Konečně párky, které jsou dětské – nejen názvem

Kam vyrazit ven v době nouzového stavu?

Zavřené restaurace, obchody, fitka, hranice…Vláda vyhlásila stav nouze. Co teď? Přinášíme vám pár tipů, kam vyrazit, abychom nebyli tolik mezi lidmi a navíc nás to nestálo ani korunu. Tak nazujte tenisky a pojďte s námi do parku!

Čimický a Ďáblický háj

Čimickým i Ďáblickým hájem prochází dvě turistické stezky a oba lesy se dají také pohodlně projet na kole. Jsou zde instalována 4 dětská hřiště a v bývalém lomu v Ďáblickém háji jsou umístěny fitness prvky. Zde se také nachází hojně využívané piknikové místo s ohništěm.

Z vyhlídky u Ďáblické hvězdárny je jeden z nejhezčích výhledů v Praze a za dobré viditelnosti je možné dohlédnout až na Krkonoše. Při severním okraji Čimického háje se nachází malá lesní školka, kde se pěstují dřeviny přímo určené k výsadbám v Praze. Zajímavostí je také přírodní památka Ládví, která je unikátní geologickou lokalitou.

Ďáblický háj ročně navštíví téměř 200 tisíc návštěvníků a každoročně jsou zde také pořádány běžecké závody. 

O váš hlad, který vás při procházce určitě přepadne se postarají výdejní okénka

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Chuchelský háj

Ač je Chuchelský háj poněkud odlehlejším pražským lesem a dostupnost městskou dopravou není taková jako u některých jiných přírodních lokalit v Praze, navštíví ho ročně více než 400 tisíc návštěvníků. Příroda této části Prahy je nesmírně pestrá – nalezneme zde rozlehlé lesy, romantické skály i unikátní stepní lokality.

Velkým lákadlem pro návštěvníky je také lesní zookoutek. Územím prochází naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj, která začíná u tramvajové zastávky v Hlubočepích a končí ve Velké Chuchli. Naučná stezka byla v roce 2005 zrekonstruována a má čtrnáct zastávek. V lese jsou instalovány lavičky, altány, fitness prvky i dřevěná dětská hřiště.

Chuchelský háj můžete také navštívit na kole. 

Šárecké údolí

Výlet můžeme začít na konečné tramvaje u restaurace McDonald’s. U restaurace je možné zaparkovat na parkovišti a nedaleko je i konečná zastávka tramvají. Za restaurací již uvidíte krásný výhled na Divokou Šárku a okolní skály. Na cestu se vydejte po schůdcích dolů do údolí.

Ti, kteří nemohou sestoupit po schodech, mohou tyto schody obejít  po cestě. Po schůdcích dojdete dolů do údolí, kde cesta pokračuje směrem vlevo, po proudu potoka.  Po přechodu železné lávky si všimněte  krásných skalních útvarů po levé i pravé straně  cesty.

  To právě vstupujete do soutěsky Džbán.

Skály

Skalní útvary jsou povětšinou tvořeny starohorními buližníky (silicity), v menší míře proterozoickými břidlicemi, droby a prachovcem. Buližník má černou nebo černošedou barvu a vysokou tvrdost, pro kterou jej používali pravěcí lidé místo pazourků.

Nyní se cesta trochu stáčí doprava a vede do širšího údolí. Zde  se náhle  zjeví malé a krásné koupaliště. Jedná se o koupaliště Šárecké.

Koupaliště Divoká Šárka je přírodní koupaliště napájené potokem.

Najdete zde dva bazény pro plavce, dětské brouzdaliště, menší tobogán, houpačky, skluzavky, trampolínu. Můžete si zde zahrát stolní tenis nebo také nohejbal či volejbal na uzavřeném hřišti.

O váš hlad, který vás při procházce určitě přepadne se postarají výdejní okénka

Dívčí skok

A jdeme dále údolím, kde nalevo uvidíte skálu s názvem Dívčí skok. K  této skále se  váže pověst o Ctiradovi a Šárce.  Právě z této skály měla skočit nešťastná  Šárka ze Starých pověstí českých.

Po mírném stočení cesty vlevo  se naskytne další příjemný pohled, a to na malebnou výletní restauraci.

Výlet pokračuje dále. Cesta stále vede údolím, po obou stranách je obklopena lesem. Do kroku příjemně zpívá okolní potokaž dojdemte k pohádkovému Čertovu Mlýnu.

Čertův mlýn

Původně tento mlýn nesl název Tučkův a nebyl sám.  V Šáreckém údolí bylo více mlýnů, které využívaly pro mletí sílu Šáreckého potoka. I předchozí výletní hostinec býval mlýnem. Čertův mlýn je dnes památkově chráněný soukromý objekt  a  veřejnosti není volně přístupný.

Procházka pokračuje dál podél potoka s výhledy na krásné skály.

Po několika stovkách metrů se asfaltová cesta začíná stáčet doprava nahoru a pryč od potoka. V tomto místě odbočuje od cesty širší lesní pěšina, která vede na usedlost Jenerálka, usedlost Vizerka a do Tiché Šárky.

Šárecké hradiště

Podle archeologických nálezů kostí zvířat bylo toto místo osídleno již ve starší době kamenné. Lidé zde sídlili pravděpodobně nepřetržitě až do příchodu Slovanů v 6. století.

Největší slávu ale místo zažilo ve starší době hradištní v 7. a 8. století. Tehdy zde vzniklo rozsáhlé, tříhektarové hradiště s dvacetihektarovým předhradím, které bylo zřejmě centrem moci nad širokým okolím.

Jeho valy jsou doposud v krajině patrné. Hradiště zaniklo na konci 9. století.

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Prokopské údolí

Udělejte si procházka úchvatným údolím Dalejského potoka v Prokopském údolí. Místo, které protíná naučná stezka, patří mezi vyhledávané lokality díky přírodním úkazům a zajímavostem. Kromě jezírek, lomů, a skalních výběžků, nabízí údolí útočiště k odpočinku a relaxaci.

K dětským hrám zde vybízejí nejrůznější atrakce – pískoviště, skluzavky, prolézačky. Nemusíte se tak obávat, že by se děti během procházky nudily. Na trase, vinoucí se kolem klikatícího se Dalejského potoka, je celkem šestnáct zastávek.

Na každé z nich pozorný návštěvník údolí může spatřit informační tabuli, která zvídavé turisty informuje o přírodních zajímavostech, které se k danému místu váží. Záleží na vás, zda se rozhodnete vyrazit z Řeporyjí směrem do Hlubočep, či opačně.

My jsme se vydali po stopách tamní naučné stezky – tedy od prvního zastavení, abychom naši procházku zakončili klobásou a osvěžujícím nápojem pod viaduktem Pražského semmeringu.

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Modřanská rokle

Modřanská rokle se nachází v jižní části Prahy na pravé straně od toku Vltavy je erozním zářezem Libušského potoka s několika místy s odkrytým geologickým profilem.

Ochranářsky význačná svými lužními porosty v okolí potoků a výskytem teplomilných lučních společenstev na svazích, které jsou však ohrožovány nepůvodními vysázenými dřevinami, hlavně trnovníkem akátem.

Je to i důležitá rekreační oblast mezi okolními sídlišti s naučnou stezkou a několika cyklostezkami. Děti se mohou těšit na několik hřišť a je zde i venkovní posilovna.

O váš hlad, který vás při procházce určitě přepadne se postarají výdejní okénka

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Hostivařský lesopark

Hostivařský lesopark společně s Hostivařskou přehradou tvoří významné rekreační zázemí pro velkou část obyvatel Prahy. V lesoparku se nachází velké množství dětských herních prvků, altánů a laviček. Velmi využívaným vybavením lesoparku se stalo volně přístupné piknikové místo s ohništěm.

Územím prochází značená turistická stezka, naučná stezka Povodím Botiče a řada cyklotras. V západní části lesa (Chodov) se nachází hájovna se zookoutkem a zatopeným lomem pro vodní ptactvo. Známé je také koupaliště na břehu Hostivařské nádrže s písečnými plážemi.

Na pravém břehu nádrže bylo v roce 2012 zbudováno dřevěné vyhlídkové molo.

Celé území lesoparku je obklopeno hustou sídlištní zástavbou a návštěvnost je zde skutečně vysoká – ročně téměř 1 mil. návštěvníků.

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Milíčovský les

Milíčovský les, který se nachází mezi Jižním Městem a dálnicí, je součástí menšího přírodního parku Botič – Milíčov. Společně s Hostivařským lesoparkem tvoří rekreační zázemí zejména pro obyvatele Jižního Města.

Ucelený lesní komplex a přilehlé rybníky, mokřady a louky jsou však atraktivní pro všechny Pražany a určitě stojí za návštěvu. Ročně les navštíví téměř neuvěřitelných 540 tisíc návštěvníků, což řadí Milíčovský les k nejvíce navštěvovaným pražským lesům.

Lesem prochází zelená turistická stezka, která v Křeslicích navazuje na červenou turistickou stezku, jež vede podél Botiče a Hostivařské přehrady až do Průhonického parku a kopíruje naučnou stezku „Povodím Botiče“. V lese jsou umístěny lavičky, 2 dětská hřiště a 2 altány.

Území je také atraktivní pro cyklisty. Celý les je součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky.

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Grébovka

Park inspirovaný italskou renesancí s fontánou a vodní kaskádou, jezírkem, pavilony, sochami a okouzlující umělou jeskyní nabízí kromě nádherných výhledů na Prahu i posezení v půvabné vinárně Viniční altán uprostřed rozsáhlých vinic či v zahradní kavárně Pavilon Grébovka. Najdete tu i mnoho dětských hřišť.

 • O váš hlad, který vás při procházce určitě přepadne se postarají výdejní okénka
 • Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem
 • Ladronka

Na Ladronce nedaleko Vypichu v Praze 6 můžete využít speciální stezky pro kola, in-line brusle a nachází se zde také nejdelší osvětlená in-line dráha v Praze (okruh dlouhý 4,2 km). Mimo to jsou zde k dispozici volejbalové kurty a beach fotbalové hřiště, půjčovna sportovních potřeb i restaurace.

Park Ladronka patří v současné době k neoblíbenějším a nejpopulárnějších místům mezi pražskými příznivci in-line, zejména pro svůj velmi kvalitní povrch a rovinatý terén.

Najdetezde nejdelší osvětlenou in-line dráhu v Praze. Bruslařská dráha na Ladronce vám umožní rozvíjet své bruslařské dovednosti.

Park je umístěn kousek od břevnovské vilové zástavby, odkud se rozprostírá krásná vyhlídka na motolské stráně.

Dobré zázemí parku v podobě statku s restauraci, bufetem, bowlingem, půjčovnou sportovního vybavení a dětským hřištěm z něj dělá jedno z nejoblíbenějších míst pro trávení volného času v Praze. Na Ladronce mají prostor i nové a netradiční sporty jakým je slackline či discgolf nebo spikeball.

Budete mít zájem:  Nadbytek Zeleza V Krvi Priznaky?

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Letenské sady

Rozlehlý park na Praze 7 s travnatými plochami, vzrostlými stromy, pestrou směsicí dřevin osázenými stráněmi a s dlouhou platanovou alejí poskytuje nejen příjemné posezení, ale i jedinečné výhledy na Prahu, zejména od Hanavského pavilonu – unikátní litinové stavby s restaurací. V parku lze trávit volný čas také sportem, procházkou, uspořádat piknik.

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Stromovka

V sousedství holešovického Výstaviště leží Královská obora, dnes zvaná především jako park Stromovka. V současné době slouží k rekreačním, sportovním i kulturně vzdělávacím účelům. Rozloha obory se v různých dobách měnila, v současnosti se rozkládá asi na 95 ha.

Královská obora vznikla za Přemysla Otakara II., který ji nechal roku 1266 ohradit jako loveckou oboru a postavil zde letohrádek. Za husitské doby byla poničena a za Vladislava Jagellonského znovu obnovena. Od husitských dob byla obora vždy o svátku sv. Gotharda zpřístupňována veřejnosti.

Ferdinand I. ji nechal v letech 1536 – 48 rozšířit a spojit přímou cestou s Pražským hradem. Byl zde založen Velký rybník (dnes neexistující), sázely se stromy přivezené ze Šárky. Největší rozkvět zažila obora za Rudolfa II.

Letohrádek na stráni byl renesančně přestavěn, obora se rozšířila, rybník byl rozšířen a do jeho středu byl nasypán ostrov. V letech 1582 – 93 vzniklo pro zásobování rybníka vodou z Vltavy unikátní technické dílo – Rudolfova štola.

Přestože byl rybník později zasypán, Rudolfova štola stále přivádí vodu od Pichlova domku u Štefánikova mostu tunelem pod Letnou až do Stromovky.

V první polovině 18. století se obora stala několikrát vojenským ležením a byla velmi poničena. Péčí hraběte Kinského byla obnovena. Za korunovace Františka I. se zde konat lidové slavnosti. Jeho císařský dekret z r.

1804 pak potvrdil definitivní zpřístupnění veřejnosti. Po roce 1850 byla založena štěpnice (německy Baumgarten) a odtud patrně vznikl název Stromovka.

V roce 1689 byla poblíž Velkého rybníka postavena nákladem hraběte Kryštofa Vratislava z Mitrovic Královská dvorana (pozdější Šlechtova restaurace).

Nové rybníčky a stezky ve Stromovce

Stromovka prošla v posledníchletech velkou obnovou, tři zdejší rybníky byly zcela revitalizovány a došlo k vytvoření dvou nových.

V roce 2016 byly na místě nejvíce podmáčených luk vybudovány dva nové rybníky o celkové ploše více než 13 200 m2, rovněž byla prokopána nová vodní koryta propojující  staré a nové rybníky do jedné soustavy.

Nové rybníky byly navrženy také s ohledem na „Dubový pahorek“ tak, aby působil jako ostrov, kterým historicky v 17. století skutečně byl. Dále bylo vysazeno 163 stromů a přibyly i nové chodníky.

V roce 2017 probíhala celková rekonstrukce všech cest (celková délka 3 900 m), staré poškozené asfaltové povrchy byly změněny na mlatové, část cest byla nově trasována tak, aby zohlednily a pro pěší logicky propojily nové vodní plochy, mola a nová schodiště. Ta byla vybudována na třech místech a  usnadňují překonání strmých břehů bývalého Rudolfova rybníka. K parku byla také připojena nevyužívaná část Výstaviště a došlo i na opravu Rudolfovy štoly.

Naučná stezka Stromovkou za poznáním

Oborou vede naučně-zábavná stezka „Stromovkou za poznáním“. Na přípravu infopanelů bylo využito původní dřevo z porostů Stromovky, vyplavené při povodních.

10 stanovišť stezky poskytuje návštěvníkům nejen zajímavé informace o fauně, flóře a historii parku, ale zároveň láká ke sportovnímu vyžití a pobavení během návštěvy Stromovky.

Stezka začíná vstupem do Stromovky u Výstaviště a končí u Místodržitelského letohrádku. Pod oborou probíhá tunel Blanka, který je součástí pražského Městského okruhu.

Na své si přijdou i děti. Ve Stromovce najdete spousty herních prvků, kde se vaše ratolesti dostatečně vyblbnou. Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Kunratický les

Kunratický les se nachází na území čtyř katastrů a je „ostrůvkem“ uprostřed husté městské zástavby a panelových sídlišť. Lesem prochází několik značených turistických tras i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm a naučná stezka s lesnickou tématikou.  

Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce, několik jedinců sekvojovce obrovského, a dokonce metasekvoje čínské. Velkým problémem lesa je vysoká návštěvnost – každý rok navštíví les přes 2 miliony lidí.

O váš hlad, který vás při procházce určitě přepadne se postarají výdejní okénka

| zájezd

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem Europapark 1denní vč. vstupu

Již od 2 190 CZK Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem Marineland a delfíní laguna

Již od 6 450 CZK Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem Legoland 2-denní vstup

Již od 3 200 CZK Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Disneyland 2019 – novinky

Zažijte strašidelný Halloween v Disneylandu v Paříži, na který nikdy nezapomenete. Od 28. září do 3. listopadu 2019 bude celý park tématicky zaměřen na tento úžasný svátek, který se rozšířil po celém světě.

Legoland 2019

Exkluzivní 4D dobrodružství LEGO® City 4D – Cops in Action! se 30. května 2019 rozjede v LEGO Studios na plný plyn a celá Vaše rodina se bude válet smíchy!

Naši hrdinní policisté z LEGO City Vás vezmou na turbulentní 4D honičku městem, během níž budete pronásledovat zlotřilého padoucha uličními kaňony a mrakodrapy.

Ponořte se do děje akčního představení se speciálními efekty vytvořenými za pomoci mýdlových bublin, vody a větru, zatím co se ono chaotické duo postará o veškeré povyražení.

Podaří se jim s Vaší pomocí dostat toho gaunera za mříže?

LEGO® City 4D – Cops in Action! dorazí do zábavního parku LEGOLAND® 30. května 2019!

Legoland 2019

Tady je všechno super! Protože i LEGOLAND® Deutschland Resort zachvátila filmová horečka a od zahájení sezóny, 6. dubna, bude promítat akční hit THE LEGO® MOVIE™ 2.

Pět let po tom, co byl jeho fenomenálního předchůdce „THE LEGO® MOVIE™ uveden do kin, se Emmet, Hustěnka, Unikitty a jejich přátele opět sjednotili, aby zachránili své milované město.

Tomu totiž hrozí velké nebezpečí: nájezdníci LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí LEGO svět rychleji, než ho obyvatelé města stíhají obnovovat.

Doprovázejte v našich LEGO Studios hrdiny z Brickburgu na jejich cestě do vzdálených, neprobádaných galaxií a setkejte se s Emmetem, Hustěnkou a poprvé také s Generálkou Melou osobně na červeném koberci v LEGOLAND Deutschland Resort.

THE LEGO® MOVIE™ 2 Experience – filmová sada

Nahlédněte v LEGOLAND® Deutschland Resort za filmové kulisy „THE LEGO® MOVIE™ 2 Experience – filmová sada“!

Je to skvělá příležitost k nasátí magie filmotvorby během toho, co budete prozkoumávat úžasné LEGO modely z THE LEGO MOVIE 2. Poznejte Emmeta, Lucy a jejich kolegy jakož i jejich rodné město Apocalypseburg. Všechny detaily, které jsou součástí LEGO modelů za účelem natáčení tohoto filmového hitu, Vás nadchnou!

Legoland 2019

V nově vytvořené, nyní ještě větší PHARAOHS' LAND bude honba za pokladem roku 2019 opravdu vzrušující: se zbrusu novými pouťovými atrakcemi pro celou rodinu a spoustou akce!

Při Pyramid Rallye na Vás čeká napínavý úkol: Musíte zachránit cenné chrámové poklady ze spárů ničemného faraona Amset-Ra! Zde je potřeba, aby se do mise zapojili malí i velcí – protože jen tak se může mise podařit.

Při Desert X-cursion vystoupáte vzhůru: Ve vzdušných výšinách na Vás čekají další napínavá dobrodružství. Ale dávejte si pozor na létající mumie – ty totiž chtějí získat zachráněné faraonovy poklady zpět. Dokážete prchnout i s oním drahocenným nákladem?

Budete úspěšní při Vaší napínavé misi v PHARAOHS' LAND? Jedno je jisté – vždy zažijete spoustu akce!

Ale žádný strach: Získáte odbornou podporu! Postrach všech darebáků, Elena objevitelka, už pro Vás zajišťuje teritorium.

V různých epizodách Vás vezme na vzrušující cestu do legendární PHARAOHS' LAND. Jste připraveni vydat se s ní po stopách darebáka?

Marineland – Setkání s kosatkou 2018

 • V rámci programu: „Učit se, objevovat a bavit se“ máte možnost se v parku zůčastnit jedinečných setkání s delfínem, lachtanem a nově i s kosatkou.
 • Jediný park na evropské pevnině, kde můžete sledovat kosatky v bazénech i mimo představení a pozorovat tak jejich chování.
 • Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Disneyland se rozšíří 2018

Americká společnost Walt Disney investuje do rozšíření Disneyland parku v Paříži dvě miliardy eur (50,7 miliardy Kč). Oznámil to generální ředitel Robert Iger. Nynější plán je největší expanzí parku od jeho otevření v roce 1992. Nové oblasti (Spider-Man, Hulk, Hvězdné války, Ledové králoství…) mají být otevřeny postupně do roku 2021.

Legoland 2017

Novinky v Legolandu v roce 2017

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Disneyland 2017

Stáhněte si oficiální brožuru na období 29.3.2017-20.3.2018 k 25.výročí od otevření tohoto velkolepého zábavního parku v Paříži.

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Phantasialand 2016

V německém parku Phantasialand, který určitě zaslouží vaší návštěvu, se v roce 2016 otevře nová bláznivá horská dráha TARON.

Budete mít zájem:  Máte v rodině dědičný vysoký cholesterol? Hrozí vám infarkt ve čtyřiceti

Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem

Europapark 2016

V Europaparku se na jaře otevře další tématická část, tentokrát věnována IRSKU.

Gutentág, párku!

© Richard Pavlíček/Goethe-Institut

Na začátek bych rád řekl to nejdůležitější: jsem dlouholetý vegetarián. Proto, když přišla nabídka z Goethe-Institutu, abych navštívil a popsal (údajně) známé berlínské muzeum Currywurstu, tedy speciálního kořeněného párku, dost mě to překvapilo. Udělali snad kolegové Němci chybu? Kdejaký masožravec by byl přece lepším kandidátem než já! Brzy jsem však pochopil, že právě mé přesvědčené vegetariánství mě pro návštěvu německých párků předurčilo – Goethův stopař totiž nestopuje to, co chce, ale to, co přináší zábavu, dobrodružství a vzrušení.  

Od: Richard Pavlíček

Vzpomněl jsem si na dětství, kdy jsme se coby malí kluci vydávali po stopách všeho možného – psa, sousedky, tatínka na cestě do hospody. Ale hnát se za kořeněným párkem? Nikdy… Správný stopař se však ničeho neleká, a tak jsem na cestu do Berlína kývnul – byť s lehkými obavami.

VOLÁNÍ DIVOČINY

Doma oznamuji cestovní novinky a hledám datum, kdy bych mohl vyrazit. Rodina reaguje čile a rovnou začíná balit: „Snad si nemyslíš, že všechny ty párky sníš sám? Jedeme s tebou!“ směje se mi má žena Magda. A tak z osamělé a klidné pánské jízdy do nitra německé metropole nebylo nic, výpravu za berlínským párkem mi zjevně okoření nejen kari, ale i moje vlastní rodinka. Vyrážíme. Magda, která navigacím ze zásady nevěří, hledá prstem na mapě na mapě z dob ČSSR nejkratší cestu do (západního?) Berlína. Zatímco se úporně snažím vykličkovat z křivolakých pražských ulic, zdokonaluje si dcera Dorka na zadním sedadle němčinu: sotva jsme vyjeli a já už to její stokrát opakované „Gutentág“ a „čííís“ nemůžu ani slyšet. Tahle cesta bude ještě pěkná divočina! Brzy je jasné, že na jeden zátah tak dlouhou cestu nedáme. Ostatně po tom, mít kari-párky ještě dnes k večeři, zrovna moc netoužím. A tak jsme všichni rádi, když objevíme krásnou braniborskou přírodní rezervaci s příšerným názvem: Mühlenfließ-Sägebach. To jméno si prostě nelze zapamatovat… Nicméně zdejší chladné Teuplitzské jezero a dokonce i přilehlé močály působí věru příjemněji než spěchající dálnice, a tak zůstáváme přes noc: jen si na nás čekej, párku! Cha chá… Probuzeni braniborským ptactvem, vyrážíme druhý den ráno na zastávku Größ Köris a fičíme si to do Berlína ekologicky, vlakem. A pak taky „úbánem“, tedy metrem, protože jinak se do centra Berlína nedá pořádně dostat. Nadšeně ukazuju rodince check-point Charlie: zde stával v rozděleném městě slavný americký přechod. Tady se psaly dějiny, tady se odehrávala Studená válka – a já sem jedu kvůli teplému párku… Ach jo.

KOŘALKU? NE, RADĚJI KARI!

Muzeum Currywurstu stojí od roku 2009 v ulici Schützenstraße. První, koho vidíme, kupodivu není párkař, ale usměvavý recepční – místo mrtvých zvířecích tvorů v kari omáčce nám prodává vstupenky a uvádí nás do historie kořeněného párku. Vše prý odstartovala jistá Herta Heuwerová (1913-1999), berlínská stánkařka, která ve své pojízdné boudě prodala první currywurst. Stalo se to 4. září 1949 a bylo to v berlínské čtvrti Charlottenburg. Herta byla mimochodem druhým jménem také Charlotte. A co myslíte, jaký je můj oblíbený německý fotbalový klub? Herta BSC. Náhoda? Nemyslím… 😉 Ale zpět k Hertě: její vynález teplého kořeněného párku nejspíš souvisí se Studenou válkou, protože – pozor, pozor – čtvrť Charlottenburg se po druhé světové válce nacházela v britském sektoru, a právě od britských vojáků Herta pravděpodobně sehnala kečup a kari. Proslýchá se, že tehdy vzácné kari s Brity směnila za lahev pěkně ostré německé pálenky. Jisté je však to, že k tomuto zázračnému koření a k tmavému rajčatovému protlaku postupně přidávala ještě dalších 10 až 12 ingrediencí, než byla konečně spokojena. Nechala omáčku ustát, příští den ji ohřála, přelila přes dobře osmažený párek a naservírovala hladovým Berlíňanům první Currywurst. Musím přiznat, že historie párku mě zaujala. Tak jistě, touha zakousnout se do masa mě nepopadla, byť by bylo karim a kečupem polévané sebevíc. Ale objevování příběhů za něčím tak zdánlivě banálním, to přece jen dobrodružství je. Muzeum ovšem nestaví jen na Hertině příběhu – jeho důležitou součástí jsou také interaktivní hříčky, které jsou dělané, jak jinak, s příslovečnou německou pečlivostí. Visí tam třeba velmi podrobná mapa Berlína s vyznačením stánků, kde se prodávají ty nejchutnější varianty toho kořeněného zázraku. A že jich teda je! Až z toho jeden získá dojem, že Berlín je hlavní město uzenkových masožroutů.

 • Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem © Richard Pavlíček/Goethe-Institut
 • Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem © Richard Pavlíček/Goethe-Institut
 • Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem © Richard Pavlíček/Goethe-Institut
 • Konečně párky, které jsou dětské - nejen názvem © Richard Pavlíček/Goethe-Institut

KAM ČERT NEMŮŽE, TAM NASTRČÍ PÁREK Rodinka si zatím docela užívá. Magda se vrtí v rytmu pop songů o currywurstu, které se linou z amplionů ve tvaru kečupových lahví. Dorka někde vytáhla obrovský plastový hranolek a právě se ho pokouší otřít o velkou kapku kečupu, která visí ze stropu. Proboha, je to opravdu kečup? No, pojďme raději dál… Čekají nás tajemné, ze země se tyčící rourky. Při odkrytí víček nás přes nosy praští více či méně silně kořeněné vůně: aha, to budou asi všechny ty ingredience. Určit se nám je daří vcelku dobře, s jejich pojmenováním v němčině už je to ale horší. Mé drahé dítě náhle vyvýskne nadšením a vrhá se k miniaturnímu stánku plnému nejrůznějších nádob a příborů. Ukazuje se, že je to místo, kde si každý návštěvník může vyzkoušet, zda by přípravu currywurstu zvládl. Dorka mě chce nezbytně nutně vidět v roli kuchaře, já se ale podvoluji až poté, co poznám, že ten imbis je spíš něco jako hračkárna – a tak si po dekádách zase hraju „na vaření“ a „prodávám“ své rodině plastové hranolky a do zlatova opečený currywurst, rovněž z plastu. Ještě že tak, toho opravdového bych se nechtěl ani dotknout. No, guten Appetit! Po tvrdé práci máme ale všichni hlad. Rodince se sbíhají sliny na currywurst, jak jinak, nepodlehnout tomuhle ďábelskému marketingově-masožravému pokušení je dost těžké. Já však odolávám, žmoulám v kapse proteinovou tyčinku a do muzejní restaurace odcházím s rezignovaným přesvědčením, že tady pro mě k jídlu nebudou mít vůbec, ale vůbec nic. Jenže přichází zlatý hřeb muzea: sice tu všechno voní po kari, po tuku, mase a pivě, ale zřejmě i v Mekce karnivorů se myslí na nás, menšinové vegetariány. Koupit se tady totiž dá i velice dobrý vege-currywurst, který maso neviděl ani z rychlíku! Jsem nadšen a při přežvykování veganského zázraku si jen poťouchle říkám, co by si asi o currywurstu bez „Wurstu“ myslela stará dobrá Herta Heuwerová. Nenechala by si raději svojí pálenku, kdyby věděla, jak to jednou dopadne? 

 • 0 Komentáře
 • Vytisknout článek

10 cyklotrailů v Česku, které letos konečně musíte zkusit

Rádi se občas někde svezete na odpruženém kole, třeba v Itálii nebo Rakousku, ale českých trailů jste zatím moc nepoznali? Letos nejspíš budete mít příležitost. Tady jsou naše tipy, které stojí za objevení. Kromě jízdy si často užijete i skvostnou přírodu.

Možná jste dosud ani netušili, kolik takových trailů máme. Ať už jste odkudkoli, pravděpodobně nebudete muset urazit lán světa. A skvělé je i to, že si terén na kolech můžou užít jak děti nebo začátečníci, tak i ti nejostřílenější jezdci. Stačí si správně vybrat!

Singltrek pod Smrkem

O Singltreku pod Smrkem už jsme před časem psali, ale přesto, nebo snad právě proto nesmí v našem výčtu chybět. Jde o skvěle promyšlenou síť cest čtyř různých obtížností. Nepotřebujete žádnou lanovku (ta tady ani není), všude v pohodě vyšlápnete sami, i když někde to dá trošku zabrat. To svezení potom za to ale stojí. Mimochodem – k dispozici je tu 80 kilometrů stezek.

Kde to je: Nové Město pod Smrkem

Další vybavení: občerstvení, parkoviště, půjčovna kol, myčka na kola, rybník, tábořiště

Bikepark Klíny

Na druhou stranu severních Čech se taky dostalo. Bikepark Klíny je známý po celé zemi tím, že se tady vyřádí i profíci. Zároveň je ale nutno dodat, že si tu v klidu může na jednodušších tratích zajezdit každý. Je to klasika – zelené a modré stezky jsou pro ty méně otrlé a rodiny s dětmi, červené a černé jsou pro ty, kteří se nahoře nadechnou a dole vydechnou.

 • Na Klínech se jezdí nahoru lanovkou, která je pro tyto účely v provozu od května do října.
 • Kde to je: Klíny (asi 10 km od Litvínova, 25 km od Mostu)
 • Další vybavení: parkoviště, restaurace, půjčovna kol a koloběžek, lanovka
Budete mít zájem:  Kopřivka Alergie Na Slunce?

Šemberské stezky

Ve středních Čechách se bude dát pěkně zajezdit na Šemberských stezkách.

Trail je tu sice dlouhý jen 5 kilometrů, a když se sem nažene víc lidí, bude to vyžadovat notnou dávku trpělivosti, ale pro ty, kteří mají Český Brod kousek od bydliště, to určitě na chvíli postačí.

Jsou tu úžasné klopené zatáčky, vlny a taky pěkné příležitosti si pořádně poskočit. Neznamená to ale, že by se sem mohli vydat jen maximálně zkušení jezdci.

Šemberské stezky ještě nejsou otevřené. K otevření mělo dojít 18. dubna, ale termín musel být posunut.

Kde to je: prostor mezi Tuchorazí a Zahradami (3 km od Českého Brodu)

Další vybavení: nezjistili jsme

Trutnov Trails

Promyšlená síť přírodních stezek je i nedaleko Trutnova. Na zdejší poježdění doporučujeme celoodpružená kola, protože jinak to rozhodně nebude projížďka růžovou zahradou.

Na výběr je tu modrá, červená a černá stezka. Při pomalejším tempu si tu zajezdí všichni, ale rychlost dodá na adrenalinu klidně i té nejjednodušší.

Černá je pak pro zkušené jezdce, kteří si dokážou vychutnat syrovost přírodního povrchu, udusané hlíny a kamenů.

Kde to je: Lhota (6 km od Trutnova)

Další vybavení: parkoviště, restaurace, servis a půjčovna kol

Bikepark Tanvaldský Špičák

Každý, kdo si rád vyrazí do Jizerek, ať už v zimě, nebo v létě, už určitě zabrousil na Tanvaldský Špičák. Kromě toho, že se tu dá v zimě pěkně zalyžovat, se tu dá několik měsíců taky dobře zajezdit na kole. Na své si tu přijde každý – od dětí a začátečníků na obyčejných kolech až po ty nejzkušenější s „celopéry“ a helmami s integrálem.

Stezky jsou tu dvě – modrá a červená. I na modré si můžete užít adrenalin, když na to přijde a trochu to „pustíte“. A na červené zase čeká krátký úsek náročností spíš černý. Kromě udusané hlíny se občas objeví u kámen.

Když si navíc uděláte trochu zajížďku na Malý Špičák (z červené stezky po lesní cestě), dojedete na začátek staré bobové dráhy, v jejímž korytě se na kole může svézt.

Dejte ale pozor na kombinaci rychlosti a klopených zatáček.

Kde to je: Albrechtice v Jizerských horách (7 km od Tanvaldu, 30 km od Liberce)

Další vybavení: parkoviště, restaurace, lanovka, rozhledna, půjčovna kol, dětské hřiště

V Česku je spousta míst, kde se na kole vydovádíte. Objevte je!

Bikepark Rokytnice nad Jizerou

V Rokytnici nad Jizerou je taky taková klasika s lanovkou. Ale vyplatí se sem přijet a vyzkoušet to. Čeká tu na vás modrá, červená a černá trať. Zatímco modrá je opravdu pro každého, na červené přituhuje a na černé se potí i ti nejostřílenější bajkeři. Nechybí tu skalky, dropy a skoky a prostě všechno, co potřebujete k tomu, abyste si dole řekli „jo, tak to bylo hustý“.

Kde to je: Rokytnice nad Jizerou

Další vybavení: parkoviště, lanovka, půjčovna kol a doplňků, občerstvení

Bikepark Říčky

Krásné poježdění nabízí traily v Říčkách. Nahoru se svezete lanovkou a dolů si to svištíte, jak uznáte za vhodné. Modročervená stezka je dlouhá něco málo přes 2 kilometry a ocení ji začátečníci a mírně pokročilí. Černá stezka (necelé 2 kilometry) pak potěší ty zdatnější, kteří se nebojí technicky náročnější jízdy.

Kde to je: Říčky v Orlických horách

Další vybavení: parkoviště, lanovka, půjčovna kol a doplňků, občerstvení

Rychlebské stezky

Rychlebské stezky si zamilují spíš pokročilejší bajkeři. Technické stezky s lávkami a kameny jim rozbuší srdce dřív, než řeknou „trail“.

Na druhou stranu si na tu pěknou a poklidnou jízdu můžou přijít i začátečníci a děti, a to na singlu u potoka. Celkem je tu připravených 85 kilometrů stezek a to už je tedy vážně něco.

Pamatujte ale, že tu budete celou dobu šlapat, protože lanovka tu skutečně není.

Kde to je: Černá Voda (21 km od Jeseníku)

Další vybavení: půjčovna a servis kol, občerstvení, kemp, parkoviště, pumptrack, skill centrum

Cykloaréna Vysočina

Máte Nové Město na Moravě spojené se závody světového poháru horských kol v cross country? Správně! Pokud máte radši střídání rychlostí, sjezdů a výjezdů a občas nějakou tu překážku než plynulejší jízdu přírodou, tady si budete připadat jako v nebi.

Sami si tu vyšlápnete na vršek a pak se dolů spustíte jednou ze tří stezek – vydovádět se můžete na oranžové smyčce, povozit se na delší modré trase nebo si pocvičit techniku na trase červené. Na kopci nedaleko si můžete vyzkoušet černý trail, kde se jezdí závody. Pro odlišné povahy je tu cvičný a rodinný okruh.

Kde to je: Nové Město na Moravě (45 km od Havlíčkova Brodu)

Další vybavení: parkoviště, občerstvení, pumptrack

Bike aréna Vsetín

Nahoru si vyšlápnete po asfaltce, dolů se spustíte terénem. Celková délka stezek je asi 20 kilometrů. Není tu kdovíjaké zázemí, ale to koneckonců ani příliš nepotřebujete, když je vaším cílem se povozit. Stezky jsou tu spíš hravé a pro plynulou jízdu.

Modrá stezka je hodně klikatá a klesá jen zvolna, červená je místy prudší a občas se tu dá i poskočit. Černá je ještě o něco strmější, ale nečeká tu na vás nic extra nezvladatelného.

O něco hezčí svezení nabízejí traily z druhé etapy budování – Mrazice a Duhový.

Kde to je: Semetín (7 km od Vsetína)

Další vybavení: parkoviště, myčka kol, servis a půjčovna, občerstvení

Necháte se letos zlákat k projížďce terénem? Dejte nám vědět, kde se vám líbí nejvíc!

SK Mostiště

V sobotu 12. září se utkal tým Svobodných se Ženatými. Gólově se lépe dařilo svobodným a ti tak zvítězili 10:1.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Fotbal

V neděli 30. 8. patřilo hřiště dětem. Počasí se umoudřilo a tak mohly nejen děti navštívit mobilní planetárium. Celé odpoledne probíhaly různé soutěže. Házení míčků a kroužků, slalom na koloběžce a odrážedle, atd. Nachystán byl také skákací hrad, tvořivé dílničky, malování na obličej a spousta dobrého občerstvení. Nakonec proběhla tombola o zajímavé ceny.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Dětský den

Poslední víkend v srpnu byl na hřišti v Mostištích nabitý. V sobotu 29. 8. se odehrál Mostišťský nohejbalový turnaj. Celkem osm týmu bylo rozdělenou do dvou skupin. Úspěšnější z nich postoupily do čtvrtfinále, semifinále, do zápasu o třetí a první místo. V malém finále porazil tým Buráci Mlejňáky. Stejně jako loni rozhodl o celkovém vítězi až třetí set – „Mumie“ porazily domácí tým MY.

Konečné pořadí: Mumie, MY, Buráci, Mlejňáci, Krájej, STS, Uhřínov, Krypl X.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Nohejbal

24. ročník fotbalového turnaje o Mostišťský pohár se odehrál 25. července. Stejně jako loni se ho i letos zúčastnily čtyři týmy: Mostiště „A“, Mostiště „B“, Vídeň a Třebíč. Poslední zápas sehrálo domácí „Áčko“ a „Béčko“, mezi kterými se rozhodovalo o celkovém vítězi turnaje. Po remíze 3:3 rozhodlo lepší celkové skóre ve prospěch týmu Mostiště „B“ a to se tak stalo vítězem.

Konečné pořadí: Mostiště „B“, Mostiště „A“, Vídeň a Třebíč.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Fotbal

Naši karbaníci za sebou mají další ročník žolíkového turnaje.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Žolíci

Odpoledne 14. září sehráli derby Ženatí se Svobodnými. První skórovali Svobodní a během celého zápasu udržovali své vedení. Konečné skóre je 10:5. V následujících penaltách ovšem byli lepší Ženatí a vyhráli 6:5.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Fotbal

Poslední srpnový den odehráli svůj turnaj nohejbalisté. Sedm týmu se utkalo ve vzájemných zápasech a čtyři nejlepší dále sehráli semifinále. V něm byli méně úspěšné celky BBS a Březka. Třetí místo vybojovala Březka. Finále rozhodl až třetí set, který vyhrál celek Mlejňáků a porazil tým Párky.

Konečné pořadí: Mlejňáci, Párky, Březka, BBS, STS, Uhřínov, Trička.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Nohejbal

V sobotu 27. července se uskutečnil další ročník Mostišťského fotbalového turnaje. Zúčastnily se ho celkem čtyři týmy. „Hokejsti“, „A“ Honza team, „B“ Viki team, složené z místních hráčů a tým Vídně. Po vzájemných zápasech nejvíce bodů nasbíral „A“ Honza team a stal se tak vítězem turnaje.

Nejvíce gólů vstřelil Jan Pól a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Na druhém místě v počtu vstřelených branek se shodně umístili tři hráči: Martin Burian, Tomáš Požár a Vlastimil Beran.

Konečné pořadí: „A“ Honza team, „B“ Viki team, „Hokejsti“, Vídeň.

Fotogalerie

Rubriky: Nezařazené Štítky: Fotbal

Vítejte na obnovených stránkách SK Mostiště.

Rubriky: Nezařazené

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector