Lordóza – co je to – cviky a léčba

Lidská páteř má svoji přirozenou křivku – krční lordózu, hrudní kyfózu, bederní lordózu. Lidská páteř drží vzpřímeně jen díky napětí svalů a vazů. Nejdůležitější jsou hluboké stabilizační svaly, které si můžeme představit jako pomyslný pás vedoucí od nožní klenby a ovíjející páteř až nahoru k lebce.

Pokud jsou svaly a vazy v rovnováze, záda nebolí. Pokud však páteř nevhodně zatěžujeme, nastává svalová nerovnováha, některé svaly jsou více namáhané, tudíž přetížené, a jiné jsou naopak ochablé. Přetížené, neustále napjaté svaly mění svou strukturu – ubývá v nich svalových vláken na úkor vaziva a sval se takzvaně zkracuje.

Tím se mění rozsah pohybu postižené části i její držení.

výběr z naší tvorby

Lordóza – co je to – cviky a léčbaLordóza – co je to – cviky a léčba

Lordóza označuje prohnutí páteře směrem vpřed, zatímco kyfóza označuje prohnutí páteře směrem vzad. Správně by páteř měla být zakřivena jen ve směru předozadním.

Při pohledu ze strany lze vidět, jak se esovitě střídají prohnutí dopředu (lordózy) v oblasti krční a bederní a prohnutí dozadu (kyfózy) v oblasti hrudní a na kosti křížové. Vybočení do strany (skolióza) už je problém, bohužel velmi rozšířený. U novorozence má páteř tvar jemného prohnutí připomínající duhu.

Ale ve třetím čtvrtém měsíci života kojenec začíná držet hlavu a díky tomu se formuje krční lordóza. V desátém až dvanáctém měsíci, když dítě začíná chodit, se formuje bederní lordóza – přirozené prohnutí, zakřivení páteře dopředu – a nevelká kyfóza – opačné prohnutí hrudní páteře (dozadu).

Formování páteře se dokončuje v sedmi letech. Kvalita postavy závisí na stavu svalového, šlachového a kostního aparátu a na funkci žláz s vnitřní sekrecí (hormonální žlázy).

Jak tedy trénovat se zvýšenou bederní lordózou? Nejznámějším a nejdůležitějším cvičením je především trénink přímého břišního svalstva.

Jedním z problémů u zvětšené bederní lordózy však je, že při základní poloze vleže na zemi jsou při snaze o kvalitní provedení cviku břišní svaly v biomechanicky nevýhodné poloze, protože neumožňují předklon páteře, ale způsobují pouze tlak v ose páteře, nebo zmíněným tlakem způsobí zvětšení lordózy.

Nezbytností je tedy protahování vzpřimovačů páteře, které mohou být buďto přímým důvodem zvětšené lordózy, nebo jejím následkem. Při tréninku je proto nutné zlepšit biomechanické podmínky pro svalovou kontrakci přímých břišních svalů.

Posilování břišních svalů

Provedení cviku: Nohy jsou volně položené na lavičce, a to tak, aby hýždě byly mírně nadzvedávány cca 1–2 cm od podložky. Podložka, na které se cvičí, by měla být spíše měkčí. Pohyb je pomalý, ruce jsou složeny na prsou, hlava se při pohybu předklání dopředu.

Pohyb končí v momentě, kdy se zapnou flexory kyčle, což lze poznat na napětí svalů na stehnech (poznáte to také tak, že nohy mají snahu „jít naproti“ hlavě). Pokud se nohy zvedají již od začátku pohybu, je možné je fixovat, ale pouze za paty.

Další variantou je využití negativního opakování, kdy pohyb začíná v horní části a vlastní provedení cviku spočívá v brzdění váhy těla. Toto provedení je možné využít u více oslabeného břišního svalstva.

Stahování kladky vsedě

Provedení cviku: Tento na první pohled jednoduchý cvik je velmi účinný. Tím, že člověk sedí, má stabilnější základ pro kvalitní provedení. Osu na spodní kladce držíme podhmatem buď před tělem, nebo za hlavou u krku a stahujeme směrem k pánvi. Pro správné provedení cviku je důležité, aby nebyla používána velká váha.

Posilujete zádové svaly

Provedení cviku: Vzpor ležmo na míči, pevně se opřete o dlaně a špičky chodidel, prsty rukou směřují vpřed, dopněte lokty, hlava je v prodloužení páteře. Předpažte, stáhněte hýždě, hlava je v prodloužení páteře. Vraťte se zpět do základní polohy.

Posilujete svaly paží a zádové svaly

Provedení cviku: Leh na středu míče, opřete se o špičky chodidel, uvolněte hlavu a uchopte činky (tento cvik můžete provádět i bez činek). Zvedněte činky do upažení pokrčmo, mezi trupem a nadloktím a v loktech je úhel 90°, hlava je v prodloužení trupu.

Procvičujete správné držení těla, pohyblivost paží a posilujete svaly trupu

Provedení cviku: Stoj rozkročný, uchopte míč do dlaní, předpažte. Vzpažte s míčem nad hlavou, dopněte lokty, hlava je v prodloužení trupu, nezvedejte ramena, stáhněte břišní a hýžďové svaly.

Autor: © sveviFoto: © Anonymous

Skolióza páteře u dětí i dospělých – příznaky, léčba a vhodné cviky

Skolióza je ortopedické onemocnění, které se projevuje vychýlením páteře do stran. Nejčastěji bývá diagnostikováno v dětském věku, objevit se ale může i v dospělosti. Aby byla jeho léčba úspěšná, je nemoc nutné diagnostikovat v počátečním stádiu a začít s rehabilitací. U těžších průběhů skoliózy mohou pomoci speciální korzety. V některých případech je nutná i operace.

Skolióza je pravděpodobně nejznámějším ortopedickým onemocněním. V jeho důsledku dochází k zakřivení páteře do boku, a to buď do tvaru písmena C (c formní skolióza) nebo S (s formní skolióza).

Současně může být páteř prohnuta také dopředu (lordóza) a rovněž i dozadu (kyfóza). O přesném pojmenování onemocnění rozhoduje také strana, do které je páteř vychýlena.

V případě zakřivení doprava mluvíme o dextroskolióze, pokud je to naopak, jedná se o sinistroskoliózu.

Lordóza – co je to – cviky a léčba

Skolióza páteře může být v některých případech vrozená, mnohem častěji se však u pacientů vyvine v průběhu života, přičemž ne vždy jsou dobře známy její příčiny. Podle odborníků může za vybočení páteře nejčastěji nerovnoměrný růst zádového svalstva i jednotlivých orgánů. Může se například stát, že jedna strana poroste rychleji než druhá. Následkem je pak právě vychýlení páteře.

K nemoci mohou přispět i jiné choroby, například:

 • Záněty či nádory obratlů
 • Osteoporóza
 • Dětská obrna

Příznaky skoliózy páteře

V počátečním stádiu je nemoc velmi obtížné rozpoznat, počínající zakřivení totiž pacientům zpravidla nezpůsobuje žádné obtíže.

K diagnostice skoliózy proto obvykle dochází zcela náhodně, často mezi desátým a dvanáctým rokem života, může se tak ale stát až v dospělosti.

Výhodou skoliózy u dětí však je, že jejich organismus stále roste a páteř je o poznání flexibilnější. Nemoc je proto lépe léčitelná.

Prvním projevem obtíží, se kterým se pacient setká, bývá bolest, zpravidla bederní páteře, jejíž okolní svaly jsou vlivem zakřivení nepřirozeně namáhány. Tyto problémy nemocní pociťují hlavně po dlouhém sezení nebo stání.

Kromě zad může pacienty se skoliózou trápit i bolest hlavy či kloubů dolních končetin. Stejně tak se nemoc může projevovat i bezbolestným zakřivením zad či špatným držením těla, kdy pravé rameno bývá zpravidla výše než to levé.

Vychýlená může být i poloha hlavy.

Stupně skoliózy

Skolióza se u pacientů vyskytuje ve čtyřech stupních, které se dělí podle rozsahu a povahy zakřivení:

 1. Lehká skolióza – zakřivení do 40°
 2. Středně těžká skolióza – zakřivení mezi 40° a 60°
 3. Těžká skolióza – zakřivení mezi 60° a 80°
 4. Velmi těžká skolióza – zakřivení nad 80°

Léčba skoliózy

Způsob léčby je vždy závislý na stupni skoliózy. Jedná-li se o mírné zakřivení do 20°, léčí se nemoc pomocí rehabilitace. Důležitou roli hrají cviky na skoliózu páteře, které jsou zaměřeny na posílení zádových svalů.

Ty mají vybočující páteř lépe vyrovnávat. Metod, které se k tomuto účelu provádějí, je celá řada, mezi ty známé patří třeba Vojtova metoda. Výběr správného postupu je ale vždy na rehabilitačním specialistovi.

Je navíc nutné si uvědomit, že pozitivních výsledků lze docílit jen každodenním cvičením.

Obecně se při skolióze doporučuje kombinovat cviky pro:

 • napřímení trupu
 • zvýšení mobility páteře a žeber
 • vyrovnání svalových dysbalancí
 • posílení hlubokého stabilizačního systému

U malých dětí je kromě správných cviků nutné myslet také na motivaci. Je totiž důležité, aby je cvičení bavilo. Nedoporučuje se proto děti do činnosti nutit za každou cenu. Přesto, že by měly cviky provádět každé ráno i večer po dobu 15 až 20 minut, je lepší od cvičení čas od času upustit než dítě nutit a riskovat úplnou ztrátu motivace.

U středně těžké a těžké formy nemoci může pacientům pomoci také speciální sádrové lůžko či korzet. Ten je v některých případech však nutné nosit po celý den a někdy dokonce i přes noc. Je důležité, aby korzet nikde netlačil a byl dostatečně vyztužen.

Poslední možností je chirurgický zákrok, který se provádí v případě, že stupeň zakřivení přesáhne 40°. Při takto těžké skolióze totiž hrozí utlačování vnitřních orgánů, v důsledku čehož může být omezena jejich funkce. Často bývají například zmáčknuty plíce, což způsobuje, že se nemocí snadněji unaví. Po fyzické aktivitě mohou také pociťovat dýchací potíže.

Operace se provádí jen u jedinců, u kterých se růst páteře již zcela zastavil, v opačném případě by totiž bylo nutné zákrok později zopakovat. Operace není vhodná pro nastávající matky anebo pro ženy, které se brzy chystají otěhotnět.

Jak skolióze předejít?

Jak už zaznělo výše, podstatnou roli hraje včasná diagnostika. Je třeba si všímat jakýchkoli náznaků špatného držení těla a nepodceňovat případnou bolest zad. Vhodnou formou prevence je rovněž fyzická aktivita, při které se posilují zádové svaly. Ideální je proto třeba plavání.  

Myslete také na to, že špatné zakřivení páteře se u dětí může začít formovat už ve velmi útlém věku a pomoci tomu mohou i sami rodiče. Ti by se měli vyvarovat:

 • Posazování dítěte, které si samo zatím nesedlo
 • Častému vodění za ruku
 • Kupování nekvalitní obuvi či aktovky do školy bez pevné podpěry zad
 • Pořizování nekvalitní matrace

Lordóza: Příznaky, projevy, léčba

Lordóza je předozadní vychýlení páteře, které je přirozené a pro tělo důležité, protože pomáhá tlumit otřesy. Nicméně pokud je zakřivení příliš výrazné, resp. jeho úhel vysoký, začne působit bolestivé problémy. V takovém případě mluvíme o hyperlordóze. V podstatě se jedná o nerovnováhu mezi bederními svaly kolem páteře, které jsou napjaté a přetížené, a ochablými břišními svaly.

Hyperlordóza se projevuje dlouhodobou bolestí buď v oblasti krční, nebo častěji bederní páteře. Ze začátku může jít o nepříjemné mravenčení, které ale později přechází do ostré pichlavé a často nesnesitelné bolesti.

Hyperlordóza může být způsobena zvýšeným sklonem pánve nebo vrozenou tvarovou odchylkou obratlů. Tato vada ale častěji vzniká jako druhotný problém, kterým tělo reaguje například na špatné držení těla, obezitu, hrudní kyfózu nebo těhotenství. Nejčastějším důvodem vzniku je zafixování špatného držení těla mezi 10. a 12. věkem života.

Budete mít zájem:  Smecta, těhotenství a malé děti

Léčba

Pokud prohnutí zad způsobuje bolesti, je to jasný signál, že je třeba obnovit rovnováhu mezi ochablými svaly břicha a zkrácenými svaly zad.

Jediným osvědčeným způsobem je v takovém případě pravidelné cvičení pod vedením rehabilitačního lékaře či fyzioterapeuta nebo zkušeného trenéra, díky kterému dojde k trvalé změně držení těla.

Pokud je hyperlordóza druhotným znakem obezity, je třeba zhubnout.

Léky

Při akutní bolesti mohou pacienti užívat léky tišící bolest, jako je například Ibuprofen. Ty ale neléčí příčinu, pouze pomáhají v akutních stavech.

Vyšetření

Vyšetření provádí zkušený fyzioterapeut, a to pohledem a pohmatem. Důležité jsou i rtg snímky páteře.

Možné komplikace

Pokud je bederní oblast postižená hyperlordózou dlouhodobě a nerovnoměrně zatěžována, může dojít až k vyhřeznutí ploténky. Tedy nesnesitelné bolesti často znemožňující pohyb, která může být ve většině případů napravena během hospitalizace nebo chirurgicky.

Zdravotní cviky 

Je třeba mít na paměti, že zatímco jiné části těla mají oporu v kostech, v pase žádná taková velká opora není, celá váha horní části těla proto stojí na bederní části páteře, respektive na břišních svalech. To tedy znamená, že je nutné se zaměřit na posílení této oblasti.

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Prevence

Prevencí hyperlordózy je pravidelné cvičení, které posílí střed těla a břišní svalstvo. To pak povede ke správnému držení těla a nepřetěžování bederní páteře.

Jako prevence bolesti bederní páteře dobře poslouží komplexní sporty, jako jsou například plavání nebo jóga. Také je dobré se vyvarovat dlouhodobého sezení.

Pokud máte sedavé zaměstnání, mějte na paměti správné držení těla i při ťukání do klávesnice. Ani podpatky bedrům nepomáhají, můžete-li, nenoste je příliš často.

Skolióza páteře – příznaky, léčba a vhodné cviky

 • Skoliózu nejspolehlivěji odhalí rentgen. Tento konkrétní snímek porovnává podobu páteře před operací (vlevo) a po ní (vpravo).
 • Vliv na vznik skoliózy může mít i špatná matrace nebo přílišná podpěra hlavy během spánku.
 • Rehabilitační cviky jsou nepostradatelnou součástí léčby.
 • Korzet je určený pro ty jedince, jejichž úhel vybočení páteře překročil hranici 40 stupňů.
 • Plavání představuje pro pacienty se skoliózou ideální pohybovou aktivitu.
 • Vznik skoliózy mohou rodiče malých dětí podpořit tím, že je budou nutit sedět před tím, než se k tomu dítě odhodlá samo.

Skolióza je jedním z nejznámějších ortopedických onemocnění. Jedná se o trvalé vychýlení páteře do stran, kdy se jednotlivé obratle pootočí kolem své osy. Nejčastěji bývá nemoc diagnostikována dětem kolem deseti let, přičemž dívky postihuje zhruba třikrát častěji. Způsob léčby závisí na stupni skoliózy.

Lehké formy se řeší rehabilitací, u těžších je nutná operace.

Skolióza je ortopedické onemocnění, jehož důsledkem je zakřivení páteře. Ta v tomto případě vybočuje do boku, současně ale může být prohnuta dopředu (lordóza) či dozadu (kyfóza).

V případě skoliózy dochází k dvěma typům zakřivení, a to konkrétně do písmena C (c formní skolióza) či S (s formní skolióza).

Podle toho, na jakou stranu je páteř vychýlena, mluvíme také o dextroskolióze (zakřivení doprava) a sinistroskolióze (zakřivení doleva).

Skoliózu páteře můžeme dělit také podle věku, ve kterém se u pacienta objeví, a to na:

 • Infantilní skoliózu, kterou dítě prodělá kolem třetího roku života. Tato skolióza se častěji týká chlapců.
 • Juvenilní skoliózu, která se objevuje kolem osmého roku života a trpí jí dívky i chlapci přibližně stejnou mírou.
 • Adolescentní skoliózu, jejíž počáteční hranicí je nástup puberty. Zde jasně převažují dívky.

Příčiny skoliózy páteře

Nemoc může být v některých případech vrozená, častěji ji však pacienti získávají v průběhu života. Zhruba u 80 % z nich ale neexistují žádné specifické příčiny. V takovém případě mluvíme o idiopatické skolióze.

Podle odborníků za vybočení páteře může nerovnoměrný růst páteřního svalstva i jednotlivých orgánů. Jedna strana například roste rychleji než druhá, což má za následek vychýlení celé páteře.

Opakem idiopatické skoliózy je funkční skolióza. V tomto případě je degenerace páteře způsobena jinými chorobami, konkrétně se může jednat o:

 • Záněty obratlů
 • Nádory obratlů
 • Osteoporózu
 • Onemocnění svalů, nervů a pojiv
 • Dětskou obrnu

Příznaky nemoci

Zejména v počátečním stádiu, kdy pacienti ještě neregistrují žádné potíže, je těžké skoliózu rozpoznat. K její diagnostice tak často dochází zcela náhodně, a to nejčastěji mezi desátým a dvanáctým rokem života, většinou na základě rentgenového vyšetření. Včasné odhalení nemoci je přitom základním předpokladem úspěšné léčby.

Prvním příznakem bývá bolest. Zakřivením páteře jsou totiž svaly nepřirozeně namáhány. Pacienti si tak zpravidla stěžují na bolest bederní páteře, a to hlavně po dlouhém sezení nebo stání, a následné ztuhnutí téže oblasti. Kromě zad mohou mít nemocní také problémy s bolestí hlavy, kolen a dalších kloubů dolních končetin.

Ačkoli je bolest velmi častým příznakem, její přítomnost nemusí být podmínkou. Skolióza páteře se může projevovat pouze samotným zakřivením zad a od pohledu špatným držením těla, kdy pravé rameno bývá častěji výš než levé. Vychýlené může být také držení hlavy.

Stupně skoliózy

Podle rozsahu a povahy zakřivení lze skoliózu rozdělit do čtyř skupin:

 1. Lehká skolióza – zakřivení do 40°
 2. Středně těžká skolióza – zakřivení mezi 40° a 60°
 3. Těžká skolióza – zakřivení mezi 60° a 80°
 4. Velmi těžká skolióza – zakřivení nad 80°

Skolióza páteře u dospělých

Ačkoli se nemoc nejčastěji objevuje v dětském věku, může být diagnostikována i v dospělosti. „Výhodou“ dětské verze však je, že dětský organismus na rozdíl od toho dospělého stále roste, páteř se neustále vyvíjí a je o poznání flexibilnější.

Takže kromě toho, že skolióza v dětském věku téměř nebolí, je mnohem lépe léčitelná. Léčba si obvykle vystačí s rehabilitací.

Při skolióze v dospělosti je mimo jiné často nutné nasadit také vhodné léky, které uvolní zádová svalstva a bolest potlačí.

Léčba

Není-li zakřivení páteře příliš velké, je menší než 20°, léčí se skolióza pomocí rehabilitace. Podstatnou roli zde hrají cviky na skoliózu páteře, které jsou zaměřeny na posílení zádových svalů. Ty díky tomu mají lépe vyrovnávat páteř, která má tendenci vybočovat.

Metod, které se k tomuto účelů využívají je více, obecně velmi úspěšná je třeba Vojtova metoda. Její výběr i samotné cvičení je ale vždy nutné konzultovat s rehabilitačním specialistou. Spolupráce pacientů s odborníkem je v tomto případě opravdu nutná.

Pozitivních výsledků lze při tomto onemocnění dosáhnout jen každodenním cvičením.

U středně těžké formy se řeší skolióza korzetem či speciálním sádrovým lůžkem. Aby se docílilo správného efektu, je však často nutné nosit korzet na skoliózu po celý den, někdy dokonce i v noci.

V tomto ohledu je nutné myslet také na samotné dítě. Zvláště puberťáci korzet obvykle nepřijímají zrovna s nadšením. Obávají se posměšků ze strany svých spolužáků.

Tento fakt může mít negativní dopad na jejich psychiku.

Zda korzet opravdu plní svou funkci můžete zjistit snadným testem. Po sundání pomůcky zkontrolujte, zda jsou obě ramena i lopatky ve stejné úrovni, a to bez rotace a posunu. Pokud tomu tak není, nechte si výrobek zkontrolovat odborníkem. Pamatujte také na to, že korzet nesmí nikde tlačit a musí být dostatečně vyztužen.

Operace skoliózy, kdy se napravení páteřní křivky provádí pomocí titanových tyčí, je obvykle nutná v momentě, kdy je zakřivení páteře větší než 40°.

Při takto pokročilé skolióze totiž hrozí utlačování a následné poškození orgánů. Aby však mohla být operace provedena, musí být úplně dokončen růst páteře.

V opačném případě by totiž bylo nutné zákrok později opakovat. Operaci také není vhodné podstupovat před těhotenstvím a plánovanými porody.

Skolióza a vhodné cviky

Při skolióze se doporučuje kombinovat cviky určené pro:

 • napřímení trupu
 • zvýšení mobility páteře a žeber
 • vyrovnání svalových dysbalancí
 • posílení hlubokého stabilizačního systému

Léčba přizpůsobená dětem

U dětí je největší motivací k léčbě zábava. Je tedy nutné vést ratolesti ke cvičení tak, aby je rehabilitace bavila. Toho lze docílit například obměnou jednotlivých cviků. Ty by měly být vždy přizpůsobeny aktuálnímu stupni skoliózy, věku dítěte, zdravotnímu stavu i náladě.

Počítejte s tím, že vměstnat cviky do každodenního života vytíženého školáka nemusí být jednoduché. Dítě by totiž mělo cvičit 15 až 20 minut ráno a stejně tak i večer. Tato skutečnost si tak zpravidla žádá oběť v podobě ranního vstávání.

Nedoporučuje se však dítě do cvičení nutit za každou cenu, zvláště pak je-li dítě unavené. I přesto, že si tato činnost žádá pravidelnost, je lepší čas od času od cvičení upustit, než riskovat úplnou ztrátu motivace.

Cvičení s unavenou nervovou soustavou se nedoporučuje ani z toho důvodu, že by ho dítě neprovádělo správně.

Dítě ve školním věku by mělo vzhledem ke svému onemocnění dodržovat některá opatření. Místo židle se doporučuje používat velký míč, a to jak doma, tak ve škole.

Dále je dobré se s učiteli domluvit na dvojím vydání učebnic, jedno na doma a druhé do školy, aby se školák vyvaroval nošení těžké aktovky. Ta by přesto měla mít pevná záda.

Vhodné jsou také pohybové kroužky, ideálně alespoň třikrát týdně, pokud jsou učitelé vstřícní, je možné rehabilitační cviky zařadit také do hodin tělocviku.

V případě, že dítě musí nosit speciální korzet, doporučují ho někteří odborníci na cvičení sundat. Stejně tak by se mělo učinit na večer, a to z toho důvodu, aby se odlehčil tlak na vnitřní orgány a dítě si v noci dostatečně odpočinulo. Záleží ale na stavu dítěte a domluvě s odborníkem. Obecně vzato na obratle vleže ale nepůsobí vertikální tlak působený gravitací.

Budete mít zájem:  Bylinkový speciál: Levandule lékařská

Komplikace

Kromě faktu, že člověk s těžkou skoliózou páteře má omezené možnosti pohybu, může být v některých případech omezena i funkce některých důležitých orgánů. Ty jsou totiž vlivem zakřivení zmáčknuty.

Musí si tedy najít nové místo. Často se tak stává, že srdce doléhá na bránici a plíce bývají stlačeny, což způsobuje, že se nemocný snáze unaví. Po fyzické námaze navíc může mít vážné dýchací obtíže.

V takovýchto případech je nutná operace.

Prevence

Jak už bylo řečeno, velmi podstatnou roli hraje při skolióze včasná diagnostika. Takže pokud máte jen podezření na špatné držení těla vašeho dítěte, obraťte se raději na specialistu.

Vhodnou prevencí je také fyzická aktivita, při které dochází k posilování zádových svalů. Velice prospěšné je v tomto ohledu plavání. Pozor naopak na sporty, které páteř silně zatěžují.

Těmi jsou například:

 • Squash
 • Umělecká gymnastika
 • Skok do výšky

Špatné zakřivení páteře se u dítěte může začít formovat už od velmi brzkého věku. Ke skolióze takto malým dětem navíc mohou pomoci i sami rodiče, a to například tím, že:

 • Ho posazují i přesto, že si dítě samo od sebe zatím nesedlo
 • Vodí ho za ruku, i když už dítě samo chodí
 • Nekupují mu kvalitní obuv či později aktovku do školy s pevnou podpěrou zad
 • Pořizují mu nekvalitní matraci

Pozor také na to, pokud dítě trpí rozdílnou délkou nohou. Rozdíl je nutné vyrovnávat pomocí ortopedických vložek a tím zmírnit zátěž páteře.

Nejlepší cviky pro narovnání bolavých zad – Proženy

Foto: fizkes, Shutterstock.com

„Pohodlný“ sedavý životní styl je největším zabijákem pro naše tělo. Kvůli nedostatku pohybu lidé trpí fyzicky i psychicky. Kromě civilizačních chorob obrovsky vzrostly problémy bolestí zad. Co dělat, když máte kvůli svému životnímu stylu pokřivenou páteř?

Člověka, který nikdy neměl potíže s pohybovým aparátem, abys pohledal. Pravda – někdo se už s nějakou vadou narodí, ale spoustu lidí si je i sama „vypěstuje“ jednotvárným postojem v práci či kombinací sedavého zaměstnání s nedostatkem pohybu. Prakticky každý dospělý měl někdy problém se zády. Patříte mezi ně i vy?

Lidské tělo je nesmírně inteligentní nástroj, a tak se vždy přizpůsobí okolním podmínkám.

Pokud tedy většinu dne sedíte na židli u počítače, kyčelní klouby „tvrdnou“, svaly ochabují, zkracují se a bortí se páteř prakticky po celé délce.

Nesportujete-li pravidelně, můžete dřív nebo později čekat minimálně bolesti zad, v horším případě nevratné změny na páteři. Víte, co všechno dokáže léčit zázračná Vojtova metoda?

„Nedostatek chůze a sezení u stolu způsobuje, že se páteř po čase k těmto stereotypům adaptuje – bedra ztrácejí svoji křivku jemného prohnutí a hrudník se často kyfotizuje neboli hrbí, což znevýhodňuje funkci celých paží.

Hlava se obvykle vytahuje dopředu za podněty jako mobil, nebo obrazovka počítače, čímž zvětšuje záklon v malé části krční páteře oproti fyziologické křivce, která by šla přes celý krk,“ popisuje nejčastější důvody potíží fyzioterapeutka Tereza Novotná.

Lze tomu nějak přecházet? Zkuste tyto cviky!

Krom doporučení většiny lékařů, jako je pravidelná fyzická aktivita, si můžete pomoct několika cviky i během pracovního dne. Pokud vás trápí krční páteř může to být tím, že hlavu nedržíte v ose. To mnohonásobně zvyšuje její váhu a namáhá svaly krční páteře. Ty jsou proto zaťaté a přetížené.

Cvik: Položte se na záda, páteř narovnejte a uvolněte. „Vleže na zádech s několika nádechy narovnejte záda a přitáhněte ramena k zemi. Poté s výdechem přitlačte šíji k zemi a vytvořte tak ‚dvojitou bradu‘. Snažte se ji udržet a s nádechem se vytáhněte za temenem hlavy. Krční páteř se tak vyrovná po častém vytahování brady dopředu,“ popisuje Tereza Novotná.

Lehněte si na zem, přitáhněte ramena k zemi a natlačte šíji k zemi. Poté se vytahujte za temenem

Jestli vás trápí svěšená ramena a hrudní kyfóza neboli vyhrbení, měli byste se zaměřit na jeho „otevření“. Ke cviku budete potřebovat malou podložku – postačí vám i smotaná deka či malý polštář. (Víte, jak si sami můžete skvěle namasírovat záda?)

Cvik: „Vleže na zádech si pod lopatky vložte podložku tak, aby nadzvedla střed hrudníku. Poznáme to na zvednuté hrudní kosti, která se dostane do úrovně nad ramena. Hlava je příjemně opřena o zem.

Samotný cvik je o dechu, jeho směřování do horní třetiny plic a hrudního koše, kdy by mělo dojít k malému viditelnému zvednutí hrudní kosti a klíčních kostí.

Lze si to představit jako směřování nádechu do často uzavřené oblasti vepředu mezi rameny,“ vysvětluje Tereza Novotná.

Vypodložte si záda mezi lopatkami a pocitově vytahujte hrudní kost ke stropu

Cvik: „Lehněte si na záda a nohy nechejte pokrčené v kolenou na šíři pánve. Dlaně si položte na podbřišek tak, aby vám z prstů vznikal obrácený trojúhelník – prsty budou směřovat ke stydké sponě. Uvědomte si, v jakém naklopení jsou vaše dlaně.

Pohybujte pánví tak, že přilepíte bedra na zem a zase zpět. Pak najděte neutrální polohu. Tu poznáte tak, že dlaně budou rovnoběžně se zemí a nebudou v žádném naklopení.

V této pozici vydržte a zhluboka dýchejte do břicha,“ radí pohybová terapeutka Nicolette Fialová.

Tím, že najdete neutrální polohu pánve, ulevíte přetíženým bedrům

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Lordóza – Lordosis

Lordóza je normální dovnitř lordotické zakřivení bederní a krční oblasti lidské páteře . Normální vnější (konvexní) zakřivení v hrudní a sakrální oblasti se nazývá kyfóza nebo kyfotická . Termín pochází z řecké lordosy, z lordos („ohnutý dozadu“).

Lordóza v lidské páteři usnadňuje lidem přenášet většinu své hmoty přes pánev .

To umožňuje mnohem efektivnější chůzi než ostatní primáti , jejichž nepružné trny způsobují, že se uchýlí k neefektivní dopředu nakloněné chůzi s „ohnutým kolenem a ohnutým pasem“.

Jako taková je lordóza v lidské páteři považována za jednu z primárních fyziologických adaptací lidské kostry, která umožňuje, aby lidská chůze byla stejně energeticky efektivní, jaká je.

Lumbální hyperlordóza je nadměrné prodloužení bederní oblasti a běžně se jí říká dutá záda nebo sedlová záda (po podobném stavu, který postihuje některé koně).

Bedrová kyfóza je abnormálně rovná (nebo v závažných případech ohnutá ) bederní oblast.

Tyto stavy jsou obvykle výsledkem špatného držení těla a lze je často zvrátit osvojením správného držení těla a použitím vhodných cviků.

Typy

Lumbální lordóza

Normální lordotické zakřivení, známé také jako sekundární zakřivení, má za následek rozdíl v tloušťce mezi přední a zadní částí meziobratlové ploténky . Lordóza se může také zvýšit v pubertě, někdy se projeví až počátkem nebo v polovině 20. let.

V radiologii je lordotickým pohledem rentgenový snímek pacienta nakloněného dozadu.

Bedrová hyperlordóza

Lumbální hyperlordóza je stav, ke kterému dochází, když bederní oblast (dolní část zad) zažívá stres nebo nadváhu a je vyklenutá do bodu bolesti svalů nebo křečí. Lumbální hyperlordóza je běžná posturální poloha, kde je přirozená křivka bederní oblasti zad mírně nebo výrazně zvýrazněna. Běžně známý jako swayback, je to běžné u tanečníků. Příčinou je také nerovnováha ve svalové síle a délce, jako jsou slabé hamstringy nebo těsné flexory kyčle (psoas). Hlavním rysem bederní hyperlordózy je přední pánevní náklon , což má za následek, že pánev spočívá na stehnech .

Jiné zdravotní stavy a poruchy mohou způsobit hyperlordózu.

Achondroplázie (onemocnění, při kterém kosti rostou abnormálně, což může mít za následek nízký vzrůst jako u nanismu), spondylolistéza (stav, při kterém obratle vyklouznou dopředu) a osteoporóza (nejčastější onemocnění kostí, při kterém dochází ke ztrátě kostní denzity, což má za následek kostní slabost a zvýšenou pravděpodobnost) zlomeniny) jsou některé z nejčastějších příčin hyperlordózy. Mezi další příčiny patří obezita, hyperkyfóza (porucha zakřivení páteře, při které je hrudní zakřivení abnormálně zaoblené), diskitity (zánět meziobratlové ploténky způsobený infekcí) a benigní juvenilní lordóza. Mezi další faktory mohou patřit i ty se vzácnými chorobami, jako je tomu u Ehlers Danlosova syndromu (EDS) , kde jsou hyperrozsáhlé a obvykle nestabilní klouby (např. Klouby, které jsou problematicky mnohem pružnější, často až k částečné nebo úplné dislokaci) jsou docela běžné v celém těle. S takovou hyperroztažitelností je také zcela běžné (ne-li normou) považovat svaly obklopující klouby za hlavní zdroj kompenzace, pokud taková nestabilita existuje.

Nadměrné lordotické zakřivení – bederní hyperlordóza, se také nazývá „dutá záda“ a „sedlová záda“ (po podobném stavu, který postihuje některé koně); swayback obvykle označuje téměř opačné posturální vychýlení, které může zpočátku vypadat docela podobně. Mezi běžné příčiny bederní hyperlordózy patří napjaté svaly dolní části zad , nadměrný viscerální tuk a těhotenství. Křivice , nedostatek vitaminu D u dětí, může způsobit bederní hyperlordózu.

Bederní hypolordóza

Být méně častý než bederní hyperlordóza, hypolordóza (také známá jako flatback) se vyskytuje, když je menší křivka v dolní části zad nebo zploštění dolní části zad. K tomu dochází, protože obratle jsou orientovány směrem k zadní části páteře, natahují disk směrem dozadu a stlačují jej vpředu. To může způsobit zúžení otvoru pro nervy a potenciálně je sevřít.

Výška, příznaky a příznaky

Lumbální hyperlordóza (známá také jako náklon přední pánve, lordóza a bederní lordóza) má znatelný dopad na výšku osob trpících tímto zdravotním problémem, běžná je ztráta výšky 0,5 až 2,5 palce.

Například ztráta výšky byla měřena měřením pacienta, když stál rovně (s přehnanými křivkami v horní a dolní části zad) a znovu poté, co tento problém vyřešil (bez přehnaných křivek), byla obě tato měření provedena v ráno s odstupem 6 měsíců a byly zkontrolovány růstové ploténky pacienta, aby bylo zajištěno, že jsou uzavřeny, aby se vyloučil přirozený růst. Ke ztrátě výšky dochází v oblasti trupu a jakmile si člověk zafixuje záda, jeho BMI se sníží, protože je vyšší a jeho břicho se bude zdát štíhlejší.

Budete mít zájem:  Trichinóza (trichinelóza) – co je to – příznaky, příčiny a léčba

Podobný dopad byl rovněž zaznamenán u mužských a ženských transpeople, kteří mají slabší svaly v dolní části zad kvůli zvýšenému příjmu estrogenu a další podobné léčbě.

Příčina ztráty výšky je však v obou situacích trochu odlišná, i když je dopad podobný. V prvním scénáři to může být způsobeno genetickým stavem, traumatem páteře, těhotenstvím u žen nebo sedavým životním stylem (přílišné sezení způsobuje svalovou nerovnováhu a je nejčastějším důvodem tohoto problému) a ve druhém scénáři estrogen oslabuje svaly v oblasti.

Pouhé hrbení nezpůsobuje ztrátu výšky, i když to může člověka zkrátit, hrbení může vést k vnímané ztrátě výšky, zatímco bederní hyperlordóza vede ke skutečné a měřené ztrátě výšky.

Abychom lépe porozuměli rozdílu, ztratí-li člověk páteř (asi 2 palce na výšku) páteř, nezáleží na tom, zda se sklání nebo ne, bude nižší bez ohledu na své držení těla.

Hyperlordóza bederní samozřejmě nezpůsobuje ztrátu obratlů, ale ohýbá je takovým způsobem, že je snížena vertikální výška páteře.

I když bederní hyperlordóza působí dojmem silnějšího zad, může vést ke středně silným až silným bolestem dolní části zad. Nejproblematičtějším příznakem je herniovaný disk, kdy jedinec natolik zatěžoval záda, že byly poškozeny nebo praskly disky mezi obratli. Technické problémy s tancem, jako jsou potíže v polohách postoje a arabesky, mohou být známkou slabých iliopsoas .

Těsnost iliopsoas má za následek, že tanečník má potíže zvednout nohu do vysokých poloh. Břišní svaly jsou slabé a rectus femoris těchto čtyřhlavého bytí pevně jsou známky toho, že nesprávné svaly se pracuje při tanci, což vede k bederní hyperlordóza.

Nejviditelnějšími příznaky bederní hyperlordózy jsou bolest v dolní části zad při tanci a chodcích a také dojem, že se houpal zpět.

Příčiny

Možné příčiny, které vedou ke stavu bederní hyperlordózy, jsou následující:

 • Páteře – Přírodní faktory toho, jak se trny tvoří, výrazně zvyšují pravděpodobnost určitých jedinců, že zažijí napětí nebo podvrtnutí v zádech nebo krku. Faktory, jako je mít více bederních obratlů umožňujících příliš velkou flexibilitu , a pak v případě méně bederních jedinců nedosahujících své potřeby flexibility a poté tlačit svá těla ke zranění .
 • Nohy – Další zvláštní formace těla je, když má jedinec nohu kratší než druhá, což může být okamžitou příčinou nerovnováhy boků a následného namáhání polohy zad, kterou musí jedinec přizpůsobit zranitelným pozicím, aby vyhověl estetickému vzhledu. To může vést k trvalému poškození zad. Genu recurvatum (kolébání zadních kolen) je také faktor, který nutí tanečníka přizpůsobit se nestabilním pozicím.
 • Boky – Běžnými problémy v kyčlích jsou těsné flexory kyčle , které způsobují špatné držení těla při zvedání, kontraktura flexe kyčle, což znamená nedostatek posturálního vědomí, a hrudní hyperkyfóza, která způsobuje, že jedinec kompenzuje omezený dopad kyčle (což je zásadní na tance, jako je balet). Slabé psoas (zkratka pro iliopsoas-sval, který ovládá flexor kyčle) nutí tanečníka, aby se při zvedání nohy do arabesky nebo postoje zvedal ze síly zad, nikoli z boku . To způsobuje velké napětí a riziko zranění, zejména proto, že tanečník bude muset kompenzovat, aby získal požadované pozice.
 • Svaly – Jedním z největších přispěvatelů jsou nerovnoměrné svaly. Protože všechny svaly mají sval, který pracuje proti němu, je nezbytně nutné, aby byly všechny svaly chráněny, protilehlý sval není silnější než sval v ohrožení. V situaci bederní lordózy jsou břišní svaly slabší než svaly v bederní páteři a ochrnuté svaly . Svalová nerovnováha má za následek stlačení pánve v přední části těla a vytvoření páteře.
 • Růstový spurt – Mladší tanečníci jsou více ohroženi rozvojem bederní hyperlordózy, protože bederní fascie a hamstringy se utahují, když dítě začne zažívat růstový spurt do dospívání.

Technické faktory

 • Nesprávné výtahy – Když tanečníci provádějí taneční výtahy s jiným tanečníkem, jsou extrémně náchylní zvedat se v nesprávném držení těla, tlačit rukama nahoru a zvedat druhého tanečníka, přičemž nechávají křivku svého jádra a páteře, což je pak snadné u hyperlordózy u tanečníka. zadní.
 • Nadužívání – Více než 45% anatomických míst poranění tanečníků je v dolní části zad. To lze připsat kmenům opakovaného tanečního tréninku, který může vést k menšímu traumatu. Pokud poškozené místo nedostane čas na uzdravení, poškození zranění se zvýší. Náhlé zvýšení taneční intenzity nebo náhlé změny taneční choreografie neumožňují tělu přizpůsobit se novým stresům. Nové styly tance, návrat k tanci nebo výrazné prodloužení tanečního času bude mít za následek vyčerpání těla.

Diagnóza

Rentgen bederní hyperlordózy

Měření a diagnostika bederní hyperlordózy může být obtížné. Vymazání orientačních bodů vertebrálních destiček fúzí mezi těly může zkomplikovat tradiční měření segmentální bederní lordózy. Protože hladiny L4-L5 a L5-S1 se nejčastěji podílejí na fúzních postupech nebo artrodéze a přispívají k normální bederní lordóze, je užitečné identifikovat reprodukovatelný a přesný způsob měření segmentální lordózy na těchto úrovních. Viditelným znakem hyperlordózy je abnormálně velká klenba dolní části zad a zdá se, že osoba nafoukne břicho a hýždě.

Přesná diagnóza se provádí pohledem na úplnou anamnézu, fyzikální vyšetření a další testy pacienta. Rentgenové záření se používá k měření bederního zakřivení. Na laterálním rentgenovém záření navrhl Stagnara et al. Normální rozsah lordotického zakřivení mezi 20 ° a 60 °, měřeno od spodní koncové desky Th12 po spodní koncové desky L5 .

Společnost pro výzkum skoliózy navrhla rozsah 40 ° a 60 °, měřeno mezi horní koncovou deskou Th12 a horní koncovou deskou S1. Jednotlivé studie, i když používají jiné referenční body, zjistily normální rozsahy až do přibližně 85 °. Obecně je výraznější u žen. Během dospívání a mladé dospělosti je relativně konstantní, u starších lidí klesá.

Skenování kostí se provádí za účelem vyloučení možných zlomenin a infekcí, k vyloučení možnosti abnormalit míchy nebo nervů se používá zobrazování pomocí magnetické rezonance (MRI) a k získání podrobnějšího obrazu se používají skenování pomocí počítačové tomografie (CT). kosti, svaly a orgány bederní oblasti.

Léčba

Cvičení

Ke zmírnění tohoto problému lze provést některá nápravná cvičení, jejichž náprava může trvat několik měsíců (za předpokladu, že daná osoba méně sedí, stojí s neutrální pánví a spí na zádech).

Vzhledem k tomu, že bederní hyperlordóza je obvykle způsobena obvyklým špatným držením těla, spíše než přirozenou fyzickou vadou, jako je skolióza nebo hyperkyfóza , lze ji zvrátit. Toho lze dosáhnout protažením dolní části zad, flexorů kyčlí, čtyřkolky a posílením břišních svalů, hamstringů a glutes.

Posílení gluteálního komplexu je běžně přijímanou praxí pro zvrácení nadměrné bederní lordózy, protože zvýšení svalového tonusu gluteálů pomáhá při snižování nadměrného předního sklonu pánve a bederní hyperlordózy.

Ukázalo se, že lokální intraartikulární bolest kyčle inhibuje potenciál kontrakce gluteu, což znamená, že bolest kyčle může být hlavním faktorem přispívajícím k gluteální inhibici. Tanečníci by měli zajistit, aby se při tanečních zkouškách a představeních nezatěžovali.

Abychom pomohli s výtahy, je pro stabilitu a držení těla důležitý koncept izometrické kontrakce, během níž zůstává délka svalu stejná během kontrakce.

Lumbální hyperlordózu lze léčit posílením extenzorů kyčle na zadní straně stehen a natažením flexorů kyčle na přední straně stehen.

Pouze svaly na přední a zadní straně stehen mohou ve stoje otáčet pánví dopředu nebo dozadu, protože mohou přenášet sílu na zem přes nohy a chodidla. Břišní svaly a vzpřímené spinae nemohou ve stoje uvolňovat sílu na kotevní bod, pokud někdo někde nedrží ruce, takže jejich funkcí bude ohýbat nebo prodlužovat trup, ne kyčel.

Zpětné hypertenze na římské židli nebo nafukovací míč posílí celý zadní řetězec a budou léčit hyperlordózu. Stejně tak ztuhlé mrtvé nohy a vleže kyčle na zádech a jakýkoli jiný podobný pohyb posilující zadní řetěz bez zapojení flexorů kyčle v přední části stehen.

Břišním cvikům se lze úplně vyhnout, pokud příliš stimulují psoas a ostatní flexory kyčle.

Kontroverze ohledně toho, do jaké míry může manipulativní terapie pomoci pacientovi, stále existuje. Pokud terapeutická opatření snižují příznaky, ale nikoli měřitelný stupeň lordotického zakřivení, lze to považovat za úspěšný výsledek léčby, i když pouze na základě subjektivních údajů. Přítomnost měřitelné abnormality se automaticky nerovná úrovni hlášených příznaků.

Rovnátka

Boston ortéza je plastový vnější, které mohou být vyrobeny s malým množstvím lordóza, aby se minimalizovalo namáhání na discích, které zažily vyhřezlé disky.

V případě, že je odpovědný Ehlers Danlosův syndrom (EDS), může být řešení, které je správně vybaveno přizpůsobenou výztuhou, řešením, jak zabránit namáhání a omezit frekvenci nestability.

Tai chi

I když to není opravdu „léčba“, umění tai chi chuan vyžaduje úpravu zakřivení dolní části zad (stejně jako zbytku zakřivení páteře) prostřednictvím konkrétního opětovného vyrovnání pánve se stehny, je to zkráceně označováno jako „pád ocasní kosti“. Specifika strukturální změny jsou specifická pro školy a jsou součástí jibengung (metody změny těla) těchto škol. Úprava je v literatuře tai chi chuan označována jako „když jsou nejnižší obratle vzpřímené …“

Viz také

 • Hyperkyfóza
 • Kyfoskolióza
 • Chování lordózy
 • Pottova nemoc

Reference

 • Gabbey, Amber. „Lordóza“ . Healthline Networks Incorporated . Vyvolány 10 December 2013 .
 • Gylys, Barbara A .; Mary Ellen Wedding (2005), Medical Terminology Systems , FA Davis Company
 • „Osteoporóza – přehled“ . ADAM . Vyvolány 8 December 2013 .

externí odkazy

 • Co je Lordóza?
 • Lordosis – definice MedlinePlus
 • Lordosis – SpineUniverse

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *