Kosti A Klouby Horní Končetiny?

Klouby HK zahrnují spojení pletence HK kloubem sternoklavikulárním (articulatio sternoclavicularis) a akromioklavikulárním (articulatio acromioclavicularis), klouby volné HK jsou kloub ramenní (articulatio humeri), kloub loketní (articulatio cubiti), kloub radioulnární distální (articulatio radioulnaris distalis) a

Jaké jsou kosti horní končetiny?

Kosti horní končetiny 1 Scapula. Lopatka ( scapula) je plochá trojúhelníkovitá kost. Nachází se v úrovni 2. až 7. žebra. Přestože nemá přímé 2 Clavicula. A02.1.14.001 Kost klíční ( clavicula) se sice tvarově řadí mezi dlouhé kosti, je ale dlouhá jen asi 15 cm. 3 Ulna. Kost loketní ( ulna) se nachází na mediální straně předloktí ( ulnární směr ). Na proximální části se More

Co jsou klouby horní končetiny?

Klouby horní končetiny Klouby horní končetiny David Kachlík Spojení pletence horní končetiny Juncturae cinguli membri superioris art. sternoclavicularis(klíčkohrudníkloub) art. acromioclavicularis(nadpažkoklíčkovýkloub) lig. coracoacromialeseufornix humeri –zabraňuje při fixované lopatce abdukci humeru nad horizontálu

Co je pletence horní končetiny?

Kostra pletence horní končetiny (cingulum) 1 klíční kostí (clavicula), která je esovitě prohnutá, pod kůží je dobře prohmatná, její vnitřní konec je spojen s kostí 2 lopatkou (scapula), která je plochá kost trojúhelníkového tvaru, má tři úhly a tři okraje. Zadní plocha je rozdělena More

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector