Kdy jít s pomočováním dítěte k lékaři?

MUDr. Petr Holý, Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice Praha

MUDr. Zdeněk Dítě, FEAPU, doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., Urologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1.LF Univerzity Karlovy Praha

Vysvětlení pojmu a problému

Noční pomočování (enuréza) je nedobrovolný únik moči během spánku, který není způsoben jiným přirozeným podnětem nebo onemocněním.
Mnozí rodiče očekávají, že děti ve věku tří let už musí být v noci suché.

I když se to mnoha dětem v tomto věku podaří, není výjimkou potřebovat plenky v noci až do školního věku. Noční pomočování považujeme za normální u dětí ve věku do 5 let. Nicméně i po tomto věku je noční pomočování časté.

Zhruba jedno ze sedmi dětí ve věku pěti let a jedno z 20 dětí ve věku 10 let se v noci pomočuje.

Dítě, které nebylo nikdy v noci suché, má takzvanou primární noční enurézu. U dětí, u kterých se noční pomočování opět objevilo po delším období suchých nocí (alespoň půl roku) se jedná o sekundární noční enurézu. Noční pomočování je dvakrát častější u chlapců než u dívek.

Je třeba si uvědomit, že noční pomočování není chyba vašeho dítěte. Příčinou může být zvýšená produkce moči během spánku, potíže s přechodem mezi spánkem a bdělostí a/nebo snížená kapacita močového měchýře. Důležitou roli hraje i celková zralost a vyspělost dítěte.

Níže uvedené okolnosti mohou zhoršit potíže a četnost pomočování:

– Stres může znovu spustit noční pomočování u dětí po delším suchém období. Například: zahájení školní docházky, narození nového dítěte, změna kolektivu, nemoc, ale i šikana nebo zneužívání dítěte.
– Nápoje a potraviny, které obsahují kofein (čaj, káva, kola, čokoláda apod.) jsou nevhodné, protože zvyšují množství moči.

– Zácpa. Objemná stolice v konečníku může tlačit a mechanicky dráždit na spodině močového měchýře. Děti, které mají trvalé obtíže se zácpou mají větší pravděpodobnost nočního pomočování.

Důležité je také věnovat pozornost obtížím s močením během dne. Například silné nucení na močení (urgence), časté močení (víc jak 14x během dne) nebo úniky moči přes den. U dětí, které mají denní obtíže je přítomna porucha funkce dolních močových cest. V těchto případech je potřeba vyhledat lékaře, který odhalí příčinu obtíží a zahájí účinnou léčbu.

Kdy jít s pomočováním dítěte k lékaři?

Závažnost onemocnění, tj. jakým způsobem onemocnění dítěti zasahuje do běžného života, čím ho může ohrozit do budoucna

Noční pomočování je problém zejména společenský. Může snižovat sebevědomí dítěte a jeho zařazení do kolektivu dětí. U naprosté většiny dětí nakonec dochází k získání přirozené kontroly a zastavení pomočování i bez léčby.

Čím je dítě starší, tím je toto pravděpodobnější. Nicméně, léčba umožňuje tento čas zkrátit.
Nočním pomočováním se ale může projevit i závažnější porucha funkce močových cest.

Bez správné léčby by mohlo u těchto dětí dojít ke zhoršení funkce ledvin a močového měchýře.

 • Doporučujeme navštívit svého lékaře nebo specialistu zejména v těchto případech:
 • • Děti, které mají výrazné obtíže během dne (silné nucení na močení, které může a nemusí být provázeno pomočením během dne)
  • Při opakovaných močových infekcích
 • • Děti, u kterých selhala léčba dětským lékařem po šesti měsících.

Jaká vyšetření jsou potřebná pro stanovení či upřesnění diagnózy a pro rozhodnutí o léčbě?

Není nutné se vyšetření lékařem obávat. První návštěva je obvykle přátelský pohovor s rodiči a dítětem. Cílem je získat podrobný přehled obtíží dítěte.
Významnou pomůckou je “pitná a mikční karta”.

Je to deníček, do kterého rodiče zapisují kdy a kolik tekutin dítě vypilo a kdy a kolik moči vymočilo. Dále se zaznamenávají další významné informace, např. únik moči, silné nucení na močení apod. Vyplňuje se obvykle po dobu alespoň dvou po sobě následujících dní.

Informace o četnosti nočního pomočení či o problémech s odchodem stolice by měly zahrnovat delší časové období (měsíc).

Další vyšetření se provádějí podle obtíží dítěte nebo při podezření na závažnější poruchu funkce dolních močových cest.

Vedle základního vyšetření moči zahrnují ultrazvukové vyšetření a kontrolu zbytku moči v močovém měchýři po vymočení, vyšetření průtoku moči (dítě se vymočí do přístroje, který vyhodnotí proud moči). Toto vyšetření může být provedeno i s nalepovacími elektrodami na hýždích blízko konečníku (tzv.

ElektroMyoGrafie EMG) k posouzení aktivity svalstva pánevního dna a svěrače močové trubice. Všechna tato vyšetření jsou zcela nebolestivá, jen někdy je potřeba provést i odběr krve k ověření funkce ledvin.

Kdy jít s pomočováním dítěte k lékaři?

Možné léčebné postupy – jejich stručná charakteristika (způsob provedení, načasování, zátěž pro nemocného, délka trvání léčby, příp. hospitalizace, možné komplikace)

1) Jednoduchá režimová opatření:

• Odměňování. Stručně řečeno, můžete si se svým dítětem dohodnout odměnu za dosažení určitého cíle. Ze začátku by cílem nemělo být zůstat suchý až do rána (většina dětí skutečně nemá dostatečnou kontrolu).

Domluveným cílem by mohlo být např. jít na záchod před spaním, probudit se a říct rodičům, že jsou mokré, pomáhat převléct postele apod.

V dalším období je možné do deníčku kreslit hvězdičky za každou suchou noc a odměnu vztáhnout k počtu suchých nocí v týdnu.

• Dbát na pravidelný příjem tekutin během dne. (1000-1400ml pro dítě starší 5 let)

• V žádném případě se nesnažit “vytrénovat” močový měchýř tím, že dítěti omezujeme možnost se vymočit, aby se močový měchýř zvětšil. Naopak je nutné močit tak často, aby se předcházelo nepříjemnému a náhlému nucení na močení.

• Omezit příjem sladkých, dráždivých a kofein obsahujících nápojů, zejména večer. Vhodné je také omezit sycené nápoje.

2) Alarmy

Zařízení, které spustí alarm a probudí dítě při pomočení je jednoduchá a poměrně účinná léčba. Dobrá šance na vyléčení je u dětí ve věku 7 let a více.

Alarm je obvykle zapotřebí používat po dobu 3-5 měsíců, než se dítě naučí samo se probudit a jít se v noci vymočit, když je potřeba. S používáním alarmu Vám pomůže Váš dětský lékař nebo urolog. Tato léčba není hrazena ze zdravotního pojištění.

Ve srovnání s ostatními způsoby léčby (pomocí léků) je úspěšnost trvalého vyléčení vyšší s pomocí alarmu, avšak častěji je léčba přerušena a nedokončena.

3) Léky používané při léčbě

• Lék, který snižuje tvorbu moči (Desmopresin)
Desmopressin je lék nejčastěji používaný k léčbě nočního pomočování. Tento lék po určitou dobu snižuje tvorbu moči. Díky tomu je relativně snadno a rychle dosaženo kýženého cíle (úspěšnost léčby je v 7 z 10 případů). Po přerušení léčby se noční pomočování může opět vrátit.

Desmopresin je také velmi užitečný k zajištění krátkého rizikového období. Například, během prázdnin nebo v případech, kdy dítě přespává mimo domov. Je podáván hodinu před spaním. Při jeho užívání je nutné přísně omezit příjem tekutin.

Pokud se desmopresin používá dlouhodobě, je vhodné vždy po 3 měsících léčbu na týden vysadit a posoudit nutnost dalšího podávání.

• Léky, které snižují aktivitu (svalu) močového měchýře (anticholinergika)
Ačkoli je samostatná léčba léky z této skupiny při nočním pomočování ménně účinná, může zlepšit léčebnou odpověď v kombinaci s alarmy nebo desmopresinem, zejména u obtížně léčitélných případů. Tyto léky ovlivňují činnost svaloviny močového měchýře. Jsou obvykle při správném dávkování dobře snášeny. Mohou se ale nepříznivě projevit zhoršením zácpy a suchostí v ústech.

Prognóza, nutnost dalšího sledování, či dlouhodobé léčby

Protože většina dětí z pomočování časem “vyroste”,  je šance na zbavení se potíží s pomočováním výborná – a to i bez aktivní léčby.

Budete mít zájem:  Vedlejší účinky antibiotik – na co si dávat pozor?

Léčba pomáhá snazšímu a rychlejšímu dosažení cíle, klidnému spánku rodičů i dítěte bez pomočení. Samotná motivace a výše popsaná režimová opatření pomáhají u 7 z 10 dětí. Lék na snížení tvorby moči – desmopresin – je bezpečný a účinný pro dlouhodobé podávání.

Při přerušení léčby se potíže mohou znovu objevit a s léčbou je nutné dále pokračovat. Ve srovnání s ostatními způsoby léčby (pomocí léků) je úspěšnost trvalého vyléčení vyšší s pomocí alarmu, avšak častěji je léčba přerušena a nedokončena.

Jakmile se dítě zbaví potíží a přestane se pomočovat, není obvykle nutná další léčba a sledování specialistou – dětským urologem.

Publikováno: 22. 3. 2015

Noční pomočování: Proč k němu dochází a jak mu předcházet?

Náš mozek v noci produkuje hormon vazopresin, díky kterému se funkce ledvin zpomalí, takže nedochází k tak velké tvorbě moči jako přes den. Tento hormon se nejvíce uvolňuje v mládí, takže se v noci u dětí tvoří zhruba jedna pětina celkového množství moči. Nejčastější příčinou nočního pomočování u dětí je tedy porucha tohoto mechanismu.

Produkce vazopresinu u starších osob klesá, ale i přesto se u nich v noci tvoří jen jedna třetina celkového množství moči. Zvýšená tvorba moči v noci může nastat kvůli:

 • nízké produkci vazopresinu,
 • příliš velkému příjmu tekutin a potravin obsahujících tekutiny,
 • srdečnímu selhání,
 • zvýšenému odbourávání přebytečné vody v těle během noci.

Noční pomočování u dětí tu bylo, je a bude

Pomočování u dětí se označuje pojmem enuréza a znamená únik celého objemu močového měchýře. U dětí do 5 let jsou noční “nehody” normální. Není to chyba ani dětí, ani rodičů. Jde o přirozený vývojový projev dozrávání močového měchýře. Pokud však k pravidelnému pomočování dochází u dětí, které mají více než 5 let, je potřeba začít tento problém řešit.

Jiným případem je sekundární noční enuréza, což je pomočení po delším než šestiměsíčním intervalu, během kterého se dítě v noci ani jednou nepomočilo. K tomuto stavu dochází v případě, že se dítě cítí ve stresu. U jakých stavů se může sekundární noční enuréza objevit:

 • při narození sourozence,
 • při rozvodu rodičů,
 • při úmrtí v rodině,
 • při stresu v dětském kolektivu.

Kromě stresujících situací však může jít i o příznak infekce močových cest nebo zácpy. Proto je vhodné se v tomto případě obrátit na odborníka.

Jak je to s věkovou hranicí

Existují věkové hranice, kdy je noční pomočování „normální“ a kdy už vyžaduje návštěvu lékaře.

 • Ve věku 4 až 6 let se pomočuje zhruba 30 % dětí, ale pravidelně se to stává jen zhruba jedné třetině z nich. U zbývajících dvou třetin se obtíže projeví nepravidelně, zhruba dvakrát do týdne.
 • V 7 letech se pomočuje zhruba 10 % dětí a ve 12 letech jen 3 %.
 • Po dovršení 15 let by problém měl úplně vymizet. Existuje však 1−2 % osob, která se s nočním pomočováním potýká i v dospělosti.

Více informací najdete v článku Noční pomočování u dětí: do kolika let se jedná o běžný jev?. Na témže webu si můžete vyzkoušet test, zda už je čas jít k doktorovi nebo zatím ještě ne: https://www.nocvsuchu.cz/otestujte-se.

Hranice mezi tím, kdy je noční pomočování legitimní a kdy je již diagnózou, se liší stát od státu. Například v USA je tento příznak tolerován až do 7 let věku dítěte. V Evropě je tato hranice nižší a návštěva lékaře se doporučuje v případě, že se dítě v noci pomočuje ještě v 5 letech.

Noční pomočování u dospělých může být následkem nočního močení v době, kdy ještě byli děti, ale nedostalo se jim dostatečné léčby. Pomočování v noci u dospělých se nazývá enuréza, ale potřeba častého močení nokturie.

Kdy jít s pomočováním dítěte k lékaři?

Obrázek: Děti se mohou pomočovat až do pěti let. 

Jak řešit dětské pomočování

Nejdůležitější je ohleduplný přístup. Dítě musí v rodiči cítit oporu. Důležité je dítěti citlivě vysvětlit proč se to děje a že za to nemůže. V žádném případě nepomohou výčitky, křik ani tresty. Pokud se váš potomek pomočuje ještě po 5. roce, přemýšlejte nad návštěvou lékaře.

Vyšetření není bolestivé a léčebná opatření jsou dostupná. Lékař nejdříve dítě i rodiče požádá, aby společně vyplňovali tzv.

pitnou a mikční kartu, do které budou zapisovat frekvenci a objem přijatých tekutin. Rovněž se sem zaznamenává, jak často a v jakém objemu dítě močí.

Lékař vám doporučí také dodržování správného pitného režimu a režimu močení. Pokud nepomohou režimy, přistupuje se k léčbě léky.

Praktické rady pro úpravu režimu

 • Všechny děti mezi 4 a 7 rokem by za den měly vypít zhruba 1,6 litrů tekutin rozdělených do pravidelných dávek. Dítě, které se v noci pomočuje by ráno a během dopoledne mělo mít příjem tekutin zvýšený a večer naopak snížený. Dítě by ráno a během dopoledne mělo mít příjem tekutin o něco vyšší než ostatní děti.
 • Příjem tekutin byste měli snížit od 17 až 18 hodin.
 • Dbejte na to, aby dítě dodržovalo pitný režim doporučený s ohledem k jeho věku.
 • Dítě by mělo pít zejména vodu, neslazené nápoje a ředěné ovocné šťávy.
 • Vyhněte se syceným, kofeinovým nebo šumivým nápojům – ty zvyšují produkci moči a dráždí močové cesty.
 • Nacvičte i močový režim – dítě by mělo močit v klidu, beze spěchu a pečlivě domočovat.

Noční nehody u dětí nejsou žádnou tragedií, ale rozhodně byste je neměli brát na lehkou váhu. Pro ochranu matrace pořiďte matracový chránič. Skládá se ze dvou vrstev – vrchní sací a spodní nepromokavé. Prošitá bavlna pohltí veškeré tekutiny – krev, moč a další nečistoty, které bez matracového chrániče musíte složitě čistit.

Nepromokavá látka ze spodní strany zajistí, že matrace zůstane suchá.

Přečtěte si také naše další zajímavé články:

Pomočování dětí. Noční pomočování. Enuréza. MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Ve zkratce pro tatínky

1. Kdy hovoříme o pomočování – denní a noční pomočování?

Jde o bezděčný únik moči, který přetrvává ještě po 4. roce života dítěte, anebo se znovu objeví u staršího dítěte po delší bezproblémové přestávce. Může jít o pomočování:

 • během denní doby (enuresis diurna) – často se objevuje u dětí zabraných do hry nebo pod vlivem silné emoce
 • jen v noci během spánku (enuresis nocturna)

Často jde o kombinaci obou.

Vyprazdňování moče je velmi složitý mechanizmus a příčin jeho poruchy tedy pomočování je celá řada:

 • Nedostatečná péče o dítě v rodině – z toho plynoucí nedostatečná výchova k osobní hygieně, kdy je dítě ponecháváno v mokrých plenách, takže si na nečistotu snadno zvykne a potřebu být suché vůbec nepociťuje.
 • Násilné nucení k močení tehdy, kdy dítě samo potřebu močení nemá, ale úzkostlivý rodič dítě nutí.
 • Dočasný zvrat návyku, který ještě nebyl dobře zafixován – nějaká neobvyklá událost v rodině – např. nástup do kolektivního zařízení, narození sourozence, problémová situace v rodině, úmrtí v rodině apod.)
 • Nevhodný režim denního příjmu tekutin – zvýšený příjem v odpoledních a večerních hodinách.
 • Neurotické poruchy – touha po větší pozornosti, ale také projevy vzdoru, agrese, protestu, žárlivosti, nepoznaná šikana ve škole nebo mezi sourozenci, přetěžování dítěte mimoškolními aktivitami apod.
 • Rodinná dispozice – opoždění či zadržení vývoje kontroly močení, často plynoucí z nezralosti nervové soustavy.
 • Porucha funkce močového měchýře – různé vady močového ústrojí (včetně fimózy u chlapců a zúžení ústí močové trubice u dívek), opakované infekce močových cest, zánětlivé a mechanické dráždění kůže výtokem, červíky, cizím tělesem, masturbací apod.
 • Onemocnění nervové soustavy.

3. Co můžete udělat? Jak odstranit pomočování?

 • Nikdy dítě netrestejte, každé dítě vnímá takovou nehodu jako vlastní selhání, trestem ničíte jeho sebevědomí a situaci ještě zhoršíte.
 • Snažte se mu vysvětlit, že to není jeho chyba, že to je nehoda, která se může přihodit každému (emoční zážitek během dne, ošklivý sen apod.).
 • Buďte trpěliví, ale důslední – dítě chvalte za každou suchou noc.
 • Sledujte denní příjem tekutin tak, aby většinu dítě vypilo během dopoledne, příjem tekutin cca 4 hodiny před usnutím výrazně omezte.
 • Sledujte, zda během dne nemá dítě vlhké kalhotky (umočování). Stane-li se nehoda během hry, vysvětlete mu, že nesmí potřebu na močení potlačovat.
 • Pokuste se v případě náhlé změny k horšímu pátrat po příčině.
 • Noční buzení se většinou nedoporučuje, dítě musí být při močení v bdělém stavu a to je mnohdy obtížné, protože většina těchto dětí jsou tvrdí spáči a násilné buzení může situaci ještě zhoršit.
 • Nejste-li úspěšní a pomočování přetrvává nebo se náhle jeho frekvence zhorší, navštivte svého dětského lékaře, který s vámi situaci rozebere a zajistí potřebná vyšetření.
 • Léčení je velmi individuální a musí být komplexní včetně psychoterapie a cvičení. Dítě je třeba chválit za každý byť drobný úspěch a tak podporovat jeho sebevědomí, děti jsou nesmírně citlivé a vnímavé a každý náznak výsměchu situaci zhorší.
 • Mějte na paměti, že pro dítě školního věku je pomočování velkým sociálním handicapem, čím starší je dítě, tím negativnější je dopad tohoto handicapu na jeho psychiku (nemůže se účastnit letních táborů a jiných podobných dětských aktivit). Je také možno využít nabídky letních táborů pro děti s tímto problémem, ale také lázeňské či ozdravenské péče, o nichž vám podá informace váš ošetřující dětský lékař.
Budete mít zájem:  Děti tráví málo volného času s rodiči

garant: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Pomočováním nazýváme bezděčný únik moči i po 4. roce života, může se objevit po různě dlouhém bezproblémovém období. Pomočování může dítě trápit v průběhu dne, nebo v noci, nebo je kombinované.

Důležité je nalezení příčiny, která může být jednak funkčního rázu typu poruchy močového měchýře a neurologického onemocnění, ale i psychická – nedostatek péče o dítě, nucení dítěte k močení, stres doma nebo v kolektivu a z něj vzniklé neurotické poruchy a další.

Příčinou nočního močení může být také nevhodný pitný režim, kdy se dítě abnormálně zavodní před spaním. Po vypátrání příčiny se ji snažíme odstranit. Je potřeba postupovat s rozvahou a klidem, dítě nijak nestresovat, neklást mu vzniklou situaci za vinu.

Psychická pohoda rodičů se odrazí na psychice dítěte a rychlejším vyřešení problému. JM

Autor: MUDr. Květoslava Ludvíkovská

Diskuze » Poradna »

Dobry den…chlapecek 8m..jiz od druheho mesice chytil od starsiho brasky rymu…a rekla bych,ze se nam to velice casto vraci..a mam i pocit,ze jsme se ji vlastne vubec nezbavili..porad mu bubla nosik..nekdy mene nekdy vice..ale nejde nic odsat..zvhlcujeme vzduch…kapu morskou vodu do nosiku…

nase Mudr.nam poradila fenistil..ale taky nepomohl..spis tedy nevim, jak dlouho ho muzu podavat? Neodsavam..ponevadz s prisatim nema problem a opravdu mi to prijde jako zadni ryma. Ma i lehci atopacek, ktery nejsois souvisi s laktozou..

ale nekde jsem i cetla ,ze tyto rymy mohou byt projevem alergii na kravskou bilkovinu…vzhledem k lehcimu prubehu mu zatim testy nikdo nedelal. Myslite,ze ho to muze nejak do budoucna ohrozovat ke zhorseni prubehu ci nachylnosti na onemocneni dychacich cest..

nebo myslite, ze by bylo vhodne to prelecit ATB..nebo tim,ze ho to nejak nezatezuje to nechat byt. Dekuji

Dobrý den, nejdříve bych doporučovala výtěr z nosu dítěte, pokud bude negativní, zkuste vysadit laktózu, pokud je dítě kojeno, tak vysazuje laktózu matka, pokud má dítě adaptované mléko, doporučuji bezlaktózové mléko.

Položit dotaz
Všechny dotazy a odpovědi

Pomočování se u dětí: Jaké jsou příčiny a kdy jít k lékaři?

Zatímco některé děti odloží plínku kolem dvou let a počůrají se jen výjimečně, jiné mají problémy ještě v posledním ročníku školky. Zajímavé je, že lékaři teprve nedávno zjistili, že i tento problém může dítě zdědit. Nechte proto nejdříve zavzpomínat babičky, a pak teprve začněte pátrat po příčině! V pěti letech je i na čase se poradit s lékaři.

„Kromě dříve často uváděných poruch spánku jsou to hlavně poruchy produkce látky omezující v noci produkci moči ledvinami, poruchy režimu pití a močení, chybné dietetické návyky a stres. V současnosti jsou již jasné důkazy o genetické vazbě a přenosu zátěže v tomto smyslu z rodičů na potomky,“ říká lékař Zdeněk Dítě.

Mnohdy se dítě začne pomočovat ve chvíli, kdy už s tím nemělo žádný problém. Důvodem bývá náhle vzniklý stres. „Typickými momenty jsou narození sourozence, rozvod rodičů, úmrtí v rodině či stres v dětském kolektivu,“ vyjmenovává doktor Dítě.

Jak řešit s dětmi pomočování se? Citlivě

V 5 letech a více již kluk či holčička většinou navštěvují některé z kolektivních zařízení.

Jeho osobní, intimní problém se tak dostává mezi lidi, už jej neřeší jen maminka či tatínek, přidává se i paní učitelka a ostatní děti… „Pokud paní učitelka přejde vzniklý problém v klidu, bez zbytečných výčitek, ostatní děti si takovéto ,nehody‘ vůbec nemusejí všimnout a pomočené dítě není zbytečně traumatizováno posměchem okolí,“ radí učitelka 1. stupně základní školy v Liberci Mgr. Lucie Horáková. 

„Nejhorší, co mohou dospělí z enuretikova okolí udělat, je vtipkovat na toto téma, uštěpačně komentovat noční příhodu nebo ji vyčítat. Velice záleží i na samotném dítěti.

Je nutné vysvětlit mu citlivě a adekvátně věku jeho potíže.

Dítě musí vědět, že noční pomočení neznamená žádnou tragédii ani ostudu, že na řešení problému není samo a že mu jsou jeho blízcí připraveni pomoci,“ dodává pedagožka.

Pokud však dítě nemá podporu ve svých nejbližších, na které spoléhá, pociťuje velkou životní nepohodu. Většina enuretiků se projevuje nejistým chováním, často se straní kolektivu. Okolí to velmi brzy odhalí a náležitě – s příslovečnou dětskou krutostí – situace zneužije. Dítě pak bývá terčem posměchu a šikanování a spirála jeho psychických potíží se roztáčí.

Proto je velmi důležité tento problém nepřehlížet, netajit ho, ale naopak pátrat po jeho příčině, najít způsob, jak dítěti usnadnit jeho situaci a pomoci mu tento nelehký boj vyhrát. Jak už jsme si řekli, pokud se dítě pomočuje i po pátém roce života, je vhodné konzultovat problém s lékařem.

Jak si s pomočováním se poradit, si přečtete na webu Mojezdravi.cz

Pomočování u dětí: Co je normální a kdy navštívit lékaře?

Nočním pomočováním (enurézou) v Česku trpí zhruba 15 procent dětí ve věku 5 let. Čím to, že některé dítě vydrží celou noc v suchu a jiné se probouzí v loužičce? „Enuréza má mnoho příčin,“ vysvětluje dětský urolog a odborník na její komplikované a rezistentní případy MUDr. Zdeněk Dítě.

„Kromě dříve často uváděných poruch spánku jsou to hlavně poruchy produkce látky omezující v noci produkci moči ledvinami, poruchy režimu pití a močení, chybné dietetické návyky a stres.

V současnosti jsou již jasné důkazy o genetické vazbě a přenosu zátěže v tomto smyslu z rodičů na potomky,“ dodává. Často se dítě začne pomočovat ve chvíli, kdy už s tím nemělo žádný problém.

Ten tkví v náhle vzniklém stresu.

 • „Typickými momenty jsou narození sourozence, rozvod rodičů, úmrtí v rodině či stres v dětském kolektivu,“ vyjmenovává doktor Dítě.

Jak řešit s dětmi pomočování? Citlivě

V 5 letech a více již kluk či holčička většinou navštěvují některé z kolektivních zařízení.

Jeho osobní, intimní problém se tak dostává mezi lidi, už jej neřeší jen maminka či tatínek, přidává se i paní učitelka a ostatní děti… „Pokud paní učitelka přejde vzniklý problém v klidu, bez zbytečných výčitek, ostatní děti si takovéto ,nehody‘ vůbec nemusejí všimnout a pomočené dítě není zbytečně traumatizováno posměchem okolí,“ říká učitelka 1. stupně základní školy v Liberci Mgr. Lucie Horáková. 

Budete mít zájem:  Největší omyly o vánočních kaprech

„Nejhorší, co mohou dospělí z enuretikova okolí udělat, je vtipkovat na toto téma, uštěpačně komentovat noční příhodu nebo ji vyčítat. Velice záleží i na samotném dítěti.

Je nutné vysvětlit mu citlivě a adekvátně věku jeho potíže.

Dítě musí vědět, že noční pomočení neznamená žádnou tragédii ani ostudu, že na řešení problému není samo a že mu jsou jeho blízcí připraveni pomoci,“ dodává pedagožka.

Pokud však dítě nemá podporu ve svých nejbližších, na které spoléhá, pociťuje velkou životní nepohodu. Většina enuretiků se projevuje nejistým chováním, často se straní kolektivu. Okolí to velmi brzy odhalí a náležitě – s příslovečnou dětskou krutostí – situace zneužije. Dítě pak bývá terčem posměchu a šikanování a spirála jeho psychických potíží se roztáčí.

Proto je velmi důležité tento problém nepřehlížet, netajit ho, ale naopak pátrat po jeho příčině, najít způsob, jak dítěti usnadnit jeho situaci a pomoci mu tento nelehký boj vyhrát. Jak už jsme si řekli, pokud se dítě pomočuje i po pátém roce života, je vhodné konzultovat problém s lékařem.

Jak vyléčit pomočování?

„Vyšetření není bolestivé a léčebná opatření jsou dostupná. Lékař se vždy zajímá o historii obtíží, detaily příznaků, návyky při močení,“ vysvětluje urolog.

K upřesnění těchto údajů má dítě za úkol za pomoci rodičů vyplňovat tzv. pitnou a mikční kartu, do které se zapisuje frekvence a objem přijatých tekutin, objemy a frekvence močení a epizody pomočení.

Důležité je také dodržování pitného režimu a režimu močení.

Tam, kde nepomohou režimová opatření, je nutné začít s podáváním léků snižujících noční tvorbu moči.

Tyto léky obsahují účinnou látku desmopresin, která nahrazuje nedostatek vazopresinu regulujícího v těle tvorbu moči, mají téměř okamžitý účinek a v léčbě enurézy jsou úspěšně používány již téměř dvacet let. Představují první volbu ve farmakologické léčbě nekomplikovaného nočního pomočování.

Praktické rady

Při léčbě enurézy je zapotřebí upravit také jídelníček a příjem tekutin. Neznamená to, že dítěti v nejlepší víře zakážeme pít! Naopak, ráno a během dopoledne by mělo pít o něco více než ostatní. Od 17 do 18 hodin by již ovšem naopak pít nemělo.

Celkový příjem tekutin by měl být stejný jako u ostatních dětí. Výběr vhodných nápojů je poměrně bohatý. Ideálem samozřejmě zůstává voda, následují neslazené nápoje, ředěné ovocné šťávy. Na odvrácené straně nápojové palety stojí sycené, kofeinové nebo šumivé nápoje. Je nutné se jim vyhnout, protože zvyšují produkci moči a dráždí močové cesty. 

Nacvičit je potřeba i správný režim močení. Močit by dítě mělo v klidu, beze spěchu, pečlivě domočovat. Noční pomočování není v žádném případě chyba rodičů ani dítěte. Pro jeho úspěšné zvládnutí je rozhodující součinnost všech zainteresovaných osob, se kterými dítě tráví čas.

Autor: Markéta Ostřížková

Noční pomočování u dětí: do kolika let se jedná o běžný jev?

Noční enuréza označuje mimovolný únik celého objemu močového měchýře ve spánku. Potíže primárního nočního pomočování se týkají zejména dětí, mohou ale přetrvávat až do dospělosti. Dokdy lze tento problém brát jako nezávažný a kdy už je nutné vyhledat odborníka?

Primární noční enuréza je mimovolný únik moči u dětí starších 5 let. Noční pomočování je vývojovým projevem dozrávání močového měchýře, který nijak neohrožuje tělesné zdraví dítěte. Mezi hlavní příčiny tohoto jevu patří porucha regulace noční produkce moči a zvýšená aktivita či dráždivost nevyzrálého měchýře.

Trochu jinou problematikou je takzvaná sekundární noční enuréza, což je samovolný únik moči během spánku po delším než šestiměsíčním intervalu bez pomočení. V rozvoji sekundárního nočního pomočování hrají významnou roli stresující životní události, které narušují psychickou pohodu dítěte.

Může však jít i o příznak infekce močových cest nebo zácpy.

Problém se týká hlavně dětí

 • Ve věkové skupině mezi 4 a 6 lety se pomočuje přibližně 30 % dětí. Z této skupiny však mokré nehody během spánku pravidelně postihují pouhou třetinu dětí, u dvou třetin se obtíže objevují nepravidelně, méně než dvakrát do týdne.
 • V sedmi letech trpí nočním pomočováním asi 10 % a ve dvanácti kolem 3 % dětí.
 • Po dosažení patnácti let věku problémy většinou vymizí. Statistiky však ukazují, že přibližně 1–2 % jedinců je postiženo nočním pomočováním i v dospělosti.

Rozdílné pohledy

Je velmi těžké odlišit ostrou hranici mezi tím, kdy je pomočování normální a kdy už se jedná o onemocnění. Navíc se dá říci, že co kontinent, to trochu jiný názor.

Specialisté ve Spojených státech amerických tak například zastávají názor, že noční pomočování je běžným příznakem vývoje dětského organismu až do 7 let věku. V Evropě a u nás je noční pomočování považováno za normální do 5 let věku dítěte. Pokud potíže přetrvávají i po dosažení 5.

roku života, je vhodné navštívit dětského lékaře a raději podstoupit vyšetření než čekat na spontánní úpravu obtíží.

(holi)

Zdroje: http://patient.info www.sancedetem.cz www.mayoclinic.org www.cus.cz

Hodnocení článku Líbí se vám článek?

Počet hodnocení: 0

Čtěte dále

Mnoho rodičů se mylně domnívá, že by jejich chlapec či holčička měli již při nástupu do školky ovládat svůj močový měchýř a neměli se během spánku počůrávat. I přesto, že se to mnoha dětem v tomto věku daří, není výjimkou, že jiní potřebují pleny do pěti či sedmi let. Jak těmto dětem pomoci a situaci zlepšit?

číst více

Včasný záchyt onemocnění a vlídný a trpělivý přístup rodičů – to jsou dvě z hlavních „ingrediencí“, které jsou třeba pro léčbu sekundární enurézy. Jde o noční pomočování, jež se objevilo v době, kdy se dítě v noci již nepočurávalo.

Jak k tomuto problému přistupovat? To se mimo jiné dočtete v následujícím rozhovoru s praktickou lékařkou pro děti a dorost MUDr. Marií Kmoníčkovou, která se problematikou sekundární enurézy dlouhodobě zabývá.

Případné dotazy jí můžete položit v naší online poradně.

číst více

Enuréza je častý zdravotní problém, který veřejnost běžně podceňuje a zlehčuje. Rodiče spoléhají na to, že pomočování u jejich dětí samo vymizí, v horším případě děti trestají. Přitom jde o nemoc jako každou jinou, kterou lze navíc účinně a bezpečně léčit. Zvýšit povědomí o tomto problému by měl Světový den pomočování. Letos připadá na 17. října.

číst více

Pokud se dítě počůrává ještě po pátém roce, měli by jej rodiče vzít k lékaři na vyšetření. To i přesto, že se noční pomočování u pětiletých dětí vyskytuje v 15–20 % případů a s postupujícím věkem tento problém často sám odezní. Na druhé straně je nutné pomýšlet i na jiné možné příčiny pomočování, které je potřeba vyloučit.

číst více

Ve věku, kdy se již většina jeho vrstevníků nepomočuje, představuje počůrávání pro dítě vážný psychosociální a někdy i zdravotní problém. Pokud potíže přetrvávají ještě po pátých narozeninách, měli by rodiče začít jednat.

číst více

Noční pomočování je pro dítě velice stresující záležitost, která dokáže snižovat jeho sebevědomí a sebehodnocení. Jeho psychika je v tomto období nesmírně zranitelná, proto problém řešte nejen prakticky, ale i citlivě. Jedním ze sporných opatření mohou být i pleny.

číst více

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector