Léčba elektrickým proudem – jde to?

Rozdělení fyzikální terapie

Fyzikální terapii můžeme rozdělit do několika skupin:

 1. elektroterapie : střídavý proud nízkofrekvenční (diadynamické proudy, TENS, Träbertovy proudy                               střídavý proud středofrekvenční ( interferenční proudy)                               střídavý proud vysokofrekvenční ( krátkovlnná diatermie, ultrakrátkovlnná diatermie, mikrovlnná diatermie                               galvanoterapie                               magnetoterapie                               iontoforéza
 2. radioterapie : teleterapie
 3. magnetoterapie
 4. sonoterapie : ultrazvuk
 5. mechanoterapie : trakce, měkké techniky
 6. fototerapie : solux, parafín
 7. termoterapie : teplé koupele

TENS ( traskutánní elektrická nervová stimulace )

TENS je aplikace elektrického proudu přes pokožku, která dráždí nervové kmeny a vlákna, což vede ke zmírnění bolesti. Při elektrické stimulaci v místě elektrod pacient cítí kožní pocity (brnění). Hlavním účinkem TENS je tlumení bolesti, a to na základě vrátkové teorii tlumení bolesti nebo endorfinové teorie tlumení bolesti.

 1. vrátková teorie tlumení bolesti – dochází k tlumení bolesti tak, že je stimulován vedlejší nerv, díky čemuž se lidské vědomí soustředí na stimulovanou oblast (mravenčení, brnění) a na bolest zapomene
 2. endorfinová teorie tlumení bolesti – dle této teorie dochází při bolesti a stresu k vyplavování látekopiátového charakteru, které nám pomáhají bolest ztlumit.

TENS má silné analgetické účinky. Kontraindikací TENS je jen kardiostimulátor.

Diadynamické proudy (DD proudy)

Diadynamické proudy (DD, dvousložkové) jsou pulzní sinusové proudy složené ze dvou složek- stejnosměrné a střídavé. Řadíme je mezi nízkofrekvenční proudy (do 1000 Hz).

Stejnosměrnou složku nazýváme báze (basis), střídavou dózu (dosis). Touto kombinací se účinky jednotlivých druhů proudu slučují. Báze zajišťuje hlubší proniknutí proudu do tkáně a měla by být aplikována v senzitivně nadprahové intenzitě.

Dóza je monofázový proud s délkou impulzu 10 ms.

Aplikují se přiložením dvou plošných elektrod. Díky galvanické složce DD je třeba počítat s možným leptavým účinkem (většinou při aplikaci trvající déle než 6 min). V takovém případě je potřeba změnit polaritu elektrod – přepólovat je. Aby k poleptání nedocházelo, vkládá se mezi samotnou elektrodu a kůži pacienta speciální podložka nasáklá ochranným roztokem.

Druhy diadynamických proudů : MF, DF, CP, LP

Účinky diadynamických proudů závisí především na nastavené intenzitě, která se nastavuje dle pocitů pacienta, dále poté na době trvání, frekvenci, vlastnostech tkáně. Souhrnně mají DD účinky analgetické (tlumí bolest). Jednotlivé výsledky léčby poté závisí na druhu použitých DD.

Diadynamické proudy se využívají pro zmírnění bolesti, zvýšení prokrvení a relaxaci svalů. Tato metoda je tedy často využívána při léčbě poúrazových stavů, při poruchách pohybového aparátu, otoků, krevních výronů, degenerativních onemocnění kloubů a při zhoršeném krevním zásobení končetin (ischemická choroba dolních končetin).

Träbertovy proudy jsou typem nízkofrekvenčního proudu s analgetickým účinkem (úleva od bolesti). Jedná se o nízkofrekvenční pulzní proudy o kmitočtu 142 Hz, se šířkou pulzu 2 ms a mezerou (pauzou) mezi jednotlivými skupinami pulzů 5 ms.

Dále se můžeme setkat s tzv. modifikovanými Träbertovými proudy, které se liší kmitočtem – 182 Hz, šířkou pulzu – 0,5 ms a pauzou – 5 ms. Modifikované Träbertovy proudy mají účinek spasmolytický. Účinek těchto proudů se může dostavit bezprostředně po aplikaci.

Dle potíží rozlišujeme aplikaci:

 1. lokalizace EL1 – elektroda na záhlaví a dále v obl. C5–7 (bolesti hlavy, šíje);
 2. lokalizace EL2 EL1 – elektroda v úrovni C5–Th1 a Th3–5 (bolesti a poruchy prokrvení v obl. HK);
 3. lokalizace EL4 – L1–3 a sakrum (bolesti a poruchy prokrvení DKK).

Využívají se při chronických zánětech kloubů, degenerativních onemocnění kloubů a dalších onemocnění pohybového aparátu, nervového nebo svalového původu.

Interferenční proudy jsou dva navzájem působící proudy sinusového průběhu o jiných frekvencích. Jako nosnou vlnu označujeme frekvenci dopravující (u dvoupólové interference) nebo vytvářející (u čtyřpólové interference) nízkofrekvenční terapeutickou vlnu.

Do tkáně jsou přiváděny dva středněfrekvenční signály s různou frekvencí f1 a f2. Interferencí ve tkáni dochází ke vzniku proudové vlny o kmitočtu: AMF = f1 – f2 
Vlna o výsledném kmitočtu AMF má léčebný účinek. Používá se čtyř elektrod zapojených křížem.

Jeden obvod pracuje s frekvencí 5000 Hz, druhý poté pracuje s plynulými změnami frekvencí od 5001 do 5100 Hz. Nižší frekvence mají spíše účinek dráždivý a vyšší naopak tlumivý.

Izoplanární interference

Jedná se o speciální formu čtyřpólové interference, kdy je modulací obou kanálů docíleno rozšíření léčebné oblasti. Výsledkem je tedy snadnější zapojení elektrod, které nemusíme umisťovat do přesného kříže. Účinek je difuzní, šetrný a hluboký.

Dipólové vektorové pole

V tomto případě se jedná o fázovou a amplitudovou modulaci čtyřpólové interference. Je tak dosaženo pouze jednoho směru působení elektrického pole a možnost přesnějšího zacílení ošetřované tkáně.

Dvoupólová interference

K aplikaci postačují pouze dvě elektrody, které zavádí do organismu amplitudově modulovaný středněfrekvenční proud, kde terapeutický efekt je v kmitočtech 1 až 200 Hz. Nevýhodou oproti běžné interferenci je horší tolerance pacientem a zároveň vyšší namáhání kožního povrchu. Naopak výhodou je aplikace bodovou elektrodou.

Kotzovy proudy

Středněfrekvenční proudy o frekvenci cca. 2500 Hz. Zdrojem Kotzových proudů je středněfrekvenční oscilátor a modulátor. Tyto proudy navozují obnovení svalového tonu a využívají se při pooperační léčbě ochablých svalů a při spastických obrnách.

Aplikace

Zejména poškození a choroby pohybového aparátu. Další indikací mohou být Bechtěrevova nemoc, bolesti páteře, neuralgie, neuritidy, cévní choroby, gynekologické záněty, břišní srůsty, astma a řada dalších. Kontraindikací je v tomto případě kardiostimulátor, nádorové onemocnění, poruchy citlivosti, kovové implantáty, těhotenství a krvácivé stavy.

Léčba laserem (laseroterapie) je část světloléčby, využívající opakované impulsy úzkého svazku monochromatického světla, na místě hlubokého zasažení do povrchové části tkání, kůže a sliznic.

Je životabudičem pro buňky (zlepšuje buněčné dýchání, zpevňuje buněčné stěny – fotonová reakce, zlepšuje minerální rovnováhu, má silné protizánětlivé, protibolestivé, protibakteriální a protivirové účinky, zklidňující účinky – uvolňuje křeče a zmenšuje otoky).

Laser je aplikován buď kontinuálně nebo pulzně. Má výrazný biostimulační efekt, především stimulace kolagenu, podpora vaskularizace tkání, urychlení regenerace cév, lymfatických cest a epitelu, lepší využití kyslíku a glukózy, obecně jde o urychlení hojivého procesu.

 Současně má účinek analgetický, protizánětlivý (protibakteriální i protivirový) a působí na zmenšení otoků.

Laseroterapie se používá při léčbě kožních chorob (akné, pooperační jizvy, strie, ekzémy, popáleniny, záněty kůže atd.), dále pak kloubní nemoci, burzitidy, tendovaginitidy, synovitidy, opary, afty, hematomy, laserová akupunktura, chirurgie.

Kontraindikace: aplikace laserového paprsku do očí, malignity, prekancerózy, varikozity, záchvatovité neurologické onemocnění

Laseroterapie není hrazena zdravotní pojišťovnou, pacient si tuto terapii platí sám (viz ceník).

Léčba ultrazvukem spočívá ve využití mechanického podélného vlnění k léčebným účinkům s frekvencí 1MHz a 3MHz, které umožní cílené ošetření povrchových i hlubokých struktur a především spasmolytický a analgetický účinek. Kontinuální aplikace má rovněž nemalý tepelný účinek v hloubce tkáně.

Především však využíváme účinku mikromasáže, který vede k výraznému prokrvení tkání s následným zvýšením okysličení, přívodem živin a odplavením nežádoucích škodlivých metabolitů. Ultrazvuk je možné aplikovat rovněž ve vodním prostředí.

Ultrazvuk má při správné aplikaci významné bolest snižující účinky, je však nutné dodržovat kontraindikace. Například ho lze s výhodou užít u bolestivých zatuhlin ve svalech, tzv. spoušťové body, které bývají jedním z článků bludného řetězce přetrvávajících či opakujících se bolestí v zádech i jinde.

Lze s ním snížit potíže a bolesti kloubů při degenerativních stavech, artrózách. Lze ovlivnit bolesti šlach způsobené přetížením, jako je např. tenisový loket nebo ostruha na patě, ale i mnohé další:

 1.   bolesti kloubů při degenerativních nemocech, artrózách, revma, otoky kloubů
 2.   patní ostruha, zmrzlé rameno, tenisový loket, bursitidy, záněty tíhových váčků, záněty šlach
 3.   Sudeckův syndrom
 4.  natažené, zhmožděné svaly
 5.  jizvy, bércové vředy
Budete mít zájem:  Máte možnost ochutnat Krále vín

Magnetoterapie je léčebná metoda spočívající v působení magnetického pole správných biotropních parametrů (frekvence, intenzita, gradient, tvar pulzů atd.) na lidské tělo.

Takovéto magnetické pole má regenerační účinky a urychluje hojení, odstraňuje bolest, zlepšuje prokrvení a působí proti zánětu a otokům. Při jeho pravidelné dlouhodobé aplikaci lze docílit zmírnění až odstranění mnoha onemocnění, snížení spotřeby léků a posílení imunity.

Rázová vlna je léčebná metoda, kterou ve spektru rehabilitačních metod řadíme do oblasti fyzikální terapie. Používá se při postižení pohybového aparátu, hlavně k ošetření úponových bolestí.

Je založena na přenosu mechanické energie do postižené tkáně, kde dochází k několika reakcím (zmírnění bolesti v místě aplikace, zvýšení mikrocirkulace v ošetřené tkáni, ve které při větším prokrvení dochází ke zvýšení a urychlení tkáňového metabolismu).

K léčbě je třeba přistoupit až po konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Nejčastěji indikované stavy jsou:

 1. léčba tenisového lokte a jiných bolestí v této obklasti
 2. bolesti ramenního kloubu
 3. omezení pohyblivosti
 4. doléčení zánětu Achillovy šlachy
 5. bolest po nadměrné zátěži kolene
 6. akutní a chronické bolesti paty včetně ostruh patních kostí
 7. bolesti v oblasti velkých hrbolů stehenních kostí

Rázová vlna by se nikdy neměla aplikovat u nemocných s nádorovým onemocněním nebo poruchami krevní srážlivosti, tedy ani při užívání chronické antikoagulační terapie.

Kontraindikací je také systémové zánětlivé onemocnění a gravidita. Při úvodním vyšetření se vždy ptáme na předchozí terapii postiženého místa.

V případě lokální aplikace kortikoidu odkládáme terapii o tři až šest týdnů.

Aplikace rázové vlny může být nepříjemná a dokonce i bolestivá. Celkově je však pacienty dobře tolerována. Po aplikaci může dojít po odeznění analgetického účinku přechodně ke zhoršení bolesti, v místě aplikace se mohou objevit petechie nebo hematom, eventuálně otok měkkých tkání.

Terapii by vždy měl doporučit ošetřující lékař, který vždy zhodnotí i veškeré kontraindikace tohoto způsobu léčby a vystaví pacientovi žádanku k léčbě. Většinou se doporučuje 3-5 ošetření v týdenních intervalech. Bezprostředně po aplikaci by měl nemocný tři dny dodržovat klidový režim.

Tento způsob léčby nehradí zdravotní pojišťovna (viz ceník).

Fyzikální terapie | Elektroléčba | CPM Pavla Koláře

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie je důležitá součást rehabilitace, a proto používáme na našich pracovištích nejmodernější přístroje od společnosti BTL, které se řadí mezi špičku na trhu pro fyzikální terapii

Tecar
Radiofrekvenční terapie s vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním. Přístroj zahřívá postiženou tkáň, prokrvuje, zvyšuje efektivitu tkáňové regenerace.

Indikace: svalové křeče, záněty šlach, bolesti krční páteře a poúrazové otoky, bolest svalů atd.

Vakuokompresivní terapie
Vakuově-kompresní terapie je založena na automatickém střídání podtlaku a přetlaku v aplikačním válci. Vhodné při poúrazových stavech i jako prevence. Zvyšuje metabolismus v končetinách, posiluje žilní systém a snižuje otoky.

Indikace: preventivně, při léčbě diabetických obtíží, před nebo po chirurgických výkonech, při léčbě následků nadměrného sportovního nebo pracovního zatížení končetin s cílem dosažení vyšší výkonnosti

Přístrojová lymfodrenáž
Přístrojová lymfodrenáž masíruje, působí na mízní cévy a uzliny pomocí tlakových vln.

Doporučujeme v kombinaci s manuálním uvolněním lymfatických uzlin pro vyšší efektivitu procedury. Přístroj zlepšuje funkci žil a lymfy, používá se při poúrazových stavech, po velké svalové námaze.

Výrazně redukuje celulitidu. Pomáhá posilovat imunitní systém a detoxikovat organismus.

Indikace: při léčbě otoků, obnovuje lymfatický a žilní systém otoků

Pulzní rázová vlna
Během terapie rázovou vlnou dochází k interakci mezi intenzivními zvukovými vlnami a tělesnými tkáněmi.

Tato reakce aktivuje biochemické procesy, které zvyšují tvorbu kolagenu a elastinu, dále podporují krevní oběh a lymfatický tok. Regeneruje, zmenšuje úponové bolesti a okamžitě snižuje napětí svalové tkáně.

Přistroj zvyšuje metabolismus, ulevuje od akutní a chronické bolesti kloubů, zlepšuje efektivitu hojení.

 • Indikace: bolest kloubů, tenisový loket, bolest šlach (např. Achillovy šlachy), kalcifikace (ukládání vápníku v tkáních), svalové bolesti
 • Nízkofrekvenční ultrazvuk
  Přístroj vysílá mechanické vlnění, které ulevuje od bolesti, snižuje napětí tkání, působí protizánětlivě, zlepšuje proudění lymfy v dané oblasti, umožňuje efektivnější regeneraci svalů.
 • Indikace: svalová únava, bolest svalstva

Ultrazvuk
Léčení ultrazvukem patří mezi nejvyhledávanější metody fyzikální terapie. Využívá mechanické vlnění, kterým lze ovlivňovat vrstvy tkáně do různé hloubky v závislosti na frekvenci vlnění. Má analgetický, svalově relaxační a spasmolytický účinek.

Indikace: zlepšení regenerace, hojení tkáně

Magnetoterapie
Magnetoterapie patří k nejúčinnějším bezkontaktním fyzikálním léčebným metodám současnosti. Působení pulzního magnetického pole má vliv na organismus již na buněčné úrovni. Přistroj působí v širokém spektru, urychluje obnovu buněk, regeneruje svalové tkáně, pomáhá od bolesti kloubů a svalstva. Má protizánětlivý, antirevmatický a antiedematózní účinek.

Indikace: léčba poúrazových stavů, zánětů, otoků, revmatických onemocnění, vhodné při migrénách i při bolestech kloubů

Elektrostimulace
EMS (Electrical Muscle Stimulation) neboli elektrogymnastika má za cíl aktivovat oslabené svaly pomocí elektrických impulsů vysílaných přímo do postiženého místa. EMS je vhodná po úrazech pohybového aparátu či při svalovém oslabení.

Pravidelnou aplikací EMS je možné docílit vyšší fyzické zdatnosti a zlepšení kondice.
TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) vysílá elektrické impulsy do nervové soustavy, odkud dostává sval podnět k pohybu.

TENS proudy stimulují nervové tkáně a ty uvolňují hormony endorfiny, které zmírňují bolest a uvolňují zatuhnutí svalstva. TENS elektrické proudy jsou vhodné při akutních bolestech kloubů, páteře, hlavy a šlach.

Mají analgetický účinek při vertebrogenních onemocnění, při poúrazových bolestech, vhodné i pro chronické stavy.
Indikace: akutní bolesti kloubů, páteře, šlach a hlavy

Mikroproudy
Terapie, která prostřednictvím proudů o velmi nízké intenzitě urychluje regeneraci při poúrazových a pooperačních stavech, snižuje bolest a optimalizuje pH tkání.
Indikace: poúrazové stavy, bolestivé stavy

Kombinovaná terapie
Terapie, při které dochází k propojování elektroterapie a mechanoterapie. Jde o nejefektivnější metodu na ošetření svalových spazmů a spoušťových bodů ve svalech – tzv. trigger pointů.

Träbertovy proudy
Nízkofrekvenční pulzní proudy s rychlým analgetickým účinkem.

Indikace: chronické záněty kloubů, onemocnění pohybového aparátu, bolesti páteře

IF proudy
Interference dvou středněfrekvenčních proudů o rozdílné frekvenci, které se v cílové tkáni kříží. Ovlivňují prokrvení ve tkáni, zmenšují bolest.

Indikace: akutní a chronické degenerativní onemocnění, artróza

Laser 12 W/20 W
Přístroj s revoluční laserovou technologií, která umožňuje hluboký průnik laserového světla do tkání.

Laser 12W/20 W je v porovnání s normálním laserem několikanásobně efektivnější. Přístroj vyzařuje elektromagnetické záření ve formě paprsků, a to bez vedlejších účinků. Přístroj má analgetické účinky.

Zlepšuje hojení jizev, zvyšuje produkci kolagenu v tkáních.

Indikace: záněty šlach a svalů, léčba poškozené tkáně

Laser
Přístroj vyzařuje záření ve formě paprsků, a to bez vedlejších účinků. Laser má analgetické, protizánětlivé a biostimulační účinky. Zlepšuje hojení jizev, podporuje produkci kolagenu v tkáních a urychluje buněčnou regeneraci.

Indikace: dermatologická onemocnění, záněty šlach a svalů, léčba poškozené tkáně

Untitled

VYU�IT� ELEKTRICK� STIMULACE V L��B� PO�KOZEN�CH TK�N� Autor : Zuzana Kohoutov�

1 �VOD

Elektrick� stimulace je jednou z metod elektroterapie, kter� je vyu��v�na p�i l��b� onemocn�n� tk�n� a tak� p��zniv� ovliv�uje r�st oslaben�ch tk�n�.

V d�sledku elektrostimulace doch�z� k p��m�mu proh��v�n� a zv��en� metabolismu tk�n� a tak� k zv��en� jej�ho prokrven�, co� urychluje odezn�v�n� z�n�tu tk�n�, potla�en� otoku a t�m p�isp�v� k dol��en� zran�n�, event. podpo�e obnovy a r�stu tk�n�.

2 C�L

C�lem t�to pr�ce je zpracovat p�ehled vybran�ch postup� vyu�it� elektrick� stimulace k l��b� po�kozen�ch tk�n� : elektrostimulace pro zlep�en� c�vn�ho ob�hu, potla�en� otok�, l��b� zran�n� a osteogenezi.

3 ELEKTRICK� STIMULACE

Elekt�ina byla k l��b� tk�n� pou��v�na ji� v 17.stolet�. Vzr�st z�jmu o vyu�it� elektrick�ho proudu v l��b� po�kozen�ch tk�n� nastal v 60.letech 20.stolet�. V 80. a 90.letech vznikla �ada publikac� a odborn� literatury, zab�vaj�c� se touto problematikou.

3.1 Vliv elektrick� stimulace na krevn� ob�h

Elektrostimulace m��e b�t vyu�ita k zlep�en� perifern�ho c�vn�ho z�sobov�n� org�n� pomoc� jednoho ze dvou mo�n�ch mechanism� : reflexn� aktivac� autonomn�ch nerv� nebo svalovou kontrakc�.

Transkut�nn� elektrostimulace (TENS) zp�sobuje vazodilataci hladk�ho svalstva perifern�ch c�v tzv. spasmolytick�m efektem. Tento ��inek je dolo�en mnoha experimenty. P��kladem m��e b�t v�zkum , kter� provedli Dooley a Kasprak.

P�i p�soben� elektrod na oblast C5, Th10, nervus ulnaris a proxim�ln� ��st nervus ischiadicus do�lo k zv��en� perifern� vazodilatace.

Jin� auto�i prok�zali p�i pou�it� stimulace uln�rn�ho nervu p�echodn� zv��en� teploty palm�rn� ��sti ruky, kterou ov��ili pomoc� thermografie.

Z hlediska praktick�ho vyu�it� je d�le�it�, �e zv��en� sympatick� aktivity souvis� se sn�en�m bolesti vn�man� pacientem. Tuto metodu lze aplikovat p��mo v po�kozen� oblasti, nebo p�soben�m v oblasti vzd�len�j��.

Budete mít zájem:  Rostou. Pozor, ať se neotrávíte!

V praxi je metoda elektrostimulace vyu��v�na p�i l��b� nap�. Raynodova syndromu na horn�ch kon�etin�ch k zv��en� prokrven� tk�n� spole�n� s dal��mi l��ebn�mi postupy (p�. biofeedback).

Um�st�me dv� elektrody bilater�ln� p�es ko�eny spin�ln�ch nerv� (oblast C6 – C8) a dv� elektrody bilater�ln� p�es kmeny brachi�ln�ho plexu a p�sob�me 10 a� 30 minut .

V�sledkem je navozen� vazodilatace perifern�ch c�v a odezn�n� p��znak� syndromu (chladn� proxim�ln� �l�nky prst� ruky, jejich p�len�, bolestivost, omezen� jemn� motoriky).

Je z�ejm�, �e rytmick� svalov� kontrakce je nutn� k zv��en� c�vn�ho z�soben� stimulovan� oblasti. Bylo dok�z�no, �e elektrick� stimulace pod motorick�m prahem toto z�soben� neovliv�uje.

Tracy s kolegy testovali vliv zvy�ov�n� frekvence na krevn� pr�tok. Vyu�ili symetrick�, bif�zick� pulsn� proudy s d�lkou impulsu 200 ms a st��dav� proudy s frekvenc� 2500 Hz. Krevn� pr�tok se zvy�oval se zvy�uj�c� se frekvenc� od 1 do 50 puls� za vte�inu.

Twist aplikoval NMES s dobou trv�n� 350ms, frekvenc� 30 puls� za sekundu v pom�ru 8 ku 12 (zapnut� ku vypnut�) po dobu 30 a� 40 min t�ikr�t t�dn� na musculus quadriceps. Tato studie p�inesla cenn� informace pro dal�� v�zkum v oblasti l��by ed�mu.

3.2 Elektrostimulace a l��ba ed�mu

Elektricky vyvolan� svalov� kontrakce pou�it� pro napodoben� rytmick�, v�l� ovladateln� svalov� kontrakce, m��e b�t vyu�ita pro rozli�en� posttraumatick�ho nebo chronick�ho otoku. Elektrostimulace zp�sobuje zv��en� �iln� nebo lymfatick� dren�e, pokud nemohou b�t prov�d�na v�l� ovladateln� cvi�en�, nebo je jejich proveden� nedostate�n�.

Apperty a Cary pou�ili elektrick� stimulace svalov�ch kontrakc� doln�ch kon�etin u osob s poruchami �iln�ho tlaku a poklesem systolick�ho tlaku a prok�zali pozitivn� vliv metody na n�vrat k norm�ln�m hodnot�m. Doran a kolektiv popsali mo�nost vyu�it� elektrostimulace v prevenci trombembolick�ch p��hod u osob s onemocn�n�m �il doln�ch kon�etin prov�zen�ch otoky.

P��kladem vyu�it� je l��ba distorze lev�ho kotn�ku u �estat�icetilet�ho rekrea�n�ho sportovce. Pacient p�ich�z� hodinu po �razu.

Lev� kotn�k za��n� ot�kat, pacient je citliv� na palpaci v oblasti �ponu musculus peroneus brevis a ligamenta anterior talofibularae.

Pou�it� elektrick� stimulace (vysokonap�ov� pulsn� proudy) spolu s kryoterapi� vedlo ke stavu, kdy nedo�lo k v�razn�mu rozvoji ed�mu.

3.3 L��ba otev�en�ch ran

Prvn� elektrostimulace za pou�it� zlat�ho pl�tku byla vyu�ita k hojen� jizev po ne�tovic�ch. Nejedn� se v�ak o typick� p��klad pou�it� �ist� elektrostimulace, ale jde o metodu iontofor�zy zlatem.

Metoda elektrick� stimulace je vyu��v�na k potla�en� infekc� otev�en�ch ran, nebo jejich vzniku. Byl prok�z�n bakteriostatick� vliv elektrick�ch proud� na Escherichia coli, kdy Rowley prok�zal 38,8% pokles r�stu bakterie in vitro po aplikaci n�zkonap�ov�ho z�porn�ho proudu.

U bakteri�ln�ch druh� Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus a Escherichia coli prok�zal zastaven� r�stu p�i pou�it� vysokonap�ov�ch proud� o frekvenci 120 puls� za sekundu a nap�t� 150, 200, 250 a 300 volt� po dobu p�soben� 1, 2, 3 a 4 hodiny.

T�m prok�zal p��mou line�rn� z�vislost mezi dobou expozice a nap�t�m na katod� p�i bakteriostatick�m p�soben� vysokonap�ov�ch proud�.

Tyto v�sledky jsou p��slibem pro dal�� zkoum�n� ��ink� elektrick� stimulace na bakterie, a lze p�edpokl�dat, �e pou�it� ur�it�ch proud� bude m�t baktericidn� ��inky.

Vyu�it� elektrostimulace otev�en�ch ran je vhodn� zejm�na p�i l��b� krust a p��kvar� ran, nekrotick�ch hnisav�ch ran, k ��ste�n� nebo �pln� obnov� povrchov�ho epitelu povrchov�ch vrstev k��e.

3.4 Elektrick� stimulace zlomenin

Pakloub a �patn� zhojen� zlomenina jsou pro l�ka�e a terapeuty stejn�m probl�mem jako chronicky otev�en� zran�n�.

V roce 1956 Yasuda zve�ejnil, �e z�porn� proud podporuje v�voj kost�. Poprv� byla elektrick� stimulace pou�ita pro l��bu zlomeniny na za��tku 70.let 19.stolet�.

Od t� doby jsou stejnosm�rn� proud a implantovan� elektrody vyu��v�ny k navozen� nov�ho kostern�ho r�stu.

Tato technika b�v� �asto indikov�na spole�n� s klasickou fixac�, a to p�edev��m pro fraktury s tendenc� k vytvo�en� pakloubu (nap�. p�i zlomenin� os scaphoideum).

Nej�ast�ji aplikovan� postupy vych�zej� ze t�� studi�.

Prvn� umis�uje katodu na stranu zlomeniny (semiinvazivn� stejnosm�rn� proud), druh� vyu��v� implantaci cel�ho syst�mu (tot�ln� invazivn� stejnosm�rn� proud), t�et� studie pou��v� pulsn�ch elektromagnetick�ch pol� (PEMF). Tato metoda vyu��v� induktivn� c�vku (podobn� jako vn�j�� proh��v�n� k��e) nebo asymetrick� bif�zick� proudy s frekvenc� 15 puls� za sekundu.

Dnes se vyu��v� tak� st��dav� proud o frekvenci 60 Hz, pulsn� proudy a interferen�n� modulace vysokofrekven�n�ch st��dav�ch proud�.

Jako p��klad vyu�it� elektrick� stimulace lze uv�st l��bu chronick�ho v�edu kotn�ku doln� kon�etiny s l�z� kosti u 65-ti let� diabeti�ky. Byla vyu�ita aplikace stejnosm�rn�ho proudu s intenzitou do 1mA a pulsn�ho monof�zick�ho proudu. V�sledkem bylo potla�en� infekce a n�sledn� vyhojen� l�ze.

4 Z�V�R

Elektrick� stimulace m��e b�t vyu�ita jako jedna z elektroterapeutick�ch metod k l��b� onemocn�n� tk�n�. Umo��uje rychlej�� hojen� po�kozen�ch tk�n� a sn�en� vn�m�n� bolesti. Jednou z v�hod t�to metody je mo�nost pou�it� p�enosn�ch stimul�tor�, kter� jsou pro p��jemn�j�� z hlediska manipulace jak pro terapeuta, tak i pro pacienta.

5 REFEREN�N� SEZNAM

Snyder-Mackler, L. (1995). Electrical Stimulation for Tissue Repair. In A.J.Robinson & L.Snyder-Mackler (Eds.), Clinical Electrophysilogy [Elektrotherapy and Elektrophysiologic testing] (pp. 311 – 332). USA

Fyzikální terapie

Při těchto rehabilitičních procedurách se využívá léčebné účinky elektrického proudu. Jde o slabé proudové impulsy, které jsou uspořádány do předem definovaných cyklů.

Účinků elektroléčby je celá řada, záleží na problému, který nám má pomoci ovlivnit (odstranění bolesti, zlepšení prokrvení, uvolnění stažených svalů, stimulace svalů ochablých…). Na našem pracovišti nabízíme celou škálu elektroléčebných proudů s vyjímkou vysokofrekvenční terapie.

Frekvence procedur

Dle indikace lékaře

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Laser

Podstata laseru spočívá ve stimulované emisi světla.

Účinky

 • biochemické účinky (ovlivnění enzymatických reakcí)
 • bioelektrické účinky (ovlivnění fyziologické funkce buněk)
 • podpora mikrocirkulace
 • stimulace buněčného metabolismu
 • urychlení regenerace poškozených nervových a kostních tkání
 • zlepšení metabolismu kůže
 • protizánětlivý
 • analgetický

Frekvence procedur

Dle indikace

Cena

70 – 100 Kč za jednu aplikaci

Místo provádění procedur

Vsetín

Magnetoterapie

Při léčbě magnetoterapií prochází magnetické pole celým tělem a působí na ionty v tkáních. Prostřednictvím střídavých tlaků na buňky se zvyšuje látková výměna a roztahují se cévy. Výhodou Magnetoterapie je skutečnost, že se může aplikovat na místa, kde se nacházejí kovové součástky.

Některé z indikací pro léčbu magnetoterapií

 • degenerativní kloubní onemocnění
 • bolesti zad
 • stavy po úrazech
 • tenisový loket
 • poúrazové bolesti svalové a kloubní
 • otoky po úrazech
 • hypo- či hypertonie svalová
 • parézy periferních nervů

Frekvence procedur

Dle indikace lékaře, ve většině případů denně po dobu 30 minut

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Ultrazvuk

Při těchto procedurách se využívá převodu elektrické energie vysokofrekvenčního proudu na energii ultrazvuku.

Účinky

 • mikromasáž tkání
 • prohřátí

Využití ultrazvuku je zejména při uvolňování stažených svalů a ošetřování spoušťových bodů ve svalech.

Frekvence procedur

Dle indikace lékaře

Místo provádění procedur

Vsetín, Karolinka

Terapie rázovou vlnou

Rázová vlna je akustická vlna, která přenáší obrovské množství energie na postižené místo – vazivovou nebo myoskeletální tkáň a vyvolává rychlé hojivé a regenerační procesy.

Terapie rázovu vlnou (SWT) je jednou z nejefektivnějších metod léčby bolesti pohybového systému pro všechny kategorie pacientů v širokém spektru indikací. Aplikace je velmi snadná. Spočívá v nalezení bolestivého bodu pohmatem, stanovení terapeutických parametrů, nanesení dostatečného množství gelu a aplikaci rázové vlny.

Přednosti ošetření rázovou vlnou jsou:

 • Rychlá úleva od bolesti a zlepšení hybnosti
 • Bez anestezie a léků, bez vedlejších účinků
 • Rozpuštění vápenatých usazenin ve vazivových buňkách
 • Snížení svalového napětí, zvýšení metabolismu a místního prokrvení tkáně, urychlení hojení
 • Zvýšení produkce kolagenu, zvýšené odplavování substance „P“, která je mediátorem bolesti jak v periferním, tak v centrálním nervovém systému
 • Pouze 3 – 5 léčebných sezení

Hlavní oblasti použití:

ortopedie, rehabilitace, sportovní medicína

Terapie vysokoindukční magnetickým stimulátorem Salus talent

Přístroj generuje pulzní elektromagnetické pole. Na rozdíl od klasické magnetoterapie ale využívá vysokých indukcí (až 2,5 Tesla), což umožní elektromagnetickou stimulaci i hluboko uložených tkání.

Budete mít zájem:  Priznaky Zavislosti Na Alkoholu?

Působení  vysokoindukční  elektromagnetické stimulace ve tkáni:

 • snižuje bolest (analgetický efekt)
 • zmenšuje otok
 • zlepšuje rozsah postižených kloubů
 • zlepšuje vlastnosti vaziva
 • zlepšuje vlastnosti synoviální tekutiny v kloubech

Terapie je určena k ošetření:

 • kloubů – artrózy, artropatie …
 • entezopatií – úponových bolestí (např. tenisový loket, golfový loket )
 • bolesti zad (v rámci komplexní rehabilitace)
 • poúrazových stavů pohybového systému

Fyzioterapie a léčba tinnitu – Fyzio svět | Praha

Tinnitus pochází z lat. slova “tinnire”, což znamená zvoniť či znít. Jde o symptom, který se nejčastěji projevuje šelestem, zvoněním, hučením nebo pískáním v uchu či uších. Většinou je tinnitus slyšitelný pouze postiženým. V těchto případech hovoříme o tzv.

„subjektivním tinnitu“, kdy okolí sluchové podněty nevnímá, protože zvuky nejsou skutečné, ale vnímané pouze pacientem. Vzácně se může vyskytnout i tzv. „objektivní tinnitus“, pro pacienta se projevuje stejně jako pro okolí a lékař ho slyší po přiložení fonendoskopu.

Tinnitus se může projevovat různou intenzitou, délkou či průběhem. V řadě případů je možné jeho vnímání poměrně dobře potlačit, hlavně v průběhu dne, kdy je všudypřítomný denní hluk.

Vyskytují se ale případy, kdy šum či pískání může pacienta obtěžovat natolik, že mu znemožňuje vykonávat všední denní činnosti.

Zhoršuje schopnost soustředění či znemožňuje odpočinek, čímž se stává otravným a úmorným celodenním společníkem.

V současnosti trpí celosvětově touto nemocí miliony lidí. Alespoň jednou za život se s tinnitem setkalo zhruba 50% populace a zhruba 10% pak trpí chronickým tinnitem a v případě cca 1% pacientů jde o závažný tinnitus, který výrazně ovlivňuje kvalitu jejich života. V České republice se počet osob trpících tinnitem odhaduje zhruba na 600-700 tisíc. Jeho výskyt s věkem stoupá.

Co to vlastně slyším a jak tinnitus vzniká?

Vjem/šum, který postižený slyší je elektrická aktivita vznikající spontánně ve sluchovém systému. Za normálních okolností vzniká až ve chvíli, kdy sluchový systém zaznamená zvuk (například blížícího se auta) a pomocí elektrického impulzu odesílá signál mozku, aby ho na něj upozornil.

Další problém je v tom, že tato elektrická aktivita není dostatečně odfiltrována. Přenáší se přes různé obvody v mozku a pacientem je vnímána jako nový zvuk. Tinnitus je často spojován s emocemi jako strach, neklid, zoufalství, obava.

Mozek mu proto dává přednost před ostatními zvuky a tinnitus se tím ještě zesiluje a ukládá do paměti.

Ve výrazné menšině případů (asi 2 procenta), je možné zvuk objektivně detekovat ORL vyšetřením pacientova ucha. Zvuk může vzniknout následkem zvýšeného napětí svalů v oblasti středního ucha. U některých pacientů je tinnitus slyšitelný v souhře s krevním pulzem, jako důsledek přirozeného proudu a toku krve nebo zvýšenou krevní turbulencí v blízkosti vnitřního ucha.

Dělení tinnitu

Tinnitus nejčastěji dělíme podle délky trvání na akutní a chronický.

V případě akutního tinnitu se po odbourání spouštěče (zánět, zvukové trauma, úraz hlavy či krční páteře) nervové buňky v mozku mohou regenerovat a obtěžující sluchové vjemy vymizí.

Pokud se ale tento vjem vryje do dlouhodobé paměti, šance na jeho odstranění klesá a je nutné ho přijmout a naučit se s ním žít. O chronickem tinnitu mluvíme pokud trvá déle než 6  měsíců.

Příčiny vzniku tinnitu

V případě tinnitu jich je celá řada. A ne všechny se dají odstranit. Mezi časté spouštěče řadíme příliš velký hluk, který může vést k poškození sluchu, zánětlivé procesy (zánět zevního zvukovodu, středoušní zánět, Menierova nemoc) nebo stres. Tyto spouštěče často nepoškodí smyslové a nervové buňky trvale, a proto tinnitus po pár dnech či týdnech vymizí.

Další příčinou tinnitu jsou výkyvy krevního tlaku, ušní mazová zátka, poranění ucha, ateroskleróza. Dále také neurologická onemocnění jako sclerosis multiplex, nedostatek vitamínu B12, deprese, lymeská borelióza. V těchto případech je tinnitus často spojený se zhoršením sluchových funkcí, proto mluvíme o tzv. sluchovém tinnitu.

Fyzioterapie a léčba tinnitu

Pokud není tinnitus spojován se zhoršením sluchových funkcí mluvíme o druhé podskupině – somatosenzorickém tinnitu. V tomto případě jeho existence může souviset s pohybovým systémem, proto je vhodné vyhledat pomoc u specialisty z oboru fyzioterapie.

Příčina: Krční páteř, čelistní kloub, spoušťové body ve svalech

Konkrétně může být somatosenzorický tinnitus spojován s poruchami krční páteře, čelistního kloubu či s přítomností spoušťových svalových bodů tzv. trigger pointů. Jeho intenzita a charakter se může měnit v závislosti na poloze či určitém pohybu krční páteře nebo čelistního kloubu.

Jeho vznik může také souviset s traumatickým poraněním v oblasti hlavy či krční páteře. Příkladem takového zranění je whiplash, což je poranění páteře v důsledku prudkého nárazu při autonehodách či sportovních úrazech.

Tinnitus má několik příčin, které je možné řešit fyzioterapií, a na které se v naší praxi  zaměřujeme. Problémy s krční páteří a s čelistním kloubem jsou jednou z našich hlavních specializací. Je ale nutné si uvědomit,  že tinnitus vázaný na pohybový systém nepatří mezi nejčastější příčiny tohoto problému.

Úspěšnost fyzioterapie při léčbě tinnitu

Dle našich zkušeností jsme tinnitus schopni ovlivnit fyzioterapií zhruba u 15-20% pacientů.

Uvolnění aktivních trigger pointů (svalových spasmů), mobilizace krční páteře, uvolnění žvýkacích svalů, ústního dna a nácvik relaxačních a aktivačných technik na doma, je základ rehabilitace, na kterém lze v případě somatosenzorického tinnitu stavět.

Pokud se fyzioterapeut s pacientem shodne na tom, že může být důležitý i vliv psychiky, spolupracujeme při léčbě s psychologem. Fyzioterapeut Vám po detailní diagnostice vysvětlí, jestli je příčina tinnitu reverzní. Pokud ano, pomůže Vám s návratem do normálního života.

12 tipů, jak řešit problém s tinnitem

 1. Vyhledejte odborníka. ORL lékař posoudí Váš problém a stanoví léčbu. Akutní tinnitus se často léčí látkami zlepšujícími prokrvení. Je třeba začít kvalitní diagnostikou.
 2. Záměrně nevěnujte zvukům přílišnou pozornost. Zaměřením pozornosti se zesiluje subjektivní vnímání zvuku.

  Pokud pozornost naopak zaměříte jinam, dojde postupně k tzv. habituaci – naučíte se ignorovat tinnitus, stejně jako tikot svých hodinek.

 3. Tinnitus není indikátor nějakého nebezpečného onemocnění! Je důležité si uvědomit, že se v naprosté většině případů nejedná o vážný zdravotní stav.

 4. Omezte stres a odpočiňte si  “po svém”. Tinnitus pak zvládnete mnohem lépe ignorovat. Celkový stres a pocity nejistoty mohou zhoršovat vnímání tinnitu. Zkuste si najít čas na sebe. Můžete se ponořit například do cvičení jako je jóga, tai-chi nebo antistress relaxační lekce.

  Pokud je ve Vašem životě vliv stresu významný, vyhledejte pomoc psychologa.

 5. Pokud je tinnitus důsledkem poškození sluchu často pomůže naslouchátko, které šum nahradí běžnými zvuky z okolí. Jestli naslouchátko potřebujete nejlépe vyhodnotí váš ORL lékař.
 6. Hučení v uších obtěžující v noci zkuste překrýt např.

  nahrávkou hoření ohně, zvuky deště, bouře či přírody. Najdete je na youtube, případně mohou být zabudovány do naslouchátka.

 7. Vjemy lze potlačit i zevním generátorem šumu (tinnitus masker). Ten vysílá speciálně vyladěné zvuky, za účelem překrytí tinnitu.
 8. Doporučujeme vyhýbat se přemíře kofeinu a nikotinu.

 9. Pokud není tinnitus vázaný na zhoršení sluchu a pokud zároveň trpíte na napětí nebo bolest páteře či čelistního kloubu, konzultujte stav u fyzioterapeuta, který se tímto problémem zabývá. Šance na úspěch roste ve chvíli, kdy charakter nebo intenzita tinnitu kolísá při pohybech hlavou nebo čelisti.

 10. Nemalý vliv má i hluková zátěž. Přispívá ke zhoršení tinnitu, proto když je to možné, hluk redukujte. I ten slabý zvuk chlazení u počítače či klimatizace může vyprovokovat zhoršení tinnitu.
 11. Užívejte hořčík a vitamin B6. Příčinou pískání v uších může být právě jejich nedostatek.

 12. Vynechejte problematické potraviny. Sledujte, co pískání spouští, výjimečně může být tinnitus spojen s potravinovou alergii. Úprava stravy pomůže i celkovému zlepšení životního stylu.

Ve Fyzio světě spolupracujeme s ORL lékaři, ortodontisty, čelistními chirurgy a stomatology. Máme cenné zkušenosti s léčbou čelistního kloubu. Pokud je váš tinnitus problémem čelistního kloubu nebo krční páteře, rádi Vám pomůžeme vrátit klid do Vašeho života

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector