Léčba Drogové Závislosti Bohnice?

Objednání na léčbu závislosti. na léčbu se objednejte telefonicky na telefonním čísle 734 268 518, v pracovní dny (pondělí – pátek), od 11:00 do 12:00 hodin. Zájemce o léčbu musí volat osobně. Případně lze využít email: [email protected]

Jak probíhá léčba drogově závislých?

Cílem léčby je úplné odstranění závislosti.

Nedá se ho dosáhnout najednou, léčba musí probíhat postupně, protože při příliš rychlém vysazení by mohly vzniknout zdravotní komplikace. Léčba by se také mohla minout účinkem. Často pomůže k vyléčení také víra, která musí být ale natolik silná, aby dovedla vytlačit drogu.

Jak probíhá protialkoholní léčba?

V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (viz jejich seznam na konci stránky) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce.

Jak probíhá léčba závislosti?

V rámci léčby závislosti na alkoholu je možné vyhledat dva typy služeb:

  1. → ambulantní (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře)
  2. → lůžkové – rezidenční (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

Jak se prihlasit do Bohnic?

U plánovaného přijetí se nemocný prokáže platným průkazem pojištěnce, dokladem totožnosti, lékařskou zprávou doporučující přijetí a případným potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi, pokud je má u sebe.

Jak léčit závislost na drogách?

Léčení používá různých metod od farmakoterapie (např. v počátku léčby při detoxifikaci) přes poradenství, sociální práci až po psychoterapii skupinovou či individuální. Podle typu se rozlišují léčby ambulantní a rezidenční. Podle délky může být léčba krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá.

Co s člověkem udělají drogy?

V malém množství mohou drogy člověka nabudit (stimulovat). Brání se tak, že tělo začne jedy odbourávat. Srdce začne více pumpovat, ledviny a játra začnou více pracovat, tak aby se tělo jedů zbavilo a odbouralo je. To je jeden z hlavních důvodů, proč se člověk cítí po menším množství drogy „nabuzený“.

Budete mít zájem:  Veterinární Přípravek Na Klouby?

Jak nastoupit na protialkoholní léčbu?

K přijetí je potřebné doporučení ambulantního psychiatra nebo ošetřujícího lékaře oddělení, na kterém probíhala Vaše detoxifikace. Týden před plánovaným termínem přijetí je nutné nástup na léčbu telefonicky potvrdit.

Jak dlouho trvá pobyt v protialkoholní léčba?

Protialkoholní léčba trvá zhruba 3 měsíce. Po protialkoholním léčení s hospitalizací je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je tu vysoké riziko exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu. Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti – pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie a další.

Jak zvladnout závislost?

„Fyzické příznaky abstinence můžeme pomoci zvládnout podpůrnými nikotinovými prostředky, které malou dávku návykové látky do organismu dopraví,“ připomíná. „Ale tak jako tak si člověk musí projít nepříjemnými stavy, jako je nervozita, napětí, pocení, bažení.

Jak probíhá Odvykačka?

U každého probíhá odvykání jinak.

Mezi nejčastější abstinenční příznaky patří chuť si zakouřit, nervozita, podrážděnost, bolesti hlavy, nevolnost, poruchy spánku a zácpa. Doba trvání abstinenčních stavů se obvykle pohybuje mezi 4–10 týdny, proto doporučujeme používat pomůcky k jejich zmírnění.

Jak jednat s drogové závislým?

Pokuste se závislého neobviňovat či soudit. Pokud je to jen trochu možné, nebuďte v diskuzi se závislým příliš negativní. Zesílené pocity viny ho mohou tlačit k dalšímu hledání útěchy v návykové látce. Vyjmenujte člověku na drogách změny v jeho chování a vzniklé problémy, které jste v souvislosti s drogou vypozorovali.

Jak se zbavit závislosti na lécích?

Při léčbě závislosti na lécích, která by měla být zahájena co nejdříve, je nutné jednak odstranit psychickou vazbu na drogu, jednak ulehčit překonání abstinenčních příznaků. V obou případech je u nás nemocnému umožněna účinná podpora a pomoc při hospitalizace nebo ambulantní léčbě ve specializovaných zařízeních.

Jak někoho poslat do blázince?

Dopravit člověka do blázince proti jeho vůli je podle zákona možné jen tehdy, když „je nebezpečný sobě nebo svému okolí“. V praxi se ale stává, že taková věc potká i toho, kdo je svému okolí jen nepříjemný, podezřelý, chová se výstředně.

Budete mít zájem:  Bolest Trojklanného Nervu Léčba?

Jak se dostat do blázince?

Pokud ošetřující lékař usoudí, že by pacient mohl ohrozit sebe či okolí, nepustí ho. Ovšem do 24 hodin od chvíle, kdy pacient o propuštění požádal, musí lékař odeslat jeho žádost k soudu. A ten pak do sedmi dnů rozhodne, zda hospitalizace byla, či nebyla oprávněná a pacient bude, či nebude propuštěn.

Jak se dostat do psychiatrické léčebny Bohnice?

Pokyny do Psychiatrická nemocnice Bohnice Praha 8 pomocí veřejné dopravy

  1. Autobus: 145, 152, 177, 370, 372, 905.
  2. Vlak: R 20, R17, R20, S 4.
  3. Metro: C.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector