaručený, prohlédněte si nejdříve seznam již prošlých konců minulých (Wiki)…

Bojujeme proti konci světa… (vážně i) s humorem

Česká skupina The Tap Tap připravila všem s humorem několik příležitostí, jak bojovat s hloupostí kolem předpovídaného konce světa. Tou nejprestižnější byl benefiční koncert Proti konci světa. Více informací o něm naleznete na stránce www.kpks.cz.

Co najdete na této stránce?

Nejčastěji zmiňované katastrofické scénáře

Níže najdete odkazy na třídílný článek zachycující základní nedostatky konspiračních teorií týkajících se konce světa v roce 2012.

Tento seriálový článek se snaží uvést na pravou míru tři nejčastěji zmiňované katastrofické scénáře spějící k zániku civilizace v roce 2012.

Mezi všemi teoriemi kolují především zvěsti o hromadné konjunkci planet Sluneční soustavy vedoucí k roztrhání Země, o srážce Země se záhadnou Planetou X nebo o apokalyptické sluneční erupci. Jak je to doopravdy?

 • ZPĚT na začátek stránky
 • SOUTĚŽ pro všechny

Magický rok 2021 a konec světaSoutěž o nejlepší vtip o konci světa 2012Česká astronomická společnost vyhlašuje soutěž o nejlepší kreslený či psaný vtip k tématu konce světa v roke 2012 a (nebo) Mayského kalendáře. Do soutěže je možné zasílat pouze díla, jichž jste autorem (nelze tedy přeposílat práce někoho jiného). Podstatné je tedy vymyslet či vytvořit vtip vlastní, nikoliv jej odněkud převzít. Do soutěže tedy nemohou být zařazeny ani kreslené vtipy očividně porušující cizí autorská práva (jejich hlavním motivem je např. obraz ze známého katastrofického filmu a podobně). Soutěžní snímky zasílejte na adresu [email protected]. Do předmětu mailu napište „Soutěž 2012„. Ke svému vtipu nezapomeňte uvést údaje: Jméno a Příjmení, Místo bydliště, Věk a Kategorii, do níž chcete svůj vtip zařadit. Soutěžící mohou posílat více vtipů do obou kategorií. Soutěží se v těchto kategoriích:

 • Nejlepší psaný vtip o konci světa 2012 – Do této kategorie můžete zaslat různé anekdoty, hospodské historky či velmi krátké povídky (max. půl stránky A4, font 12); tematicky o konci světa 2012, Mayské civilizaci a Mayském kalendáři, o astronomických souvislostech a podobně.
 • Nejlepší kreslený vtip o konci světa 2012 – Sem zasílejte snímky s vtipy na téma, krátké komiksy, karikatury… Obrázky zasílejte ve formátu JPG nebo PNG.

Soutěžní práce je možné zasílat od 18. ledna 2012 do 20. prosince 2012. Tak, jak budou docházet, budou průběžně zveřejňovány na webu, kde je bude možné veřejně prohlížet. Soutěž vyhlašujeme pro zábavu a potěšení všech. Chceme jí dát najevo, že se konce světa nejen nebojíme, ale ani na něj nevěříme, protože není proč na něj věřit.

Soutěž je čestná, tedy bez finanční odměny. Pro výherce v obou kategoriích však čeká balíček věcných odměn a na jaře roku 2013, tedy dostatečně dlouho po „konci světa“, individuální prohlídka observatoře Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Na tu si vítězové v obou kategoriích budou moci pozvat i své rodiny a přátele. Další informace najdete na stránce soutěže.

ZPĚT na začátek stránky

Související články

ZPĚT na začátek stránky

2012 v médiích

Níže naleznete odkazy na články, audiozáznamy nebo videozáznamy o konci světa 2012 získané z rozhovorů s odborníky (nejen) z řad České astronomické společnosti.

ZPĚT na začátek stránky

Tisková konference

Ve středu 18. ledna se v budově Akademie věd České republiky uskutečnila tisková konference ohledně poplašných zpráv okolo konce světa v roce 2012.

Za Českou atronomickou společnost, Akademii věd České republiky, Astronomický ústav AVČR a Hvězdárnu a planetárium Brno na konferenci hovořili Pavel Suchan, Jiří Grygar, Jan Vondrák, Michal Švanda a Jiří Dušek.

Na této stránce najdete informace, odkazy, fotografie a materiály ke stažení užité či vzniklé v průběhu konference.

ZPĚT na začátek stránky

K jednotlivým „problémům“ poněkud podrobněji

1. Kdy vlastně končí Mayský kalendář?

Spojení konce Mayského kalendáře s rokem 2012 je od základu poměrně nejisté. Problémem je hlavně jeho přiřazení k gregoriánskému kalendáři, který dnes používáme. Pro datování mayského kalendáře je velice výhodné použít tzv. Juliánské datum (JD), což je v astronomii běžné kontinuální počítání jednotlivých dní od zvoleného počátku (ten odpovídá 1. lednu roku 4713 př.

n. l.). Jeho vztah k moderním kalendářům je dán poměrně jednoduchým algoritmem. Na první pohled by se mohlo zdát jednoduché přiřadit vzájemně data v obou kalendářích – stačí najít v obou zaznamenané nějaké jednoznačné datum (ať už se jedná o historickou událost nebo jedinečný astronomický úkaz) a problém je vyřešen. Bohužel tomu tak není.

Ne všechny symboly v mayském kalendáři byly jednoznačně rozluštěny, a historických událostí známých současně oběma civilizacím je pomálu (všechny spadají do poměrně krátkého období po obsazení Yucatánu Španěly).

Navíc astronomické úkazy, které se v Drážďanském kodexu vyskytují (maximální elongace, konjunkce, oposice, heliakální východy/západy planet, sluneční a měsíční zatmění apod.) mají většinou poměrně krátkou periodicitu opakování a najdeme jich tam proto velké množství. To vše vede k nejednoznačnostem v přiřazení obou kalendářů, v závislosti na výběru použitých událostí.

Není proto divu, že v dnešní době existuje více než 50 různých publikovaných hodnot tzv. korelační konstanty τ (tj. rozdílu mezi Juliánským datem a počtem dní mayského Dlouhého počtu τ = JD – MD). Korelační konstanta je tedy vlastně juliánské datum počátku mayského kalendáře.

Přičtením korelační konstanty k Dlouhému počtu Mayského kalendáře získáme datum konce kalendáře, údajného konce světa. Problém je, že samotná korelační konstanta není přesně spočtena a u mnoha autorů se liší až ve stovkách let! Existuje tedy několik dat konce Mayského kalendáře, račte si sami vybrat:

Tabulka 1. Datum konce mayského kalendáře podle různých korelačních konstant spočtených různými autory vědeckých publikací

Autor τ (dní) JD konce kalendáře Greg. datum konce kalendáře
Bowditch 394483 2266483 26. 4. 1493
Willson 438906 2310906 11.12. 1614
Spinden 489384 2361384 23. 2. 1753
GMT 584283 2456283 21.12. 2012
Böhm & Böhm 622261 2494261 14.12. 2116
Kreichgauer 626927 2498927 23. 9. 2129
Wells & Fuls 660208 2532208 6.11. 2220
Hochleitner 674265 2546265 3. 5. 2259
Verbelen 739615 2611615 4. 4. 2438
Vollemaere 774080 2646080 14. 8. 2532

Podrobné informace a další souvislosti se dozvíte v článku Ing. Jana Vondráka, DrSc. s názvem Mayský kalendář a rok 2012, z něhož byl výše uvedený text s tabulkou převzat.

ZPĚT na začátek stránky

2. Slunce opravdu bouří… jako už milióny let předtím

V souvislosti s narůstající sluneční aktivitou vyšly kolem 18. června 2010 na několika serverech (Novinky.cz, Idnes.cz, Aktualne.cz) články, které informovaly o extrémní magnetické superbouři při maximu aktivity v roce 2013.

Bohužel informace v článcích byly způli nejspíše špatným překladem původního zdroje a způli nesprávným pochopením velmi zavádějící. Vše na pravou uvádí ve svém článku Slunce v roce 2013 lidstvo na měsíce neochromí sluneční fyzik Mgr.

Michal Švanda, Ph. D.

ZPĚT na začátek stránky

3. Nibiru se blíží… A kde je?

„Záhadná“ Planeta X nebo Nemesis/Nibiru/Eris/Marduk je mýtus, který patří mezi nejvděčnější témata především autorů konspiračních knih. Ti tvrdí, že astronomové tají existenci Nibiru už několik desítek let a samozřejmě jim v tom napomáhají složky vlád nejmocnějších zemí.

To samo o sobě je tak silný argument, že vyvracet jej by zabralo dlouhá léta. Hlavně kvůli platnosti přísloví, že „Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde“.

Obecná potíž u planety Nibiru je, že existuje tolik různých teorií popisujících její dráhové i fyzické vlastnosti, že lze jen těžko vybrat (a vyvrátit) tu „pravou“.

Budeme tedy vycházet ze zatím nejrozšířenějšího modelu: planeta o velikosti mnohonásobně větší jak Jupiter se pohybuje po velmi protáhlé eliptické dráze s periodou oběhu T = 3600 let.

Dráha je vůči rovině ekliptiky kolmá, ale hlavní osa elipsy leží na ekliptice (rovině, na níž leží zemská dráha a dráhy ostatních planet Sluneční soustavy jsou od ní jen mírně v řádech obloukových stupňů odkloněny). Její perihelium (bod dráhy nejblíže ke Slunci) leží někde ve vdálenosti Země, tj.

cca 1 AU (asi 149.6 milionů km). Podle neověřeného zdroje by měla být Nibiru ve vzdálenosti 60-66 AU od Slunce (srpen 2010). Pak by ale (když pomineme kardinální nesmysly týkající se pozadí „objevu“ Planety X) podle 3.

Keplerova zákona a Keplerovy pohybové rovnice zdaleka nemohla „stihnout“ Zemi zasáhnout v roce 2012, ale v roce 2050 ± 3 roky. Navíc, pokud by měla přísluním projít v roce 2012, byla by v této době (září 2010) už pozorovatelná pouhýma očima. Podrobnosti připravil Mgr.

Miroslav Šulc ve svém článku Planeta X a fenomén 2012 nebo ve dvoudílném článku Planeta X a pomatená webová zpráva (díl první, díl druhý).

Pokud si rok udajného průchodu Nibiru přísluním (též období srážky se Zemí) porovnáte s tabulkou uvedenou výše, dojdete k závěru, že údajná apokalypsa s ní spojená se přinejmenším s koncem Mayského kalendáře vůbec neshoduje.

„Reálnější“ hrozbou by mohla být srážka Země s kometou. O tom, že kometa C/2010 X1 Elenin, která je žhavou kandidátkou na srážku, Zemi mine, píše ve svém článku popularizátor kometární astronomie Jakub Černý.

ZPĚT na začátek stránky

Rok 2020: Nastane konec světa?

Magický rok 2021 a konec světaPodle některých věštců prý brzy nastane konec světa. Proč ne, když podle předpovědi Nostradama nenastal ve druhé polovině 90. let minulého století ani na přelomu tisíciletí, podle Mayů dokonce ani v prosinci 2012. Musí se najít nějaké nové datum. Máme se bát

roku 2020?

Zjednodušené výklady

Apokalyptické vize věštců vždy kopírovaly obavy z nástupu nového století či „nové doby“. Konec světa byl očekáván v roce 999, 1099, 1666, ale také na počátku 20. století. Naposledy nás rozrušila kampaň kolem Nostradamových předpovědí. Byly ale mylně pochopeny, proto se logicky nenaplnily.

Budete mít zájem:  Bez GMO. Nový certifikát zaručí ověřené potraviny

Značně zjednodušené výklady totiž v naprosté většině neměly žádnou výpovědní hodnotu. Daleko zajímavější jsou teorie o „biblickém kódu“, o zašifrovaných předpovědích v Tóře, o prvních pěti posvátných knihách Starého zákona. Podle židovské tradice byly spisy diktovány přímo Hospodinem (Bohem) Mojžíšovi.

A to docela zvláštně, písmeno po písmeni.

Éra Ryb

Přesuňme se do 21. století. Téměř 2 000 let nás provázela tzv. éra Ryb. Ryba je znakem křesťanů, znakem Krista. I jeho účedníci (apoštolové) jsou v bibli líčeni jako „rybáři“ lidí. „Éra Ryb“ nahradila „éru Berana“ a „éru Býka“. Všech dvanáct znamení se vystřídá během jediného roku, ale jen jedno z nich má během určitého věku jistou dlouhodobou převahu.

Tento úsek (éra) trvá přibližně 2 150 let. Proto by následný věk Vodnáře měl začít někdy kolem roku 2377. Podle znalců se již od osmdesátých let minulého století nacházíme v jakési očišťovací fázi: pokrok a věda jdou rychle kupředu, vyznáváme nové netradiční hodnoty, ale současně pohrdáme starými recepty, moudry, nerespektujeme rady a zkušenosti předků.

Nebezpečné „poruchy“ planet

Předčasný konec civilizace „éry Ryb“ by přitom mohl nastat velmi rychle. Stačí, aby došlo k zastavení „evolučních hodin“ u živočichů, vypukla III. světová válka nebo Zemi zasáhl obří asteroid či ničivé paprsky z vesmíru. Paprsky by mělo na svědomí více faktorů, hlavním je několik obřích výbuchů v galaxii.

A co dál? Například můžeme klidně zmizet v „černé díře“, která do sebe vsaje veškerou okolní hmotu, klidně i celou naši planetu. Velmi nebezpečné jsou „poruchy“ planety, klimatické změny, zemětřesení, výbuchy sopek či pandemie. Ve hře je i budoucí nadvláda robotů nad pozemšťany. Propadat bludným předpovědím bychom ale rozhodně neměli.

Ale opatrnost je důležitá, jinak si skutečně lidstvo kope hrob…

(nov)

Vědma Helen Stanku: Velká předpověď pro rok 2021

Letošní rok by mnozí nejraději vymazali z paměti. A protože už je téměř u konce, je na čase začít se soustředit na ten další. Co přinesou následující měsíce a na jaké příležitosti se můžete (ne)těšit? To už vám prozradí vědma Helen Stanku (43).

V žilách jí proudí čarodějná krev, a tak pro ni budoucnost není jen velkým neznámem. Podle Helen Stanku bude lidstvo v příštím roce vystaveno obrovské vlně informací i dezinformací a je potřeba se na to připravit. Ochutnávku toho, co vás čeká, vyvěštila za pomoci astrologie, numerologie i tarotových karet.

Rok 2021 spadá pod planetu Saturn. Podle mýtů se Saturn, řecky Kronos, nejmladší z Titánů, postavil svému otci Uranovi a zbavil ho vlády. Uran však Krona proklel s tím, že vlastní děti připraví o moc i jeho. Aby se věštba nenaplnila, spolkl Kronos každé své dítě. Kromě šestého. Tím byl Zeus, kterého jeho matka Rhea dokázala ukrýt, a jakmile dospěl, otce skutečně porazil.

Odsud plyne přesvědčení, že Saturn nemá rád děti a mládí. Je patronem času, starostí a rozjímání. Symbolizuje těžkou práci, restrikce, odstup a strach. Nicméně i Saturn nám v červenci ukáže svoji vlídnější tvář.

Díky tomu budou lidé více citliví. Na roku 2021 se nejvíce podepíší trojité kvadratury Saturnu ve Vodnáři s Uranem v Býku, a to konkrétně v únoru, červnu a v prosinci.

Lidé se budou bát o své jistoty i o demokracii a nebudou vědět, čemu mají věřit.

Helen Stanku pochází z rodu mágů a vědem, ale i loutkářů a akrobatů. Magické schopnosti se prý v její rodině dědí z generace na generaci

Proti spořádanému Saturnu stojí číslo roku 2021 zredukované do pětky. Toto číslo má horkou, vznětlivou a aktivní povahu. Má rádo umění, média, svobodu a je kreativní. V různých numerologických systémech se pojí číslo pět s planetou Merkur nebo také se Sluncem.

V roce 2021 se střetne Saturnova tvrdá energie strachu, nedůvěry a rezignace s výbuchy odporu proti těmto pocitům. Jako by šlo o střet generací. Saturn jako stařec vládnoucí železnou rukou a vitální, novátorská energie. Může to trochu připomínat šedesátá léta minulého století. Nejvíce se změny projeví v pokroku technologií, vědě a růstu civilizace.

Budoucnost nejraději vykládá z mariášových a tarotových karet nebo z run. Ale když je potřeba, podívá se i do křišťálové koule či magického zrcadla

Od 12. 2. 2021 nás čeká rok železného Buvola, který je symbolem pracovitosti, disciplíny a dobroty. Buvol jako patron roku 2021 bude vyžadovat pokoru a pracovitost.

Líní jedinci se sklony odkládat všechno na později toho moc nedosáhnou, naopak si mohou přivodit hodně problémů. Úspěch přinese jen těžká a poctivá práce. Podle čínského horoskopu je před námi hodně výzev.

Pokud si chceme poradit s těžkostmi, je potřeba jít vyznačenou cestou krůček po krůčku a postupně dosahovat jednotlivých cílů.

Nová rozhodnutí bychom měli přijímat jen velmi opatrně a vyhnout se boji s větrnými mlýny. Bude velmi záležet na našem rozhodování a úsudku. Změny nastanou ve všech sférách života a víc než na šťastný osud bychom měli spoléhat sami na sebe.

 Jestliže si chceme splnit přání, musíme se k tomu postavit čelem a vzít věci do vlastních rukou. Buvola provází aura soustředěnosti, klidu a pokoje – tím dosahuje úspěchu. I pro nás bude v roce 2021 potřeba mít emoce pod kontrolou. Nadmíra hněvu může mít fatální dopad.

Je potřeba přijímat těžkosti na životní cestě s pokorou a pomáhat druhým lidem.

Do tajů magie zasvětila Helen už její babička. A její maminka mívá věštecké sny

Mystická tarotová lama 21 Svět vyzývá k novým cílům. Dává nové impulsy, ale také překážky. Nese novou energii a zbavuje lidi něčeho, co se již dlouho vleklo. Nepůsobí ale moc rychle. Můžeme být na dobré cestě, chce to však svůj čas. Věci mohou zdržovat zejména úřední záležitosti. Ten, kdo bude mít v pořádku všechny dokumenty, by mohl mít klid.

Z tarotových karet se ale dá vyčíst mnohem víc. Zajímá vás, jak se bude vyvíjet situace s pandemií, který měsíc bude přát pravé lásce a zdali se příští rok konečně splní všechny vaše sny? Přečtěte si, co Helen Stanku předpovídá v nejdůležitějších aspektech života. Měla při tahaní karet šťastnou ruku? To už necháme na vás.

Rok 2021 bude podle Helen o zápasu. Jako kdyby se spolu mělo utkat staré a nové. Staré bude muset něco obětovat a to nové přijmout něco ze starého

Rok 2021 bude o pomalém dozrávání věcí. Pro někoho je to start a pro jiného cíl. Mohou se ukončit záležitosti, které se dlouho táhly. Lidé budou konečně nacházet své místo ve společnosti. Někdo se smíří s osudem, jiný pozná, jak moc se ostatní umí přetvařovat a začne se v tom orientovat.

Cesta k prosperitě bude pomalá, ale jistá. Dařit se bude lidem se stálým zaměstnáním. Snažte se obejít bez přehnaných nároků k sobě i k druhým. Hlavní věc, která přichází, jsou příležitosti. Bude jich dost, ale to neznamená opouštět to staré, nýbrž přijímat nové vlivy i podmínky, využít jejich potenciál a přitom se nebát prolnout to s již posbíranými zkušenostmi.

Helen je nejen vědmou, ale i astrokoučkou. Pochází z rodiny, kde se prý dědí především otevřená 6. a 7. čakra, díky které může vykládat osud a otevírat lidem širší intuici

V roce 2021 jsme u konce cyklu, ale i na počátku stále stejné záležitosti. Ten, kdo bude zkoumat, proč se co děje, se bude na své cestě životem dostávat dál. Je tu šance zbavit se problémů nebo je alespoň výrazně omezit.

Budete mít tendenci rychle řešit stávající problémy, ale to si bude žádat své oběti. Každopádně je nutné mít vše pod kontrolou. Lidé si budou více vážit nejenom fyzického, ale i duševního zdraví.

Vždy je potřeba pamatovat, že k dobrému vývoji se dá dopracovat stabilní cestou – krůček po krůčku.

V případě covidu-19 musíme počítat s tím, že nebojujeme jenom s virem, ale i s lidskými postoji, které čeká postupné prolínání a přijmutí nezbytného. V momentě, kdy toto uzraje, dostaneme se na správnou cestu, a to bude již z jara, nejpozději však začátkem léta.

Přibude kvůli koronaviru sebevražd? Co říkají odborníci? 

Na podzim přijde znovu období, kdy bude nutná zvýšená opatrnost. Karta Velekněze vedle Ďábla dává cítit, že to bude již mnohem více vyrovnaný zápas. Před Veleknězem je karta Mága, který nachází lék a umí dobře komunikovat tak, aby ho lidé byli schopni slyšet.

Vyplní se, co Helen Stanku pro rok 2021 předpovídá?

Někdy to, co bude zjevné očím, může být pouze určitá maska pro něco jiného, daleko důležitějšího. Pomalu se tak ukončí všechno, co už nemá šanci na pokračování a bude se lépe dýchat.

Lidé budou nacházet neotřelá řešení a postoje. Zejména leden bude velmi inspirativní, co se týče různých odhalování a překvapivých zvratů.

Ten tobogán nás protáhne až do půli března, kdy dozrají vážná rozhodnutí ve vztazích a Amor bude atakovat nová srdce.

Duben a květen dává sílu komunikaci, vášni i práci. To bude samo o sobě velkým nábojem pro veškerá pracovní odvětví, kde to bude prostě příjemně harašit. V červnu a červenci přijde velké odkrývání citů a start pro dlouhodobé vztahy. Srpen a září přinese energii plodnosti.

To bude jízda pro ty, kteří si plánují početí potomka. Říjen nese nadšení pro poznávání nového a různé flirtování. Listopadová aura bude poněkud přísnější a bude vyžadovat dodržování nutných pravidel.

Prosinec bude možností všechno získat, když se člověk nebude bát a skočí na tu správnou vlnu.

První vykládací karty měla Helen už ve svých třinácti letech

Rok 2021 bude přát více zralým duším. Ti méně vyzrálí jako by byli pro změnu na začátku. Hodně lidí se těší, že se tento rok splní jejich sny. Ano splní. Pokud chci vlastnoručně vytvořenou vázu z keramiky, musím ale počítat s tím, že si ušpiním ruce od hlíny. Bez oběti nejde nic. Cesta kompromisu ve vlastních postojích vede k prolínání štěstí do našich životů.

Chcete se Helen zeptat na něco konkrétního? Objednejte se k ní na jejích stránkách na výklad

Lidé si budou více vážit Matky Země z jejíhož lůna vzešel život. Příroda umí ukázat svoji dobrou tvář a lidé budou mít příležitost jí to v dobrém vrátit. Uran v Býku pomůže dál rozvíjet ekologický způsob života. Možná to nebude létání do exotických oblastí, ale to pomůže přírodě k tomu, aby si trochu odpočinula.

Budete mít zájem:  Příznaky Potratu V Prvním Trimestru?

Objevování úžasných míst v blízkém okolí, nakupování z bio farem a od místních dodavatelů – to budou nové, stále oblíbenější a trendy. Jistěže budou místa, kde se bude příroda zlobit a nezastavíme započaté procesy. Nicméně lidé budou hledat další způsoby, jak jí pomoci a žít s přírodou ve větším souladu. Budou se ve velkém řešit příčiny a následky.

V příštím roce si budou lidé více vážit nejen svého zdraví, ale také přírody

A jak bude v roce 2021 probíhat seznamování? Hlavně online!

Ještě to bude bolet. 21 předpovědí pro rok 2021

1. 2021 bude horší než rok 2020. Lépe řečeno nebude lepší. Všimněme si: když katastrofické filmy o pandemii končí happy endem, pak to jsou záběry na očkování prvních lidí. „Zase nám lhali,“ můžeme si říct. Návrat k normálu bude dlouhý a bolestný.

2. Ale podzim už bude ve znamení naděje. Ano, ještě i mnohé vánoční večírky 2021 budou v rouškách. Ale protože hlavním hybatelem světa je naděje, nikoli realita, posune se pozornost lidstva na rok 2022. Ten bude opravdu dobrý.

3. Donald Trump představí svou televizní show, která se stane nejúspěšnější v historii.

4. Problémem roku 2021 bude idealismus. Lépe řečeno touha příliš mnoha lidí měnit svět k lepšímu. Podle globálního průzkumu společnosti Ipsos říká už teď 86 procent lidí, že pandemii je třeba brát jako příležitost ke změně. Jenže historie ukazuje, že touha „dělat dobro“ vede spíš ke špatným koncům.

5. Ještě víc poroste popularita podcastů, a to i v Česku. Díky tomu, že podcasty fungují mimo prostor ovládaný velkými mediálními společnostmi, budou pro žurnalistiku stejně důležité, jako byl tisk ve 20. století. Rok 2021 je definitivním začátkem tohoto trendu.

6. Éra „home office“ bude v roce 2021 pokračovat, ale na podzim skončí. Předpovědi, že dojde k dlouhodobému posunu k tomuto trendu, se nenaplní. Firmy zjistí, že hybridní model (občas v kanceláři a občas doma) je ten nejméně výhodný. A protože konec „home office“ bude symbolem restartu ekonomiky a snahy návratu k prosperitě, většina firem práci z domova skončí.

7. Dojde k velkému hackerskému útoku a nedá se vyloučit, že dopady a významem bude srovnatelný s teroristickými útoky v USA v roce 2001.

8. Uslyšíme čím dál častěji o „patnáctiminutovém městě“. Tedy urbanistickém konceptu, kde lidé žijí tak, že mají práci, sport, zábavu i gastro v dosahu patnácti minut.

V Evropě se to dlouhodobě daří Vídni (té ještě dřív, než se tomu začalo říkat tímto sexy termínem), v roce 2020 zazářila Paříž.

Praha zůstane „hodinovým městem“ s nedokončeným okruhem i obchvatem, a s kavárnami na nábřeží.

9. Samořiditelná auta se ještě víc posunou směrem ke kategorii „vzdálená budoucnost“. Objeví se nové problémy, velké firmy přestanou do výzkumu investovat. Pokud je vám víc než padesát, je skoro jisté, že se masového nasazení plně samořiditelných aut nedožijete.

10. V Česku nebudeme mít po volbách vládu s podporou Sněmovny. Andrej Babiš volby vyhraje, ale vládu nesestaví. Miloš Zeman rozehraje svou poslední velkou politickou hru. Ale pro běžný provoz v zemi to bude celkem jedno.

11. Mikuláš Minář se svým vstupem do politiky neuspěje.

12. Cena za jeden bitcoin se vyšplhá přes 40 tisíc dolarů či milion korun. To je dvojnásobek dnešní hodnoty. A pak bude následovat „černý pátek“. Nebo „černé pondělí“ a bitcoin spadne zase do území jednotek tisíc dolarů. Ale nezmizí.

13. Apple ohlásí převratnou změnu designu chytrého telefonu týkající se displeje. Nakonec však launch očekávaný a plánovaný na podzim 2021 odloží o rok. Výlučné postavení Applu na trhu to neohrozí. Objeví se spekulace, že ohlášený a pak odložený redesign byla pečlivě naplánovanou marketingovou akcí.

14. Cena zlata půjde nahoru, stříbra také, ropa se udrží na číslech z konce roku 2020, dolar bude klesat.

15. Trhy s akciemi budou stoupat, index S&P 500 přesáhne hranici 4000 a bude se nad ní po zbytek roku držet. Dobrou investicí budou nikoli překvapivě farmaceutické firmy (včetně těch, které nevyrábějí vakcínu), ale i společnosti z cestovního a restauračního byznysu, kde sehraje roli kombinace oživení a velkého očekávání.

16. Dopady brexitu i pandemie povedou k rozkolu v Konzervativní straně a k vyhlášení předčasných voleb, které Boris Johnson už nevyhraje. Novým premiérem bude současný vůdce labouristů Keir Starmer.

17. Indové vyšlou na konci roku 2021 sondu Chandrayaan-3 na Měsíc. Stanou se tak čtvrtou zemí (po Rusech, Američanech a Číňanech), které se na Měsíci povede měkce přistát s vlastní sondou.

18. Ano, i rok 2021 bude „nejteplejší rok v historii“, stejně jako předešlé roky. Sucho a požáry budou pokračovat. Postpandemická nálada „teď opravdu nemáme energii ani prostředky řešit klima“ tomu vůbec nepomůže.

19. Vegani nepoleví a byznys kolem rostlinných náhrad (masa i mléka) dál poroste. Objeví se první komerční produkty založené na „laboratorním masu“. Podle časopisu Economist pracuje na vývoji přes 50 firem.

20. Letní olympijské hry se v Tokiu uskuteční v „bublině“, podobně jako v roce 2020 play-off basketbalové NBA v Americe. Hry budou mít omezený program, ale bude to ohromná událost.

21. Ani v roce 2021 nebude konec světa. Jak už v 17. století napsal Isaac Newton, svět neskončí před rokem 2060, „protože k tomu prostě není důvod“. Muž, který popsal gravitaci a pohyb nebeských těles, o tom musel něco vědět.

Může nastat konec světa letos? Spíš ne, ale jeden si nemůže být jistý nikdy – G.cz

Ani v letošním roce se nevyhneme strašidelným předpovědím konce lidské civilizace, ale stejně jako kdykoli předtím jsou jen velice těžko naplnitelné. A to i přesto, že na rok 2021 předpovídají konec světa dvě nejznámější věštecké entity historie – Nostradamus a Simpsonovi.

Jak francouzský věštec, tak Simpsonovi ale hádají budoucnost s velkou přesností pouze proto, že vyprodukovali tolik předpovědí, že se statisticky vzato občas trefit musejí. Nehledě na to, že Nostradamus rád věštil velice obrazně a vágně, čili do jeho předpovědí můžete napasovat leccos. Často nejsou jeho předpovědi o nic konkrétnější než legendární Jolandino „Vidím velký špatný!“

Když se mluví o konci světa, lidé rádi říkají „konec světa, tak jak ho známe“, což byl ale i příchod internetu nebo 11. září. Pokud myslíme Apokalypsu v pravém slova smyslu, jde většinou o úplné vyhlazení lidstva. A to se může stát, může se to stát i letos, ale lidé mají extrémně tuhý kořínek.

Covid-21

Žhavým kandidátem pro vyhlazení lidstva by v současnosti samozřejmě mohla být pandemie, protože denně sledujeme, jak je na ni svět zoufale nepřipravený.

Koronavirus, který nás trápí všechny (kromě Landy a Klause) samozřejmě není konečná stanice lidstva a vědci dost pochybují o tom, že v přírodě může vzniknout virus, který by dokázal doopravdy vyhladit lidstvo.

I ty nejhorší scénáře, jež počítají s vysokou úmrtností, dlouhou inkubační dobou a mezidruhovým přenosem, slibují „pouhé“ dvě miliardy mrtvých. Nechápejte nás špatně, je to naprosto nepředstavitená vize, ale lidstvo jako druh to dokáže přežít.

Jinou kapitolou jsou uměle vytvořené viry, které mohou být naprogramované za tímhle apokalyptickým účelem. Jak říká dr. Fauci: „Bylo by extrémně obtížné, ale nikoli nemožné, sestrojit apokalyptický virus.“

Padá hvězda, něco si přej

Konec pochopitelně může přijít z vesmíru. A možností je hned několik. Srážka s neznámým tělesem, zásah paprsku gamma záření z umírající hvězdy a podobně. Přestože se nám daří oblohu docela dobře hlídat, občas se odnikud vynoří kometa nebo asteroid, který proletí poměrně blízko. A občas si ho všimneme jenom pár týdnů před průletem.

To není uklidňující myšlenka. Po Sluneční soustavě navíc lítá hromada těles, které se v různých bodech kříží s cestou naší planety, takže statisticky vzato je to jenom otázka času. Bavíme se o tisíciletích, ale pořád je to jen otázka času. Vesmír je navíc neprobádané místo, takže… kdo ví, co všechno může přiletět z hluboké černoty kosmu.

V takovém případě by musely hrstky lidí přežít pravděpodobně v podzemí a přežít jednak samotnou srážku a jednak léta nepřirozené zimy, která by vznikla tím, že se tuny prachu usadí v atmosféře a zastíní Slunce.

Podobný scénář by nás mimochodem čekal v případě, že bychom se rozhodli vyhodit se do povětří sami pomocí jaderných hlavic. Samotné exploze, ale potom radiace a nukleární zima.

Třídění odpadu

Velké nebezpečí představuje i samotná naše planeta. Hlavně proto, že jí v tom pomáháme. Ano, nejspíš nás může oddělat nějaký supervulkán a pak budem procházet podobným procesem jako u asteroidů a jaderných hlavic – výbuch a zima. Navíc zima nese neúrodu, neúroda nese oslabení imunity a pandemie…

Ale tyhle věci se pravděpodobně začnou dít i bez výbuchu obří sopky proto, že všichni zvysoka kašleme na klimatické změny, které s sebou nesou požáry, záplavy, rozpouštění ledovců a sucha.

Na devětadevadesát procent svět neskončí dramatickou událostí, jež se stane přes noc. Ale proto, že volíme nezodpovědné politiky a netřídíme odpad.

Jenomže to by Nostradamovi na francouzském dvoře hodili na hlavu, že.

Velká prognóza na rok 2021: Úspěchy, které může získat fotbal, hokej či MMA

 • Co čekat od sportovního roku 2021? • FOTO: Koláž iSport.czMáme před sebou velký sportovní rok. Tedy velký odložený sportovní rok, jehož největší akce se původně měly konat loni, než koronavirus paralyzoval celý svět. Fanoušci se opravněně těší na velké úspěchy s nimi spojené emoce, které jim chyběly. A jak vyplývá z prognózy deníku Sport, mohlo by se opravdu urodit. Na EURO, mistrovství světa v hokeji, olympiádě, ale třeba i v MMA. Podívejte se sami…
 • Termín: 11. června – 11. červenceOdhad deníku Sport: Češi postoupí ze skupiny
  Tohle se dá. Třeba s odřenýma ušima, ale… Ačkoli má český výběr nedávnou neslavnou zkušenost se Skoty z Ligy národů, s nimiž dvakrát prohrál, přičemž ovšem jednou za divokých koronavirových okolností, není to zdaleka soupeř nejtěžšího kalibru. A taky Chorvaté po letech slávy prožívají horší období. Mužstvo Jaroslava Šilhavého má ve skupině šanci získat takové čtyři bodíky. A ty by přinejhorším mohly zajistit postup alespoň ze třetího místa, z něhož do osmifinále půjdou celkem čtyři nejlepší. 
  Kdo může kvůli odkladu přijít o EURO? Škoda, Hušbauer, ale i Suchý

 • Termín: 23. července – 8. srpnaOdhad deníku Sport: 10 medailí a král Dostál
  Olympijské hry v Tokiu s ročním zpožděním budou, na to si vsaďte, protože už je ve vzduchu příliš mnoho peněz. A český tým fanoušky opět potěší, navzdory dalším a dalším omezením, která přípravu olympioniků pořádně zkomplikují. Z Londýna přivezli Češi deset medailí a jedna následně přišla poštou, v Riu také trefili desítku. A stejné to bude i v Tokiu. Ve výpravě bude silná vozba osobností se zlatými cíli. Životní závody si zajede kajakář Josef Dostál, vyhraje na singlkajaku a druhou medaili přidá z deblu. Zlato urvou také vodní slalomář Jiří Prskavec a sportovní lezec Adam Ondra. Útočit na něj bude i judista Lukáš Krpálek, pokud se mu podaří zařídit nutné tréninkové kempy v Japonsku, má velkou šanci. Přičtěte tenistky, sportovní střelce, kanoistu Martina Fuksu, nějaké to překvapení a medailová desítka vypadá opět velmi reálně.
  Josef Dostál ukázal svůj den „D“. Takhle maká, aby vyhrál olympiádu

 • Termín: 21. května – 6. červnaOdhad deníku Sport: Češi přivezou medaili
  Klíčová otázka zní: Přijedou na šampionát hráči z NHL? Odpověď zatím není stoprocentní, ale vše nasvědčuje tomu, že ne. „Nedávám velkou šanci tomu, že tam hráče z NHL uvidíme,“ řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd. Pokud se do dějiště turnaje – ani tady zatím stále není jasné, kdo spolu s Lotyšskem bude hostitelem – sjedou opravdu jen výběry z evropských soutěží, Česku to šance na zisk medaile rozhodně zvýší. Pokud by se povedlo složit nejsilnější možný tým s borci z KHL, Skandinávie, Švýcarska a také domácí extraligy, mohl by klidně zvonit i kov nejcennější. Kanada a USA by takové šance neměly, se zbytkem by to pak bylo vyrovnané. Ale vzpomeňme si na olympiádu v Jižní Koreji. Za podobné situace Češi odjeli s bramborou.
 • Odhad deníku Sport: Vyhraje Stanley Cup
  Tak kolik dal zase gólů? Otázka, která spoustu fanoušků donutila v poslední sezoně hned po probuzení mrknout na výsledky NHL. Už za pár dnů by měla slovutná soutěž odstartovat nový ročník. Na jeho začátku se však budou muset čeští příznivci zaměřit na jiné koně. David Pastrňák bude ještě několik týdnů mimo. Český snajpr může být kvůli léčení operované kyčle (prasklá chrupavka) out až do března. O střelecký trůn bude znovu bojovat jen velmi těžko. V minulé sezoně nastřílel 48 gólů, s Alexandrem Ovečkinem si „rozpůlil“ Richard Trophy. Teď chtěl cílit na magickou padesátku, tuto metu však musí odložit. Boston čeká na úvod ročníku vůbec složitý test. Kromě Pastrňáka bude chybět i Brad Marchand. Rozehrát se však stihnou, v play off to pak rozbalí.
  Král českých sportovců pro rok 2020 David Pastrňák • Foto Jan Beneš (BPA sport marketing)

 • Termín: 16. ledna – 29. květnaOdhad deníku Sport: Slavia mistr, co Evropská liga?
  Už na konci podzimní části je patrné, že Slavia má domácí soutěž rozjetou podobným přesvědčivým způsobem, jakým získala titul naposledy. I tentokrát by se „sešívaní“ mohli přehoupnout přes hranici 80 bodů. Mnohem složitější, pochopitelně, bude jejich tažení Evropskou ligou. Naposledy v ní na jaře 2018 došli až do čtvrtfinále, tedy mezi osm nejlepších. Vyřadili přitom belgický Genk a obhájce trofeje Sevillu. I teď bude slávistům v cestě stát silný soupeř – Leicester. A při nejlepší vůli nejde dopředu tipovat, že se probijí dál. Nějakou šanci mají, předpoklady ale hovoří tvrdě ve prospěch soupeře. Bude to boj o zázrak, jehož je tým Jindřicha Trpišovského ovšem schopen dosáhnout…
  ANKETA: Který z hráčů byl na podzim ve Fortuna lize nejlepší?

 • Odhad deníku Sport: Bude to Třinec
  Na předčasné soudy je brzo. Ostatně i třinecký šéf Ján Moder s oblibou říká, že až na konci bič práská. Nicméně už teď se dá říct, že Oceláři do aktuální sezony složili jeden z nejsilnějších a herně nejkvalitnějších kádrů v klubové historii. Tak dlouho na první utkání bez bodu v historii soutěže ještě nikdy nikdo nečekal. Obrana jak skála, ničivý útok, v němž umí skórovat všechny řady. Sestava má hloubku. Možná trochu nejistou proměnnou zůstávají brankáři. Jasně, v play off může přijít chvilková krize, výpadek formy, zranění. Aktuálně se ale těžko hledá soupeř, který by Třinec zvládl v sérii čtyřikrát porazit. Kdo by na to ale přece jen mohl mít? Například Sparta. Pražané poskládali rovněž velmi silný tým, který si postupem ročníku víc a víc sedá. Předem opomenout nesmíte ani Liberec či Plzeň. Černý kůň, který by mohl přicválat z šedé zóny? Mladá Boleslav nebo Karlovy Vary.
  SESTŘIH: Třinec – Vítkovice 6:0. Demolice rivala v derby! Kořenář má první nulu

 • Odhad deníku Sport: Bulls má co nabídnout
  Nebude to pro něj lehký rok. Chicago Bulls ani tentokrát nepatří mezi jasné aspiranty na postup do play off, on sám byl už během pauzy insiderovým serverem Athletic.com považován za zboží k vytrejdování a v boji o post rozehrávače číslo 1 tahá na začátku sezony proti mladšímu Cobymu Whitovi spíše za kratší konec. Pokud se bude chtít v NBA přiblížit hezké minutáži z minulého ročníku a ještě předvést v zámoří velké věci, musí u nového kouče Billa Donovana (a nového vedení) využít každou šanci, kterou dostane, jako to dříve zvládl ve Washingtonu Wizards. Bez šancí není – na rozdíl od Whitea je od nátury borcem do týmové souhry a z jeho stylu mohou těžit i ostatní opory. To 20letý Američan příliš míč nedistribuuje a staví se sám do role jednoho z hlavních šutérů. Který styl bude mít větší úspěch a přinese víc výher, to se uvidí. Každopádně po sezoně by Satoranský měl opět svůj um uplatnit v olympijské kvalifikaci.
  Tomáš Satoranský přihrává přes Thomase Bryanta z Washingtonu • Foto Reuters

 • Odhad deníku Sport: EURO a pak velké angažmá
  Nešel přehlédnout v české lize a nejde to v té absolutně nejlepší – anglické Premier League. Po jeho příchodu, a taky Jarroda Bowena a později i Vladimíra Coufala, nápadně stoupla bodová úspěšnost West Hamu, až o více než dvacet procent. Tým se v téhle sezoně už nelopotí o záchranu jako naposledy. A o českého záložníka se sem tam přihlásí zájemce. Nejdřív Tottenham, v polovině prosince třeba Bayern. V létě by si Souček mohl sáhnout na opravdu velké angažmá, třeba i v kombinaci s výkony na EURO…
  iSport podcast: Souček je klíč West Hamu. Zlepšil pohyb, jak se vyvíjí pro velkokluby?

 • Odhad deníku Sport: Ještě jeden rok!
  V únoru mu bude 49 let. Věk, při němž se člověku špatně vstává z postele, je celý rozlámaný. Když si zajde do posilovny, tři dny se z toho dostává. Ovšem pak jsou tady přírodní úkazy, které to mají trošku jinak. Jako Jaromír Jágr. Spousta lidí se smála, když hlásil, že chce hrát do padesátky. To se teď blíží. Za Kladno už naskočil v Chance lize, dal se do kupy. V prosinci 2021 čeká Rytíře Winter Classic ve Špindlerově Mlýně. „Musím vydržet,“ říká legenda. Konec? Nejdřív za rok.
  Jágr: O návratu rozhodla marodka. Cítil by se i na extraligu?

 • Odhad deníku Sport: Na MS rychlejší a za favoritku
  Když je Ester Ledecká na startu, očekávejte neočekávané. Únorové MS v alpském lyžování se koná v Cortině d´Ampezzo, kde je STR zvyklá na úspěchy. Pravidelně tam vyhrává na snowboardu a předminulou zimu se jí dařilo i na lyžích, ačkoli v závěru v tréninku nepříjemně upadla. Letos půjde v rychlostních disciplínách opět nahoru. Na šampionátu už nebude žádný černý kůn, ale rovnou favoritka na umístění v TOP 5. A kdo ví, jestli ne výš…
  Ester Ledecká s trofejí pro vítězku superobřího slalomu ve francouzském Val d'Isere • Foto Reuters

 • Odhad deníku Sport: Boj o zázrak č. 2
  V základní skupině Turecko a ve vyřazovacích bojích možná Kanada či Řecko s dvojnásobným MVP NBA Giannisem Antetokounmpem… Jestli byla jízda českých basketbalistů na MS 2019 a šesté místo historickým zázrakem, pak i zvítězit v takovéto společnosti a dostat se OH v Tokiu by nebylo o moc menší senzací. Nicméně jestli historie něco ukázala, pak nikdy nepodceňujte české lvy v čele s Tomášem Satoranským a s lišákem na lavičce Ronenem Ginzburgem.
  Basketbaloví hrdinové se vrátili do Prahy! Za rok budeme ještě silnější, usmíval se Satoranský

 • Odhad deníku Sport: S novým koučem míří výš
  Rok začíná Karolína Plíšková tradičně – s novým trenérem. Němec Sasha Bajin s ní má ty největší plány, grandslamové tituly, návrat na místo jedničky. V březnu jí bude už 29 let, situace je naléhavá. Stále platí, že se svým konzistentním stylem má větší šanci zazářit v žebříčku, tak špatně jako loni ale ani na grandslamech hrát nemůže.
  Tenistky Karolína (vlevo) a Kristýna Plíškovy jsou sice jednovaječná dvojčata, v mnoha ohledech se však liší. • Foto Michal Beránek / Sport

 • Odhad deníku Sport: Další triumf záleží na týmu
  Po výhře Josefa Černého v etapě na Giro d´Italia se všichni těší, co předvedou Češi na podnicích Grand Tour letos. V případě Černého bude po přestupu do týmu Deceuninck-Quick Step otázkou, na jaké závody ho tým vyšle a jakou roli bude mít. Po výhře jistě půjde i Zdeněk Štybar.
  Josef Černý vyhrál etapu Gira • Foto Fotobanka Profimedia

 • Odhad deníku Sport: Medaile? Otázka času
  Běžecky patří k nejlepším biatlonistkám na světě, ke konci roku Markéta Davidová na střelnici i zpřesnila. Přesto zatím hlavní česká naděje na své první stupně vítězů čeká. Dočká se jich v novém roce? V SP určitě. A po posledním bronzu ve smíšených štafetách přišel i čas prorazit na MS v individuálních závodech.
  Markéta Davidová při sprintu ve finském Kontiolahti • Foto Petr Slavík/Český biatlon

 • Odhad deníku Sport: Půjde MU o titul v UFC
  Nejlepší český bojovník v UFC Jiří Procházka, aktuálně 5. v polotěžké váze, se 27. února střetne s trojkou Dominickem Reyesem. A triumf nad Američanem by zřejmě znamenal jistotu titulové bitvy. Na posun v žebříčku muší váhy myslí David Dvořák (11.), uzbecký Čech Machmud Muradov zase na top 15 středních vah.
  V Hostěradicích se nešlo spát! Procházka s přáteli oslavoval triumf v UFC

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector