Léčba V Psychiatrické Léčebně?

Psychiatrická léčba je poskytována nepřetržitě. Z hlediska délky pobytu jsou určena pro krátkodobou až střednědobou hospitalizaci pacientů s akutní psychickou poruchou nebo s akutní dekompenzací poruchy chronické.

Co se léčí na psychiatrii?

Psychiatrie je obor, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou duševních poruch a chorob. Na psychiatrii jsou léčeni lidé, trpící poruchami chování a jednání ať už ve vztahu k vlastní osobě, nebo k druhým.

Jak probíhá léčba na psychiatrii?

Je-li indikace k hospitalizaci v psychiatrické nemocnici, pak ambulantní lékař – psychiatr nebo i praktický lékař vystaví doporučení – tzv. parere. Pokud se k některým typům léčby objednává, pak se k léčbě na základě doporučení lékaře objednáte a budete přijati k léčbě podle typu vašich problémů.

Co se léčí v Bohnicích?

V Psychiatrické nemocnici Bohnice se léčí různé skupiny pacientů. Nejpočetnější skupinou jsou lidé starší 18 let, u nichž se projevila nějaká forma duševního onemocnění. Zajišťování psychiatrické péče pro dospělé pacienty je hlavním úkolem nemocnice.

Jak to funguje v psychiatrické léčebně?

Cílem každého pracoviště je maximální resocializace pacientů a jejich návrat do normálního života. Velmi podrobně je sledován nejen jejich zdravotní stav, ale také jejich sociální situace, na základě které se rozhoduje o dalším postupu po propuštění do domácí nebo jiné následné péče.

Co si s sebou vzít na psychiatrii?

doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem.

Hygienické potřeby:

 • zubní kartáček a zubní pastu.
 • sprchové mýdlo, šampón.
 • toaletní papír.
 • papírové kapesníky.
 • holení (nejlépe jednorázové, možno i holící strojek)
 • hygienické vložky.
 • hřeben a další toaletní potřeby.
 • Jak se prihlasit na psychiatrii?

  K přijetí na lůžko do psychiatrické nemocnice musí existovat závažný zdravotní důvod. Zda zdravotní stav člověka vyžaduje lůžkovou péči posuzují lékaři na Centrálním příjmu pacientů. Pokud je hospitalizace nemocného člověka nutná, rozhodnou o jeho přijetí na lůžko.

  Budete mít zájem:  Akvamarín a jeho vliv na naše zdraví – jaké jsou jeho účinky?

  Jak nastoupit do protialkoholní léčbu?

  K přijetí je potřebné doporučení ambulantního psychiatra nebo ošetřujícího lékaře oddělení, na kterém probíhala Vaše detoxifikace. Týden před plánovaným termínem přijetí je nutné nástup na léčbu telefonicky potvrdit.

  Jak probíhá vyšetření u psychiatra?

  Psychiatrické vyšetření se neliší výrazněji od jiného lékařského vyšetření. Zahrnuje dotazy na aktuální potíže klienta, odběr anamnézy, posouzení dalších případných nálezů, diagnostickou rozvahu a stanovení terapie. K jednotlivým bodům: Aktuální potíže neboli nynější onemocnění jsou to, proč k nám klient přichází.

  Jak se léčí závislost?

  Léčba závislosti

  1. → ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)
  2. → lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).
  3. Současně tyto dva typy služeb se také dělí dle provozovatele na:

  Jak probíhá léčba závislosti?

  Skládá se z detoxifikační a režimové části. Zabezpečuje komplexní léčbu od zvládání odvykacích stavů až po komunitní léčbu zaměřenou psychoterapeuticky s podpůrnou farmakoterapií. Přijetí na oddělení probíhá u většiny dobrovolně, ale v případě ohrožení života poskytujeme i nedobrovolné hospitalizace.

  Jak dlouhá je hospitalizace na psychiatrii?

  Délka hospitalizace obvykle činí 4 – 8 týdnů. – farmakoterapeutický přístup je určen pacientům jednak: s vážnou dekompenzací psychického onemocnění či poruchy (relaps paranoidní schizofrenie, těžká deprese, těžká dekompenzace poruchy osobnosti).

  Jak skoncit v blazinci?

  Pokud ošetřující lékař usoudí, že by pacient mohl ohrozit sebe či okolí, nepustí ho. Ovšem do 24 hodin od chvíle, kdy pacient o propuštění požádal, musí lékař odeslat jeho žádost k soudu. A ten pak do sedmi dnů rozhodne, zda hospitalizace byla, či nebyla oprávněná a pacient bude, či nebude propuštěn.

  Co se děje po pokusu o sebevraždu?

  Jak už tu zaznělo – pokud v nemocnici vědí, že šlo o sebevražedný pokus (to není úplně samozřejmé), přichází automaticky na řadu psychiatrické vyšetření a v případě, že bude maminka dál nebezpečná sama sobě, tak by měla být hospitalizována na psychiatrickém oddělení(i proti své vůli).

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector