Léčba Posttraumatické Stresové Poruchy?

K léčbě posttraumatické stresové poruchy se obvykle užívají antidepresiva – SSRI. Přestože je prokázána jejich účinnost, často se ukazuje, že během farmakoterapie odeznívají jen některé příznaky PTSD. Proto se zdůrazňuje potřeba léčit člověka s posttraumatickou stresovou poruchou také psychoterapeuticky.

Jak se léčí posttraumatická stresová porucha?

V současnosti se k léčbě PTSD používá psychoterapie a farmakoterapie. Co se týče léků, podávají se hlavně antidepresiva SSRI (selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu) a MAOI (inhibitor monoaminooxidázy).

Jak poznat posttraumatickou poruchu?

či déletrvající traumatizující situaci (válka, únos, domácí násilí, týrání, šikana, rozvod). Příznaky – Změny chování i prožívání (pocity odcizení), poruchy spánku, noční můry, podráždění či apatie. Postižený se často vyhýbá všemu, co by mu mohlo trauma připomenout, má sklon zneužívat alkohol či drogy.

Co je posttraumatický syndrom?

Posttraumatická stresová porucha (PTSP či PTSD, z angl. Posttraumatic Stress Disorder, někdy též posttraumatický stresový syndrom (PTSS), vzniká jako reakce na traumatickou událost. Postižený opakovaně prožívá událost v myšlenkách, snech a fantaziích, snaží se vyhýbat místům či situacím, kde k události došlo.

Jak diagnostikovat PTSD?

Pro diagnostiku PTSD se používá systém kritérií, které alespoň v pěti bodech pacient trpící touto poruchou splňuje:

  1. Jedinec byl vystaven traumatické události.
  2. Traumatická událost je znovu prožívána ve formě úzkostných vzpomínek, flashbacků, myšlenek, snů, pocitů, halucinací nebo iluzí.

Jak se zbavit traumatu?

Základem překonání traumatu je podle něj rozvoj všímavého sebe-vedení (self-leadership). Zvládnout nadměrné vybuzení může naučení se klidnému dýchání, cvičení jógy, tai-chi, čchi-kung, bojová umění či rytmické bubnování.

Jak poznat že mám trauma?

Příznaky

  1. Neschopnost odreagovat se.
  2. Pocity bezmoci, smutku.
  3. Podráženost.
  4. Strach, úzkost.
  5. Šok, odmítnutí, neuvěření situace.
  6. Změna nálady.
  7. Zlost.

Co je posttraumatická Stresova porucha?

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) znamená opožděnou nebo prodlouženou reakci na velkou zátěž nebo ohrožení. Kromě toho existuje možnost, že po opakované nebo přetrvávající extrémní zátěži (např. tělesné nebo sexuální zneužívání v dětství, případně mučení) dojde k trvalé změně osobnosti.

Budete mít zájem:  Infarkt U Ženy Příznaky?

Jak vznika trauma?

Z fyzického hlediska se nejčastěji jedná o radikální chirurgický zásah, například trvalou změnu obličeje po úraze nebo amputace končetin, omezenost pohybového aparátu a invalidita. To vše jsou situace, které vyvolané fyzickými změnami našeho organismu, ovlivní i psychiku jedince a nastaví proces nazvaný trauma.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector